Legitățile principale ale învelișului geografic

Legitățile principale ale învelișului geografic

Legitățile principale ale învelișului geografic
1)Unitatea și integritatea învelișului geografic
Fiecare component şi parte structurală a învelişului geografic există şi se
dezvoltă după legi proprii. Însă datorită unei intense interacţiuni, com-ponentele şi
părţile structurale constituie un sistem unic. De aceea, orice influenţă sau
schimbare exercitată asupra unei părţi structurale poate pro-vocamodificări
profunde în întregul sistem. Astfel, creşterea cantităţii de dioxid de carbon în
atmosferă modifică bilanţul radiativ al planetei. Dioxidul de carbonintensifică şi
„efectul de seră“. Drept consecinţă, clima suportă o încălzire, care, ulterior, poate
provocatopirea gheţarilor polari, ceea ce ar duce la ridicarea nivelului Oceanului
Planetar, la inundarea unor suprafeţe de litoral, la schimbarea bazei de eroziune a
rîurilor etc. Reducerea cantităţii de CO2 ar cauza răcirea climei şi extinderea
gheţarilor, condiţionînd astfel scăderea nivelului Oceanului Planetar, extinderea­
uscatului etc. Aceste exem-ple ilustrează elocvent faptul că modificarea­ doara
unui singur component poate provocaschimbări radicale în întregul înveliş
geografic.
2)Zonalitatea
Una dintre cele mai importante caracteristici ale învelişului geografic este
zonalitatea. Ea reprezintă succedareaunor fîşii alungite de la Ecuator spre poli, în
direcţie latitudinală, orientate în lungul paralelelor. Zonalitatea este cauzată de
forma Pămîntului, de poziţia axei polilor, de rotaţia diurnă şi mişcarea de revoluţie
a Pămîntului, de poziţia Pămîntului în raport cu Soarele, care, în ansamblu,
determină repartiţia zonală a radiaţiei solare, şi anume cu valori descrescîndedela
Ecuator spre poli. Repartiţia zonală a energiei solare determină apariţia zonalităţii
termice. Din zonalitatea termică rezultă re-partiţia zonală a presiunii, zonalitatea în
regimul vînturilor, precipitaţiilor.
Zonele geografice reprezintă nişte fîşii alungite pe direcţia paralelelor, care se
caracterizează prin omogenitatea relativă a bilanţului radiativ, a condiţiilor termice,
a caracterului circulaţiei maselor de aer şi a predominării în decursul perioadelor
calde şi reci ale anului a anumitor tipuri de mase de aer. Zonele geografice сoincid
în mare măsură cu limetele zonelor climatice. În învelişul geografic se disting 13
zone geografice- .
Zonele naturale reprezintă fîşii latitudinale­ în cadrul zonelor geografice, care se
caracterizează printr-un anumitraport dintre căldură şi umiditate.
Subzonele se delimitează în cadrul zonelor naturale după mai multe semne
distinctive, de exemplu, după omogenitatea relativă a condiţiilor termice şi de
umiditate, după aceeaşi vegetaţie şi acelaşi tip de sol. Astfel, în zona silvică se
disting subzonele: pădurile conifere (taiga), pădurile mixte şi pădurile foioase.
În regiunile montane apare zonalitatea verticală (etajarea pe verticală), care este
condiţionată de schimbarea climei odată cu altitudinea. Gradul de diferenţiere a
spectrelor zonalităţii verticale este condiţionat de latitudinea geografică (de zona în
care este situat muntele) şi de altitudinea muntelui.
3) Azonalitatea
În învelişul geografic acţionează factori care îşi au izvorul energetic în
interiorul Pămîntului şi care creează neomogenităţi (deranjamente de zonalitate) în
cadrul zonelor naturale. Aceştia se numesc factori azonali.
Apariţia azonalităţii este condiţionată de procesele tectonice, de procesele
