Variants socials de la llengua catalana

VARIANTS SOCIALS DE LA
 LLENGUA CATALANA
Variants socials de la llengua catalana
Les varietats diastràtiques o socials de la
llengua es produeixen en grups de
parlants socialment afins que generen
una fraseologia i unes maneres
expressives significatives per al grup.
Registre col·loquial
Textos orals o escrits per ser dits (guions TV,
cine o teatre)

   • Llenguatge de gran expressivitat i
    subjectivitat
   • Espontani. Poca elaboració
   • Usos familiars
   • Frases fetes, comparacions,
    exageracions, onomatopeies ...
   • Augment de la connotació
En el pla lèxic

Abús de termes genèrics           Fer, cosa, tros, això, allò...


Castellanismes                Bueno, vale, tio...


Comparacions                 Vermell com una tomàtiga...


Tics lingüístics               Saps? Val? Vull dir, bé...


Exageracions                 Va acabar en dos segons...


Locucions i frases fetes           Anar endavant, fer fues...


Onomatopeies                 Puf! Pataplàs!...

Sentits figurats i manca de propietat    Jugar-se la vida, rompre’s les banyes...
En el pla morfosintàctic


Augmentatius i diminutius         Cotxàs, festassa, rosset...

Pleonasmes                 Dóna-m’ho a mi...

Trets dialectals              Article determinat (lo),
                      monoftongacions (aigo),
                      ieisme(paia), etc.


Estructures sintàctiques poc elaborades, alteració de l’ordre lògic de la frase,
manca de concordança, ús equívoc dels relatius, repeticions, interrupcions...
També destaca la riquesa de l’entonació
Registre vulgar
• Sense eufemismes
• Sovint s'utilitza amb intenció
 ofensiva o de burla (renecs,
 paraules malsonants, ús de
 termes referits a certs temes
 considerats tabú...
• Poc elaborat
http://youtu.be/vTRaW-Pj5g8

http://www.youtube.com/watch?v=tsYq
HkM6HPo&feature=email

http://www.ara.cat/societat/catalans-
malparlats_0_589141268.html
Argot
L’argot és una varietat de la llengua que utilitza un
grup social per diferenciar-se de la resta de la
comunitat de parlants. Hi ha dos tipus d’argots:

a) L’argot dels grups que comparteixen la mateixa
professió o activitat i que adopten un lèxic, diferent
del tècnic, per referir-se a eines, processos o
instruments propis de la seva especialitat i que
únicament tenen significació per als individus que
tenen relació amb aquest àmbit professional.
b) L’argot de grups marginals de la societat que tenen la
voluntat de crear un codi paral·lel a la llengua que
únicament sigui comprès pels individus que formen part
del grup.

Així, el llenguatge dels delinqüents o dels drogoaddictes
està format per un lèxic amb mots peculiars creats,
precisament, per no ser entesos per la resta de la societat i
mantenir, d’aquesta manera, la seva condició de segregació
i marginalitat.

L’argot en català és molt pobre, hi molt poques aportacions
autèntiques catalanes, i això es pot considerar un indicador
de la manca de normalització de la llengua.
VARIETAT ESTÀNDARD
Totes les llengües cultes, al costat
d’aquestes varietats, en tenen una altra
que està per damunt les diverses varietats
o dialectes. Aquesta és la que anomenem
llengua estàndard. Aquesta varietat és la
pròpia de la premsa, de la ràdio, de la
televisió, del cinema, de l’ensenyament i
de qualsevol manifestació cultural.
Precisament, una de les funcions de
la llengua estàndard és la d’unificar i
facilitar la comunicació entre els
parlants d’una llengua, però també
ho és estimular el sentiment de
prestigi i augmentar-ne la cohesió.
L’estàndard representa un nivell mitjà que s’allunya dels
nivells baixos o informals i també dels elevats o
especialitzats.

Des d’aquest punt de vista és una modalitat neutra, és a
dir, que   no   hauria  de   tenir connotacions
geogràfiques, socials o generacionals.

