жыраулар поэзиясы

D
Dan41khttp://slaid-kz.ru/
Ашық сабақтар
““Жыраулар поэзиясы ”Жыраулар поэзиясы ”
Білуі керек :Білуі керек :
Шешендік өнер туралы мағлұматты білу;
сөздің лексикалық мағына-
сын;
Мәтіннің мазмұнын талдай
отырып, негізгі тақырыбы
мен идеясын ашу.
Игеру керек :Игеру керек :
Мәтінді оқи отырып,сөйлеу тілін дамыту,сұрақ қоя
білуге,жауап бере білу;
Өз ойын жеткізе білу ;
Мәтіннің мазмұнын ашып, талдау білу;
Ашық сабақтар
“Зымыран сұрақтар”
• Шешендік сөз дегеніміз не ?
• Шешендік сөздерге не жатады?
• Қазақтың шешендерін атаңдар .
• Төле би кім ?
• Төле би қай кезде өмір сүрген ?
• «Не тәтті ?» әңгімесін кім
мазмұндайды ?
Ашық сабақтар
Атақты қазақ билерін
атаңдаршы ?
Ашық сабақтар
Ой қозғау :
• Олар қай ғасырда өмір сүрген?
• Балалар, биыл қай жыл?
• Біз қай ғасырда өмір сүрудеміз?
• Біз қай ғасыр әдебиетін оқып
жатырмыз?
Ашық сабақтар
Түсініктеме :
Толғау дегеніміз – қазақ әдебиетіндеТолғау дегеніміз – қазақ әдебиетінде
ақындар шығармашылығында ,ақындар шығармашылығында ,
әсіресе жыраулар поэзиясында жиіәсіресе жыраулар поэзиясында жиі
орын алған жанр . Толғауда ақынорын алған жанр . Толғауда ақын
өмір , қоғам, адам тіршілігі ,өмір , қоғам, адам тіршілігі ,
жақсылық, жамандық т.б жайлыжақсылық, жамандық т.б жайлы
ақыл-өсиет, насихаттық тұрғыда ойақыл-өсиет, насихаттық тұрғыда ой
қозғайды .қозғайды .
Ашық сабақтар
“Сөз –мерген” (сөздік
жұмысы):
• ақылғой даналар-ақылғой даналар-
мудрые советчикимудрые советчики
• елеулі уақиғалар-елеулі уақиғалар-
важные событияважные события
• ел басына күн туғанел басына күн туған
кез- в трудные дни длякез- в трудные дни для
народанарода
• абыржымауғаабыржымауға
шақырып-зовет нешақырып-зовет не
суетитьсясуетиться
• насихаттау-агитировать ,насихаттау-агитировать ,
воспеватьвоспевать
• жырға қосқан- воспевалижырға қосқан- воспевали
• орда –ханская ставкаорда –ханская ставка
• бүліншік шыққанда –бүліншік шыққанда –
когда смута, неурядица,когда смута, неурядица,
столкновениестолкновение
• ақыл-нақыл-назиданиеақыл-нақыл-назидание
• адамгершілік қасиет-адамгершілік қасиет-
человеческие качествачеловеческие качества
Ашық сабақтар
Ашық сабақтар
«Жыр»-(көне түркі тілінде «иыр»)
деген сөзінен шыққан
Жыраулар өз шығармаларын
ақыл-нақыл, өсиет түрінде
айтқан.
Ашық сабақтар
Толғауларының тақырыптары
Туған жерді,елді сүю
Отанды қорғау, елді
бірлікке шақыру
Адамгершілік қасиеттерді
насихаттау
Ел мен жерге еңбегі
өткен батырлар, хандар
т.б. жайлы
Ашық сабақтар
Жырау әдебиетінің негізгі өкілдері :
Асан Қайғы ,Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз,
Жиембет, Марқасқа, Қазыбек, Ақтамберді,
Бұқар және т.б
Ашық сабақтар
..
• Шалкиіз жырау - қазақ әдебиетіШалкиіз жырау - қазақ әдебиеті
тарихындағы жыраулық поэзияныңтарихындағы жыраулық поэзияның
атасы болып саналадыатасы болып саналады
Ашық сабақтар
Жыраулар XV-XVIII ғасыр
Шалкиіз жырауШалкиіз жырау
-жыраулықжыраулық
-поэзияның атасы.поэзияның атасы.
Кемел ойлыКемел ойлы
ақындарақындар
Халық поэзиясын
жасаған
ақылғой даналар
,Шешендік
даналық сөздер
авторы
Ел билеушілердіңЕл билеушілердің