seismice, de vulcanism etc. Azonalitatea propriu-zisă este cauzată de reacţia
scoarţei terestre faţă de aceste procese. Drept consecinţă, în scoarţa terestră apar
formele majore de relief: marile depresiuni în care s-a acumulat apa (formînd
oceanele şi mările) şi marile forme pozitive – continentele, lanţurile muntoase,
marile cîmpii, care au o repartiţie azonală.
Şi relieful uscatului provoacăunele tulburări ale zonalităţii. Astfel, prin altitudinea
sa, relieful provoacă o etajare climatică care atrage după sine etajarea vegetaţiei,
lumii animale, a solurilor.
Şi apele continentale de suprafaţă sau cele subterane pot provocamanifestarea unor
trăsături azonale. Astfel se întîmplă cu apariţia vegetaţiei hidrofile, a unor soluri
intrazonale ca solonceacurile, soloneţurile.
4) Ritmuri și cicluri în învelișul geografic
O particularitate caracteristică fenomenelor şi proceselor din învelişul
geografic o constituie diferitele variaţii ritmice şi ciclice ale evoluţiei lor.
După durată, ritmurile pot fi convenţional divizate în: diurne, anuale, seculare,
milenare, megacicluri (cu durata de milioane de ani).
Ritmicitatea diurnă este cauzată de rotaţia Pămîntului în jurul axei sale. Procesele
şi fenomenele din învelişul geografic poartă un caracter diferit de la zi la noapte.
Ciclurile vitale ale organismelor vii sînt dirijate de ritmicitatea diurnă. Astfel,
plantele verzi efectuează fotosinteza numai ziua; majoritatea animalelor sînt active
tot ziua şi mai puţine în timpul nopţii (răpitoarele nocturne). Ritmicitatea diurnă
condiţionează periodicitatea­ ma­ reelor, a brizelor. Aceasta este mai pronunţată la
Ecuator, atenuîndu-se treptat spre poli.
Ritmicitatea anuală este determinată de mişcarea de revoluţie a Pămîntului şi de
poziţia axei polilor. Ritmurile anuale se manifestă după anotimpuri, adică poartă un
caracter sezonier şi sîntmai pronunţate în regiunile temperate şi polare. În funcţie
de ritmurile anuale variază oscilaţiile de temperatură şi umiditate, se schimbă
regimul rîurilor, bazinelor de apă şi al mărilor, se formează musonii. Multe animale
s-au adaptat la ritmurile sezoniere (hibernarea animalelor, migraţia păsărilor,
schimbarea culorii blănii, construirea cuiburilor).
Ritmurile multianuale poartă, de obicei, un caracter ciclic. Sînt stabilite cicluri
multianuale cauzate de schimbarea activităţii solare. Ciclurile activităţii solare nu
se repetă la intervale egale de timp. Sîntcunoscute cicluri solare cu periodicitatea
de 11 ani, de 30–35 ani, de cca90 ani (75–101) sau seculare. Activitatea solară
influenţează asupra cîmpului magnetic al Pămîntului, provocînd tulburări ale stării
animalelor şi sănătăţii omului.
Ciclurile milenare sînt foarte numeroase, de exemplu: de 450, 650, 1800, 2000,
5000, 18 000, 20 000, 40 000 de ani. Aceste cicluri se manifestă în oscilaţiile­
nivelului apei în lacuri, în succedarea epocilor calde cu cele reci.
Megaciclurile sau ciclurile geologice au o durată de mii şi milioane de ani şi sînt
cauzate de acţiunea factorilor cosmici. La aceste cicluri se referă pulsaţia periodică
a cîmpului de gravitaţie al Pămîntului, care influenţează asupra vitezei de rotaţie;
periodicitatea marilor orogeneze; oscilaţiile ciclice ale cîmpului magnetic etc. Cele
mai mari oscilaţii ale cîmpului magnetic sînt legate de schimbările polarităţii,
cunoscutesub denumirea de inversii magnetice. În perioada inversiilor magnetice
intensitatea cîmpului magnetic scadede 3–10 ori şi slăbeşte sau dispare centura de
radiaţie a Pămîntului.

