Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

KEUTAMAAN & DIMENSI POLITIK RAJAB.pdf

 1. KEUTAMAAN DAN DIMENSI POLITIK BULAN RAJAB DR RIYAN MAG
 2. BULAN HIJRIYAH
 3. Bulan Rajab adalah Bulan Haram Bulan Rajab terletak antara bulan Jumadal Akhiroh dan bulan Sya’ban. Bulan Rajab sebagaimana bulan Muharram termasuk bulan haram.Allah Ta’ala berfirman, ِ‫ف‬ ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ َ‫َر‬‫ش‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫اث‬ ِ َّ ‫َّللا‬ َ‫د‬ْ‫ن‬ِ‫ع‬ ِ ‫ور‬ُ‫ه‬ُّ‫ش‬‫ال‬ َ‫ة‬َّ‫د‬ِ‫ع‬ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ِ‫ت‬‫ا‬ َ‫او‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ِ َّ ‫َّللا‬ ِ‫ب‬‫ا‬َ‫ت‬ِ‫ك‬ ‫ي‬ ُ‫م‬ِِّ‫ي‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ ُ‫ين‬ِِّ‫د‬‫ال‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ ٌ‫م‬ُ‫ر‬ُ‫ح‬ ٌ‫ة‬َ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ر‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ ‫اْل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬َ‫س‬ُ‫ف‬ْ‫ن‬َ‫أ‬ َّ‫ن‬ِ‫ه‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫وا‬ُ‫م‬ِ‫ل‬ْ‫ظ‬َ‫ت‬ َ ‫َل‬َ‫ف‬ ”Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu.” (QS.AtTaubah: 36)
 4. Ibnu Rajab mengatakan, ”Allah Ta’ala menjelaskan bahwa sejak penciptaan langit dan bumi, penciptaan malam dan siang, keduanya akan berputar di orbitnya. Allah pun menciptakan matahari, bulan dan bintang lalu menjadikan matahari dan bulan berputar pada orbitnya. Dari situ muncullah cahaya matahari dan juga rembulan. Sejak itu, Allah menjadikan satu tahun menjadi dua belas bulan sesuai dengan munculnya hilal. Satu tahun dalam syariat Islam dihitung berdasarkan perpuataran dan munculnya bulan, bukan dihitung berdasarkan perputaran matahari sebagaimana yang dilakukan oleh Ahli Kitab.” (Latho-if Al Ma’arif, 202) Mengenai empat bulan yang dimaksud disebutkan dalam hadits dari Abu Bakroh, Nabi shallallahu ’alaihi wa sallam bersabda, َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬ َ‫و‬َ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫ق‬َ‫ل‬َ‫خ‬ َ‫م‬ ْ‫و‬َ‫ي‬ ِ‫ه‬ِ‫ت‬َ‫ئ‬ْ‫ي‬َ‫ه‬َ‫ك‬ َ‫ار‬َ‫د‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ِ‫د‬َ‫ق‬ ُ‫ان‬َ‫م‬َّ‫الز‬ ِ‫م‬ ، ‫ا‬ً‫ر‬ْ‫ه‬َ‫ش‬ َ‫َر‬‫ش‬َ‫ع‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫اث‬ ُ‫ة‬َ‫ن‬َّ‫س‬‫ال‬ ، َ‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫ْل‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫ه‬ْ‫ن‬ ْ‫ال‬ ‫و‬ُ‫ذ‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ق‬ْ‫ال‬ ‫و‬ُ‫ذ‬ ٌ‫ات‬َ‫ي‬ِ‫ل‬‫ا‬ َ‫و‬َ‫ت‬ُ‫م‬ ٌ‫ة‬َ‫ث‬َ‫َل‬َ‫ث‬ ، ٌ‫م‬ُ‫ر‬ُ‫ح‬ ٌ‫ة‬َ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ر‬َ‫أ‬ ، ُ‫م‬َّ‫ر‬َ‫ح‬ُ‫م‬ْ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ة‬َّ‫ج‬ ِ‫ح‬ ‫ذ‬َّ‫ل‬‫ا‬ َ‫ر‬َ‫ض‬ُ‫م‬ ُ‫ب‬َ‫ج‬َ‫ر‬َ‫و‬ َ‫ن‬ْ‫ي‬َ‫ب‬ ‫ى‬ َ‫ان‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ش‬َ‫و‬ ‫َى‬‫د‬‫ا‬َ‫م‬ُ‫ج‬ ”Setahun berputar sebagaimana keadaannya sejak Allah menciptakan langit dan bumi. Satu tahun itu ada dua belas bulan. Di antaranya ada empat bulan haram (suci). Tiga bulannya berturut-turut yaitu Dzulqo’dah, Dzulhijjah dan Muharram. (Satu bulan lagi adalah) Rajab Mudhor yang terletak antara Jumadal (akhir) dan Sya’ban.” (HR. Bukhari no. 3197 dan Muslim no. 1679). Jadi, empat bulan suci tersebut adalah (1) Dzulqo’dah; (2) Dzulhijjah; (3) Muharram; dan (4) Rajab.
 5. Apa Maksud Bulan Haram? Al Qodhi AbuYa’la rahimahullah berkata, ”Dinamakan bulan haram karena dua makna: (1) Pada bulan tersebut diharamkan berbagai pembunuhan. Orang-orang Jahiliyyah pun meyakini demikian. (2) Pada bulan tersebut larangan untuk melakukan perbuatan haram lebih ditekankan daripada bulan yang lainnya karena mulianya bulan itu. Demikian pula pada saat itu sangatlah baik untuk melakukan amalan ketaatan.” (Lihat Zaadul Masiir, tafsir surat AtTaubah ayat 36) Karena pada saat itu adalah waktu sangat baik untuk melakukan amalan ketaatan, sampai-sampai para salaf sangat suka untuk melakukan puasa pada bulan haram. Sufyan Ats Tsauri mengatakan, ”Pada bulan- bulan haram, aku sangat senang berpuasa di dalamnya.” Bahkan Ibnu ’Umar, Al Hasan Al Bashri dan Abu Ishaq As Sa’ibi melakukan puasa pada seluruh bulan haram, bukan hanya bulan Rajab atau salah satu dari bulan haram lainnya. Lihat Latho-if Al Ma’arif, 214. Ulama Hambali memakruhkan berpuasa pada bulan Rajab saja, tidak pada bulan haram lainya. Lihat Latho-if Al Ma’arif, 215. Hati-Hati dengan Maksiat di Bulan Haram Ibnu ’Abbas mengatakan, ”Allah mengkhususkan empat bulan tersebut sebagai bulan haram, dianggap sebagai bulan suci, melakukan maksiat pada bulan tersebut dosanya akan lebih besar, dan amalan sholeh yang dilakukan akan menuai pahala yang lebih banyak.” (Latho-if Al Ma’arif, 207)
 6. DOAYANG DIANJURKAN SAAT MEMASUKI BULAN RAJAB َ‫ان‬َ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ش‬ َ‫و‬ َ‫ب‬َ‫ج‬َ‫ر‬ ْ‫ي‬ِ‫ف‬ ‫َا‬‫ن‬َ‫ل‬ ْ‫ك‬ ِ ‫ار‬َ‫ب‬ َّ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫الل‬ َ‫ان‬َ‫ض‬َ‫م‬َ‫ر‬ ‫َا‬‫ن‬ْ‫غ‬ِِّ‫ل‬َ‫ب‬ َ‫و‬ Artinya: "Duhai Allah, berkahilah kami pada bulan Rajab dan bulan Sya’ban dan pertemukanlah kami dengan bulan Ramadhan."
 7. DIMENSI POLITIK RAJAB
 8. (I) PERISTIWA ISRA’ MI’RAJ
 9. ِِّ‫م‬ ً ‫َل‬ۡ‫ي‬َ‫ل‬ ٖ‫ه‬ِ‫د‬ۡ‫ب‬َ‫ع‬ِ‫ب‬ ‫ى‬ ٰ ‫ر‬ۡ‫س‬َ‫ا‬ ۡۤۡ ‫ى‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ‫ن‬ ٰ‫ح‬ۡ‫ب‬ُ‫س‬ ۡ‫س‬َ‫م‬ۡ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬ِ‫ا‬ ِ‫ام‬َ‫ـر‬َ‫ح‬ۡ‫ال‬ ِ‫د‬ ِ‫ج‬ۡ‫س‬َ‫م‬ۡ‫ال‬ َ‫ن‬ ِ‫د‬ ِ‫ج‬ ِ‫م‬ ٗ‫ه‬َ‫ي‬ ِ ‫ر‬ُ‫ن‬ِ‫ل‬ ٗ‫ه‬َ‫ل‬ ۡ ‫و‬َ‫ح‬ ‫َا‬‫ن‬ۡ‫ك‬َ‫ر‬ٰ‫ب‬ ۡ ‫ى‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ا‬َ‫ص‬ۡ‫ق‬َ ۡ ‫اۡل‬ ۡ‫ي‬ِ‫م‬َّ‫س‬‫ال‬ َ‫و‬ُُ ٗ‫ه‬َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫َا‬‫ن‬ِ‫ت‬ٰ‫ي‬ٰ‫ا‬ ۡ ‫ن‬ ُ‫ر‬ۡ‫ي‬ ِ ‫ص‬َ‫ب‬ۡ‫ال‬ ُ‫ع‬ QS Al Isra’ (17): 1. Mahasuci (Allah), yang telah memperjalankan hamba-Nya (Muhammad) pada malam hari dari Masjidilharam ke Masjidil Aqsa yang telah Kami berkahi sekelilingnya agar Kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda (kebesaran) Kami. Sesungguhnya Dia Maha Mendengar, Maha Melihat.
