O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

AV&Stage februari 2013

1.620 visualizações

Publicada em

Publicada em: Diversão e humor
 • Seja o primeiro a comentar

AV&Stage februari 2013

 1. 1. 319 MILJOEN EURO SMS-Alert meldpunt preventie winnaar ijzeren twee extra avondenA &ST GE VOOR ONDERZOEK belastingdienst gehoorschade podiumdier 2013 amstel live 2014 V AV&STAGE A Het brede vakmagazine voor zaken en techniek in AV, theater, stage en enter tainment ALGEMEEN ‘Pukkelpopwet’ om slachtoffers te vergoeden LED de verlichting van de toekomst! AV&CREATIE LED-special BROADCAST&AV-TECHNIEK CES 2013, veel nieuws, héél veel!editie 2 2013 PODIUM&TECHNIEK Truss-special JJ a a r g a n g 3 23 , ee d t t ee 1 2 2 0 1 3 aargang 3 , di ii i 0 2012 “In God we truss” P. 48
 2. 2. AV ALGEMEEN REDACTIONEELVoorwoordVoor u ligt weer een vers exemplaar van de AV&Stage. Nieuwe ronde,nieuwe kansen. Interviews, nieuws, achtergrond en productinformatie.We kunnen er lang of kort over zijn, maar verreweg het belangrijkstenieuws dat de afgelopen weken in media domineerde was natuurlijk hetnieuws dat Koningin Beatrix haar abdicatie aankondigde.Ook in het kader van broadcasting een uitermate interessante aankon-diging: de boodschap van de majesteit was rechtstreeks te volgen opNederland 1, 2 en 3 en RTL 4. Ruim 7,4 miljoen mensen keken op maan-dagavond 28 januari 2013 om 19.00 uur naar de drie minuten durenderechtstreekse tv-uitzending.De zenders hadden een extra uitzending ingelast voor de toespraak.Op Nederland 2 (350.000 kijkers) en Nederland 3 (453.000) was alleende toespraak te zien. Op Nederland 1 (1.758.000) en RTL 4 (1.621 miljoen)stond de programmering de rest van de avond in het teken van Beatrixen Willem Alexander. Het hoogtepunt van 7,4 miljoen kijkers werd bereikttijdens de drie minuten durende toespraak van de koningin, aldus StichtingKijkOnderzoek.Op een normale maandagavond in januari zitten volgens de woord- Wat houd je bezig?voerster 5,4 miljoen mensen voor de buis; een absoluut record waaraanafgelezen kan worden dat een boodschap bedoelt voor een groot publieknog wel degelijk een grote impact kan hebben in een verregaande ge-ïndividualiseerde maatschappij. Zoals u ziet is saamhorigheid een basis- Tijdlijnwaarde van alle tijden. Een prettige en verwarmende gedachte in de tochwat kille maanden van het nieuwe jaar! @AV_Stage: Leuk zo’n LED-special! Ik zou zeggen: LED it be! #SpecialVeel leesplezier!Joris KroezenColofonEen uitgave van: Buzzfacts Publishers & Mediagroup Exploitatiemaatschappij B.V., voor einddatum schriftelijk opzegt. Copyrights: Het auteursrecht van dit tijdschriftPostadres: Postbus 155, 6500 AD Nijmegen, Tel. 024-3722900, Fax. 024-3886017 en op de daarin verschenen artikelen wordt door de uitgever voorbehouden. HetHoofdredactie: Joris Kroezen, Eindredacteur: Joris Stortelder Redactie: Marieke van verlenen van toestemming tot publicatie in dit tijdschrift houdt in dat de auteur deDam Vaste medewerkers: René van Eijden, Dorothee Verdaasdonk, Paulus Veltman uitgever, met uitsluiting van ieder ander, onherroepelijk machtigt de bij of krachtensSalesmanager: Ralph Brinkman Media adviseur: Diego Teunissen, Vormgeving: de Auteurswet door derden verschuldigde vergoeding voor kopiëren te innen en datDries van Zuylen, Anouk Smeets-Philipsen, Sandra Elzinga Backoffice: Marsha Laijan de auteur alle overige rechten overdraagt aan de uitgever. Niets uit deze uitgave magAbonnementen: Abonnementsprijs: € 75,- per jaar. Inclusief Event&Showbizz, Pro worden overgenomen, vermenigvuldigd of gekopieerd zonder uitdrukkelijke toestem-Audio&Video en Stage&Theatre. Abonnementenservice: De abonnementen­ ervice s ming van de uitgever. Drukfouten en prijswijzigingen voorbehouden Bankgegevens:is telefonisch bereikbaar van ma t/m vrij van 9.00 uur tot 12.00 uur. Kies in het keuze Rabobank Nijmegen 1700.97.811 / IBAN: NL91RABO0170097811 /menu ‘abonnementen’. Telefoon: 024-3722900. U kunt ons ook faxen: 024-3886017. BIC: RABONL2UAfdeling abonnementen Postbus 155, 6500 AD Nijmegen. Een abonnement kan iedermoment ingaan en wordt automatisch verlengd tenzij de abonnee twee maanden AV ALGEMEEN n 3
 3. 3. INHOUD 10 ALGEMEEN‘Pukkelpopwet’ omslachtoffers te vergoeden“Organisatoren van openluchtevenementenzoals Pukkelpop moeten objectief aansprakelijk En verder…worden voor schade aan deelnemers die wordtveroorzaakt door een natuurramp, een brand of Algemeen 6een ontploffing..” Accounts 8 Agenda 9 Identiteitsfraude 14 AV&Creatie 24 LED in New York 15 LED-special AV&Creatie 17 Led staat voor Light Emitting Diodes 25 Jaar IDFA 18 (lichtuitstralende diode) en wordt dan ook in Go Short Filmfestival 30 het Engels als de afkorting LED geschreven. BROADCAST& Broadcast & AV Techniek 31 32 AV-TECHNIEK Interview Peter Dokman 36CES 2013, veel nieuws, héél veel! Cam-a-lot 38Op de vraag om een verslag te schrijven van wat ik Twaron-spinproces 39gezien heb op de Consumer Electronics Show,die jaarlijks wordt georganiseerd in Las Vegas, was Sound & Techniek 41 het antwoord eenvoudig en snel gegeven: ja. Geluidsopnamen 44 SOUND&TECHNIEK 42 PODIUM & Techniek 47 Nieuwe beeldschermen PSV 52 Eurosonic Noorderslag 2013 Gedurende vier dagen presenteerden 304 Show & Techniek 55 veelbelovende Europese acts en bands zich in Lagotronics Projects b.v. 56 Groningen aan een publiek van 35.000 Portret: Nico Lewis, RTS TELEX 65 muziekliefhebbers en professionals. 48 PODIUM&TECHNIEKTruss-special CROWD CARE LOYALIS BIEDT STRATEGISCHE DWZ-SERIE DIGITALE FREE PUSSY RIOT! A ST GE CONSULTANCY INKOMENSVANGNET PARTNERSHIP DRAADLOZE MICROFOONS VVan een kade naar een andere kade: een brug, AV&STAGE Aof zoals in de theaterwereld overspanningenwaarin onder andere allerlei AV-materiaal Olympics engehangen kan worden. Paralympics SHOW&TECHNIEK 58 25 jaar ‘live entertainment’ op één plek editie 8 2012 Een drankje drinken met Henny Highdisc. Je weer even kind voelen bij ballonkunstenaar Jaargang 32, editie 8 2012 Tijn Mandarijn. Geef slechthorenden het theaterplezier terug P. 40 AV ALGEMEEN n 5
 4. 4. = AV ALGEMEEN NIEUWSALGEMEEN‘Van-werk-naar-werktraject’ helpt 60 procent met ontslagbedreigde werknemers aan nieuwe baanIn negen proeven waarbij bedrijven samen met de vakbond werknemers Twee jaar geleden zijn negen experimenten van start gegaan om tenaar ander werk hebben begeleid, heeft 60 procent van de met ontslag onderzoeken of werkgevers en werknemers een directe rol kunnenbedreigde werknemers ander -vaak tijdelijk- werk gevonden. Dit blijkt uit spelen bij het van-werk-naar-werk helpen van werknemers. Effectievede Eindrapportage Experimenten Van Werk Naar Werk, die minister Asscher bemiddeling naar nieuw werk levert een belangrijke bijdrage leverenvan Sociale Zaken en Werkgelegenheid vandaag presenteert op de werkge- aan het voorkomen van langdurige werkloosheid. Werkgevers en werk-versbijeenkomst ‘Mobiliteit en ontwikkeling op de regionale arbeidsmarkt’ nemers kregen daarom een financiële bijdrage van maximaal 2.500 euroin Arnhem en naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. In totaal hebben 680 per werknemer voor de begeleiding naar nieuw werk en moesten zelfwerknemers deelgenomen aan de projecten, het gaat vooral om oudere minimaal net zoveel investeren als ze aan subsidie kregen. Het kabinetwerknemers. Een belangrijke succesfactor blijkt de actieve betrokkenheid wil in verdere gesprekken met sociale partners over de sociale agendavan de vakbond. Die geeft vertrouwen door onzekerheid weg te nemen bij nadere afspraken te maken over de begeleiding van overtollige werkne-werknemers én werkgevers en biedt toegang tot werknemer en werkgever mers in de sector naar ander werk. Als dat lukt is het kabinet bereid datvanwege de nauwe betrokkenheid bij reorganisaties en faillissementen. onder voorwaarden te cofinancieren.Verder is de kans van slagen is het grootst bij bestaande, goedlopendesamenwerkingsverbanden, zoals sectorfondsen en de samenwerking tus-sen sociale partners. Zij werkten samen door bijvoorbeeld werknemers tescholen voor een andere baan. Een medewerker die op de ene plek boven-tallig is kan zo ergens anders een vacature vervullen. Minister Asschervindt de resultaten hoopgevend: ‘Een resultaat dat laat zien dat er genoegmogelijkheden zijn voor werk mits we blijven investeren om gezond,gemotiveerd en goed geschoold aan het werk te zijn en blijven. En mochter sprake zijn van dreigend ontslag, dat er succesvol bemiddeld kan wordennaar ander werk. Daarmee voorkom je dat mensen langdurig thuis komente zitten met een uitkering. De stap terug naar de arbeidsmarkt blijkt danerg lastig. Zeker voor ouderen.’Ruim 1.500 bedrijven steken 319 miljoen euro in onderzoek Ruim 1.500 bedrij- teel onderzoek, met name onderzoek uitgevoerd door universiteiten”, ven gaan samen zo schrijft Kamp in de brief. met onderzoeksin- stellingen als NWO, Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI) DLO, TNO en uni- De afgelopen maanden hebben ondernemers en wetenschappers in versiteiten onder- zogenaamde Topconsortia voor Kennis en Innovatie (TKI’s) gekeken welk zoeken doen in de onderzoek, van fundamenteel tot dicht bij de markt staand, zij in 2013 topsectoren. De samen gaan doen en hoeveel geld ze er aan willen besteden. bedrijven trekkenvoor die onderzoeken €319 miljoen uit. Op de inleg van de bedrijven legt Ook voor kleine bedrijvenhet kabinet €83 miljoen bij. Dit schrijft minister Kamp van Economische Wanneer bedrijven geld steken in gezamenlijk onderzoek met kennisinstel-Zaken (EZ) aan de Tweede Kamer. “Het bedrijfsleven draagt niet alleen lingen, doet het kabinet daar 25% bovenop. Om dit ook voor kleine bedrijvenbij aan onderzoek dat dicht bij de markt staat maar ook aan fundamen- aantrekkelijk te maken is die toeslag zelfs 40% over de eerste €20.000.6 n AV ALGEMEEN
