Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a PW(20)

Anúncio

PW

 1. POWSTANIE WARSZAWSKIE 1944 AUTOR: DOROTA ŚWIĘTA
 2. ZAKRES PREZENTACJI • Projekt 44 - zdjęcia; • Przyczyny, przebieg, skutki wybuchu Powstania Warszawskiego – zdjęcia; • Informacje dotyczące procesu budowy Muzeum Powstania Warszawskiego – zdjęcia; • Danuta Szaflarska- mini biografia
 3. W 2014 ROKU OBCHODZILIŚMY 70 ROCZNICZĘ WYBUCHU POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
 4. PROJEKT 44 Twórcy projektu Teraz44 wpadli na niecodzienny pomysł. Połączyli współczesne zdjęcia z niektórych miejsc Warszawy ze zdjęciami pochodzącymi z czasów Powstania Warszawskiego. Mamy na nich m.in. Krakowskie Przedmieście, plac Dąbrowskiego, róg Chmielnej i Brackiej (z wizerunkiem powstańca ppor. Eugeniusza Lokajskiego, ps. “Brok”) ul. Koszykową, Jasną, róg Nowogrodzkiej i Brackiej (z walczącym Ppor. Stanisławem Sasinowskim, ps. "Żbik"). Jest też - i to chyba najbardziej efektowna fotografia – wybuch pocisku, który w 1944 roku uderzył w budynek Prudentialu, a tuż obok… Pałac Kultury i Nauki czy zbudowany niedawno wieżowiec "Żagiel" na ul. Złotej. Efekt jest piorunujący.
 5. MICHAŁ OGÓREK O PROJEKCIE 44
 6. Powstanie warszawskie – przyczyny, przebieg, skutki 1. PRZYCZYNY a. Plan „Burza” – opanowanie Warszawy przez powstańców i przywitanie Armii Radzieckiej w roli gospodarza; nadzieja na akceptacje rządu londyńskiego przez Sowietów b. Wezwania do broni nadawane przez radio moskiewskie i radiostacje z Lublina, gdzie była siedziba PKWN c. Chęć uniezależnienia rządu polskiego od ZSRR d. Wola walki mieszkańców Warszawy o niepodległość
 7. 2. PRZEBIEG 1VIII; 17:00 – wybuch postania 1-4 VIII – zajecie przez powstańców śródmieścia, części Woli, Starego Miasta, Powiśla, Dolnego Mokotowa, Żoliborza; nie udało się zdobyć ważniejszych (strategicznych) miejsc – koszar wojskowych, Poczty Głównej, Dworca Gdańskiego – oraz Pragi i mostów na Wiśle 5VIII – odbicie Woli; początek kontrataku niemieckiego; pierwsze mordy na ludności cywilnej (40 tys. podczas 1. ataku); dążenie Niemców do odcięcia starego miasta od śródmieścia 5-11VIII – odbicie Ochoty przez Niemców; walki w płn części śródmieścia, na Żoliborzu, Mokotowie 10VIII – nieudany atak powstańców na Dworzec Główny; zmasowany atak Hitlerowców na Stare Miasto 1-2IX – upadek Starego Miasta; przejście powstańców kanałami do Śródmieścia 6IX – upadek Powiśla 10IX – atak Armii Czerwonej na Pragę 14IX – opanowanie Pragi przez Bolszewików 24IX – natarcie Niemców na Mokotów, który ostatecznie skapitulował 25-27IX (?) – likwidacja oporu powstańców przez Niemców za Żoliborzu 2X – podpisanie przez gen. Bor-Komorowskiego aktu kapitulacji
 8. 3. SKUTKI a. Wysiedlenie wszystkich mieszkańców Warszawy i wzięcie żołnierzy jako jeńców wojennych b. Śmierć ok. 18 tys. powstańców i ok. 150 tys. cywilów c. Całkowite zniszczenie miasta zarówno przed jak i po powstaniu (ok. 85%) d. Oddanie się do niewoli niemieckiej niemal całego kierownictwa i dużej kadry dowódczej AK e. Ludzie przestali wierzyć w skuteczna pomoc ze strony zachodu (Wlk. Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych) oraz przestali ufać podziemnemu rządowi f. Pokazanie Stalinowi, ze sowietyzacja Polski spotka się z bardzo dużym oporem społeczeństwa g. Ukazanie dalekosiężnych planów ZSRR wobec Polski (wrogość wobec powstańców) i utrudniła polskim komunistom walkę o poparcie dla nowej ideologii i nowego systemu władzy h. Powstanie zyskało ważne znaczenie moralne, stało się symbolem walki o niepodległość
 9. MUZEUM POWSTANIA WARSZAWSKIEGO Warszawa czekała na Muzeum Powstania Warszawskiego kilkadziesiąt lat. Gdyby powstało wówczas, kiedy powinno było powstać, zapewne wyglądałoby inaczej, znalazłoby się w innym miejscu, a jego twórcami nie byliby przedstawi- ciele pokolenia dzieci i wnuków Powstańców. Budowa Muzeum Powstania Warszawskiego rozpoczęła się jednak dopiero w 2003 roku, z inicjatywy ówczesnego prezydenta stolicy Lecha Kaczyńskiego. Wówczas też powstał pomysł, by na sześćdziesiątą rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego otworzyć muzeum nowoczesne, podobne do najlepszych tego typu obiektów na świecie. Muzeum przybliżające widza do źródła historycznego i eksponatu przez odpowiednią ich prezentację w przestrzeni muzealnej.
