байтұрсынов 2

D
Dan41khttp://slaid-kz.ru/
АХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫАХМЕТ БАЙТҰРСЫНҰЛЫ
(1873-1938)(1873-1938)
•Ақын
•аудармашы
•ғалым
Ахмет БайтұрсынАхмет Байтұрсынұлыұлы 1873 жылы 181873 жылы 18
қаңтарда қазіргі Қостанайқаңтарда қазіргі Қостанай
облысының Торғай өңіріндегіоблысының Торғай өңіріндегі
Сартүбек деген жерде дүниегеСартүбек деген жерде дүниеге
келеді. Табиғатынан зерек әрікеледі. Табиғатынан зерек әрі
талапты бала Ахмет 1882-1884талапты бала Ахмет 1882-1884
жылдары көзі ашық ауылжылдары көзі ашық ауыл
адамдарынан сауатын ашып, хатадамдарынан сауатын ашып, хат
таниды да, кейін жақын маңдағытаниды да, кейін жақын маңдағы
ауыл мектебінде оауыл мектебінде оққиды. 1886-1891иды. 1886-1891
жылдары Торжылдары Торғғай қалаай қалассындаындағғы екіы екі
сыныпты орысша-қазақшасыныпты орысша-қазақша
училищеде, 1891-1895 жылдарыучилищеде, 1891-1895 жылдары
Орынбордағы мОрынбордағы мұғұғалімдералімдер
даярлайтдаярлайтынын мектепте білім алады.мектепте білім алады.
 Ірі қоғам қайраткері Ахмет БайтұрсынІрі қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлынұлыныңың
артында аса мол әдеби,артында аса мол әдеби, ғғылыми еңбектер қалды. Олылыми еңбектер қалды. Ол
өз заманында әрі ақын, әрі аудармашы, әрі ғалымөз заманында әрі ақын, әрі аудармашы, әрі ғалым
рретінде танылды. Ахметтің 1909 жылы Петербуретінде танылды. Ахметтің 1909 жылы Петербургг
ққаласында "Қырық мысал" деген атпен жарық көргеаласында "Қырық мысал" деген атпен жарық көргенн
алғашқы кітабына негізінен орыс мысалшысыалғашқы кітабына негізінен орыс мысалшысы
И.Крыловтан аударИ.Крыловтан аударғған аударма мысалдаран аударма мысалдар
жинақталды. Бұрын мысал арқылы тұспалдапжинақталды. Бұрын мысал арқылы тұспалдап
айтылған ойларын Ахмет 1911 жылы Орынборайтылған ойларын Ахмет 1911 жылы Орынбор
қаласында шыққан "Маса" атты өлеңдер жинақаласында шыққан "Маса" атты өлеңдер жинағғындаында
өз сөзімен ашықтан-ашыөз сөзімен ашықтан-ашыққ жария етті.жария етті.
 Оқүға ШақыруОқүға Шақыру
Балалар! Оқүға бар! Жатпа қарап!Балалар! Оқүға бар! Жатпа қарап!
Жуынып, киініңдер шапшаңырақ!Жуынып, киініңдер шапшаңырақ!
Шақырды тауық мана әлдеқашан,Шақырды тауық мана әлдеқашан,
Қарап тұр терезеден күн жылтырап.Қарап тұр терезеден күн жылтырап.
 Адам да, үшқан құс та, жүрген аң да,Адам да, үшқан құс та, жүрген аң да,
Жүмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жан да:Жүмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жан да:
Кішкене қоңыз да жүр жүгін сүйреп,Кішкене қоңыз да жүр жүгін сүйреп,
Барады аралар да ұшып балға.Барады аралар да ұшып балға.
 Күн ашық, тоғайлар шат, ың-жың орман,Күн ашық, тоғайлар шат, ың-жың орман,
Оянып жан-мақүлық түнде қонған,Оянып жан-мақүлық түнде қонған,
Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы;Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы;
Сайрағы сарғалдақтың сыңғырлаған.Сайрағы сарғалдақтың сыңғырлаған.
 Өзенде балықшылар ау қарап жүр,Өзенде балықшылар ау қарап жүр,
Тоғайда орақ даусы шаң-шұң орған.Тоғайда орақ даусы шаң-шұң орған.
«Аллалап», ал кітапты қолдарыңа!«Аллалап», ал кітапты қолдарыңа!
Кұлдарын Құдай сүймес жалқау болған.Кұлдарын Құдай сүймес жалқау болған.