 5. 5. = AV ALGEMEEN NIEUWSSms-alert Belastingdienst voor Brainport regio Eindhovenstartende ondernemers voorbeel voor andere regio’s Dankzij een traditie van nauwe samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven kan de regio Eindhoven een belangrijke rol spelen bij het aanpakken van het tekort aan technisch personeel in Nederland. Dat zei minister Kamp van Economische Zaken (EZ) 21 januari 2013 tijdens een bezoek aan High Tech Campus Eindhoven, waar hij het ‘Technologiepact Brainport’ overhandigd kreeg. Goede samenwerking bedrijfsleven en onderwijs In het pact doen onderwijs, bedrijfsleven en de overheid uit de Brainport regio Eindhoven gezamenlijk voorstellen om het tekort aan personeelStartende ondernemers worden door de Belastingdienst geholpen om aan te pakken. Zo wordt in zowel het basisonderwijs als voortgezethun administratie goed in te richten en om hun betalingsverplichtingen onderwijs de aandacht voor techniek vergroot. Ook zorgen bedrijven uitbeter in de gaten te houden. Zo kunnen startende ondernemers een de regio voor meer stage- en opleidingsplaatsen en komt er een proef omgratis sms-alert aanvragen om hen te helpen herinneren dat zij de btw- te kijken of mensen die een technische opleiding doen een werkgarantieaangifte en betaling tijdig verrichten. kunnen krijgen.‘Vergeet niet uw aangifte omzetbelasting over het vierde kwartaal Landelijk techniekpactin te dienen en te betalen voor 1 februari.’ In januari ontvingen 8.000 ‘Eindhoven is een van de slimste regio’s ter wereld, mede dankzij destarters dit sms’je van de Belastingdienst op hun mobiele telefoon. goede samenwerking tussen bedrijfsleven en het onderwijs’, aldus minis-Sinds 4 maanden wordt deze mogelijkheid geboden. Medewerkers van ter Kamp. ‘Ik ben blij met het aanbod van de regio om deze ervaring inde Starterteams van de Belastingdienst bezoeken starters en brengen te zetten voor een landelijk techniekpact. Hopelijk inspireert dit anderede service onder de aandacht. Maandelijks komen er 2.000 abonnees regio’s om hetzelfde te doen’.bij. Door het versturen van een e-mail met telefoonnummer en BSN-nummer naar smsalert@belastingdienst.nl is de aanmelding een feit. In Tekort technisch geschoolde vakkrachtende proeffase bleken de resultaten veelbelovend. Door de sms-attendering Het bedrijfsleven verwacht de komende jaren een tekort van 150.000daalde de groep zware verzuimers (meer dan 3 keer te laat geweest) met technisch geschoolde vakkrachten. Daarom werken de ministeries van40%. Op het YouTubekanaal van de Belastingdienst is een instructievideo EZ, SZW en OCW samen met het bedrijfsleven, het onderwijsveld ente bekijken. vertegenwoordigers uit de regio aan een nationaal Techniekpact. In april moet het pact klaar zijn.Verder is de Belastingdienst op 23 en 24 januari te vinden op deWebwinkel Vakdagen in de Utrechtse Jaarbeurs. Dit is de belangrijkstebeurs voor E-commerce in de Benelux. Webwinkels moeten aan voor-waarden voldoen om een betrouwbare administratie te kunnen overleg-gen aan de Belastingdienst. Medewerkers van de Belastingdienst kunnende startende ondernemers daarover informeren. Er zal ook een presenta-tie worden gegeven waarin de volgende onderwerpen aan bod komen:‘Welke regels gelden er voor het starten van een webwinkel?’, ‘Wat zijn debelangrijkste juridische valkuilen en fiscale regels?’. De bezoekers wordenook gewezen op het speciale Twitteraccount voor startende onderne-mers van de Belastingdienst: @BDstarters. Er worden meer dan 10.000bezoekers verwacht op de beurs. AV ALGEMEEN n 7
 6. 6. AV ALGEMEEN Account Samenwerking Controllux en Licht&Zo Controllux BV en Licht&Zo hebben de handen ineen geslagen en zijn een samenwerking aangegaan. Directe aanleiding is dat Willem Verhaar ongeveer een jaar geleden werd opgeschrikt met slecht nieuws over zijn gezondheid. Aan de ene kant wil hij absoluut blijven werken zolang zijn gezondheid het toelaat, aan de andere kant had hij het gevoelsmatig moeilijk met after sales en financiële verplichtingen aangaan. Besloten is daarom dat Willem vanaf 1 januari 2013 de markt zal benaderen uit naam van Controllux BV. De twee partijen zien dit als de beste oplossing om de klanten, nu en in de toekomst, zo goed mogelijk te helpen en de service te bieden die men van Licht&Zo gewend is. De garantie en continuïteit is hiermee ook op de lange termijn gewaarborgd.8 n AV ALGEMEEN
 7. 7. AV ALGEMEEN AGENDA Japanse tv zendt vanaf 2014 uit in 4k De Japanse publieke omroep zendt in juli 2014 voor het eerst een pro- gramma uit in de veel geprezen 4k-resolutie. Japan is daarmee naar alle waarschijnlijkheid het eerste land dat een televisieprogramma in ultrahoge resolutie op de buis brengt. 4K-tv’s kunnen beelden tonen van 3840 bij 2160 pixels. Dat is vier keer zo veel als de full-hd standaard van 1920 bij 1080 pixels. Inmiddels wordt 4k ook weer ingehaald door 8k. Bedrijven ontwikke- len tv’s met deze 8K-resolutie, die nog weer vier keer zo scherp zijn als 4K-tv’s. De eerste uitzending in 8K-resolutie zou inmiddels gepland staan voor 2016.EvenementContact 201314 Maart 2013 ADVERTENTIELocatie: Expo HaarlemmermeerEvent 1327 en 28 maart 2013Locatie: Jaarbeurs UtrechtNAB8 tot 11 april 2013Locatie: Las Vegas, Nevada, USAPro Light + Sound10 tm 13 april 2013Locatie: Messe FrankfurtAV-Manifestatie 201315 tm 16 mei 2013Locatie: Rondom Studio 22, Hilversum AV ALGEMEEN n 9
 8. 8. AV ALGEMEEN ACHTERGROND‘Pukkelpopwet’ om slachtofferste vergoeden“Organisatoren van openluchtevenementen zoals Pukkelpop moeten objectief aansprakelijk wordenvoor schade aan deelnemers die wordt veroorzaakt door een natuurramp, een brand of eenontploffing. De slachtoffers moeten alleen hun aanwezigheid en hun letsel bewijzen.”Dat willen de christendemocratische kamerleden (CD&V / België) Lies- Deze regeling zal ook gelden voor slachtoffers van branden en ontplof-beth Van der Auwera en Jef Van den Bergh. Hun wetsvoorstel wordt in fingen tijdens openluchtevenementen. De organisatoren zullen daarvooroverweging genomen in de Kamer. een verzekering moeten aangaan. Bij brand en ontploffing worden deVolgens de Kamerleden zijn er twee problemen: deelnemers onmiddellijk vergoed, ze moeten niet meer wachten.Bij een natuurramp, zoals de Pukkelpopstorm, kunnen de slachtoffersgeen geld krijgen van de verzekering van de organisator. Want die heeft Tentenimmers geen fout gemaakt. Organisatoren zouden zich natuurlijk kun- Het voorstel geldt voor evenementen in open lucht of in ‘niet-permanentenen laten verzekeren voor natuurrampen, maar waarom zich verzekeren constructies’ (zeg maar: tenten) voor minstens 1.000 personen, waarvoorvoor iets waarvoor je toch niet aansprakelijk bent? Toch heb je sinds 1993 inkomgeld wordt gevraagd.per jaar gemiddeld vijf erkende natuurrampen in België. Organisatoren die de wet niet naleven kunnen tot 6.000 euro boete enBij een brand of een ontploffing moet eerst worden uitgemaakt wie aan- tot zes maanden cel krijgen. De burgemeester kan evenementen die dezesprakelijk is. Dat kan soms jaren duren en in die tijd moeten de slachtof- wet niet respecteren verbieden.fers op hun geld wachten.Van der Auwera en Van den Bergh willen dat organisatoren aansprakelijk Bron: HBVL 13/12 via Reprocopy - 14-12-2012zijn voor de schade die door natuurrampen tijdens hun evenement werd Er zijn minstens vijf doden en een zeventigtal gewonden (waarvan elfveroorzaakt. De slachtoffers moeten enkel bewijzen dat ze er waren en ze zwaargewonden) gevallen op Pukkelpop door het noodweer, zo melddemoeten hun letsel aantonen, meer niet. het Belgische tv-journaal. Eerder berichtte dagblad De Standaard op10 n AV ALGEMEEN