De fet, quan fem servir l’estàndard és més difícil identificar
la procedència del parlant, d’aquí que també se la coneix
com a varietat comuna perquè serveix per igual a tots els
parlants d’una llengua sigui d’allà on sigui.
Molta gent pensa que l’estàndard és una
varietat pròpia de la llengua escrita, però els
catalanoparlants ens hem d’acostumar a fer-
la servir també per a determinades
situacions de la llengua oral que demanen
l’ús d’aquesta varietat, com per exemple
pronunciar una conferència, impartir una
classe o lliçó magistral a la universitat o fer
un discurs polític a un parlament.
Això, que és un fet normalíssim en qualsevol llengua
de cultura, també ho ha de ser a casa nostra. Quina
opinió ens produiria sentir un periodista d’un
noticiari utilitzant el mateix registre que fa servir
quan pren cafè amb els companys? O què
pensaríem d’un catedràtic anglès que a l’hora de
pronunciar una conferència a la nostra universitat
fes servir un registre col·loquial com quan surt amb
els seus amics?
És cert que la varietat estàndard de
moltes llengües s’ha anat formant a
partir de la llengua escrita, però
també ho és que en el cas del català
s’ha format amb una selecció
d’elements de totes les varietats
principals que s’han considerat útils
per al conjunt lingüístic.
En la formació del nostre estàndard va ser
decisiva l’aportació de Ramon Llull.
Després, en el segle XV, ho va ser la dels
principals escriptors valencians.

Posteriorment, durant la Renaixença va
prevaler el català central. Finalment, amb
l’aportació de Pompeu Fabra i de mossèn
Alcover, entre d’altres, es va poder
arribar a una codificació eficaç i efectiva.
Les darreres aportacions provenen de
l’IEC que el 1990 publica unes
orientacions per a l’estàndard oral
amb diverses formes segons les
peculiaritats de les diverses àrees
lingüístiques.
Registre periodístic
Eficàcia de la comunicació

      Normatiu
      Creador de llengua. Neologismes.

Gèneres   * narratius: notícia, crònica, reportatge
      * conversacionals: entrevista
      * argumentatius: editorials, articles
      d'opinió
      * predictius: meteorologia
Registre publicitari
Finalitat  Convèncer el receptor
       Funcions: poètica i conativa

    Persuasió del text publicitari
      Característiques:
          1)Comparacions i hipèrboles
          2) Missatge breu i condensat
          3) Disposició tipogràfica
          4) Imatges gràfiques
Registre cientificotècnic
Tema específic
   • Ús de terminologia específica
   • Frases en passiva
   • Formes no personals del verb
   • 3a. persona del singular (o primera
    del plural)
   • Funció referencial
   • Eliminació de subjectivismes
Registre juridicoadministratiu
Combina el registre estàndard amb
terminologia específica
  • Precisió i eficàcia comunicativa
  • Formalitat i impersonalitat
  • Fórmules lingüístiques
    específiques
  • Ordenació rigorosa del
    contingut
  • Temps verbal: condicional i
    subjuntiu
Registre literari
Textos subjectius
  • Llenguatge evocador i
    expressiu
  • Ambigüitat, polisèmia
  • Grau elevat d'elaboració
  • Estructura clarament
    intencionada
1 de 23

Recomendados

La Variació Lingüística por
La Variació LingüísticaLa Variació Lingüística
La Variació LingüísticaEpsa Llengues
18.5K visualizações9 slides
TEXT ARGUMENTATIU por
TEXT ARGUMENTATIUTEXT ARGUMENTATIU
TEXT ARGUMENTATIUsabi8
30.1K visualizações19 slides
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada por
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadaOració composta: coordinada, juxtaposada, subordinada
Oració composta: coordinada, juxtaposada, subordinadalluchvalencia
26.3K visualizações9 slides
Colguem les gents (Ausiàs March) por
Colguem les gents (Ausiàs March)Colguem les gents (Ausiàs March)
Colguem les gents (Ausiàs March)bertaplanellmolist
18.6K visualizações23 slides
El text descriptiu por
El text descriptiuEl text descriptiu
El text descriptiuTiana Bover Rosselló
11.9K visualizações14 slides
Sinonímia i antonímia por
Sinonímia i antonímiaSinonímia i antonímia
Sinonímia i antonímiaDolors Taulats
9.8K visualizações25 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs por
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSílvia Montals
51K visualizações15 slides
Variació dialectal del català por
Variació dialectal del catalàVariació dialectal del català
Variació dialectal del catalàMARIBEL SOSPEDRA
12.9K visualizações43 slides
Registres lingüístics por
Registres lingüísticsRegistres lingüístics
Registres lingüísticsSílvia Montals
109.9K visualizações12 slides
El Text Teatral por
El Text TeatralEl Text Teatral
El Text Teatralmadelca30
32.2K visualizações8 slides
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia por
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímiaMonosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímiaSílvia Montals
28.4K visualizações9 slides
Sintaxi: Solucions als exercicis por
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicislurdessaavedra
97.7K visualizações16 slides

