O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Стратегическо начало в реформата на висшето образование, науката и младежките политики      Предизвикателства пред Б...
Бъдеще: А). Управление на промяната Б). Управление на кризиХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
5 цели на ЕС до 2020  1. Трудова заетост    работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години  2. НИРД и ин...
Национални цели  Трансформиране на българското общество в  „общество на знанието”;  Поставяне на висшето образование...
Научни приоритети  Инвестиции в области отнасящи се до:    енергийни източници и енергоспестяващи технологии;   ...
  “Над 76% от дипломираните инженери не работят  по специалността си, при средни равнища от 28%.”      В България...
ФинансиранеХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Мерки    В подкрепа на растежа и създаването на работни места :  «Програма за модернизиране на системите за висше  ...
Инструменти  Международни:    „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за изследвания и    иновации;  Структурни:  ...
Връзката с бизнесът – S &W  Европа 2020 отрежда ключова позиция на бизнеса, като  основен инвеститор - поне 2% от разх...
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
EU Иновации  Европейския институт за технологии (ЕИТ) - “Съюзи на знанията”;      http://eit.europa.eu  Европейск...
Предложения  Практическия семинар «Национална стратегия за  висше образование», 12.11.2011г.      Анализ и обзор:...
  Семинар «Стратегическо начало в реформата на  висшето образование, младежките политики и  науката», 19.11.2011г. ...
Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

HigherEducationBG

934 visualizações

Publicada em

Publicada em: Educação
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

HigherEducationBG

 1. 1. Стратегическо начало в реформата на висшето образование, науката и младежките политики Предизвикателства пред България и ЕС
 2. 2. Бъдеще: А). Управление на промяната Б). Управление на кризиХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 3. 3. 5 цели на ЕС до 2020 1. Трудова заетост  работа за 75 % от хората на възраст между 20 и 64 години 2. НИРД и иновации  инвестиране на 3 % от БВП на ЕС (публичен и частен сектор взети заедно) в научноизследователска и развойна дейност и иновации 3. Климатични промени и енергия  намаляване на емисиите на парникови газове с 20 % (или дори с 30 %, ако бъдат изпълнени условията) спрямо 1990 г.  добиване на 20 % от енергията от възобновяеми енергийни източници  увеличаване на енергийната ефективност с 20 % 4. Образование  намаляване на процента на преждевременно напусналите училище до под 10 %  поне 40 % от 30-34-годишните със завършено висше образование 5. Бедност и социално изключване  поне 20 милиона по-малко бедни или застрашени от бедност и социално изключване хораХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 4. 4. Национални цели Трансформиране на българското общество в „общество на знанието”; Поставяне на висшето образование в центъра на иновациите, създаването на работни места и заетост; «Триъгълник на знанието».Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 5. 5. Научни приоритети Инвестиции в области отнасящи се до:  енергийни източници и енергоспестяващи технологии;  справяне и контрол на вредните и опасни битови и промишлени отпадъци;  нови суровини и материали;  информационните и комуникационните технологии, биотехнологиите, храните и здравето и други.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 6. 6.  “Над 76% от дипломираните инженери не работят по специалността си, при средни равнища от 28%.”  В България това съотношение е най-високо в сравнение с останалите членове на ЕС. По данни на ЕВРОСТАТ и FEANI - федерация на професионалните инженери, октомври 2009 г.,”European Engineering Report”Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 7. 7. ФинансиранеХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 8. 8. Мерки  В подкрепа на растежа и създаването на работни места : «Програма за модернизиране на системите за висше образование в Европа» увеличаване на броя на завършващите висше образование на всички нива; повишаване на качеството и значимостта на развитието на човешкия капитал във висшето образование; създаване на ефективни механизми за управление и финансиране в подкрепа на отличното качество, както и укрепване на триъгълника на знанието между образованието, изследванията и бизнеса. международната мобилност на студентите, изследователите и останалия персонал; международният характер на висшето образование.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 9. 9. Инструменти Международни:  „Хоризонт 2020“ - рамкова програма за изследвания и иновации; Структурни:  ОП «Конкурентоспособност»; Национални:  Фонд „Научни изследвания”.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 10. 10. Връзката с бизнесът – S &W Европа 2020 отрежда ключова позиция на бизнеса, като основен инвеститор - поне 2% от разходите за наука и иновации следва да идват от индустрията. “Необходимо е активно използване на структурните фондове, за да подпомогне осезаемо осъществяването на националните цели за инвестиции в наука и активизиране на участието на бизнеса при провеждането на научни и технологични разработки”Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 11. 11. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 12. 12. EU Иновации Европейския институт за технологии (ЕИТ) - “Съюзи на знанията”;  http://eit.europa.eu Европейска инициатива “Магазини за наука”;  http://www.scienceshops.org „U-Multirank“ - многоаспектен инструмент за класация и информация за определяне на профила на институциите за висше образование;  http://www.u-multirank.eu/ European Childrens’ University Network (ECUN);  http://sites.google.com/site/eucunetevents/ Консорциум University of Greater Region .  http://www.uni-gr.euХристиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 13. 13. Предложения Практическия семинар «Национална стратегия за висше образование», 12.11.2011г.  Анализ и обзор:  Актуалност и практическа ориентация на учебните програми;  Сътрудничетво с бизнеса и гражданското общество;  Стимулиране на оови форми на образователен обмен;  Увеличаване ролята и функциите на студентската общност в процеса на контрол на качеството на обучение «студентски омбудсман».Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 14. 14.  Семинар «Стратегическо начало в реформата на висшето образование, младежките политики и науката», 19.11.2011г.  Обществените политики, насърчаващи партньорството;  Институционализиране и диверсификация на средствата и политиките за секторно сътрудничество.  Обществените политики, насърчаващи качеството;  Управление, академичен състав, QMS, мобилност, социални измерения.Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.
 15. 15. Христиан Даскалов - Студентски съвет,19.11.2011г.

×