O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Narativni izveštaj projekta put ka eu fondovima, final

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 7 Anúncio

Narativni izveštaj projekta put ka eu fondovima, final

Baixar para ler offline

Projekat "Put ka EU fondovima" osmišljen je tako da pomogne onim organizacijama koje imaju potencijala za razvoj i inicijativu da maksimalno iskoriste raspoložive EU fondove i unaprede kvalitet rada kao i da naprave međusektorska partnerstva.

Projekat "Put ka EU fondovima" osmišljen je tako da pomogne onim organizacijama koje imaju potencijala za razvoj i inicijativu da maksimalno iskoriste raspoložive EU fondove i unaprede kvalitet rada kao i da naprave međusektorska partnerstva.

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Narativni izveštaj projekta put ka eu fondovima, final (20)

Mais de Connecting (20)

Anúncio

Narativni izveštaj projekta put ka eu fondovima, final

  1. 1. Put ka EU fondovima Narativni izveštaj projekta „Put ka EU fondovima” Centralni deo projekta činila su tri radna modula, održana u izabisnkom prostoru Kulturnog centra Pančeva, u sledećim vremenskim intervalima: I Modul, 25. i 26. januara 2014. godine, II Modil, 1. i 2. februara 2014. godine, III Modul, 9. i 10. februara 2014. godine. Udruženje građana „Connecting people“ je projekat „Put ka EU fondovima” organizovalo i sprovelo u partnerstvu sa udruženjem građana „KOMPAS“ iz Pančeva, a uz pomoć i podršku grada Pančeva i Kulturnog centra Pančevo. CONNECTING PEOPLE
  2. 2. Put ka EU fondovima     1 Put ka EU fondovima Narativni izveštaj projekta „Put ka EU fondovima” 1. Osnovni podaci o projektu Jedan od ključnih problema civilnog sektora na lokalu jeste održivost programa, jer se pre svega finansiraju iz budžeta Grada Pančeva, ili eventualno pokrajinskih fondova, retko iz republičkih. Rezultat toga jeste lokalno finansiranje velikog broja udruženja malim iznosom odobrenih grantova. Jedan od problema je i nizak nivo profesionalnosti i sam kvalitet rada udruženja građana u Pančevu. Uzroci ovih problema su nedostatak obučenih ljudskih resusa, nedovoljan broj profesionalaca, mali broj stručnih edukacija (treninga, seminara, radionica..) kao i neprepoznavanje značaja stručnih edukacija od strane institucija koje se bave mladima. Posledice ovih problema sa kojima se susreće civilni sektor jesu neefikasno rešavanje problema sa kojima se omladina suočava na lokalu, propusti u samom razvoju i implementnaciji projekta, gubljenje kredibiliteta kod donatora (uglavnom zbog nemogućnosti ostvarivanja cilja projekta zbog smanjenih grantova), neodrživost programa udruženja. Zbog prethodno predočenih problema udruženje građana „Connecting people“ iniciralo je i realizovalo projekat „Put ka EU fondovima“. Centralni deo projekta činila su tri radna modula, održana u izabisnkom prostoru Kulturnog centra Pančeva, u sledećim vremenskim intervalima:  I Modul, 25-26 januar  II Modil, 1-2 februar  III Modul, 9-10 februar Udruženje građana „Connecting people“ je projekat „Put ka EU fondovima” organizovalo i sprovelo u partnerstvu sa udruženjem građana „KOMPAS“ iz Pančeva, a uz pomoć i podršku grada Pančeva i Kulturnog centra Pančevo. Sadržaj    1. Osnovni podaci o projektu 2. Aktivnosti 3. Monitoring medija 4. Rezultati učesnika
