Anúncio

Voorbeeldprogramma Training TribePlay

TribePlay
TribePlay
23 de Jun de 2011
Voorbeeldprogramma Training TribePlay
Voorbeeldprogramma Training TribePlay
Voorbeeldprogramma Training TribePlay
Voorbeeldprogramma Training TribePlay
Anúncio
Voorbeeldprogramma Training TribePlay
Próximos SlideShares
VoorbeeldprogrammaVoorbeeldprogramma
Carregando em ... 3
1 de 5
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Último(20)

Voorbeeldprogramma Training TribePlay

  1. Programma Oldenhove Zorggroep Sint Maarten FISH! workshop. ‘Hoe bereiden we ons nu al voor op kleinschalig wonen?’ Tijdstip Onderwerp Doel Toelichting 09:00 Welkom heten, voorstellen, kort FISH! Context neerzetten Kort inleidend met inleiden en centrale vraag presenteren. en nieuwsgierigheid interactie na.v. de prikkelen. filmpjes. Centrale vraag; ‘Hoe kunnen we ons nu al voorbereiden op kleinschalig wonen?’ Deze korte film maakt duidelijk dat Tonen KIWI Attitude film. we in de FISH! workshop met name zoeken naar nieuwe ideeën en mogelijkheden om een nog betere belevingsgerichte zorg bieden. Deze korte film toont aan dat alles draait Tonen Washington Mutual film. om de cliënt. Iedere cliënt heeft zijn eigen wensen en uniciteit. 09:07 Context is bepalend. Helder maken dat De manier waarop je naar dingen kijkt, context bepalend is. bepaalt je eigen succes. FISH! is een bepaalde context waarin 12 tot 15 medewerkers zich prettig voelen. 9.10 Tonen context van kleinschalig wonen. Deelnemers in de Presenteren en Wat zijn de consequenties voor de context brengen. interactie zoeken. verzorgenden en de cliënten/bewoners? (Medewerkers hebben een tweetal kleinschalige woonheden elder in Nederland bezocht en waren enthousiast). 09:15 Oefening: laat de deelnemers door de Laten ervaren hoe het ruimte rondlopen zonder oogcontact in het echt gaat als met elkaar te maken. collega’s door de gang lopen en geen contact met elkaar of met cliënten maken. 09:25 Het delen van plicht en daarna van Mensen passie versus Wat zie je als de passies: plicht laten ervaren, ander z’n zoek iemand die je nog niet zo goed 1 minuut per persoon. plicht/passie deelt? kent en deel datgene dat je niet leuk Ook laten ervaren dat Wat zie je in z’n ogen vindt om te doen maar je moet het toch het vervullen van je en wat voor effect doen (2 minuten totaal, dus 1 minuut plichten ook met heeft het op jou? Wat per persoon). passie kan worden zag je in het begin Daarna hetzelfde maar dan voor het gedaan en dat die gebeuren? Wat leer je delen van passie, waar krijg je energie mplichten dan lichter ervan? Je moet eerst van, waar mogen we je midden in de worden. Dit iets geven voordat je
  2. nacht voor wakker maken? onderdeel loopt uit iets krijgt. Hoeveel (is ook de bedoeling). tijd kost het nou om écht contact te maken? Enkele seconden. Essentie: als je het niet doet, gebeurt het ook niet. 09:40 Introductie verhaal van Pike’s Fish Deelnemers vast de Laat de deelnemers Market. Het verhaal van het link laten leggen naar tijdens het kijken de visverkoopteam dat wereldberoemd hun eigen werk en vertaalslag al maken werd doordat zij een filosofie hebben vooral kleinschalig naar kleinschalig bedacht: spelen, mensen blij maken, wonen, tijdens het wonen. erbij zijn en elke dag weer je houding bekijken van de film. kiezen. Belangrijk onderdeel van de filosofie is de keuze die ze als team hebben gemaakt; Wereldberoemd zijn! 09:50 Vertoning FISH! DVD 10:10 Na de film is het heel belangrijk om Angel eruit halen. De zienswijze is goed de zienswijzen aan te geven: wie bepalend. Door de denkt: wat een stom verhaal, ik kan niet manier te bepalen met mijn spullen gaan gooien? hoe je naar dingen kijkt, is bepalend voor hoe je handelt. 10:20 Energizer om de FISH! energie zelf te Energie en plezier laten ervaren na de film; voelen. Net zoals ze in de film tonen. Balonnen oefening of met elkaar dansen. 