Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Anúncio
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
indrumar-AHP.pdf
Próximos SlideShares
Lucian zahariaLucian zaharia
Carregando em ... 3
1 de 156
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

indrumar-AHP.pdf

 1. IRINA TIŢA IRINA MARDARE ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE ȊNDRUMAR DE LABORATOR volumul I EDITURA PIM 2014
 2. PREFAŢĂ Performanţele sistemelor acţionate hidraulic au impus utilizarea acestora in cele mai variate domenii. Unele dintre cele mai importante domenii care beneficiază de avantajele sistemelor de acţionare hidraulică sunt: robotică, mecatronică, maşini-unelte, autovehicule rutiere, industria petrolieră, industria chimică, industria alimentară, etc. Principalele caracteristici care recomandă utilizarea sistemelor de acţionare hidraulică sunt: densitatea mare de putere, proprietăţi dinamice foarte bune, compatibilitatea cu electronica şi informatica prin elemente specifice de interfaţă. Fiecare dintre lucrările practice din acest volum include elemente teoretice fundamentale, elemente de calcul şi proiectare specifice şi elemente aplicative referitoare la studiul construcţiei, funcţionării şi testării echipamentelor componente ale sistemelor de acţionare hidraulică. Lucrarea se adresează în primul rând studenţilor facultăţilor tehnice, dar informaţiile oferite sunt utile şi specialiştilor din domeni a caror activitate este legată de proiectarea, exploatarea şi întreţinerea instalaţiilor de acţionare hidraulică. Iaşi, ianuarie 2014 dr. ing. Irina Tiţa dr. ing. Irina Mardare
 3. CUPRINS INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIA MUNCII ..........................................................................7 LABORATOR 1 UNITĂŢI DE MĂSURĂ ..........................................................................9 LABORATOR 2 ANALIZA DATELOR EXPERIMENTALE ................................................17 LABORATOR 3 SIMBOLIZAREA UTILIZATĂ ÎN ACŢIONĂRILE HIDRAULICE.................25 LABORATOR 4 STUDIUL CONSTRUCŢEI ŞI FUNCŢIONĂRII POMPELOR VOLUMICE.........................................................................................37 LABORATOR 5 TRASAREA CARACTERISTICILOR POMPELOR VOLUMICE..................49 LABORATOR 6 STUDIUL MOTOARELOR HIDRAULICE LINIARE..................................57 LABORATOR 7 STUDIUL CONSTRUCŢIEI ŞI FUNCŢIONĂRII SUPAPELOR DE PRESIUNE...........................................................................................71 LABORATOR 8 CALCULUL ŞI TRASAREA CARACTERISTICILOR SUPAPELOR DE PRESIUNE...........................................................................................77 LABORATOR 9 STUDIUL CONSTRUCŢIEI ŞI FUNCŢIONĂRII DISTRIBUITOARELOR.....83 LABORATOR 10 STUDIUL ŞI TRASAREA CARACTERISTICILOR REZISTENŢELOR HIDRAULICE (DROSELE).....................................................................95 LABORATOR 11 STUDIUL REGULATOARELOR DE DEBIT.........................................103 ANEXE .........................................................................................................111 BIBLIOGRAFIE .........................................................................................................153 INDEX DE TERMENI....................................................................................................155
 4. Acţionări hidraulice şi pneumatice 7 INSTRUCŢIUNI DE PROTECŢIA MUNCII SPECIFICE LABORATORULUI DIN CADRUL DEPARTAMENTULUI DE MECANICA FLUIDELOR, MAŞINI ŞI ACŢIONĂRI HIDRAULICE ŞI PNEUMATICE Principalele obligaţii ale persoanelor care desfăşoră activităţi specifice procesului instructive educative, ȋn cadrul laboratorului departamentului sunt: 1. Să-şi ȋnsuşească şi să respecte normele şi instrucţiunile de protecţie a muncii, precum şi măsurile de aplicare a acestora. Instructajul de protecţie a muncii cuprinde trei faze: instructajul introductiv general, instructajul la locul de muncă şi instructajul periodic. Instructajul se va consemna ȋn fişa de instructaj şi se va semna de către persoanele instruite, precum şi de către persoanele care au efectuat şi verificat efectuarea instructajului. 2. Să utilizeze corect echipamentele tehnice, precum şi substanţele periculoase şi celelalte dispozitive şi instalaţii aferente spaţiului de lucru. 3. Să nu procedeze la deconectarea, schimbarea, sau mutarea arbitrară a dispozitivelor de securitate ale echipamentelor tehnice. 4. Să aducă la cunoştinţa conducătorului de lucrări orice defecţiune tehnică, sau orice altă situaţie, care ar putea constitui un risc pentru producerea de accidente de muncă, sau ȋmbolnăviri profesionale. 5. Să oprească lucrul la apariţia unui pericol iminent de producere a unui accident şi să informeze imediat conducătorul de lucrări. 6. Pornirea oricărei instalaţii să se facă numai după ȋnsuşirea indicaţiilor din referatul lucrării de laborator, precum şi a indicaţiilor date de conducătorul lucrării. Pornirea instalaţiilor electrice se va face numai după ce se verifică existenţa corespondenţei dintre
 5. Îndrumar de laborator 8 inscripţionarea consumatorului şi cea a ȋntrerupătorului care ȋl deserveşte. 7. Se interzice folosirea instalaţiilor electrice improvizate. Toate instalaţiile acţionate electric vor fi legate la pământ. 8. Instalatiile din laborator care au cuple ȋn mişcare de rotaţie trebuie să fie prevăzute cu apărători de protecţie. Se va verifica montarea lor corectă după revizii şi reparaţii. Este interzisă pornirea instalaţiilor fără existenţa apărătorilor de protecţie. 9. Este interzis accesul studenţilor la butoanele de comandă, ȋntrerupătoarelor şi robinetelor unor instalaţii, sau aparate din laborator, pentru care nu au fost instruiţi şi care nu au legătură cu lucrarea ȋn desfăşurare, pentru a se evita astfel pornirea unor instalaţii, care ar putea fi neverificare functional, la deteriorarea aparaturii de măsură, la inundarea laboratorului etc. 10. Este interzisă lăsarea instalaţiilor şi aparatelor ȋn funcţiune fără supraveghere. 11. Se interzice blocarea căilor de acces şi de evacuare, precum şi accesul la mijloacele de prevenire şi stingere a incendiilor. Se interzice depozitarea şi folosirea substanţelor inflamabile ȋn laborator. 12. Se interzice folosirea mijloacelor de prevenire şi stingere a incendiilor ȋn alte scopuri, precum şi deteriorarea acestora. Ȋn caz de incendiu, ȋnaintea ȋnceperii acţiunii de stingere a incendiului, se vor scoate de sub tensiune toate instalaţiile şi aparatele electrice. Stingerea incendiilor de la instalaţiile electrice se va face cu stingătoare cu praf, ȋn timp ce, stingătoarele cu lichid se vor utiliza numai ȋn cazul incediilor de la instalaţiile fără curent electric.
 6. Acţionări hidraulice şi pneumatice 9 LABORATOR 1 UNITĂŢI DE MĂSURĂ 1.1 Obiectivele lucrării  Cunoaşterea sistemelor de unităţi de măsură;  Cunoaşterea unităţilor din Sistemul International (SI) fundamentale, derivate şi suplimentare;  Cunoaşterea şi utilizarea analizei dimensionale a formulelor fizice;  Cunoaşterea şi utilizarea conversiei unităţilor de măsură. 1.2. Noţiuni teoretice Dezvoltarea rapidă a ştiinţei şi tehnicii, precum şi lărgirea colaborării economice şi ştiinţifice ȋntre diferite ţări au impus realizarea unor norme unice atât pentru modalităţile de măsurare ale mărimilor fizice, cât şi pentru sistemul de unităţi de măsură al acestora. Ȋn istoria sistemelor de unităţi de măsură se pot remarca o serie de evenimente importante şi anume: ȋn 1793, ȋn Franţa a fost elaborat “sistemul metric”, care avea la bază două unităţi fundamentale, metrul pentru lungime şi kilogramul pentru masă. Ȋn 1875, 17 ţări au semnat la Paris “Convenţia metrului”, prin care sistemul metric a fost adoptat ca sistem de unităţi cu aplicabilitate ȋn toate statele semnatare. La acesată convenţie a aderat şi România, ȋncepând cu anul 1883. Ulterior, au fost elaborate şi alte sisteme de unităţi, diferite ȋntre ele prin domeniul ȋn care sunt utilizate şi prin unităţile fundamentale: MKfS (metru - kilogram forţă - secundă), CGS (centimetru – gram - secundă), MTS (metru – tonă - secundă). Sistemul Internaţional de Unităţi (SI) a fost adoptat ȋn 1960 la cea de a XI-a Conferinţă de Măsuri şi Greutăţi, care a devenit legal şi obligatoriu ȋncepând cu 1960 şi ȋn România.
 7. Îndrumar de laborator 10 Ȋn Sistemul Internaţional se disting trei clase de unităţi:  unităţi fundamentale;  unităţi derivate;  unităţi suplimentare. Unităţi SI fundamentale Există şapte unităţi fundamentale, independente din punct de vedere dimensional (Tabelul 1.1). Tabeul 1.1 Unităţi fundamentale SI Mărimea Denumirea unităţii de măsură Simbolul unităţii de măsură Denumire Simbol Lungimea L Metru m Masă M Kilogram kg Timp T Secundă s Intensitatea curentului electric I Amper A Temperatura termodinamică θ Kelvin K Cantitatea de substanţă N Mol mol Intensitatea luminoasă J Candela cd Definiţiile unităţilor de măsură fundamentale sunt prezentate ȋn Anexa 7. Unităţi SI derivate Există trei grupe de unităţi SI derivate:  unităţi derivate ȋn funcţie de unităţile fundamentale (Tabelul 1.2);  unităţi derivate cu denumiri specifice (Tabelul 1.3);  unităţi derivate care se exprimă folosindu-se denumiri speciale (Tabelul 1.4). Tabelul 1.2 Unităţi SI derivate Mărimea Denumirea mărimii ȋn SI Simbol Arie Metrul pătrat m 2 Volum Metrul cub m 3 Viteză Metrul pe secundă m/s
 8. Acţionări hidraulice şi pneumatice 11 Acceleraţie Metrul pe secundă la pătrat m/s 2 Număr de undă 1 pe metru 1/m Densitate Kilogram pe metru cub Kg/m 3 Densitate de current Amper pe metru pătrat A/m 2 Intensitatea câmpului magnetic Amper pe metru A/m Concentraţia (a cantităţii de substanţă) Mol pe metru cub mol/m 3 Tabelul 1.3 Unităţi derivate cu denumiri specifice Mărimea Denumirea unităţii ȋn SI Simbol Expresia ȋn alte unităţi SI Expresia ȋn unităţi SI fundamentale Frecvenţă Hertz Hz - s -1 Forţă Newton N - m·kg·s -2 Presiune Pascal Pa N/m 2 m -2 ·kg·s -2 Energie, lucru mecanic, căldură Joule J N/m m 2 ·kg·s -2 Putere, flux energetic Watt W J/s m 2 ·kg·s -3 Cantitate de electricitate, sarcina electrică Coulomb C - s·A Potential electric, tensiune electrică, tensiune electromotoare Volt V W/A m 2 ·kg·s -3 ·A -1 Capacitate electrică Farad F C/V m -2 ·kg -1 ·s 4 A 2 Rezistenţa electrică Ohm - V/A m 2 ·kg·s -2 ·A -2 Conductanţa Siemens S A/V m -2 ·kg -1 ·s 2 ·A 2 Fluxul inductanţei magnetice Weber Wb V·s m 2 ·kg·s -2 ·A -1 Inducţie magnetică Tesla T Wb/m 2 kg·s -2 ·A -1 Temperatura Kelvin K - - Tabelul 1.4 Unităţi derivate cu denumiri speciale Mărimea Denumirea unităţii ȋn SI Simbol Expresia ȋn unităţi SI fundamentale Momentul unei forte Metru-newton N·m m 2 ·kg·s -2 Densitatea de flux termic, iluminare energetică Watt pe metru pătrat W/m 2 kg·s -3 Capacitate termică Joule pe kelvin J/K m 2 ·kg·s -2 ·K -1