кеңесшісі, уәзірі,кеңесшісі, уәзірі,
биібиі
шығармаларын
- ,ақыл нақыл өсиет
түрінде айтқан
Бұқар жырау,
Асан Қайғы ,
Ақтамберді жырау,
Ашық сабақтар
САУАЛ:
Осы жыраулардың Абай,
Жамбыл, сияқты ақындардан
қандай ерекшелігі бар ?
Ашық сабақтар
“Поэзия ” стартегиясы
Жабағылы жас тайлақ,
Жардай атан болған жер.
Жатып қалған бір тоқты,
Жайылып мың қой болған жер.
(Қазтуған жырау)
Ашық сабақтар
“Поэзия”кезеңі:
ЕЕңсегей бойлы ер Есім,ңсегей бойлы ер Есім,
ЕЕсім сені есірткен,сім сені есірткен,
ЕЕсіл менің кеңесім,сіл менің кеңесім,
ЕсЕс білгеннен, Есім хан,білгеннен, Есім хан,
ҚҚолыңа болдым сүйесінолыңа болдым сүйесін..
(Жиембет жырау)(Жиембет жырау)
Ашық сабақтар
Егер сендер XXI ғасыр
жыраулары
болғандарыңда не
жайлы жырлар едіңдер?
жыраулар поэзиясы
Ашық сабақтар
Қосымша материалмен жұмыс:
Жыраулар Өмірдерек Еңбектері Тақырыптары
1. Асан қайғының
шын аты –
Хасан
Сәбитұлы, ірі
жырау, би,
«Желмая түйесі
болған.
1361 жылы Еділ бойында
туған. Әкесі Сәбит –
саятшы. Керей және
Жәнібек хандарды
жақтаған. 1485-1470 жылы
Сарыарқа Ұлытауда
қайтыс болған.
«Құйрығы жоқ жалы
жоқ», «Еділ бол да,
Жайық бол», «Ай,
хан», «Таза мінсіз
асыл тас», «Бұл
заманда не ғаріп».
Адамгершілік
қасиеттері, елдің
бірлігі, татулығы.
Халықтың ерлігі,
бірлігі, адамгершілік
қасиеттері.
2.Қазтуған
Сүйіншіұлы.
Қол бастаған
батыр, ел
басқарған би.
1420 жылдары Еділ
бойында, Астрахань
облысында дүниеге келген.
1460-1480 жылы Қазақ
Ордасы құрамына енеді.
Жыраудың бұдан соңғы
өмірі туралы дерек
сақталмаған.
«Мадақ жыры»,
«Алаң да,алаң, алаң
жұрт», «Қайран
менің Еділім».
Халықтың ерлігі,
бірлігі, адамгершілік
қасиеттері.
3.Бұқар жырау 1668 жылы Павлодар
облысының Баянауыл
ауданында туған. Әкесі
Қалқаман батыр 1781 жыл
Баянауылда Долба тауында
дүние салған.
«Тілек», «Жиырма
деген», «Ай,
Абылай,Абылай»,
«Кәрілік туралы»,
«Жар басына
қонбаңыз».
Елін, жерін қорғаған
батырлар, ел
басқарған хандар
туралы.
Ашық сабақтар
Тест сұрақтарына жауап
беру:
Бағалау
10 - 9 ұпай = “5”
8 - 7 ұпай = “4”
6 – 5 ұпай = “3”
4 - 0 ұпай = “2”
 Ханға кім ақылшы болған?
 “Жырау” деген атау қандай сөзден
шыққан?
 Қандай жырауларды білесің?
 Жыраулар поэзиясының тақырыптарын
атаңдар.
 Жыраулар поэзиясының атасы кім?
 Жыраулар поэзиясы туралы түсінгеніңді
әңгімеле.
Ашық сабақтар
Ұлы
адамдардың
сөздерінен:
Асан қайғы Желмаясын
мініп, кең байтақ қазақ
жерін түгел аралаған.
«Жерұйық» жерді іздеген,
ну орман мен шалғынды
жерге халықты
қоныстырсам деп
армандаған. Сондықтан
Шоқан Уәлиханов оны
«Көшпенділер философы»
деп атаған.
Ашық сабақтар
Қазтуған өз жырларында
халықты ерлікке,
бірлікке, адамгершілікке
шақырып, ақыл айтқан,
батыр, ел басқарған би
болған. Адамгершілігі
күшті үлкендердің
айтқанын тыңдасақ,
бізден батыр да, би де
шығады деп сенемін.
Ашық сабақтар
«Ұрпақтарым, атаң
мен әжеңді сыйла!
Өзіңе дейінгіне
құрметтесең, өзіңнен
кейінгілер сені
құрметтейді» деп
Бұқар жырау
айтқандай ата-ананы,
әже-атаны
сыйлаңдар,үлкендерді
құрметтеп, кішіге
қамқор болайық.
й ж мысы:Ү ұ
Жыраулар туралы м лімет дайындауә
23-бет ,4- тапсырма (жазбаша)
21-22 бет , о уқ
Сабақ аяқталды.
Сау болыңдар!
1 de 27