Recomendados

Rolul plantelor in natura por
Rolul plantelor in naturaRolul plantelor in natura
Rolul plantelor in naturaLiceul Academiei de Stiinte a Moldovei
44.7K visualizações13 slides
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf por
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdf
125073597 lucian-blaga-mesterul-manole-pdfbibliolynne
117.5K visualizações88 slides
serbare de_craciun_sezatoarea por
serbare de_craciun_sezatoareaserbare de_craciun_sezatoarea
serbare de_craciun_sezatoareaRoxana Ares
7.4K visualizações7 slides
Scenetă de 8 martie por
Scenetă de 8 martieScenetă de 8 martie
Scenetă de 8 martiedoradyrda
25.7K visualizações5 slides
Dinamica apelor oceanice por
 Dinamica apelor oceanice Dinamica apelor oceanice
Dinamica apelor oceaniceCostas Cristu
25.4K visualizações24 slides
Apele Republicii Moldova por
Apele Republicii MoldovaApele Republicii Moldova
Apele Republicii MoldovaIrinaSofianu
1.3K visualizações24 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Program de serbare la craciun por
Program de serbare la craciunProgram de serbare la craciun
Program de serbare la craciunJungheatu Maria
34.5K visualizações7 slides
Sceneta in tara_lui_mos_craciun por
Sceneta in tara_lui_mos_craciunSceneta in tara_lui_mos_craciun
Sceneta in tara_lui_mos_craciunLinda Stefan
9.6K visualizações11 slides
Toiagul pastoriei - de Ion Druta por
Toiagul pastoriei - de Ion DrutaToiagul pastoriei - de Ion Druta
Toiagul pastoriei - de Ion DrutaAndrei O.
35.5K visualizações10 slides
Campul magnetic por
Campul magneticCampul magnetic
Campul magneticmicimihaela
41.3K visualizações18 slides
Lectie rîu por
Lectie rîuLectie rîu
Lectie rîuserjic09
10.2K visualizações56 slides
Factorii geoecologici por
Factorii geoecologiciFactorii geoecologici
Factorii geoecologiciElena Beregoi
44.8K visualizações14 slides

Mais procurados(20)

Program de serbare la craciun por Jungheatu Maria
Program de serbare la craciunProgram de serbare la craciun
Program de serbare la craciun
Jungheatu Maria34.5K visualizações
Sceneta in tara_lui_mos_craciun por Linda Stefan
Sceneta in tara_lui_mos_craciunSceneta in tara_lui_mos_craciun
Sceneta in tara_lui_mos_craciun
Linda Stefan9.6K visualizações
Toiagul pastoriei - de Ion Druta por Andrei O.
Toiagul pastoriei - de Ion DrutaToiagul pastoriei - de Ion Druta
Toiagul pastoriei - de Ion Druta
Andrei O.35.5K visualizações
Campul magnetic por micimihaela
Campul magneticCampul magnetic
Campul magnetic
micimihaela41.3K visualizações
Lectie rîu por serjic09
Lectie rîuLectie rîu
Lectie rîu
serjic0910.2K visualizações
Factorii geoecologici por Elena Beregoi
Factorii geoecologiciFactorii geoecologici
Factorii geoecologici
Elena Beregoi44.8K visualizações
Tipuri de climate por Tonia Bucurica
Tipuri de climateTipuri de climate
Tipuri de climate
Tonia Bucurica87.5K visualizações
Bun venit dragi părinţi şi stimaţi oaspeţi la sărbătoarea anului nou por doradyrda
Bun venit dragi părinţi şi stimaţi oaspeţi la sărbătoarea anului nouBun venit dragi părinţi şi stimaţi oaspeţi la sărbătoarea anului nou
Bun venit dragi părinţi şi stimaţi oaspeţi la sărbătoarea anului nou
doradyrda19.6K visualizações
Caractere generale ale hidrosferei si componentele sale por Butuc Carmen
Caractere generale ale hidrosferei si componentele saleCaractere generale ale hidrosferei si componentele sale
Caractere generale ale hidrosferei si componentele sale
Butuc Carmen9.3K visualizações
Presiunea aerului și vântul por UBB Cluj
Presiunea aerului și vântulPresiunea aerului și vântul
Presiunea aerului și vântul
UBB Cluj9.3K visualizações
Importanta grasimilor por Maria Racovita
Importanta grasimilorImportanta grasimilor
Importanta grasimilor
Maria Racovita29K visualizações
Power point poluare. por Ana Maria
Power point poluare.Power point poluare.
Power point poluare.
Ana Maria101.2K visualizações
Demersuri-cheie ale dezvoltării Curriculumului educațional 2019 por Daniela Munca-Aftenev
Demersuri-cheie ale dezvoltării Curriculumului educațional 2019Demersuri-cheie ale dezvoltării Curriculumului educațional 2019
Demersuri-cheie ale dezvoltării Curriculumului educațional 2019
Daniela Munca-Aftenev4.9K visualizações
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice por anamaria89
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
14. Proiectarea Activitatiilor Didactice
anamaria8916K visualizações
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918 por Dumitru Maros
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Unirea Basarabiei cu România 27 martie 1918
Dumitru Maros4.5K visualizações
Proteine Ppt por Aly Snow Cosmin
Proteine PptProteine Ppt
Proteine Ppt
Aly Snow Cosmin17.9K visualizações
Inima si sistemul cardiovascular por Anca Anca
Inima si sistemul cardiovascularInima si sistemul cardiovascular
Inima si sistemul cardiovascular
Anca Anca2.4K visualizações
Parameciul por Ionika Ioana
ParameciulParameciul
Parameciul
Ionika Ioana13.7K visualizações