 10. Isra Mi’raj (bahasa Arab: ‫اإلسراء‬ ‫والمعراج‬ , translit. al-’Isrā’ wal-Mi‘rāj) adalah dua bagian perjalanan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ‫ﷺ‬dalam waktu satu malam saja. Isra’ adalah perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsho. Mi’raj adalah naiknya Nabi SAW dari Masjidil Aqsho ke Sidratul Muntaha. Kejadian ini merupakan mukzizat Rasulullah SAW dan pada peristiwa inilah beliau mendapat perintah untuk menunaikan salat lima waktu sehari semalam.
 11. MASJIDIL HARAM, MEKKAH
 12. PERISTIWA ISRA’ (1) NABI SAW MENGIMAMI SHALAT PARA NABIYANG LAIN (II) MEMILIH SUSU DARIPADA KHAMR
 13. PERISTIWA MI’RAJ (1) NABI SAW MENERIMA PERINTAH SHALAT LIMA WAKTU (II) DIPERLIHATKAN SURGA DAN NERAKA
 14. (I) DIMENSI MUKJIZAT ISRA’ DAN MI’RAJ ADALAH BENTUK MUKJIZAT DARI ALLAH SWT KEPADA BAGINDA SAW.
 15. PERISTIWA ISRA’ DAN MI’RAJ ADALAH MUKJIZAT YANG HANYA DIYAKINI OLEH ORANGYANG BERIMAN
 16. Puncaknya, ketika Rasulullah saw menceritakan perjalanan luar biasa Isra Mi'raj pada para sahabat. Saat itu, Abu Bakar langsung memercayainya. Kisah Nabi tentang menceritakan perjalanannya ke Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha itu sontak mendapat cemoohan dari orang-orang di sekitarnya, salah satunya Abu Jahal. Perjalanan secepat kilat itu memang sulit diterima akal, bahkan banyak sahabat Nabi saw yang hampir goyah keimanannya. Tidak masuk akalnya perjalanan Nabi saw tersebut karena pada saat itu kendaraan yang ada hanya berupa unta atau kuda. Maka secara nalar, tidak mungkin Nabi saw dapat menempuh perjalanan ribuan kilometer hanya dalam waktu satu malam. Abu Jahal kala itu memengaruhi kaum Quraisy untuk mengolok-olok pengakuan Nabi Muhammad saw. Hingga akhirnya datanglah Abu Bakar di tengah kerumunan orang-orang tersebut. Abu Jahal kemudian berkata kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, bagaimana pendapatmu tentang cerita sahabatmu ini (Rasulullah) bahwa ia semalam telah pergi ke Baitul Maqdis sementara pagi ini ia telah berada di Makkah?” Abu Bakar menjawab, "Benarkah itu? Jika benar yang dikatakan Rasulullah itu, maka sungguh ia memang benar dan tidak akan pernah berdusta.” Sahabat Rasulullah itu pun menambahkan alasannya, "Aku membenarkan perkataan beliau dan aku membenarkannya meski lebih jauh daripada itu. Aku akan membenarkan berita apapun dari langit, baik di waktu pagi maupun sore yang datang darinya.” Atas sikap Abu Bakar itulah Rasulullah saw kemudian berkata,“Wahai sahabatku, engkau adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq.” Dari kejadian itulah Abu Bakar kemudian menyandang gelar As-Shidiq yang berarti membenarkan karena ketika orang lain tidak percaya perkataan Rasulullah, dialah yang paling awal mengakuinya. Selain itu, Abu Bakar juga memiliki kecintaan, ketulusan, kesetian, dan kesungguhan terhadap apa yang disampaikan Rasulullah saw. Sebuah sikap yang terkadang harus menggunakan mata hati untuk memahaminya. Berkat keunggulan Abu Bakar itu pula ada salah seorang ulama yang mengatakan, "Abu Bakar tidak mengungguli manusia dengan banyaknya salat dan puasa, akan tetapi dengan sesuatu yang tertanam dalam dadanya." (Riwayat Hakim dan Tirmidzi)
 17. (II) DIMENSI POLITIS ~KEPEMIMPINAN GLOBAL ~SESUAI FITRAH MANUSIA ~ IBADAH UNTUK MENDEKATKAN DIRI KEPADA ALLAH SWT ~SURGA DAN NERAKA ITU ADALAH NYATA
 18. ‘IBROH ISRA’ MI’RAJ: (1)DIMENSI POLITIK~ SISTEM SHAHIH DAN ORANG IKHLASH~ PENTINGNYA PALESTINA (2) DIMENSI SOSIAL ~MEMIMPIN ORANG ARAB DAN NON ARAB (3) DIMENSI SPIRITUAL ~IMAN *WAKTU 1.5 TH (IBN KATSIR) SEBELUM HIJRAH, MENGINGATKAN PENTINGNYA PERENCANAAN DAN SELEKSI TERHADAP SIAPA PUN DALAM DAKWAH MENUJU TEGAKNYA DAULAH
 19. DUA ASPEK PENTINGYANG DAPAT DIAMBIL: (1) PENTINGNYA ASPEK KEIMANAN DAN KONSEKUENSINYA DALAM DAKWAH (2) PENTINGNYA ASPEK SELEKSI JAMAAH DAKWAH UNTUK KEBERLANGSUNGAN PERJUANGAN DAN KEMENANGAN
 20. (II) PERANGTABUK
 21. Ekspedisi Tabuk (Arab: ‫غزوة‬ ‫تبوك‬ ; Perang Tabuk/PertempuranTabuk), adalah ekspedisi yang dilakukan umat Islam pimpinan Muhammad pada 630 M atau 9 H, ke Tabuk, yang sekarang terletak di wilayah Arab barat laut. Perang terakhir yang diikuti Rasul SAW secara langsung.
 22. Perang Tabuk merupakan salah satu perang besar yang dijalani oleh Rasulullah SAW. Nabi SAW sendiri mengambil peran sebagai panglima perangnya. Perang Tabuk juga dikenal sebagai perang terakhir Nabi sebelum meninggal. Perang ini terjadi sekitar bulan Rajab tahun 9 H. Rasul baru kembali dari perang pada 26 Ramadhan. Perang berlokasi di sebuah kota yang terletak di antara lembah al-Qura dan Syam, jarak antara Tabuk dan Madinah mencapai 778 kilo meter. Ketika itu, kaum Muslimin melawan pasukan dari kaum Romawi. Sebagai perang besar yang dipimpin langsung oleh Rasul, perang ini memberikan pelajaran berharga bagi kaum Muslim saat itu. Perang Tabuk mengajarkan pentingnya kejujuran iman dan ber tahan dalam kesusahan yang ada. Penyebab munculnya perang ini disebut ada banyak versi. Di antaranya karena Rasulullah SAW mengetahui Raja Romawi mempersiapkan pasukan yang besar untuk melawan umat, untuk membalas kematian Ja'far bin Abu Thalib, serta adanya tantangan dari orang Yahudi dengan tujuan ingin menipu kaum Muslimin agar celaka. Ketika kaum Muslimin sampai di daerah Tabuk, Allah menurunkan wahyu, "Dan sesungguhnya mereka hampir menjadikanmu gelisah di negeri (Makkah) untuk mengusirmu darinya," (QS al- Isra ayat 76).
