O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Pensioenroof

"Er. Is. Geen. Andere. Mogelijkheid. En als die er wel zou zijn, wordt ze afgedaan als onbetaalbaar. Men doet er alles
aan om de mensen in te lepelen dat het wettelijk pensioen onhoudbaar wordt en dat ze zich privé moeten verzekeren. Dat is onzin. De bijdragen voor de wettelijke sociale zekerheid worden afgebouwd. Private verzekeraars genieten allerlei fiscale voordelen, maar gaan met een belangrijk deel van onze pensioenbeleggingen lopen."

  • Seja o primeiro a comentar

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Pensioenroof

  1. 1. binnenland DE STANDAARD MAANDAG 19 MAART 2018 VAN  ONZE  REDACTEUR  PETER DE LOBEL BRUSSEL  I  De ‘pensioenwoede’ ziet hij dagelijks in zijn mailbox, zegt hij. Mensen die hem schrijven over de ‘jaren pensioen en rust die regering van hen steelt’. Na tien­ tallen opiniebijdragen mocht het daarom eens wat meer zijn, vond Kim  De  Witte,  docent  Pensioen­ recht  aan  de  KU  Leuven  én  de pensioenspecialist van de PVDA/ PTB. Net zoals bij andere boeken van partijkopstukken Peter Mer­ tens  en  Raoul  Hedebouw,  moet het boek – net geen 300 bladzijden – dienen om het vuur van het pro­ test brandend te houden. ‘Dit gaat iedereen aan, we zijn uiteindelijk allemaal onderweg naar een pen­ sioen. Het was tijd om het debat open te trekken.’ De grote pensi­ oenroof ligt donderdag in de win­ kel. De Standaard kon het boek al lezen en de auteur ervan spreken. Schröders schuld Al in de eerste pagina’s maakt De Witte zijn bedoeling duidelijk: het hoeft niet te zijn zoals de rege­ ring beslist. ‘Keer op keer wordt hetzelfde  herhaald.  Er.  Is.  Geen. Andere.  Mogelijkheid.  En als die er wel zou zijn, wordt ze afgedaan als onbetaalbaar. Men doet er al­ les aan om de mensen in te lepelen dat  het  wettelijk  pensioen  on­ houdbaar  wordt  en  dat  ze  zich privé  moeten  verzekeren.  Dat  is sioen  hoog  is,  gaat  niemand  die markt op om zich extra te verzeke­ ren. Ik zeg niet dat er een complot is,  maar  de  regering  hier  geeft toch vaak signalen dat het wette­ lijk pensioen maar een basispen­ sioentje zal zijn.’ Recht op rust De  Oostenrijkers  daarentegen tonen volgens De Witte wat er wel mogelijk is. Het gemiddelde pen­ sioen  voor  mannen  ligt  daar  op 1.820 euro per maand. ‘Neem een Oostenrijkse  en  een  Belgische werknemer die exact even lang ge­ werkt  en  precies  evenveel  ver­ diend hebben: de Oostenrijker zal de  helft  meer  pensioen  krijgen dan de Belg.’ En de uitgaven? ‘Die liggen ook hoger, ja. In Oostenrijk en ook Frankrijk is dat 14% van het bbp. Bij ons is het 10,5%. Maar in  Oostenrijk  kunnen  vrouwen wel stoppen met werken op hun 60ste, vanaf 53 kun je er halftijds werken met behoud van 75% van je loon. Zo hou je mensen op de arbeidsmarkt.’ Maar in plaats van richting Oostenrijk te evolueren, vreest De Witte dat onze regering de Duitse kant opgaat.  Een  ander  onderdeel  van  de ‘grote pensioenroof’ zit in de ar­ gumentatie  dat  langer  werken noodzakelijk  is  omdat  we  ouder worden.  De  Witte  bestrijdt  dat niet,  maar  plaatst  wel  kantteke­ ningen. ‘We leven inderdaad lan­  © Joris Snaet onzin. De bijdragen voor de wette­ lijke sociale zekerheid worden af­ gebouwd. Private verzekeraars ge­ nieten  allerlei  fiscale  voordelen, maar  gaan  met  een  belangrijk deel  van  onze  pensioenbeleggin­ gen lopen.’  