Mais procurados(20)

Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs por Sílvia Montals
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafsSíl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Síl·labes, diftongs, hiats, dígrafs
Sílvia Montals51K visualizações
Variació dialectal del català por MARIBEL SOSPEDRA
Variació dialectal del catalàVariació dialectal del català
Variació dialectal del català
MARIBEL SOSPEDRA12.9K visualizações
Registres lingüístics por Sílvia Montals
Registres lingüísticsRegistres lingüístics
Registres lingüístics
Sílvia Montals109.9K visualizações
El Text Teatral por madelca30
El Text TeatralEl Text Teatral
El Text Teatral
madelca3032.2K visualizações
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia por Sílvia Montals
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímiaMonosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Monosèmia, polisèmia, homonímia i hiperonímia
Sílvia Montals28.4K visualizações
Sintaxi: Solucions als exercicis por lurdessaavedra
Sintaxi: Solucions als exercicisSintaxi: Solucions als exercicis
Sintaxi: Solucions als exercicis
lurdessaavedra97.7K visualizações
Conflicte lingüístic por Sílvia Montals
Conflicte lingüísticConflicte lingüístic
Conflicte lingüístic
Sílvia Montals11.7K visualizações
Tema 1. fonètica por Sílvia Montals
Tema 1. fonèticaTema 1. fonètica
Tema 1. fonètica
Sílvia Montals26.5K visualizações
Neologismes por Dolors Taulats
NeologismesNeologismes
Neologismes
Dolors Taulats10.6K visualizações
Bilingüisme i diglòssia por judithrodriguezrubio
Bilingüisme i diglòssiaBilingüisme i diglòssia
Bilingüisme i diglòssia
judithrodriguezrubio5.2K visualizações
Els gèneres narratius por Sílvia Montals
Els gèneres narratiusEls gèneres narratius
Els gèneres narratius
Sílvia Montals24.1K visualizações
Les categories gramaticals catala por Susanna Soler Sabanés
Les categories gramaticals catalaLes categories gramaticals catala
Les categories gramaticals catala
Susanna Soler Sabanés54.8K visualizações
Tipus de textos por vilasafont
Tipus de textosTipus de textos
Tipus de textos
vilasafont67.4K visualizações
Diversitat lingüística por Antoni Martínez
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüística
Antoni Martínez3.2K visualizações
Complements verbals por gemmaencamp
Complements verbalsComplements verbals
Complements verbals
gemmaencamp60.2K visualizações
El noucentisme por sandramr_78
El noucentismeEl noucentisme
El noucentisme
sandramr_7820.3K visualizações
LES CATEGORIES GRAMATICALS por ieslt
LES CATEGORIES GRAMATICALSLES CATEGORIES GRAMATICALS
LES CATEGORIES GRAMATICALS
ieslt105.9K visualizações

Destaque

La variació lingüística por
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticaguest6be99a
9.9K visualizações9 slides
Text Argumentatiu por
Text ArgumentatiuText Argumentatiu
Text ArgumentatiuJosep Peiró Martí
43K visualizações8 slides
Textos Argumentatius por
Textos ArgumentatiusTextos Argumentatius
Textos ArgumentatiusMariapin
60.4K visualizações14 slides
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics por
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràficsla variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràficsFerrane
18.2K visualizações48 slides
Tema 3 variacio_linguistica por
Tema 3 variacio_linguisticaTema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguisticaitraver
1.3K visualizações7 slides
El text argumentatiu por
El text argumentatiuEl text argumentatiu
El text argumentatiuFàtima
34K visualizações6 slides

Destaque(20)

