O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ

21.324 visualizações

Publicada em

HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ

Publicada em: Saúde e medicina, Tecnologia
 • Seja o primeiro a comentar

HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ

 1. 1. HÜCRE VE DOKU FİZYOLOJİSİ www.doktorlarsitesi.net www.doktorlarsitesi.net
 2. 2. <ul><li>Primer aktif transport:Na-K ATP az </li></ul><ul><li>Sekonder aktif transport:Na konrastrasyob gradienti enrji harcanarak sağlanır sonra bu gradientten faydalanılarak taşıma yapılır.Symport:Na ile aynı yönde(glikoz) Antiport:Na ile zıt yönde Na-Ca/Na-H </li></ul><ul><li>Basit difüzyon </li></ul><ul><li>Kolaylaştırılmış difüzyon:Taşıyıcı+ </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 3. 3. <ul><li>Sıkı bağlantı bölgesi( zonula ocludens): Geçirgen olmayan bağlantılardır. En yüzeyde bulunan bağlantıdır ve bant şeklinde hücreyi sarar. Tam ilişki sağlar ve en sıkı bağ şeklidir. </li></ul><ul><li>Ara bağlantı bölgesi(zonula adherens): Çok sayıda aktin içeren mikroflamanlar dens plaklara tutunmuştur. </li></ul><ul><li>Nokta desmozom(macula adherens): Hücre yüzeyinde disk şeklindedir.Derinin çok katlı yassı epitelinde yalnızca desmozom tipi bağlantılar vardır. </li></ul><ul><li>Gap junction (nexus): Kalp kası hücreleri arasında en sık bulunan bağlantı şeklidir.Hücreden Hücreye elekltriksel iletimi sağlar.Konneksonlar içerir. </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 4. 4. <ul><li>Aksiyon potansiyeli: </li></ul><ul><ul><li>Depolarizasyon: Hc.içine hızlıca Na girmesiyle oluşur. </li></ul></ul><ul><ul><li>Repolarizasyon: Hc.dışına K akışıyla olur </li></ul></ul><ul><ul><li>Hiperpolarizasyon: İstirahat membran potansiyelinden daha negatif değerdedir </li></ul></ul><ul><ul><li>İstirahat: Hc.nin tekrar depolarize olabilecek düzeye gelmesi evresidir. </li></ul></ul>www.doktorlarsitesi.net
 5. 5. <ul><li>İSKELET KASI </li></ul><ul><li>İskelet kasında kalsiyum troponin c’ye bağlanır.Bu da tropomyozinde konformasyonel değişiklik yaparak myozinin aktine bağlanacağı bölgeyi açar.Myozin başındaki ATP,ATPaz etkisiyle parçalanır.Bu enerji çapraz köprüyü büker. </li></ul><ul><li>. Myozin başının ATP az etkisi vardır.F-aktin bunu arttırır. </li></ul><ul><li>Ca’nın troponinden ayrılmasıyla gevşeme gerçekleşir. Ca’nın sarkoplazmik retikuluma alınması aktif transportla olur. </li></ul><ul><li>Troponin T-Tropomyozine bağlanır </li></ul><ul><li>Troponin C- Kalsiyumu bağlar </li></ul><ul><li>Troponin I-Aktin-myozin etkileşimini inhibe eder </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 6. 6. <ul><li>DÜZ KAS </li></ul><ul><li>Düz kaslarda sarkomer yoktur.O nedenle çizgili değildir.T tubul sistemi yoktur.Troponin yerine kalmodulin bulunur. </li></ul><ul><li>T tübüller kalp kasında diad,iskelet kasında triad yapısındadır.Düz kasta yoktur. </li></ul><ul><li>Hücre içine kalsiyum girince kalmoduline bağlanır. İnaktif durumdaki myozin hafif zincir kinaz aktive olur.Myozin fosforillenir.Myozin ve aktin arasında çapraz bağlar kurulur. </li></ul><ul><li>Myozinden fosfatı fosfatazlar ayırarak relaksasyona neden olur. </li></ul><ul><li>KALP KASINDA DİSKUS İNTERKALARİS VARDIR. </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 7. 