In het boek zet De Witte daar­ om twee modellen scherp tegen­ over mekaar af: het Duitse en het Oostenrijkse. De Duitsers hebben voor De Witte elk mogelijk poortje gemist. De socialistische oud­kan­ selier  Gerard  Schröder  hield  in Duitsland uitverkoop met de pen­ sioenen, zegt hij. Schröder beleed dat die voor de Duitse staat onbe­ taalbaar werden en dat mensen de privémarkt op moesten voor een degelijk pensioen. ‘Het wettelijke pensioen werd er afgebouwd van 70% van het gemiddeld inkomen naar 46% in 2020 en 43% in 2030’, zegt De Witte. ‘Dit gaat om enorm veel geld en het is een groeiende markt. Maar als het wettelijk pen­ ‘Men doet er alles  aan om mensen in  te lepelen dat het  wettelijk pensioen  onhoudbaar wordt.  Dat is onzin’ De PVDA sleept met het boek ‘De grote pensioenroof’ een vat olie  naar het vuur, nu de regering onderhandelt over de zware beroepen.  Protestboek tegen ‘pensioenroof’ naar 3.000 euro.  Miljonairstaks ‘De FOD Pensioenen heeft be­ rekend  dat  je  1,6  miljard  nodig hebt om de laagste pensioenen op 1.500 euro te krijgen – 2,1 miljard als  je  de  zelfstandigen  erbij neemt. Veel geld, maar als je dat afzet tegenover andere miljarden­ uitgaven, is dat haalbaar. Volgens het Planbureau geven we per jaar 16  miljard  aan  loonsubsidies  en vrijstellingen  van  werkgeversbij­ dragen.  Dat  zijn  jobs,  jobs,  jobs zegt men dan, maar met een deel van die jobs, de flexi­jobs, betaal je geen cent mee aan de toekomstige pensioenen. Een andere mogelijk­ heid is de miljonairstaks. Die kan 8 miljard opleveren. Als we willen, vinden we die 2,1 miljard.’ Dat  De  Witte  Oostenrijk  als voorbeeld  neemt,  is  geen  toeval. De  pensioenhervormingen  waar hij zo naar opkijkt, kwamen er pas na grote protesten in 2003. Ook voor de PVDA/PTB blijft dat het geprefereerde  pad.  ‘Er  is  in  de pensioenen  nooit  iets  veranderd dan na protest. Je houdt zulke be­ slissingen niet tegen met een druk op de knop in het parlement. Je moet de massa in beweging krij­ gen.  Sites  als  Mypension.be  hel­ pen daarbij. Mensen zien nu dat ze niet meer dan 1.200 of 1.400 eu­ ro zullen krijgen. De woede komt pas als ze zien dat het anders kan.’ ger, maar we zijn niet gelijk voor de dood. Het verschil in levensver­ wachting tussen een minister en een arbeider is 10 tot 13 jaar. Het verschil in gezonde levensjaren is nog veel groter: 18 tot 25 jaar. Als je iedereen langer laat werken, tot 67, dan pak je het recht op rust en vrijheid aan het einde van het le­ ven af van die mensen in de onder­ ste categorie. De woede daarover merk ik steeds vaker als ik ga spre­ ken. “Hebben wij dan geen recht op rust?”, willen ze weten.’ De Witte en zijn partij pleiten ervoor  om  de  verhoging  van  de pensioenleeftijd en die voor ver­ vroegd en brugpensioen terug te draaien.  Tegelijk  moet  het  loon­ plafond voor de pensioenbereke­ ning  omhoog  naar  75.000  euro, moet het pensioen 75 procent van het gemiddelde loon bedragen en moet het minimumpensioen naar 1.500 euro. Het maximum, onder meer voor ministers, moet zakken ‘Je moet de massa  in beweging  krijgen. Sites als  Mypension.be  helpen daarbij’

    Seja o primeiro a comentar

    Entre para ver os comentários

"Er. Is. Geen. Andere. Mogelijkheid. En als die er wel zou zijn, wordt ze afgedaan als onbetaalbaar. Men doet er alles aan om de mensen in te lepelen dat het wettelijk pensioen onhoudbaar wordt en dat ze zich privé moeten verzekeren. Dat is onzin. De bijdragen voor de wettelijke sociale zekerheid worden afgebouwd. Private verzekeraars genieten allerlei fiscale voordelen, maar gaan met een belangrijk deel van onze pensioenbeleggingen lopen."

Vistos

Vistos totais

618

No Slideshare

0

De incorporações

0

Número de incorporações

523

Ações

Baixados

0

Compartilhados

0

Comentários

0

Curtir

0

×