La variació lingüística por guest6be99a
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
guest6be99a9.9K visualizações
Textos Argumentatius por Mariapin
Textos ArgumentatiusTextos Argumentatius
Textos Argumentatius
Mariapin60.4K visualizações
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics por Ferrane
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràficsla variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics
la variació diatòpica de la llengua: els dialectes geogràfics
Ferrane18.2K visualizações
Tema 3 variacio_linguistica por itraver
Tema 3 variacio_linguisticaTema 3 variacio_linguistica
Tema 3 variacio_linguistica
itraver1.3K visualizações
El text argumentatiu por Fàtima
El text argumentatiuEl text argumentatiu
El text argumentatiu
Fàtima34K visualizações
La variació lingüística por laiapuces
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
laiapuces948 visualizações
Nou pgc por catpav
Nou pgcNou pgc
Nou pgc
catpav3.4K visualizações
Cce 2012 fiscalitat i por CPEmpresarial
Cce 2012 fiscalitat iCce 2012 fiscalitat i
Cce 2012 fiscalitat i
CPEmpresarial180 visualizações
La llengua estàndard por judithrodriguezrubio
La llengua estàndardLa llengua estàndard
La llengua estàndard
judithrodriguezrubio8.6K visualizações
Llengua i llengues_al_mon por itraver
Llengua i llengues_al_monLlengua i llengues_al_mon
Llengua i llengues_al_mon
itraver678 visualizações
Twitter edu pl-emooc por efalip
Twitter edu pl-emoocTwitter edu pl-emooc
Twitter edu pl-emooc
efalip477 visualizações
Curiositats por VIOLETA CRISTIÀ
CuriositatsCuriositats
Curiositats
VIOLETA CRISTIÀ12.8K visualizações
Les llengües del món: el romanés i el romaní por Julian Oltra
Les llengües del món: el romanés i el romaníLes llengües del món: el romanés i el romaní
Les llengües del món: el romanés i el romaní
Julian Oltra1.2K visualizações
Variació lingüística.registres. presentació breu teoria por Muntsa Tortós
Variació lingüística.registres. presentació breu teoriaVariació lingüística.registres. presentació breu teoria
Variació lingüística.registres. presentació breu teoria
Muntsa Tortós5.5K visualizações
Diversitat lingüística por rosermila
Diversitat lingüísticaDiversitat lingüística
Diversitat lingüística
rosermila599 visualizações
Dialectes del català final 1 por dolors
Dialectes del català final 1Dialectes del català final 1
Dialectes del català final 1
dolors 7K visualizações
Els dialectes catalans por ester08
Els dialectes catalansEls dialectes catalans
Els dialectes catalans
ester085K visualizações

Similar a Variants socials de la llengua catalana

Codi escrit i oral por
Codi escrit i oralCodi escrit i oral
Codi escrit i oralNuria Franch
993 visualizações4 slides
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal por
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalNombre Apellidos
4.4K visualizações86 slides
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal por
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalNombre Apellidos
1.2K visualizações86 slides
La variació lingüística por
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticaAnna Gascón
3K visualizações16 slides
La variació lingüística por
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticalaiapuces
689 visualizações12 slides
La variació lingüística por
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüísticalaiapuces
8.7K visualizações12 slides

Similar a Variants socials de la llengua catalana(20)

