O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Atelierul de comunicare

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 20 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Atelierul de comunicare (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Atelierul de comunicare

 1. 1. Lecție Proiect Atelier
 2. 2. Atelierul de comunicare (de discuție) Formator: Oleinic Viorica, profesoară de limba și literatura română, grad didactic superior, IP Liceul „Da Vinci”
 3. 3. Să revedem! Cerințe față de proiectarea de lungă durată: includerea, în cadrul unităţilor didactice, a orelor pentru realizarea lecțiilor de tip atelier (1-2 lecții); Forma de organizare a lecției de bază, după caz: ateliere de vorbire, discuţie, scriere, creaţie, dezbatere; atelier inter- transdisciplinar; masă rotundă; joc de rol (proces judiciar, ecranizare) etc. Lecţii-atelier (de exersare a competenţelor de lectură, de scriere, de comunicare orală, în baza textului şi detaşat de text).
 4. 4. Atelierul de discuție are să valorifice și are să dezvolte competențele de comunicare orală. Cercetând activitățile recomandate de curriculum, profesorul proiectează ateliere de discuție la încheierea studierii unor texte de proporții, dar și pentru a aborda probleme cotidiene, fără ca acestea să derive din operele literare. (T. Cartaleanu, O. Cosovan)
 5. 5. Realitatea (intenționată) a unor reportaje Testul microfonului Competența nr. 2
 6. 6. Competența nr. 2 2. Gimnaziu Participarea la interacțiuni verbale în diverse situaţii de comunicare orală, dovedind coeziune şi coerenţă discursivă. 2. Liceu Racordarea discursului la diverse situații de comunicare personală și publică, dovedind atitudine constructivă și bunăvoință.
 7. 7. Unități de competență 2.1. Identificarea temei, a unor informații esențiale și de detaliu, informaţiilor explicite și implicite, în diverse tipuri de texte orale. 2.2. Utilizarea resurselor fonorespiratorii individuale în comunicarea orală. 2.3. Prezentarea orală, pe baza unor repere date de profesor, a unor informații și a unor idei. Unități de conținut Situația de comunicare  Elementele comunicării. Dicţia  Dicția, arta de a pronunța corect  Articularea vocalelor si consoanelor Strategii de comprehensiune și de concepere a textului oral  Temă, cuvinte-cheie, idee/ idei, informaţii generale şi de detaliu Strategii de ascultare activă:  Reguli de acces la cuvânt: întreruperi, suprapuneri, luarea/predarea cuvântului, aşteptarea rândului la cuvânt
 8. 8. Unități de competență 2.1. Sintetizarea informațiilor, a intențiilor și atitudinilor comunicării din diverse tipuri de texte orale. 2.2. Utilizarea corectă a resurselor fono-respiratorii individuale în comunicarea orală. 2.3. Adecvarea normelor de etichetă verbală la diferite situaţii de comunicare orală. Unități de conținut Situația de comunicare  Situația de comunicare;  Tipuri și forme de comunicare Dicţia  Articularea cuvintelor cu diftongi și triftongi  Ritmul și volumul voci Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral  Parafrazare, informații explicite și implicite,  rezumare Strategii de ascultare activă:  Întrebările deschise și închise.  Regulile „de aur” ale ascultării Tematici recomandate pentru proiectul de grup: Puterea vorbirii/ Exerciții de dicție etc.
 9. 9. Unități de competență Unități de conținut Situația de comunicare  Deprinderi de comunicare: atitudine, influențe, încredere, empatie Dicţia  Viteza vorbirii – tempo-ritmul  Combinarea elementelor dicțiunii: articulația, emisia, respirația, vocea Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral  Clasificare, reformulare, repetare, conectori pragmatici; distincția dintre fapt și opinie Strategii de ascultare activă  Ecoul și tăcerea Tematici recomandate pentru Proiect de grup: Tehnici de comunicare nonverbală. Primii paşi în controlul emoţiilor. Comunicarea persuasivă etc 2.1.Utilizarea variatelor strategii de ascultare activă și negociere în diverse situații de comunicare orală. 2.2. Combinarea elementelor dicţiunii (articulaţia, emisia, respiraţia, vocea) în diverse contexte de comunicare. 2.3. Prezentarea documentată a unor informaţii, idei, sentimente şi puncte de vedere în texte orale.