Similar a Legitățile principale ale învelișului geografic

Schimbarile climatice – concepte si realitati por
Schimbarile climatice – concepte si realitatiSchimbarile climatice – concepte si realitati
Schimbarile climatice – concepte si realitatiAsociatia de Standardizare din Romania
1.1K visualizações12 slides
Cap 1 Megastructruri por
Cap 1 MegastructruriCap 1 Megastructruri
Cap 1 Megastructruriguest196e282
2.4K visualizações45 slides
Manual de ecologie. GRATUIT. Pentru scoala generala si liceu por
Manual de ecologie. GRATUIT. Pentru scoala generala si liceuManual de ecologie. GRATUIT. Pentru scoala generala si liceu
Manual de ecologie. GRATUIT. Pentru scoala generala si liceuzibo.ro
12.9K visualizações41 slides
Manual de ecologie por
Manual de ecologieManual de ecologie
Manual de ecologiezibo.ro
6.8K visualizações41 slides
Manualdeecologie 120324050857-phpapp01 por
Manualdeecologie 120324050857-phpapp01Manualdeecologie 120324050857-phpapp01
Manualdeecologie 120324050857-phpapp01Gabriela Matache
1.6K visualizações41 slides
Incalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic por
Incalzirea Globala Asupra Mediului AcvaticIncalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
Incalzirea Globala Asupra Mediului AcvaticHorvath Beatrix
8.1K visualizações13 slides

Similar a Legitățile principale ale învelișului geografic(20)

Cap 1 Megastructruri por guest196e282
Cap 1 MegastructruriCap 1 Megastructruri
Cap 1 Megastructruri
guest196e2822.4K visualizações
Manual de ecologie. GRATUIT. Pentru scoala generala si liceu por zibo.ro
Manual de ecologie. GRATUIT. Pentru scoala generala si liceuManual de ecologie. GRATUIT. Pentru scoala generala si liceu
Manual de ecologie. GRATUIT. Pentru scoala generala si liceu
zibo.ro12.9K visualizações
Manual de ecologie por zibo.ro
Manual de ecologieManual de ecologie
Manual de ecologie
zibo.ro6.8K visualizações
Manualdeecologie 120324050857-phpapp01 por Gabriela Matache
Manualdeecologie 120324050857-phpapp01Manualdeecologie 120324050857-phpapp01
Manualdeecologie 120324050857-phpapp01
Gabriela Matache1.6K visualizações
Incalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic por Horvath Beatrix
Incalzirea Globala Asupra Mediului AcvaticIncalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
Incalzirea Globala Asupra Mediului Acvatic
Horvath Beatrix8.1K visualizações
Hidrosfera/Biosfera dex.pdf por CiubreiAna
Hidrosfera/Biosfera dex.pdfHidrosfera/Biosfera dex.pdf
Hidrosfera/Biosfera dex.pdf
CiubreiAna7 visualizações
Efectele Incalzirii Globale Asupra Mediului Acvatic Finale por Horvath Beatrix
Efectele Incalzirii Globale Asupra Mediului Acvatic FinaleEfectele Incalzirii Globale Asupra Mediului Acvatic Finale
Efectele Incalzirii Globale Asupra Mediului Acvatic Finale
Horvath Beatrix616 visualizações
Factori ce influenteaza circuitul apei in natura por monicampan2015
Factori ce influenteaza circuitul apei in naturaFactori ce influenteaza circuitul apei in natura
Factori ce influenteaza circuitul apei in natura
monicampan20154.3K visualizações
pp incalzirea globala.pptx por TEODORROBERTPOPOAIA
pp incalzirea globala.pptxpp incalzirea globala.pptx
pp incalzirea globala.pptx
TEODORROBERTPOPOAIA131 visualizações
Dezechilibre naturale por mihaelapaduraru
Dezechilibre naturaleDezechilibre naturale
Dezechilibre naturale
mihaelapaduraru1K visualizações
Apa -Universul Vietii por L M
Apa  -Universul VietiiApa  -Universul Vietii
Apa -Universul Vietii
L M17.4K visualizações
Prezentare despre apa Terrei por Laurentiu Calancea
Prezentare despre apa  TerreiPrezentare despre apa  Terrei
Prezentare despre apa Terrei
Laurentiu Calancea7.7K visualizações
Spune stop schimbărilor climatice diana, oana por mihaelapaduraru
Spune stop schimbărilor climatice diana, oanaSpune stop schimbărilor climatice diana, oana
Spune stop schimbărilor climatice diana, oana
mihaelapaduraru460 visualizações
How to be a better manager por Liviius
How to be a better managerHow to be a better manager
How to be a better manager
Liviius161 visualizações
relati cauzale.pptx por eugen51
relati cauzale.pptxrelati cauzale.pptx
relati cauzale.pptx
eugen515 visualizações
Dezastre naturale por Ciopac Vasile
Dezastre naturaleDezastre naturale
Dezastre naturale
Ciopac Vasile141 visualizações
Circuitulapeiinnatura por marika1991
CircuitulapeiinnaturaCircuitulapeiinnatura
Circuitulapeiinnatura
marika1991597 visualizações
Notiuni generale despre dezastre por Pompierii Români
Notiuni generale despre dezastreNotiuni generale despre dezastre
Notiuni generale despre dezastre
Pompierii Români735 visualizações
Gabriela cristiana duțu. curenții oceanici por GabrielaCDutu
Gabriela cristiana duțu. curenții oceaniciGabriela cristiana duțu. curenții oceanici
Gabriela cristiana duțu. curenții oceanici
GabrielaCDutu1.7K visualizações

