O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Усмішка

61 visualizações

Publicada em

Дошкільний начальний заклад №23 «Усмішка»

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Усмішка

 1. 1. ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 23 “УСМІШКА”ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 23 “УСМІШКА” КОМБИНОВАНОГО ТИПУКОМБИНОВАНОГО ТИПУ м. Костянтинівкам. Костянтинівка Юридична адреса: вул. Партизанська, 15 телефон: +380627242569
 2. 2. За проектом наш заклад розраховано на 110 дітей, на сьогоднішній день у закладі виховуються 123 дитини. Гостинно запрошують дітей: - дві групи для дітей раннього віку (одна профільна гуманітарна, друга – санаторна для часто хворіючих дітей раннього віку); - чотири групи загального розвитку для дітей дошкільного віку; - одна спеціалізована логопедична група для дітей з вадами розвитку мовлення.
 3. 3. спочатку ЛЮБИТИ, потім ВЧИТИспочатку ЛЮБИТИ, потім ВЧИТИ Пріоритети віддаються:Пріоритети віддаються: •• цілісному комплексному розвитку особистості,цілісному комплексному розвитку особистості, забезпеченню життєвої компетентностізабезпеченню життєвої компетентності дитинидитини •• формуванню у дитини певної життєвої позиції,формуванню у дитини певної життєвої позиції, адаптації, адекватної поведінки в соціальномуадаптації, адекватної поведінки в соціальному довкіллідовкіллі •• формуванню самостійності, ініціативи,формуванню самостійності, ініціативи, творчості, наполегливостітворчості, наполегливості
 4. 4. 1.1. Створення оптимальних умов, які забезпечуютьСтворення оптимальних умов, які забезпечують соціалізацію особистості дошкільника, зміцненнясоціалізацію особистості дошкільника, зміцнення психофізичного здоров’я, через забезпеченняпсихофізичного здоров’я, через забезпечення емоційного благополуччя, залучення дошкільників таемоційного благополуччя, залучення дошкільників та їх батьків до здорового способу життяїх батьків до здорового способу життя •• підвищити рівень фізичної підготовки дітей через створення оптимального рухового режиму, якийпідвищити рівень фізичної підготовки дітей через створення оптимального рухового режиму, який забезпечує задоволення біологічної активності і раціонального співвідношення різних видівзабезпечує задоволення біологічної активності і раціонального співвідношення різних видів діяльності, які враховують вікові і індивідуальні особливості дітейдіяльності, які враховують вікові і індивідуальні особливості дітей •• створити умови для соціально-організованих форм роботи з дітьми, залучення до ігор,створити умови для соціально-організованих форм роботи з дітьми, залучення до ігор, забезпечення рухового, соціального, емоційного опитузабезпечення рухового, соціального, емоційного опиту 2.2. Підготовити дошкільника до нового соціального статусуПідготовити дошкільника до нового соціального статусу (учень) шляхом розвитку мислення, мотиваційних(учень) шляхом розвитку мислення, мотиваційних компонентів, довільно-вольової сферикомпонентів, довільно-вольової сфери •• впровадження технологій по засвоєнню логічних відносин старшими вихованцями за допомогоювпровадження технологій по засвоєнню логічних відносин старшими вихованцями за допомогою педагогічних умов: дидактична гра проблемного характеру, взаємодія однолітків на заняттяхпедагогічних умов: дидактична гра проблемного характеру, взаємодія однолітків на заняттях •• оволодіння випускниками технологічної, інформаційної, соціально-комунікативноїоволодіння випускниками технологічної, інформаційної, соціально-комунікативної компетентностямикомпетентностями
 5. 5. •• створити освітній простір, який забезпечує позитивний розвиток і саморозвитокстворити освітній простір, який забезпечує позитивний розвиток і саморозвиток дітей, а також розвиток їх творчого потенціалудітей, а також розвиток їх творчого потенціалу •• забезпечити реалізацію індивідуальних освітніх маршрутів з урахуваннямзабезпечити реалізацію індивідуальних освітніх маршрутів з урахуванням особливостей дитиниособливостей дитини 4.4. Забезпечити особистісно-орієнтований підхід щодоЗабезпечити особистісно-орієнтований підхід щодо корекційної допомоги дітям з вадами мовленнякорекційної допомоги дітям з вадами мовлення •• корекція відхилень пізнавальної і емоційної сфер, підготовка до адекватного сприйняттякорекція відхилень пізнавальної і емоційної сфер, підготовка до адекватного сприйняття навчального матеріалу, поліпшення індивідуальних особистісних якостей, розвитокнавчального матеріалу, поліпшення індивідуальних особистісних якостей, розвиток недостатньо сформованих вмінь та навичокнедостатньо сформованих вмінь та навичок •• корекція вад мовлення і психічного розвиткукорекція вад мовлення і психічного розвитку 3.3. Розвивати емоційну сферу, художньо-творчі здібностіРозвивати емоційну сферу, художньо-творчі здібності дітей, як умови соціалізації особистості через інтеграціюдітей, як умови соціалізації особистості через інтеграцію навчально-виховного процесунавчально-виховного процесу
