O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Diyabette Glisemik Dalgalanma

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Prediyabet ve metformin
Prediyabet ve metformin
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 24 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a Diyabette Glisemik Dalgalanma (20)

Mais de Dilek Gogas Yavuz (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Diyabette Glisemik Dalgalanma

 1. 1. Prof. Dr. Dilek Gogas Yavuz Marmara Ünivesitesi Tıp Fakültesi Endokrinoloji ve Metabolizma BD
 2. 2. Glisemik Kontrol HbA1c AKŞ TKŞ UKPDS DCCT DECODE UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. DCCT. N Engl J Med 1993;329:977–986.DECODE study. Lancet. 1999 Jan 2;353(9146):68-9Honolulu Hearth program. Am J Epidemiol. 1993 Jun 15;137(12):1328-40.
 3. 3. “İyi glisemik kontrol” mikrovasküler komplikasyonları ve uzun dönemde makrovasküler komplikasyonları azaltır Mikrovaskular KVH Mortalite DCCT/EDIC1,2 (Tip 1 DM) UKPDS3,4 (Tip 2 DM) ACCORD5 (Tip 2 DM) Bildirilmemiş ADVANCE6 (Tip 2 DM) VADT7 (Tip 2 DM) Çalışma başlangıcı Uzatılmış takip 1DCCT. N Engl J Med 1993;329:977–986. 2DCCT/EDIC study. N Engl J Med 2005;353:2643–2653. 3UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. 4Holman R, et al. N EnglJ Med 2008;359:1577–1589. 5ACCORD Study Group. N Engl J Med 2008;358:2545–2559. 6ADVANCE Collaborative Group. N Engl J Med 2008;358:2560–2572. 7Duckworth W, et al. N Engl J Med 2009;360:129–139. Glisemik kontrolün göstergelerindeki (HbA1c,AKŞ,TKŞ) değişimler genellikle mikrovasküler hastalık gelişme olasılığını yansıtır. ancak bu göstergeler makrovasküler komplikasyon takibinde yeterli olmayabilir
 4. 4. HbA1c benzer iki hastada komplikasyon gelişimi farklı olabilir Tip2 DM süresi :12 yıl A1c: %8.1 AKŞ:120-140 mg/dl Tip2 DM süresi :10 yıl A1c: %7.9 AKŞ: 125-140 mg/dl
 5. 5. Tip 2 Diyabette komplikasyon gelişimi • Hipergliseminin süresi ve yüksek seyretmesi – Çalışmalar ile kanıtlandı • Genetik – Veriler Güçlü • Glisemik Dalgalanma – Çalışmalar ile gösterildi UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. DCCT. N Engl J Med 1993;329:977–986. , Monnier L et Colette C. Diabetes Care 31 (Suppl. 2):S150–S154, 2008. Villneuve LM, Nataraian R Expert Rev Endocrinol Metab 2010 Jan;5(1):137-148.
 6. 6. kahvaltı öğlen akşam Gece yarısı 4 AM kahvaltı Postprandial Postabsorptif açlık Tip 2 diyabetik hastalar günün 12 saatten fazlasını postprandial dönemde geçirirler Monnier L. Eur J Clin Invest. 2000;30(suppl 2):3-11.
 7. 7. Tip 2 diyabetik hastalarda Postprandial glukoz daha fazla ve hızlıyükselir 60 80 100 120 140 160 180 200 220 240 Diyabetik olmayan Diyabetik Glukoz(mg/dl) Ana öğün Ara Öğün saat
 8. 8. Glisemik Dalgalanma • Kan glukozunun gün içindeki hiperglisemi ve hipoglisemi arasındaki değişkenliğidir. • Aynı HbA1c düzeyine sahip iki hasta farklı glisemik dalgalanma profili gösterebilir. Ortalama glukoz seviyesi benzer şekilde yüksek, iki farklı glisemik dalgalanma Egi et al. Critical Care 2009; 13:302:1-5
 9. 9. Bir gün boyunca 6 saatlik periodlar ile 94- 400 mg/dl arasında dalgalanan kan şekeri Devamlı 180 mg/dl veya devamlı 400 mg/dl kan şekeri düzeylerine göre daha fazla Endotel disfonksiyonuna yol açar
 10. 10. OAD kullanan tip 2 diyabetik hastalarda glisemik dalgalanma Postprandial β hücre fonksiyonu ile ilişkilidir Tip 2 DM / 64.2 ± 8.6 yaş, A1C :%6.5 VKI= 29.8 kg/m2 Diyet n= 25, OAD n=34 MAGE: 3 gün Devamlı glukoz izlemi β hücre fonksiyonu: Karışık öğün testi ile C peptid,glukoz ölçümü Postprandial β hücre fonksiyonu 10-9/dk Multivariate analiz: Postprandial β hücre fonsiyonu ve OAD Kullanımı glisemik dalgalanmanın Bağımsız risk faktörleri (r2:0.50, p=0.01)