Legitățile principale ale învelișului geografic

  • 1. Legitățile principale ale învelișului geografic 1)Unitatea și integritatea învelișului geografic Fiecare component şi parte structurală a învelişului geografic există şi se dezvoltă după legi proprii. Însă datorită unei intense interacţiuni, com-ponentele şi părţile structurale constituie un sistem unic. De aceea, orice influenţă sau schimbare exercitată asupra unei părţi structurale poate pro-vocamodificări profunde în întregul sistem. Astfel, creşterea cantităţii de dioxid de carbon în atmosferă modifică bilanţul radiativ al planetei. Dioxidul de carbonintensifică şi „efectul de seră“. Drept consecinţă, clima suportă o încălzire, care, ulterior, poate provocatopirea gheţarilor polari, ceea ce ar duce la ridicarea nivelului Oceanului Planetar, la inundarea unor suprafeţe de litoral, la schimbarea bazei de eroziune a rîurilor etc. Reducerea cantităţii de CO2 ar cauza răcirea climei şi extinderea gheţarilor, condiţionînd astfel scăderea nivelului Oceanului Planetar, extinderea­ uscatului etc. Aceste exem-ple ilustrează elocvent faptul că modificarea­ doara unui singur component poate provocaschimbări radicale în întregul înveliş geografic. 2)Zonalitatea Una dintre cele mai importante caracteristici ale învelişului geografic este zonalitatea. Ea reprezintă succedareaunor fîşii alungite de la Ecuator spre poli, în direcţie latitudinală, orientate în lungul paralelelor. Zonalitatea este cauzată de forma Pămîntului, de poziţia axei polilor, de rotaţia diurnă şi mişcarea de revoluţie a Pămîntului, de poziţia Pămîntului în raport cu Soarele, care, în ansamblu, determină repartiţia zonală a radiaţiei solare, şi anume cu valori descrescîndedela Ecuator spre poli. Repartiţia zonală a energiei solare determină apariţia zonalităţii termice. Din zonalitatea termică rezultă re-partiţia zonală a presiunii, zonalitatea în regimul vînturilor, precipitaţiilor. Zonele geografice reprezintă nişte fîşii alungite pe direcţia paralelelor, care se caracterizează prin omogenitatea relativă a bilanţului radiativ, a condiţiilor termice, a caracterului circulaţiei maselor de aer şi a predominării în decursul perioadelor calde şi reci ale anului a anumitor tipuri de mase de aer. Zonele geografice сoincid în mare măsură cu limetele zonelor climatice. În învelişul geografic se disting 13 zone geografice- .
  • 2. Zonele naturale reprezintă fîşii latitudinale­ în cadrul zonelor geografice, care se caracterizează printr-un anumitraport dintre căldură şi umiditate. Subzonele se delimitează în cadrul zonelor naturale după mai multe semne distinctive, de exemplu, după omogenitatea relativă a condiţiilor termice şi de umiditate, după aceeaşi vegetaţie şi acelaşi tip de sol. Astfel, în zona silvică se disting subzonele: pădurile conifere (taiga), pădurile mixte şi pădurile foioase. În regiunile montane apare zonalitatea verticală (etajarea pe verticală), care este condiţionată de schimbarea climei odată cu altitudinea. Gradul de diferenţiere a spectrelor zonalităţii verticale este condiţionat de latitudinea geografică (de zona în care este situat muntele) şi de altitudinea muntelui. 