 9. 9. AV ALGEMEEN ACHTERGRONDgezag van de brandweer dat het om zes doden zou gaan. Meerdere ten-ten op Pukkelpop zijn ingestort. Ook zijn enkele bomen omgewaaid,waarvan zeker eentje op een eettent is gevallen. Volgens Studio Brus-sel reden ambulances af en aan. Er waren 60.000 mensen op Pukkelpopaanwezig, media rapporteren dat velen al naar huis vertrokken zijn.In eerste instantie zou het festival op de tweede dag hervat worden,maar later is het volledig afgeblazen. De organisatie laat weten: “Puk-kelpop is in diepe rouw. We voelen erg mee met de families en vriendenvan de slachtoffers. Woorden schieten te kort. We kunnen ons er dan ookniet mee verzoenen om het festival verder te laten plaatsvinden. Daaromhebben wij besloten om Pukkelpop 2011 voor de rest van het weekendstop te zetten.”Wat gebeurde er?Onder meer Skunk Anansie en Smith Westerns moesten de show staken,door het korte onweer dat even voor 19.00 uur over het terrein raasde.“Storm trekt langzaam weg. Alle optredens voorlopig gestopt”, twitterdeStudio Brussel om 18.40 uur. Een bezoeker twitterde dat “de Chateau-tent, een eettent en de Humo-stand omver zijn gewaaid” en een anderfotografeerde een omvergeblazen geluidstoren. Een filmpje op YouTubelaat de instorting van een van de tenten zien.De Amerikaanse indieband Smith Westerns maakte het van nabij mee Veel bezoekers zouden het terrein al verlaten hebben. Ook zouden deen frontman Cullen Omori twitterde: “Stage collapsed max almost got zij-openingen van het terrein geopend zijn om het vertrek van hetcrushed by the tress. I hope pukkelpop has insurance bc all our shit is publiek te vergemakkelijken. Volgens Studio Brussel vertrokken velen enbroke. Praying no one got hurt. Wtf.” wachtten anderen een officiële verklaring van de organisatie af.Ook een aangeslagen zangeres Skin van Skunk Anansie doet op Facebook StuBru doet nu live verslag van het festivalterrein, dat is veranderd “inverslag van de gebeurtenissen. “Still at Pukklepop festival after a burning een grote modderpoel”. Bewegende beelden van de ramp zijn te vindenhot sunny day turned into a mini hurricane which hit the stage during op YouTube en bij onder meer de NOS.our set, a tower fell onto our truck, we had to run for our lives mid-set ashail hit the stage and the wind began to tear it to pieces, we were unable Reactie Lowlandsto continue to play, this was the scariest moment I have ever seen or felt Middels een persbericht liet de Lowlandsorganisatie weten geschokt tein my 20 years of being an artist. The rumour is 5 people died today, my zijn door de gebeurtenissen op Pukkelpop.heart goes out to all their families, very sad time. Skin.” ‘Donderdagavond viel ook op Lowlands in Biddinghuizen een zwareStudio Brussel heeft reacties van diverse acts op het festival verzameld. regenbui die gepaard ging met onweer. Hoewel het festival morgenmid- dag van start gaat, zijn er inmiddels wel enkele tienduizenden bezoekersPaniek op de campings aanwezig. De regenbui heeft niet voor grote overlastDe Standaard rapporteerde dat er paniek uitbrak onder een deel van het gezorgd en het festival vindt normaal doorgang. De weersvoorspellingenpubliek, omdat tijdens het tien minuten durende onweer “in de tenten voor de komende dagen zien er gunstig uit. Het zal niet volledig droogal snel nog nauwelijks plek om te schuilen was”. Ook zou in de kleinste blijven maar noodweer wordt niet voorspeld.’tent (de chateau) de draagconstructie gebroken zijn en andere tent (deboiler-room) deels ingezakt zijn. De Standaard-journalist Peter Vantyg- ‘De Lowlandsorganisatie heeft geen contact opgenomen met haar Belgi-hem is zelf lichtgewond geraakt en vertelt de krant: “De chateau lag plat sche collega’s om de druk aldaar niet verder te vergroten. Op dit momentin een minuut, terwijl Smith Westerns aan het spelen was. Alles stortte zijn er nog geen afzeggingen van acts die vandaag op Pukkelpop optra-in of waaide weg.” den en later deze week op Lowlands staan.’ n12 n AV ALGEMEEN
 10. 10. AV ALGEMEEN ACHTERGRONDVoorkom fraude met een kopievan identiteitsbewijzenSteeds meer organisaties vragen om een kopie van uw paspoort, identiteitskaart, rijbewijs ofverblijfsdocument. Bijvoorbeeld als u een huurcontract of telefoonabonnement afsluit. Er zijn mensendie misbruik maken van deze kopieën. U kunt dit misbruik tegengaan. Ook als bedrijf loopt u, of uwmedewerkers risico!Wat is identiteitsfraude? Gevolgen ID-fraudeIdentiteitsfraude betekent dat iemand anders dan uzelf gebruik maakt Identiteitsfraude kan ernstigevan uw identiteitsgegevens. Dit gebeurt vaak met een kopie van uw iden- gevolgen hebben: iemandtiteitsbewijs. Hiermee kan iemand op uw naam bijvoorbeeld een lening maakt misbruik van de identi­aanvragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het gevolg is dat u teitsgegevens van een ander,rekeningen ontvangt voor zaken die u niet heeft aangeschaft. Als u die vaak met een kopie van eenniet betaalt krijgt ú met de deurwaarder te maken en niet de fraudeur. identiteitsbewijs. Hiermee kan iemand bijvoorbeeld een leningHoe vaak komt identiteitsfraude voor? aan­ ragen of een telefoonabonnement afsluiten. Het slachtoffer krijgt de vIedereen die een identiteitsbewijs heeft kan met identiteitsfraude te rekeningen en vervolgens de deurwaarder aan de deur. In 2011 had vijfmaken krijgen. In 2011 was vijf procent van de Nederlanders het slachtof- procent van de volwassen Nederlanders in de jaren daarvoor te makenfer van identiteitsfraude. Omgerekend zijn dat een paar honderdduizend gehad met identiteitsfraude. Omgerekend zijn dat een paar honderd-mensen. duizend mensen. Tips om identiteitsfraude te voorkomen staan op www.overheid.nl/identiteitsfraude. nWie mogen een kopie van uw identiteitsbewijsmaken?Een klein aantal organisaties mogen een kopie van uw identiteitsbewijsmaken, zoals uw werkgever en uw bank. In de praktijk vragen ook veel Schrijf op de kopie dat het een kopie is, voor wie of welk product deandere organisaties om een kopie. U bent echter niet wettelijk verplicht kopie bedoeld is, de datum waarop u de kopie afgeeft, streep uw burger-om die aan hen te geven. Als u lid wordt van een sportschool of een servicenummer door; in het document, maar ook in de strook nummerstelefoonabonnement afsluit, hoeft u bijvoorbeeld geen kopie af te geven. onderaan. Organisaties en bedrijven mogen het burgerservicenummerOp de website van het College bescherming persoonsgegevens vindt alleen gebruiken als dat wettelijk is bepaald. Dit geldt bijvoorbeeld vooru meer informatie over wie een kopie van uw identiteitsbewijs mag zorgverleners, zoals uw huisarts, apotheek en zorgverzekeringmaken. Waar staat wat?Hoe voorkomt u fraude met een kopie? 1. Schrijf groot op de kopie dat het een kopie is, voor wie de kopie isGeef nooit zomaar uw identiteitsbewijs af. Als iemand een kopie wil bedoeld en de datum.maken, vraag dan altijd waarom dit nodig is. Registratie van het soort 2. Streep uw burgerservicenummer door. Hotels enzovoort hebben ditidentiteitsbewijs en het documentnummer is meestal voldoende. Bijvoor­ nummer niet nodig.beeld: ‘Paspoort, NWLFR3706.’ Geeft u een kopie af? Help dan misbruik 3. Het burgerservicenummer staat ook in de strook onderaan. Streep hette voorkomen. ook daar door.14 n AV ALGEMEEN
 11. 11. AV ALGEMEEN PROJECTTimes Square New Year’s Eve Ballwordt verlicht met 32.256 LED’sMet het verlichten van de wereldberoemde Times Square New Year’s Eve Ball gaat wederom eenNederlands voort met het brengen van innovatieve LED-technologie in de levens van miljoenenmensen. Nieuwjaar 2013 markeert het 13de achtereenvolgende jaar dat Philips optreedt als de officiëleverlichtingspartner voor de iconische Times Square Ball in New York. De verlichting laat hetallernieuwste op het gebied van LED-innovatie zien, die energiebesparing, hogere lichtkwaliteit,langere lamplevensduur en dimbaarheid oplevert voor bestaande verlichtingsarmaturen. “De Times Square Ball is een wereld- de jaarwisseling. Daarnaast verklaarde 60% dat verlichting belangrijk bekend icoon om naar te kijken, maar is voor het verbeteren van iemands algemene stemming. Van de onder- belangrijker, het is ook een realistisch zochte mensen is 30% zeer vertrouwd met LED-verlichtingsoplossingen. voorbeeld van de manier waarop in- Gevraagd naar de voordelen van de LED-technologie noemde 71% van de novatie onze levens verbetert en een respondenten energie-efficiëntie, en 61% was het ermee eens dat LED’s duurzamere maatschappij creëert”, langer meegaan dan traditionele gloeilampen. zegt Ed Crawford, CEO van Lamps, Dezelfde innovatieve technologie die in de Times Square Ball wordt ge- Lighting Electronics and Controls bruikt, is ook beschikbaar in LED-lampen voor gebruik door consumen- North America bij Philips. “Hoewel ten in hun woningen, en is op weg de nieuwe standaard in verlichting te dit voor ons de ‘gelukkige’ 13de keer worden. Als bijvoorbeeld iedereen in de USA overstapte op ener­­ gie- is dat we de Ball verlichten, weten we efficiënte verlichting thuis, zouden consumenten de uitstoot van dat er voor het leveren van zinvolle 87,5 miljoen ton kooldioxide voorkomen en $15,8 miljard aan energieinnovaties meer nodig is dan alleen geluk. Via gerichte en volhardende besparen.inspanningen gaan we voort met het uitbreiden van ons productenassor-timent en maken we het voor steeds meer consumenten mogelijk in hun Over het onderzoek:woningen gebruik te maken van energiezuinige, economische en lang Het onderzoek werd uitgevoerd in samenwerking met Opinion Researchmeegaande LED-lampen van hoge kwaliteit.” Corporation (ORC) onder een nationale steekproef van 1003 volwassenen,Volgens een recent Amerikaans onderzoek* is bijna 60% van de on- 503 mannen en 500 vrouwen van 18 jaar en ouder, die in het continentaledervraagden het ermee eens dat licht een belangrijke rol speelt in het deel van de Verenigde Staten wonen. De interviews voor dit onderzoekoproepen van de juiste stemming voor een speciale gelegenheid zoals werden afgenomen op 15-18 november 2012. n AV ALGEMEEN n 15
 12. 12. Laundry Day 2012 Church of Harder Styles ZUIDELIJK GELOOF IN TRUSS www.interal.nl1-2 Interal nov12.indd 1 08-11-2012 15:10:41