 11. 11. Verona Diabetes Study : Tip 2 diyabetik hastalarda Açlık kan şeker varyasyonu 10 yıllık sağkalım üzerine etkilidir • 1984-1987 AKŞ değerine göre tanı almış, 56–74 yaş, tip 2 DM 1409 hasta • 10 yıl takip • AKŞ total izleminin standart sapması mortalite için bağımsız risk faktörü Mortalite için mutlak risk(95% CI) Muggeo M, et al. Diabetes Care 2000;23:45−50. Ort AKŞ AKŞ değişkenlik Kat sayısı AKŞ uzun süreli dalgalanması tip 2 diyabet hastaların mortalite risk değerlendirmesinde dikkate alınmalıdır
 12. 12. Glisemik Değişkenlik ölçüm yöntemleri • MAGE: The Mean Amplitude of Glycemic Excursions – Glisemik seyrin ortalama amplitütü • MODD: Mean of Daily Difference (Ortalama günlük değişkenlik) Abe S. et al.Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2011:4 283–288..
 13. 13. Gün içi Glisemik Değişkenliğin Değerlendirilmesi • Ortalama glukoz değerlerinin Standart Sapması • Genel ve belirli bir zaman aralığındaki standart sapmayı tanımlar – Yeterli data ölçümüne ihtiyaç duyulur • Min. 5, tercihen 10 noktalı ölçüm Two-way crossover comparison of insulin glargine and insulin detemir in basal-bolus therapy using continuous glucose monitoring. Diabetes, Metabolic Syndrome and Obesity: Targets and Therapy 2011:4 283–288.. İyi glisemik kontrol SS X 2 < Ortalama I. Hirsch
 14. 14. SA ST ÖA ÖT AA AT G 1gün 108 140 95 200 87 180 120 2.gün 110 165 120 200 140 218 136 3.gün 105 156 64 236 108 256 141 HbA1c: 7,2% Ortalama Kan Şekeri: 160 mg/dl SS: +/- 96 mg/dl Metformin 2x1 gr Repaglinide 3x1 mg HbA1c: 7,3% Ortalama Kan Şekeri: 158 mg/dl SS: +/- 52 mg/dl Metformin 2x1 gr Repaglinide 3x0.5 mg SA ST ÖA ÖT AA AT G 1 120 181 115 165 121 200 145 2 112 168 108 172 119 210 136 3 106 157 110 175 117 196 132 0 100 200 300 SA ST ÖA ÖT AA AT 0 50 100 150 200 250 300 SA ST ÖA ÖT AA AT G
 15. 15. Haftada 1-2 kez Hipoglisemi semptomları Metformin 2x1 gr Gliklazid 60 mg AKŞ:129-145-136 mg/dl A1c % 9.6 55 y kadın , 8 yıldır tip 2 DM Evde glukometre ile kapiller kan şekeri ölçümleri
 16. 16. 42 y Kadın 3 yıldır tip 2 DM VKI:32 kg/m2 Metformin 2x1 gr AKŞ:131 mg/dl HbA1c : %6.2 Evde glukometre ile kapiller kan şekeri ölçümleri
 17. 17. Diyabette kronik komplikasyon gelişimi ve glisemik belirteçler Monnier L et Colette C. Glycemic Variability . Should we and can we prevent it? Diabetes Care 31 (Suppl. 2):S150–S154, 2008
 18. 18. Glisemik Dalgalanma ve Oksidatif Stres • reaktif oksijen ürünlerini artırır. • endotelyal disfonksiyon oluşturur. • Diyabetik mikrovasküler Komplikasyon gelişimine yardımcı olur 1. Egi et al. Is reducing variability of blood glucose the real but hidden target of intensive insulin therapy? Critical Care 2009; 13:302:1-5 2. Siegelaar, S.E. Endocrine Reviews. Glucose Variability; Does It Matter? April 2010, 31(2):171–182 Oksidatif stres Pro-oksidanlar Anti-oksidanlar
 19. 19. Monnier et al. JAMA 2006; 295: 1681 -1687. Buscemi S et al. Acta Diabetol. 2009;46:55-61 MAGE (mg glukoz/dl) Oksidatifstres (Üriner8-izo-PGF2αidraratılımoranı) Glisemik Dalgalanma ve Oksidatif Stres R2=.27 P<0.05 Tip 2 Diyabetiklerde Yüksek Glisemik dalgalanma artmış oksidatif stres ile ilişkilidir
 20. 20. Chew Watts G QJM 2004;97:537-548 Disglisemi Yüksek serbest yağ asitleri Hiperinsülinemi Hipertansiyon Hiperglisemi Glikozilasyon son ürünleri Endotel Disfonksiyonu İnflamasyon Koagülasyon bozuklukları Arterial sertlikMikrovasküler vazodilatör kapasitede bozulma Aterogenez Artmış nabız basıncı Sol ventrikül hipertrofi ve disfonksiyonu Miyokardial iskemi QJM vol. 97 no. 8 © Association of Physicians 2004; all rights reserved. Oksidatif Stres
 21. 21. Glisemik dalgalanma ve Damar duvarı
 22. 22. Özetle … • Diyabette sadece A1c ,AKŞ;TKŞ kontrolü yeterli değildir. Glisemik dalgalanma da önemli bir parametredir • Glisemik dalgalanma hem hipoglisemi, hem de kronik komplikasyonlar için riske işaret eder
 23. 23. Glisemik Kontrol parametreleri HbA1c AKŞ TKŞ Glisemik Dalgalanma UKPDS Group. Lancet 1998;352:837–853. DCCT. N Engl J Med 1993;329:977–986.DECODE study. Lancet. 1999 Jan 2;353(9146):68-9Honolulu Hearth program. Am J Epidemiol. 1993 Jun 15;137(12):1328-40. Muggeo M, et al. Diabetes Care 2000;23:45−50.
 24. 24. Teşekkürler

×