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados(20)

Tadbir: Til bayramining senariysiTadbir: Til bayramining senariysi
Tadbir: Til bayramining senariysi
ferghanasoft60K visualizações
Великдень у різних країнах світуВеликдень у різних країнах світу
Великдень у різних країнах світу
Наталия Профатило1.4K visualizações
«Білим і чорним хотів би я бути»«Білим і чорним хотів би я бути»
«Білим і чорним хотів би я бути»
НБУ для дітей 645 visualizações
Мұғалімнің портфолиосы #1Мұғалімнің портфолиосы #1
Мұғалімнің портфолиосы #1
Айбек Қуандықұлы196.3K visualizações
М. Әуезовтың шығармашылығыМ. Әуезовтың шығармашылығы
М. Әуезовтың шығармашылығы
Айбек Қуандықұлы20.9K visualizações
Бібліографічний посібникБібліографічний посібник
Бібліографічний посібник
Яна Іванова3K visualizações
ამოცანების ამოხსნა  Copyამოცანების ამოხსნა  Copy
ამოცანების ამოხსნა Copy
Nina Koliashvili1.3K visualizações
қазақтың ұлттық киімдеріқазақтың ұлттық киімдері
қазақтың ұлттық киімдері
Айбек Қуандықұлы26.5K visualizações
үйл үгийн хувилалүйл үгийн хувилал
үйл үгийн хувилал
muuduu14.3K visualizações
Tadbir: Til hayot sabogiTadbir: Til hayot sabogi
Tadbir: Til hayot sabogi
ferghanasoft20.2K visualizações
ეკა ლ.ეკა ლ.
ეკა ლ.
mziaegiashvili2K visualizações
11
1
2klas171K visualizações
Dars ishlanma: Alisher Naoiy hayoti va ijodiDars ishlanma: Alisher Naoiy hayoti va ijodi
Dars ishlanma: Alisher Naoiy hayoti va ijodi
ferghanasoft27K visualizações
Робочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdfРобочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdf
Робочі картки 5 клас укр літ І семестр (1).pdf
Репетитор Історія України5.1K visualizações

Similar a жыраулар поэзиясы(20)

