O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Suomi ryhminä ja järjestöjen tulevaisuus

1.776 visualizações

Publicada em

Demos Helsingin tutkija Tommi Laition esitelmä Suomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-liiton syyspäivillä 1.9.2012 Vesalan leirikeskuksessa Jyväskylässä.

Publicada em: Aperfeiçoamento pessoal
 • Seja o primeiro a comentar

Suomi ryhminä ja järjestöjen tulevaisuus

 1. 1. suomi ryhminä tutkija Tommi Laitio, Demos HelsinkiSuomen luonnonsuojeluliiton ja Luonto-Liiton syyspäivät 1/9/2012
 2. 2. tervetuloa epävarmuuden ajalle Flickr/George Rex
 3. 3. hyvinvoinnin perusteet pitää miettiä uusiksi...
 4. 4. tervetuloa epävarmuuksien ajalle.50 % suomalaisista on sitä mieltä, että ennen ihmiset olivatonnellisempia.15 % suomalaisista on sitä mieltä, että viiden vuoden päästäasiat ovat paremmin.Ilkka Haavisto/EVA:“Taustana on eriytymätön huoli olevasta ja tulevasta, epävarmuus ja muutoksenvierastaminen. Vertailukohta, jo eletty elämä, on hallinnassa olevaa, tunnettua jakaikkine kärsimyksineenkin ”hyvää aikaa”.Toinen mutkikkaampi selitys on, etteivät ihmiset suoranaisesti kaipaa menneisyyttä,vaan sitä tulevaisuutta, joka heillä menneisyydessä oli edessään – ja jota ei tullut,ainakaan aivan toivotussa muodossa.”
 5. 5. Flickr/Rsms pelko ajaa eristäytymään ja turvaamaan resursseja.
 6. 6. TASAN EI KÄY EPÄVARMUUS. (EVA)
 7. 7. KORKEA-ASTEEN KOULUTUKSEN SAANEILLA IHMISILLÄ ON 13 TERVETTÄ ELINVUOTTA ENEMMÄN (STM 2008). RIKKAAMMAT SYÖVÄT TERVEELLISEMMIN JA LIIKKUVAT ENEMMÄN (STM 2008).Flickr/Vainsang
 8. 8. POLARISAATIO NÄKYYMYÖS LAPSISSA. (MLL) (Demos Helsinki/Nuori Suomi) Menojen kattaminen tuloilla oli hankalaa kahdessa viidestä perheestä, pienituloisimmassa viidenneksessä yli puolessa perheistä ja yksinhuoltajien perheissä jopa kahdessa kolmesta. (Lapsiperheiden hyvinvointi 2009)
 9. 9. meritokratian lamauttamat• on kaunis ajatus, että ihmiset etenevät kykyjensä ja lahjakkuutensa mukaan• meritokratia tuottaa helposti eliittiä, joka kokee oman menestymisensä olevan vain omaa ansiotaan• ilman riittävän voimakkaita tasa- arvomekanismeja, meritokratian nostamat voivat helposti vetää lähipiirin mukanaan• “Lahjakkuuden” perusteella tapahtuva eriarvoisuus on väkivaltaisimpia ja lamauttavimpia perusteita
 10. 10. “Suomalaisen koulun erityisongelma on se, että tiedoista ja taidoista huolimatta nuorten luottamus omaan osaamiseensa, asenne uuden oppimiseen sekä erityisesti halukkuus vaikuttaa aktiivisesti yhteiskunnan kehitykseen ovat heikkoja.” Professori Jouni VälijärviPisa-tutkimuksen vastuullinen johtaja Suomessa HS 31.10.2011
 11. 11. erityisesti 10–14-vuotiaidenjärjestöosallistuminenon vähentynyt selvästi. - myllyniemi 2009
 12. 12. kestävä yhteiskunta edellyttää jaetumpiaelämäntyylejä. jaetummatelämäntyylitedellyttävätluottamusta.
 13. 13. mistä on kyse?
 14. 14. meistä kovin harva pystyy isoihin elämänmuutoksiin yksin• Pohjois-Karjala- projekti• AA-kerho
 15. 15. “just minä” + “me”
 16. 16. kuluttajille tarjotaan usein vain tätä“just minä” + “me” järjestöt useintarjoavat vain tätä
 17. 17. kuluttajille tarjotaan usein vain tätä“just minä” + “me” järjestöt useintarjoavat vain tätä
 18. 18. “Voidaan ehkä ajatella nuorten kaipaavan niinsanottua toiminnallistayhteisöllisyyttä, mikä ei kuitenkaanrajoita heitä tai pakota tietynlaiseen muottiin.Toiminnallinen yhteisöllisyys luo yhteisyyttäyhdessä tekemisen kautta, mutta ei rajoitahenkistä vapautta jayksilöllisyyttä. Tällöinyhteisöllisyyden positiiviset puolet korostuvat.”- elina mikola vallatuista taloista (2007)
 19. 19. yhteisöt yksilöiden ajalla• ei kerrota mahdollisuudesta liittyä, vaan pyydetään mukaan• ensimmäinen kokemus on toiminnallinen• joku sanoo, että “kiva kun sä tulit”• ei tarvitse heti liittyä jäseneksi• saa ideoita heti alusta, mutta on mukana porukassa• ei tarvitse aina pyytää lupaa tekemiseen• vertaisuus päätöksenteossa
 20. 20. mitä ´just minä + me´sitten on käytännössä?
 21. 21. kaustisenkansanmusiikkijuhlat• Kaustisella toimii Suomen ainoa valtionosuuksilla rahoitettu kansanmusiikkiyhtye• jokakesäiset kansanmusiikkijuhlat ovat paikkakunnan ylpeys• pelimannit soittavat ammattilaisten rinnalla• kaustislaiset majoittavat muusikkoja ja festivaalivieraita koteihinsa Kuva: Pelimanniblogi