3) Azonalitatea În învelişul geografic acţionează factori care îşi au izvorul energetic în interiorul Pămîntului şi care creează neomogenităţi (deranjamente de zonalitate) în cadrul zonelor naturale. Aceştia se numesc factori azonali. Apariţia azonalităţii este condiţionată de procesele tectonice, de procesele seismice, de vulcanism etc. Azonalitatea propriu-zisă este cauzată de reacţia scoarţei terestre faţă de aceste procese. Drept consecinţă, în scoarţa terestră apar formele majore de relief: marile depresiuni în care s-a acumulat apa (formînd oceanele şi mările) şi marile forme pozitive – continentele, lanţurile muntoase, marile cîmpii, care au o repartiţie azonală. Şi relieful uscatului provoacăunele tulburări ale zonalităţii. Astfel, prin altitudinea sa, relieful provoacă o etajare climatică care atrage după sine etajarea vegetaţiei, lumii animale, a solurilor. Şi apele continentale de suprafaţă sau cele subterane pot provocamanifestarea unor trăsături azonale. Astfel se întîmplă cu apariţia vegetaţiei hidrofile, a unor soluri intrazonale ca solonceacurile, soloneţurile. 4) Ritmuri și cicluri în învelișul geografic O particularitate caracteristică fenomenelor şi proceselor din învelişul geografic o constituie diferitele variaţii ritmice şi ciclice ale evoluţiei lor.
  • 3. După durată, ritmurile pot fi convenţional divizate în: diurne, anuale, seculare, milenare, megacicluri (cu durata de milioane de ani). Ritmicitatea diurnă este cauzată de rotaţia Pămîntului în jurul axei sale. Procesele şi fenomenele din învelişul geografic poartă un caracter diferit de la zi la noapte. Ciclurile vitale ale organismelor vii sînt dirijate de ritmicitatea diurnă. Astfel, plantele verzi efectuează fotosinteza numai ziua; majoritatea animalelor sînt active tot ziua şi mai puţine în timpul nopţii (răpitoarele nocturne). Ritmicitatea diurnă condiţionează periodicitatea­ ma­ reelor, a brizelor. Aceasta este mai pronunţată la Ecuator, atenuîndu-se treptat spre poli. Ritmicitatea anuală este determinată de mişcarea de revoluţie a Pămîntului şi de poziţia axei polilor. Ritmurile anuale se manifestă după anotimpuri, adică poartă un caracter sezonier şi sîntmai pronunţate în regiunile temperate şi polare. În funcţie de ritmurile anuale variază oscilaţiile de temperatură şi umiditate, se schimbă regimul rîurilor, bazinelor de apă şi al mărilor, se formează musonii. Multe animale s-au adaptat la ritmurile sezoniere (hibernarea animalelor, migraţia păsărilor, schimbarea culorii blănii, construirea cuiburilor). Ritmurile multianuale poartă, de obicei, un caracter ciclic. Sînt stabilite cicluri multianuale cauzate de schimbarea activităţii solare. Ciclurile activităţii solare nu se repetă la intervale egale de timp. Sîntcunoscute cicluri solare cu periodicitatea de 11 ani, de 30–35 ani, de cca90 ani (75–101) sau seculare. Activitatea solară influenţează asupra cîmpului magnetic al Pămîntului, provocînd tulburări ale stării animalelor şi sănătăţii omului. Ciclurile milenare sînt foarte numeroase, de exemplu: de 450, 650, 1800, 2000, 5000, 18 000, 20 000, 40 000 de ani. Aceste cicluri se manifestă în oscilaţiile­ nivelului apei în lacuri, în succedarea epocilor calde cu cele reci. Megaciclurile sau ciclurile geologice au o durată de mii şi milioane de ani şi sînt cauzate de acţiunea factorilor cosmici. La aceste cicluri se referă pulsaţia periodică a cîmpului de gravitaţie al Pămîntului, care influenţează asupra vitezei de rotaţie; periodicitatea marilor orogeneze; oscilaţiile ciclice ale cîmpului magnetic etc. Cele mai mari oscilaţii ale cîmpului magnetic sînt legate de schimbările polarităţii, cunoscutesub denumirea de inversii magnetice. În perioada inversiilor magnetice intensitatea cîmpului magnetic scadede 3–10 ori şi slăbeşte sau dispare centura de radiaţie a Pămîntului.