O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Lecția de tip atelier.pptx

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
Tehnici de invatare accelerata
Tehnici de invatare accelerata
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 18 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Lecția de tip atelier.pptx (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Lecția de tip atelier.pptx

 1. 1. Lecția de tip atelier: imperativul curricular aici și acum Formator: Oleinic Viorica, profesoară de limba și literatura română, grad didactic superior, IP Liceul „Da Vinci”
 2. 2. Între teorie și experiență „Dacă un om nu se întreabă în permanenţă: „Cum să procedez corect?”, atunci nu ştiu ce rost mai are acesta”. (Confucius)
 3. 3. Ca pretext, o parabolă Imagine: „Școala de la Atena”, Rafael, un imn închinat rațiuniii și culturii
 4. 4. „Tot mai puține lucruri cunosc zi de zi, Tot mai multe întrebări zi de zi îmi încovoaie fruntea. Le pun tuturor, Tuturor, Și mi-e teamă să nu vină o zi Să mă tem întrebări a mai pune : Ar fi ca și cum nu aș ști nimic pe lume.” (V. Tulnic)
 5. 5. Structura programului de instruire • Sesiunea I: „Coordonate teoretice și curriculare ale unei lecții de tip atelier” prevederile curriculare despre lecția de tip atelier; structura unei lecții de tip atelier; modele de abordare inter/-transdisciplinară în cadrul atelierelor. • Sesiunea a II-a: „Atelierul de discuție” • Sesiunea a III-a: „Atelierul de lectură” • Sesiunea a IV-a: „Atelierul de scriere” Sesiunile a II-a, a III-a și a IV-a se vor axa pe: Posibile conținuturi ale lecțiilor de tip atelier; Tehnici de lucru specifice fiecărui tip de atelier în parte; Exemplificare și ilustrare a modelelor de lucru; Coerența lecțiilor de tip atelier în cadrul proiectării de lungă durată.
 6. 6. De la Curriculum cetire… Cerințe față de proiectarea de lunga durată: includerea, în cadrul unităţilor didactice, a orelor pentru realizarea lecțiilor de tip atelier (1-2 lecții); Forma de organizare alecției de bază, după caz: ateliere de vorbire, discuţie, scriere, creaţie, dezbatere; atelier inter-transdisciplinar; masă rotundă; joc de rol (proces judiciar, ecranizare) etc. Lecţii-atelier (de exersare a competenţelor de lectură, de scriere, de comunicare orală, în baza textului şi detaşat de text). Ghid de implementare a Curriculumului Pentru o proiectare eficientă de lungă durată vom indica asupra distribuirii numărului de ore în UÎ astfel: • profil umanist: 20 ore, în care se vor include: un atelier (2 ore), proba de evaluare (1-2ore), analiza evaluării (1oră); • profil real: 16 ore, în care se vor include: un atelier (2 ore), proba de evaluare (1-2ore), analiza evaluării (1oră) Ex.: Atelier de discuție: „Poezia e pictura pe care o auzim, iar pictura e poezia pe care o vedem.” (Leonardo da Vinci)
 7. 7. Ghidul, despre lecția-atelier Un sistem de ateliere, structurat pe parcursul anilor și racordat la unită țile de conținut și competențele curriculare, va da rezultat dacă va funcționa ca un sistem, nu va rămâne ca o activitate sporadică, detașată de restul de mersului educațional. Atelierul de lectură se organizează atunci când profesorul are în obiectiv lectura textului ca activitate principală, iar textul poate fi ales - în funcție de obiective – după factură, specie, volum. Pas cu pas, lecție cu lecție, elevii vor învăța să citească diferite texte literare și nonliterare, să proceseze și să organizeze informația, asimilând strategii de lucru, iar ulterior – să producă texte literare, nonliterare și metaliterare, conform cerințelor curriculare.
 8. 8. Ghidul, despre lecția-atelier Atelierul de scriere, strategie de formare și dezvoltare a competenței de comunicare scrisă, s-ar cuveni să fie privit ca parte a demersului educațional și să i se aloce timp suficient, cu regularitate, pentru atingerea obiectivelor și obținerea unor rezultate palpabile. O oră, două, rezervate în proiectarea calendaristică o dată la șase-opt săptămâni, ar fi varianta recomandată. Atelierul de discuție are să valorifice și are să dezvolte competențele de comunicare orală. Cercetând activitățile recomandate de curriculum, profesorul proiectează ateliere de discuție la încheierea studierii unor texte de proporții, dar și pentru a aborda probleme cotidiene, fără ca acestea să derive din operele literare. Profesorul are libertatea de a alege forme de organizare a lecției: ateliere de lectură, discuție, scriere, creație, dezbatere; atelier inter- transdisciplinar; masă rotundă, dezbateri, conferință de presă, controversă constructivă; joc de rol (proces literar/ judiciar, ecranizare) etc.