7. <ul><li>Kas iğcikleri(Ia): Ekstrafuzal liflere paralel dizilim gösterirler ve kas boyundaki statik ve dinamik değişiklikleri algılar </li></ul><ul><li>Golgi tendon organı(Ib): Ekstrafuzal lliflerle ardarda dizilim gösterirler ve kas gerimini algılarlar. </li></ul><ul><li>Pacini cisimcikleri(II): Kas boyunca dağılım gösterirler ve vibrasyon duyusunu alırlar. </li></ul><ul><li>Serbest sinir sonlanmaları (III-IV): Tehlikeli stimulusları tanırlar </li></ul><ul><li>KASTAKİ DUYU CİSİMLERİ </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 8. 8. <ul><li>Eksite edici post sinaptik potansiyellerin(EPSP)sumasyonu ile aksiyon potansiyeli elde edilir.Sumasyon 2 türlü olur: </li></ul><ul><li>1-Zamansal(temporal-successive-frekans):Sarsı süresinin üzerindeki frekansta uyarıyla tetani olması </li></ul><ul><li>2-Uzaysal(simultan-spatial-multiple):Sarsı süresinin altında olan uyarılarla birçok lifin aynı anda depolarizasyonudur.(Güce ait özelliktir) Şiddet artarsa(frekans değil) büyük kas lifleri kasılır. </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 9. 9. <ul><li>Myozinin serbest başlarını fosforilleyerek ATP’az’ın aktivasyonunu arttıran ve kasılmayı sağlayan madde hangisidir? (Nisan-92) </li></ul><ul><li>a. F-aktin </li></ul><ul><li>b. Troponin </li></ul><ul><li>c. Tropomyozin </li></ul><ul><li>d. Meromyozin </li></ul><ul><li>e. Alfa aktin </li></ul>(Cevap A )
 10. 10. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisinde ATP az etkisi vardır? (Eylül-93) </li></ul><ul><li>a. Dihidropriofin reseptörleri </li></ul><ul><li>b. Aktin </li></ul><ul><li>c. Myosin başı </li></ul><ul><li>d. Tropomyosin </li></ul><ul><li>e. Distrofin </li></ul>(Cevap C )
 11. 11. <ul><li>Kasta Ca’u bağlayan birim aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan-95) </li></ul><ul><li>a. Troponin-C </li></ul><ul><li>b. Tropomyozin </li></ul><ul><li>c. Aktin </li></ul><ul><li>d. Myozin </li></ul><ul><li>e. Myoglobin </li></ul>(Cevap A )
 12. 12. <ul><li>Kas dokusunda oksijen depolayan protein aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan-95) </li></ul><ul><li>a. Hemoglobin </li></ul><ul><li>b. Myozin </li></ul><ul><li>c. Aktin </li></ul><ul><li>d. Myoglobin </li></ul><ul><li>e. Troponin </li></ul>(Cevap D )
 13. 13. <ul><li>Kas dokusunda hangisinin ATP az etkisi vardır? (Nisan-96) </li></ul><ul><li>a. Troponin-C </li></ul><ul><li>b. Troponin-T </li></ul><ul><li>c. Tropomyozin </li></ul><ul><li>d. Aktin </li></ul><ul><li>e. Myozin </li></ul>(Cevap E )
 14. 14. <ul><li>Kas kasılması için gereken yüksek enerjiyi depolayan madde aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül-95) </li></ul><ul><li>a. AMP </li></ul><ul><li>b. Fosfokreatinin </li></ul><ul><li>c. l-3 difosfogliserat </li></ul><ul><li>d. Fosfoenol pirüvat </li></ul><ul><li>e. Fosfoarjinin </li></ul>(Cevap B )
 15. 15. <ul><li>Çizgili kasta aşağıdakilerden hangisi yoktur? (Eylül 98) </li></ul><ul><li>a. A bandı </li></ul><ul><li>b. I bandı </li></ul><ul><li>c. H bandı </li></ul><ul><li>d. Z çizgisi </li></ul><ul><li>e. Diskus interkalaris </li></ul>(Cevap E )
 16. 16. <ul><li>Bir iskelet kası uzatıldığında ilk yanıt kasılma şeklinde ortaya çıkar. Aynı kasın daha fazla gerilmesi durumunda ise, kas ani olarak gevşer. Bu gevşeme nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 99) </li></ul><ul><li>a. d motor nöron deşarjının azalması </li></ul><ul><li>b. Golgi-kiriş reseptörlerinden kaynaklanan deşarjın artması </li></ul><ul><li>c. Golgi-kiriş reseptörlerinden kaynaklanan exitasyonun azalması </li></ul><ul><li>d. Afferent sinirlerde deşarj frekansının azalması </li></ul><ul><li>e. Resiprokal innervasyondan dolayı, antagonist kastan agonist kasa doğru olan deşarjın artması </li></ul>(Cevap B )