Codi escrit i oral por Nuria Franch
Codi escrit i oralCodi escrit i oral
Codi escrit i oral
Nuria Franch993 visualizações
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal por Nombre Apellidos
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Nombre Apellidos4.4K visualizações
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal por Nombre Apellidos
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normalUnitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Unitat 5. sociolingüística i multiculturalitat normal
Nombre Apellidos1.2K visualizações
La variació lingüística por Anna Gascón
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
Anna Gascón3K visualizações
La variació lingüística por laiapuces
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
laiapuces689 visualizações
La variació lingüística por laiapuces
La variació lingüísticaLa variació lingüística
La variació lingüística
laiapuces8.7K visualizações
Dialectes i registres por joanpol
Dialectes i registresDialectes i registres
Dialectes i registres
joanpol6.1K visualizações
CO01 Estilistica i_convencions por Fred Sentandreu
CO01 Estilistica i_convencionsCO01 Estilistica i_convencions
CO01 Estilistica i_convencions
Fred Sentandreu19 visualizações
Unitat 1_comunicació por 038860179t
Unitat 1_comunicacióUnitat 1_comunicació
Unitat 1_comunicació
038860179t1K visualizações
Activitats flip por Olimpia Moya
Activitats flipActivitats flip
Activitats flip
Olimpia Moya195 visualizações
Esquema ús lingüístic i registres. por mfdcat
Esquema ús lingüístic i registres.Esquema ús lingüístic i registres.
Esquema ús lingüístic i registres.
mfdcat2.4K visualizações
Sociolingüística i multiculturalitat por xanvi
Sociolingüística i multiculturalitatSociolingüística i multiculturalitat
Sociolingüística i multiculturalitat
xanvi434 visualizações
Presentació llengua catalana 2 por jtalarn
Presentació llengua catalana 2Presentació llengua catalana 2
Presentació llengua catalana 2
jtalarn1.1K visualizações
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull por iesramonllull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon LlullProgramació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
Programació castellà 2012 13 IES Ramon Llull
iesramonllull628 visualizações
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas por TERMCAT
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier FargasSessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas
Sessió de presentació del TERMCAT a la Universitat Pompeu Fabra. Xavier Fargas
TERMCAT457 visualizações
Variació lingüística por MVidalArtigues
Variació lingüísticaVariació lingüística
Variació lingüística
MVidalArtigues10.1K visualizações
HC03 Reflexió lingüística i competència comunicativa por Fred Sentandreu
HC03 Reflexió lingüística i competència comunicativaHC03 Reflexió lingüística i competència comunicativa
HC03 Reflexió lingüística i competència comunicativa
Fred Sentandreu27 visualizações
Tema 1. la llengua com a sistema por masocias
Tema 1. la llengua com a sistema Tema 1. la llengua com a sistema
Tema 1. la llengua com a sistema
masocias3.9K visualizações
Continguts selectivitat 2012 por Ainoaim
Continguts selectivitat 2012Continguts selectivitat 2012
Continguts selectivitat 2012
Ainoaim526 visualizações
U.d. sant jordi presentació 1 por Conxita Julià
U.d. sant jordi presentació 1U.d. sant jordi presentació 1
U.d. sant jordi presentació 1
Conxita Julià695 visualizações

Mais de Dolors Taulats

L’oració subordinada adverbial por
L’oració subordinada adverbialL’oració subordinada adverbial
L’oració subordinada adverbialDolors Taulats
9.2K visualizações22 slides
Adverbis i locucions adverbials por
Adverbis i locucions adverbialsAdverbis i locucions adverbials
Adverbis i locucions adverbialsDolors Taulats
73.9K visualizações30 slides
Llenguatges especialitzats i la terminologia por
Llenguatges especialitzats i la terminologiaLlenguatges especialitzats i la terminologia
Llenguatges especialitzats i la terminologiaDolors Taulats
855 visualizações15 slides
Conjuncions por
ConjuncionsConjuncions
ConjuncionsDolors Taulats
2.7K visualizações19 slides
L’oració substantiva por
L’oració substantivaL’oració substantiva
L’oració substantivaDolors Taulats
3.4K visualizações28 slides
Tirant lo blanc por
Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blancDolors Taulats
2.4K visualizações22 slides

Mais de Dolors Taulats(20)