 9. Îndrumar de laborator 12 Capacitatea termică masică Joule pe kilogram kelvin J/kg·K m 2 ·s -2 ·K -1 Energie masică Joule pe kilogram J/kg m 2 ·s -2 Energie volumetrică Joule pe metru cub J/m 3 m -1 ·kg·s -2 Intensitate a câmpului electric Volt pe metru V/m m·kg·s -2 ·A -1 Sarcina electrică volumică Coulomb pe metru C/m 2 m -3 ·s·A Permitivitate Farad pe metru F/m m -3 ·kg -1 ·s 4 ·A 2 Permeabilitatea Henry pe metru H/m m·kg·s -3 ·A -1 Energia molară Joule pe mol J/mol m 2 ·kg·s -2 ·mol -1 Capacitatea termică molară Joule pe mol Kelvin J/mol·K m 2 ·kg·s -2 ·K -1 Unităţi SI suplimentare Această categorie cuprinde două unităţi pur geometrice, asupra cărora nu s-a decis ȋncă dacă fac parte din unităţile fundamentale sau din cele derivate (Tabelul 1.5). Tabelul 1.5 Unităţi SI suplimentare Mărimea Denumirea mărimii SI Simbol Unghi plan Radian rad Unghi solid Steradian sr Grupa unităţilor SI suplimentare este necesară pentru exprimarea unor unităţi SI derivate (Tabelul 1.6). Tabelul 1.6 Unităţi SI derivate Mărimea Denimirea unităţii Simbol Viteză unghiulară Radian pe secundă rad/s Acceleraţia unghiulară Radian pe secundă la pătrat rad/s 2 Intensitatea energetică Watt pe steradian W/sr Luminanţa energerică Watt pe metru pătrat·streradian W·m -2 ·sr -1 Multiplii şi submultiplii unităţilor de măsură din SI La cea de–a XI-a Conferinţă Generală de Măsuri şi Greutăţi, din 1960, s-au stabilit denumiri şi simboluri pentru prefixe, destinate
 10. Acţionări hidraulice şi pneumatice 13 formării multiplilor şi submultiplilor unităţilor SI, listă care a fost apoi completată ȋn 1964 şi 1975 (Tabelul 1.7). Tabelul 1.7 Prefixe pentru multipli si submultipli Factorul de multiplicare Prefixul Simbol Factorul de multiplicare Prefix Simbol 10 18 exa E 10 -1 deci d 10 15 peta P 10 -2 centi c 10 12 tera T 10 -3 mili m 10 9 giga G 10 -6 micro μ 10 6 mega M 10 -9 nano n 10 3 kilo k 10 -12 pico p 10 2 hecto h 10 -16 femto f 10 1 deca da 10 -18 atto a La folosirea prefixelor ȋn SI se fac următoarele recomandări: 1. Simbolurile prefixelor se tipăresc cu litere latine (drepte), fără spaţii ȋntre simbolul prefixului şi simbolul unităţii. 2. Dacă un simbol care cuprinde un prefix este ȋnsoţit de un exponent, aceasta ȋnseamnă că şi multiplul sau submultiplul este ridicat la puterea indicată la exponent: Exemplu: 1 cm2 = (10-2 ·m)2 = 10-4 ·m2 3. Nu se admit prefixe compuse care se formează prin juxtapunerea mai multor prefixe SI. Exemplu: 1nm şi nu 1mμm. 1.3. Analiza dimensională a formulelor fizice Coerenţa SI impune ca unităţile pentru mărimile derivate să se exprime doar prin unităţi fundamentale şi prin unităţile suplimentare. Toate mărimile derivate ȋntâlnite ȋn mecanică se pot exprima prin trei mărimi fundamentale: lungimea L, masa M, şi timplul T. De exemplu, pentru expresia forţei, dată de legea lui Newton: = ∙ (1.1) Unitatea de măsură pentru forţa F se exprimă prin unităţile fundamentale pentru mărimile L, M, T, sub forma:
 11. Îndrumar de laborator 14   2     T L M F (1.2) Toate unităţile de măsură pentru o mărime mecanică oarecare X pot fi scrise sub forma data de relaţia:      T M L X    (1.3) Relaţia (1.3) reprezintă formula dimensională pentru unitatea derivată X. Coeficienţii α, β, γ, care pot fi ȋntregi sau fracţionari, pozitivi sau negativi, reprezintă dimensiunile unităţii derivate X ȋn raport cu unităţile L, M, şi T. Ȋn Tabelul 1.8 sunt prezentate unităţile de măsură derivate ale SI. Tabelul 1.8 Unităţi de măsură derivate Nr. crt Mărime Unitate de măsură Denumire Simbol Relaţia de definiţie Formula dimensională Denumire Simbol 1 Densitate ρ ρ = m/V L -3 ·M Kilogram pe metru cub kg/m 3 2 Forţa F F = m·a L·M·T -2 Newton N 3. Forţa de greutate G G = m·g L·M·T -2 Newton N 4. Greutate specifică γ γ = G/V L -2 ·M·T -2 Newton pe metru cub N/m 3 5. Presiune p p = F/A L -1 ·M·T 2 Pascal Pa 6. Tensiune normală σ σ = F/A L -1 ·M·T -2 Pascal Pa 7. Tensiune tangenţială = F/A L -1 ·M·T -2 Pascal Pa 8. Tensiune superficială σs σs = F/ℓ M·T -2 Newton pe metru N/m 9. Vâscozitate dinamică η η = /grad v L -1 ·M·T -1 Pascal secundă Pa·s 10 Vâscozitate cinematică ʋ ʋ = η/ρ L 2 ·T -1 Metru pătrat pe secundă m 2 /s 11. Debit masic Qm Qm = m/t M·T -1 Kilogram pe secundă Kg/s 12. Debit volumic Qv Qv = V/t L 3 ·T -1 Metru cub pe secundă m 3 /s 13. Lucru mecanic L L = F· ℓ L 2 ·M·T -2 Joule J
 12. Acţionări hidraulice şi pneumatice 15 14. Energie E E = N·t L 2 ·M·T -2 Joule J 15. Putere N N = E/t L 2 ·M·T -3 Watt W 16. Momentul forţei M M = F·b L 2 ·M·T 2 Newton metru N·m 17. Modul de rezistenţă W W = I/y L 3 Metru cub m 3 18. Modul de elasticitate E E=(F/A)/(Δℓ / ℓ) L -1 ·M·T -2 Pascal aceasta Pa 1.4. Conversia unităţilor de măsură. Factorul de transformare. Dacă aceeaşi mărime X este exprimată ȋn două unităţi de măsură diferite X = {X1}[X1] şi X = {X2}[X2], ȋn care [X1] şi [X2] sunt cele două unităţi de măsură, iar {X1} şi {X2} sunt cele două valori numerice corespunzătoare, rezultă {X1}[X1] = {X2}[X2] sau:         1 2 2 1 X X X X  (1.4) Dacă se cunoaşte valoarea unei mărimi {X1} măsurată cu unitatea de măsură [X1], pentru a determina valoarea aceleiaşi mărimi fizice, rezultată ȋn urma măsurării cu o nouă unitate de măsură [X2], trebuie să ȋnmulţim valoarea măsurată cunoscută {X1} cu raportul dintre unitatea utilizată şi noua unitate de măsură.        2 1 1 2 X X X X  (1.5) Exemplu: Se cunoaşte presiunea ȋntr-o incintă ca având valoarea masurata ȋn N/m2 p=1500N/m2 şi se cere exprimarea valorii presiunii ȋn daN/cm2 . = 1500 = 1500 ∙ ∙ = 1500 ∙ 10 10 = 1500 ∙ 10 Factorul de transformare este raportul dintre unitatea utilizată şi noua unitate de măsură (ȋn cazul exemplului dat, factorul de transformare este 10-5 ) şi rămâne valabil ȋntotdeauna când se face conversia din N/m2 ȋn daN/cm2 . Ȋn Anexa 9 sunt prezentaţi factorii de transformare pentru o serie de mărimi utilizate ȋn inginerie.
 13. Îndrumar de laborator 16 Exemplu: Se cunoaşte presiunea ȋntr-o incintă ca având valoarea măsurată ȋn N/m2 p=2750N/m2 şi se cere exprimarea valorii presiunii ȋn daN/cm2 . Cu factorul de transformare determinat ȋn exemplul anterior: = 2750 ∙ 10 Faptul că mărimile fizice se exprimă ca un produs dintre valoare şi unitatea de măsură arată deosebirea dintre formulele fizice şi cele matematice. Formulele fizice conţin mărimi măsurabile pentru care trebuie indicate atât valorile cât şi unitătile de măsură. 1.5. Verificare finală 1. Indicaţi mărimile fizice care se exprimă ȋn următoarele unităţi de măsură: a) N/m2 , b) m2 , c) W, d) m3 /s, e) daN/cm2 , f) m/s, g) bar, h) MPa, i)  /s. 2. Scrieţi formulele dimensionale, precizând valorile pentru α, β şi γ din relaţia (1.3), pentru următoarele mărimi: a) forţa de greutate, b) presiune, c) densitate, d) debit volumic, e) vâscozitate cinematică. 3. Pentru formulele dimensionale ale mărimilor de mai sus, determinaţi unităţile de măsură ale acestora. 4. Scrieţi formula dimensională pentru puterea hidraulică, ştiind că este definită ca produs ȋntre presiune şi debit. 5. Scrieţi formula dimensională pentru lucrul mecanic la mişcarea de translaţie. 6. Determinaţi factorul de transformare ȋn cazul conversiei: a) daN/cm2 → N/m2 , b) m3 /s →  /min, c) cSt → m2 /s. 7. Folosind tabelele cu factori de transformare din Anexa 8 completaţi a) 150Pa=….bar, b) 200psi=…bar, c) 32cSt=…m2 /s
 14. Acţionări hidraulice şi pneumatice 17 LABORATOR 2 ANALIZA DATELOR EXPERIMENTALE 2.1. Obiectivele lucrării  Cunoaşterea tipurilor de erori de măsurare;  Cunoaşterea modului de calcul a erorilor absolute şi a erorilor relative;  Cunoaşterea modului de reprezentare a datelor experimentale. 2.2. Noţiuni introductive Măsurarea reprezintă caracterizarea unui obiect utilizând numere, denumite generic valori. Scopul oricărei măsurări este acela de a determina, cu o precizie cât mai mare, valorea mărimii fizice măsurate (numită măsurand). Ȋn aprecierea corectitudinii unei măsurări trebuie să se ţină seama de o serie de factori:  metodele de măsurare adoptate;  mijloacele de măsurare utilizate;  condiţiile ȋn care se desfăşoară măsurarea;  pregătirea profesională, atenţia şi experienţa experimentatorului. Procedeele raţionale de executare a operaţiilor de măsurare reprezintă metodele de măsurare. Metodele de măsurare se bazează pe un fenomen fizic care determină procesul de măsurare. Rezultatul unei măsurări, reprezentat de o valoare măsurată, sau care este calculat pe baza mai multor valori măsurate, se abate aproape întotdeauna, mai mult sau mai puţin, de la valoarea reală a mărimii de măsurat. Motivul constă în faptul că erorile sunt inevitabile în cadrul unei măsurări. Pentru ca un aparat de măsură să poată sesiza variaţii cât mai mici ale mărimii de măsurat, este necesar ca instrumentul cu care se
 15. Îndrumar de laborator 18 realizează măsurarea să aibă o sensibilitate cât mai mare şi o inerţie cât mai mică. Sensibilitatea crescută a instrumentelor de măsură are ca efect ȋnregistrarea unor variaţii suplimentare din cauza influenţei mediului ȋn care se desfăşoară măsurarea prin: temperatură, câmpuri electro- magnetice, presiuni, etc Principalele surse de erori sunt:  mijloacele de măsurare (erori instrumentale);  metodele de măsurare utilizate (erori de metodă);  influenţa mediului ȋnconjurător: temperatură, umiditatea aerului, câmpuri electrice şi magnetice, presiunea aerului, vibraţii, etc. (erori datorate mediului ambiant);  influenţa celui care efectuează determinările: atenţie, acuitate vizuală, exerciţiu etc. (erori personale);  modelului asociat măsurandului (erori de model);  influenţa mijloacelor de măsurare, sau a experimentatorului asupra măsurandului (erori de interacţiune). Ȋn ceea ce priveşte erorile datorate mediului ambiant, ȋn Tabelul 2.1 sunt prezentate condiţiile standard de referinţă pentru ȋncercări şi măsurări. Tabelul 2.1 Condiţii de referinţă Temperatură [o C] Presiune [N/m2 ] Umiditate Câmp electro- magnetic 20 101325 65% absent Pentru influenţa vibraţiilor, zgomotului, iluminării, componenţei aerului, etc. nu sunt stabilite ȋncă nivele de referinţă, deoarece nu se cunosc suficient legile după care aceşti factori influenţează funcţionarea mijloacelor de măsurare. Apariţia erorilor poate fi mai mult sau mai puţin frecventă, în funcţie de cauză, efect şi metoda de măsurare. Mărimea erorilor rezultă din diferenţa a două valori, dintre care una corectă (valoarea care există ȋn realitate) şi alta falsă (valoarea măsurată): Eroare = valoare masurată – valoare reală (2.1)
 16. Acţionări hidraulice şi pneumatice 19 După această regulă se stabileşte şi semnul erorii: o eroare este pozitivă, dacă valoarea falsă este mai mare decât cea corectă. Eroarea absolută en este definită ca diferenţa între valoarea individuală determinată xi. şi valoarea adevărată x0: x x x e i n     0 (2.2) Erorile absolute se exprimă în unităţi ale mărimii măsurate. Eroarea relativă er este eroarea absolută raportată la valoarea adevărată a mărimii măsurate şi este adimensională: 0 0 0 x x x x x e i r     (2.3) Eroarea relativă poate fi exprimată şi procentual: 100 0    x x er (2.4) O problemă importantă o constituie reprezentarea datelor experimentale achiziţionate prin procesul de măsurare. 2.3. Reprezentarea datelor experimentale Datele experimentale pot fi reprezentate prin: a) Tabele – care prezintă avantajul unei scrieri compacte şi accesibile pentru citire. Este indicată atunci când se cunosc valorile funcţiei şi ale argumentului acesteia, dar nu se cunoaşte relaţia care defineşte dependenţa dintre acestea. Ȋn practică se utilizează următoarele tipuri de tabele:  tabele calitative – prin care se stabilesc relaţii ȋntre diferite mărimi, din punct de vedere calitativ (de exemplu: corespondenţa dintre ecuaţiile utilizate pentru mişcarea de translaţie şi mişcarea de rotaţie, tabele cu ecuaţiile de calcul pentru diferite mărimi, etc);  tabele statistice - ȋn care unele variabile sunt exprimate cantitativ, iar alte variabile, presupuse independente, nu sunt exprimate cantitativ.  tabele de tip funcţional - ȋn care se reprezintă una sau mai multe funcţii de tipul y=f(x). Cel mai des utilizate tabele funcţionale sunt: tabele cu date experimentale incă neprelucrate, tabele cu