 23. DESKRIPSI PERANG Pada September 629 M, pasukan Islam gagal mengalahkan pasukan Bizantium (Romawi Timur) dalam pertempuran Mu'tah. Banyak yang menganggap hal ini sebagai tanda melemahnya kekuatan umat Islam, dan memancing beberapa kabilah Arab menyerang umat Muslim di Madinah. Pada musim panas tahun 630, umat Muslim mendengar kabar bahwa Bizantium dan sekutu Ghassaniyah-nya telah menyiapkan pasukan besar untuk menginvasi Hijaz dengan kekuatan sekitar 40.000-100.000 orang. Di lain pihak, Kaisar Bizantium Heraclius menganggap bahwa kekuasaan kaum Muslimin di Jazirah Arab berkembang dengan pesat, dan daerah Arab harus segera ditaklukkan sebelum orang-orang Muslim menjadi terlalu kuat dan dapat menimbulkan masalah bagi Bizantium. Jumlah pasukan Islam yang terkumpul sebenarnya cukup besar, tiga puluh ribu personil. Tapi mereka minim perlengkapan perang. Bekal makanan dan kendaraan yang ada masih sangat sedikit dibanding dengan jumlah pasukan. Setiap delapan belas orang mendapat jatah satu onta yang mereka kendarai secara bergantian. Berulangkali mereka memakan dedaunan, sehingga bibir mereka rusak. Mereka terpaksa menyembelih onta, meski jumlahnya sedikit, agar dapat meminum air yang terdapat dalam kantong air onta tersebut. Oleh karena itu, pasukan ini dinamakan jaisyul usrrah, atau pasukan yang berada dalam kesulitan.
 24. Setelah sampai di Tabuk, umat Islam tidak menemukan pasukan Bizantium ataupun sekutunya. Menurut sumber-sumber Muslim, mereka menarik diri ke utara setelah mendengar kedatangannya pasukan Rasulullah. Namun, tidak ada sumber non-Muslim yang mengkonfirmasi hal ini. Pasukan Muslim berada di Tabuk selama 10 hari. Ekspedisi ini dimanfaatkan Rasulullah untuk mengunjungi kabilah-kabilah yang ada di sekitarTabuk. Hasilnya, banyak kabilah Arab yang sejak itu tidak lagi mematuhi Kekaisaran Bizantium, dan berpihak kepada Rasulullah dan umat Islam. Rasulullah juga berhasil mengumpulkan pajak dari kabilah-kabilah tersebut. Saat hendak pulang dari Tabuk, rombongan Rasulullah didatangi oleh para pendeta Kristen di Lembah Sinai. Rasulullah berdiskusi dengan mereka, dan terjadi perjanjian yang mirip dengan Piagam Madinah bagi kaum Yahudi. Piagam ini berisi perdamaian antara umat Islam dan umat Kristen di daerah tersebut. Rasulullah dan pasukan Muslimin akhirnya kembali ke Madinah setelah 30 hari meninggalkannya. Umat Islam maupun Kekaisaran Bizantium tidak menderita korban sama sekali dari peristiwa ini, karena pertempuran tidak pernah terjadi.
 25. KHUTBAH RASUL SAW DI SELA PERANGTABUK Uqbah bin AmirAl-Juhni bercerita mengenai peristiwa pada perang Tabuk, ketika malam tiba, Rasulullah Saw. tidur berbaring. Namun, baginda tidak terbangun hingga matahari mencapai tinggi satu tombak. Kemudian Nabi berpindah tidak begitu jauh untuk mendirikan shalat. Setelah itu, Nabi bersabda, “Perkataan yang benar adalah kitab Allah dan tali terkuat adalah kalimat takwa. Sebaik-baiknya agama adalah Ibrahim, dan yang paling mulia adalah Dzikrillah.” “Cerita yang paling bagus adalah Al-Qur’an ini. Sebaik-baiknya urusan ialah kewajibanmu dan perkara yang terburuk adalah bid’ah (sesuatu yang tidak disandarkan pada kitab Allah dan sunah). Jalan paling bagus adalah jalan para nabi. Kematian yang paling mulia adalah kematian pada syuhada’. Buta yang paling buta adalah tersesat setelah mendapat petunjuk. Ilmu yang paling baik adalah ilmu yang bermanfaat. Petunjuk yang terbaik adalah yang diikuti. Kebutuhan yang paling buruk adalah buta hati.” “Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sedikit tetapi cukup itu lebih baik daripada banyak tapi kurang. Seburuk-buruknya alasan adalah saat sakaratul maut. Penyesalan paling buruk adalah penyesalan hari kiamat. Di antara orang-orang ada yang mendirikan shalat, namun selalu diakhirkan. Dan di antara mereka ada yang berdzikir kepada Allah, namun hanya sedikit. Kesalahan terbesar adalah lisan yang berdusta.”
 26. KHUTBAH RASUL SAW DI SELA PERANGTABUK “Orang yang beruntung adalah orang yang dinasihati orang lain, dan orang yang celaka adalah orang yang celaka di dalam perut ibunya. Salah seorang dari kalian akan menempati tempat selebar empat dzira’. Urusan itu tergantung akhirnya. Penguasa amal adalah akhirnya. Perawi yang paling buruk adalah perawi yang berdusta. Segala yang datang adalah dekat. Orang mukmin yang suka menghina adalah orang fasik. Orang yang memerangi orang mukmin adalah orang kafir. Memakan daginya adalah termasuk maksiat kepada Allah. Keharaman hartanya seperti keharaman darahnya.” “Orang yang melakukan kemungkaran atas nama Allah Swt. akan didustakan-Nya. Orang yang pemaaf akan diampuni oleh Allah. Orang yang memberi maaf, akan dimaafkan oleh Allah. Siapa yang dapat menahan kemarahan, maka akan diberi pahala oleh Allah. Siapa yang sabar terhadap musibah, maka Allah Swt. akan menggantinya.” “Siapa yang mengikuti sum’ah (perkataan buruk yang beredar di masyarakat), maka Allah Swt. akan membuka kejelekannya . Siapa yang bersabar, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Siapa yang maksiat kepada Allah, maka Allah akan menyiksanya. Ya Allah, ampunilah aku dan umatku, ampunilah aku dan umatku, ampunilah aku dan umatku.Aku meminta ampunan kepada Allah Swt. untukku dan kalian.”
 27. RASUL SAW MENAWARKAN PERDAMAIAN KEPADA: YAHNAH BIN RAUBAH, PEMIMPIN AILAH PEMIMPIN KABILAH JARBA DAN ADZRAH
 28. RASUL SAW MEMERINTAHKAN KHALID BINWALID MENAKLUKAN UKAIDIR, PEMIMPIN DUMATUL JANDAL
 29. KISAH INSPIRATIF
 30. (1) MEREKA MENANGIS KARENA TIDAK DAPAT IKUT PERANG
 31. Ada tujuh orang miskin yang tak punya bekal ingin ikut Perang Tabuk melawan orang Romawi. Lokasi jauh dekat Syam. Jaraknya 750 km lebih dari Madinah.Tiap orang butuh kendaraan dan bekal yang cukup. Mereka menghadap Rasulullah Muhammad saw untuk bekal. Namun Rasulullah dengan sedih mengatakan, tidak ada biaya untuk memberangkatkan mereka.Tujuh orang ini pulang dengan menangis bercucuran air mata. Peristiwa itu dikisahkan dalam surat at-Taubah ayat 92. َ‫م‬ ُ‫د‬ ِ‫ج‬َ‫أ‬ َ‫ۡل‬ َ‫ت‬ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ِ‫م‬ْ‫ح‬َ‫ت‬ِ‫ل‬ َ‫ك‬ ْ‫و‬َ‫ت‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫م‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫ۡل‬ َ‫و‬ َ‫ت‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫ن‬ُ‫ي‬ْ‫ع‬َ‫أ‬ َّ‫و‬ ْ‫ا‬‫و‬َّ‫ل‬ َ‫و‬َ‫ت‬ ِ‫ه‬ْ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ُ‫ل‬ِ‫م‬ْ‫ح‬َ‫أ‬ ‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ ُ‫يض‬ِ‫ف‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫ف‬‫ن‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬ ْ‫ا‬‫ُو‬‫د‬ ِ‫ج‬َ‫ي‬ َّ‫ۡل‬َ‫أ‬ ‫ا‬ً‫ن‬َ‫ز‬َ‫ح‬ ِ‫ع‬ْ‫م‬َّ‫د‬‫ال‬ “Dan tiada berdosa atas orang-orang yang apabila mereka datang kepadamu, supaya kamu memberi mereka kendaraan, lalu kamu berkata, aku tidak punya kendaraan untuk membawamu. Lalu mereka kembali, sedang mata mereka bercucuran air mata karena kesedihan, lantaran mereka tidak memperoleh apa yang akan mereka nafkahkan”. Dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir diceritakan, riwayat hadits dari jalan al-Aufi dari Ibnu Abbas berkata, Rasulullah memerintahkan orang-orang Islam agar berangkat berperang. Lalu datang sekelompok orang dari sahabat di antara mereka adalah Abdullah bin Ma’qil al-Muzani. Dia berkata,”Ya Rasululah, bawalah aku.” Rasulullah menjawab, demi Allah aku tidak mempunyai kendaraan yang bisa membawamu. Maka mereka pun pulang sambil menangis, berat bagi mereka tidak bisa berangkat berjihad, karena mereka tidak memiliki biaya dan kendaraan.
