O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

HİPERKALSEMİ VE HİPOKALSEMİYE YAKLAŞIM

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio

Confira estes a seguir

1 de 44 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Semelhante a HİPERKALSEMİ VE HİPOKALSEMİYE YAKLAŞIM (20)

Anúncio

Mais de Dilek Gogas Yavuz (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

HİPERKALSEMİ VE HİPOKALSEMİYE YAKLAŞIM

 1. 1. HİPERKALSEMİ HİPOKALSEMİ Prof Dr Dilek GogasYavuz Marmara ÜniversitesiTıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD Kalsiyum Metabolizması Hastalıkları
 2. 2. Kalsiyum metabolizması (1,000 mg/day)
 3. 3. Kalsiyum hemostazı  Paratiroid bez  Kemik  böbrek  Ince bağırsak
 4. 4. Kalsiyum düzeylerine etkisi Hormon etki Kemik Bağırsak Böbrek PTH  Ca  Po4 Osteoklastik aktivite artar Vit D aracılığı ile Ca emilimi Po4 atılımı Vitamin D3  Ca  Po4 Direk etki yok  Ca  Po4 emilimi artar Direk etki yok 4
 5. 5. Serum Kalsiyum 8.5 mg/dl 10.5 mg/dl hiperkalsemihipokalsemi normal
 6. 6. HİPERKALSEMİNİN DERECELENDİRMESİ 8 10 12 14 16 4 5.6 8 10 12 NORMAL HAFİF ORTA ŞİDDETLİ İyonize serum kalsiyum düzeyi mg/dl Total serum kalsiyum düzeyi (mg/dl)
 7. 7. Hiperkalsemi nedenleri  Ca++ PTH Vitamin D Malinite ilaçlar Endokrin Genetik 7 Primer ve tersiyer hiperparatiroidi Vit D entoksikasyonu Granulomatöz hastalıklar Akciğer CA ,MemeCa Hematolojik maliniteHipertiroidi, Akromegali, Adrenal yetm., Feokromositoma Ailevi hipokalsiürik hiperkalsemi Tiyazidler, Lityum,Teofilin, Vit A intoksikasyonu
 8. 8. Hiperkalsemi ayırıcı tanısı  Primer hiperparatioridi  Malign hastalıklar  Familial benin Hipokalsiürik hiperkalsemi  Vitamin D bağımlı  Granulomatöz hastalıklar, lenfoma  Vitamin D intoksikasyonu  Endokrin hastalıklar – hipertiroidi , Addison  İlaç : lithium, tiyazid diüreikler 90%
 9. 9. hiperkalsemi Hiperkalsemi gerçek mi? İyonize kalsiyum , albümin düşükse düzeltilmiş Ca hesapla PTH
 10. 10. PTH Düşük/ normal Düşük/nor mal 1, 25Vit. D düşükse kanser Yüksekse lenfoma yüksek 24 hr.idrar kalsiyum düşük– FHH N veya  hiperpartiroi di 10 Algoritmik yaklaşım endokrin
 11. 11. • Prevalans: 1-2/1000 : = 2-3 : 1 • Insidans: 30:100000/yıl Primer hiperparatiroidi (PHPT) • 85-90% tek adenom • 10-15% hiperplazi • 1-2% multipl adenom • <1% karsinom etyoloji
 12. 12. Hiperparatiroidi laboratuar tanı Ca↑P↓PTH↑ İdrarda yüksek kalsiyum atılımı
 13. 13. Hiperkalsemi LABORATUAR • Serum kalsiyum • Serum fosfor • iPTH • Serum Albümin • Kreatinin • Alkalen fosfataz
 14. 14. Böbrek taşı AsemptomatikKemik hastalığı 0 20 40 60 80 Cope (1930 - 1965) Heath (1965 - 1974) Mallette (1965 - 1972) Silverberg (1986 - 1993) %hasta PHPT klinik gidiş
 15. 15. Hiperkalsemi - klinik • MSS• GİS • İSKELET • böbrek STONES BONES GROANSMOANS 15
 16. 16. Hiperkalsemi gelişme hızı asemptomatik Ciddi hiperkalsemik semptomlar
 17. 17. • Baş ağrısı • Kas güçsüzlüğü • Letarji • Konfüzyon • Koma, stupor • Konsantrasyon bozukluğu • Hafıza bozukluğu • Halüsinasyon • Kişilik bozukluğu • Deliryum Bulantı-kusma İştahsızlık, kilo kaybı Karın ağrısı Kabızlık Peptik ülser Pankreatit Poliüri Polidipsi Noktüri Asidoz Dehidratasyon Glikozüri Nefrolityazis Nefrokalsinozis Ağrı Osteoporoz Artrit Deformite Fraktür Hipertansiyon Aritmiler EKG’de QT kısalması Vasküler kalsifikasyon Hiperkalsemi semptomları nörolojik gastrointestinal üriner kemik kardiyovasküler