 6. 6. • ФОРМУВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ У ВИХОВАНЦІВ • ФІЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВЧА РОБОТА (КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ПРОФІЛАКТИКИ ПРОСТУДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ) •КОРЕКЦІЙНА РОБОТА З ДІТЬМИ, ЯКІ ПОТРЕБУЮТЬ ДОПОМОГИ З РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ •ОРГАНІЗАЦІЯ ДОШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ В ОСВІТНЬОМУ ОКРУЗІ (ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МАЙДАНЧИК)
 7. 7. Головна мета дошкільного закладу – виростити здорову, творчу, інтелектуально розвинену дитину; надати знання про природу, людину, суспільство, можливість знайти себе в різних видах продуктивної, творчої діяльності; сформувати цілісний світогляд, уміння реалізувати свій природний потенціал, життєву компетенцію; забезпечити гармонійний розвиток особистості кожної дитини, враховуючи її здібності, нахили, психологічні та індивідуальні особливості.
 8. 8. Кожна дитина неповторна і унікальна. Дуже важливо у дошкільному дитинстві утверджувати та розвивати її самоцінність. Самоцінність дитинства – розуміння значущості, цінності, важливості періоду дитинства для становлення особистості.
 9. 9. Особисте світосприйняття, набуття цілісних уявлень, знань, умінь, навичок, необхідних дитині для повноцінного життя відбувається в атмосфері ЛЮБОВІ, СВОБОДИ, ТВОРЧОСТІ.
 10. 10.  МІСІЯ: реалізувати особистісно-орієнтовану модель педагогічної роботи з дітьми, створити умови щодо зміцнення психофізичного здоров'я дітей, інтегрувати освітній процес з метою розвитку розумових, художніх і комунікативних здібностей дітей  МЕТА: забезпечення державних гарантій доступності дошкільної освіти на підставі ефективного розвитку дошкільного навчального закладу, як інституту громадянського суспільства, направленого на підготовку дошкільника до успішного прийняття нового соціального статусу (учень)
 11. 11. Мета створення Консультативного центру: • забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання; • надання безкоштовної психолого - педагогічної допомоги батькам або особам, які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї. Головні завдання Консультативного центру: • надання всебічної допомоги сім'ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб; • сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї; • забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.
 12. 12. Результатом взаємодії і співпраці всіх учасників освітнього процесу стало: створення блочно-тематичного планування особистісно-орієнтованої діяльності ,розробка планів-конспектів інтегрованих навчальних та виховних блоків за всіма сферами життєдіяльності для різних вікових груп; складання та систематизація методичних накопичувачів, підбір творчих розвивальних завдань; ігротек для кожної вікової групи; створення полімодального освітнього середовища для різних вікових груп
 13. 13. • Ігри-драматизаціїї; • Пальчиковий театр; • Ляльковий театр; • Театр «Тантамарески» Основне завдання арт-терапії полягає у розвитку самовираження і самопізнання дитини через творчість і в підвищенні його адаптаційних здібностей
 14. 14. Мнемотехніка – це система прийомів, що полегшують запам'ятовування і збільшують обсяг пам'яті шляхом утворення додаткових асоціацій Кінезіологічні вправи - це комплекс рухів, що активізують міжпівкульну взаємодію, підвищують стресостійкість, покращують розумову діяльність, сприяють поліпшенню пам'яті та уваги Дихальні вправи - покращують ритміку організму, розвивають самоконтроль
 15. 15. Впровадження інтегрованої особистісно-орієнтованої технології вимагає від кожного дорослого: і педагогів, і батьків, великої самовіддачі, самовдосконалення, любові і толерантності, витримки і терпіння, віри в себе і в самоцінність кожної дитини. Наш творчий колектив впевнений в правильності педагогічного вибору, стверджує ідеали Світла і Добра.
 16. 16. Дякуємо за увагу

×