 32. Nama Orang yang Menangis Orang-orang yang tak bisa berangkat perang ini Bani Muqarrin dari kalangan Bani Muzayyanah. Mereka adalah Salim bin Auf, Harami bin Amr, Abdur Rahman bin Ka’b yang dipanggil Abu Laila, Fadlullah,Amr bin Atabah dan Abdullah bin Amr Al Muzani. Nama orang ini ada perbedaan dalam kitab Sirah Nabawi Ibnu Ishaq yang menjelaskan tafsir surat at Taubah. Sekelompok orang yang menangis tak bisa ikut Perang Tabuk terdiri atas sahabat Ansar dan lain-lainnya. Mereka adalah Salim bin Umair, Ulayyah bin Zaid, Abu Laila Abdur Rahman bin Ka’b, Amr bin Hamam bin Jamuh, Abdullah bin Mugaffal al-Muzani, Harami bin Abdullah, dan Iyad bin Sariyah al-Fazzari. (*)
 33. (2) MASJID DHIRAR *)MASJIDYANG DIBANGUN DAN DIGUNAKAN SEBAGAI MARKAS ORANG MUNAFIK UNTUK MENGHANCURKAN KAUM MUSLIMIN
 34. (3) PENGORBANAN HARTA PARA SAHABAT R.A.
 35. ABU BAKAR RA, SELURUH HARTANYA, 4000 DIRHAM UMAR BIN KHATHTHAB RA, SETENGAH HARTANYA UTSMAN BIN AFFAN, 300 UNTA, 1000 DINAR ABDURRAHMAN BIN AUF, 200 UQIYAH PERAK AL ABBAS,THALHAH, SA’D BIN UBADAH, MUHAMMAD BIN MASLAMAH,ASHIM BIN ADI, PARA WANITA MENYERAHKAN GELANG, CINCIN,ANTING, DLL. KECUALI ORANG-ORANG MUNAFIK *) 4000 DIRHAM~300 JT, 1000 DINAR~4,25 MILYAR
 36. ِ‫ن‬ِ‫م‬ ۡ ‫ؤ‬ُ‫م‬ۡ‫ال‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ِ‫ع‬ِِّ‫و‬َّ‫ط‬ُ‫م‬ۡ‫ال‬ َ‫ن‬ ۡ ‫و‬ُ‫ز‬ِ‫م‬ۡ‫ل‬َ‫ي‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ل‬َ‫ا‬ ِ‫ج‬َ‫ي‬ َ ‫ۡل‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬ٰ‫ق‬َ‫د‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ى‬ِ‫ف‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ َّ ‫ۡل‬ِ‫ا‬ َ‫ن‬ ۡ ‫ُو‬‫د‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ۡ‫ن‬ِ‫م‬ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬ َ‫ر‬ ِ‫خ‬َ‫س‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ۡ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬ ۡ ‫و‬ُ‫َر‬‫خ‬ۡ‫س‬َ‫ي‬َ‫ف‬ ۡ‫م‬َُُ‫د‬ ۡ‫ه‬ُ‫ج‬ ٌ‫م‬ۡ‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ا‬ ٌ‫اب‬َ‫ذ‬َ‫ع‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ َ‫و‬ QS At Taubah (9): 79. (Orang munafik) yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman yang memberikan sedekah dengan sukarela dan yang (mencela) orang-orang yang hanya memperoleh (untuk disedekahkan) sekedar kesanggupannya, maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka, dan mereka akan mendapat azab yang pedih. ۡ‫غ‬َ‫ت‬ۡ‫س‬َ‫ت‬ ۡ ‫ن‬ِ‫ا‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ۡ ‫ر‬ِ‫ف‬ۡ‫غ‬َ‫ت‬ۡ‫س‬َ‫ت‬ َ ‫ۡل‬ ۡ ‫و‬َ‫ا‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ۡ ‫ر‬ِ‫ف‬ۡ‫غ‬َ‫ت‬ۡ‫س‬ِ‫ا‬ َ‫ر‬ِ‫ف‬ۡ‫َّغ‬‫ي‬ ۡ ‫ن‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ً‫ة‬َّ‫ر‬َ‫م‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ِ‫ع‬ۡ‫ب‬َ‫س‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ۡ ‫ر‬ِ‫ف‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫ا‬ِ‫ب‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬ٰ‫ذ‬ ۡ‫ال‬ َ‫م‬ ۡ ‫و‬َ‫ق‬ۡ‫ال‬ ‫ى‬ِ‫د‬ ۡ‫ه‬َ‫ي‬ َ ‫ۡل‬ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬ َ‫و‬ ٖ‫ه‬ِ‫ل‬ ۡ ‫و‬ُ‫س‬َ‫ر‬ َ‫و‬ ِ ‫ه‬ ‫اّٰلل‬ِ‫ب‬ ‫ا‬ ۡ ‫و‬ُ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ِ‫ق‬ِ‫س‬ٰ‫ف‬ 80. (Sama saja) engkau (Muhammad) memohonkan ampunan bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka. Walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka tujuh puluh kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Yang demikian itu karena mereka ingkar (kafir) kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik.
 37. (4)TAUBATNYA 3 ORANG KARENA TIDAK IKUT PERANG KA’B BIN MALIK,MURARAH IBNUR RABI’ HILAL BIN UMAYYAH (MEREKA DIKUCILKAN SELAMA 40 HARI, PLUS 10 HARITIDAK BOLEH MENDEKATI ISTRI-ISTRINYA)
 38. َ‫ص‬ۡ‫ن‬َ ۡ ‫اۡل‬ َ‫و‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ ِ ‫ر‬ ِ‫ج‬ ٰ‫ه‬ُ‫م‬ۡ‫ال‬ َ‫و‬ ِِّ‫ى‬ِ‫ب‬َّ‫ن‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ُ ‫ه‬ ‫َّللا‬ َ‫اب‬َّ‫ت‬ ْ‫د‬َ‫ق‬‫ـ‬َ‫ل‬ َ‫ر‬ۡ‫س‬ُ‫ع‬ۡ‫ال‬ ِ‫ة‬َ‫ع‬‫ا‬َ‫س‬ ۡ‫ى‬ِ‫ف‬ ُ‫ه‬ ۡ ‫و‬ُ‫ع‬َ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ِ ‫ار‬ ۡۢۡ ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫ة‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫د‬ۡ‫ع‬َ‫ب‬ ِ‫ا‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ۡ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫اب‬َ‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ۡ‫ن‬ِِّ‫م‬ ٍ‫ق‬ۡ‫ي‬ ِ ‫ر‬َ‫ف‬ ُ‫ب‬ ۡ ‫و‬ُ‫ل‬ُ‫ق‬ ُ‫غ‬ۡ‫ي‬ ِ ‫ز‬َ‫ي‬ َ‫د‬‫ا‬َ‫ك‬ ٌ‫م‬ۡ‫ي‬ ِ‫ح‬َّ‫ر‬ ٌٌ ۡ ‫و‬ُ‫ء‬َ‫ر‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ب‬ ٗ‫ه‬َّ‫ن‬ QS At Taubah (9): 117. Sungguh, Allah telah menerima tobat Nabi, orang-orang Muhajirin dan orang-orang Ansar, yang mengikuti Nabi pada masa-masa sulit, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima tobat mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada mereka, َ‫ع‬ ۡ ‫ت‬َ‫ق‬‫ا‬َ‫ض‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫ا‬ ‫ى‬ ۡۤ‫ه‬‫ت‬َ‫ح‬ ‫ا‬ ۡ ‫و‬ُ‫ف‬ِِّ‫ل‬ُ‫خ‬ َ‫ن‬ۡ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ِ‫ة‬َ‫ث‬ٰ‫ل‬َّ‫ث‬‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َّ‫و‬ َ‫ل‬َ‫ع‬ ۡ ‫ت‬َ‫ق‬‫ا‬َ‫ض‬ َ‫و‬ ۡ ‫ت‬َ‫ب‬ُ‫ح‬َ‫ر‬ ‫ا‬َ‫م‬ِ‫ب‬ ُ‫ض‬ ۡ ‫ر‬َ ۡ ‫اۡل‬ ُ‫م‬ِ‫ه‬ۡ‫ي‬َ‫ل‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ۡ‫ي‬ ِ‫ه‬ۡ‫ي‬َ‫ل‬ِ‫ا‬ ۡۤ َّ ‫ۡل‬ِ‫ا‬ ِ ‫ه‬ ‫َّللا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ا‬َ‫ج‬ۡ‫ل‬َ‫م‬ َّ ‫ۡل‬ ۡ ‫ن‬َ‫ا‬ ‫ا‬ ۡۤۡ ‫و‬ُّ‫ن‬َ‫ظ‬ َ‫و‬ ۡ‫م‬ُ‫ه‬ُ‫س‬ُ‫ف‬ۡ‫ن‬َ‫ا‬ َ ‫ه‬ ‫َّللا‬ َّ‫ن‬ِ‫ا‬ ‫ا‬ ۡ ‫و‬ُ‫ب‬ ۡ ‫و‬ُ‫ت‬َ‫ي‬ِ‫ل‬ ۡ‫م‬ِ‫ه‬ۡ‫ي‬َ‫ل‬َ‫ع‬ َ‫اب‬َ‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ُ‫اب‬ َّ‫و‬َّ‫ت‬‫ال‬ َ‫و‬ُُ ُ‫م‬ۡ‫ي‬ ِ‫ح‬َّ‫الر‬ 118. dan terhadap tiga orang yang ditinggalkan. Hingga ketika bumi terasa sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas dan jiwa mereka pun telah (pula terasa) sempit bagi mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari (siksaan) Allah, melainkan kepada-Nya saja, kemudian Allah menerima tobat mereka agar mereka tetap dalam tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima tobat, Maha Penyayang.