 17. Îndrumar de laborator 20 valorile diferitelor mărimi fizice, tabele matematice si tabele alcătuite pentru efectuarea unor calcule. b) Grafice – prin care se pot reprezenta valorile din tabele, valori măsurate, sau rezultate ȋn urma unor calcule (grafice cantitative). Există ȋnsă posibilitatea reprezentării grafice a dependenţei mărimii y de mărimea x fără a dispune de tabele cu valori pentru cele două mărimi (grafice calitative). Aceste grafice nu indică decât calitativ dependenţa dintre mărimea y şi mărimea x. Graficele calitative furnizează o reprezentare clară şi intuitivă a modului de dependenţă a diferitelor mărimi fizice. Ȋn Anexa 6 sunt prezentate indicaţiile privind prezentarea datelor prin grafice. c) Corelaţii – pe baza datelor experimentale oţinute prin măsurare, reprezentate prin tabele şi grafice corespunzătoere, se exprimă mărimea y ȋn funcţie de mărimea x printr-o expresie matematică y=f(x). Dacă pentru datele experimentale se scrie relaţia y=f(x), unde f(x) este polinomul de interpolare care ia valorile y0, y1, y2,..., ȋn punctele x0, x1, x2, ..., atunci formula obţinută conţine pe lângă dependenţa reală a funcţie y de argumentul x şi erorile experimentale care uneori pot distorsiona sensibil dependenţa y=f(x). Ȋn reprezentarea datelor experimentale prin formule trebuie să se urmărească determinarea unui polinom de grad minim posibil, sau o altă funcţie, care să conţină un număr minim de parametri, astfel ȋncât curba obţinută prin calcul să se situeze cât mai aproape de toate punctele experimentale. Pentru reprezentarea datelor prin corelaţii se utilizează formule raţionale şi formule empirice. Interpolarea are ȋn vedere obtinerea unei valori a funcţiei situată ȋntre argumente cuprinse ȋntr-un tabel (“arta de a citi printre rândurile unui tabel”). Ȋn sens mai larg interpolarea presupune găsirea funcţiei de aproximare a datelor dintr-un tabel. 2.4. Tipuri de erori de măsurare Dacă se măsoară aceeaşi mărime fizică, de valoare nominală cunoscută, ȋn condiţii identice, cu aceleaşi mijloace de măsurare şi de către acelaşi experimentator, se constată că erorile care ȋnsoţesc măsurările respective au caracter diferit. Unele rămân constante, unele variază de la o măsurare la alta, iar altele sunt foarte mari,
 18. Acţionări hidraulice şi pneumatice 21 depăşind erorile tolerate de mijloacele de măsurare utilizate. Aceste constatări au condus la clasificarea erorilor de măsurare din punct de vedere al structurii statistice a acestora (Fig. 2.1). Fig. 2.1 - Sistematizarea tipurilor de erori Din diagrama prezentată în Fig. 2.1 se observă că erorile pot fi grupate astfel: a) Erori sistematice – reprezintă erorile care rămân constante atât ca valoare cât şi ca semn, atunci când se măsoară repetat aceeaşi mărime fizică, ȋn condiţii practic identice, sau care variază după o lege definită, dacă se schimbă condiţiile de măsurare. Aceste erori sunt cauzate în primul rând, de imperfecţiunile aparatelor, de procedeele de măsurare, precum şi de obiectele măsurate, dar şi de influenţele măsurabile ale mediului înconjurător (dimensiuni, temperaturi, vibraţii, câmpuri de forţe electrostatice etc.). Mărimea unei erori sistematice se poate, în principiu, determina. De aceea, pentru erorile sistematice se pot introduce corecţii, sau se pot utiliza mijloace specifice de măsurare. O eroare sistematică variabilă se poate obţine ȋn cazul când există o instabilitate ȋn funcţionarea unui aparat electronic. Erori de măsurare Erori sistematice Erori ale metodei de măsurare şi ale instalaţiei de măsurat Erori ale aparatului Influenţe controlabile ale mediului Erori intâmplătoare Influenţe necontrolabile ale mediului Erori de citire Dispersia
 19. Îndrumar de laborator 22 Erorile sistematice care nu pot fi eliminate şi care se consideră mai mici decât erorile tolerate de mijloacele de măsurare utilizate, se numesc erori sistematice reziduale şi se includ ȋn categoria erorilor ȋntâmplătoare. b) Erori întâmplătoare (aleatoare) – reprezintă erorile care variază imprevizibil atât ca valoare absolută cât şi ca semn, când se măsoară ȋn mod repetat aceeaşi mărime ȋn condiţii practic identice. Aceste erori iau naştere prin modificări insesizabile şi neinfluenţabile ale aparatului de măsurare (frecări), ale obiectelor măsurate, ale mediului înconjurător, sau prin erori de citire. Acestea nu pot fi controlate şi nici determinate şi, de aceea, nici nu pot fi evitate. Ele nu pot fi înlăturate prin corecţii şi pot fi controlate sau evaluate în totalitatea lor doar parţial, prin măsurări repetate. S-a constatat din practica măsurărilor că erorile ȋntâmplătoare Δxi au următoarele proprietăţi:  erorile Δxi mici ȋn valoare absolută sunt mai frecvente decât erorile Δxi mari ȋn valoare absolută (principiul cauzal);  toate erorile ȋntâmplătoare sunt mai mici decât o anumită limită, care ar corespunde erorii datorată tuturor cauzelor de erori (principiul limitativ);  dacă numărul măsurătorilor este suficient de mare se constată că numărul valorilor negative este egal cu numărul valorilor pozitive, iar suma algebrică a erorilor ȋntâmplătoare este foarte mică (principiul distributiv);  probabilitatea ca să existe o eroare intâmplătoare, prin efectuarea unei măsurări, depinde de valoarea absolută a erorii (principiul probabilistic). Aceste proprietăţi ale erorilor ȋntâmplătoare sunt obţinute din practică şi se consideră ca axiome. Densitatea de repartiţie care satisface cele patru proprietăţi ale erorilor ȋntâmplătoare are forma:    2 0 2 x x h p i p e K x f      (2.5) ȋn care: f(x) – densitatea de repartiţie, xi – valoarea individuală a mărimii măsurate, x0 – valoarea adevărată a mărimii măsurate, Kp – constantă de probabilitate, hp – indice de precizie.
 20. Acţionări hidraulice şi pneumatice 23 Din condiţia ca aria mărginită de densitatea de repartiţie f(x) şi axa x să fie egală cu 1, ceea ce ȋnseamnă că probabilitatea ca, ȋn urma unei măsurători să se obţină oricare dintre valorile individuale şi această probabilitate să fie egală cu 1, se obţine relaţia:  p p h K  (2.6) Densitatea de repartiţie are relaţia:    2 0 2 x x h p i p e h x f       (2.7) ȋn care: hp – indice de precizie, xi – valoarea individuală a mărimii măsurate, x0 – valoarea adevărată a mărimii măsurate. Relaţia (2.7) reprezintă densitatea de repartiţie Gauss, care se mai numeşte şi densitate de repartiţie normală. Parametrul hp caracterizează precizia măsurărilor efectuate. Un alt tip de erori din cadrul acestei categorii sunt: c) Erori grosolane (greşeli) – reprezintă erorile care depăşesc ȋn mod considerabil erorile cele mai probabile, specifice condiţiilor date de măsurare. Aceste erori pot apărea dacă se utilizează mijloace de măsurare defecte, sau dacă se utilizează un mod defectuos de exploatare a acestora. Ȋntr-o serie de măsurări asupra aceleiaşi mărimi fizice, ȋn condiţii practic identice, valorile afectate de erori grosolane trebuie identificate şi eliminate din şirul rezultatelor obţinute. 2.5. Erorile tolerate Pentru caracterizarea diferitelor categorii de mijloace de măsurare, se foloseşte noţiunea de erori maxim tolerate, definite prin specificaţii, reglementări etc., ca fiind valori extreme ale unei erori tolerate relative, la mijlocul de măsurare dat. Dacă la un mijloc de măsurare se constată o depăşire a limitelor erorilor tolerate, acest mijloc de măsurare nu poate fi folosit la efectuarea măsurării respective.
 21. Îndrumar de laborator 24 La indicarea claselor de precizie pentru aparatele de măsurat este admisă, pe întreg intervalul de măsurare, o eroare constantă. În contrast cu aceasta, la blocurile de măsurare, în general, se recomandă să se stabilească, în zona începutului intervalului de măsurare, erori tolerate mai mici decât la sfârşitul acestuia. 2.6. Verificare finală 1. Precizaţi diferenţa/diferenţele dintre erori aleatoare si erori sistematice. 2. Precizaţi în ce categorie de reprezentare a datelor se încadrează Tabelul 1.8. Dar tabelul din Anexa 2? 3. În ce categorie de tabele se încadrează tabelele cu date rezultate în urma desfăsurării unei lucrări de laborator cu caracter experimental? 4. Care sunt proprietăţile erorilor întâmplătoare? 5. Ce reprezinta interpolarea?
 22. Acţionări hidraulice şi pneumatice 25 LABORATOR 3 SIMBOLIZAREA UTILIZATĂ ÎN ACŢIONĂRILE HIDRAULICE 3.1. Obiectivele lucrării  Cunoaşterea simbolizării utilizate in acţionarea hidraulică. 3.2. Noţiuni introductive Sistemele de acţionare hidraulică utilizează lichide pentru transferul de energie între intrare şi ieşire. În prima fază lichidul primeşte energie mecanică mărindu-şi energia specifică într-o maşină hidraulică volumică (pompa P). Ulterior, energia este cedată motorului hidraulic (MH). Parametrii energiei hidraulice obţinuţi la pompă, Qp şi pp, sunt adaptaţi cerinţelor de la motor, Qm şi pm, prin aparatura de distribuţie, reglare şi protecţie (ADRP). Structura generală a unui sistem de acţionare hidraulică este prezentată în Fig. 3.1. Fig. 3.1 - Structura generală a unui sistem hidraulic de acţionare. În schemele hidraulice de acţionare se utilizează semne convenţionale (STAS 7145-86) pentru reprezentarea elementelor care compun schema. ADRP ME P Qp pp Qm pm MH EA TH R
 23. Îndrumar de laborator 26 Semnele convenţionale sunt grupate în următoarele categorii : 1. Maşini hidraulice: 1.1. Pompe 1.2. Motoare 1.3. Pompă - Motor. 2. Aparate pentru distribuţie şi reglare discontinuă a debitului. 3. Aparate pentru reglarea presiunii. 4. Aparate pentru reglarea continuă a debitului. 5. Elemente de condiţionare şi transfer. 6. Elemente auxiliare. 7. Aparate de măsură. 8. Motoare de antrenare Tabelul 3.1 Simboluri utilizate in acţionarea hidraulică Nr. crt. Denumire Semn convenţional 1.Maşini hidraulice 1.1 Pompe 1.1.1 Pompe cu cilindree fixă. 1.1.1.1 Pompă cu cilindree fixă cu sens unic de curgere a fluidului. 1.1.1.2 Pompă cu cilindree fixă cu două sensuri de curgere a fluidului. 1.1.2 Pompe cu cilindree variabilă. 1.1.2.1 Pompă cu cilindree variabilă cu sens unic de curgere a fluidului. 1.1.2.2 Pompă cu cilindree variabilă cu două sensuri de curgere a fluidului
 24. Acţionări hidraulice şi pneumatice 27 1.2 Motoare 1.2.1 Motoare rotative. 1.2.1.1 Motoare cu cilindree fixă. 1.2.1.1.1 Motor cu cilindree fixă cu sens unic de curgere a fluidului. 1.2.1.1.2 Motor cu cilindree fixă cu două sensuri de curgere a fluidului. 1.2.1.2 Motoare cu cilindree variabilă. 1.2.1.2.1 Motor cu cilindree variabilă cu sens unic de curgere a fluidului. 1.2.1.2.2 Motor cu cilindree variabilă cu două sensuri de curgere a fluidului 1.2.2 Motor oscilant. 1.2.3 Motoare liniare (cilindri). 1.2.3.1 Cilindri cu simplă acţiune. 1.2.3.1.1 Cilindru cu simplă acţiune cu revenire cu arc, cu piston de tip disc. 1.2.3.1.2 Cilindru cu simplă acţiune şi revenire gravitaţională, cu piston de tip plunjer.
 25. Îndrumar de laborator 28 1.2.3.2 Cilindri cu dublă acţiune. 1.2.3.2.1 Cilindru cu dublă acţiune si tijă simplă (diferenţial). 1.2.3.2.2 Cilindru cu dublă acţiune si tijă dublă (nediferenţial). 1.2.3.3 Cilindri cu frânare. 1.2.3.3.1 Cilindru cu frânare nereglabilă, la un singur capăt. 1.2.3.3.2 Cilindru cu frânare nereglabilă, la ambele capete. 1.2.3.3.3 Cilindru cu frânare reglabilă, la un singur capăt. 1.2.3.3.4 Cilindru cu frânare reglabilă, la ambele capete. 1.2.3.4 Cilindri telescopici. 1.2.3.4.1 Cilindru telescopic cu simplă acţiune. 1.2.3.4.2 Cilindru telescopic cu dublă acţiune. 1.2.4 Multiplicator de presiune.