 10. 10. Unități de competență Unități de conținut Situația de comunicare  Argumentarea în comunicarea orală Dicţia  Tehnici de respirație și controlul emoțiilor • Discursul.  Rostirea textului, adaptat la context  Coordonarea dicţiei cu mişcarea Strategii de concepere și de comprehensiune a textului oral  Prezentarea orală multimodală Strategii de ascultare activă  Negocierea informaţiei Tematici recomandate pentru Proiect de grup:  Argumentarea de succes;  Gestionarea timpului în cadrul prezentării etc. 2.1. Exprimarea unui punct de vedere propriu privind o prezentare orală pe o temă. 2.2. Utilizarea metodelor de interpretare fono- verbomotor în diverse contexte de comunicare. 2.3. Realizarea unei prezentări orale multimodale în fața unui public cunoscut.
 11. 11. Unități de competență Unități de conținut Situația de comunicare  Negocierea. Stiluri și tehnici de negociere Dicţia  Gestul și mimica în acțiunea verbală  Ținuta în timpul comunicării Strategii eficiente de concepere și de comprehensiune a textului oral Accentul logic Strategii eficiente de ascultare activă Ascultarea activă și negocierea informaţiei Tematici recomandate pentru proiect de grup: Etichete verbale şi nonverbale (naţionale şi internaţionale) etc. 2.1. Exprimarea argumentată a unui punct de vedere propriu privind reprezentarea aceleiași teme în diverse texte orale. 2.2. Utilizarea eficientă a metodelor de interpretare fono-verbo-motor în diverse contexte de comunicare. 2.3. Realizarea prezentărilor orale multimodale în fața unui public necunoscut.
 12. 12. Produse ale unui atelier de discuție/ vorbire Discursul Alocuțiunea Textul argumentativ Expunerea Rezumatul Harta textului Posterul (digital) Metafora grafică  Produsul este evaluabil, doar dacă este secondat de o grilă de evaluare, elaborată în cadrul atelierului sau anterior acestuia.  Este necesar ca elevii să cunoască aspectele pe care le ia în vedere o grilă de evaluare.  La elaborarea grilei de evaluare este dezirabil să implicăm elevii.
 13. 13. Despre ce poate fi un atelier de comunicare? Despre proverbe care abordează o anumită temă Despre o carte Despre un citat/ secvență de text Despre un spot social Despre un filmuleț educativ Despre aspecte ale culturii naționale: oameni iluștri obiceiuri localități Despre pasiuni Despre valori  TEMĂ
 14. 14. Posibile întrebări în raport cu atelierul de comunicare • Scriem? • Citim? • Scriem și citim? • Desenăm? • Audiem? • Dramatizăm? • Spunem frământări de limbă? • Facem alte exerciții de dicție/ortoepie? • Folosim pictura? Dar filmul? Dar videoclipul?