 39. ‘IBRAH DARI PERANGTABUK: (1) PENGARUH KAUM MUSLIMIN SEMAKIN KUAT, DI JAZIRAH,YANG DITAKUTI ROMAWI. (2)TITIK BALIK KABILAH-KABILAH ARAB, UNTUK MENDUKUNG NABI SAW. (3) PEMBERSIHAN KAUM MUNAFIK (MENGHANCURKAN MASJID DHIRAR, MELARANG MENSHALATKAN JENAZAH MRK, MELARANG MENERIMA SHADAQAH MRK, MELARANG MENDOAKAN DAN MEMINTA AMPUN UNTUK MRK.)
 40. (III) PEMBEBASAN AL QUDS
 41. AMIRUL MUKMININ, UMAR BIN KHATHTHAB R.A. MEMBEBASKAN AL QUDS (PALESTINA) PERTAMA KALI PADA 637 M
 42. Perjanjian Umariyah: Berikut adalah isi dari perjanjian tersebut: ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫بسم‬ . ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫أعطى‬ ‫ما‬ ‫ُذا‬ : ،‫اْلمان‬ ‫من‬ ‫إيلياء‬ ‫أُل‬ ‫المؤمنين‬ ‫أمير‬ ‫عمر‬ ‫أعطاُم‬ : ‫ملتها‬ ‫وسائر‬ ،‫وبريئها‬ ‫وسقيمها‬ ،‫وصلبانهم‬ ‫ولكنائسهم‬ ،‫وأموالهم‬ ،‫ْلنفسهم‬ ً‫ا‬‫أمان‬ . ‫تسك‬ ‫وأۡل‬ ‫ن‬ ‫أموالهم‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫من‬ ‫وۡل‬ ،‫هم‬ِ‫ب‬‫ي‬ِ‫ل‬َ‫ص‬ ‫من‬ ‫وۡل‬ ‫ُا‬ ِ ‫ز‬ِِّ‫ي‬َ‫ح‬ ‫من‬ ‫وۡل‬ ‫منها‬ ‫ينتقص‬ ‫وۡل‬ ،‫تهدم‬ ‫وۡل‬ ،‫كنائسهم‬ ، ‫اليهود‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫معهم‬ ‫بإيلياء‬ ‫يسكن‬ ‫وۡل‬ ‫منهم‬ ‫أحد‬ ‫يضار‬ ‫وۡل‬ ،‫دينهم‬ ‫على‬ ‫كرُون‬ُ‫ي‬ ‫وۡل‬ Artinya : Dengan menyebut nama Allah yang maha Pengasih lagi Penyayang. Ini adalah perdamaian yang diberikan hamba Allah Umar bin Khattab Amirul mukminin kepada penduduk Elia berupa jaminan keamanan. Beliau telah memberikan mereka keamanan terhadap jiwa-jiwa mereka, harta-harta mereka, tempat ibadah mereka, salib-salib mereka, yang sakit dan yang sehat dari mereka, dan semua ajaran agama mereka. Tempat ibadah mereka tidak boleh diduduki, dan tidak boleh dihancurkan atau dimusnahkan, begitu pun dengan salib-salib mereka dan harta-harta mereka. Agama mereka tidak boleh dibenci dan tidak seorang pun dari mereka yang boleh diserang. Dan tidak seorang Yahudi pun yang boleh tinggal di Elia bersama mereka.
 43. PADA BULAN RAJAB 583 H PANGLIMA SHALAHUDDIN AL AYYUBI MEMBEBASKAN AL QUDS DARI TENTARA SALIB
 44. PANGLIMA SHALAHUDDIN AL AYYUBI MEMBEBASKAN KEMBALI AL QUDS DALAM PERANG SALIB
 45. Balian dari Ibelin menyerahkan kota Yerusalem kepada Saladin , dari Les Passages faits Outremer par les Français contre les Turcs et autres Sarrasins et Maures outremarins , c. 1490.
 46. KONDISI PALESTINA SAAT INI
 47. ‘IBROH PENAKLUKAN AL QUDS: (1) PENTINGNYA KEPEMIMPINAN UMAT MENJAGA SETIAP JENGKAL TANAH KAUM MUSLIMIN (2) SYARIAH ISLAM MENJAMIN NON MUSLIM (3) POSISI PALESTINAYANG SANGAT PENTING SEBAGAI TANAH KHARAJIYAH,TANAHYANG DIFUTUHAT (DIBEBASKAN) DENGAN PERANG
 48. Dr. Theodore Herzl Bapak Zionis Khalifah Abdul Hamid II Khilafah Utsmaniyyah
 49. Tanah itu bukan milikku, tetapi milik ummatku (Khalifah Abdul Hamid II, 1897) Nasihati Dr. Hertzl supaya jangan meneruskan rencananya. Aku tidak akan melepaskan walaupun segenggam tanah ini (Palestina), karena ia bukan milikku. Tanah itu adalah hak umat Islam. Umat Islam telah berjihad demi kepentingan tanah ini dan mereka telah menyiraminya dengan darah mereka. Yahudi silakan menyimpan harta mereka. Jika Daulah Khilafah Utsmaniyah dimusnahkan pada suatu hari, maka mereka boleh mengambil Palestina tanpa membayar harganya. Akan tetapi, sementara aku masih hidup, aku lebih rela menusukkan pedang ke tubuhku daripada melihat Tanah Palestina dikhianati dan dipisahkan dari Daulah Islamiyah. Perpisahan adalah sesuatu yang tidak akan terjadi. Aku tidak akan memulai pemisahan tubuh kami selagi kami masih hidup (Khalifah Abdul Hamid II, 1902)
 50. # POLITIK PECAH BELAH BARAT: PERANCIS DAN INGGRIS MELALUI PERJANJIAN SYKES-PICOT (1916)
 51. Mark Sykes (Inggris) dan George Picot (Perancis) Negosiasi Sykes-Picot selesai pada Maret 1916 dan sudah resmi, meskipun diam-diam ditandatangani pada 19 Mei 1916.
 52. 14 Mei 1948 – Israel Declaration
 53. CEO United States International Development Finance Corporation (DFC) Adam Boehler menandatangani Letter of Interest (LOI) untuk menginvestasikan sebesar US$ 2 Miliar kepada Lembaga Pengelola Investasi atau Sovereign Wealth Fund Indonesia di Washington DC pada Hari Kamis, 19 November 2020. Sumber: Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi TEMPO.CO, - CEO US International Development Finance Corp, Adam Boehler, mengatakan Amerika Serikat akan memberikan bantuan sebesar US$ 2 miliar atau Rp 28,5 triliun kepada Indonesia jika berdamai dengan Israel. Hal ini ia ungkapkan dalam wawancara dengan Bloomberg, kemarin. "Kami sedang membicarakannya dengan mereka (Indonesia). Jika mereka siap, mereka siap, dan jika mereka siap, maka kami akan dengan senang hati bahkan mendukung lebih banyak secara finansial daripada yang kami lakukan," kata Boehler dikutip dari Times Of Israel, Rabu, 23 Desember 2020. Seperti diketahui, di penghujung masa jabatannya, pemerintahan Donald Trump gencar melobi negara-negara Arab dan mayoritas Islam untuk memperbaiki hubungannya dengan Israel. Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko telah sepakat untuk menormalisasi hubungan mereka dengan Israel. Negara lain yang disebut-sebut akan menyusul adalah Oman dan Arab Saudi.
 54. Jakarta, CNN Indonesia -- Kementerian Luar Negeri Indonesia menyatakan tidak akan menanggapi rayuan pemerintah Amerika Serikat yang menawarkan dana bantuan pembangunan hingga miliaran dolar, dengan syarat pemerintah melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. "Saya ada membaca artikel dengan sinyalemen tersebut. Namun, bukankah Ibu Menlu sudah sampaikan bahwa hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Juru Bicara Kementerian Luar Negeri, Teuku Faizasyah, saat dikonfirmasi oleh CNNIndonesia.com, Rabu (23/12). "Oleh karenanya tidak ada urgensi menanggapi artikel atau sinyalemen tersebut," lanjut Faizasyah.