ТартуТарту
Балалар, бұл жол басы даналыққа,Балалар, бұл жол басы даналыққа,
Келіңдер, түсіп, байқап, қаралық та.Келіңдер, түсіп, байқап, қаралық та.
Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп,Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп,
Соларды көре тұра қалалық па?!Соларды көре тұра қалалық па?!
Даналық — өшпес жарық, кетпес байлық,Даналық — өшпес жарық, кетпес байлық,
Жүріңдер, іздеп тауып алалық та!Жүріңдер, іздеп тауып алалық та!
 Ақынның алғашқы өлендері «Қырық мысал»Ақынның алғашқы өлендері «Қырық мысал»
атты аударма жинағында 1909 ж. Санктатты аударма жинағында 1909 ж. Санкт
Петербургте жарық көрде. Бұл кітабы арқылыПетербургте жарық көрде. Бұл кітабы арқылы
қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жарқалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар
салып, олардың ой санасын оятуға бар жігерсалып, олардың ой санасын оятуға бар жігер
қайратын, білімін жұмсайдықайратын, білімін жұмсайды
 Байтұрсыновтың екінші кітабы «Маса» (1911).Байтұрсыновтың екінші кітабы «Маса» (1911).
Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақынБұл кітапқа енген өлеңдерінде ақын
қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық,қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық,
кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктердікәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді
сынады.сынады.
 Кеңес өкіметі тКеңес өкіметі тұұсындасындағғы коммунистік идеологияы коммунистік идеология
аласапыранының салдарынан 1929 жылы жазықсыз ұсталып,аласапыранының салдарынан 1929 жылы жазықсыз ұсталып,
ұұзақ уақыт түрме мен лагерь азабын тартқан Ахмет, 1936 жылызақ уақыт түрме мен лагерь азабын тартқан Ахмет, 1936 жылы
елге қайтып оралғанымен, 1937 жылы қайта тұтқындалып, 1938елге қайтып оралғанымен, 1937 жылы қайта тұтқындалып, 1938
жылы атылады.жылы атылады.
 Алаш қозғалысының көсемі ретінде "халық жауы" деп атылАлаш қозғалысының көсемі ретінде "халық жауы" деп атылғғанан
А.Байтұрсыновтың есімі де,А.Байтұрсыновтың есімі де, шығармалары да көпке дейіншығармалары да көпке дейін
жұртшылық үшін жабық болды. Тек тәуелсіз Қазақстанжұртшылық үшін жабық болды. Тек тәуелсіз Қазақстан
жағдайындажағдайында ғғана аана аққыннынныңың шышығғармалары жарармалары жарықық көрді,көрді,
ммұұралары зерттеле бастады. 1988 жылы ақталғаннан кейінралары зерттеле бастады. 1988 жылы ақталғаннан кейін
А.БайтұрсынА.Байтұрсынұлыұлы шығармаларының жинашығармаларының жинағғы (1989), "Ақ жол"ы (1989), "Ақ жол"
кітабы (1991) жарық көрді.кітабы (1991) жарық көрді.
Ұлтын керек қылып, халыққаҰлтын керек қылып, халыққа
қызмет қыламын деген қазаққызмет қыламын деген қазақ
балалары қазақ жұмысынабалалары қазақ жұмысына
қолынан келгенше қарап тұрмайқолынан келгенше қарап тұрмай
кірісіп істей берсе – ұлт жұмысыкірісіп істей берсе – ұлт жұмысы
ұлғайып, толықпақшы.ұлғайып, толықпақшы.
Ахмет БайтұрсынұлыАхмет Байтұрсынұлы
1 de 7