 15. 15. Un posibil atelier de comunicare -„Sânzâienele” Evocare: audierea piesei Realizarea sensului:  lucrul cu textul piesei  lucrul pe fragmentul de text nonliterar  lectura în paralel/comparată a textelor*  Discuție/conversație  despre viabilitatea obiceiurilor  despre sentimentul erosului  despre obiceiuri de divinație  dezbatere Reflecție:  Dramatizare  Reportaj  Monolog  Alocuțiune  Scenariu de film  Argumentarea orală în baza unui citat, etc. „Condimente”: Vocabular (divinație, piromanție, chiromanție) Drăgaică Iele Rusalii Romanul „Jocul ielelor”, de M. Eliade Drama „Jocul ielelor”, de C. Petrescu Nuvela „La țigănci” de M. Eliade
 16. 16. Noaptea de sanziene In lumina lunii Cine mi-i ursitu' Astazi o sa-mi spună. Am s-arunc cununa De flori peste poarta Si-o sa stie ursitu' Unde pasii-si poarta. Noaptea de sanziene Arde-n facle focul Voi citi in flacari Unde mi-e norocul. Toata noaptea pana-n zori Voi citi in foc si-n flori Voi citi si voi vraji Ca sa aflu ce va fi. Noaptea de sanziene Isi danseaza luna Cantecel de vraja Prin paduri rasuna. Flacai peste flacari Sar si-i frige focul Va veni norocul Cand i-o fi sorocul. Toata noaptea pana-n zori Voi citi in foc si-n flori Voi citi si voi vraji Ca sa aflu ce va fi. Toata noaptea pana-n zori Voi citi in foc si-n flori Voi citi si voi vraji Ca sa aflu ce va fi. Toata noaptea pana-n zori Soarta voi citi in flori Ce va fi in viitor Toata noaptea pana-n zori. Toata noaptea pana-n zori Voi citi in foc si-n flori Voi citi si voi vraji Ca sa aflu ce va fi. Toata noaptea pana-n zori Voi citi in foc si-n flori Voi citi si voi vraji Ca sa aflu ce va fi. Toata noaptea pana-n zori Voi citi in foc si-n flori Voi citi si voi vraji Ca sa aflu ce va fi. Toata noaptea pana-n zori Voi citi in foc si-n flori Voi citi si voi vraji Ca sa aflu ce va fi.
 17. 17. Ateliere de discuție în baza romanelor citite Obligatoriu: lectură sistemică, programată Evocare: actualizarea subiectului (rezumatul în lanț, fotovoice, clustring-ul de personaje, trailerul, testul de lectură) Realizarea sensului: acte de comunicare în baza romanului (problemele abordate/ problematizarea, aspectele sociale, relația dintre personaje/ valorile promovate, argumentarea, expunerea de opinie etc., etc. Reflecția: Produsul?
 18. 18. Atelierul de discuție, lectura și proiectul școlar  Realități sociale din satul moldovenesc  Problema emigrării/ plecării în masă  Relația părinți-copii  Copilărie și maturitate  O zi din viața Cristinei  Portretul psihologic al preadolescentului  Imaginea copilărie și a jocului  Superstiții, simboluri, semnificații Argumente pentru un proiect de informare/cercetare: Se citește calitativ/asumat un roman Elevul se orientează spre tema/informația solicitată Elevul selectează informația, o sintetizează, o prezintă Elevul realizează un produs ( de grup) Produsul este prezentat în cadrul atelierului de comunicare
 19. 19. ...de la Curriculum cetire... O noutate și o provocare în același timp pentru mulți profesori este introducerea conținutului prezentările multimodale. Aici ținem să menționăm faptul că, prezentarea multimodală are a bază textul multimodal și presupune integrarea diverselor forme textuale în așa fel încât să genereze semnificații. Într-un text multimodal se combină două sau mai multe sisteme semiotice: lingvistic, vizual, audio, gestual, spațial, multimodalitatea implicând interferența dintre cuvânt, imagine, sunet, gestică și mișcare. Din categoria textelor multimodale fac parte designul vizual, revistele, cărțile în format electronic, paginile web, produsul video (film, videoclip, clip de promovare, tutorial etc.), dansul ș.a.
 20. 20. ...de la Curriculum cetire... Profesorul va pune accent pe prezentarea textelor multimodale, propunând elevilor grile de evaluare a prezentărilor și/sau indicatori/criterii de evaluare, precum: vocabularul, tonul, organizarea discursului, coerența; sau abordare semiotică: vizualul presupune analiza textului multimodal, culorii, formei, stilului, dimensiunii etc.; gestualul – observarea mimicii, a limbajului trupului; spațialul – așezarea în spațiu, apropierea sau distanța dintre obiecte; auditivul – linia melodică, efectele sonore, zgomotele ambientale, liniștea, intonația sau volumul. Profesorul poate propune exerciții de înțelegere a unor diverse tipuri de texte multimodale: bandă desenată, roman grafic, afiș, programul unui cinematograf, o pagină de gardă a manualului, o pagină web, un produs video, inclusiv videoclipuri, o secvență dintr-un spectacol de balet etc.

×