O slideshow foi denunciado.

נקודת חיזוק שי שגב DrShaySegev Sterngth Point

0

Compartilhar

1 de 11
1 de 11

נקודת חיזוק שי שגב DrShaySegev Sterngth Point

0

Compartilhar

Baixar para ler offline

בדור האחרון, יותר מבכל תקופה אחרת, שאלת אושרו של האדם, יתר על עושרו, קיבלה משנה חשיבות, וחוברו בעניינה ספרים למכביר המשיאים עצות לחיים מאושרים ומלאי תוכן. דווקא לעת כזאת ראוי לנו לחזור למקורותינו, שהקדימו בשנים רבות תורות מהמערב ומהמזרח, מרחוק ומקרוב, ולדלות ולו מעט מהעושר העצום המצוי בהם.
נקודות החיזוק שתמצאו בספר זה מאירות דרכים רבות למוּדעות עצמית לרבות שפת גוף ותקשורת אישית ובין-אישית; מעניקות כלים להתמודדות עם חרדות, עומס וביקורתיות ומציידות בעצות להתפתחות אישית המשתרעות על תחומים דוגמת אימוץ ראייה אופטימית; חיזוק הביטחון העצמי; חזון; העצמה; בחירה חופשית; איזון ועוד. הרעיונות נכתבו בקצרה, שכן בכל הקשור להתפתחות אישית המעשה הוא העיקר, אך מי שמעוניין יכול לפתח את מרביתם מגרעין הליבה להרצאה שלמה.
הרעיון העובר כחוט השני בספר הוא שילוב: בין ישן לחדש ובין תיאוריה לניסיון.
בספר תמצאו חיבור בין הרעיונות החדשניים והמקוריים לַחָכְמָה העברית עתיקת היומין, בשפה עכשווית וקולחת המנגישה את העושר התרבותי הזה לכלל הציבור. הרעיונות מחולקים לפי סדר פרשות השבוע, אך ניתן גם להתמקד בנושא מסוים, הקרוב ללב הקורא, באמצעות מפתח הנושאים.
יתרה מזו, הרעיונות המפורטים בספר לא נשאבו אך מעולם התוכן ההגותי-תיאורטי, אלא עברו את מבחן המציאות וחיזקו בפועל ציבור רב, בין באופן פרטני בין בסדנאות. רעיונות אלה אף צלחו את כור ההיתוך של העמדתם בביקורת שומעיו של המחבר, באינספור שיעורים שהעביר לקהלים שונים.
שי שגב הוא עורך דין וד"ר לפילוסופיה. נוסף על כך הוא מרצה, מאמן אישי, מנחה סדנאות ומעביר שיעורים מגוונים זה עשרות שנים בתחומים דוגמת יהדות, אימון והתפתחות אישית. שגב משלב בין שדות יצירה כגון כתיבה, ציור וצילום, ומקדם מיזמים קהילתיים ותרבותיים שונים. באמתחתו ספרי משפט שכתב במגוון נושאים; מאות מאמרים קצרים שחיבר; חוברת על ספר קהלת; הגדה של פסח בעריכתו עם פירושים על דרך החסידות והחיזוק, וגם רומן פרי עטו המציע תובנות, בשם "אהבה במבחן".

בדור האחרון, יותר מבכל תקופה אחרת, שאלת אושרו של האדם, יתר על עושרו, קיבלה משנה חשיבות, וחוברו בעניינה ספרים למכביר המשיאים עצות לחיים מאושרים ומלאי תוכן. דווקא לעת כזאת ראוי לנו לחזור למקורותינו, שהקדימו בשנים רבות תורות מהמערב ומהמזרח, מרחוק ומקרוב, ולדלות ולו מעט מהעושר העצום המצוי בהם.
נקודות החיזוק שתמצאו בספר זה מאירות דרכים רבות למוּדעות עצמית לרבות שפת גוף ותקשורת אישית ובין-אישית; מעניקות כלים להתמודדות עם חרדות, עומס וביקורתיות ומציידות בעצות להתפתחות אישית המשתרעות על תחומים דוגמת אימוץ ראייה אופטימית; חיזוק הביטחון העצמי; חזון; העצמה; בחירה חופשית; איזון ועוד. הרעיונות נכתבו בקצרה, שכן בכל הקשור להתפתחות אישית המעשה הוא העיקר, אך מי שמעוניין יכול לפתח את מרביתם מגרעין הליבה להרצאה שלמה.
הרעיון העובר כחוט השני בספר הוא שילוב: בין ישן לחדש ובין תיאוריה לניסיון.
בספר תמצאו חיבור בין הרעיונות החדשניים והמקוריים לַחָכְמָה העברית עתיקת היומין, בשפה עכשווית וקולחת המנגישה את העושר התרבותי הזה לכלל הציבור. הרעיונות מחולקים לפי סדר פרשות השבוע, אך ניתן גם להתמקד בנושא מסוים, הקרוב ללב הקורא, באמצעות מפתח הנושאים.
יתרה מזו, הרעיונות המפורטים בספר לא נשאבו אך מעולם התוכן ההגותי-תיאורטי, אלא עברו את מבחן המציאות וחיזקו בפועל ציבור רב, בין באופן פרטני בין בסדנאות. רעיונות אלה אף צלחו את כור ההיתוך של העמדתם בביקורת שומעיו של המחבר, באינספור שיעורים שהעביר לקהלים שונים.
שי שגב הוא עורך דין וד"ר לפילוסופיה. נוסף על כך הוא מרצה, מאמן אישי, מנחה סדנאות ומעביר שיעורים מגוונים זה עשרות שנים בתחומים דוגמת יהדות, אימון והתפתחות אישית. שגב משלב בין שדות יצירה כגון כתיבה, ציור וצילום, ומקדם מיזמים קהילתיים ותרבותיים שונים. באמתחתו ספרי משפט שכתב במגוון נושאים; מאות מאמרים קצרים שחיבר; חוברת על ספר קהלת; הגדה של פסח בעריכתו עם פירושים על דרך החסידות והחיזוק, וגם רומן פרי עטו המציע תובנות, בשם "אהבה במבחן".

Mais Conteúdo rRelacionado

Audiolivros relacionados

Gratuito durante 14 dias do Scribd

Ver tudo

×