 18. 18. Subperiostal rezorpsiyon
 19. 19. Kistik kahverengi tümör Ostetotitis fibrosa cystica Cystic brown tumor
 20. 20. Pre-Operative görüntüleme  Yüksek rezolüsyonlu USG  Sensitivite : adenoma için 65-85% hiperplazi için 30-90%  MNG durumunda suboptimal  CT Sensitivite 46-87%  Ektopik gland  MRI  Sensitivitite 65-80%  Ektopik gland tespiti  Sestamibi  Sensitivite 85-95%  Sestamibi-SPECT  Sensitivity soliter adenoma %98 hiperplazi için 60% Hiperparatiroidi tanısı laboratuar ile konulduktan Sonra lokalizasyon çalışmaları yapılmalıdır
 21. 21. Sestamibi Nükleer tarama Tükrük bezi Tiroid bez lobları Sol alt paratiorid gland
 22. 22. Tedavi  Ca <12 mg/dl acil tedavi gerekmez. Etyoloji aranmalıdır  Serum Ca > 12 mg/dl tedavi edilmelidir  Ca > 14 mg/dl hiperkalsemik kriz .(hastaneye yatış gerektirir) 22
 23. 23. tedavi  SF ile rehidrasyon ( 100-200 ml/s)  Diürez : furasmid 40 mg  Kalsitonin :4 IU/kg 12/s (eğer Ca>14)  Bisfosfonat :zoledronik asit,pamidronat  Diyaliz Serum kalsiyumu 8 saatte bir takip edilmeli Serum kalsiyumunu 1.6-2.4mg/dl düşürür
 24. 24. Glukokortikoidler  Vit D’nin kalsitriole dönüşümünü inhibe eder.  Hematolojik malignitelerde, Vit D intoksikasyonunda ve granülomatöz patolojilerde kullanılır  40-60 mg/gün metilprednizolon  10 gün içinde etki görülmez ise ilaç kesilir
 25. 25. Asemptomatik hiperparatiroidide Cerrahi kriterleri  Serum Kalsiyum > 12 mg  Hiperparatiroid krizleri  Hiperkalsiüri (idrar Ca++ > 400 mg /gün)  Nefrolitiasiz ve bozulmuş renal fonksiyon  Osteitis fibrosa cystica  Kemik dansitesinde azalma (DEXA)  Nöromusküler semptomlar : proksimal kas güçsüzlüğü, hiperrefleksi, ataksi  <50 yaş 25
 26. 26. Familial Hipokalsiürik hiperkalsemi  Benin  otosomal dominan katılımsal Hipokalsiüri ( < 50 mg/24 h), hipermagnezemi normal or minimally elevated levels of PTH  Paratiroid eksizyonu sonrası kalsiyum normale gelmez  Tedavi gerekmez idrar kalsiyum klirensi ile kolayca tanı konulabilir Hafif hiperparatiroidi ile karışabilir.
 27. 27. hipokalsemi
 28. 28. Düzeltilmiş kalsiyum Düzeltilmiş Ca = [(ölçülen total Ca) + (4.0 – ölçülen albümin) x 0.8] 28
 29. 29. Hipokalsemi nedenleri Yüksek PTH Düşük PTH
 30. 30. Hipokalsemi ayırıcı tanısı için gereki testler • Ca • P • PTH • 25OH D • Kreatinin • Alkalen fosfataz
 31. 31. Klinik semptom ve bulgular
 32. 32. Kalsiyum tedavisinde dikkat
 33. 33. Eksiklik : <20 ng/ml (50 nmol/L) Yetmezlik : 21–29 ng/ml (52.5 -72.5 nmol/L) 25 OHVitamin D düzeyi < 30 ng/ml
 34. 34. D vitamini replasman tedavisi Serum 25 OHD < 20 ng/ml ise yükleme dozu : 50 000 IU /hafta – 8 hafta İdame dozu : 1500-2000 IU/gün Serum 25 OHD: 20-30 ng/ml ise Yükleme yapılmadan idame doz ile başlanabilir D vitamini eksiklik riski olanlarda idame devamlı olmaldır kolekalsiferol
 35. 35. DVitamini replasmanı ile Hedef serum 25OH D değeri: 30-50 ng/ml
 36. 36. Hiperkalsemi - hipokalsemi • Kalsium düzeyi doğru mu? • Kalsium metabolizması değerlendirmesinde Eş zamanlı Ca, P ,iPTH,25OHD ölçülmeli
 37. 37. Teşekkür ederim

×