 13. 13. NIEUWSAV&CREATIEEA onthult nieuwe Sims producten voor 2013 Of je nu een feestje premium materiaal via De Sims 3 Store, zijn we heel benieuwd wat voor wilt bouwen met nieuwe verhalen spelers hiermee gaan maken en online met anderen zul- studiegenoten of len delen,” aldus Scott Evans, General Manager van The Sims Studio. Hij de wijde zee wilt vervolgt, “We zijn toegewijd aan het maken van games van hoge kwaliteit verkennen, met De met unieke thema’s en spannend nieuw materiaal voor De Sims 3 die Sims™ kun je dit jaar enorm veel diepte toevoegen aan de spelbeleving van De Sims 3.” Vanaf alle kanten op. De maart zal De Sims 3 Studententijd spelers de kans geven om zich in te release van de nieu- schrijven voor de universiteit waar ze lessen volgen, diplomas verdienen we uitbreidings- en en knotsgekke capriolen uithalen. Van SapVat-feestjes tot nieuwe soci-accessoirespakketten voegt nog meer diepte, afwisseling en nieuwe ale groepen, demonstraties op het universiteitsplein en prille liefdes, er ismanieren om met het leven te spelen toe aan De Sims 3 voor PC/Mac. Het zoveel meer te beleven op de universiteit dan alleen maar ploeteren voorMaxis Label van Electronic Arts heeft vandaag aangekondigd bezig te zijn een goed cijfer. Sims zullen een gloednieuwe universiteitstad ontdekkenmet de ontwikkeling van de uitbreidingspakketten De Sims 3 Studententijd met tal van locaties om te bezoeken zoals de bowlingbaan en SimBurgeren De Sims 3 Exotisch Eiland*, plus een nog ongetiteld nieuw uitbreidings- en verborgen talenten ontdekken via buitenschoolse activiteiten zoals heten accessoirespakket, die in 2013 beschikbaar zullen zijn. Vanaf 22 janu- maken van muurschilderingen, het spelen van balletje hooghouden op hetari is tevens het De Sims 3 70s, 80s, & 90s Accessoirespakket verkrijgbaar universiteitsplein en nog veel meer!waarmee spelershun Sims de hoogtijdagen van het verleden kunnen laten ADVERTENTIEbeleven met de hipste retro kleding, kapsels en meubels. “Met de releasevan drie nieuwe uitbreidingspakketten, een nieuw accessoirespakket enDe traditionele nieuwjaars-wensen zijn tijdens de jaar-wisseling minder vaaktelefonisch overgebracht KPN, T-Mobile en Vodafone noteerden een flinke stij- ging van het dataverkeer, wat duidt op meer berich- ten via social media en dien- sten als Whatsapp. Er werd ongeveer evenveel ge-sms’t. Vodafone telde zeven mil-joen telefoongesprekken, acht procent meer dan vorig jaar, maar dat kanvolgens een woordvoerder komen door een stijging van het aantal klan-ten. T-Mobile registreerde een daling van het belverkeer met 29 procent.KPN spreekt van een lichte daling. De grootste providers zagen wel alledrie een forse stijging van het dataverkeer: bij Vodafone en KPN was dateen verdubbeling, bij T-Mobile een toename met 78 procent. AV&CREATIE n 17
 14. 14. AV&CREATIE FESTIVAL25 Jaar IDFAMet een meer sober programma, rond 320 films, een dagkrant die iedere twee dagen op papieruitkwam en zonder verhoging van de entreeprijzen lukte het IDFA in haar jubileumjaar een gelijkaantal bezoeken (meer dan 200 duizend) te krijgen.Dorothee VerdaasdonkDe verkoop van kaartjes leverde dan ook meer dan 1 miljoen euro op. het feit dat men steeds meer op zoek is naar aanvullende financiering. DeKenmerkend was de nadruk op evenementen die gratis waren, zoals de 24 gebruikelijke businessmodellen met een omroep en nationale fondsenkorte films in een aparte ruimte op het Rembrandtsplein, de tentoonstel- zijn vaak onvoldoende, en het wordt ook steeds moeilijker een film voorlingen in de Brakke Grond en de High Tea met directeur Ally Derks in de een redelijk bedrag aan omroepen te verkopen. Digitale platforms leverenVIP-ruimte van Tuschinski waar zij met filmmakers informeel gesprekken of geen of weinig geld op. Er moeten via alle distributiekanalen meer ver-voerde. Dat het aantal professionals niet terugliep, lijkt te verklaren uit kopen gerealiseerd worden om de winsten enigszins op peil te houden.18 n AV&CREATIE
 15. 15. AV&CREATIE FESTIVALMet 3600 films uit bijna ieder land in de wereld had de selectiecommis-sie opnieuw een ruime keuze om een interessant festival samen te stel-len. Zoals de laatste jaren gebruikelijk koos het festival voor een prag-matisch raamwerk met verschillende categorieën die vooral te makenhad met de status van de film. De bezoeker volgde zijn eigen plan ookal werden sommige films extra aangeprezen zoals The Queen of Versail-les van Lauren Greenfield, die met een bilboard overal in Amsterdamgepromoot werd door de VPRO die coproducent van de film was. In decompetities waren vooral wereldpremières en internationale premièresgeprogrammeerd.Net als op andere festivals in het afgelopen jaar waren Rusland en Chinamet grote officiële delegaties aanwezig om aandacht te vragen voor deeigen films maar ook om informatie te verstrekken over de mogelijkhe-den van coproductie. Chinese en Russische televisiestations willen meerbuitenlandse films programmeren. Dit geldt ook voor Chili en Zuid-Afrika.Chili won met MAFI.tv (Filmic Map of a Country) de digitale Storytelling Filmsprijs. 15 korte docs van twee minuten vertellen wat er op diverse plaatsen Er waren 16 films in de competitie van de lange documentaire uit 17 lan-in het land gebeurt. Het zijn belangrijke sociale, politieke en culturele ge- den. 7 films waren coproducties. De Nederlandse film Wrong Time, Wrongbeurtenissen die een nationaal publiek bereiken. Zuid-Afrika is ook bezig Place van John Appel over de moord van tientallen jongeren in Noorwe-om een coproductieverdrag met het Nederlands Filmfonds af te sluiten. gen door een schutter was de openingsfilm. Acht films waren wereldpre-Op die manier kunnen coproductie films bijdragen aanvragen voor fond- mières, zes internationale premières en twee Europese premières. De di-sen uit beide landen. versiteit van thema’s en aanpak was buitengewoon groot waardoor het voor de jury best lastig was om de beste film te kiezen. Gekozen werd hetDe gebruikelijke talkshows werden dit jaar ingewisseld voor uitgebreide portret van de dichter, vertaler en intellectueel Honig, First Cousin OnceQ&A bij films waarbij makers en/of andere betrokkenen uitgebreider in- Removed van de Amerikaan Alan Berliner, gefilmd over een periode vanformatie verstrekten. Hierdoor kon het publiek meer inzicht krijgen in vijf jaar. Het ziektebeeld van Alzheimer vertroebelt enerzijds de herin-het concept, het doel en mogelijke problemen tijdens het realiseren van neringen van Honig aan zijn verleden maar toont soms ook een scherperde film. Alle professionals konden op vijf dagen deelnemen aan industrie inzicht in dit verleden waar de vroege dood van zijn broer veroorzaaktpanels die zich op verschillende aspecten van het documentaire maken door Honings onachtzaamheid een katalysator blijkt. De zorgvuldigheidconcentreerden. Daarbij werd ook extra aandacht besteed aan korte do- waarmee Berliner het proces volgt laat de kijker meeleven. De actualiteitcumentaires die tegenwoordig vaak goedkoop en soms met een Iphone van het Israëlisch/Palestijnse conflict werd op een verrassende manierworden gerealiseerd, waarbij het wel moeilijk is om een juist distributie- vorm gegeven in The Gatekeepers van de Israëli Dror Moreh, die een no-platform te vinden waardoor de film ook te zien is (gevonden kan wor- minatie kreeg. Hij voelde vijf voormalige directeuren van de Geheimeden op internet) en waardoor er een kans is dat een financier mogelijk Dienst aan de tand over hun diverse strategieën. De volgende, meest op-geld in een nieuw project van de maker wil steken. Vineo, Cinelan’s Focus merkelijke uitspraak is tekenend is voor de zinloosheid van geweld: “WeForward en de New York Times Op-Doc zijn sites voor documentaires. will win every battle, but we can not win the war”. Solar Mama van Mona Eldaief en Jehane Noujaim, een film gesteund door het IDFA Fonds toontAlly Derks ontving op de openingsavond de Frans Benninck Cocq Penning het succes van een vrouwenproject waar vrouwen uit derde wereldlan-van de stad Amsterdam. Gezien de bezuinigingen heeft het festival voor den op de Indiase Barefoot College worden opgeleid om zonne-energiedrie jaar de financiering van het IDFA Fonds veilig gesteld. De Londonse op te wekken die hun dagelijkse leven en dat van hun dorpsgenoten radi-Bertha Foundation is bereid om het fonds voor ten minste drie jaar te caal zal veranderen. Een van de deelnemers, een Betuinen vrouw die veelondersteunen waardoor IDFA in ieder geval 600 duizend euro per jaar weerstand thuis moet overwinnen staat in de film centraal.beschikbaar heeft. De naam van het fonds is nu IDFA Bertha Fonds. AV&CREATIE n 19
 16. 16. Samenwerkende Theaterspecialisten Podium voor kennis en advies ONAFHANKELIJK ADVIES Beheer Theatertechniek Organisatie Elektrotechniek Energie Projectmanagement en bouwbegeleiding RISICO MANAGEMENT Machineveiligheid Fysieke belasting Taak Risico Analyse RI&E Vluchtwegcertificering OPLEIDINGEN EN TRAININGENVOP Hijsen en heffen NEN3140 Arbo en preventie PRIE Hoogwerkers Teach the teacher KEURINGEN EN INSPECTIES Elektrische arbeidsmiddelen Portaalbruggen Grid Trekkeninstallaties Ongevallenrapportage www.samenwerkendetheaterspecialisten.nl Sniep 95A - 1112 AJ Diemen - (085)2733563