10:30 Pauze (15 minuten) 10.45 Deelnemers laten nadenken over de Laten nadenken over Iedere deelnemer vult vraag; dat belevingsgerichte voor zichzelf 3 ‘Hoe wil jij gezien worden door jouw zorg, dat nog meer woorden in. Daarna cliënten/familieleden en collega’s tot uiting komt in ieder woord op een (vanuit het kleinschalig wonen)’? kleinschalig wonen, post-it schrijven en begint bij het beeld delen met elkaar in en de beleving die zij subgroepen. Iedere oproepen en subgroep komt tot veroorzaken, zowel een keuze van hun naar cliënten als drie woorden. onder elkaar. 11.15 Presenteren van de woorden d.m.v. Laten voelen en Iedere subgroep improvisatietheater. doorleven van de presenteert haar drie identiteit. woorden. De toeschouwers moeten de woorden raden. 11.25 Komen tot een groepskeuze uit alle De groepskeuze helpt De woorden met de woorden. Door middel van stickeren. ze bij het bedenken meeste stickers van acties en ideeen winnen. vanuit de pijlers. Tonen aan de groep van de gekozen 3 woorden. 11:20 Goed de pijlers doorlopen en bij elke Deelnemers elkaar Presentatie pijlers, pijler stilstaan: Wie speelt er al? Wat is laten beïnvloeden, een voor een, het? Wat doet het? EN wat heb je eraan stemming creëren. definitie, filmpje, als medewerker van Oldenhove? Wat je En pijlers zelf laten oefening. nu doet, gaat dat ook werken in ervaren en voelen. kleinschalige wooneenheden? Wat gaat er werken denk je? Wat heb je nodig om het te kunnen laten werken? Iedere pijler wordt geïllustreerd aan de hand van een definitie, filmpje en korte oefening/energizer.
  3. Tijdstip Onderwerp Doel Toelichting 11:40 Teamopdracht: vertalen van de FISH! Vertaalslag maken Belangrijk is om de pijlers, pijler na pijler, naar je eigen naar een nieuwe deelnemers te werk in kader van kleinschalig wonen. werksituatie; stimuleren na te De groep gaat in 4 subteams van ±4/5 kleinschalig wonen. denken en te blijven personen elk iedere pijler uitwerken nadenken wat ze nu op flipover. kunnen doen/ondernemen om Eerst de pijler Spelen, dan Ze blij zich optimaal voor te maken, dan Erbij zijn, dan Attitude bereiden om kiezen. kleinschalig wonen!! Bij iedere pijler krijgt de groep een hulpvraag mee. Deze vraag helpt ze met concrete ideeën te komen in het kader van hun voorbereiding op kleinschalig wonen. Telkens gevolgd door keuzes voor bepaalde ideeën en acties. Dan kan door stickeren of op andere manieren. 12.30 Lunch 13.30 Vervolg werken aan de pijlers zoals voor de pauze. 14:00 Alle deelnemers krijgen per pijler 3 Komen tot maximaal kleine ronde stickers en hiermee 3 manieren om te stemmen ze voor de beste ideeën. De Spelen, Ze blij te onderdelen met de meeste stemmen maken, Erbij te zijn worden gerubriceerd. en Je attitude kiezen 14.05 Keuze plenair aan de groep Overzicht geven aan Aangeven dat de presenteren. de deelnemers. ideeën gebundeld worden. En dat iedere deelnemer ze kan oppakken en tevens aangeven dat teamleiding geïnformeerd wordt. 14:10 Iedere deelnemer wordt uitgenodigd Staan voor je keuze, Opschrijven van je een actie uit te kiezen en te kenbaar maken aan acties op presenteren aan de groep op de collega’s. Fingerprintkaartje. zeepkist. 14.15 Individuele presentatie op de zeepkist Letterlijk gaan staan van de gekozen acties. en de stap zetten om FISH! door te voeren in het voorbreiden op kleinschalig wonen. 14.35 The Maze. Zie hiernaast. Uitleggen en spel spelen plus evalueren Groepopdracht waarin ze ontdekken van de essentie. dat denken in mogelijkheden cruciaal is, dat elkaar helpen en coachen van belang is en dat ze het samen moeten doen. In kleinschalig wonen zal het zo zijn dat ze vaak alleen werken en dat samenwerken een andere dimensie krijgt. Er is nog wel sprake van een overdracht bij dienstwissels en zo af en toe is er een overleg. Totaal anders dan in het verzorgingstehuis. Ze zullen meer gaan samenwerken met cliënten en familie en andere hulpverleners die
  4. op bezoek komen. Ook zal de relatie met de teamleiders een andere worden. Zij zijn niet ter plekke aanwezig. Dus feedback geven wordt anders. 15.05 Afronding, samenvatting, foto’s tonen, Herbeleven en Presenteren aan de evaluatie door reactie te peilen in de overzicht creëren. groep. groep. Vervolg benoemen; Hospitality workshop. 15.15/15. Slot 30
Anúncio