Recomendados

ғылыми жұмыс por
ғылыми жұмысғылыми жұмыс
ғылыми жұмысnurbolat84
5.6K visualizações43 slides
№2 Қазақтың Қанышы.pptx por
№2 Қазақтың Қанышы.pptx№2 Қазақтың Қанышы.pptx
№2 Қазақтың Қанышы.pptxssuser7a793e
392 visualizações13 slides
збірник тестових завдань з української мови por
збірник тестових завдань з української мовизбірник тестових завдань з української мови
збірник тестових завдань з української мовиHelen Golovina
42.3K visualizações48 slides
Максим Рильський. Життя та творчість. Поезії por
Максим Рильський. Життя та творчість. ПоезіїМаксим Рильський. Життя та творчість. Поезії
Максим Рильський. Життя та творчість. ПоезіїElena Pritula
1K visualizações15 slides
урок на конкурс por
урок на конкурсурок на конкурс
урок на конкурсCshkilniy
271 visualizações15 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

2-сабақ Қаныш Сәтбаев.ppt por
2-сабақ Қаныш Сәтбаев.ppt2-сабақ Қаныш Сәтбаев.ppt
2-сабақ Қаныш Сәтбаев.pptssuser7a793e
1.4K visualizações11 slides
Е.М.Хемінгуей. Презентація por
Е.М.Хемінгуей. Презентація Е.М.Хемінгуей. Презентація
Е.М.Хемінгуей. Презентація Adriana Himinets
5.2K visualizações32 slides
Темірбек Жүргенов por
Темірбек Жүргенов Темірбек Жүргенов
Темірбек Жүргенов ssuser99e175
231 visualizações11 slides
література 70 90 рр. por
література 70 90 рр.література 70 90 рр.
література 70 90 рр.annakalinichenko11
4.9K visualizações21 slides
м. семенко por
м. семенком. семенко
м. семенкоSvetikShvager
3.5K visualizações16 slides
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в por
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦вКЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦вschool8zv
10.4K visualizações25 slides

Mais procurados(20)

2-сабақ Қаныш Сәтбаев.ppt por ssuser7a793e
2-сабақ Қаныш Сәтбаев.ppt2-сабақ Қаныш Сәтбаев.ppt
2-сабақ Қаныш Сәтбаев.ppt
ssuser7a793e1.4K visualizações
Е.М.Хемінгуей. Презентація por Adriana Himinets
Е.М.Хемінгуей. Презентація Е.М.Хемінгуей. Презентація
Е.М.Хемінгуей. Презентація
Adriana Himinets5.2K visualizações
Темірбек Жүргенов por ssuser99e175
Темірбек Жүргенов Темірбек Жүргенов
Темірбек Жүргенов
ssuser99e175231 visualizações
література 70 90 рр. por annakalinichenko11
література 70 90 рр.література 70 90 рр.
література 70 90 рр.
annakalinichenko114.9K visualizações
м. семенко por SvetikShvager
м. семенком. семенко
м. семенко
SvetikShvager3.5K visualizações
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в por school8zv
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦вКЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
КЛЛ 10 клас правопис складних сл¦в
school8zv10.4K visualizações
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя por Богдан Лісовенко
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича ГоголяПрезентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
Презентація до 210-річчя від дня народження Миколи Васильовича Гоголя
Богдан Лісовенко1.1K visualizações
Balys Sruoga por Lukas Barzdenis
Balys SruogaBalys Sruoga
Balys Sruoga
Lukas Barzdenis2.7K visualizações
Урок зарубіжної літератури в 7 класі. Друга світова війна в європейській поезії. por koblevoschool1
Урок зарубіжної літератури в 7 класі. Друга світова війна в європейській поезії.Урок зарубіжної літератури в 7 класі. Друга світова війна в європейській поезії.
Урок зарубіжної літератури в 7 класі. Друга світова війна в європейській поезії.
koblevoschool18.3K visualizações
А. Міцкевич. Світязь por Snezhana Pshenichnaya
А. Міцкевич. СвітязьА. Міцкевич. Світязь
А. Міцкевич. Світязь
Snezhana Pshenichnaya10.8K visualizações
Капелюхи де Боно por Vera Chepizhak
  Капелюхи де Боно  Капелюхи де Боно
Капелюхи де Боно
Vera Chepizhak3.2K visualizações
Звіт про проведення тижня української мови та літератури(марков) por brdschool20
Звіт про проведення тижня української мови та літератури(марков)Звіт про проведення тижня української мови та літератури(марков)
Звіт про проведення тижня української мови та літератури(марков)
brdschool204K visualizações
ғылыми жоба por oquzaman
ғылыми жобағылыми жоба
ғылыми жоба
oquzaman5.5K visualizações
Електронний лист. СМС-повідомлення por Svitlana ZHyvolup
Електронний лист. СМС-повідомленняЕлектронний лист. СМС-повідомлення
Електронний лист. СМС-повідомлення
Svitlana ZHyvolup11.5K visualizações
Қазақ халқының ұлттық ойындары por Gotov .kz
Қазақ халқының ұлттық ойындарыҚазақ халқының ұлттық ойындары
Қазақ халқының ұлттық ойындары
Gotov .kz4K visualizações
4-сабақ Қаныш Сәтбаев.pptx por ssuser7a793e
4-сабақ Қаныш Сәтбаев.pptx4-сабақ Қаныш Сәтбаев.pptx
4-сабақ Қаныш Сәтбаев.pptx
ssuser7a793e292 visualizações
вітальна листівка por alenaivanova2015
вітальна листівкавітальна листівка
вітальна листівка
alenaivanova20154.7K visualizações