  3. 3. Put ka EU fondovima     2 Program su vodili: Pavle Krivokuća, osnivač startapa “Vincerus”-a, trener pri “BSN”-u i domaćin u “Impakt Hab-u Beograd” koji poseduje 6 godina iskustva u pisanju i implementaciji projekata sa preko 6 miliona dinara stečenih kroz projekte koje je pisao. Pored perspektive prikupljanja sredstava sa strane projekata, Pavle poseduje iskustvo kao član konkursnih komisija za dodelu sredstava, gde je imao priliku da direktno odlučuje kome se dodeljuju finansije. Boško Nektarijević, BBA, MBA, Izvršni direktor Balkanske Bezbednosne Mreže. Boško je diplomirao menadžment u Parizu na poslovnoj školi IFAM. Magistrirao je na Solvay Brussels School of Economics and Management, Univerziteta u Briselu i specijalizaciju završio na Harvard Univerzitetu. Takođe je završio i brojne druge edukativne i trening programe na vodećim svetskim centrima izvrsnosti. Radno iskustvo je gradio na različitim projektima Evropske Unije, Vlade Srbije, Evropskog Pokreta, Evropskog Integracionog Fonda, Makedonskog Instituta za Integracije, Cotrugli Business School, Biznis Akademije, ICIP-a itd. Poslednjih deset godina pomaže liderima reformi na Balkanu da unaprede kvalitet projekata, uticaj i rezultate. Dizajnirao je i vodio brojne treninge u Briselu i na Balkanu koje je preko 2000 polaznika ocenilo najvišim ocenama. Deniz Hoti, izvršni direktor UG „Connecting people“. Apsolvent Fakulteta organizacionih nauka, odsek za mendžment. Radno iskustvo u pisanju i realizaciji projekata stekao je različitim projektima u ESTIEM-u, Fakultetu organizacionih nauka, kroz saradnju sa Kancelarijom za mlade grada Pančeva i kroz rad u UG „Connecting people“. Nataša Lenđel, kao dugogodišnja članica i trenutno predsednica KOMPAS-a, stekla je veštine timskog rada, komunikacijske veštine, veštine kreativnog rešavanja konflikata, kreiranja i vođenje radionica i tribina, vođenje i organizovanje treninga, vršenje istraživanja, sprovođenje anketa, koordiranje projektima. Kao omladinska radnica poseduje znanja o pisanju, organizaciji i realizaciji projekata iz domena neformalnog obrazovanja i informisanja mladih. Opšti cilj projekta: Pružanje sistemske podrške nevladinom sektoru na lokalu, sprovođenjem edukacije koja će doprineti održivosti njihovih programa, i time podići nivo kvaliteta života mladih u Pančevu Polaznici obuka na projektu Put ka EU fondovima bili su predstavnici organizacija iz Pančeva i Beograda. Celokupna lista od 24 učesnika iz 22 organizacije nalazi se u prilogu.1 Direktni korisnici projekta „Put ka EU fondovima“ su gore navedeni učesnici, dok se indirektnim mogu smatrati svi sa kojima svakodnevno rade polaznici obuka. 1 https://www.dropbox.com/sh/9jlnfmxtencin87/AACu4_hJgpQDPeiuJJ7nal1wa?dl=0
  4. 4. Put ka EU fondovima     3 2. Aktivnosti Projekat je realizovan kroz tri faze. Faza pripreme obuhvatala je kontakte sa učesnicima i partnerima, zatim formiranje grupe učesnika, koncipiranje preliminarnog programa za razvijanje i implementaciju projekata u saradnji sa trenerima i ispitivanje potreba učesnika u vezi navedenih tema, kao i obezbeđivanje adekvatnog prostora za rad učesnika i trenera. U ovom delu projekta pažljivo je pripremljen i raspisan konkurs. Konkurs za učesnike na projektu „Put ka EU fondovima“ bio je otvoren od 06. do 17. januara 2014. godine i na sam konkurs je pristiglo više od 30 prijava. Što se tiče načina formiranja grupe učesnika tj. odabira polaznika, možemo reći da su kriterijumi bili: - projektna ideja - motivacija za učešćem - rad u timu Faza realizacije počela je pripremnim sastankom sa trenerima 20. januara na kom su obavljene završne konsultacije sa trenerskim timom i definisani ciljevi i tok modula. Globalni ciljevi projekta:  da svi učesnici razumeju probleme i potrebe mladih  da svi učesnici razumeju metodologiju razvijanja i implementacije projekata  da svi učesnici steknu znanja o tome šta znače i kako se koriste metode Drvo problema, Drvo ciljeva, Logička matrica  da svi učesnici identifikuju odgovarajuće izvore finansiranja za svoje projektne ideje  da učesnici podeljeni u timove razviju predloge projekata Centralni deo projekta „Put ka Eu fondovima“ trajao je ukupno 6 dana, sastojao se iz tri radna modula, koja su održana u izabisnkom prostoru Kulturnog centra Pančeva, u sledećim vremenskim intervalima:  I Modul, 25-26 januar  II Modul, 1-2 februar  III Modul, 9-10 februar Projekat „Put ka EU fondovima“ otpočeo je svečanim otvaranjem koje je vodila Nataša Uskoković ističući značaj razvijanja i implementacija projekata i predstavljajući organizatore, donatore i program. Celokupan program projekta nalazi se u prilogu2. 2 https://www.dropbox.com/sh/9jlnfmxtencin87/AACu4_hJgpQDPeiuJJ7nal1wa?dl=0
  5. 5. Put ka EU fondovima     4 I Моdul (25. i 26. januar) - „Razvoj predloga projekta i implementacija projekta“ Trener – Pavle Krivokuća Ciljevi I Modula: - da svi učesnici razumeju značaj „Analize interesnih grupa“ (stejkholdera) {ispunjen} - da svi učesnici razumeju metodu „Drvo problema“ {ispunjen} - da svi učesnici razumeju metodu „Drvo ciljeva“ {ispunjen} - da svi učesnici razumeju „SWOT“ analizu {ispunjen} - da svi učesnici usvoje znanja o „budžetiranju“ predloga projekata {ispunjen} - da svi učesnici razumeju projektnu logiku i pristup logičke matrice {ispunjen} Svi učesnici su, u prvom od tri radna Modula, upoznati sa procesom izrade i implementacije projekta. Trener, Pavle Krikovuća, najpre je istakao značaj pitanja “zašto” prilikom ulaska u proces pisanja projekta, kao nosećeg, da bi potom sa učesnicima prošao kroz konceptualizaciju projektne ideje i analizu stejholdera kao etapa u izradi projekta. Učesnici su se potom, kroz rad u grupama, na praktičan način, upoznali sa “drvetom problema” i “drvetom ciljeva”, alatima korisnim za razradu projektne ideje. Drugog dana učesnici su se bavili komunikacijama, internim i eksternim, analizom kapaciteta svojih organizacija i budžetiranjem, kroz rad na konkretnom zadatku, u grupama. Učesnici su tokom prvog Modula usvojili znanja o procesu izrade i implementacije projekta koja će kroz dalji rad u okviru svojih organizacija preneti svojim članovima i koja će tokom II Modula koristiti prilikom izrade sopstvenih predloga projekata. II Моdul (01. и 03. februar) – „Pisanje predloga projekta“ Treneri: Nataša Lenđel i Deniz Hoti Ciljevi II Modula: - da svi učesnici razumeju potrebe lokalne zajednice {ispunjen} - da svi učesnici usvoje znanja o značaju timskog rada {ispunjen} - da svi učesnici primene metodu „Analiza interesnih grupa“ (stejkholdera) {ispunjen} - da svi učesnici primene metodu „Drvo problema“ {ispunjen} - da svi učesnici primene metodu „Drvo ciljeva“ {ispunjen} - da svi učesnici urade „SWOT“ analizu za svoju organizaciju {ispunjen} - da svi učesnici „budžetiraju“ svoje projektne predloge {ispunjen} - da svi učesnici popune logičku matricu {ispunjen}
