Anúncio

Advice Center: OD & Business

Dutch Orphan Drug Network
27 de Apr de 2013
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a Advice Center: OD & Business(20)

Mais de Dutch Orphan Drug Network(16)

Anúncio

Advice Center: OD & Business

 1. “Advice center: OD & Business” Johan Hanstede Secretary General BioFarmind Chairman Dutch Vaccines Group
 2. Agenda “Advice center: OD & Business” • Facts • Why • OD Projectteam • Business Plan • How to go on?
 3. Enkele feiten • Ongeveer 8000 patienten met een Zeldzame Ziekte in Nederland • Ongeveer 60 bedrijven actief met weesgeneesmiddelen (+/- 125) • Van 8 aug 2000 t/m 21 juni 2011. EMA ZZ indicaties – 801 positief beoordeeld – 12 negatief – 79 teruggetrokken • In 2011 82 Zzindicaties aangevraagd
 4. Orphan Drugs in Europa 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Yes ODD & OD MA No ODD & OD MA
 5. Stuurgroep Weesgeneesmiddelen • De stuurgroep heeft de opdracht om de positie van mensen met een zeldzame aandoening te verbeteren door: – Het stimuleren van de ontwikkeling van weesgeneesmiddelen; – Het versterken van de informatievoorziening over zeldzame ziekten. • Stopt 1 januari 2012 met huidige mandaat.
 6. En Nu?? • Stuurgroep nieuw mandaat (afgeslankte vorm) • Nationaal Plan Zeldzame Ziekten www.nationaalplan.nl 1. Loket informatie (ICT) vz. A. van der Zeijden 2. Zorg (Diagn/Behandeling) vz. F.Gabreels 3. Onderzoek vz. J.Hanstede 4. Beschikbaarheid/behandeling vz. M.vd Graaf Beschikbaarheid / kennis/educatie vz. C. Lammers • Onderbrengen bij verschillende Stakeholders • Patienten organisaties komen met een initiatief • WIJ OOK
 7. Priority Medicines Rare diseases Subsidie regeling OD Support Stuurgroep Weesgeneesmiddelen VSOP en Platform Zeld. Aand. FBG samen met Stuurgroep nieuw mandaat Adviespunt Zeldzame Ziekten en het bedrijfsleven Topsector Life Sciences Health 9 topsectoren Het Kabinet heeft 9 topsectoren aangewezen. Dit zijn sectoren waarin Nederland wereldwijd sterk is. De sector Life Sciences & Health (LS&H) is er daar een van. 10 Roadmaps LS&H
 8. Topsectoren
 9. LS&H Roadmaps 1. Molecular diagnostics 2. Imaging & image guided therapies 3. Self-management, home care & ICT 4. Regenerative medicine 5. Pharmacotherapy 6. One health 7. Specialized Nutrition 8. HTA / Quality of Life 9. Enabling technologies & infra 10.Neglected diseases
 10. Life Sciences & Health De regiegroep LS&H, trekker Rob van Leen. Roadmaps 10 deelgebieden vastgesteld Consultatieronden Reageren op de roadmaps: http://www.zonmw.nl/nl/roadmaps-lsh/roadmaps-lsh - 5 december 12.00 uur Eerste conceptversies roadmaps. - Consultatieronde sluit 12 december. - 19 december bijeenkomst met eindversies Innovatiecontract 2015 moet ten minste 40 procent van het onderzoeksgeld in publiek- private samenwerking van bedrijven afkomstig zijn. NWO; KNAW en toegepaste kennisinstituten (TNO ) zullen in 2015 minstens € 600 miljoen vanuit bestaande middelen bijdragen.
 11. adviespunt “Zeldzame Ziekten & Bedrijfsleven”
 12. Orphan Drug Project team • Eric van der Aa (Pantarhei Biologicals); • Roger Legtenberg (PSR-group); • Hans Schikan (Prosensa); • Paul Flapper (Shire Human Genetic Therapies); • Bert de Jong/ Andreas Schuil/Maud Creemers (Genzyme); • Peter Bertens (Nefarma) • Margaret van der Meijden (BioFarmind); • Marcel Gerritsen (BioFarmind) • Johan Hanstede (BioFarmind) voorzitter
 13. De OD weg naar Succes Patienten netwerk Centrale financiering Compassionate use Zorgstandaarden Registratie programma Diagnostische infrastructuur Expertise Centers
 14. Goals “Advice center: OD & Business” Virtual network, Start-ups, T. Research, Business Web Portal, Q&A, Experts, Support, Registration, Education