 55. Biden menyambut baik kesepakatan normalisasi hubungan dengan Israel yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab (UEA), Bahrain, Sudan dan Maroko. Akan tetapi, dia menyayangkan pendekatan diplomasi transaksional ala pengusaha yang digunakan olehTrump. Sebab dari kesepakatan itu, UEA diizinkan membeli jet tempur siluman F-35 dari AS. Selain itu, AS juga mengakui kedaulatan Maroko atas wilayah Sahara Barat, dan mencabut Sudan dari daftar negara yang mendukung terorisme. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menegaskan Indonesia hingga saat ini tidak berniat membuka hubungan diplomatik dengan Israel. "Sebagai tindak lanjut arahan bapak presiden kepada menteri luar negeri, saya ingin menyampaikan dua hal. Hingga saat ini tidak terdapat niatan Indonesia untuk membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Retno dalam jumpa pers virtual Kementerian Luar Negeri, 16 Desember lalu. Retno menyatakan Indonesia akan tetap berpegang pada solusi dua negara dan parameter internasional lain yang telah disepakati. Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. "Dukungan Indonesia terhadap kemerdekaan Palestina berdasarkan two state solution dan parameter internasional lain yang disepakati, secara konsisten akan tetap dilakukan," ujarnya. (ayp/ayp)
 56. Jakarta, CNN Indonesia -- Israel menganggap Indonesia mau tidak mau harus menjalin hubungan resmi dengan Tel Aviv jika ingin berkontribusi terhadap perdamaian di TimurTengah, terutama terkait konflik Israel-Palestina. Menurut Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni, tanpa menjalin hubungan dengan Israel, Indonesia tidak bisa berbuat banyak membantu menciptakan perdamaian antara Tel Aviv dan Ramallah. "Saya tidak bisa berbicara atas nama Indonesia, tetapi saya hanya ingin menekankan lagi bahwa untuk bisa memberikan dampak dan memainkan peran positif dalam proses perdamaian, setiap pihak ketiga harus memiliki hubungan normal dan baik dengan seluruh pihak yang berkonflik," kata Karni dalam wawancara virtual bersama CNNIndonesia.com pada Senin (21/12). Duta Besar Israel untuk Singapura Sagi Karni. (Foto:Arsip Kedubes Israel untuk Singapura)
 57. "Siapa pun yang ingin berkontribusi secara positif terhadap proses perdamaian di Timur Tengah, mereka harus menjalin hubungan yang baik juga dengan Israel. Tanpa itu, saya rasa akan mustahil untuk memainkan peran positif dalam proses perdamaian," ujar eks konsul jenderal di Hong Kong dan Macau itu menambahkan. Karni memaparkan hal itu sudah disadari oleh sejumlah negara di Timur Tengah. Empat negara di kawasan itu memutuskan normalisasi hubungan dengan Israel dalam tiga bulan terakhir. Mengikuti jejak Mesir dan Yordania, keempat negara itu terdiri dari Bahrain, Uni Emirat Arab, Sudan, dan Maroko. Keempat negara tersebut sebelumnya tidak memiliki hubungan resmi dengan Israel sebagai bentuk protes kepadaTel Aviv dan solidaritas terhadap Palestina. Namun menurut Karni, Timur Tengah saat ini berbeda dari 50 tahun yang lalu. Sejumlah negara di kawasan yang berpikiran moderat, katanya, mulai menggunakan cara baru agar bisa menciptakan terobosan dalam mencapai perdamaian dan stabilitas di Timur Tengah. Hal itu, papar Karni, termasuk dengan menjalin relasi dengan Israel. "Banyak negara di kawasan yang sudah melakukannya. Israel sudah tidak terisolasi lagi. Negara-negara moderat berupaya mencari stabilitas, hubungan yang lebih baik, perekonomian yang lebih baik dan sebagainya," papar Karni. Karni berujar dunia Arab saat ini mulai menyadari bahwa untuk menyelesaikan semua masalah di kawasan, semua negara harus saling berbicara. "Jika tidak mau saling berdiskusi dan menjalin hubungan, bagaimana kita bisa menyelesaikan masalah?" ujarnya menambahkan. "Saya juga ingin menekankan lagi bahwa normalisasi hubungan dengan Israel tidak berhubungan dengan sikap melawan Palestina. Pada akhirnya saya yakin itu akan membantu (Palestina) juga," kata Karni. Sementara itu, Presiden JokoWidodo berkukuh bahwa Indonesia tak berniat membuka jalur diplomatik dengan Israel. Hal itu ditegaskan Menteri Luar Negeri Retno Marsudi pada pekan lalu setelah muncul laporan bahwa Israel mencoba mendekati Indonesia untuk menjajaki normalisasi. Retno juga mengatakan Indonesia akan tetap berpegang pada solusi dua negara dan parameter internasional lain yang telah disepakati. Indonesia akan terus mendukung kemerdekaan Palestina. Penegasan itu diutarakan Indonesia menyusul laporan media Israel yang menuturkan bahwa pemerintahan Presiden Benjamin Netanyahu tengah membidik Oman dan Indonesia untuk menyepakati normalisasi hubungan. (evn)
 58. Jakarta, CNN Indonesia -- Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bidang Hubungan Luar Negeri, Sudarnoto Abdul Hakim mendesak pembangunan Museum Holocaust di Minahasa, Sulawesi Utara disetop. Sudarnoto mengklaim keberadaan museum itu melukai masyarakat Palestina. "Pembangunan museum itu harus dihentikan. Saya mohon Pemda bersama dengan masyarakat di sana, MUI dan ormas dan society harus bangun sensitivitas juga. Karena ini melukai masyarakat Palestina," kata Sudarnoto kepada CNNIndonesia.com, Rabu (2/2). Sudarnoto mengaku terkejut dengan pembangunan Museum Holocaust tersebut. Terlebih, museum itu diinisiasi oleh komunitasYahudi yang ada di Sulut. Sudarnoto lantas menyoroti konflik berkepanjangan antara Palestina dan Israel. Baginya, sejak tahun 1948 sampai saat ini persoalan di Palestina tak kunjung terselesaikan karena ulah Israel.
 59. َ ‫ۡل‬ َ‫و‬ ُ‫د‬‫و‬ُ‫ه‬َ‫ي‬ْ‫ال‬ َ‫ك‬ْ‫ن‬َ‫ع‬ ‫ى‬َ‫ض‬ ْ‫ر‬َ‫ت‬ ْ‫ن‬َ‫ل‬ َ‫و‬ َّ‫ت‬َ‫ت‬ ‫ى‬َّ‫ت‬َ‫ح‬ ‫ى‬َ‫ار‬َ‫ص‬َّ‫ن‬‫ال‬ َ‫ع‬ِ‫ب‬ ‫ا‬ َ‫و‬ُُ ِ َّ ‫َّللا‬ ‫ى‬َ‫د‬ُُ َّ‫ن‬ِ‫إ‬ ْ‫ل‬ُ‫ق‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ت‬َّ‫ل‬ِ‫م‬ َ‫ت‬ْ‫ع‬َ‫ب‬َّ‫ت‬‫ا‬ ِ‫ن‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ‫ى‬َ‫د‬ُ‫ه‬ْ‫ل‬ ‫ا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ء‬‫ا‬َ‫ج‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫م‬َُُ‫ء‬‫ا‬ َ‫و‬َُْ‫أ‬ ِ َّ ‫َّللا‬ َ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ك‬َ‫ل‬ ‫ا‬َ‫م‬ ِ‫م‬ْ‫ل‬ِ‫ع‬ْ‫ل‬ ٍ ‫ير‬ ِ ‫َص‬‫ن‬ َ ‫ۡل‬ َ‫و‬ ٍِّ‫ي‬ِ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ “Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah: “Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang benar)”. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.” (QS.Al-Baqarah: 120)
 60. (IV) DIHANCURKANNYA KHILAFAH
 61. MASJID AYYA SOFIA, ISTANBUL,TURKI
 62. #PENAKLUKAN KONSTANTINOPEL (1453 M) :
 63. Dalam satu riwayat, salah seorang sahabat Nabi, Abu Qubail bercerita, “Ketika kita sedang bersama Abdullah bin Amr bin al-Ash, dia ditanya, ‘Kota manakah yang akan dibuka terlebih dahulu; Konstantinopel atau Roma?’ Abdullah meminta kotak dengan lingkaran-lingkaran miliknya. Kemudian dia mengeluarkan kitab. Lalu ia berkata, ‘Ketika kita sedang menulis di sekitar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam, beliau ditanya: ‫أي‬ ‫المدينتين‬ ‫تفتح‬ ‫أوۡل‬ : ‫أقسطنطينية‬ ‫أو‬ ‫رومية‬ ‫؟‬ ‫فقال‬ ‫رسول‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫عليه‬ ‫و‬ ‫سلم‬ : ‫مدينة‬ ‫ُرقل‬ ‫تفتح‬ ‫أوۡل‬ . ‫يعني‬ : ‫قسطنطينية‬ Dua kota ini manakah yang dibuka lebih dulu: Konstantinopel atau Roma?’ Rasul menjawab, ‘Kota Heraklius dibuka lebih dahulu.’Yaitu: Konstantinopel’.” (HR.Ahmad, ad-Darimi dan al-Hakim) Hadits ini dinyatakan shahih oleh al-Hakim dan disepakati oleh Adz-Dzahabi. Sementara Abdul Ghani al-Maqdisi berkata,“Hadits ini hasan sanadnya.”