 26. Acţionări hidraulice şi pneumatice 29 1.2.5 Transformator de presiune pneumo- hidraulic. 1.3 Pompă-motor 1.3.1 Pompă-motor cu cilindree fixă. 1.3.1.1 Pompă-motor cu cilindree fixă cu sens unic de curgere a fluidului. 1.3.1.2 Pompă-motor cu cilindree fixă cu sensuri diferite de curgere a fluidului 1.3.1.3 Pompă-motor cu cilindree fixă la care sensul de curgere a fluidului poate fi inversat. 1.3.2 Pompă-motor cu cilindree variabilă. 1.3.2.1 Pompă-motor cu cilindree variabilă cu sens unic de curgere a fluidului. 1.3.2.2 Pompă-motor cu cilindree variabilă cu sensuri diferite de curgere a fluidului. 1.3.2.3 Pompă-motor cu cilindree variabilă la care sensul de curgere a fluidului poate fi inversat. 2.Aparate de distribuţie şi reglare discontinuă a debitului. 2.1 Distribuitoare 2.1.1 Distribuitoare - simbol de bază ( la care se adaugă obligatoriu tipul comenzii vezi 2.1.2 şi 2.1.3). 2.1.1.1 Distribuitor 2/2 (cu 2 orificii:P şi C şi cu 2 poziţii:I şi II ). P I II C
 27. Îndrumar de laborator 30 2.1.1.2 Distribuitor 3/2 (cu 3 orificii: P, C şi T şi cu 2 poziţii: I şi II ) 2.1.1.3 Distribuitor 4/2 (cu 4 orificii: P, T, A şi B şi cu 2 poziţii: I şi II ) 2.1.1.4 Distribuitor 4/3 cu centru blocat (cu 4 orificii: P, T, A şi B şi cu 3 poziţii: 0, I şi II ) 2.1.1.5 Distribuitor 4/3 (cu 4 orificii: P, T, A şi B şi cu 3 poziţii: 0, I şi II ) Diferenţa faţă de cazul anterior este conexiunea la poziţia 0 2.1.2 Distribuitoare cu comandă directă. 2.1.2.1 Distribuitor 2/2 cu poziţia I comandată cu electromagnet (E1) iar poziţia II cu arc de revenire. 2.1.2.2÷4 Distribuitoarele cu comandă directă de la punctele 2.1.1.1 ÷2.1.1.5 (şi toate celelalte variante posibile), pot avea diverse tipuri de comenzi de comutare a poziţiei dintre care cele mai întâlnite sunt: -cu buton -cu manetă -cu pedală -cu tachet -cu arc -cu electromagnet -cu comandă Hidraulică P T A B I II 0 P I II C E1 C II I P T P T A B I II 0 T A B P I II
 28. Acţionări hidraulice şi pneumatice 31 2.1.3 Distribuitoare cu comandă pilotată. 2.1.3.1 Distribuitor 4/2, cu arc de revenire în poziţia iniţială atât la distribuitorul pilot cât şi la cel principal. 2.1.3.2 Distribuitor 4/2, cu arc de revenire în poziţia iniţială numai la distribuitorul pilot. 2.1.3.3÷… La distribuitoarele de la punctele 2.1.1.1÷2.1.1.5 se pot utiliza inclusiv variantele 2.1.3.1 şi 2.1.3.2. 2.2 Distribuitoare cu droselizarea secţiunii de trecere 2.2.1 Distribuitor 2/2 cu comanda prin tachet a deplasării şi revenire prin arc. 2.2.2 Servovalvă 2.3 Supape de sens 2.3.1 Supape de sens unic. 2.3.1.1 Supapă de sens unic fără arc de revenire. 2.3.1.2 Supapă de sens unic cu arc de revenire. 2.3.2 Supapă de sens unic deblocabilă. 2.3.3 Supapă de selectare. P T E II A B I I P T E II A B C P P T B A
 29. Îndrumar de laborator 32 3. Aparatura pentru reglarea presiunii 3.1 Supape de presiune normal închise. 3.1.1 Supapă de presiune normal închisă cu comandă directă. STAS 7145/86 ISO 1219-1/06 3.1.2 Supapă de presiune normal închisă cu comandă pilotată. STAS 7145/86 ISO 1219-1/06 3.2 Supape de presiune normal deschise 3.2.1 Supapă de presiune normal deschisă cu comandă directă. STAS 7145/86 ISO 1219-1/06 3.2.2 Supapă de presiune normal deschisă cu comandă pilotată. STAS 7145/86 ISO 1219-1/06 4. Aparatură pentru reglarea debitului 4.1 Drosele 4.1.1 Drosel reglabil. 4.1.2 Drosel reglabil cu supapă de ocolire (drosel de cale). 4.2 Regulatoare de debit 4.2.1 Regulator de debit cu două căi. detaliat simplificat
 30. Acţionări hidraulice şi pneumatice 33 4.2.2 Regulator de debit cu trei căi. detaliat simplificat 4.3 Divizor de debit 5.Elemente de condiţionare si transfer 5.1 Filtru 5.1.1 Sorb 5.2 Acumulator 5.3 Releu de presiune 5.4 Răcitor
 31. Îndrumar de laborator 34 5.5 Rezervor 6. Elemente auxiliare 6.1 Conducte 6.1.1 Conducte rigide -de forţă -de comandă -de drenaj 6.1.2 Conducte flexibile 6.2 Cablu electric 7. Aparate de măsură 7.1 Manometru 7.2 Manometru diferenţial 7.3 Termometru 7.4 Debitmetru 7.5 Indicator de nivel vizual 7.6 Indicator electric de nivel 8. Motoare de antrenare 8.1 Motor electric de antrenare M
 32. Acţionări hidraulice şi pneumatice 35 Schema hidraulică constituie reprezentarea prin simboluri a totalităţii elementelor componente ale unei instalaţii hidraulice, precum şi a legăturilor dintre ele. 3.3. Verificare finală 1. Desenati simbolul pentru: a) Pompa cu cilindree variabila cu sens unic de curgere a fluidului; b) Motor oscilant; c) Cilindru diferential cu dubla actiune; d) Distribuitor cu trei orificii si trei pozitii cu comanda cu electromangnet; e) Supapa de sens unic deblocabila; f) Manometru. 2. Numiti echipamentul reprezentat prin simbolul: a) b) c) d) e) f)
 33. Îndrumar de laborator 36 3. Identificaţi aparatele din componenţa următoarelor scheme de principiu: A B C D 1 2 6 4 5 1 4 5 6 7 6 2 3
 34. Acţionări hidraulice şi pneumatice 37 LABORATOR 4 STUDIUL CONSTRUCŢEI ȘI FUNCŢIONĂRII POMPELOR VOLUMICE 4.1. Obiectivele lucrării  Cunoaşterea şi înţelegerea principiului de lucru al pompelor volumice;  Cunoaşterea şi aplicarea relaţiilor de calcul pentru parametrii principali ai pompelor volumice;  Cunoaşterea celor mai importante tipuri constructive de pompe volumice şi înţelegerea modului de lucru al acestora;  Cunoaşterea şi aplicarea relatiilor de dimensionare şi alegerea pompelor din cataloagele firmelor producătoare. 4.2. Noţiuni teoretice Definiţie: Pompele volumice sunt pompe în care creşterea energiei fluidului provine în primul rând din energia de presiune (SR ISO 5598). Cantitatea de fluid refulată de pompă depinde de viteza de rotaţie a arborelui de antrenare şi de volumul geometric al pompei. Pompele volumice transportă lichidul din racordul de aspiraţie în cel de refulare volum cu volum. În acest scop sunt delimitate camere de volum variabil, constituite între elementele active ale pompei. Principiul de lucru al pompelor volumice În faza de aspiraţie volumul camerelor este în creştere, presiunea scade şi ele sunt conectate la racordul de aspiraţie. Are loc umplerea cu lichid a acestora. Când volumul camerelor devine maxim, acestea sunt închise mecanic şi camerele cu lichid se deplasează către racordul de refulare.
 35. Îndrumar de laborator 38 Fig. 4.1 - Prezentare generală a tipurilor constructive de pompe volumice.
 36. Acţionări hidraulice şi pneumatice 39 În faza de refulare, volumul camerelor scade şi se produce creşterea de presiune şi evacuarea lichidului. Presiunea minim posibilă în camerele de lucru este presiunea de vaporizare a lichidului la temperatura de funcţionare a pompei, iar presiunea de refulare poate fi, teoretic, oricât de mare, fiind practic limitată numai de rezistenţa mecanică a elementelor componente ale pompei. Orice pompă volumică respectă obligatoriu două cerinţe constructive: -are una sau mai multe camere de volum variabil; -are unul sau mai multe elemente care delimitează net zona de aspiraţie de cea de refulare şi permite legarea fiecărei camere, pe rând, cu aspiraţia respectiv refularea (sistemul de distributie al pompei). Clasificarea pompelor volumice. Ȋn Fig. 4.1 este prezentată clasificarea pompelor volumice, ȋn funcţie de tipul constructiv, de tipul de reglare a volumului geometric şi de domeniului de presiuni pentru care sunt destinate. 4.3. Parametrii principali ai pompelor volumice 1. Volumul total aspirat de o cameră de lucru VC [cm3 ] este diferenţa dintre volumul său maxim Vmax şi volumul său minim Vmin. = − (4.1) 2. Cilindreea sau volumul geometric V [cm3 /rot] sau [cm3 /cursă dublă] este volumul total vehiculat de pompă la un ciclu de lucru complet (rotaţie sau cursă dublă). Volumul geometric identifică pompele volumice. În cazul pompelor cu mai multe camere de lucru, volumul geometric este volumul total aspirat de o cameră înmulţit cu numărul camerelor de lucru. = ∙ (4.2) 3. Debitul teoretic vehiculat de pompă Qt [ /min] este produsul dintre volumul geometric pompei şi turaţia de antrenare a acesteia (turaţia motorului electric de antrenare).
 37. Îndrumar de laborator 40 = ∙ (4.3) 4. Debitul efectiv vehiculat de pompă Q [ /min] este mai mic decât cel teoretic din cauza pierderilor interne de lichid: = ∙ = ∙ ∙ (4.4) ȋn care randamentul volumic v  =0,90÷0,95. Cu relaţia (4.4) se poate determina debitul efectiv furnizat de o anumită pompă (V cunoscut) pentru o turaţie de antrenare dată (un anumit motor electric). Relaţia (4.4) se poate utiliza şi pentru alegerea pompei adecvate atunci când dorim să obţinem un anumit debit, având motorul electric ales. În acest caz, se calculează volumul geometric necesar cu relatia (4.5) şi, în funcţie de gama de valori din catalog, se alege pompa cu volumul geometric imediat mai mare decât cel rezultat din calcul. = ∙ (4.5) 5. Puterea hidraulică efectivă (puterea hidraulică utilă) Nh [kW] a lichidului la ieşirea din pompă: = ∙ (4.6) ȋn care: p este presiunea în racordul de refulare al pompei, iar Q este debitul real refulat de pompă. 6. Puterea de antrenare a pompei (puterea consumată) Nc [kW]: t Q p N    (4.7) ȋn care randamentul total t  =0,80÷0,85. Relaţia (4.7) permite determinarea puterii necesare pentru antrenarea pompei care trebuie să furnizeze debitul Q la presiunea p (presiune dependenta de încărcarea de la motorul hidraulic). 7. Momentul efectiv de antrenare a pompei M [daN·cm] pentru obţinerea debitului efectiv Q la presiunea p:
 38. Acţionări hidraulice şi pneumatice 41 = ∙ ∙ (4.8) ȋn care: ω [rad/s] – viteza unghiulară, n      2 , iar n [rot/s] – turaţia de antrenare a pompei. 7. Momentul teoretic de antrenare a pompei Mt [daN·cm], dacă se cunosc cilindreea şi presiunea de lucru: p V Mt     2 (4.9) 9. Randamentul volumic este raportul dintre debitul efectiv Q furnizat de pompă la o anumită presiune şi cel teoretic Qt: = (4.10) 4.4. Tipuri constructive de pompe volumice În Fig. 4.1 este prezentat un tablou general al tipurilor constructive de pompe volumice, cu informaţii privind domeniul presiunilor maxime pe care acestea le pot asigura precum şi privind posibilitatea reglării cilindreei acestora. ● Pompe cu roţi dinţate Fig. 4.2 - Pompa cu roţi dinţate cu angrenare exterioară.
 39. Îndrumar de laborator 42 Pompele cu roţi dinţate (Fig. 4.2 şi Fig. 4.3) sunt pompe la care două sau mai multe roţi dinţate acţionează, prin angrenare, ca elemente de pompare (SR ISO 5598). Transportul de lichid din camera de aspiraţie A către camera de refulare R se face prin intermediul golurilor dintre dinţii roţilor dinţate. Camerele de lucru sunt golurile dintre dinţi. La ieşirea din angrenare a dinţilor volumul camerelor creşte şi se produce aspiraţia. În continuare camerele de lucru transportă lichidul pe la periferia roţilor dinţate. La intrarea în angrenare volumul camerei scade şi are loc refularea. Fig. 4.3 - Elementele componente ale pompei cu roţi dinţate şi angrenare exterioară. Delimitarea netă dintre racordul de aspiraţie şi cel de refulare este asigurată de contactul dintre dinţii aflaţi în angrenare. Un fenomen specific este strivirea lichidului între dinţi în zona de angrenare, ceea ce duce la creşterea presiunii şi încărcarea roţilor. Pentru descărcare sunt prelucrate canale în piesele care susţin bucşele de lăgăruire (Fig. 4.2). Cilindreea pentru acest tip de pompe se calculează cu următoarea relaţie: = 2 ∙ ∙ ∙ ∙ (4.11) în care: m - modulul roţilor dinţate, b - lăţimea roţilor dinţate, iar z este numărul de dinţi ai unei roţi.
 40. Acţionări hidraulice şi pneumatice 43 ● Pompe cu palete culisante Pompele cu palete culisante sunt pompe la care fluidul este deplasat de un sistem de palete culisante antrenate de rotor şi menţinute în contact cu statorul; rotorul şi statorul fiind excentrice, formează între ele o capacitate de volum variabil (SR ISO 5598). Fig. 4.4 - Pompa cu palete culisante cu simplu efect şi aspiraţie exterioară. O cameră de lucru este delimitată între stator, rotor, două palete consecutive şi capacele laterale ale pompei. Amplasarea excentrică a rotorului faţă de stator face ca volumul fiecărei camere de lucru să varieze. Pentru pompa din Fig. 4.4, sensul de rotaţie fiind cel de pe desen, ȋn jumătatea inferioară camerele de lucru au volumul în creştere, fiind puse ȋn legătură cu camera de aspiraţie, iar în jumătatea superioară volumul camerelor este în scădere, ele fiind puse în legătură cu camera de refulare. Deoarece contactul dintre palete şi stator este important pentru delimitarea unei camere de lucru, sunt utilizate diferite metode pentru asigurarea unui contact ferm între palete şi stator.