 9. 9. Sondăm termenul • ATELIÉR, ateliere, s. n. 1. Local înzestrat cu uneltele sau mașinile necesare, în care se desfășoară o muncă meșteșugărească sau industrială organizată. ♦ Totalitatea muncitorilor care lucrează într-un astfel de local. 2. Încăpere sau grup de încăperi în care se lucrează opere de artă sau lucrări de arhitectură, prin munca individuală sau colectivă a unor artiști plastici sau arhitecți; p. ext. ansamblul artiștilor sau al elevilor care lucrează sub îndrumarea aceluiași maestru sau grup de maeștri. Cuvinte-cheie: muncă (individuală/ colectivă) îndrumare opere de artă/ produs
 10. 10. Inclusiv alături de tipurile tradiționale de lecții, prin Curriculum 2010, atelierul vine să promoveze prin activități reale formarea de competențe și centrarea pe elev. Elevul trebuie să producă ceva, să sesizeze esența procesului, să vadă cu ochii proprii produsul, să înțeleagă logica demersului, iar în ultima (sau prima) analiză, să priceapă de ce a învățat sau continuă să învețe materia, în cazul dat, limba și literatura română. Profesorului îi revine rolul de maestru. El ghidează, explică, ajută, intervine când e nevoie, dar nu face munca în locul elevilor. Maestrul urmărește să se respecte tehnologia, cerințele temporale, testează „ingredientele” și nu admite ca produsul să fie inacceptabil: și materia primă, și cantitatea, și asamblarea trebuie să fie adecvate. Pentru elev, atelierul este oportunitatea de a se implica, de a-și asuma un rol, de a-și exersa și demonstra competențele nu doar pentru realizarea unei sarcini simple, ci și într-un cadru mai larg, uneori chiar de creație.
 11. 11. Atelier: metafora grafică
 12. 12. acum, aici
 13. 13. Cum, cu ce regularitate proiectăm ateliere? În fiecare unitate de învățare În funcție de: context, necesitate, unitățile de conținut Cum ținem o evidență? Prin matricea structurii UÎ Unitatea de învățare Lucrul cu textul Practica rațională a limbii Comunicare Ateliere Evaluare/ analiză
 14. 14. Asemănări și deosebiri: lecția tradițională vs. lecția de tip atelier Lecția tradițională Asemănări Atelier Evocare/Realizarea sensului/ Reflecție Poate implica sarcini separate/ autonome Sarcini covergente spre produs; sarcini interdependente Caracter de predare/ învățare Caracter de aprofundare, consolidare a competențelor Caracter de reproducere a informației, în scopul învățării. Exersare. Rodaj. Caracter de creație, de elaborare a unui produs Este zilnică/cotidiană Se realizează la intervale de timp Derivă din conținutul unității de învățare Subiectul activ al învățării este elevul Are un pronunțat caracter inter-/ transdisciplinar. Are un pronunțat caracter artistic.
 15. 15. Ingredientele unui atelier Atelierul presupune și prezența unor condiții speciale: Nu este vorba doar de posibilitatea de a lucra eficient în grupuri, astfel ca elevii să se audă în fiecare grup. Uneori este necesar ca informațiile să poată fi afișate, alteori e nevoie de anumite instrumente sau surse de documentare, inclusiv electronice. Pentru ca atelierul să fie autentic (al meseriașilor), se lucrează împreună ori individual, fiecare asumându-și responsabilitatea pentru anumite operații, totodată, având în vizor calitatea produsului finit, sarcinile sunt atât individuale, cât și pentru realizare în perechi sau în grupuri. Amintim însă că un grup mai mare de 6 persoane, în activitățile didactice, nu este eficient. Ca timp, un atelier este programat pentru 2 ore consecutive. Uneori timpul este determinat de necesitatea de a lucra la un subiect, alteori e nevoie de prezentări și, în acest caz, el va fi proporțional cu numărul de elevi sau echipe. Pe parcursul lucrărilor de atelier, profesorul va analiza și îți va exprima părerea, va interveni și va aprecia, fără să noteze. Evaluabil cu notă va fi produsul finit.
 16. 16. Ingrediente pentru un atelier Pentru un atelier se vor lua: viziune de ansamblu coerență de predare cultiră generală ( elementul înnoitor: ea se cultivă pe tot parcursul vieții) multă creativitate și mai multă originalitate dorința de a-i uimi pe elevi UIMIRE = CURIOZITATE = DORINȚA DE A DESCOPERI = NECESITATE INTELECTUALĂ
 17. 17. De exemplu...
 18. 18. Ghidul pentru implementarea Curriculumului: „Produsele educaționale solicitate trebuie să-l conecteze pe elev la activități prosociale. De aceea sunt recomandate ateliere de diferit tip, inclusiv transdisciplinare, proiectul individual și de grup, practicumul etc” În viziunea mea, nespus de ofertante pentru ateliere sunt competențele 1 și 6: „identitară” și „integratoare”. Atelierul trebuie să aibă caracter transdisciplinar! Atelierul poate fi o premisă/ o inițiere a unui proiect transdisciplinar.

×