 17. 17. AV&CREATIE FESTIVALDe 15 films in de competitie voor de middenlange documentaire kwamenuit 12 landen. Acht films waren wereldpremières, zeven internationalepremières. Twee films waren van Nederlandse makers. De animatiefilmPoor Us-An Animated History Of Poverty van Ben Lewis geeft verschil-lende inzichten in dit thema. De opvolger van Kakiemon van SusanneRaes verhaalt de geschiedenis van dit Japans porselein met zijn dynastievanaf de zeventiende eeuw. Zeer emotioneel en ook beangstigend wa-ren de beelden van Stephanie Lamorre in Bahrein: The Forbidden Countrywaarin jonge vrouwen ondanks gevaar voor hun leven bereid waren omte getuigen van hun onvrede met de huidige situatie die politiek noggeen enkele vrijheid heeft opgeleverd. De internationale gemeenschapnegeert het protest vanwege militaire belangen in de regio maar de be-volking heeft genoeg van de dictatuur van het establishment. Lamorredie als toerist het land binnen kwam filmde de protesten maar vond haartaak minder gevaarlijk omdat zij in staat was te vertrekken.16 films uit 15 landen telde de competitie van de debuutfilm met negenwereldpremières, zes internationale premières en een Europese pre-mière. De Nederlandse Soldier On The Roof van Esther Herzog won nietalleen de debuutprijs maar ook de prijs van de Nederlandse competitie.De film vertelt de dagelijkse confrontatie van de Joodse gemeenschap inHebron met de Palestijnse omgeving rond om hun settlement. Juist doorde pure registratie wordt de dreigende situatie, waarvoor beide kampenverantwoordelijk zijn, duidelijk. Eenzelfde soort registrerende aanpakgebruikte Jakeb Anhvu bij het portret van de schrijnende toestand inhet particuliere weeshuis in Vietnam in Blush of Fruit. Hier worden debaby’s geterroriseerd door zwangere meisjes die op de geboorte van hunkind wachten omdat zij als alleenstaande moeders door hun familie zijnverstoten. Met de film hoopt de filmmaker dat de corrupte eigenaar zalworden aangepakt. De Engelse Harry Freeland volgt een albino in zijnwanhopige kruistocht door Afrika in In the Shadow of the Sun. Deze wildorpsgemeenschappen laten beseffen dat albino’s gewone mensen zijnmet een bijzondere huidaandoening wier botten geen enkele magischewerking hebben. Onderwijs en kennis zijn belangrijk alsmede communi-catie en informatie om de moord op albino’s uit te dammen. Deze filmwerd door het publiek hoog gewaardeerd.15 films deden mee in de studentencompetitie waarin slechts vier filmseen wereldpremière hadden. De film Pablo’s Winter van de Spaanse Chi-co Pereira won de prijs voor de beste film. Ook hier was sprake van eenminutieuze registratie van de dagelijkse beslommeringen van Pablo enzijn buurtgenoten wat een eigen wereld met een eigen ritme oplevert.Er waren twee Nederlandse films: Eigen Baas van Esra Pike en A Twistin the Fabric Space van Morgan Kribbe die eerder bekroond was met deVPRO prijs op de Nederlandse Filmacademie.
 18. 18. AV&CREATIE FESTIVALVan de 16 films in de Nederlandse competitie waren er vijf die ook in is het onbedoelde zelfportret van Leo de Boer die in I Want My Moneyandere competities waren geprogrammeerd. Zo’n dubbele programme- Back een eenzaam gevecht aangaat tegen de waardevermindering vanring is niet echt handig ook omdat een film in twee competities prijzen beleggingen die hij voor zijn zoon in bewaring heeft.kan krijgen. Geen van de films was met een ander land in coproductie Twee Nederlandse films draaiden in het competitieprogramma voor mu-gemaakt. Kennelijk zijn er in Nederland op dit moment nog voldoende ziekdocumentaires met in totaal 15 films die in samenwerking met Defondsen om films gefinancierd te krijgen. Dat zal anders worden indien Melkweg werden vertoond. De Zweedse Searching for Sugar Man overhet plan voor de opheffing van het Mediafonds doorgaat. Het Media- een vergeten Amerikaanse zanger uit de jaren 70 en 80 kreeg de com-fonds was bij 43 films betrokken, ondersteunde de Masterclasses, de in- petitieprijs en de publieksprijs. Het competitieprogramma voor digitaledustrie panels en de conferentie en gaf een bijdrage voor Kids&Docs en Storytelling DocLab telde eveneens 15 projecten. De jongerenjury kon uitIDFA Junior. De Mediafonds Prijs van de Mediaworkshop die ieder jaar op twaalf films een prijswinnaar kiezen. Dit werd Mon Petit van de SpaanseIDFA wordt uitgereikt, werd dit jaar gewonnen door Tomas Kaan met het Marcel Barrena, een debuut waarin de achtergrond en drijfveren van deproject Wij zijn 18 verwijzend naar het fotoboek van Johan van der Keu- gehandicapte Albert openbaar worden zonder afbreuk te doen aan diensken Wij zijn 17. In de competitie presenteerde Het geheim van de Hema immense vechtlust zich te handhaven. De meeste films waren onderge-waarin Yan Ting Yuen een specifiek Nederlands onderwerp. De filmmaker bracht in de verschillende secties van Reflecting Images.lijkt het alle vrijheid te hebben gekregen om de problemen van de Hemain de internationale concurrentiestrijd uit de doeken te doen. Ontroerend22 n AV&CREATIE
 19. 19. AV&CREATIE FESTIVALDe ProfessionalsDe 295 deelnemers van Docs for Sale, de distributiemarkt voor films, be-keken dit jaar iets meer films met als topfilm Wrong Time, Wrong Placemet 80 vertoningen. De films zijn uiteraard ook nog te bekijken via DfSOnline waar ook de premières van festivals als Cannes, Berlijn en Torontozijn opgenomen. 210 professionals zijn voor de online service geregi-streerd. Ongeveer 2250 professionals waren aanwezig waarbij sommi-gen in verschillende hoedanigheid als filmmaker, festivalorganisator endistributeur. Meer dan 168 deelnemer, vooral beginnende filmmakers enstudenten namen deel aan het vierdaagse intensieve programma vanIDFA Academy waar inhoud, financiering, pitching en marketing aan deorde kwam. Zulke bijeenkomsten vinden de deelnemers ook heel belang-rijk om informeel mensen te leren kennen en ervaringen uit te wisselen.Het Forum dat 20 jaar geleden startte en meteen het festival onmisbaarmaakte voor de internationale documentaire wereld is inmiddels uit-gegroeid tot een markt waar alle belangrijke commissioning editors enkopers van televisieprogramma’s aanwezig zijn. De coördinator van heteerste uur Adriek van Nieuwenhuijzen meende dat in de toekomst meerproducenten die geïnteresseerd zijn in het maken van een coproductie sen moeten voldoen zoals Nick Frazer in zijn betoog aanbeval. Volgensbij het Forum betrokken zullen worden. 58 projecten werden gepresen- hem dienen de eigen nieuwsgierigheid, de kleine verhalen interessantteerd waaronder 20 voor de centrale pitch. Deze projecten hebben al te voor iedereen te zijn. De films moeten iets vertellen over de wereldminste 25% van de financiering rond. De andere projecten werden in ron- waarin wij leven, zij moeten urgent zijn, de mening kunnen beïnvloe-detafel sessies besproken waarbij projecten met als onderwerp kunst en den over armoede of oorlog met een brede focus. Zij moeten een missiecultuur of cross media projecten apart werden behandeld. Ook waren er hebben die iedereen verstaat. Hiertegenover stelde Victor Kossakovsky,dit jaar voor het eerst vijf projecten onder de noemer “Work in Progress” . de eregast van dit festival, dat juist het persoonlijke verhaal dat je zelfDeze projecten konden een deel van het reeds gedraaide materiaal laten hebt doorgrond uitgangspunt is. Intuïtief moet de filmmaker dit met zijnzien en waren verder op zoek naar extra financiering of coproductie om eigen talent invullen, hij moet verrassen. Zijn passie, improvisatie en cre-de film af te maken. Gezien de huidige economische situatie duurt het ativiteit zijn de enige drijfveren om publiek en financiers te overtuigen.bij alle projecten langer voordat er een positief besluit wordt genomen. In hetzelfde betoog relativeerde Kossakovsky zijn uitspraken want ma-Commissioning editors zijn veel meer gehouden aan vaststaande bud- kers moeten niet naar leraren luisteren maar naar hun eigen intuïtie. Ergetten waarover programmadirecteuren de uiteindelijke zeggenschap zijn verschillende manieren en iedereen moet zijn eigen unieke manierhebben. van aanpak vinden.De conferentie Dutch Docs Conquer the World kreeg een wat wrange Het lijkt daarop, dat beide makers gelijk hebben indien men de prijswin-bijsmaak ook al werd er niet over financiën gesproken. Zonder meer zul- nende en andere opmerkelijke films van het festival bekijkt. Mogelijk islen, indien de bezuinigingen en fusies bij de omroepen verder doorgaan het leidmotief van het festival: “love, cry, fall in love, learn something”en het Mediafonds wegvalt, Nederlandse makers veel meer aangewezen nog een beter uitgangspunt: niet alleen aan te bevelen voor het publiekzijn op buitenlandse financieringsbronnen en daarmee ook aan hun ei- maar ook als start van een documentaire. n ✔ Leveringen ✔ Bekabeling Reeweg 12-6, 1394 JD ✔ Installatie ✔ Kabelatelier Nederhorst den Berg - The Netherlands ✔ Infra ✔ Advies Tel +31-(0)294-252500 ✔ Reparaties ✔ Maatwerk ✔ Onderhoud ✔ Engineering Fax +31-(0)294-251122 ✔ Modificaties www.serviceconnection.nl