Destaque

байтұрсынов por
байтұрсыновбайтұрсынов
байтұрсыновDan41k
2.4K visualizações11 slides
ахмет байтұрсынұлы por
ахмет байтұрсынұлыахмет байтұрсынұлы
ахмет байтұрсынұлыGotov .kz
1.5K visualizações15 slides
7 союзы с ki por
7 союзы с ki7 союзы с ki
7 союзы с kitomer_moskova
741 visualizações1 slide
2 урок por
2 урок2 урок
2 урокtomer_moskova
662 visualizações12 slides
Түр оның белгілері және құрамы por
Түр оның белгілері және құрамыТүр оның белгілері және құрамы
Түр оның белгілері және құрамыwer rew
5.2K visualizações30 slides
шохан уалиханов por
шохан уалихановшохан уалиханов
шохан уалихановSara Bahtiyarkyzy
1K visualizações17 slides

Destaque(10)

байтұрсынов por Dan41k
байтұрсыновбайтұрсынов
байтұрсынов
Dan41k2.4K visualizações
ахмет байтұрсынұлы por Gotov .kz
ахмет байтұрсынұлыахмет байтұрсынұлы
ахмет байтұрсынұлы
Gotov .kz1.5K visualizações
7 союзы с ki por tomer_moskova
7 союзы с ki7 союзы с ki
7 союзы с ki
tomer_moskova741 visualizações
2 урок por tomer_moskova
2 урок2 урок
2 урок
tomer_moskova662 visualizações
Түр оның белгілері және құрамы por wer rew
Түр оның белгілері және құрамыТүр оның белгілері және құрамы
Түр оның белгілері және құрамы
wer rew5.2K visualizações
шохан уалиханов por Sara Bahtiyarkyzy
шохан уалихановшохан уалиханов
шохан уалиханов
Sara Bahtiyarkyzy1K visualizações
«Шоқан Уәлиханов» тақырыбына арналған жоба сабағы por Айбек Қуандықұлы
«Шоқан Уәлиханов» тақырыбына арналған жоба сабағы«Шоқан Уәлиханов» тақырыбына арналған жоба сабағы
«Шоқан Уәлиханов» тақырыбына арналған жоба сабағы
Айбек Қуандықұлы7.9K visualizações
екінші дүние жүзілік соғыс por Gotov .kz
екінші дүние жүзілік соғысекінші дүние жүзілік соғыс
екінші дүние жүзілік соғыс
Gotov .kz5.9K visualizações
opinion paragraph por Guler Ekincier
 opinion paragraph opinion paragraph
opinion paragraph
Guler Ekincier34.7K visualizações