 64. Khalifah Abdul Majid II
 65. 3 MARET 1924 M~(2022 M) ( 98TAHUN ) 28 RAJAB 1342 H ~ 28 RAJAB 1443 H (101TAHUN)
 66. ‘IBROH DIHANCURKANNYA KHILAFAH ISLAM: (1) PENTINGNYA KEBANGKITAN UMAT (2) PENTINGNYA MENGIKUTI METODE KENABIAN DALAM MEWUJUDKANNYA KEMBALI (3) OPTIMISME TERHADAP JANJI ALLAH SWT &BISYARAH RASUL SAW (4) KEUTAMAAN DAKWAH BERJAMAAH MENEGAKKAN KHILAFAH
 67. ANALISIS MIKRO
 68. ANALISIS MIKRO: (I) KEEMPAT PERISTIWA INI MENUNJUKKAN KONDISI UMATYANG SANGAT KOKOH MANAKALA MEMEGANGTEGUH ISLAM (II) KEEMPAT PERISTIWA INI PUN MEMBERIKAN ‘IBRAH (PELAJARAN) KEPADA KITA, BAHWA KOKOHNYA ISLAM BILA DITEGAKKAN DENGANTELADAN KEPADA RASULULLAH SAW.
 69. ANALISIS MAKRO
 70. KHILAFAH: JANJI ALLAH DAN BISYARAH RASUL SAW
 71. ‫و‬ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ُ َّ ‫َّللا‬ َ‫د‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬َّ‫ص‬‫ال‬ ‫ا‬ َّ‫ن‬َ‫ف‬‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ْ‫ب‬َ‫ق‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ٌََ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬‫ا‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ِ ‫ض‬ ْ‫ر‬َ ْ ‫اْل‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬ َّ‫ن‬َ‫ن‬‫ك‬َ‫م‬ُ‫ي‬َ‫ل‬َ‫و‬ ِ‫د‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫ي‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ٰ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ار‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫ل‬‫د‬َ‫ب‬ُ‫ي‬َ‫ل‬َ‫و‬ ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ َ‫ن‬‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ۚ ‫ا‬ً‫ن‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ف‬ ْ‫َو‬‫خ‬ ِ‫د‬ َ ‫ۡل‬ ‫ي‬ِ‫ن‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ ۚ ‫ا‬ً‫ئ‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬ ِ ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ُ‫م‬ُُ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َٰ‫ل‬‫و‬َُُ‫ف‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َٰ‫ذ‬ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫س‬ QS AN NUUR (24): 55. Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. Mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan Aku. Dan barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.
 72. { َ‫د‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ُ َّ ‫َّللا‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫وا‬ُ‫ن‬َ‫م‬‫آ‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬ْ‫ن‬ِ‫م‬ ‫وا‬ُ‫ل‬ِ‫م‬َ‫ع‬ َ‫و‬ ِ‫ت‬‫ا‬َ‫ح‬ِ‫ل‬‫ا‬َّ‫ص‬‫ال‬ َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫ف‬ِ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ْ‫س‬َ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ف‬ ِ ‫ض‬ ْ‫اْلر‬ ‫ا‬َ‫م‬َ‫ك‬ ْ‫س‬‫ا‬ ٌََ‫ل‬ْ‫خ‬َ‫ت‬ َ‫ين‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ل‬ْ‫ب‬َ‫ق‬ َّ‫َن‬‫ن‬ِِّ‫ك‬َ‫م‬ُ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ُ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ن‬‫ي‬ِ‫د‬ ‫ي‬ِ‫ذ‬َّ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ض‬َ‫ت‬ ْ‫ار‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َ‫ل‬ ْ‫م‬ُ‫ه‬َّ‫ن‬َ‫ل‬ِِّ‫د‬َ‫ب‬ُ‫ي‬َ‫ل‬ َ‫و‬ ْ‫ن‬ِ‫م‬ ِ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ ْ‫م‬ِ‫ه‬ِ‫ف‬ ْ‫َو‬‫خ‬ ‫ا‬ً‫ن‬ْ‫م‬َ‫أ‬ ‫ي‬ِ‫ن‬َ‫ن‬‫ُو‬‫د‬ُ‫ب‬ْ‫ع‬َ‫ي‬ ‫ۡل‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬ ِ ‫ر‬ْ‫ش‬ُ‫ي‬ ‫ي‬ِ‫ب‬ ‫ا‬ً‫ئ‬ْ‫ي‬َ‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫م‬ َ‫و‬ َ‫ر‬َ‫ف‬َ‫ك‬ َ‫د‬ْ‫ع‬َ‫ب‬ َ‫ك‬ِ‫ل‬َ‫ذ‬ َ‫ك‬ِ‫ئ‬َ‫ل‬‫و‬َُُ‫ف‬ ُ‫م‬ُُ َ‫ون‬ُ‫ق‬ِ‫س‬‫ا‬َ‫ف‬ْ‫ال‬ ( 55 ) } ‫ُذا‬ ‫وعد‬ ‫من‬ ‫هللا‬ ‫لرسوله‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ( 2 ) . ‫بُنه‬ ‫سيجعل‬ ‫أمته‬ ‫خلفاء‬ ،‫اْلرض‬ ‫أي‬ : َ‫ة‬‫أئم‬ ‫الناس‬ َ‫ة‬‫والوۡل‬ ،‫عليهم‬ ‫وبهم‬ ‫تصلح‬ ( 3 ) ،‫البَلد‬ ‫وتخضع‬ ( 4 ) ‫لهم‬ ،‫العباد‬ ِّ‫ن‬َ‫ل‬‫بد‬ُ‫ي‬َ‫ل‬‫و‬ ‫بعد‬ ‫خوفهم‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫أمنا‬ ‫وحكما‬ ،‫فيهم‬ ‫وقد‬ ‫فعل‬ ‫تبارك‬ ‫وتعالى‬ ‫ذلك‬ . ‫و‬ ‫له‬ ‫الحمد‬ ،‫والمنة‬ ‫فإنه‬ ‫لم‬ ‫يمت‬ ‫رسول‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ‫حتى‬ ‫فتح‬ ‫هللا‬ ‫عليه‬ ‫مكة‬ ‫وخيبر‬ ،‫والبحرين‬ ‫وسائر‬ ‫جزيرة‬ ‫العرب‬ ‫وأرض‬ ‫اليمن‬ ‫بكمالها‬ . ‫وأخذ‬ ‫الجزية‬ ‫من‬ ‫وس‬ُ‫ج‬َ‫م‬ ،‫ر‬َ‫ج‬َُ ‫ومن‬ ‫بعض‬ ٌ‫أطرا‬ ،‫الشام‬ ‫وُاداه‬ ‫ُرقل‬ ‫ملك‬ ‫الروم‬ ‫وصاحب‬ ‫مصر‬ ‫واإلسكندرية‬ - ‫وُو‬ ‫المقوقس‬ - ‫وملوك‬ ‫عمان‬ ‫والنجاشي‬ ‫ملك‬ ،‫الحبشة‬ ‫الذي‬ ‫ك‬َّ‫مل‬َ‫ت‬ ‫بعد‬ ،‫مة‬َ‫ح‬ْ‫ص‬‫أ‬ ‫رحمه‬ ‫هللا‬ ‫وأكرمه‬ . (Tafsir Ibn Katsir)