 20. 20. AV&CREATIE SPECIALLEDde verlichting van de toekomst!Led staat voor Light Emitting Diodes (lichtuitstralende diode) en wordt dan ook in het Engels als deafkorting LED geschreven. De Russische wetenschapper Oleg Vladimirovich Losev vond al omstreeks1927 het basisprincipe voor de led lamp uit. Hij had ontdekt dat diodes licht uitstralen wanneer erstroom doorheen wordt gestuurd. Ondanks het feit dat hij dit idee publiceerde en er patent opaanvroeg, werden hij en zijn uitvinding jarenlang vergeten. Pas in 1962 ontwikkelde de Amerikaansnatuurkundige Nick Holonyak een werkend Led en brak de lamp door.Hoewel Led pas sinds 1962 wereldwijd doorbrak, was het de Russische Zo werkt ‘ie danwetenschapper Oleg Losev die al halverwege de jaren twintig ontdekte In een led-lamp zit een halfgeleider. De halfgeleider straalt licht uit alsdat diodes (led staat voor Light Emitting Diode) licht uitstralen wanneer er er elektriciteit doorheen gaat. Led is een Engelse afkorting, die staatstroom doorheen gestuurd werd. Inmiddels hebben de ontwikkelingen op voor light emitting diodes.Led-gebied zich in een rap tempo opgevolgd. Een enkel ledje geeft relatief weinig licht. Daarom staan ze altijd inHet grootste voordeel op de milieubelasting van led-verlichting komt voort groepjes. Welke kleur een led-lampje geeft, hangt af van het materiaal.uit de elektriciteit die de lamp gebruikt. Elektriciteitscentrales verbranden Er zijn led-lampen met rood licht, blauw licht, groen en wit licht.fossiele brandstoffen en die zijn niet oneindig beschikbaar. Doordat er veelCO2 bij vrijkomt draagt elektriciteitsproductie bij aan klimaatverandering. Watt... en lumenDaarnaast levert het ook schadelijke stoffen op, zoals zwaveldioxide en Een led-lamp heeft net als elke andere lamp natuurlijk een vermogenkwik. (in watt). Dat geeft aan hoeveel energie (in de vorm van elektriciteit) de lamp per seconde gebruikt. Aangezien een led-lamp zijn elektriciteitLager energiegebruik meestal erg efficiënt omzet in licht, heeft die per seconde veel minderLed-verlichting kan zeer efficiënt werken: de zuinigste led-lampen gebrui- energie nodig dan een gloeilamp, om dezelfde hoeveelheid licht te ma-ken bijna 80 procent minder energie dan een gloeilamp met vergelijkbare ken. Daarom is het aantal watt van een lamp niet handig om verschil-lichtopbrengst. Er bestaat echter grote variatie in led-lampen: de minst lende soorten lampen mee te vergelijken.efficiënte led-lamp geeft minder dan tien lumen lichtopbrengst per watt,de zuinigste meer dan tachtig lumen. Ter vergelijking: een gloeilamp levert Door te kijken naar de lichtopbrengst kun je diverse lampen wel metongeveer tien lumen licht op per watt. Let daarom bij led-lampen extra op elkaar vergelijken. Je kunt voor elke lamp bepalen hoeveel licht de lampde hoeveelheid lumen en het wattage. per seconden uitzendt, dat meten we in lumen.Led-lampen zijn over het algemeen niet alleen efficiënt met energie, ze Een ledlamp bestaat uit een groep lichtuitstralende diodes (diodeshebben ook een zeer lange levensduur. Vaak geven fabrikanten waarden zijn elektronische onderdelen die elektrische stroom in één richtingrond 25.000 uur op; een led-lamp gaat daarmee zo’n vijfentwintig keer geleiden). Er zijn veel verschillende ledlampen die variëren in kleur,langer mee dan een gloeilamp.24 n AV&CREATIE
 21. 21. AV&CREATIE SPECIALlichtstroom, lichtsterkte en stralingshoek. Als eerste werd de witte Duurzaamheidled ontwikkeld, maar inmiddels kan het hele RGB-spectrum worden De groeiende wereldbevolking, vergrijzing en een toename van chroni-gemaakt door de ontwikkeling van de blauwe led. De lichtsterkte, sche zieken, en een stijgende vraag naar energie, voedsel en water: hetde helderheid, wordt bepaald door de stralingshoek. Hoe kleiner de stra- houdt veel wereldburgers en politici bezig. Met een groot aantal innova-lingshoek, hoe groter de lichtsterkte, terwijl de lichtstroom (de hoeveel- ties laten verschillende bedrijven zien hoe een reële bijdrage kan wordenheid licht die van de lamp af komt) hetzelfde blijft. geleverd aan een betaalbare, betere gezondheidszorg, veilige en leefbare steden en een beter leven.Niet alleen zijn er veel verschillende kleuren beschikbaar, er zijn ook veelverschillende ledmodellen. Modellen met Edison-fitting, met een Bipin Een leuk voorbeeld is het zogenaamde Cityfarming. Hoe krijgen we ge-voet en ook met een Bajonetvoet. Led-screens, Led-balls, Led-gordijnen makkelijk een gezonde maaltijd op tafel waarbij de ingrediënten duur-en ga zo maar door. Mede door de verschillende modellen, kleuren zaam zijn geteeld? Voedsel verbouwen in sttedelijke gebieden, oftewelen intensiteit wint de ledlamp steeds meer aan populariteit; zowel in Cityfarming, is nu mogelijk met speciale Leds van onder andere Philips enconsumentengebruik als in professioneel gebruik. het Amerikaanse LedEngin. CLS-LED, toegepast als fotografie verlichting voor premières van Theater & film 100% Nederlands ontwerp & fabrikaat voorstellingen. Reden is het lage stroomverbruik in combinatie met de CLS is een zusterbedrijf van Fairlight en is een 100% Nederlandse fabri- bijzonder goede kleurweergave. kant, de focus ligt met name op functionele LED verlichting voor een groot scala aan in en –outdoor toepassingen. De producten worden met name ingezet in de retail, kantoren, conferentiecentra, hotels & welness centra, maar inmiddels ook meer en meer in Theaters wereld- wijd. Met name de Ultima serie spreekt enorm aan, vanwege de hoge lichtopbrengst, de goede dim mogelijkheden en de mogelijkheid om de behuizing in nagenoeg elke RAL kleur te verkrijgen. Zo is de grote zaal met een hoogte van maar liefst 15 meter in het Chassé theater voorzien van de DMX dimbare Ultima Bracket. De producten van CLS kunnen op talloze manieren toegepast worden. Zo wordt de Ultima Trackrail, die eigenlijk voor retail & gallerijen toepassingen is ontworpen, succesvol Fairlight, extreem compacte horizonverlichting, als wall washer en als floodlight. Pionier op het gebied van LED toepassingen Middels het CLS Camlock systeem is het product snel en eenvoudig op trus- Fairlight biedt een zeer uitgebreid pakket LED producten aan voor de sen te monteren. Kleurenmenging is bijzonder homogeen dankzij een entertainment markt. uniek reflector systeem. CLF LED videoschermen worden door Naast de bekende topproducten van Martin Professional, zoals de een groot aantal Nederlandse verhuurbedrijven ingezet. Aura en de Mac 101. Met een Pixelpitch van 6 tot 40 mm Ook levert men voor het middensegment de CLF producten. Deze is er voor elke toepas- kenmerken zich door een bijzonder goede prijs kwaliteit verhouding. sing een geschikte Naast een aantal LED Parren heeft Fairlight onlangs de LED Wash versie leverbaar. serie uitgebracht. De LED Wash is verkrijgbaar in een RGBW en een CW/WW versie. Het product is op vele manieren toepasbaar; als AV&CREATIE n 25
 22. 22. AV&CREATIE SPECIAL Leddux brengt professionele LED-verlichting binnen bereik Amper tien maanden onderweg, maar het Osse bedrijf Leddux heeft al flinke stappen gemaakt in de markt van professionele LED-verlich- ting voor entertainment, retail, architectuur en utiliteit. “We kennen de praktijk én de producten. Daardoor kunnen wij deskundig en on- afhankelijk adviseren over de beste LED-oplossing,” vertelt commerci- eel directeur Martijn van de Wetering. In de eerste maanden van haar bestaan, realiseerde Leddux al bijzondere LED-projecten door het hele land. Want hoewel het bedrijf nog jong is, herbergt de organisatie een de bomen het bos niet. Welk product is geschikt voor hun specifieke schat aan ervaring met vakmensen die jarenlang in de lichttechniek ge- situatie? Wat geeft de beste lichtopbrengst, welke verlichtingssterkte werkt hebben, door heel Europa. Martijn van de Wetering: “Onze core wordt gevraagd en hoe behalen we een optimale energiebesparing? business is professionele LED-verlichting, waarbij we het hele traject bij Daar helpt Leddux.“ Ook op het gebied van verlichting voor de enter- een opdrachtgever betrokken zijn. Dus niet alleen de producten leveren, tainment branche zit Leddux niet stil en word er momenteel hard ge- maar ook het voortraject met advies en het ontwerp van lichtplannen. werkt om een serie betaalbare maar vooral professionele en krachtige LED is enorm in trek, maar tegelijkertijd zien veel opdrachtgevers door LED producten op de markt te brengen.ControlluxControllux is sinds 1968 actief als totaalleverancier op het gebied vanlichttechniek voor Studio, Theater, Evenementen en Architainment. Onzediensten (verkoop, installatie, service, technische ondersteuning en trai-ning) zijn gericht op de oplossing. En met ons complete producten pakket,een uitgebreide technische dienst en jaren van ervaring kunnen wij zowelstandaard webshop orders tot TurnKey projecten verwerken. Ook als het omLED verlichting gaat!Al geruime tijd zijn de ontwikkelingen op het gebied van LED modules enLED armaturen niet te stuiten. In razend tempo worden nieuwe modellen opde markt gebracht, vaak van wisselende kwaliteit. Aan Controllux de taak om Rolandde gebruiker goed te informeren. Naast voor live toepassingen in het alge-Controllux werkt met betrouwbare partners zoals Robe, Anolis, ARRI, ADB, meen, zijn de video mixers van Rol-Desisti, Quartz Color, BB&S (led modules voor bestaande ETC en Robert Juliat and ook bijzonder geschikt voorschijnwerpers), Teclumen, Rosco, etc. Allemaal merken die met vervangende gebruik in combinatie met eenen vernieuwende LED producten zijn gekomen. Naast het pakket met stan- LED-wall.daard oplossingen bieden we ook custom made oplossingen aan in de vorm Zo kan door de standaard aanwezige in-van strips, panelen en armaturen, bijna alles is mogelijk met LED! put- en outputscalers op hun complete lijn digi-Naast LED armaturen biedt Controllux ook de benodigde sturingen aan. tale HD videomixers de outputresolutie tot op de pixelZonder de juiste sturing komt het potentieel van een mooi installatie niet nauwkeurig worden ingesteld. In de praktijk komt het er daardoor vaaktot z’n recht. Bijvoorbeeld Avolites heeft een nieuwe reeks lichtregeltafels op neer dat er geen aparte scaler meer ingezet dient te worden tussen deuitgerust met de vernieuwende Titan Software en de AI Media server die op video mixer en de LED-wall. Naast de besparing van een apparaat zorgtde Olympische Spelen in Londen zijn gebruikt. Ook draadloze DMX systemen dat tevens voor aanzienlijk minder vertraging.behoren tot de standaard opties. Het feit dat de SDI-uitgangen ook 3G-SDI (1080p) kunnen uitsturenControllux is dus klaar voor de toekomst waarin LED een grote rol speelt. maakt het mogelijk om ook bij lange afstanden de hoogste kwaliteit teWij weten het, onze leveranciers weten het en misschien nog wel belangrij- behouden. Een 3G-SDI-naar-HDMI-converter vertaalt het signaal bij deker, de gebruiker weet het! LED-wall weer keurig naar DVI. AV&CREATIE n 27
