O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø – hvad siger undersøgelsen?

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 30 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Quem viu também gostou (11)

Semelhante a Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø – hvad siger undersøgelsen? (20)

Anúncio

Mais de DanskSygeplejeraad (20)

Anúncio

Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø – hvad siger undersøgelsen?

 1. 1. Sygeplejerskernes psykiske arbejdsmiljø – hvad siger undersøgelsen? Dansk Sygeplejeråds Sygeplejefestival Lokomotiv Værkstedet 15-9-2014 Tage Søndergård Kristensen Task-Consult
 2. 2. Programmet for den næste halve time •Man kan ikke tale om ”sygeplejerskernes arbejdsmiljø” •Sygeplejerskerne er både ofre og medspillere •Arbejdsmiljø handler ikke kun om stress og fravær – den negative fortælling •Den vigtigste vej til arbejdsglæde er stolthed •Hvordan skal vi arbejde med arbejdsmiljø? •Rapportens holdninger og pointer
 3. 3. Det er ganske vist…. •”Produktiviteten er steget med 5,3%. Et faktum, diverse direktører, eksperter og politiske kommentatorer jubler over. Ikke desto mindre offentliggør Dansk Sygeplejeråd snart en rapport, der viser, at arbejdspresset er stærkt stigende, og at arbejdsmiljøet er tilsvarende dalende”. •Daniel Skovhus. Enhedslisten. Politiken 13-4-2013.
 4. 4. 1. Man kan ikke tale om ”sygeplejerskernes arbejdsmiljø” •Der er stor forskel på sektorerne •Der er enorme forskelle på afdelinger på samme sygehus •Den vigtigste faktor er god ledelse med høj social kapital
 5. 5. De mest belastede •Undersøgelsen har peget på tre store risikogrupper blandt sygeplejerskerne: Medicinske afdelinger, skadestuerne og psykiatriske afdelinger. •Dertil kommer underviserne i den statslige sektor og ansatte inden for fængsel/forsorg. •Der kræves specifikke, gennemtænkte strategier inden for hver af disse områder.
 6. 6. Her går det bedst •Social psykiatri •Sundhedspleje •Kommunal forvaltning •Almen praksis •Speciallæger/ privathospitaler Vi har det jo godt…..
 7. 7. Store forskelle mellem sektorerne
 8. 8. Stress hos sygeplejersker: Enorme forskelle
 9. 9. Her er der mest stress og udbrændthed
 10. 10. Ledelseskvalitet 80 70 60 50 50 60 70 80 Social kapital Social kapital og ledelseskvalitet Enheder under psykiatrien i en region Regionen Psykiatrien
 11. 11. 2. Drop offerrollen - det er ikke synd for sygeplejerskerne •To pointer: •Psykiske arbejdsmiljøfaktorer er ikke kun skadelige – de er også udviklende og sunde •Alle er på en gang ofre og medspillere
 12. 12. Fire måder at se på arbejdsmiljøet De ansatte ses som passive objekter De ansatte ses som handlende subjekter Arbejdsmiljøet er et problem Traditionelt (APV tænkning) Individorienteret traditionelt (Fraværssamtaler) Arbejdsmiljøet er en (potentiel) ressource Cost benefit (Gevinster ved forskellige forbedringer) Social kapital (Formålet er at levere kerneopgaven)
 13. 13. Hvad betyder det, at ”vi er hinandens arbejdsmiljø”? 1.Det hele starter forfra hver morgen. Der er ikke tale om problemer, der løses én gang for alle. Der kræves stadig opmærk- somhed. 2.Vi er alle en del af de andres arbejds- miljø. Der er ingen fribilletter.
 14. 14. 3. Arbejdsmiljø handler ikke kun om stress og fravær •Godt arbejdsmiljø giver engagement og stolthed •Godt arbejdsmiljø giver bedre relationer •Godt arbejdsmiljø giver højere kvalitet •Godt arbejdsmiljø giver højere produktivitet •Godt arbejdsmiljø giver mere innovation •Godt arbejdsmiljø giver større patient tilfredshed, loyalitet og medejerskab
 15. 15. Trivsel 90 80 70 60 60 70 80 90 Social kapital Social kapital og trivsel i afdelinger i en jysk region Hospitalsenheden P R S V T U Q A C D E B