 41. Îndrumar de laborator 44 Condiţia pentru delimitarea netă a camerei de aspiraţie de cea de refulare este ca unghiul la centru dintre două palete consecutive să fie mai mic decât unghiul la centru corespunzător zonei de trecere dintre camera de aspiraţie şi cea de refulare. Forma extremităţii paletelor este importantă deoarece aceasta influenţează calitatea contactului şi mărimea forţelor de frecare dintre palete şi stator şi implicit randamentul pompei. În Fig. 4.5 sunt prezentate două variante de palete. Cilindreea acestui tip de pompe depinde de mărimea excentricităţii dintre stator şi rotor. Variantele cu cilindree variabilă se obţin dacă se proiectează un sistem care să deplaseze statorul pe direcţia x (pentru varianta din Fig. 4.4). ● Pompe cu pistoane axiale Pompele cu pistoane axiale (Fig. 4.5 şi Fig. 4.6) sunt pompe care au pistoanele cu axele paralele cu cea a axului de antrenare şi sunt dispuse concentric cu acesta. Pistoanele sunt antrenate de un disc înclinat (SR ISO 5598). La pompele cu pistoane axiale cu disc înclinat, mişcarea de rotaţie imprimată axului central este transmisă blocului cilindrilor împreună cu care se rotesc şi pistoanele. Fig. 4.5 - Secţiune prin pompa cu pistoane axiale şi disc ȋnclinat.
 42. Acţionări hidraulice şi pneumatice 45 Pistoanele sunt fixate prin articulaţii sferice de discul înclinat, astfel că la o rotaţie completă pistoanele execută şi o mişcare de translaţie în locaşurile din corpul cilindrilor. Camerele de lucru sunt delimitate de pistoane în locaşele din corpul cilindrilor. În timpul rotaţiei pistoanele se deplasează în sensul ieşirii din locaş, caz în care volumul camerei de lucru creşte şi este pusă în legătură cu camera de aspiraţie, şi în sensul intrării în locaş, caz in care volumul camerelor de lucru scade şi sunt puse în legătură cu camera de refulare. Legarea succesiva la camera de aspiraţie sau cea de refulare se face prin intermediul unei piese numită oglindă de distribuţie (Fig. 4.6), care este fixă. Fig. 4.6 - Pompa cu pistoane axiale cu disc înclinat. Condiţia delimitării dintre camera de aspiraţie şi cea de refulare este ca diametrul unui locaş cilindric să fie mai mic decât lăţimea zonei de trecere dintre cele două canale semicirculare dispuse pe oglinda de distribuţie. Cilindreea pentru acest tip de pompe se calculează cu relaţia următoare: = ∙ ℎ ∙ ∙ 4 (4.12) în care: z - numărul de pistoane, h - cursa pe care o face un piston la o rotaţie completă, d - diametrul unui piston.
 43. Îndrumar de laborator 46 ● Pompe cu pistoane radiale La acest tip de pompă între rotor şi stator există excentricitatea e datorită căreia fiecare piston execută la o rotaţie completă o cursă h=2e. Camera de lucru de volum variabil se delimitează între piston şi locaşul său din rotor. Pentru sensul de rotaţie din Fig. 4.7 pe jumătatea din stânga pistoanele ies din locaşuri, camera de lucru are volumul în creştere şi are loc aspirarea lichidului. Pe jumătatea de rotaţie din dreapta pistoanele sunt împinse în locaşuri, volumul camerei de lucru scade şi lichidul este refulat. Legătura camerelor de lucru cu racordul de aspiraţie respectiv cu cel de refulare se face prin intermediul axului central de distribuţie care este fix. Condiţia pentru delimitarea netă a aspiraţiei de refulare este ca lăţimea t a peretelui axului de distribuţie să fie mai mare decât diametrul d1 al canalizaţiei de legătură dintre camera de lucru şi axul central (Fig. 4.7). Fig. 4.7 - Pompa cu pistoane radiale cu sprijin exterior t d piston rotor stator ax de distributie aspiraţie refulare ax de distributie
 44. Acţionări hidraulice şi pneumatice 47 4.5. Agregatul de pompare În orice sistem hidraulic pompele lucrează obligatoriu împreună cu un grup de elemente formând agregatul de pompare (Fig. 4.8). În componenţa agregatului de pompare intră: pompa, motorul electric, rezervorul, supapa de limitare a presiunii, conducta de aspiraţie, conducta de retur şi eventual filtru de retur şi elemente de condiţionare a temperaturii lichidului de lucru. Fig.4.8 - Agregatul de pompare. 4.6. Verificare finală 1. Analizaţi pompele secţionate şi din standurile din laborator. 2. Care sunt cele două cerinţe constructive îndeplinite obligatoriu de toate pompele volumice? 3. La una dintre pompele prezentate în figurile 4.2, 4.4 sau 4.5 explicaţi cum sunt concretizate aceste cerinţe. 4. Pentru pompa din Fig. 4.4 explicaţi ce repere din componenţa pompei delimitează camerele de lucru de volum variabil. 5. Reprezentaţi în două vederi oglinda de distribuţie de la pompa din Fig. 4.6. Contribuie această piesă la realizarea uneia dintre cele două cerinţe? Daca da, la care dintre cerinţe? 6. Dacă într-o instalaţie se ating presiuni de 300 bar, ce tipuri constructive de pompe se pot utiliza? 7. Dacă în relaţia (4.3) valoarea pentru n este în [rot/min] iar valoarea pentru V în [cm3 /rot], care este factorul de
 45. Îndrumar de laborator 48 transformare astfel încât valoarea numerică a debitului Q să se obţină în [ /min]. 8. Ce putere de antrenare este necesară pentru o pompă cu debitul teoretic Qt=8 /min care lucrează la presiunea p=55bar? 9. Ce debit efectiv este furnizat de o pompă cu volumul geometric V=14cm3 /rot, antrenată de un motor cu turaţia n=1450rot/min? Considerând că este vorba de o pompă cu pistoane axiale cu corp înclinat găsiţi codul ei din extrasul din catalogul Hidraulica Plopeni (Anexa 3). Care este turaţia maximă la care poate fi antrenată această pompă? 10.Ce volum geometric trebuie să aibă o pompă pentru a vehicula un debit teoretic Qt=11 /min, dacă este antrenată de un motor cu turaţia n=1000rot/min? Care este debitul efectiv dacă v  =0,95? Considerând că este o pompă cu roţi dinţate, găsiţi codul ei din extrasul din catalogul Hidraulica Plopeni (Anexa 1 şi Anexa 2). Care sunt dimensiunile de gabarit ale acestei pompe? 11.Ce componente include agregatul de pompare? 12.Alegeţi din catalogul de pompe cu roţi dinţate o pompă şi calculaţi debitul şi puterea hidraulică furnizată, considerând că este antrenată cu turaţia n=1450rot/min şi lucrează la presiunea p=150bar.
 46. Acţionări hidraulice şi pneumatice 49 LABORATOR 5 TRASAREA CARACTERISTICILOR POMPELOR VOLUMICE 5.1. Obiectivele lucrării:  Cunoaşterea principalelor caracteristici ale pompelor volumice;  Cunoaştrea metodologiei de trasare a caracteristicilor statice ale unei pompe volumice;  Cunoaşterea şi aplicarea practică a metodologiei de trasare a a caracteristicilor statice pentru o pompă cu roţi dinţate. 5.2. Noţiuni teoretice Utilizatorul pompelor hidraulice volumice este interesat de valorile efective care se stabilesc în funcţionare pentru parametrii hidraulici şi de dependenţa dintre aceştia. Relaţiile de dependenţă între aceste mărimi sunt exprimate prin caracteristici statice, la baza carora sunt relaţii algebrice de forma: ) , ( n p f Q  , ) , ( Q p f t   , ) (M f n  , ) , ( p n f Q   (5.1) ● Caracteristica statică debit – presiune Această caracteristică este cel mai frecvent utilizată în aprecierea performanţelor staţionare sau tranzitorii ale unei pompe sau motor hidraulic rotativ (Fig. 5.1). Debitului teoretic vehiculat de pompă Qt (5.2) depinde de presiune. V n Qt   (5.2) Debitul efectiv Q al pompei diferă de cel teoretic din cauza pierderilor de debit ΔQ care au loc ȋn interiorul pompei.
 47. Îndrumar de laborator 50 = − (5.3) Pierderile de debit ΔQ au drept cauză scăpările de ulei ΔQ1 prin jocuri (neetanşeităţi) şi umplerea incompletă a camerelor de lucru ale pompei ΔQ2. = + (5.4) Pierderile prin jocuri (fante) ΔQ1 sunt direct proporţionale cu presiunea p in racordul de refulare al pompei: p a Q p    1 Pierderile de ulei din cauza umplerii incomplete a camerelor volumice ΔQ2 sunt direct proporţionale cu vâscozitatea uleiului şi cu turaţia de antrenare a pompei. De obicei ele sunt mici în raport cu pierderile prin jocuri şi se neglijează, ΔQ2 = 0. Relaţia debitului efectiv are forma: = − ∙ (5.5) şi reprezintă ecuaţia unei drepte de pantă dp dQ a p  . Ȋn Fig. 5.1 este prezentă caracteristica statică debit-presiune a unei pompe volumice. Fig.5.1 - Caracteristica statică debit-presiune.
 48. Acţionări hidraulice şi pneumatice 51 Caracteristicile de randament Procesul de transformare a energiei mecanice în energie hidraulică este însoţit de pierderi de natură mecanică, hidraulică şi volumică. Pierderile mecanice ∆ apar din cauza frecărilor în garnituri, în rulmenţi şi a suprafeţelor interioare cu uleiul din pompă. Aceste pierderi se determină ca diferenţă dintre puterea consumată NC la arborele pompei şi puterea teoretică (ideală) Nt: = − (5.6) În funcţie de parametrii mecanici la axul pompei, puterea consumată este: = ∙ (5.7) = ∙ (5.8) în care: Qt este calculat cu relaţia (5.2), iar ω = 2·π·n, ω [rad/s] este viteza unghiulară, n [rot/s] – este turaţia. Momentul de antrenare la arborele pompei M se determină cu relatia: = + (5.9) în care: Mt [Nm] – momentul teoretic de antrenare, ΔMm [Nm] - pierderile de moment pentru învingerea frecărilor mecanice şi hidraulice Momentul teoretic de antrenare Mt se calculează cu relaţia: = 2 ∙ ∙ (5.10) Pierderile hidraulice în pompe se datoresc circulaţiei uleiului în interiorul pompei şi reprezintă de fapt pierderile de presiune pentru învingerea energiei cinetice a fluidului. Fiind foarte mici, de obicei ele se neglijează. Pierderile volumice ΔQ au fost analizate la caracteristica debit - presiune.
 49. Îndrumar de laborator 52 Corespunzător celor trei tipuri de pierderi de putere în pompă, se definesc randamentele corespunzătoare: Randamentul volumic ηv, arată că debitul efectiv (real) este mai mic decât debitul teoretic. = = − = − ∙ (5.11) Randamentul volumic scade cu creşterea pierderilor volumice, respectiv cu creşterea presiunii (Fig. 5.2). Fig. 5.2 - Caracteristicile de randament. Randamentul mecanic ηm este raportul între puterea teoretică (ideală) Nt şi puterea consumată NC la arborele pompei, respectiv raportul între momentul teoretic Mt şi momentul real de antrenare M la arborele pompei: = (5.12) Ţinând cont de relaţia (5.10) a momentului teoretic Mt, randamentul mecanic se poate scrie: = ∙ 2 ∙ 1 (5.13) In care: V – volumul geometric al pompei, p – presiunea in racordul de refulare, M – momentul de antrenare la arborele pompei. Din aceste relaţii rezultă că randamentul mecanic al pompei creşte cu creşterea presiunii, deoarece creşte puterea consumată,
 50. Acţionări hidraulice şi pneumatice 53 dar în acelaşi timp are loc o uşoară creştere a pierderilor mecanice ΔNm. Dependenţa între randamentul mecanic şi presiunea pompei ηm = f(p) este reprezentată în Fig. 5.2. Randamentul hidraulic ηh este determinat de pierderile de putere (energie) pentru circulaţia uleiului în pompă, corespunzătoare învingerii rezistenţelor hidraulice De obicei randamentul hidraulic se consideră unitar ηh = 1, deoarece pierderile prin rezistenţele hidraulice se înglobează în pierderile mecanice. Randamentul hidraulic este o parte a randamentului mecanic. Randamentul total ηt al pompei este dat de pierderile totale de putere în pompă şi se defineşte ca fiind raportul între puterea utilă (hidraulică) Nh obţinută la ieşirea din pompă şi puterea consumată (de antrenare) NC la arborele pompei. = = ∙ (5.14) Randamentul total al pompei se exprimă ca produs al celor trei tipuri de randamente. Prin înlocuirile corespunzătoare, rezultă: = ∙ ∙ = ∙ ∙ = (5.15) Pe baza celor prezentate se pot face o serie de observaţii asupra randamentului total ηt al pompei: 1. Randamentul total creşte cu creşterea presiunii, deoarece randamentul mecanic creşte într-o măsură mai mare decât scăderea randamentului volumic. Începând de la o anumită valoare a presiunii, randamentul mecanic nu mai creşte iar randamentul volumic scade accentuat, astfel încât randamentul total scade; 2. Randamentul total ηt creşte cu turaţia de antrenare n într-o mică măsură, deoarece randamentul volumic ηv se măreşte, iar randamentul mecanic ηm se micşorează; 3. Randamentul total ηt este mai mare la pompele cu cilindree mare (pompe mari) deoarece atât ηv cât şi ηm se măresc cu creşterea cilindreei pompei.