 23. 23. AV&CREATIE SPECIAL Barco Pixelscreen Barco (een acroniem dat oorspronkelijk voor Belgian American Radio COrporation stond) is een internationaal bedrijf gevestigd in Pixelscreen (onderdeel van DIS3BUTION NV) is momenteel al 10 jaar het Belgische Kortrijk. actief in de droge verhuur & productie van VIDEO LED schermen voor Barco levert visualisatie- en display-oplossingen voor professionele de Europese markt,  en reeds bijna 20 jaar actief in de verhuur van AV markten. Barco ontwerpt en ontwikkelt oplossingen voor groot- installaties.  schermvisualisatie, visualisatiesystemen voor levenskritische toepas- singen en systemen voor visuele inspectie. Gezien deze ervaring en de eigen ontwikkeling van LED tegels in Het bedrijf is eveneens actief in displays voor cockpits van vliegtui- China,  garanderen ze de meest up to date producten.  Niet alleen gen en controlesystemen voor het vliegverkeer. Barco is genoteerd scherpe prijzen maar ook lichtgewicht, brightness, color perfect of op Euronext Brussel. Barco focust zich sinds 2008 op vier kernmark- touring qualificaties zijn een must.  Nieuw is de integratie van high ten met name “Media & Entertainment”, “Security & Monitoring”, power LED’s met SMD5050 LED’s. (zie foto!) “Medical Imaging” en “Avionics & Simulation”. www.pixelscreen.be Tijdens de Olympische Spelen gooide Barco onder andere hoge ogen met de LED-displays die door het publiek werden vastgehouden en zodoende zorgden voor een spectaculair lichteffect. Hierover kunt u meer lezen in een volgende AV&Stage. www.barco.com/nl28 n AV&CREATIE
 24. 24. AV&CREATIE SPECIAL Faber-AV LED is VET Faber Audiovisuals is een toonaangevend bedrijf op de Europese ver- InventDesign is jong, ambitieus én specialist in de wereld van de huurmarkt van LED-schermen en in de realisatie van audiovisuele creatieve LED verlichting. Opererend vanuit Amsterdam levert In- totaalproducties. ventDesign een breed assortiment LED producten en custom-made Wij zijn actief in de wereld van tv, sport, muziek en corporate events LED oplossingen aan uiteenlopende bedrijven uit de horeca, retail, bij producties van iedere omvang. Onze werkzaamheden variëren van theater, stand en interieurbouw. het leveren van crew en materialen tot aan, wat meestal het geval is, Niets is onmogelijk tot het tegendeel is bewezen. InventDesign gaat de organisatie en uitvoering van een volledig geïntegreerde audiovi- tot het uiterste om aan de vraag van de klant te voldoen. Wij bieden suele productie. zowel voorraad producten als complete Plug & Play LED oplossingen Op dit moment beschikt Faber Audiovisuals over een LED vloot van en nemen het werk uit handen door de LED installatie geheel op maat ongeveer 2.500 m2. Dit betreft niet alleen outdoor LED en SMD scher- aan te leveren. Het streven is een optimale samenwerking met zowel men, maar ook veel creatieve LED producten en indoor SMD scher- klanten, als fabrikanten. Onze LED producten zijn uitsluitend van hoge men met hoge resoluties. De creatieve en indoor schermen worden kwaliteit en alleen de beste componenten worden geselecteerd tegen in Nederland veel voor TV en concerten ingezet. de juiste prijs. De producten worden geproduceerd door fabrikanten Door onze jarenlange (internationale) ervaring, een grote eigen voor- die met de hoogste zorg worden geselecteerd. Op frequente basis wor- raad apparatuur van de nieuwste generatie, eigen transportmidde- den deze fabrikanten bezocht om kwaliteitsnormen te controleren. len en een team van 40 gedreven vakmensen met een no-nonsense Door creativiteit en flexibiliteit maakt InventDesign het mogelijk in te mentaliteit, zorgen wij voor een probleemloze uitvoering van uw spelen op de specifieke wensen van de klant. Er is geïnvesteerd in rui- opdracht, ongeacht de omvang van de productie. me voorraden zodat de producten snel kunnen worden geleverd. Team Een volledig overzicht van referenties, projecten en apparatuur is te InventDesign gaat graag voor je aan de slag waardoor je nooit lang op vinden op onze website. een levering hoeft te wachten. InventDesign heeft het afgelopen jaar de LED verlichting geleverd voor vrijwel alle theatershows zoals Ice Age, Saturday Night Fever, Rolight Shrek en de Oudejaarsconference. Daarnaast is InventDesign ook op Rolight levert al vele ja- retail een bekende speler, zo zijn onze LEDs te vinden in onder ande- ren led-oplossingen voor re de Cool Cat winkels en op verkooppunten van oa. Nike, Adidas, LG diverse markten zoals en Samsung. Ook in het nachtleven maken wij deel uit van de main verhuurbedrijven, thea- acts in veel binnen en buitenlandse clubs. Op onze website zijn vele ters, scholen, tv studio’s projecten te bekijken. en de ‘architainment’. Er zijn tegenwoordig al led armaturen verkrijgbaar die zich kunnen meten met conventionele ver- mogens van 2000W. U kunt kiezen uit armatu- ren met ingebouwde RGBkleurmenging witte led’s of armaturen met een automatische zoom, panen tilt. Voor u is er keuze genoeg.Wat is de beste oplossing voor uw toepassing? Vaak blijkt dat lastigerdan gedacht. Rolight adviseert u graag en helpt u tevens bij de keuzevoor de juiste sturing. En voor de installatie bent u tevens aan het juisteadres. AV&CREATIE n 29
 25. 25. AV&CREATIE FILMFESTIVALGo Short viert vijfde editie! Hét korte-filmfestival van Nederland blikt terug en kijkt vooruit tijdens eerste jubileum Van 13 tot en met 17 maart vindt de vijfde editie plaats van Go Short – International Short Film Festival Nijmegen. In vijf jaar tijd groeide Go Short uit tot hét Nederlandse festival voor de korte film. Het festival heeft de korte film terug op de kaart gezet, en is niet meer weg te denken uit het Nederlandse filmlandschap. Dit eerste jubileum is een moment om terug te Shave (Scorsese, 1967) en World of Glory (Anderson, 1991). Ook de Neder- blikken, maar zeker ook om naar de toekomst landse mijlpalen mogen niet ontbreken. In samenwerking met filmmu- te kijken. Go Short trapt deze speciale editie seum EYE geeft Go Short in Dutch Milestones een bloemlezing van de af met een groots evenement, waarin onder Nederlandse korte film. n andere filosoof Rob Wijnberg en cross-me- diale filmmaker Floris Kaayk hun visie op de toekomst geven.ToekomstKorte film is de plek voor experiment en vernieuwing, en levert eenblauwdruk voor ontwikkelingen in de filmwereld. Tijdens de InspirationTalks geven verschillende sprekers hun visie op de toekomst vanuit huneigen veld van expertise. Floris Kaayk, wiens Human Birdwings projecteen viraal succes werd, verkent de nieuwe mogelijkheden die interacti-viteit biedt aan filmmakers. Strawberry Earth oprichtster Mette te Veldemaakt zich sterk voor een duurzame toekomst. Bart Rutten, curator vanhet Stedelijk Museum Amsterdam, bekijkt wat we in de nabije toekomst Go Short - International Short Film Festivalkunnen verwachten van de interactie tussen beeldende kunst en film. NijmegenFilosoof Rob Wijnberg laat zijn licht schijnen op de koers van onze maat- - Jaarlijks internationaal filmfestival voor de korte filmschappij. - In en rondom arthouse LUX, Nijmegen - Vierde editie: 13 t/m 17 maart 2013Terugblikken - Korte film, alle genres, EuropaGo Short blikt tijdens de 5e editie uitgebreid terug. Zo viert het festival - verwacht aantal bezoekers: > 15.000haar eerste mijlpaal met een selectie van festivalfavorieten uit de eersteedities. Daarnaast blikt Go Short terug op de geschiedenis van de korte Competities:film in het programma Milestones in Short Film History, dat is samen- - European Competition: Fiction, Documentary, Animation, Art Filmgesteld in samenwerking met het Internationaal Kortfilmfestival Leuven. - Dutch CompetitionDit programma biedt een uitgebreid overzicht van de ijkpunten uit de - Student Competition: Breaking Shortskorte filmgeschiedenis, met onder andere Le Voyage dans la Lune (Me- - Online Competitionlies, 1902), Un Chien Andalou (Buñuel, 1929), Les Mistons (Truffaut, 1957), - JongerenjuryTwo Men and a Wardrobe (Polanski, 1958), La Jetée (Marker, 1962), The Big30 n AV&CREATIE