L’oració subordinada adverbial por Dolors Taulats
L’oració subordinada adverbialL’oració subordinada adverbial
L’oració subordinada adverbial
Dolors Taulats9.2K visualizações
Adverbis i locucions adverbials por Dolors Taulats
Adverbis i locucions adverbialsAdverbis i locucions adverbials
Adverbis i locucions adverbials
Dolors Taulats73.9K visualizações
Llenguatges especialitzats i la terminologia por Dolors Taulats
Llenguatges especialitzats i la terminologiaLlenguatges especialitzats i la terminologia
Llenguatges especialitzats i la terminologia
Dolors Taulats855 visualizações
Conjuncions por Dolors Taulats
ConjuncionsConjuncions
Conjuncions
Dolors Taulats2.7K visualizações
L’oració substantiva por Dolors Taulats
L’oració substantivaL’oració substantiva
L’oració substantiva
Dolors Taulats3.4K visualizações
Tirant lo blanc por Dolors Taulats
Tirant lo blancTirant lo blanc
Tirant lo blanc
Dolors Taulats2.4K visualizações
L’estilística iv por Dolors Taulats
L’estilística ivL’estilística iv
L’estilística iv
Dolors Taulats400 visualizações
Segle d’or de la literatura catalana por Dolors Taulats
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
Dolors Taulats1.9K visualizações
Segle d’or de la literatura catalana por Dolors Taulats
Segle d’or de la literatura catalanaSegle d’or de la literatura catalana
Segle d’or de la literatura catalana
Dolors Taulats21.2K visualizações
L’estilística iii por Dolors Taulats
L’estilística iiiL’estilística iii
L’estilística iii
Dolors Taulats378 visualizações
Bernat metge por Dolors Taulats
Bernat metgeBernat metge
Bernat metge
Dolors Taulats2.1K visualizações
Usos de ser i estar por Dolors Taulats
Usos de ser i estarUsos de ser i estar
Usos de ser i estar
Dolors Taulats352 visualizações
Llengües en contacte por Dolors Taulats
Llengües en contacteLlengües en contacte
Llengües en contacte
Dolors Taulats2.5K visualizações
La composició por Dolors Taulats
La composicióLa composició
La composició
Dolors Taulats707 visualizações
Estilística ii por Dolors Taulats
Estilística iiEstilística ii
Estilística ii
Dolors Taulats385 visualizações
La varietat estàndard por Dolors Taulats
La varietat estàndardLa varietat estàndard
La varietat estàndard
Dolors Taulats8.8K visualizações
Perífrasis verbals por Dolors Taulats
Perífrasis verbalsPerífrasis verbals
Perífrasis verbals
Dolors Taulats828 visualizações
Paraules amb guionet por Dolors Taulats
Paraules amb guionetParaules amb guionet
Paraules amb guionet
Dolors Taulats39.9K visualizações
Verbs derivats por Dolors Taulats
Verbs derivatsVerbs derivats
Verbs derivats
Dolors Taulats30.2K visualizações
Estilística i por Dolors Taulats
Estilística iEstilística i
Estilística i
Dolors Taulats209 visualizações