рухани жаңғыру . мақаларухани жаңғыру . мақала
рухани жаңғыру . мақала
Asem Sarsembayeva295 visualizações
Ғылым мен білімнің дамуыҒылым мен білімнің дамуы
Ғылым мен білімнің дамуы
Bilim All427 visualizações
«Информатика көшбасшысы"«Информатика көшбасшысы"
«Информатика көшбасшысы"
Айбек Қуандықұлы2.7K visualizações
256fd256fd
256fd
Nurlan Abilhanov2.1K visualizações
 виртуалд1 көрме виртуалд1 көрме
виртуалд1 көрме
Jako Bektibaev150 visualizações
аб виртуальды көрмеаб виртуальды көрме
аб виртуальды көрме
Гулшат Манамбекова232 visualizações
а.кунанбаева.кунанбаев
а.кунанбаев
dimissanova3.9K visualizações
пед совет презентацияпед совет презентация
пед совет презентация
Вспомогательный образовательный сайт272 visualizações
Әнші–ақындар шығармашылығы.Әнші–ақындар шығармашылығы.
Әнші–ақындар шығармашылығы.
Айбек Қуандықұлы15K visualizações
1 желтоқсан президент күні слайд1 желтоқсан президент күні слайд
1 желтоқсан президент күні слайд
Вспомогательный образовательный сайт3K visualizações
алматы мастер классалматы мастер класс
алматы мастер класс
Asem Sarsembayeva10K visualizações
ғылыми жобағылыми жоба
ғылыми жоба
oquzaman5.5K visualizações
бес асыл іс өзін өзі ықпалдастырубес асыл іс өзін өзі ықпалдастыру
бес асыл іс өзін өзі ықпалдастыру
Вспомогательный образовательный сайт309 visualizações

Mais de Dan41k

Атом физикасы слайдАтом физикасы слайд
Атом физикасы слайдDan41k
3.3K visualizações14 slides
 1 мамыр 1 мамыр
1 мамырDan41k
1.5K visualizações10 slides
Адам психикасыАдам психикасы
Адам психикасыDan41k
2.1K visualizações5 slides

Mais de Dan41k(20)

Атом физикасы слайдАтом физикасы слайд
Атом физикасы слайд
Dan41k3.3K visualizações
 1 мамыр 1 мамыр
1 мамыр
Dan41k1.5K visualizações
Адам психикасыАдам психикасы
Адам психикасы
Dan41k2.1K visualizações
Зейін слайд презентацияЗейін слайд презентация
Зейін слайд презентация
Dan41k12.3K visualizações
хх ғасырдың хх ғасырдың
хх ғасырдың
Dan41k3.4K visualizações
Тұсау кесу слайдТұсау кесу слайд
Тұсау кесу слайд
Dan41k3.5K visualizações
саяси санасаяси сана
саяси сана
Dan41k5.8K visualizações
саясатсаясат
саясат
Dan41k4K visualizações
рк топыракрк топырак
рк топырак
Dan41k3.2K visualizações
ресейресей
ресей
Dan41k6.6K visualizações
ресей федерациясыресей федерациясы
ресей федерациясы
Dan41k7.5K visualizações
пирамидапирамида
пирамида
Dan41k3.6K visualizações
олжасолжас
олжас
Dan41k1.5K visualizações