 51. Îndrumar de laborator 54 5.3. Descrierea instalaţiei experimentale Determinarea caracteristicilor pompelor volumice rotative Q = f(p), ηv = f(p) şi Mt = f(p) se va realiza pe standul experimental prezentat în Fig. 5.3. Pompa de încercat este o pompă cu roţi dinţate PRD2 - 1013D, fabricată la U.M. Plopeni, având cilindreea de 8 cm3 /rot. Pompa este antrenată de un motor electric cu turaţia n = 3000 [rot/min]. Fig. 5.3 - Instalaţia experimentală. Pompa supusă testării (1) este antrenată la turaţie constantă sau variabilă de motorul electric (2) a cărui turaţie este sesizată de traductorul de turaţie (3). Cu ajutorul droselului (10) se realizează încărcarea sistemului. Distribuitorul (8) permite conectarea/deconectarea debitmetrului (9). Diferenţa de presiune pe pompă se determină ca diferenţă dintre presiunea în racordul de refulare citită la manometrul (6) şi depresiunea în racordul de aspiraţie citită la manometrul (5). Supapa de presiune (11) limitează presiunea maximă din sistem. Sistemul este prevăzut cu schimbătorul de căldură (14), care asigură menţinerea temperaturii uleiului în limitele recomandate, temperatură care poate fi citită cu termometrul (13). Filtru de retur (12) reţine impurităţile din uleiul care se întoarce din instalaţie.
 52. Acţionări hidraulice şi pneumatice 55 5.4. Modul de lucru  Înainte de pornirea instalaţiei se verifică poziţia “complet deschis” pentru droselul (10).  Se reglează supapa de presiune pentru valoarea maximă a presiunii ȋn instalaţie.  După pornire, se modifică deschiderea droselului prin închiderea treptată a acestuia. Pentru fiecare deschidere reglată se citesc: indicaţiile manometrelor (5) şi (6), a debitmetrului (9) şi a turometrului (3). Se va efectua un număr de 6 ÷ 10 citiri.  După terminarea masurătorilor, se ȋnchide droselul şi se opreşte motorul electric de antrenare. 5.5. Relaţii de calcul  Debitul teoretic refulat de pompă: = ∙ Pentru instalaţia din laborator pompa are V = 8 cm3 /rot şi este antrenată de un motor electric cu turaţia n = 3000 [rot/min].  Debitul efectiv refulat de pompă: = ∙ ȋn care D – numărul de diviziuni citite la debitmetrul (9); div=0,24 - valoarea unei diviziuni exprimată ȋn [ /min].  Sarcina pompei: = − ȋn care pr – presiunea de refulare a pompei, măsurată la manomerul (6), pa – presiunea de aspiraţie a pompei, măsurată la manometrul (5).  Randamentul volumic: =
 53. Îndrumar de laborator 56  Momentul teoretic de antrenare a pompei: = 2 ∙ ∙ 5.6. Verificare finală 1. Denumiţi simbolurile corespunzătoare aparatelor care compun circuitul hidraulic din Fig. 5.3. 2. Completati tabelul următor cu valorile măsurate şi cele calculate. Tabelul 5.1 Nr. crt pa [bar] pr [bar] p [bar] D [diviziuni] Q [l/min] Qt [l/min] v  Mt [daN·cm] 3. Pe baza datelor din tabelul anterior, trasaţi caracteristicile Q = f(p), ηv = f(p) şi Mt = f(p).
 54. Acţionări hidraulice şi pneumatice 57 LABORATOR 6 STUDIUL MOTOARELOR HIDRAULICE LINIARE 6.1. Obiectivele lucrării  Studiul motoarelor hidraulice liniare - cilindrii hidraulici;  Cunoaşterea şi utilizarea relatiilor pentru proiectarea unui cilindru hidraulic. 6.2. Noţiuni teoretice Deplasarea liniară, pe o distanţă impusă, sub o sarcină dată se poate realiza utilizând diferite tipuri de acţionare. În funcţie de domeniul în care se încadrează valoarea cursei şi forţei se poate opta pentru un tip de acţionare sau altul: actionare mecanica, electrica, hidraulica sau pneumatica. Motoarele hidraulice liniare cunoscute sub denumirea curentă de cilindri hidraulici realizează transformarea energiei hidraulice (presiune-debit) în energie mecanică de translaţie (forţă-viteză) pe care o transmit mecanismelor acţionate. După numărul direcţiilor în care cilindrul efectuează deplasarea sub acţiunea energiei hidraulice, cilindrii pot fi:  cu simplă acţiune la care revenirea în poziţie iniţială se face prin intermediul unui arc sau sub greutatea proprie;  cu dublă acţiune la care deplasarea în ambele sensuri se face utilizând energia hidraulică; Dupa raportul celor două suprafeţe active, cilindrii cu dublă acţiune pot fi:  nediferenţiali (cu tijă bilaterală) la care 2 1 A A  ;  diferenţiali (cu tijă unilaterală) la care 2 1 A A  ;
 55. Îndrumar de laborator 58 Fig. 6.1 – Clasificarea cilindrilor hidraulici
 56. Acţionări hidraulice şi pneumatice 59 După existenţa frânării la capăt de cursă, cilindrii pot fi:  cu frânare la capăt de cursă;  fără frânare la capăt de cursă. În funcţie de forma pistonului cilindrii hidraulici pot fi:  cu piston tip disc;  cu piston tip plunjer;  cu piston telescopic. În Fig. 6.1 este prezentat tabloul general de clasificare a cilidrilor hidraulici. 6.3 Construcţia MHL În principiu, un cilindru hidraulic (Fig. 6.2) este compus din următoarele elemente: corpul cilindrului (1), pistonul (2) şi tija (tijele) (3). Lichidul sub presiune este trimis în una din incinte şi pe suprafaţa activă a pistonului se va crea o forţă de presiune ( A p  ) care va acţiona asupra pistonului care se pune în mişcare. Din cealaltă incintă lichidul va fi evacuat la rezervor. c 8 7 1 3 2 6 4 5 9 10 11 12 13 Fig. 6.2 - Construcţia unui cilindru hidraulic 1 - corpul cilindrului; 2 - piston; 3 - tija; 4 - racord; 5 – bucşă de ghidare; 6 – garnitură de etanşare a tijei; 7 – capac străpuns; 8 - manşon; 9 – garnitură de etanşare a capacului; 10 – port-bucşă; 11 – inel de ghidare; 12 – garnitură de etanşare a pistonului; 13 - capac. Cilindrii hidraulici sunt realizaţi de întreprinderi specializate sau, atunci când este necesar, pot fi construiţi în oricare atelier cu dotare medie.
 57. Îndrumar de laborator 60 Cilindrii cu piston pot fi executaţi în varianta cu frânare la capăt de cursă. În Fig. 6.3 este prezentată o soluţie constructivă pentru frânare la capăt de cursă in scopul de a evita ciocnirea repetată a pistonului de capac şi consecinţele sale de natură hidraulică sau mecanică. La deplasarea spre stânga, cepul (3) al pistonului intră în alezajul din capacul (2), fluidul este droselizat la început prin spaţiul (în scădere) dintre partea conică a cepului şi alezaj, după care evacuarea lichidului din cameră se face numai prin droselul cu ac (4), reglat corespunzător vitezei de frânare impuse. La deplasarea pistonului în sens invers, alimentarea cu fluid se face prin supapa de sens (1), până când cepul iese din alezaj, apoi direct în camera cilindrului. 1 2 3 a 4 D d 1 Fig. 6.3 - Realizarea frânãrii la capăt de cursã 1 – supapă de sens; 2 – capac; 3 – cep; 4 – elementul de reglare al droselului. 6.4 Proiectarea cilindrului hidraulic Dimensionarea cilindrului constă în determinarea alezajului nominal D al cilindrului respectiv diametrului d al tijei. Datele iniţiale sunt determinate in practică de lucrul mecanic pe care trebuie sa-l furnizeze cilindrul hidraulic. În majoritatea cazurilor acestea sunt:  F [daN] - forţa necesară deplasării organului mobil, în unele cazuri interesează forţa la tijă pentru ambele sensuri şi se impune e F (ieşire tijă) şi i F (intrare tijă);
 58. Acţionări hidraulice şi pneumatice 61  p [ 2 cm daN ] - presiunea nominală de lucru;  v [m/min] - viteza de deplasare a pistonului;  M [Kg] - masa elementelor care trebuie deplasate. Tabelul 6.1 Parametrii constructivi şi funcţionali ai unui cilindru hidraulic Nr. crt. Denumirea parametrului funcţional Simbol Unitate de măsură 1 Presiunea nominală pn daN/cm2 , bar 2 Dimensiuni principale: - diametrul pistonului /suprafaţa - diametrul tijei /suprafaţa - raportul suprafeţelor active ale pistonului pentru cilindrii diferenţiali - cursa totală a pistonului 4 2 D Ap   4 2 d At   2 2 2 d D D A A A t p p      L mm/mm2 mm/mm2 - mm 3 Forţa nominală pentru cel două sensuri e i F F , daN 4 Viteza medie a pistonului /debitul v /Q m/min l/min 5 Randamentul total  % 6 Masa cilindrului M kg 6.4.1. Determinarea diametrului pistonului şi diametrului tijei Suprafaţa activă a pistonului depinde de sensul in care acesta trebuie să se deplaseze. 1. Pentru sensul tijă-iese (tija lucrează la compresiune) suprafaţa activa necesară a pistonului este dată de relaţia: m e pe p F A    (6.1) 2. Pentru sensul tijă-intră (tija lucrează la întindere) suprafaţa activă necesară a pistonului este dată de relaţia:
 59. Îndrumar de laborator 62      m i pi p F A (6.2) relaţii în care e F şi i F sunt impuse iniţial prin lucrul mecanic necesar,  - coeficientul de influenţă a tijei;  m  0,85 ÷0,92 - randamentul mecanic prin care se consideră frecările în garnituri şi forţa de contrapresiune. Raportul celor două suprafeţe active este denumit coeficientul de influenţă a tijei, care se calculează cu relaţia: 2 2 2 d D D A A A t p p      (6.3) In etapa de dimensionare a cilindrului, coeficientul  de influenţă a tijei se alege în funcţie de tipul de tijă pentru care optăm. Opţiunea se face considerand mărimea cursei şi cea a forţei de încărcare a tijei.   =1.12 – pentru tije subţiri;   =1.4÷1.6 - pentru tije groase;   =2 - pentru tije foarte groase. După calcularea valorii suprafeţei active necesare a pistonului pentru cele două sensuri de mişcare, se alege valoarea cea mai mare dintre cele două calculate Ape respectiv Api şi se determină diametrul pistonului (alezajul) D cilindrului:  p A D   4 (6.4) Se adoptă valoarea mai mare, imediat următoare celei calculate, din şirul de valori standardizate pentru alezaje (STAS 7779- 88): D [mm]: 13, 12, 16, 20, 25, 32, (36), 40, (45), 50, (56), (70), 80, (90), 100, (110), 125, (140), 200, (220), 250, (280), 320, (360), 400, (450), 500. Diametrul tijei Din relaţia (6.3) rezultă diametrul tijei:
 60. Acţionări hidraulice şi pneumatice 63   1    D d (6.5) Se adoptă valoarea mai apropiată de cea calculată din şirul de valori standardizate (STAS 7779-88): d [mm]: 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 25, 28, 32, 36, 40, 45, 50, 56, 63, 70, 80, 90, 100, 110, 125, 140, 160, 180, 200. După adoptarea diametrului, tija trebuie verificată la solicitările mecanice la care este supusă (întindere – compresiune şi flambaj) cu relaţii de rezistenţa materialelor. Alegerea valorii celei mai apropiate, poate fi şi mai mică decât cea calculată, este confirmată sau infirmată in urma verificărilor la solicitările mecanice. 6.4.2. Determinarea debitelor necesare Se calculeaza debitul necesar pentru cele doua sensuri de deplasare a tijei: 1. Deplasarea în sensul tija - iese: v eM D Q   e 2 v 4    (6.6) 2. Deplasarea în sensul tija - intră: v iM D Q   i 2 v 4    (6.7) în care: D – diametrul pistonului adoptat anterior; d – diametrul tijei in urma verificărilor la solicitările mecanice; ve şi vi sunt vitezele impuse pentru cele două sensuri de mişcare;  v  0,95÷0,995 - randamentul volumic al cilindrului. 6.4.3. Determinarea diametrului orificiilor de alimentare Cilindrii se racordează la instalaţie prin racorduri standardizate (4) din Fig. 6.2. Tipul constructiv al acestora depinde de condiţiile de montare. La acestea se fixeaza niplurile care conecteaza conductele.