Variants socials de la llengua catalana

 • 1. VARIANTS SOCIALS DE LA LLENGUA CATALANA
 • 3. Les varietats diastràtiques o socials de la llengua es produeixen en grups de parlants socialment afins que generen una fraseologia i unes maneres expressives significatives per al grup.
 • 4. Registre col·loquial Textos orals o escrits per ser dits (guions TV, cine o teatre) • Llenguatge de gran expressivitat i subjectivitat • Espontani. Poca elaboració • Usos familiars • Frases fetes, comparacions, exageracions, onomatopeies ... • Augment de la connotació
 • 5. En el pla lèxic Abús de termes genèrics Fer, cosa, tros, això, allò... Castellanismes Bueno, vale, tio... Comparacions Vermell com una tomàtiga... Tics lingüístics Saps? Val? Vull dir, bé... Exageracions Va acabar en dos segons... Locucions i frases fetes Anar endavant, fer fues... Onomatopeies Puf! Pataplàs!... Sentits figurats i manca de propietat Jugar-se la vida, rompre’s les banyes...
 • 6. En el pla morfosintàctic Augmentatius i diminutius Cotxàs, festassa, rosset... Pleonasmes Dóna-m’ho a mi... Trets dialectals Article determinat (lo), monoftongacions (aigo), ieisme(paia), etc. Estructures sintàctiques poc elaborades, alteració de l’ordre lògic de la frase, manca de concordança, ús equívoc dels relatius, repeticions, interrupcions... També destaca la riquesa de l’entonació
 • 7. Registre vulgar • Sense eufemismes • Sovint s'utilitza amb intenció ofensiva o de burla (renecs, paraules malsonants, ús de termes referits a certs temes considerats tabú... • Poc elaborat
 • 9. Argot L’argot és una varietat de la llengua que utilitza un grup social per diferenciar-se de la resta de la comunitat de parlants. Hi ha dos tipus d’argots: a) L’argot dels grups que comparteixen la mateixa professió o activitat i que adopten un lèxic, diferent del tècnic, per referir-se a eines, processos o instruments propis de la seva especialitat i que únicament tenen significació per als individus que tenen relació amb aquest àmbit professional.
 • 10. b) L’argot de grups marginals de la societat que tenen la voluntat de crear un codi paral·lel a la llengua que únicament sigui comprès pels individus que formen part del grup. Així, el llenguatge dels delinqüents o dels drogoaddictes està format per un lèxic amb mots peculiars creats, precisament, per no ser entesos per la resta de la societat i mantenir, d’aquesta manera, la seva condició de segregació i marginalitat. L’argot en català és molt pobre, hi molt poques aportacions autèntiques catalanes, i això es pot considerar un indicador de la manca de normalització de la llengua.
 • 11. VARIETAT ESTÀNDARD Totes les llengües cultes, al costat d’aquestes varietats, en tenen una altra que està per damunt les diverses varietats o dialectes. Aquesta és la que anomenem llengua estàndard. Aquesta varietat és la pròpia de la premsa, de la ràdio, de la televisió, del cinema, de l’ensenyament i de qualsevol manifestació cultural.
 • 12. Precisament, una de les funcions de la llengua estàndard és la d’unificar i facilitar la comunicació entre els parlants d’una llengua, però també ho és estimular el sentiment de prestigi i augmentar-ne la cohesió.
 • 13. L’estàndard representa un nivell mitjà que s’allunya dels nivells baixos o informals i també dels elevats o especialitzats. Des d’aquest punt de vista és una modalitat neutra, és a dir, que no hauria de tenir connotacions geogràfiques, socials o generacionals. De fet, quan fem servir l’estàndard és més difícil identificar la procedència del parlant, d’aquí que també se la coneix com a varietat comuna perquè serveix per igual a tots els parlants d’una llengua sigui d’allà on sigui.
 • 14. Molta gent pensa que l’estàndard és una varietat pròpia de la llengua escrita, però els catalanoparlants ens hem d’acostumar a fer- la servir també per a determinades situacions de la llengua oral que demanen l’ús d’aquesta varietat, com per exemple pronunciar una conferència, impartir una classe o lliçó magistral a la universitat o fer un discurs polític a un parlament.
 • 15. Això, que és un fet normalíssim en qualsevol llengua de cultura, també ho ha de ser a casa nostra. Quina opinió ens produiria sentir un periodista d’un noticiari utilitzant el mateix registre que fa servir quan pren cafè amb els companys? O què pensaríem d’un catedràtic anglès que a l’hora de pronunciar una conferència a la nostra universitat fes servir un registre col·loquial com quan surt amb els seus amics?
 • 16. És cert que la varietat estàndard de moltes llengües s’ha anat formant a partir de la llengua escrita, però també ho és que en el cas del català s’ha format amb una selecció d’elements de totes les varietats principals que s’han considerat útils per al conjunt lingüístic.
 • 17. En la formació del nostre estàndard va ser decisiva l’aportació de Ramon Llull. Després, en el segle XV, ho va ser la dels principals escriptors valencians. Posteriorment, durant la Renaixença va prevaler el català central. Finalment, amb l’aportació de Pompeu Fabra i de mossèn Alcover, entre d’altres, es va poder arribar a una codificació eficaç i efectiva.
 • 18. Les darreres aportacions provenen de l’IEC que el 1990 publica unes orientacions per a l’estàndard oral amb diverses formes segons les peculiaritats de les diverses àrees lingüístiques.
 • 19. Registre periodístic Eficàcia de la comunicació Normatiu Creador de llengua. Neologismes. Gèneres * narratius: notícia, crònica, reportatge * conversacionals: entrevista * argumentatius: editorials, articles d'opinió * predictius: meteorologia
 • 20. Registre publicitari Finalitat Convèncer el receptor Funcions: poètica i conativa Persuasió del text publicitari Característiques: 1)Comparacions i hipèrboles 2) Missatge breu i condensat 3) Disposició tipogràfica 4) Imatges gràfiques
 • 21. Registre cientificotècnic Tema específic • Ús de terminologia específica • Frases en passiva • Formes no personals del verb • 3a. persona del singular (o primera del plural) • Funció referencial • Eliminació de subjectivismes
 • 22. Registre juridicoadministratiu Combina el registre estàndard amb terminologia específica • Precisió i eficàcia comunicativa • Formalitat i impersonalitat • Fórmules lingüístiques específiques • Ordenació rigorosa del contingut • Temps verbal: condicional i subjuntiu
 • 23. Registre literari Textos subjectius • Llenguatge evocador i expressiu • Ambigüitat, polisèmia • Grau elevat d'elaboració • Estructura clarament intencionada