Similar a байтұрсынов 2

жабаев жамбыл por
жабаев жамбылжабаев жамбыл
жабаев жамбылгулжихан галымжанова
1.2K visualizações4 slides
Иманжан Жылқайдарұлы por
Иманжан  ЖылқайдарұлыИманжан  Жылқайдарұлы
Иманжан Жылқайдарұлыsanvia
4.9K visualizações19 slides
Абай.Құнанбаев Менеджмент.pptx por
Абай.Құнанбаев Менеджмент.pptxАбай.Құнанбаев Менеджмент.pptx
Абай.Құнанбаев Менеджмент.pptxSara159377
39 visualizações11 slides
сәбит мұқанов por
сәбит мұқановсәбит мұқанов
сәбит мұқановrs95
6K visualizações11 slides
шәкәрім құдайбердіұлы por
шәкәрім құдайбердіұлышәкәрім құдайбердіұлы
шәкәрім құдайбердіұлыGotov .kz
3.8K visualizações8 slides
с бит por
с битс бит
с битoquzaman
281 visualizações7 slides

Similar a байтұрсынов 2(20)

Иманжан Жылқайдарұлы por sanvia
Иманжан  ЖылқайдарұлыИманжан  Жылқайдарұлы
Иманжан Жылқайдарұлы
sanvia4.9K visualizações
Абай.Құнанбаев Менеджмент.pptx por Sara159377
Абай.Құнанбаев Менеджмент.pptxАбай.Құнанбаев Менеджмент.pptx
Абай.Құнанбаев Менеджмент.pptx
Sara15937739 visualizações
сәбит мұқанов por rs95
сәбит мұқановсәбит мұқанов
сәбит мұқанов
rs956K visualizações
шәкәрім құдайбердіұлы por Gotov .kz
шәкәрім құдайбердіұлышәкәрім құдайбердіұлы
шәкәрім құдайбердіұлы
Gotov .kz3.8K visualizações
с бит por oquzaman
с битс бит
с бит
oquzaman281 visualizações
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx por ssuser7a793e
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
№4 Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
ssuser7a793e1.1K visualizações
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx por ssuser7a793e
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
15-сабақ. Оразақын Асқар «Шетте жүрген бауырларға» өлеңі.pptx
ssuser7a793e373 visualizações
Жүрегіне жыр ұялаған por sanvia
Жүрегіне жыр ұялағанЖүрегіне жыр ұялаған
Жүрегіне жыр ұялаған
sanvia2.2K visualizações
Батыр Бауыржан por Bilim All
Батыр БауыржанБатыр Бауыржан
Батыр Бауыржан
Bilim All137 visualizações
сұлтанмахмұт торайғыров por Gotov .kz
сұлтанмахмұт торайғыровсұлтанмахмұт торайғыров
сұлтанмахмұт торайғыров
Gotov .kz1.7K visualizações
тахауи ахтанов por rs95
тахауи ахтановтахауи ахтанов
тахауи ахтанов
rs9518.4K visualizações
Bir el - bir kitap 2021 por ssuser19e2ac
Bir el - bir kitap 2021Bir el - bir kitap 2021
Bir el - bir kitap 2021
ssuser19e2ac81 visualizações
Тұлғасы биік тура би por Bilim All
Тұлғасы биік тура биТұлғасы биік тура би
Тұлғасы биік тура би
Bilim All462 visualizações
алматы мастер класс por Asem Sarsembayeva
алматы мастер классалматы мастер класс
алматы мастер класс
Asem Sarsembayeva10K visualizações
алтын адам деп жүргеніміз кім por Ermahan Zhabaev
алтын адам деп жүргеніміз кімалтын адам деп жүргеніміз кім
алтын адам деп жүргеніміз кім
Ermahan Zhabaev1.6K visualizações
үш байтерек б.с.д. por Asem Sarsembayeva
үш байтерек б.с.д.үш байтерек б.с.д.
үш байтерек б.с.д.
Asem Sarsembayeva542 visualizações

