Mobile in-store research-studies

Há 9 anos 1030 Visualizações

Multiscreenworld full report by Google

Há 9 anos 645 Visualizações

Digital, Social & Mobile in 2015

Há 9 anos 893 Visualizações

Công nghệ đã thay đổi thế giới như thế nào?

Há 9 anos 1113 Visualizações

Cẩm nang Kỷ Nguyên Khách Hàng Lai 2014

Há 9 anos 1882 Visualizações

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU VÀ QUẢN TRỊ THƯƠNG HIỆU

Há 9 anos 35129 Visualizações

The moments of DIGITAL STORY

Há 9 anos 554 Visualizações