 15. 1. “OD & Business” Portal site. Onderzoeksgroepen en bedrijven kunnen elkaar hier vinden (Questions & Answers). De portaal site wijst de weg (Expertise sharing, expert netwerk, Expert Centra) en educatief middels E-learning & Forum discussions kan een versnelling en verbetering van de kennis en de doorstroming worden bewerkstelligt. 2. OD Network (ZZN) Door het opbouwen van een Zeldzame Ziekten Netwerk (ZZN) kunnen de krachten worden gebundeld en samenwerking tussen de verschillende stakeholders worden versterkt (Sharing programma’s en matchmaking. De samenwerking met patiënten organisaties en andere stakeholders wordt versterkt. 3. OD Registry (ZZR) Een nationale registratie van weesgeneesmiddelen onderzoek. Van fundamenteel tot registratie- en uitkomstenonderzoek. Het centraal bijhouden van wat er in de R&D pijplijn zit bij het bedrijfsleven aangesloten bij het ZZN. 4. OD Sentiment monitor De jaarlijkse uitgave van een ZZ Sentimentmonitor zal het maatschappelijk draagvlak voor Zeldzame Ziekten verbeteren. Vanuit het ZZN kunnen beleidsmakers, politiek en media worden geïnformeerd over bijzondere ZZ activiteiten. De successen en behoeften. Wat komt er aan op korte en op langere termijn. 5. Training and education: Vaste trainingsprogramma’s voor onderzoekers en ondernemers: “ van patent tot Pil”. Vaste programma’s toegespitst op de behoefte van onderzoekers en ondernemers Roadmap “Adviespunt ZZ & Bedrijfsleven”
 16. How to proceed from now? 2011/12 • In Roadmap PharmacoTherapy • In National Plan OD • Innovationcontract – Consortium acc Topsectoren policy – Research / Business / Patients / Government • Database with OD companies and Research Groups • Research & Development database • Kick-off: Orphan Café; 8 December Utrecht • Educational Program • Roadmap Portal site
 17. Orphan Drug Project team • Eric van der Aa (Pantarhei Biologicals); • Roger Legtenberg (PSR-group); • Hans Schikan (Prosensa); • Paul Flapper (Shire Human Genetic Therapies); • Bert de Jong/ Andreas Schuil/Maud Creemers (Genzyme); • Peter Bertens (Nefarma) • Margaret van der Meijden (BioFarmind); • Marcel Gerritsen (BioFarmind) • Johan Hanstede (BioFarmind) Chair
 18. - Meerjaren ZonMw-programma Priority Medicines weesgeneesmiddelen en zeldzame ziekten (budget € 13,4 miljoen, waarvan 4 x 100.000 bestemd voor praktische zaken die na beëindiging van de Stuurgroep ) - betrokken blijven bij de Europese ontwikkelingen die niet rechtstreeks onder het ministerie van VWS vallen. - Algemene aspecten geagendeerd bij het Forum Biotechnologie en Genetica (FBG). Hoe stimuleert VWS ontwikkeling weesgeneesmiddelen
 19. Wat is een zeldzame ziekte? De definitie van een zeldzame ziekte in Nederland is bepaald door de Europese wet- en regelgeving. In Europa wordt een ziekte zeldzaam genoemd indien niet meer dan 5 op de 10.000 inwoners in de Europese Unie deze aandoening hebben. Dit betekent dat een ziekte zeldzaam wordt genoemd, indien in Nederland maximaal ongeveer 8.000 patiënten deze aandoening hebben. Naast het voorkomen (prevalentie) van de ziekte speelt ook de ernst van de ziekte een rol. Een zeldzame ziekte is een levensbedreigende of chronisch slopende ziekte met een zo geringe prevalentie dat bijzondere gecombineerde inspanningen noodzakelijk zijn om deze aan te pakken. Deze inspanningen zijn nodig om ervoor te zorgen dat een grote ziektelast en vroegtijdige sterfte als ook een aanzienlijke achteruitgang van de kwaliteit van het bestaan of van het sociaal-economisch potentieel van individuele personen worden voorkomen. Deze omschrijving staat in Besluit No. 1295/1999/EG van het Europese parlement en Raad van 29 April 1999.
Anúncio