Mais de Dan41k

ата ана және қоғамдық жұмыс por
ата ана және қоғамдық жұмысата ана және қоғамдық жұмыс
ата ана және қоғамдық жұмысDan41k
2.9K visualizações14 slides
Атом физикасы слайд por
Атом физикасы слайдАтом физикасы слайд
Атом физикасы слайдDan41k
3.3K visualizações14 slides
1 мамыр por
 1 мамыр 1 мамыр
1 мамырDan41k
1.5K visualizações10 slides
Адам психикасы por
Адам психикасыАдам психикасы
Адам психикасыDan41k
2.1K visualizações5 slides
Зейін слайд презентация por
Зейін слайд презентацияЗейін слайд презентация
Зейін слайд презентацияDan41k
12.4K visualizações7 slides
Иоганн Себастьян Бах слайд por
Иоганн Себастьян Бах слайдИоганн Себастьян Бах слайд
Иоганн Себастьян Бах слайдDan41k
1.5K visualizações8 slides

Mais de Dan41k(20)

ата ана және қоғамдық жұмыс por Dan41k
ата ана және қоғамдық жұмысата ана және қоғамдық жұмыс
ата ана және қоғамдық жұмыс
Dan41k2.9K visualizações
Атом физикасы слайд por Dan41k
Атом физикасы слайдАтом физикасы слайд
Атом физикасы слайд
Dan41k3.3K visualizações
1 мамыр por Dan41k
 1 мамыр 1 мамыр
1 мамыр
Dan41k1.5K visualizações
Адам психикасы por Dan41k
Адам психикасыАдам психикасы
Адам психикасы
Dan41k2.1K visualizações
Зейін слайд презентация por Dan41k
Зейін слайд презентацияЗейін слайд презентация
Зейін слайд презентация
Dan41k12.4K visualizações
Иоганн Себастьян Бах слайд por Dan41k
Иоганн Себастьян Бах слайдИоганн Себастьян Бах слайд
Иоганн Себастьян Бах слайд
Dan41k1.5K visualizações
Электр ток көздері. ом заңы слайд por Dan41k
Электр ток көздері. ом заңы слайдЭлектр ток көздері. ом заңы слайд
Электр ток көздері. ом заңы слайд
Dan41k5.7K visualizações
хх ғасырдың por Dan41k
хх ғасырдың хх ғасырдың
хх ғасырдың
Dan41k3.4K visualizações
ұлы отан соғысының басталуы слайд por Dan41k
ұлы отан соғысының басталуы слайдұлы отан соғысының басталуы слайд
ұлы отан соғысының басталуы слайд
Dan41k20.7K visualizações
үш перпендикуляр туралы теорема por Dan41k
үш перпендикуляр туралы теоремаүш перпендикуляр туралы теорема
үш перпендикуляр туралы теорема
Dan41k4.8K visualizações
Тұсау кесу слайд por Dan41k
Тұсау кесу слайдТұсау кесу слайд
Тұсау кесу слайд
Dan41k3.5K visualizações
саяси сана por Dan41k
саяси санасаяси сана
саяси сана
Dan41k5.8K visualizações
саясат por Dan41k
саясатсаясат
саясат
Dan41k4K visualizações
рк топырак por Dan41k
рк топыракрк топырак
рк топырак
Dan41k3.2K visualizações
ресей por Dan41k
ресейресей
ресей
Dan41k6.6K visualizações
ресей федерациясы por Dan41k
ресей федерациясыресей федерациясы
ресей федерациясы
Dan41k7.5K visualizações
пирамида por Dan41k
пирамидапирамида
пирамида
Dan41k3.6K visualizações
параметрі бар тендеулер por Dan41k
параметрі бар тендеулерпараметрі бар тендеулер
параметрі бар тендеулер
Dan41k2K visualizações
олжас por Dan41k
олжасолжас
олжас
Dan41k1.5K visualizações
мен және менің құқықтарым слайд por Dan41k
мен және менің құқықтарым слайдмен және менің құқықтарым слайд
мен және менің құқықтарым слайд
Dan41k9.7K visualizações