 61. Îndrumar de laborator 64 Diametrul interior al niplurilor este egal cu diametrul orificiilor de alimentare - evacuare din peretele corpului cilindrului (1) - Fig. 6.2. Dimensionarea orificiilor de alimentare - evacuare se face pornind de la condiţia ca viteza de curgere prin racord şi implicit conductă să fie  c v 3 ÷ 3.5 [m/s]. Secţiunea necesară a racordului şi implicit conductei se calculează cu relatia: = (6.8) în care: Ac – sectiunea racordului şi implicit conductei; Q – debitul care parcurge racordul;  c v 3 ÷ 3.5 [m/s] - viteza de curgere prin racord. Din relaţia (6.8) rezultă diametrul racordului şi implicit conductei c c c v Q A d        4 4 (6.9) În care debitul Q are valoarea cea mai mare dintre cele două obţinute cu (6.6) şi (6.7) şi vc ales conform recomandărilor. Valoarea rezultată din calcul se rotunjeşte la diametrul imediat superior din seria normalizată pentru diametrul nominal Dn [mm]: 6, 10, 16, 20, 25, 32. SR ISO 3321/1995 cuprinde alezaje pentru cilindri şi diametre pentru tije, seria în in (inches) (vezi Anexa 9). D [in]: 4 3 ; 1; 1 8 1 ; 1 2 1 ; 2; 2 2 1 ; 3 4 1 ; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14. D [in]: 4 1 ; 16 5 ; 8 3 ; 2 1 , 8 5 ; 1; 1 8 3 ; 1 4 3 ; 2; 2 2 1 ; 3; 3 2 1 ; 4; 4 2 1 ; 5; 5 2 1 ; 8 2 1 ; 10. Pentru cursa pistonului SR ISO 4393/1995 recomandă seria de bază: c [mm]: 25, 50, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 320, 400, 500.
 62. Acţionări hidraulice şi pneumatice 65 6.4.4. Etanşarea la tijă Tipul de garnituri utilizat se stabileşte iniţial iar dimensiunile acestora se aleg în funcţie de diametrul d al tijei, confirmat in urma verificărilor la solicitări mecanice. J manşeta raclor 4 3 manşeta "U" 2 1 Fig. 6.4 – Etanşarea la tijă 1-tijă; 2-bucşă de ghidare; 3-corp cilindru; 4-capac străpuns. Locaşurile pentru garnitura de etanşare şi manşeta raclor se aleg din standarde sau din catalogul producătorilor pornind de la diametrul tijei. Jocul J trebuie să fie cuprins între 0,5÷1 [mm]. 6.4.5. Bucşa de ghidare Lungimea bucşei de ghidare (5) – Fig. 6.2 se adoptă constructiv dacă incărcarea este pe direcţia axei tijei. ℓ=1÷1,5·d Diametrul interior al bucşei rezulta din ajustajul tijă – bucşă, iar cel exterior din ajustajul cu strangere bucşă – port bucşă (10) – Fig. 6.2. Pentru a se asigura o ghidare bună a tijei se va alege un material cu proprietăţi antifricţiune Bz14T sau BZA110. 6.4.6. Capacul strapuns
 63. Îndrumar de laborator 66 Dimensiunile capacului străpuns (7) din Fig. 6.2 sunt dictate, pe de o parte de piesele în care de se fixează şi pe de altă parte de considerente de gabarit. 6.4.7. Capacul la camera fara tijă D1 M D 1 2 3 1 2 3 4 4 a b Fig. 6.5 – Soluţii constructive pentru capacul la camera fara tijă. a. 1-capac; 2-garnitură; 3- inel „O”; 4-corpul cilindrului b. 1-capac; 2-inel „O” 3-tirant; 4-corpul cilindrului. Soluţia pentru prinderea capacelor de corpul cilindrului depinde de lungimea cilindrului şi de condiţiile de montare existente. Soluţiile din Fig. 6.5 sunt cele mai frecvent intâlnite în practică. La acestea se adauga solutia din Fig. 6.2 la care capacul este fixat prin sudare. În cazul din Fig. 6.5.a se prezintă soluţia cu prindere cu filet, în care capacul (1) se înfiletează în corpul cilindrului (4), etanşarea realizându-se cu un inel „O” (3) şi garnitura metalică (2). În cazul din Fig. 6.5.b, soluţia de fixare a capacului este cu tiranţi. Tirantul (3) (tija filetată la ambele capete) fixează ambele capace ale cilindrului cu ajutorul piuliţelor, iar etanşarea se realizează cu un inel „O” (2). 6.4.8. Ansamblul tijă – piston Configuraţia ansamblului tijă-piston se stabileşte în funcţie de modul de etanşare de la piston, de posibilităţile tehnologice şi de forma tijei (unilaterală sau bilaterală). Soluţia prezentată în Fig. 6.6 este cu etanşare a pistonului pe manşete „U”. Fixarea acestora pe pistonul (2) se realizeaza cu ajutorul flanşelor (3) a căror strângere pe tija (4) este asigurată de piuliţa (1) prevăzută cu element de blocare pe filet.
 64. Acţionări hidraulice şi pneumatice 67 Forţa de presiune creată pe suprafaţa activă corespunzătoare a pistonului se transmite la tijă prin umărul de sprijin pentru sensul tijă – iese respectiv prin filet pentru sensul tijă – intră. D d M d1 b 1 2 3 4 manşeta "U" Fig. 6.6 – Ansamblul tijă – piston. 1-piuliţă; 2-piston; 3-flanşă; 4-tijă. Din condiţia de rezistenţă la contact, se determină diametrul 1 d cu relaţia: ac e p F d d      4 2 1 (6.10) In care pac – presiunea admisibila de contact care se alege din tabelele cu caractersitici ale materialelor, d şi d1 conform Fig. 6.6. Filetul M (Fig. 6.6) se dimensionează constructiv după stabilirea diametrului d1 şi se verifică la încărcarea impusă la cursa de intrare a tijei. 6.4.9. Recomandări tehnice  Pentru ansamblul cilindrului hidraulic sunt importante ajustajele: - piston – cilindru, numai pentru unele tipuri de etanşări, pentru care sunt precizate variantele recomandate; - tijă – bucşă de ghidare: - capac – cilindru şi tijă piston, dacă se folosesc inele „O”:
 65. Îndrumar de laborator 68  În zona montării garniturilor se vor respecta cu stricteţe condiţiile impuse de standard privind calitatea suprafeţei, racordări şi unghiuri de înclinare pentru a se evita distrugerea garniturilor.  Calitatea suprafeţelor este importantă mai ales pentru tijă, suprafaţa interioară a corpului cilindrului şi suprafaţa interioară a bucşei de ghidare, cazuri in care se recomandă valoarea 0,8. Pentru aceste suprafeţe sunt necesare recomandări pentru abateri de formă şi de poziţie faţă de suprafeţe de sprijin la montare.  La ambele capete ale corpului cilindrului, se va prevedea o zonă conică cu 15° pe o lungime de minimum 3 mm. 6.5. Parametri caracteristici La cilindrii cu tijă unilaterală (Fig. 6.2), intrarea uleiului în camera fără tijă produce o deplasare a pistonului cu viteza e v care, dacă se neglijează pierderile, se determină cu formula: 2 4 v D Q e     (6.11) în care: ve - viteza de ieşire a tijei; Q – debitul de alimentare a cilindrului; D – diametrul pistonului. Viteza de intrare a tijei este: ) ( 4 v 2 2 i d D Q      (6.12) în care: vi - viteza de intrare a tijei; Q – debitul de alimentare a cilindrului; D – diametrul pistonului; d - diametrul tijei. Sub acţiunea presiunii lichidului, forţa de presiune este dată de relaţia (6.13) pentru tijă-iese si (6.14) pentru tijă-intră. = ∙ ∙ 4 (6.13)   4 2 2 d D p Fpi      (6.14) în care: Fpe Fpi – forţa de presiune pentru sensul tijă - iese respectiv tijă - intră; p – presiunea în camera activă a cilindrului;
 66. Acţionări hidraulice şi pneumatice 69 D – diametrul pistonului; d - diametrul tijei. Forţa la tijă (aplicată elementului acţionat) este mai mică decât forţa de presiune, din cauza frecărilor in garnituri şi forţei de contrapresiune. Pentru a o determina, se va ţine cont de randamentul mecanic al cilindrului ηm = 0,85 ÷0,92. = ∙ (6.15) = ∙ (6.16) Puterea utilă la tija cilindrului este: v   F Nu (6.17) în care: Nu – puterea utilă; F – forţa la tijă (tijă-intră sau tijă- iese, în funcţie de sensul de mişcare pentru care se calculează puterea); v - viteza de mişcare a tijei (tijă-intră sau tijă-iese, în funcţie de sensul de mişcare pentru care se calculează puterea). Puterea hidraulică consumată: = ∙ (6.18) în care: Nh – puterea hidraulică (puterea consumată); p – presiunea în camera activă a cilindrului; Q – debitul de alimentare a cilindrului. Randamentul total al cilindrului este raportul dintre puterea utilă şi cea consumată: Q p F N N h u t     v  (6.19) 0 250 200 150 50 100 0,90 0,91 0,92 0,93 0,94 0,89 0,95 v=0,2 m/s p [bar] t Fig. 6.7 - Caracteristica   p f t   la v = ct.
 67. Îndrumar de laborator 70 Un exemplu de caracteristică   p f t   la v = ct. este dat în Fig. 6.7. 6.6. Verificare finală 1. În urma analizei desenului din Fig. 6.2, alegeţi varianta potrivită: - prinderea capacelor de corpul cilindrului se realizează: a. cu tiranţi; b. prin sudare; c. prin filet. - pistonul este construit a. monobloc; b. ca subansamblu. - prinderea pistonului cu tijă se face: a. prin sudare; b. prin înfiletare directă; c. cu elemente suplimentare filetate. - cilindrul este: a. cu dublă acţiune; b. cu simplă acţiune. 2. Realizaţi o schemă hidraulică de acţionare cu doi cilindri, unul cu dublă acţiune şi tijă unilaterală iar celălalt de tip plunjer. Cei doi cilindri sunt alimentaţi de la aceeaşi sursă şi se mişcă independent unul de celălalt. 3. În cazul unui cilindru cu dublă acţiune şi tijă unilaterală cu D=80 mm şi d=36mm, calculaţi viteza de deplasare a tijei şi forţa la tijă, pentru ambele sensuri de mişcare. Sunt cunoscute: Q=11  /min, p=60 2 cm daN şi 88 , 0  m  . 4. Determinaţi D, d si diametrul orificiilor de alimentare - evacuare pentru un cilindru cu tijă unilaterală şi dublă acţiune care să realizeze o forţă de împingere la tijă F=1200 daN, viteza de deplasare a tijei fiind v=3m/min iar presiunea de lucru p=40daN/cm2 . Alegeţi din gama cilidrilor tipizaţi in România (Anexa 12) varianta potrivită.
 68. Acţionări hidraulice şi pneumatice 71 LABORATOR 7 STUDIUL CONSTRUCŢIEI ȘI FUNCŢIONĂRII SUPAPELOR DE PRESIUNE 7.1. Obiectivele lucrării  Analiza modului în care se realizează reglarea parametrului presiune într-un circuit hidraulic de acţionare;  Cunoaşterea funcţiilor şi a modului de clasificare a supapelor de presiune;  Studiul construcţiei şi funcţionării supapelor cu comandă directă;  Cunoaşterea modului de codificare a supapelor de presiune. 7.2. Noţiuni teoretice 7.2.1. Rol funcţional. Clasificare Presiunea este unul dintre parametrii de bază în acţionarea hidraulică şi poate fi reglată sau limitată cu ajutorul supapelor de presiune. Într-un circuit hidraulic, aparatura de reglare a presiunii se montează în paralel sau în serie cu circuitul pompei. În circuitele hidraulice, supapele de presiune pot îndeplini următoarele funcţii:  limitează valoarea maximă admisă a presiunii în sistem (supapele de siguranţă);  menţin constantă presiunea în sistem şi permit deversarea la rezervor a debitului în exces (supapele de descărcare);  asigură o succesiune, dinainte stabilită, a intrării în funcţiune a motoarelor hidraulice (supapele de succesiune, supapele de conectare şi supapele de deconectare);  diferenţiază presiunile de lucru la consumatori (supapele de reducţie).