 73. ‫ثم‬ ‫لما‬ ‫مات‬ ‫رسول‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫هللا‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ‫واختار‬ ‫هللا‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ،‫الكرامة‬ ‫قام‬ ‫باْلمر‬ ‫بعده‬ ‫خليفته‬ ‫أبو‬ ‫بكر‬ ،‫الصديق‬ ِّ‫م‬َ‫ل‬َ‫ف‬ ‫ث‬َ‫ع‬َ‫ش‬ ‫ما‬ ‫ى‬َُ َ‫و‬ ‫عند‬ ( 5 ) ،‫موته‬ ‫عليه‬ ‫الصَلة‬ ‫والسَلم‬ ( 6 ) َ‫د‬َّ‫وأط‬ ‫جزيرة‬ ‫العرب‬ ،‫ومهدُا‬ ‫وبعث‬ ‫الجيوش‬ ‫اإلسَلمية‬ ‫إلى‬ ‫بَلد‬ ‫فارس‬ ‫صحبة‬ ‫خالد‬ ‫بن‬ ،‫الوليد‬ ‫رضي‬ ‫هللا‬ ،‫عنه‬ ‫ففتحوا‬ ‫طرفا‬ ،‫منها‬ ‫وقتلوا‬ ‫خلقا‬ ‫من‬ ‫أُلها‬ . ‫وجيشا‬ ‫آخر‬ ‫صحبة‬ ‫أبي‬ ،‫عبيدة‬ ‫رضي‬ ‫هللا‬ ،‫عنه‬ ‫ومن‬ ‫معه‬ ‫من‬ ‫اْلمراء‬ ‫إلى‬ ‫أرض‬ ،‫الشام‬ ‫ا‬ً‫ث‬‫وثال‬ ‫صحبة‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ،‫العاص‬ ‫رضي‬ ‫هللا‬ ،‫عنه‬ ‫إلى‬ ‫بَلد‬ ،‫مصر‬ ‫ففتح‬ ‫هللا‬ ‫للجيش‬ ‫الشامي‬ ‫في‬ ‫أيامه‬ ‫صرى‬ُ‫ب‬ ‫ودم‬ ‫شق‬ ‫َاليفهما‬‫خ‬َ‫م‬‫و‬ ‫من‬ ‫بَلد‬ ‫وران‬َ‫ح‬ ‫وما‬ ،‫واۡلُا‬ ‫وتوفاه‬ ‫هللا‬ ‫عز‬ ،‫وجل‬ ‫واختار‬ ‫له‬ ‫ما‬ ‫عنده‬ ‫من‬ ‫الكرامة‬ . ِّ‫ن‬َ‫م‬‫و‬ ‫على‬ ‫اإلسَلم‬ ‫وأُله‬ ‫بُن‬ ‫ألهم‬ ‫الصديق‬ ‫أن‬ ٌ‫استخل‬ ‫عمر‬ ،‫الفاروق‬ ‫فقام‬ ‫في‬ ‫اْلمر‬ ‫بعده‬ ‫قياما‬ ،‫تاما‬ ‫لم‬ ‫ُر‬‫د‬َ‫ي‬ ‫الفلك‬ ‫بعد‬ ‫اْلنبياء‬ [ ‫عليهم‬ ‫السَلم‬ ] ( 7 ) ‫على‬ ،‫مثله‬ ‫في‬ ‫قوة‬ ‫سيرته‬ ‫وكمال‬ ‫عدله‬ . ‫وتم‬ ‫في‬ ‫أيامه‬ ‫فتح‬ ‫البَلد‬ ‫الشامية‬ ،‫بكمالها‬ ‫وديار‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ ،‫آخرُا‬ ‫وأكثر‬ ‫إقليم‬ ،‫فارس‬ ‫ر‬َّ‫س‬َ‫ك‬‫و‬ ‫كسرى‬ ‫وأُانه‬ ‫غاية‬ ،‫الهوان‬ ‫وتقهقر‬ ‫إلى‬ ‫أقصى‬ ،‫مملكته‬ َّ‫ص‬َ‫ق‬‫و‬ ‫ر‬ ،‫قيصر‬ ‫وانتزع‬ ‫يده‬ ‫عن‬ ‫بَلد‬ ‫الشام‬ ‫فانحاز‬ ‫إلى‬ ،‫قسطنطينة‬ ‫وأنفق‬ ‫أموالهما‬ ‫في‬ ‫سبيل‬ ‫هللا‬ ، ‫كما‬ ‫أخبر‬
 74. BISYARAH (KABAR GEMBIRA) RASUL SAW: ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ُ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫ب‬ُّ‫ن‬‫ال‬ ْ‫م‬ُ‫ك‬‫ي‬ِ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ش‬ ُ‫هللا‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ُ‫ث‬ َّ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ‫خ‬ ‫ة‬َ‫ف‬َ‫ال‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫اج‬َ‫ه‬ْ‫ن‬‫م‬ ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫ب‬ُّ‫ن‬‫ال‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ش‬ ُ‫هللا‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ُ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ه‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ش‬ ُ‫هللا‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ‫ًا‬‫ك‬ْ‫ل‬ُ‫م‬ ‫ا‬ًّ‫ض‬‫َا‬‫ع‬ َ‫ف‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ش‬ ُ‫هللا‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ي‬ ُ‫ث‬ َّ‫م‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ْ‫ل‬ُ‫م‬ ‫ًا‬‫ك‬ ً‫ة‬َّ‫ي‬‫ر‬ْ‫ب‬َ‫ج‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬َ‫ف‬ ‫ا‬َ‫م‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ش‬ ُ‫هللا‬ َ‫أ‬ ْ‫ن‬ َ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ‫ا‬َ‫ه‬ُ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ ‫ا‬َ‫ذ‬ِ‫إ‬ َ‫ء‬‫َا‬‫ش‬ ْ‫ن‬َ‫أ‬ ‫ا‬َ‫ه‬َ‫ع‬َ‫ف‬ ْ‫ر‬َ‫ي‬ َّ‫م‬ُ‫ث‬ ُ‫ون‬ُ‫ك‬َ‫ت‬ ً‫ة‬َ‫ف‬َ‫ال‬‫خ‬ ‫ى‬َ‫ل‬َ‫ع‬ ‫اج‬َ‫ه‬ْ‫ن‬‫م‬ ‫ة‬َّ‫و‬ُ‫ب‬ُّ‫ن‬‫ال‬ ُ‫ث‬ َّ‫م‬ َ‫ت‬َ‫ك‬َ‫س‬ “ Di tengah-tengah kalian terdapat zaman kenabian, atas izin Allah ia tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian. Ia ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) yang zalim; ia juga ada dan atas izin Allah ia akan tetap ada. Lalu Dia akan mengangkatnya jika Dia berkehendak mengangkatnya. Kemudian akan ada kekuasaan (kerajaan) diktator yang menyengsarakan; ia juga ada dan atas izin Alah akan tetap ada. Selanjutnya akan ada kembali Khilafah yang mengikuti manhaj kenabian.” Beliau kemudian diam. (HR Ahmad dan al-Bazar).
 75. BAGAIMANA MENEGAKKAN KEMBALI KHILAFAH ‘ALA MINHAJIN NUBUWAH?
 76. METODE SYAR’I MENELADANI RASUL SAW MENEGAKKAN DAULAH ISLAMIYAH (KHILAFAH ‘ALA MINHAJIN NUBUWAH)
 77. METODE DAKWAH SYAR’I RASUL SAW (3 M): (1) MELAKUKAN PEMBINAAN DAN PEMBENTUKAN KELOMPOK DAKWAH ~INTELEKTUAL (2) MELAKUKAN INTERAKSI DAN PERJUANGAN DITENGAH UMAT ~ POLITIK (3) MENERIMA AMANAH KEKUASAAN UNTUK MENERAPKAN ISLAM DAN MENGEMBAN DAKWAH DAN JIHAD
 78. SIFAT DAKWAH RASUL SAW (3T): (1)TERPELAJAR (INTELEKTUAL, FIKRIYYAH) (2) TERARAH DALAM MENGGALANG DUKUNGAN MASYARAKAT (POLITIK, SIYASIYAH) (3) TANPA KEKERASAN (LA MADIYAH, GHAIRU UNFIYAH)
 79. KESIMPULAN
 80. KESIMPULAN : (I) KEEMPAT PERISTIWA DI BULAN RAJAB MENUNJUKKAN MAKNA-MAKNA PENTING DALAM KEHIDUPAN UMAT (II) MAKNA-MAKNA PENTING INI HARUS MENDORONG UMAT SAAT INI BANGKIT MENJADI UMATTERBAIK DALAM NAUNGAN KHILAFAH.
 81. ‫حممد‬ ‫السيد‬ ‫احلرمني‬ ‫احملدث‬ ‫الشيخ‬ ‫االمام‬ ‫العالمة‬ ‫قال‬ ‫بن‬ ‫ىف‬ ‫املالكي‬ ‫علوى‬ « ‫اخلالدة‬ ‫هللا‬ ‫شريعة‬ » :
 82. IMPLIKASI POLITIK
 83. IMPLIKASI POLITIK : (I) DIMENSI POLITIK BULAN RAJAB HARUS MEMBUAT UMAT MAKIN MENINGKAT KECERDASAN DAN KESADARAN POLITIK ISLAMNYA (II) KECERDASAN POLITIK ISLAM DARI UMAT, HARUS MENDORONG MEREKATERLIBAT DALAM PERJUANGAN POLITIK ISLAM, MENUJUTEGAKNYA ISLAM KAFFAH DALAM NAUNGAN KHILAFAH.
Anúncio