O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za rok 2011

1.441 visualizações

Publicada em

Prezentacja wyników finansowych EGB Investments S.A. za rok 2011

 • Login to see the comments

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

EGB Investments S.A. - prezentacja wyników finansowych za rok 2011

 1. 1. EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za rok 2011 Bydgoszcz, 17.04.2012 r.
 2. 2. DANE FINANSOWE ZA ROK 2011 Przychody ze sprzedaży (w tys. zł) Zysk netto (w tys. zł) 25 000 6 000 Zmiana 2011 Zmiana 2011/ 20 000 /2010 4 500 2010 15 000  54% 23 694 3 000 5 272 5 644  7% 10 000 15 360 1 500 5 000 0 0 2010 2011 2010 2011 EBITDA (w tys. zł) EBIT (w tys. zł) 6 000 6 000 5 000 4 500 Zmiana 2011/ 4 000 Zmiana 2011/ 2010 2010 3 000 3 000 5 014 4 442  211% 2 000 1 500  300 % 1 000 1 613 1 110 0 0 2010 2011 2010 2011-2- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
 3. 3. WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł) Stan na Stan na 31.12.2011 31.12.2010 AKTYWA AKTYWA RAZEM 70 252 39 500 AKTYWA TRWAŁE 4 030 3 440 w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87 AKTYWA OBROTOWE 66 222 36 061 w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 826 597 w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 65 351 35 427 PASYWA PASYWA OGÓŁEM 70 252 39 500 KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 34 907 29 263 w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305 ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 35 345 10 237 w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 28 964 1 648 w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 4 621 7 931-3- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
 4. 4. WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł) 2011 2010 PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 23 694 15 360 ZYSK ZE SPRZEDAŻY 4 603 1 265 EBIT (zysk operacyjny) 4 442 1 110 EBITDA (EBIT + amortyzacja) 5 014 1 613 ZYSK BRUTTO 7 119 6 382 ZYSK NETTO 5 644 5 272-4- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
 5. 5. WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. ZA ROK 2011 Wskaźnik 2011 2010 FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze Rentowność sprzedaży 19,43% 8,24% sprzedaży / przychody ze sprzedaży FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROE 17,59% 21,31% / średni stan kapitału własnego** FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto ROA 10,28% 16,60% / średni stan aktywów*** FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa Wskaźnik ogólnego zadłużenia 50,31% 25,92% ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem Wskaźnik zadłużenia kapitału FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał 101,26% 34,98% własnego obcy / kapitał własny P/E* 6,11 6,69 P/BV* 0,99 1,20 * do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec roku oraz zysk netto ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 na koniec roku *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2-5- Dane za 2010 rok są doprowadzone do porównywalności z danymi za rok 2011 i zgodne ze zbadanym sprawozdaniem finansowym za rok 2011
 6. 6. NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W 2011 r. Nabycie dwóch portfeli Nabycie portfela Zmiany w teleinformatycznych, teleinformatycznego składzie Rady o łącznej wart. 26,7 mln o wart. 4,8 mln Nadzorczej (IV.2011)* (V.2011)* (X - XI.2011) Przyjęcie do Warunkowa Zwiększenie Emisja Emisja Emisja grona umowa cesji o programu emisji obligacji obligacji obligacjiczłonków SEG wart. 465 mln zł obligacji do 30 mln zł serii D serii E serii F (I .2011) (III.2011) (VI.2011) (IX.2011) (XI.2011) (XII.2011) LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ PAŹDZIERNIK GRUDZIEŃ STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD 2011 Emisja obligacji serii A ZWZA Emisja obligacji serii C (i - III.2011) (VI.2011) (VIII.2011) Nabycie portfela Zawarcie porozumień o nabyciu Nabycie portfela Emisja obligacji ubezpieczeniowego portfela teleinformatycznego ubezpieczeniowego serii B o wart. 4,8 mln zł o wart. 4,8 mln zł o wart. 2,1 mln zł (IV.2011) (VI.2011)* (VII.2011) (X.2011)* Zawarcie umowy Nabycie portfela Nabycie dwóch portfeli finansowych o współpracy z teleinformatycznego o wart. 13,6 mln zł oraz 27,4 mln zł Copernicus Capital TFI o wart. 6,7 mln zł (XII.2011)* (VI.2011) (VII.2011)* * umowy uznane za znaczące-6-
 7. 7. INNE WYDARZENIA W 2011 R.  Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 (I.2011) Po okresowej weryfikacji dokonanej przez Giełdę Papierów Wartościowych  Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji wykupu menedżerskiego w 2010 r. w Warszawie, (IV.2011) EGB Investments S.A.  Wyróżnienie za relacje inwestorskie na trzykrotnie (30.IX i 30.XII.2011 r. oraz najwyższym poziomie (V.2011) 30.III.2012 r.)  Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider została włączona do prestiżowego Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty segmentu NewConnect Lead, Diament do Złotej Statuetki Lidera w którym znaleźć się mogą wyłącznie Polskiego Biznesu (VI.2011) liderzy rynku alternatywnego, mający  Certyfikat Wiarygodności Biznesowej, zarazem największe szanse przyznany przez wywiadownię na przeniesienie swoich notowań gospodarczą Dun&Bradstreet (X.2011) na parkiet główny  Tytuły Gazela Biznesu oraz Gepard Biznesu (XII.2011)-7-
 8. 8. PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W 2011 R. Pozyskane w ramach zlecenia Pozyskane w ramach zlecenia Branża 2011 2010 finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 170.432.018,74 zł 175.037.788,99 zł teleinformatyczna 35.900.979,54 zł 38.695.653,22 zł usług publicznych 3.248.221,81 zł 4.019.911,22 zł pozostałe 1.276.073,16 zł 4.148.985,29 zł Razem 210.857.293,25 zł 221.902.338,72 zł Zakupione Zakupione 2011 2010 Łączny portfel wierzytelności 561 582 408,37 zł 70 276 624,62 zł nabytych-8-
 9. 9. KONTAKT DLA MEDIÓW KONTAKT DLA INWESTORA tel.(52) 376 76 88 tel. (52) 376 76 85 pr@egb.pl inwestor@egb.plSzczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźć pod adresem: www.egb.pl/relacje-inwestorskie m.egb.pl Zapraszamy www.egb.pl

×