 17. 17. <ul><li>Kasta, aksiyon potansiyelinin kontraksiyonu başlatabilmesine aracılık eden en önemli iyon aşağıdakilerden hangisidir? (Eylül 2001) </li></ul><ul><li>a. Mg++ </li></ul><ul><li>b. Na+ </li></ul><ul><li>c. Ca++ </li></ul><ul><li>d. K+ </li></ul><ul><li>e. Organik anyonlar </li></ul>(Cevap C )
 18. 18. <ul><li>İskelet kasındaki T-tübül sisteminin görevi aşağıdakilerden hangisidir? (Nisan 2002) </li></ul><ul><li>a. Gevşemenin hızlı olmasını sağlamak </li></ul><ul><li>b. Ca2+ depolamak </li></ul><ul><li>c. Kas metabolizmasını düzenlemek </li></ul><ul><li>d.Aksiyon potansiyelinin hücre membranından miyofibrillere hızla iletilmesini sağlamak. </li></ul><ul><li>e.ATP’ yi parçalayıp kasılmanın sürdürülmesini sağlamak </li></ul>(Cevap D )
 19. 19. <ul><li>Bir reseptöre etki eden uyarının şiddetinin artması, aşağıdakilerin hangisine neden olmaz? (Nisan 2002) </li></ul><ul><li>a. Reseptör veya jeneratör potansiyeli şiddetinde artma </li></ul><ul><li>b. İlgili afferent sinirde aksiyon potansiyeli şiddetinde artma </li></ul><ul><li>c. İlgili afferent sinirde impuls iletim frekansında artma </li></ul><ul><li>d. İlgili duyusal merkeze ulaşan impuls frekansında artma </li></ul><ul><li>e. Birim zamanda oluşan aksiyon potansiyeli sayısında artma </li></ul>(Cevap B )
 20. 20. <ul><li>Bir iskelet kasını innerve eden motor sinir kesildiğinde ortaya çıkan denervasyon aşırı duyarlılığında aşağıdakilerden hangisi rol oynar? (Eylül 2002) </li></ul><ul><li>a. Sinir-kas kavşağındaki refleks ateşleme artışı </li></ul><ul><li>b. Asetilkolin kolin reseptör sayısının artışı </li></ul><ul><li>c. Kandaki serbest asetil koline karşı duyarlılığın azalması </li></ul><ul><li>d. Myofibrillerde artış </li></ul><ul><li>e. Aktin myozin artışı </li></ul>(Cevap B )
 21. 21. <ul><li>Barsak kasında kalsiyumu bağlayarak bu düz kasın kontraksiyonunda görev yapan protein aşağıdakilerden hangisidir </li></ul><ul><li>(Nisan 2003) </li></ul><ul><li>a. Myosin </li></ul><ul><li>b. Aktin </li></ul><ul><li>c. Kalmodulin </li></ul><ul><li>d. Tropomyozin </li></ul><ul><li>e. Troponin </li></ul>(Cevap C )
 22. 22. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi iskelet kaslarında tonus artışına yol açar? (Eylül 2003) </li></ul><ul><li>a. Gama motor aktivitede azalma </li></ul><ul><li>b. Alfa motor aktivitede azalma </li></ul><ul><li>c. Golgi tendon organ aktivitede artma </li></ul><ul><li>d. İntrafugal kas liflerinin gerginliğinde azalma </li></ul><ul><li>e. Kas iğciği aktivitesinde artma </li></ul>(Cevap E )
 23. 23. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi aktif transport ile olmaz? (Nisan-88) </li></ul><ul><li>a. Eritrosit içine Cl alınımı </li></ul><ul><li>b. Proksimal tubulde Na’un geri emilimi </li></ul><ul><li>c. Glukozun bağırsaklardan emilimi </li></ul><ul><li>d. Distal tübülde Na’un geri emilimi </li></ul><ul><li>e. Kas sarkoplazmasında Ca’un geri emilimi </li></ul>(Cevap A )
 24. 24. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi aktif transportla olamaz? (Nisan-89) </li></ul><ul><li>a. Kırmızı kan hücreleri ve plazma arasındaki Cl- taşınması </li></ul><ul><li>b. Böbreğin distal tübüllerinde Na+ reabsorbsiyonu </li></ul><ul><li>c. Kas sarkoplazmik retikulumu tarafında Ca+2 alınımı </li></ul><ul><li>d. Glukozun bağırsak lümeninden hücre içine taşınması </li></ul><ul><li>e. Aksiyon potansiyelinden sonra Na+ ‘un hücre dışına taşınması </li></ul>(Cevap A )