жыраулар поэзиясы

 • 1. Ашық сабақтар ““Жыраулар поэзиясы ”Жыраулар поэзиясы ”
 • 2. Білуі керек :Білуі керек : Шешендік өнер туралы мағлұматты білу; сөздің лексикалық мағына- сын; Мәтіннің мазмұнын талдай отырып, негізгі тақырыбы мен идеясын ашу.
 • 3. Игеру керек :Игеру керек : Мәтінді оқи отырып,сөйлеу тілін дамыту,сұрақ қоя білуге,жауап бере білу; Өз ойын жеткізе білу ; Мәтіннің мазмұнын ашып, талдау білу;
 • 4. Ашық сабақтар “Зымыран сұрақтар” • Шешендік сөз дегеніміз не ? • Шешендік сөздерге не жатады? • Қазақтың шешендерін атаңдар . • Төле би кім ? • Төле би қай кезде өмір сүрген ? • «Не тәтті ?» әңгімесін кім мазмұндайды ?
 • 5. Ашық сабақтар Атақты қазақ билерін атаңдаршы ?
 • 6. Ашық сабақтар Ой қозғау : • Олар қай ғасырда өмір сүрген? • Балалар, биыл қай жыл? • Біз қай ғасырда өмір сүрудеміз? • Біз қай ғасыр әдебиетін оқып жатырмыз?
 • 7. Ашық сабақтар Түсініктеме : Толғау дегеніміз – қазақ әдебиетіндеТолғау дегеніміз – қазақ әдебиетінде ақындар шығармашылығында ,ақындар шығармашылығында , әсіресе жыраулар поэзиясында жиіәсіресе жыраулар поэзиясында жиі орын алған жанр . Толғауда ақынорын алған жанр . Толғауда ақын өмір , қоғам, адам тіршілігі ,өмір , қоғам, адам тіршілігі , жақсылық, жамандық т.б жайлыжақсылық, жамандық т.б жайлы ақыл-өсиет, насихаттық тұрғыда ойақыл-өсиет, насихаттық тұрғыда ой қозғайды .қозғайды .
 • 8. Ашық сабақтар “Сөз –мерген” (сөздік жұмысы): • ақылғой даналар-ақылғой даналар- мудрые советчикимудрые советчики • елеулі уақиғалар-елеулі уақиғалар- важные событияважные события • ел басына күн туғанел басына күн туған кез- в трудные дни длякез- в трудные дни для народанарода • абыржымауғаабыржымауға шақырып-зовет нешақырып-зовет не суетитьсясуетиться • насихаттау-агитировать ,насихаттау-агитировать , воспеватьвоспевать • жырға қосқан- воспевалижырға қосқан- воспевали • орда –ханская ставкаорда –ханская ставка • бүліншік шыққанда –бүліншік шыққанда – когда смута, неурядица,когда смута, неурядица, столкновениестолкновение • ақыл-нақыл-назиданиеақыл-нақыл-назидание • адамгершілік қасиет-адамгершілік қасиет- человеческие качествачеловеческие качества
 • 10. Ашық сабақтар «Жыр»-(көне түркі тілінде «иыр») деген сөзінен шыққан Жыраулар өз шығармаларын ақыл-нақыл, өсиет түрінде айтқан.
 • 11. Ашық сабақтар Толғауларының тақырыптары Туған жерді,елді сүю Отанды қорғау, елді бірлікке шақыру Адамгершілік қасиеттерді насихаттау Ел мен жерге еңбегі өткен батырлар, хандар т.б. жайлы
 • 12. Ашық сабақтар Жырау әдебиетінің негізгі өкілдері : Асан Қайғы ,Қазтуған, Доспамбет, Шалкиіз, Жиембет, Марқасқа, Қазыбек, Ақтамберді, Бұқар және т.б
 • 13. Ашық сабақтар .. • Шалкиіз жырау - қазақ әдебиетіШалкиіз жырау - қазақ әдебиеті тарихындағы жыраулық поэзияныңтарихындағы жыраулық поэзияның атасы болып саналадыатасы болып саналады
 • 14. Ашық сабақтар Жыраулар XV-XVIII ғасыр Шалкиіз жырауШалкиіз жырау -жыраулықжыраулық -поэзияның атасы.поэзияның атасы. Кемел ойлыКемел ойлы ақындарақындар Халық поэзиясын жасаған ақылғой даналар ,Шешендік даналық сөздер авторы Ел билеушілердіңЕл билеушілердің кеңесшісі, уәзірі,кеңесшісі, уәзірі, биібиі шығармаларын - ,ақыл нақыл өсиет түрінде айтқан Бұқар жырау, Асан Қайғы , Ақтамберді жырау,