 10. Muzeum to ekspozycja, czyli gabloty, w których umieszczono eksponaty. „Ktoś powie: są przecież nowoczesne wystawy i muzea pozbawione prawie gablot i eksponatów, gdzie wszystkie ich funkcje przejęły multimedia. Doszliśmy jednak do wniosku, że właśnie eksponat, ciekawie zaprezentowany, pokazany jako coś wyjątkowego, a nie tylko jako jeden z bardzo licznych nabytków Muzeum to będzie to, co najbardziej zaciekawi zwiedzających. Przecież gdzieś na początku każdego poznawania historii jest eksponat, autentyczne źródło: list, medalik z napisem, fotografia – taka, jaka przetrwała, nie podretuszowana i powiększona. Nowoczesne muzeum musi oferować tę najciekawszą z przygód: dostęp do pamiątki historii i możliwość samodzielnego jej poznawania”
 11. Ekspozycja nowoczesnego muzeum nie powinna uciekać się do odtworzenia przeszłości „dokładnie, jak było”. „Wiadomo przecież, jak rzadko ta droga przywodzi do celu, jak rzadko udaje się takie dokładne odtworzenie minionej rzeczywistości. Ekspozycja to przecież nie to samo, co teatralna scenografia. Powinna wprowadzać w nastrój, dawać kontekst, ułatwiać spotkanie z pamiątkami historii, pomagać je zinterpretować i zrozumieć. Ekspozycja stanowi oprawę dla osobistej pamiątki, dla eksponatu. Pomaga mu odnaleźć się w innych czasach, w innej rzeczywistości, w muzeum. Kształt naszej ekspozycji to efekt pracy zespołu, w skład którego weszli: Dariusz Kunowski, Jarosław Kłaput i Mirosław Nizio. Udało im się stworzyć spójną całość, łącząc zdolności grafika komputerowego, nowoczesnego projektanta i scenografa.”
 12. Budowanie nowoczesnego muzeum nie jest jednak w Polsce łatwe. „Przyczyny trudności wielokrotnie okazywały się bardziej zaskakujące, niż można sobie było wyobrazić. Tak na przykład bywało z muzealnikami, których na początku szczególnie trudno było przekonać do naszego pomysłu. Dzięki ich ofiarnej i słabo opłacanej pracy zniszczona wojną Polska odzyskała szereg wielkich dzieł sztuki. To oni w czasach PRL odegrali szczególną rolę w przechowywaniu narodowej pamięci, także, jeśli chodzi o pamiątki po Powstaniu Warszawskim. Jednak paradoks polegał na tym, że jednocześnie właśnie oni obawiali się, że Muzeum Powstania Warszawskiego w zaprojektowanym kształcie nie jest dobrym pomysłem. Mimo starań nie było takiego zainteresowanego, kto zechciałby samodzielnie stworzyć pełną koncepcję muzeum. Stąd szczególnie ważny dla tworzenia projektu był udział w zespole Joanny Bojarskiej, która zaufała i wsparła nawet w momentach, kiedy proponowaliśmy rozwiązania – z punktu widzenia konserwatywnych muzealników – trudne do przyjęcia.”
 13. 20.02.2015 Pora świętować! 100 urodziny Danuty Szaflarskiej Danuta Szaflarska – aktorka filmowa i teatralna, łączniczka w Powstaniu Warszawskim, pierwsza powojenna polska gwiazda filmowa, od 1941 roku związana z Warszawą. Jest tak wybitną osobą, że swoje urodziny świętuje podwójnie: Data urodzenia: 6/20 lutego 1915 (faktycznie urodziła się 6., ale w wyniku wojennego bałaganu wpisano jej do dokumentów datę 20., którą posługiwała się przez późniejsze lata) we wsi Kosarzyska koło Piwnicznej. Wybierając studia, najpierw myślała o medycynie, potem o handlu. Dopiero później, za namową kolegów, zdecydowała się na aktorstwo. Zdała do Państwowego Instytutu Sztuki Teatralnej w Warszawie. Po studiach rozpoczęła karierę artystyczną w Teatrze na Pohulance w Wilnie (1939-1941). W ciągu dwóch lat zagrała około dwudziestu ról, od klasyki po obyczajowe komedie. Po agresji niemieckiej na ZSRR w 1941 r. powróciła z Wilna do Warszawy. W latach 1942-43 występowała w Teatrze Podziemnym. W Powstaniu Warszawskim uczestniczyła w organizowaniu koncertów Biura Informacji i Propagandy dla powstańców i ludności cywilnej. W koncertach tych występowali m.in. Mira Zimińska, Mieczysław Fogg, skrzypaczka Irena Dubiska oraz Irena Kwiatkowska. Wyszła z Warszawy z ludnością cywilną. Przez obóz przejściowy w Pruszkowie (Dulag 121) trafiła do Krakowa, w którym doczekała zakończenia wojny.
 14. ŹRÓDŁO: 1.www.teraz44.pl 2.www.1944.pl 3.www.google.pl
Anúncio