байтұрсынов 2

 • 2. Ахмет БайтұрсынАхмет Байтұрсынұлыұлы 1873 жылы 181873 жылы 18 қаңтарда қазіргі Қостанайқаңтарда қазіргі Қостанай облысының Торғай өңіріндегіоблысының Торғай өңіріндегі Сартүбек деген жерде дүниегеСартүбек деген жерде дүниеге келеді. Табиғатынан зерек әрікеледі. Табиғатынан зерек әрі талапты бала Ахмет 1882-1884талапты бала Ахмет 1882-1884 жылдары көзі ашық ауылжылдары көзі ашық ауыл адамдарынан сауатын ашып, хатадамдарынан сауатын ашып, хат таниды да, кейін жақын маңдағытаниды да, кейін жақын маңдағы ауыл мектебінде оауыл мектебінде оққиды. 1886-1891иды. 1886-1891 жылдары Торжылдары Торғғай қалаай қалассындаындағғы екіы екі сыныпты орысша-қазақшасыныпты орысша-қазақша училищеде, 1891-1895 жылдарыучилищеде, 1891-1895 жылдары Орынбордағы мОрынбордағы мұғұғалімдералімдер даярлайтдаярлайтынын мектепте білім алады.мектепте білім алады.
 • 3.  Ірі қоғам қайраткері Ахмет БайтұрсынІрі қоғам қайраткері Ахмет Байтұрсынұлынұлыныңың артында аса мол әдеби,артында аса мол әдеби, ғғылыми еңбектер қалды. Олылыми еңбектер қалды. Ол өз заманында әрі ақын, әрі аудармашы, әрі ғалымөз заманында әрі ақын, әрі аудармашы, әрі ғалым рретінде танылды. Ахметтің 1909 жылы Петербуретінде танылды. Ахметтің 1909 жылы Петербургг ққаласында "Қырық мысал" деген атпен жарық көргеаласында "Қырық мысал" деген атпен жарық көргенн алғашқы кітабына негізінен орыс мысалшысыалғашқы кітабына негізінен орыс мысалшысы И.Крыловтан аударИ.Крыловтан аударғған аударма мысалдаран аударма мысалдар жинақталды. Бұрын мысал арқылы тұспалдапжинақталды. Бұрын мысал арқылы тұспалдап айтылған ойларын Ахмет 1911 жылы Орынборайтылған ойларын Ахмет 1911 жылы Орынбор қаласында шыққан "Маса" атты өлеңдер жинақаласында шыққан "Маса" атты өлеңдер жинағғындаында өз сөзімен ашықтан-ашыөз сөзімен ашықтан-ашыққ жария етті.жария етті.
 • 4.  Оқүға ШақыруОқүға Шақыру Балалар! Оқүға бар! Жатпа қарап!Балалар! Оқүға бар! Жатпа қарап! Жуынып, киініңдер шапшаңырақ!Жуынып, киініңдер шапшаңырақ! Шақырды тауық мана әлдеқашан,Шақырды тауық мана әлдеқашан, Қарап тұр терезеден күн жылтырап.Қарап тұр терезеден күн жылтырап.  Адам да, үшқан құс та, жүрген аң да,Адам да, үшқан құс та, жүрген аң да, Жүмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жан да:Жүмыссыз тек тұрған жоқ ешбір жан да: Кішкене қоңыз да жүр жүгін сүйреп,Кішкене қоңыз да жүр жүгін сүйреп, Барады аралар да ұшып балға.Барады аралар да ұшып балға.  Күн ашық, тоғайлар шат, ың-жың орман,Күн ашық, тоғайлар шат, ың-жың орман, Оянып жан-мақүлық түнде қонған,Оянып жан-мақүлық түнде қонған, Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы;Шығады тоқылдақтың тоқ-тоқ даусы; Сайрағы сарғалдақтың сыңғырлаған.Сайрағы сарғалдақтың сыңғырлаған.  Өзенде балықшылар ау қарап жүр,Өзенде балықшылар ау қарап жүр, Тоғайда орақ даусы шаң-шұң орған.Тоғайда орақ даусы шаң-шұң орған. «Аллалап», ал кітапты қолдарыңа!