O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

28. říjen a čeští Němci svobodneforum.cz

28. říjen 1918 z pozice českých Němců

  • Entre para ver os comentários

  • Seja a primeira pessoa a gostar disto

28. říjen a čeští Němci svobodneforum.cz

  1. 1. 28. říjen1918: horor pro české Němce Končí Velkáválka.Staleté říše zanikají,dynastie padají,utlačované národyse osvobozují.Češi, Moravané a Slezané jsou najednou vystaveni„německé otázce“.Jakse vyrovnáněmeckámenšinase vznikemslovanskéhostátu,v němžjípřipadne druhořadárole? Skopčák,to je „ten,co sjíždí s kopců“.Krušné Hory,Krkonoše,Jeseníky,Šumava,Černý Lesjsouod středověkuněmecké,mapagermánskéhoosídleníse leckde svezei donížiny – v případě Litoměřicka na dohledPraze.V českýchzemíchžijítři milionyNěmců,kteříjsou finišemvelké války zcela zaskočeni.Ještě koncemléta1918 nebyloočividné,že Centrálnímocnosti stojípředzhrouceníma mnohé slovanské národypřednečekanounezávislostí. SudetštíNěmci se aktivizujíaž21. října 1918, v souvislostis ustavenímProzatímníhonárodního shromážděnítzv. NěmeckéhoRakouska–pseudostátu vznikléhonarozvalinách monarchie, jehož ambicí bylospojenís Německemazformovánítzv. VelkéhoNěmecka.Německé Rakousko, mezinárodně neuznané, přibližně lícovalos hranicemidnešníhoRakouska, navrchshadovitými výběžky,které zahrnovaly hornaté územísněmeckýmosídlenímv českýchzemích.Prvníúsek výběžkuse oficializoval ještě před 28.říjnem,vídeňštíposlanci HansKnirch(rodákz Mostecka) a Josef W.Titta (rodákz Litoměřicka) jej pojmenovaliDeutschböhmen.
  2. 2. NěmeckéRakousko vyrostlo na ruinách monarchie. 28. říjen1918 Českými městy hýbe novina,že Vídeňakceptovalapodmínkypříměříapřiznalaautonomii národů monarchie.Symbolymocnářstvípadajínadlažbu,Prahaspěchána Václavské náměstí,kde se u svatéhoVáclavaprovoláváčeskoslovenskýstát. Večertosamé proběhne de iure,kdyžNárodnívýbor československý(včeles pozdějšímprvním čs. premiéremKarlemKramářem) deklaruje prvnízákono zřízení samostatného Československa.ČeštíNěmci doNárodníhovýboru československého přizváni nejsou. NěmeckámenšinamezitímvReichenbergu(Liberec) pracuje nausazeníorgánůDeutschböhmena založenídalšíchprovinciínaúzemí Československa. Tose daří 30. října, kdyse v Troppau (Opava) rodí provincie Sudetenland,následujejihomoravskáDeutschsüdmährense sídlemve Znaim(Znojmo), odštěpnýproces pokračuje Böhmerwaldgau scentremvPrachatitz(Prachatice).Pohlednamapu hovoří jasně, republikase ocitáv německorakouském objetí,které se mározrůstještě oenklávy Brünn (Brno),Iglau(Jihlava) aOlmütz(Olomouc). Čtyři provincie,tři enklávy,hodně starostí. Prvotníčeskoslovenskáreakce,artikulovanáTGM,vyzýváke smíru. „Musí se vyjednávatsnašimi Němci, aby přijali nášstát,který nebudevýtvoremnacionalistickým,alemoderní,pokrokovou demokracií.“Opatrnostje na místě. Německé císařstvíještě nesložilozbraně abudoucíspojenci jsou
  3. 3. zaneprázdnění.Českébranné síly?Tyve světlemodrýchuniformáchmonarchie se teprvevracejí z války a legionáři,čítajícísto tisíc mužů,jsouz velké části uvízlídalekonaRusi. Iniciativyse chopí Edvard Beneš – v nótě datované k 9. listopadu, adresovanéfrancouzskémupremiéruGeorgesi Clemenceau, požádábudoucíministrzahraničíovyslánítří pluků.Odpověďje kladná,avšakakutní hrozbuneřeší:francouzskámise vstoupídoČeskoslovenskaažv lednupříštíhoroku. 11. listopadu Německokapituluje,válkaskončila.Německé Rakousko,které počítás přičleněním k Berlínu,všakdále zatvrzele odmítákompromisnínávrhyčeskoslovenskéstrany,např. zřízení německého ministra-krajana,němčinycobydruhéhojazykazemě,či ustavenítří samosprávných německýchžup.Situace je krajně vrtkavá.Čechoslováci své sousedyz kopcůnedráždía zároveňčiní maximumprosvé branné zázemí.Horečně se improvizuje;znavrátilcůzválkyvčetně legionářů z Itálie aFrancie se skládajítři pluky, 30. Vysokomýtský,35.Plzeňskýa28. Pražský. Až do27. listopadu je naněmecké frontě klid, kterývezmezasvé předpůlnocí,kdynádraží v Brüxu (Most) obsadí 250 českýchvojáků8. střeleckéhoplukuz Prahy.Padnouprvníoběti,kterýchjsou nakonecjenjednotky.Německádomobrana(Volkswehr) se nedočkaladodávek výzbroje z ochromených německých zemí,atakbyla proti české přesilebezmocná.Obsazovánídalších německých měst,KarlovýchVarů,Liberce,Litoměřicči Krnova dokonce proběhlobezozbrojeného odporu.Hotovobylodokonce roku. Nálada„ v kopcích“ však zpacifikovanánebyla.Perspektivaobčanůdruhé kategoriebylapročeské Němce nepřijatelná.Bezmocnývztek Němcůvyhřezl 4.března1919, kdy podheslem „Niedermitder tsechischentyranei“, pryčsčeskoutyranií, vyhlásilagenerálnístávku německáměstav čele s Teplicemi.Padlo54 Němců,situace bylaběhempárdnůpodkontrolou.Avšak“Březnovípadlí”se stali mementemčeskoslovenskéhobezpráví–symbolem, jenžstmelil českéNěmcezrůzných provinciívjedno„osudové společenství”.Právě tadyse utvořilanárodnost,kteráse identifikuje jako sudetoněmecká,akterábude usilovatorevizi poměrův republice. David Halatka Box: Válečné ztráty a nálezy Po staletíneměnné hranicečeskýchzemídoznávajívletech1919-1920 sice kosmetických,ale přece jenzměn.Nastraně milých„přírůstků“je třeba zmínitbohaté (doposudněmecké) Hlučínsko, krásný vinařskýkraj kolemValtic,či hluboké hvozdyVitorazska(kraj kolemChlumuuTřeboně).Jedinou ztrátou, ovšemz hlediskaenormníhozastoupenípolské populace (61% oproti 1,5% Čechůa 31% Němců),byloodstoupeníčásti Těšínskéhoknížectví(směstyWisla,Bielskači Striumeń).Proúplnost dodejme,že československádelegace naPařížské mírové konferenci usilovalaozískáníněmeckých (dnesjihopolských) regionůKladska,HlubčickaaRatibořska,či připojenístaroslavnéhoMoravského pole (rakouské územípři soutokuMoravya Dunaje).

×