 26. 26. NIEUWSBROADCAST&AV-TECHNIEKKabinet maakt flexibel cameratoezicht mogelijkGemeenten mogen straks ook mobiele camera’s inzetten om de openbare handhaving van de openbare orde, bijvoorbeeld een plein of enkele straten.orde in de publieke ruimte te handhaven. De maatregel ondersteunt de Borden moeten het publiek informeren over het toezicht met camera’s. Deaanpak van tijdelijke, maar hardnekkige overlast door hangjongeren, burgemeester trekt de gebiedsaanwijzing in als het cameragebruik nietdrugsdealers, straatrovers en zakkenrollers. Gebleken is dat gemeenten meer nodig is. De ministerraad heeft ermee ingestemd het wetsvoorstelbehoefte hebben aan een meer flexibele inzet van cameratoezicht om voor advies naar de Raad van State te sturen. De tekst van het advies en vantegen ordeverstoringen in probleemgebieden effectiever en gerichter op het wetsvoorstel worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer.te kunnen treden. Dit staat in een wetsvoorstel van minister Opstelten vanVeiligheid en Justitie waarmee de ministerraad heeft ingestemd. 4G als eerste in Amsterdam Amsterdam wordt als eerste de plek van Nederland waar een 4G-netwerkVast of mobiel wordt aangeboden. KPN biedt vanaf volgende maand als eerste daarvoorNu mogen gemeenten alleen nog vaste camera’s plaatsen. Ze worden abonnementen aan. In de loop van volgend jaar moet in heel Nederlandgebruikt voor statisch en langdurig toezicht op plekken met een verhoogde 4G beschikbaar zijn, zegt KPN. De andere aanbieders volgen waarschijnlijkkans op verstoringen van de openbare orde, bijvoorbeeld winkelstraten deze zomer. 4G is de opvolger van 3G. Mobiel internet kan daardoor vrijwelof uitgaansgebieden. De vaste camera’s, die aan gevels of dakranden van net zo snel zijn als de vaste internetverbinding thuis. Eind 2012 leverde degebouwen hangen, zijn nuttig maar niet snel inzetbaar voor bestrijding frequentieveiling, waar onder meer frequenties voor 4G werden geveild, 3,8van zich verplaatsende overlast. Daarom heeft het kabinet besloten de miljard euro op. KPN betaalde ruim 1,4 miljard euro.huidige regeling uit te breiden en ook het gebruik van mobiele camera’stoe te staan. Gemeenten kunnen dan zelf bepalen welke vorm van camera- Ondersteunentoezicht - vast of mobiel - wenselijk is. Het ligt voor de hand dat gemeenten KPN is nu het eerste telecombedrijf dat daadwerkelijk 4G-abonnementenop plaatsen waar doorlopend toezicht nodig is, kiezen voor vaste camera’s. gaat aanbieden. In Amsterdam, Alphen aan den Rijn, Amstelveen, Beverwijk,Als tijdelijke inzet volstaat, ligt mobiel cameratoezicht meer voor de hand. Haarlem, Purmerend en Zaandam is er vanaf 4 februari dekking. VeelOp deze manier is maatwerk mogelijk en kan de veiligheid in de publieke huidige telefoons zijn niet geschikt voor 4G. KPN gaat daarom vanafruimte verbeteren. volgende maand meer smartphones aanbieden die de techniek wel ondersteunen. Het bedrijf verwacht dat mensen met 4G meer data gaanTijdwinst verbruiken en dat klanten daardoor grotere databundels kopen. Op dieFlexibel cameratoezicht levert ook tijdswinst op, omdat niet meer voor elke manier hoopt KPN de gemaakte kosten terug te verdienen. T-Mobile,verplaatsing een aparte procedure hoeft te worden gevolgd. De burgemees- Vodafone en nieuwkomer Tele2 komen later met hun plannen voorter wijst, nadat de gemeenteraad hem die bevoegdheid heeft verleend, een 4G-abonnementen. T-Mobile en Vodafone willen deze zomer starten metgebied aan waarbinnen mobiele camera’s kunnen worden geplaatst of de abonnementen, maar hoeveel die kosten en waar er dan dekking is,verplaatst. Dat gebied mag niet groter zijn dan strikt noodzakelijk voor de is nog onbekend. BROADCAST&AV-TECHNIEK n 31
 27. 27. BROADCAST& AV-TECHNIEK BEURSCES 2013,veel nieuws, héél veel!Op de vraag om een verslag te schrijven van wat ik gezien heb op de Consumer Electronics Show,die jaarlijks wordt georganiseerd in Las Vegas, was het antwoord eenvoudig en snel gegeven: ja.Na zes dagen intensief de ‘fair-grounds’ afgelopen te hebben – ik schat dat de totaal afgelegde wegeen marathon in lengte overschrijdt – is de invulling toch een stuk lastiger…Theo WubboltsGa maar na. Het totale oppervlak van de CES bedraagt 37 ‘football fields’ de CES bezoek vanuit verschillende disciplines– zie mijn publicitaire ‘drif-– en je mag zelf uitrekenen hoe groot dat is, okay, bijna 18 ha. – waar 3.250 ten’ – en is het maken van keuzes onvermijdelijk. Vandaar een selectie.exposanten proberen de ruim 150.000 bezoekers zinnenprikkelend tetrakteren op nieuwe producten, trends en ontwikkelingen. Trends… Naast de onmetelijke rijen standaard standjes van Aziatische komafNaast het immens grote LVCC, Las Vegas Convention Center met drie – waar de standbemanning kijkt of ze een taakstraf uit moeten zitten –gigantische hallen, is er tentoonstellingsruimte te vinden in het aanpa- en waarbij alles ‘blinkt’ en ‘glittert’, is de CES het domein van de grotelende Hilton en het iets verderop aan de Strip gelegen Venetian. Goede jongens, die elk niet altijd overeenkomstig hun marktpositie vloeropper-busverbindingen – de organisatie zet zo’n 140 bussen hiervoor in – verzor- vlak inkopen.gen het transport van en naar de diverse locaties. Op de persdag – dit jaar voor het eerst gehouden in een nieuw complexJe zult begrijpen dat dit voor één mens teveel is, temeer daar ik jaarlijks áchter Mandalay Bay aan de zuidkant van de Strip – bijt inmiddels tradi-32 n BROADCAST&AV-TECHNIEK
 28. 28. BROADCAST& AV-TECHNIEK BEURS Een ‘hot’ item is 3D. Nu vrijwel alle verkochte vlakke beeldschermen deze feature hebben – 40 miljoen verkochte exemplaren in 2012, waarvan een kwart in China – is het natuurlijk leuk om te vertellen dat het een succes is… maar kijkt de consument wel in 3D? Nee, dus. Domweg omdat hij of zij geen brilletje op de neus wil zetten. Met de ‘Ultra-D’-technologie van het bedrijf StreamTV komt hier een eind aan, ik bedoel dan: geen bril en toch 3D! Op alle beeldschermen en met 1080p content. Ultra-D maakt er 2160p van. Met overtuigend resultaat; een bedrijf dat we in de gaten moeten blijven houden, omdat heel knappe koppen – onder ander op ons ‘eigen’tiegetrouw LG ’s ochtends om acht uur het spits af. “Touch the Smart Life”, HighTech Campus in Eindhoven – bij de ontwikkeling betrokken zijn.is hun motto en zetten dit kracht bij in zowel wit- als bruingoed. In de laat-ste categorie zijn alle schermen inmiddels uitgevoerd in LED-technologie,maakt de ‘Magic Remote’ de bediening nóg eenvoudiger en zet LG grootsin op OLED en in resolutie op UltraHD, oftewel 4k. LG toonde een 84 inch4k scherm, met verwachte prijs van $ 12.000. Om even terug te komen opdie ‘Magic Remote’. Met de nieuwe Magic Remote-afstandsbediening hebje vanaf nu nog maar één afstandsbediening nodig voor je Smart TV, ge-luidssysteem, DVD- of Blu-ray player en set-topbox. Om naast je Smart TVandere apparaten te bedienen, verschijnt op de tv een virtuele afstands-bediening op het scherm die je kunt besturen via het handige ‘point-and-click’-systeem van de Magic Remote. Ook voor de installatie heb je nietlanger een ingewikkelde code of pc nodig. Met een paar simpele stappen Het lukte deze keer wél om een plekje te vinden bij Samsung. Prachtigkies je het merk en model van je geluidssysteem, Blu-ray-speler of set- om te zien hoe dit bedrijf de massa in beweging weet te zetten, of hettopbox. (In de Central Hall kon je de stand van LG met geen mogelijkheid nu queuing is om een drinkbeker te bemachtigen of om binnen te mo-over het hoofd zien, ook al had je geen 3D-bril op.) Op het terrein van gen in de immens grote zaal voor de persconferentie. Twee dagen laterwitgoed doet WiFi haar intrede – denk aan bediening en monitoring van kreeg ik een bijzonder informatieve booth tour van de vaderlandse dele-je wasmachine, koelkast – lees ook food management – en… stofzuiger. gatie. Samsung speelt ook in op de toenemende vraag naar grote televi-Vergun mij verder te gaan zoals de persdag was geprogrammeerd… sieschermen, een nóg hogere beeldkwaliteit, stijlvol design én optimaal gebruikersgemak. De nieuwe generatie Smart TV’s van Samsung zijn zoMarktleider in de V.S. op het gebied van hoofdtelefoons – een ‘hot’ item – slim, dat ze weten waar jij het liefst naar kijkt… of als je tegen je TV zegt:is Monster. Ik kon niet opmaken uit de getoonde chart op welke voet de “Ik wil een film zien met Brad Pitt”, brengt je Smart TV alle films met dieconcurrentie volgt en in welk prijssegment, maar laten we deze fabrikant acteur in beeld en kun jij de film waar je zin in hebt, direct start.dankbaar zijn dat het lukt om het prijsniveau hoog te houden en bij monde Samsung heeft zich niet aangesloten bij de SmartTV Alliance (waar van ‘head monster’ Noel Lee is “Headphone is LG, TPVision, Toshiba en Panasonic in deelnemen). Wanner en of dit zal fashion, and fashion is headphone.”. Om gebeuren is nog niet bekend. Voorts toonde Samsung een gebogen voornoemde stelling kracht bij te zetten, OLED-scherm! betrad een heel cohort prominenten uit de wereld van de mode en de sport het podium. Wegens ontberen van de mogelijkheid om op twee plaatsen tegelijk te “Let’s give them a hand!” Grappig om te zien zijn, moest ik Panasonic ‘laten lopen’, maar trof op de stand Rob de Klijn dat een enkel model – ik bedoel dan hoofd- general manager consumer products van de Nederlandse vestiging aan, telefoon – door te lussen is, zodat luisteren die me – terecht – wees op de nieuwe Z-serie plasmabeeldschermen van weer een sociale bezigheid wordt. Hoe zal uitzonderlijk hoge kwaliteit. Volgens mij ‘Kuro2.0’. Ook qua design heeft dat uitpakken in bus, tram, trein of metro? Panasonic een inhaalslag gemaakt. Toppers! BROADCAST&AV-TECHNIEK n 33

×