«Аллалап», ал кітапты қолдарыңа! Кұлдарын Құдай сүймес жалқау болған.Кұлдарын Құдай сүймес жалқау болған.  ТартуТарту Балалар, бұл жол басы даналыққа,Балалар, бұл жол басы даналыққа, Келіңдер, түсіп, байқап, қаралық та.Келіңдер, түсіп, байқап, қаралық та. Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп,Бұл жолмен бара жатқан өзіңдей көп, Соларды көре тұра қалалық па?!Соларды көре тұра қалалық па?! Даналық — өшпес жарық, кетпес байлық,Даналық — өшпес жарық, кетпес байлық, Жүріңдер, іздеп тауып алалық та!Жүріңдер, іздеп тауып алалық та!
 • 5.  Ақынның алғашқы өлендері «Қырық мысал»Ақынның алғашқы өлендері «Қырық мысал» атты аударма жинағында 1909 ж. Санктатты аударма жинағында 1909 ж. Санкт Петербургте жарық көрде. Бұл кітабы арқылыПетербургте жарық көрде. Бұл кітабы арқылы қалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жарқалың ұйқыда жатқан қараңғы елге жар салып, олардың ой санасын оятуға бар жігерсалып, олардың ой санасын оятуға бар жігер қайратын, білімін жұмсайдықайратын, білімін жұмсайды  Байтұрсыновтың екінші кітабы «Маса» (1911).Байтұрсыновтың екінші кітабы «Маса» (1911). Бұл кітапқа енген өлеңдерінде ақынБұл кітапқа енген өлеңдерінде ақын қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық,қараңғылық, надандық, шаруаға енжарлық, кәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктердікәсіпке марғаулық сияқты кемшіліктерді сынады.сынады.
 • 6.  Кеңес өкіметі тКеңес өкіметі тұұсындасындағғы коммунистік идеологияы коммунистік идеология аласапыранының салдарынан 1929 жылы жазықсыз ұсталып,аласапыранының салдарынан 1929 жылы жазықсыз ұсталып, ұұзақ уақыт түрме мен лагерь азабын тартқан Ахмет, 1936 жылызақ уақыт түрме мен лагерь азабын тартқан Ахмет, 1936 жылы елге қайтып оралғанымен, 1937 жылы қайта тұтқындалып, 1938елге қайтып оралғанымен, 1937 жылы қайта тұтқындалып, 1938 жылы атылады.жылы атылады.  Алаш қозғалысының көсемі ретінде "халық жауы" деп атылАлаш қозғалысының көсемі ретінде "халық жауы" деп атылғғанан А.Байтұрсыновтың есімі де,А.Байтұрсыновтың есімі де, шығармалары да көпке дейіншығармалары да көпке дейін жұртшылық үшін жабық болды. Тек тәуелсіз Қазақстанжұртшылық үшін жабық болды. Тек тәуелсіз Қазақстан жағдайындажағдайында ғғана аана аққыннынныңың шышығғармалары жарармалары жарықық көрді,көрді, ммұұралары зерттеле бастады. 1988 жылы ақталғаннан кейінралары зерттеле бастады. 1988 жылы ақталғаннан кейін А.БайтұрсынА.Байтұрсынұлыұлы шығармаларының жинашығармаларының жинағғы (1989), "Ақ жол"ы (1989), "Ақ жол" кітабы (1991) жарық көрді.кітабы (1991) жарық көрді.
 • 7. Ұлтын керек қылып, халыққаҰлтын керек қылып, халыққа қызмет қыламын деген қазаққызмет қыламын деген қазақ балалары қазақ жұмысынабалалары қазақ жұмысына қолынан келгенше қарап тұрмайқолынан келгенше қарап тұрмай кірісіп істей берсе – ұлт жұмысыкірісіп істей берсе – ұлт жұмысы ұлғайып, толықпақшы.ұлғайып, толықпақшы. Ахмет БайтұрсынұлыАхмет Байтұрсынұлы