 25. 25. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi hücre membranının özelliği değildir? (Eylül-89) </li></ul><ul><li>a. Yapısında lipid ve protein bulunur </li></ul><ul><li>b. Karbonhidrat </li></ul><ul><li>c. Simetrik yapıdadır </li></ul><ul><li>d. Reseptörler vardır </li></ul><ul><li>e. Flip-flöp hareket gözlenir </li></ul>(Cevap C )
 26. 26. <ul><li>İntrasellüler Ca++ hangisinde en fazladır? (Nisan-94) </li></ul><ul><li>a. Sitoplazma </li></ul><ul><li>b. Çekirdek ve sitoplazma </li></ul><ul><li>c. Hücre duvarı ve golgi </li></ul><ul><li>d. Sentriyol </li></ul><ul><li>e. Mitokondri ve endoplazmik retikulum </li></ul>(Cevap E )
 27. 27. HÜCRE ZARI <ul><li>ASİMETRİKTİR </li></ul><ul><li>En çok protein içerir. </li></ul><ul><li>Yapısındaki kolesterol esterleşmemiş kolesteroldür </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 28. 28. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi hücre hareketini sağlar? (Eylül-95) </li></ul><ul><li>a. Mikrotübül </li></ul><ul><li>b. Peroksizom </li></ul><ul><li>c. Primer lizozom </li></ul><ul><li>d. Ribozom </li></ul><ul><li>e. Endoplazmik reticulum </li></ul>(Cevap A )
 29. 29. <ul><li>Proteinlerin glikozillenmesi aşağıdaki organellerden hangisinde olur? (Nisan-97) </li></ul><ul><li>a. Mitokondri </li></ul><ul><li>b. Düz endoplazmik retikulum </li></ul><ul><li>c. Golgi cisimciği </li></ul><ul><li>d. Ribozom </li></ul><ul><li>e. Nükleolus </li></ul>(Cevap C )
 30. 30. <ul><li>Hangisinde doğrudan ATP kullanılır? </li></ul><ul><li>(Nisan-97) </li></ul><ul><li>a.Sitoplazmadaki Ca’un sarkoplazmik retikuluma taşınması </li></ul><ul><li>b. Glukozun eritrosit içine taşınması </li></ul><ul><li>c. Na+-Ca+2 değişim mekanizması ile Ca’un hücre dışına taşınması </li></ul><ul><li>d. Sinir son ucundan sinaps aralığına Norepinefrin salınımı </li></ul><ul><li>e. Aksiyon potansiyeli sırasında K+’un hücre dışına çıkması </li></ul>(Cevap A )
 31. 31. <ul><li>Kas hücresinde aksiyon potansiyelini başlatan ilk olay hangisidir? (Eylül-92) </li></ul><ul><li>a. Hücre içine Ca girişi </li></ul><ul><li>b. Hücre içine Na girişi </li></ul><ul><li>c. Hücre dışına K çıkışı </li></ul><ul><li>d. Hücre içine K girişi </li></ul><ul><li>e. Hücre içine Mg girişi </li></ul>(Cevap B )
 32. 32. <ul><li>Serumdaki en yüksek anyon hangisidir? </li></ul><ul><li>(Nisan 2000) </li></ul><ul><li>a. HCO3 </li></ul><ul><li>b. Cl- </li></ul><ul><li>c. HPO4 </li></ul><ul><li>d. SO4 </li></ul><ul><li>e. Organik asitler </li></ul>(Cevap B )
 33. 33. <ul><li>Hücre içinde en yüksek katyon K,anyon fosfattır </li></ul><ul><li>Hücre dışında en önemli katyon Na,anyon Cl dir.2.en önemli anyon HCO3 tür </li></ul>www.doktorlarsitesi.net
 34. 34. <ul><li>Aşağıdakilerden hangisi Granüllü Endoplazmik Retikulum üzerindeki ribozomlarda sentezlenmez? (Eylül 2001) </li></ul><ul><li>a. Kollajen </li></ul><ul><li>b. Pıhtılaşma proteinleri </li></ul><ul><li>c. Laktat dehidrogenaz </li></ul><ul><li>d. Serum albumini </li></ul><ul><li>e. İmmunglobulinler </li></ul>(Cevap C )
 35. 35. <ul><li>SSS’de hücresel yıkıntıların fagositozu aşağıdakilerden hangisi tarafından gerçekleştirilir? (Nisan 2003) </li></ul><ul><li>a. Mikroglia </li></ul><ul><li>b. Protoplasmik astrosit </li></ul><ul><li>c. Fibröz astrosit </li></ul><ul><li>d. Ependim hücresi </li></ul><ul><li>e. Oligodendrosit </li></ul>(Cevap A )

×