 • 15. Ашық сабақтар САУАЛ: Осы жыраулардың Абай, Жамбыл, сияқты ақындардан қандай ерекшелігі бар ?
 • 16. Ашық сабақтар “Поэзия ” стартегиясы Жабағылы жас тайлақ, Жардай атан болған жер. Жатып қалған бір тоқты, Жайылып мың қой болған жер. (Қазтуған жырау)
 • 17. Ашық сабақтар “Поэзия”кезеңі: ЕЕңсегей бойлы ер Есім,ңсегей бойлы ер Есім, ЕЕсім сені есірткен,сім сені есірткен, ЕЕсіл менің кеңесім,сіл менің кеңесім, ЕсЕс білгеннен, Есім хан,білгеннен, Есім хан, ҚҚолыңа болдым сүйесінолыңа болдым сүйесін.. (Жиембет жырау)(Жиембет жырау)
 • 18. Ашық сабақтар Егер сендер XXI ғасыр жыраулары болғандарыңда не жайлы жырлар едіңдер?
 • 20. Ашық сабақтар Қосымша материалмен жұмыс: Жыраулар Өмірдерек Еңбектері Тақырыптары 1. Асан қайғының шын аты – Хасан Сәбитұлы, ірі жырау, би, «Желмая түйесі болған. 1361 жылы Еділ бойында туған. Әкесі Сәбит – саятшы. Керей және Жәнібек хандарды жақтаған. 1485-1470 жылы Сарыарқа Ұлытауда қайтыс болған. «Құйрығы жоқ жалы жоқ», «Еділ бол да, Жайық бол», «Ай, хан», «Таза мінсіз асыл тас», «Бұл заманда не ғаріп». Адамгершілік қасиеттері, елдің бірлігі, татулығы. Халықтың ерлігі, бірлігі, адамгершілік қасиеттері. 2.Қазтуған Сүйіншіұлы. Қол бастаған батыр, ел басқарған би. 1420 жылдары Еділ бойында, Астрахань облысында дүниеге келген. 1460-1480 жылы Қазақ Ордасы құрамына енеді. Жыраудың бұдан соңғы өмірі туралы дерек сақталмаған. «Мадақ жыры», «Алаң да,алаң, алаң жұрт», «Қайран менің Еділім». Халықтың ерлігі, бірлігі, адамгершілік қасиеттері. 3.Бұқар жырау 1668 жылы Павлодар облысының Баянауыл ауданында туған. Әкесі Қалқаман батыр 1781 жыл Баянауылда Долба тауында дүние салған. «Тілек», «Жиырма деген», «Ай, Абылай,Абылай», «Кәрілік туралы», «Жар басына қонбаңыз». Елін, жерін қорғаған батырлар, ел басқарған хандар туралы.
 • 21. Ашық сабақтар Тест сұрақтарына жауап беру: Бағалау 10 - 9 ұпай = “5” 8 - 7 ұпай = “4” 6 – 5 ұпай = “3” 4 - 0 ұпай = “2”
 • 22.  Ханға кім ақылшы болған?  “Жырау” деген атау қандай сөзден шыққан?  Қандай жырауларды білесің?  Жыраулар поэзиясының тақырыптарын атаңдар.  Жыраулар поэзиясының атасы кім?  Жыраулар поэзиясы туралы түсінгеніңді әңгімеле.
 • 23. Ашық сабақтар Ұлы адамдардың сөздерінен: Асан қайғы Желмаясын мініп, кең байтақ қазақ жерін түгел аралаған. «Жерұйық» жерді іздеген, ну орман мен шалғынды жерге халықты қоныстырсам деп армандаған. Сондықтан Шоқан Уәлиханов оны «Көшпенділер философы» деп атаған.
 • 24. Ашық сабақтар Қазтуған өз жырларында халықты ерлікке, бірлікке, адамгершілікке шақырып, ақыл айтқан, батыр, ел басқарған би болған. Адамгершілігі күшті үлкендердің айтқанын тыңдасақ, бізден батыр да, би де шығады деп сенемін.
 • 25. Ашық сабақтар «Ұрпақтарым, атаң мен әжеңді сыйла! Өзіңе дейінгіне құрметтесең, өзіңнен кейінгілер сені құрметтейді» деп Бұқар жырау айтқандай ата-ананы, әже-атаны сыйлаңдар,үлкендерді құрметтеп, кішіге қамқор болайық.
 • 26. й ж мысы:Ү ұ Жыраулар туралы м лімет дайындауә 23-бет ,4- тапсырма (жазбаша) 21-22 бет , о уқ