 22. 22. helsingin yliopistonylioppilaskunnanorganisaatiouudistus• jäsenmäärä putosi voimakkaasti, kun yliopistot siivosivat opiskelijarekisteriä -----> säästö• tehtävän kirkastaminen: “vahvistaa jäsentensä pyrkimyksi䔕 ilo ja asiantuntemus: me haluamme ja pystymme ratkaisemaan maailman ongelmia• hallituksen luottamustehtäväroolin vahvistaminen ja osasto- mallin keventäminen
 23. 23. 826 Valencia• kirjailijan ja opettajan perustama luovan kirjoittamisen keskus San Franciscossa• lapset voivat tulla koulun jälkeen merirosvokaupan takahuoneeseen tekemään ensin läksyt ja sitten kirjoittamaan muiden kanssa• mukana tuhansia vapaaehtoisia ammattilaisia, jotka saavat mielekkään kokemuksen yhden lapsen auttamisesta• pyörii alle kymmenellä työntekijällä• merirosvokaupassa myydään lasten kirjoittamia kirjoja ja merirosvotarvikkeita Kuvat: 826 Valencia
 24. 24. kääntöpöytä• Dodo ry:n perustama kaupunkiviljelyn keskus Helsingin Pasilassa• Kolme ihmistä työssä, iso joukko vapaaehtoisia (esim. yrttirinki)• toteemi järjestölle ja kaupunkiviljelylle• mukana mm. Biolan ja Fiskars
 25. 25. valvomo• Oranssi ry:n kunnostama kulttuuritila Helsingin Suvilahdessa• rakennus oli niin huonossa kunnossa, että ammattityönä sen kunnostaminen ei olisi ollut kannattavaa• työpajamainen toiminta tekee mahdolliseksi käyttää esim. ikkunoissa alkuperäisiä materiaaleja ja työtapoja• nuoret ovat itse luomassa itselleen Kuva: Livady tilaa
 26. 26. pääkaupunkiseudun siivoustalkoot• 23 000 ihmistä osallistui viime keväänä Helsingin rantojen ja puistojen siivoamiseen• siivoustyö tehdään korvauksetta kaveri-, naapurusto- tai työporukoissa• Helsingin kaupunki toimittaa välineet ja hakee roskat pois
 27. 27. hoas- laboratorio• Suomen suurimman opiskelija- asuntosäätiön ja Demos Helsingin yhteinen design-hanke• perustehtävän kirkastaminen: itsenäisen, oman elämän alku• päätettiin tavoitteista ja toimenpiteet kehitettiin yhdessä• kursseja Aalto-yliopistolla, energiaviestintäkokeiluita, aikapankkeja ja taloisäntiä• opiskelijat osaavat paljon ja pystyvät vaikka mihin• suurin osa opiskelijoista nauttii Hoasilla asumisesta
 28. 28. helsinki missionvapaaehtoistyö• Vedotaan rohkeasti haluun auttaa• Uskalletaan puhua vapaaehtoistyön laadusta ja vaikuttavuudesta• Ymmärretään muiden auttamisen ja oman minäprojektin yhteys• Koulutus ja valinta• Tukijärjestelmät vapaaehtoisille• Modernit keinot käytössä esim. tiedon jakamiseen vapaaehtoisten kesken
 29. 29. ruuti(helsingin kaupunki)• Kaupungin päätös, että ei perusteta nuorisovaltuustoa• Korostetaan politiikan laajempaa merkitystä• Paljon työtä tehtävänä, että nuoret ja päättäjät vakuuttuvat• perustehtävän kirkastaminen: nuorten mahdollisuus vaikuttaa omaan lähiympäristöönsä• kokeiluita eri Helsingin alueilla• onnistuessaan nostaa nuorisotyön arvostusta Kuva: Helsingin Sanomat
 30. 30. avoin ministeriö• 1.3.2012 alkaen Suomessa 50 000 äänioikeutettua kansalaista voi tehdä toimenpide- tai lakialoitteen eduskunnalle• Avoin ministeriö on vapaaehtoisuuteen perustuva kansalaisjärjestö, joka avustaa aloitteentekijöitä sen muotoilussa ja neuvoo kampanjoinnissa•
 31. 31. koulu (demos helsinki ja helsingin juhlaviikot)• Koulun perusajatus on, että kaikilla on taitoja, joita muut tarvitsevat• 220 oppituntia ja lähes 1000 oppilasta viikonlopun aikana• Kaikkea itsensä johtamisesta sukan kutomiseen, raakaveganismiin, relativismiin ja biojätepussin taitteluun
 32. 32. tämä on myösvaltakysymys.kuka päättää toiminnan muodoista?
 33. 33. “meillä ei kyllä ole ollut tapana”
 34. 34. kokeilukulttuurinhyödyt• ihmiset voivat osallistua eri asioihin• ihmiset nähdään kyvykkäinä• päästään nopeasti käyntiin• on nopeasti jotain näytettävää• riskit ovat pienemmät• mallia voidaan viilata ennen levittämistä
 35. 35. ´just minä + me´ei ole ristiriita, vaansuunnittelukysymys.kansalaisuuteen kasvaminenedellyttää kokemusta kuulluksitulemisesta, asioiden saavuttamisestayhdessä muiden kanssa ja muutoksentunnistamisesta omassa elämässään.ilman toiminnallista otettademokratiaodotukset jääväthelposti epärealistisiksi ja ennakko-oletuksia vahvistaviksi.
 36. 36. Demos Helsinki twitter: tommilaitio tommi.laitio (a) demos.fi www.demos.fislideshare.net/demoshelsinki

×