 69. Îndrumar de laborator 72 Clasificarea supapelor de presiune se realizează ȋn funcţie de mai multe criterii: ● După modul în care se face reglarea presiunii: - supape care realizează reglarea presiunii prin deversarea surplusului de debit la rezervor (supape de descărcare, supape de siguranţă); - supape care realizează reglarea presiunii prin micşorarea secţiunii de trecere (supape de reducţie). ● După starea contactului hidraulic la poziţia de repaus, supapele de presiune pot fi grupate în două categorii: - supape de presiune normal închise (SNI), al căror resort tinde să întrerupă legătura dintre intrare şi ieşire; - supape de presiune normal deschise (SND), al căror resort tinde să realizeze legătura dintre intrare şi ieşire. y a D d d p a p s 1 2 A F F elementul de reglare a valorii p G presiunii (arcul supapei) elementul de asezare (scaunul supapei) elementul de sesizare a valorii presiunii (elementul mobil al supapei) a t BC = E D C B d d y t 1 detaliul G Fig. 7.1 - Schema funcţională a supapei de presiune normal închisă. 7.2.2. Principiul de lucru Elementul mobil al supapei (Fig. 7.1) se găseşte sub acţiunea forţei de presiune Fp, pe de o parte, respectiv a forţei Fa indusă în arcul (1), pe de altă parte. Atunci când forţa de presiune depăşeşte forţa din arc, elementul, mobil se ridică de pe scaun. Între elementul mobil (2) şi scaunul (3) se creează o fereastră de formă tronconică cu suprafaţa
 70. Acţionări hidraulice şi pneumatice 73 As, prin care trece un debit de lichid Qs, ceea ce va determina scăderea presiunii p1 la intrarea în supapă. 7.3. Studiul supapelor de presiune normal închise 7.3.1. Construcţia supapei de presiune normal ȋnchisă cu comandă directă La supapele de presiune cu comandă directă (Fig. 7.2), forţa de presiune acţionează numai de o parte a sertarului de presiune, de cealaltă parte acţionând forţa din arc. x P P x T 8 7 6 5 T 4 3 2 1 p p2 1 a b a drenaj iesirea din supapa elementul mobil comanda intrarea în supapa arc reglarea pretensionarii x P x T P T b Fig. 7.2 - Supapa de presiune cu comandă directă: a. – schema funcţională, b. – simbolizare. 1 – dop; 2 – capac inferior; 3 – corpul supapei; 4 – sertar de presiune; 5 – dop; 6 – capac superior; 7 – arc; 8 – şurub de reglare. Uleiul sub presiune ajunge în camera “a”, implicit pe suprafaţa inferioară a sertarului, printr-o canalizaţie Px numită circuit de comandă al supapei. Uleiul care pătrunde prin jocul dintre sertar şi corp în zona arcului (camera „b”), trebuie eliminat pentru a nu se crea o contrapresiune care ar perturba echilibrul de forţe asupra sertarului. Eliminarea uleiului din zona arcului se realizează printr-o canalizaţie Tx numită circuit de drenaj al supapei. În concluzie, supapa cu
 71. Îndrumar de laborator 74 comandă directă prezintă două circuite de lucru specifice: circuitul de comandă Px şi circuitul de drenaj Tx. 7.3.2. Funcţionarea supapelor de presiune normal ȋnchise cu comandă directă Uleiul sub presiune intră prin orificiul P în supapă şi prin canalul Px ajunge în camera “a” acţionând pe suprafaţa inferioară a sertarului de presiune. Atunci când forţa de presiune învinge forţa din arcul (7), sertarul (4) se deplasează în sus realizându-se comunicarea între orificiul P (de intrare) şi orificiul T (de ieşire) din supapă. Astfel, o parte din debitul pompei trece prin supapă în rezervor. Prin această deversare a uleiului în rezervor se reglează presiunea din circuitul P la o valoare constantă p1 la care va lucra tot sistemul hidraulic. În acest caz circuitul de comandă al supapei Px face legătura, prin interiorul supapei, cu orificiul de intrare P (Px intern), iar circuitul de drenaj Tx al supapei face legătura, tot prin interiorul supapei, cu orificiul de ieşire din corpul T (Tx intern) legat la rezervor (p2=0). Supapa cu Px intern, Tx intern poate avea şi rol de protecţie a circuitului, ea deschizându-se numai la atingerea presiunii maxime (de suprasarcină) în circuitul hidraulic. În acest caz denumirea supapei va fi de supapă de siguranţă. În funcţie de modul de conectare pentru Px si Tx, supapa cu normal închisă cu comandă directă poate îndeplini următoarele funcţii: - supapă de siguranţă (comandă internă, drenaj intern); - supapă de succesiune (comandă internă, drenaj extern); - supapă de conectare (comandă externă, drenaj extern); - supapă de deconectare (comandă externă, drenaj intern). P T P T P T P T P T P T P T P T x x x x x x x x a - Siguranţă Descărcare b - Succesiune c - Conectare d - Deconectare Fig. 7.3 - Simbolizarea modurilor de lucru ale supapei de presiune normal închise cu comandă directă.
 72. Acţionări hidraulice şi pneumatice 75 7.4. Codificarea supapelor de presiune Seria prin care se codifică supapele de presiune conţine o serie de informaţii legate de funcţionarea acestora: tipul de comandă, tipul de montaj, codul schemei funcţionale, domeniul de reglare a presiunii, capul de reglaj, frecvenţa tensiunii electrice şi seria supapei. Pentru seria 315 bar (HIDROSIB) codificarea cuprinde (Fig. 7.4): 32 20 10 8 220Vcc 24Vcc 12Vcc 220/50 024/00 012/00 ) * ** seria supapei (0 pentru prototip ) tensiune electrica frecventa cap de reglaj domeniul de reglare a presiunii cod schema functionala (conform tabel nr. 2 ) dimensiune nominala Dn [mm] pentru placa (oglinda internationala) Comanda pilotata Supapã de presiune cucapgradat cu asigurare cucapgradat faraasigurare curoatademâna G C M P P S (3÷160bar) 2 1 (7÷315bar) * varianta M este preferenţială; ** se completează numai pentru supape cu cuplare şi decuplare electrică Fig. 7.4 – Structura codului pentru supape de presiune seria 315 bar. Tabelul 7.1 Codificarea schemei funcţionale a supapei de presiune Cod schemă Simbol schemă Funcţie Legături 04 siguranţă descărcare Px intern Tx intern
 73. Îndrumar de laborator 76 05 deconectare Px extern Tx intern 06 succesiune Px intern Tx extern 07 conectare Px extern Tx extern 16 reducere Px intern Tx extern 7.5. Verificare finală 1. Analizaţi aparatura secţionată existentă în laborator. 2. Numiţi trei funcţii ale supapelor de presiune. 3. Prin ce diferă o supapă de presiune normal închisă de o supapă normal deschisă? 4. Precizaţi care este forma secţiunii de trecere a lichidului prin supapa din Fig. 7.2? 5. Desenaţi in două vederi sertarul supapei de presiune cu comandă directă din Fig. 7.2. 6. Unde sunt conectate Px şi Tx la o supapă de siguranţă? 7. Identificaţi părţile componente ale supapelor de presiune pe aparatul secţionat din laborator. 8. Scrieţi codul HIDROSIB pentru o supapă de presiune pilotată, pentru placă, Dn10, care lucrează ca supapă de conectare, la presiuni de până la 200bar. Pentru reglarea supapei se foloseşte cap gradat cu asigurare. Care este diferenţa, dacă supapa ȋndeplineşte rolul de supapă de siguranţă – descărcare?
 74. Acţionări hidraulice şi pneumatice 77 LABORATOR 8 CALCULUL ȘI TRASAREA CARACTERISTICILOR SUPAPELOR DE PRESIUNE 8.1. Obiectivele lucrării  Cunoaşterea modului de dimensionare a arcului supapelor de presiune;  Cunoaşterea modului de calcul al debitului prin supapele de presiune;  Trasarea caracteristicii hidraulice a unei supape de presiune. 8.2. Elemente de calcul al supapelor de presiune Principalele mărimi vizate in cadrul dimensionării supapelor sunt: debitul care traversează supapa şi rigiditatea arcului acesteia. 8.2.1. Debitul care traversează supapa: Se consideră supapa de presiune din Fig. 8.1, parcursă ȋn sensul prezentat pe desen. Debitul care trece prin supapă, atunci când elementul mobil se ridică de pe scaun cu distanţa y, este Q, [ /min]:   2 1 2 p p A Q s s        (8.1) în care: s – coeficientul de debit (Anexa 10); As [cm2 ] – suprafaţa ferestrei de trecere prin supapă supapă a lichidului;  [g/cm3 ] – densitatea lichidului (Anexa 4); p1 [daN/cm2 ] – presiunea la intrarea ȋn supapă; p2 [daN/cm2 ] – presiunea la ieşirea din supapă.
 75. Îndrumar de laborator 78 y a D d d p a p s 1 2 A F F elementul de reglare a valorii p G presiunii (arcul supapei) elementul de asezare (scaunul supapei) elementul de sesizare a valorii presiunii (elementul mobil al supapei) a t BC = E D C B d d y t 1 detaliul G Fig.8.1 - Schema funcţională a supapei de presiune normal ȋnchisă. 2 1 d d t As      (8.2) ȋn care: d [cm] – diametrul orificiului supapei; d1 [cm] – diametrul efectiv al secţiunii conice de închidere (Fig. 8.1 detaliu); t [cm] – distanţa dintre muchia scaunului şi suprafaţa conică a elementului mobil. Pe baza elementelor geometrice precizate în detaliul din Fig. 8.1, relaţia (8.2) devine:   sin y d As    (8.3) Cu relaţia (8.1), pentru o valoare cunoscută a presiunii p2, presiune care depinde de încărcarea la motorul hidraulic, se poate determina secţiunea necesară As a ferestrei de trecere a lichidului şi implicit deplasarea y a elementului mobil. 8.2.2. Rigiditatea arcului supapei Reglarea supapei presupune stabilirea pretensionării iniţiale y0 care va induce în arcul supapei o forţă elastică proporţională cu aceasta conform relaţiei: Fa0=ky0 (8.4)
 76. Acţionări hidraulice şi pneumatice 79 În sens opus forţei elastice acţionează forţa de presiune creată pe suprafaţa udată de lichid a elementului mobil, în cazul dat AC=π·d2 /4. c p A p F   1 (8.5) Valoarea presiunii de deschidere a supapei este cea pentru care forţa de presiune este egală cu forţa din arc. c A p y k    10 0 (8.6) Rezultă pentru presiunea de deschidere relaţia: c A y k p 0 10   (8.7) Dacă presiunea de deschidere p10, este impusă, se cunoaşte diametrul nominal al aparatului (implicit suprafaţa AC) şi pretensionarea iniţială a arcului supapei se poate determina constanta elastică a acestuia: 0 10 y A p k c   (8.6) Constanta elastică k [daN/cm] poate fi exprimată şi în funcţie de elementele constructive ale arcului: 3 4 8 a a a D z d G k     (8.7) în care: G [daN/cm2 ] – modulul de elasticitate transversal (G = 8,1·105 daN/cm2 , pentru oţel), da [cm] – diametrul sârmei din care este confecţionat arcul, Da [cm] – diametrul mediu al arcului, za – numărul de spire. În general raportul Da/da = 4÷10. În relaţia (8.7) sunt trei mărimi necunoscute: da, Da, şi za. De obicei se aleg da şi Da şi se calculează za. La creşterea deplasării y a elementului mobil, creşte şi presiunea necesară menţinerii deschiderii, deoarece se adaugă
 77. Îndrumar de laborator 80 suplimentar în arc o forţă datorată comprimării suplimentare a acestuia cu y. Presiunea va fi: c A y k p p    10 1 (8.8) Acest lucru este ilustrat de caracteristica hidraulică a supapei p1 = f(Q) din Fig. 8.2. Fig. 8.2 - Caracteristica hidraulică a supapei de presiune normal închisă. Cu linie punctată este reprezentată dependenţa parabolică dată de relaţia (8.1). Din cauza fenomenului de histeresis, presiunea de deschidere suferă mici modificări, în plus sau în minus faţă de valoarea impusă iniţial. La închiderea supapei, este posibil sa fie „resetată” valoarea presiunii de deschidere, care ajunge la o altă valoare decat p10, notată pe caracteristica din Fig. 8.2 cu * 10 p . Odată cu creşterea presiunii, se măreşte probabilitatea apariţiei fenomenului de auto-oscilaţie. Presiunea p1 creşte din cauza comprimării suplimentare a arcului p10 Inceputul deschiderii p1 [daN/cm 2 ] Q [l/min] Caracteristica orificiului p10 *
 78. Acţionări hidraulice şi pneumatice 81 8.3. Verificare finală 1. Determinaţi numărul de spire za ale arcului, astfel ȋncât supapa să se deschidă la o presiune p10, dacă pretensionarea arcului este y0. Se consideră cunoscute: d, da şi Da (Tabelul 8.1). Tabelul 8.1 Mărimi impuse pentru determinarea numărului de spire ale arcului supapei Nr. crt. p10 [daN/cm 2 ] y0 [mm] d [mm] da [mm] Da [mm] 1 150 18 10 3 10 2 130 15 8 3 10 3 100 15 8 2.5 10 4 75 10 6 2 10 5 150 20 8 2.5 10 6 125 15 10 2.5 10 7 100 10 8 2.5 10 8 115 12 10 2 10 9 75 8 8 2 8 2. Determinaţi pretensionarea necesară y0 a arcului unei supape pentru ca aceasta să se deschidă la presiunea p10. Se cunosc: diametrul de înfăşurare d şi constanta elastică a arcului k. Tabelul 8.2 Mărimi impuse pentru determinarea pretensionării arcului supapei Nr. crt. p10 [daN/cm 2 ] k [daN/mm] d [mm] 1 180 30 20 2 160 30 16 3 135 25 16 4 110 20 10 5 100 18 10 6 90 16 10 7 80 16 8 8 75 14 8 9 70 12 8
 79. Îndrumar de laborator 82 3. Pentru cazul calculat la punctul 2, determinaţi presiunea p1 dacă elementul mobil se ridică cu y=1,2mm 4. Analizaţi Fig. 8.3 răspundeţi la următoarele întrebări: a. La ce presiune este reglată supapa? b. Care este presiunea în timpul deplasării? c. De ce depinde presiunea în faza de deplasare? d. Cum comandăm revenirea pistonului? e. Ce presiune va indica manometrul în faza de revenire? Fig. 8.3 – Studiu de caz 5. Desenaţi schema de principiu pentru un stand pe care să se poată determina valorile necesare trasării caracteristicii din Fig. 8.2. Configuraţi circuitul pe standul universal din laborator, măsuraţi parametrii necesari şi trasaţi caracteristica hidraulică a supapei.
 80. Acţionări hidraulice şi pneumatice 83 LABORATOR 9 STUDIUL CONSTRUCŢIEI ȘI FUNCŢIONĂRII DISTRIBUITOARELOR 9.1. Obiectivele lucrării:  Cunoaşterea construcţiei şi funcţionării distibuitoarelor;  Cunoaşterea criteriilor de clasificare pentru distribuitoare;  Studiul distribuitoarelor cu sertar cilindric;  Studiul distribuitoarlor cu comandă directă şi a celor cu comandă pilotată. 9.2. Noţiuni teoretice 9.2.1. Definiţie (SR ISO 5598): Distribuitorul este un aparat care asigură deschiderea sau închiderea uneia sau mai multor căi de trecere a fluidului. 9.2.2. Clasificare şi simbolizare Funcţia de bază a distributoarelor este de a conecta două sau mai multe orificii în două sau mai multe moduri diferite. Ele se utilizează cel mai des pentru inversarea sensului de mişcare la motorul hidraulic (liniar sau rotativ). Clasificarea distribuitoarelor are ȋn vedere mai multe criterii şi anume:  Tipul elementului intern care dirijează curgerea lichidului:  sferă;  sertar cilindric;  sertar plan.  Modul de acţionare:  manual cu manetă sau cu buton ;  mecanic cu arc sau cu tachet ;
Anúncio