 16. 16. Oplevet kvalitet 70 65 60 55 50 60 70 80 Social kapital Social kapital og oplevet faglig kvalitet i afdelinger på et hospital Regionen 75 Hospitalet (37)
 17. 17. Patient tilfredshed (Virkelig godt) 50 40 30 20 50 60 70 80 Social kapital Social kapital og patient tilfredshed. Afdelinger på et stort hospital Hospital 60 Lands Undersøgelsen af Patient- tilfredshed Trivselsundersøgelse, 2011
 18. 18. Det er ikke nok, at de ansatte er dygtige til deres fag •De skal (også) kunne samarbejde –Koordinering •Fælles sprog og viden •Fælles mål •Gensidig respekt –Kommunikation •Timing og hyppighed •Præcision •Problemløsning
 19. 19. 8 ,48 3,84 Brobyggende social kapital Kvalitet ,43 4,22 Brobyggende social kapital og behandlingskvalitet i 9 hospitaler Kvalitet: Liggetid, smertefrihed, funktionsevne, patienttilfredshed Gittell, 2009:31. 2 1 3 7 9 5 4 6 (Relationel koordinering)
 20. 20. 4. Den vigtigste vej til arbejdsglæde er stolthed over et godt stykke arbejde •Formålet med en arbejdsplads er ikke, at de ansatte skal trives. •Formålet er at levere høj kvalitet og produktivitet til gavn for patienterne og samfundet •Og når man gør det, så kommer engagementet og stoltheden helt af sig selv
 21. 21. Job tilfredshed 65 60 55 50 50 60 70 80 Oplevet kvalitet Kvalitet og tilfredshed Regionen 70 Hospitalet NB
 22. 22. Kvalitet, produktivitet og arbejdsmiljø •Bedre arbejdsmiljø gav bedre behandling af patienterne •Rigshospitalets forbedring af arbejdsmiljøet på Intensiv Terapiklinik har skabt gode følgevirkninger: Færre tryksår blandt patienterne, gladere medarbejdere og bedre økonomi. Arbejdsmiljø, patientbehandling og produktivitet er nemlig ikke hinandens modsætninger, lyder en af grundholdningerne i hospitalets arbejde med det strategiske arbejdsmiljø. Personaleweb. 30-1-2012.
 23. 23. 5. Hvordan skal vi arbejde med arbejdsmiljø? •Hvis man fokuserer på trivselen, så fanger man den aldrig •Lykken kommer af det, der lykkes •Paradokset er, at de arbejdspladser, som har et super arbejdsmiljø, har stort fokus på andet end sig selv. På kvalitet, produktivitet, patientforløbet, relationel koordinering, lean, ledelseskvalitet osv.
 24. 24. Den afgørende pointe •”En af de bærende pointer i dette kapitel er, at man ikke forbedrer arbejdsmiljøet ved at fokusere på arbejdsmiljøet” (Kap 12)
 25. 25. Hvad fører til forandring? Ikke effektivt •Viden •Værktøjer •Handlingsplaner Fokus på: •Trivsel •Fravær •Stress Mere effektivt •Vilje •Motivation •Beslutninger Fokus på: •Kvalitet i kerneydelsen •Produktivitet •Innovation •Værdi for kunden/borgeren
 26. 26. Genveje til bedre arbejdsmiljø for sygeplejersker •Ledelseskvalitet •Social kapital •Kvalitet i ydelserne •Relationel koordinering •Færre og bedre forandringer •Lean/produktivitet •Patient inddragelse og tilfredshed
 27. 27. Den stærke trekant: Nuklearmedicinsk afd i Gentofte Rekord høj patient tilfredshed Ekstremt høj social kapital og medarbejder-trivsel Meget høj kvalitet. Regionens bedste arbejdsplads. Den højeste patienttilfredshed. Audit rapport uden bemærkninger.
 28. 28. Den stærke trekant: Køkkenet på Vejle Sygehus Meget høj patient tilfredshed Meget høj medarbejder- tilfredshed ”Byens bedste restaurant”. Høj produktivitet Kåret som den bedste arbejdsplads i region Syddanmark
 29. 29. 6. Resumé •Det giver ikke rigtigt mening at tale om sygeplejerskernes arbejdsmiljø •Hvis arbejdsmiljøet skal blive bedre, skal der fokuseres på social kapital og ledelse i afdelinger, som har ”ondt i arbejdsmiljøet” •Dertil kommer fokus på kerneopgaven og patienterne.
 30. 30. Tag en rask beslutning: Hop ud i det!

×