Anúncio
Anúncio

טיפול בסכרת

  1. ‫מה‬ ‫שאתה‬ ‫צריך‬ ‫לדעת‬ ‫על‬ ‫טיפול‬ ‫בסוכרת‬ : ‫היסודות‬ ‫ומעבר‬ ‫לכך‬
  2. ‫בלב‬ ‫הטיפול‬ ‫בסוכרת‬ ‫מציאת‬ ‫השילוב‬ ‫הנכון‬ ‫של‬ ‫אורח‬ ‫חיים‬ ‫ואפשרויות‬ ‫רפואיות‬ ‫כדי‬ ‫לשלוט‬ ‫ברמות‬ ‫הסוכר‬ ‫בדם‬ ‫ולנהל‬ ‫את‬ ‫הבריאות‬ ‫הכללית‬ ‫שלך‬ .
  3. ‫הטיפול‬ ‫בסוכרת‬ ‫יכול‬ ‫לכלול‬ ‫מגוון‬ ‫של‬ ‫תרופות‬ , ‫שינויים‬ ‫תזונתיים‬, ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ ‫ואמצעים‬ ‫אחרים‬ ‫המותאמים‬ ‫לצרכים‬ ‫האישיים‬ ‫שלך‬ .
  4. ‫אם‬ ‫אובחנת‬ ‫כחולה‬ ‫בסוכרת‬ , ‫חשוב‬ ‫ללמוד‬ ‫את‬ ‫כל‬ ‫מה‬ ‫שצריך‬ ‫לדעת‬ ‫על‬ ‫הטיפול‬ ‫בה‬ . ‫ר‬ ֵ ‫ק‬ ַ‫ב‬ ְ ‫ל‬ : ‫טיפול‬ ‫בסכרת‬
  5. ‫זה‬ ‫כולל‬ ‫הבנה‬ ‫איזה‬ ‫סוג‬ ‫של‬ ‫סוכרת‬ ‫יש‬ ‫לך‬ ‫וכיצד‬ ‫זה‬ ‫משפיע‬ ‫על‬ ‫הכימיה‬ ‫של‬ ‫הגוף‬ ‫שלך‬ .
  6. ‫כמו‬ ‫כן‬ , ‫עליך‬ ‫להיות‬ ‫מודע‬ ‫לכך‬ ‫שטיפולים‬ ‫שונים‬ ‫זמינים‬ ‫בהתאם‬ ‫לגורמים‬ ‫כמו‬ ‫גיל‬ , ‫בריאות‬ ‫כללית‬ , ‫רמת‬ ‫פעילות‬ , ‫היסטוריה‬ ‫משפחתית‬ ‫ותרופות‬ ‫שכבר‬ ‫נטלו‬ .
  7. ‫לדוגמה‬ , ‫זריקות‬ ‫אינסולין‬ ‫נחוצות‬ ‫בדרך‬ ‫כלל‬ ‫על‬ ‫ידי‬ ‫אנשים‬ ‫עם‬ ‫סוכרת‬ ‫סוג‬ 1 ‫בעוד‬ ‫שתרופות‬ ‫אחרות‬ ‫דרך‬ ‫הפה‬ ‫עשויות‬ ‫להירשם‬ ‫לאנשים‬ ‫עם‬ ‫סוכרת‬ ‫סוג‬ 2.
  8. ‫פעילות‬ ‫גופנית‬ ‫סדירה‬ ‫יחד‬ ‫עם‬ ‫מעקב‬ ‫צמוד‬ ‫אחר‬ ‫צריכת‬ ‫המזון‬ ‫יכולה‬ ‫לעזור‬ ‫לאנשים‬ ‫המנוהלים‬ ‫רפואית‬ ‫להשיג‬
Anúncio