  6. 6. Put ka EU fondovima     5 Tokom prvog dana II Modula, koji se održao 1. februara, počeo je rad na razvijanju autorskih projekata. Kroz uvodno predavanje koordinatorke Kancelarije za mlade iz Pančeva, Marije Komanov, svi učesnici su se upoznali sa ključnim problemima i potrebama lokalne zajednice. Nakon uvodnog predavanja svi učesnici treninga su prezentovali svoje projektne ideje. Potom je usledilo GLASANJE , izabrane su tri projektne ideje oko kojih su formirani projektni timovi. Nakon kratke pauze svi učesnici su 60 minuta u “pustinji“ na tim bilding radionici. Učesnici su se suočili sa timskim radom, odnosno sa različitim pristupima u rešavanju problema, gledištima, vrednostima i očekivanjima. Radionica od strane učesnika je ocenjena kao uspešna. Nakon pauze za ručak svi učesnici podeljeni u timove počeli su da rade na razvijanju projektnih ideja. Svi su imali mogućnost da naučeno (sa I Modula) primene u praksi. Timovi su počeli da razvijaju „Drvo problema“, aktivnim brainstormingom izlistani su izazovi koji se odnose na njihove projektne ideju.Potom su timovi konvertovali „Drvo problema“ u pozitiv, odnosno svaki tim je koristeći metodu „Drvo ciljeva“ definisao opšti cilj i specifične ciljeve, kao i ključne aktivnosti predloga projekta. Nedelja, vanredno stanje u Južnom Banatu, ali uprkos lošem vremenu većina učesnika se pojavila na treningu. Učesnici su nastavili sa radom u malim grupama. Timovi su nastavili sa razvijanjem projektnih Aktivnosti. Potom je usledila analiza rizika i finansijska projekcija, odnosno „budžetiranje“ predloga projekata. Posle pauze od sat vremena, trening je nastavljen. Učesnici, podeljeni u male grupe, su počeli sa popunjavanjem logičke matrice. Konačno su ostavljeni papiri i markeri, svaki tim je dobio laptop, kako bi popunili formulare predloga projekata. III Modul (09. i 10. februar) - „New European Project Proposal Development Training (EPP)“ Trener: Boško Nektarijević Ciljevi: - da svi učesnici razumeju kako funkcionišu EU programi {ispunjen} - da svi učesnici usvoje znanja o Analizi projektnog okruženja {ispunjen} - da svi učesnici izrade „background“ dokument {ispunjen} - da svi učesnici identifikuju konkurs {ispunjen} - da svi učesnici usvoje znanja o traženju partnera za projekat {ispunjen} - da svi učesnici usvoje znanja o kriterijumima za ocenu projekata {ispunjen} - da svi učesnici razumeju logiku dizajna predloga projekata {ispunjen} Dvodnevni trening „New European Project Proposal Development Training (EPP)“ u okviru III Modula, koji je vodio Boško Nektarijević, osmišljen je tako da pomogne onim organizacijama koje imaju potencijala za razvoj i inicijativu da maksimalno iskoriste raspoložive EU fondove i unaprede kvalitet poslovanja, kao i da naprave partnerstva sa relevantnim organizacijama.
  7. 7. Put ka EU fondovima     6 Tokom treninga se radilo u malim grupama na konkretnim projektnim inicijativama učesnika sa kratkim predavanjima o savremenim teoretskim konceptima i alatima za dizajn projekta. Učesnici su nakon teorijskih sesija imali prilike da naučeno odmah kroz individualni ili timski rad. 3. Monitoring medija Medijski izveštaj o praćenju projekta – „Put ka EU fondovima“3 4. Rezultati učesnika Draft verzije predloga projekata *Materijali Connecting people, Sinđelićeva 73, Pančevo peopleareconnecting.wordpress.com 3 https://www.dropbox.com/sh/9jlnfmxtencin87/AACu4_hJgpQDPeiuJJ7nal1wa?dl=0

×