Actividades lógica

316 visualizações

Publicada em

power lógica

Publicada em: Educação
0 comentários
0 gostaram
Estatísticas
Notas
 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Sem downloads
Visualizações
Visualizações totais
316
No SlideShare
0
A partir de incorporações
0
Número de incorporações
35
Ações
Compartilhamentos
0
Downloads
1
Comentários
0
Gostaram
0
Incorporações 0
Nenhuma incorporação

Nenhuma nota no slide
 • Esta plantilla se puede usar como archivo de inicio para presentar materiales educativos en un entorno de grupo.

  Secciones
  Las secciones pueden ayudarle a organizar las diapositivas o a facilitar la colaboración entre varios autores. En la ficha Inicio, en Diapositivas, haga clic en Sección y, a continuación, en Agregar sección.

  Notas
  Use el panel Notas para las notas de entrega o para proporcionar detalles adicionales al público. Puede ver estas notas en la vista Moderador durante la presentación.
  Tenga en cuenta el tamaño de la fuente (es importante para la accesibilidad, visibilidad, grabación en vídeo y producción en línea)

  Colores coordinados
  Preste especial atención a los gráficos, diagramas y cuadros de texto.
  Tenga en cuenta que los asistentes imprimirán en blanco y negro o escala de grises. Ejecute una prueba de impresión para asegurarse de que los colores son los correctos cuando se imprime en blanco y negro puros y escala de grises.

  Gráficos y tablas
  En breve: si es posible, use colores y estilos uniformes y que no distraigan.
  Etiquete todos los gráficos y tablas.


 • Ofrezca una breve descripción general de la presentación. Describa el enfoque principal de la presentación y por qué es importante.
  Introduzca cada uno de los principales temas.
  Si desea proporcionar al público una guía, puede repetir esta diapositiva de información general a lo largo de toda la presentación, resaltando el tema particular que va a discutir a continuación.
 • Ésta es otra opción para una diapositiva de información general que utilice transiciones para avanzar por varias diapositivas.
 • ¿Qué podrá hacer el público después de completar este curso? Describa brevemente cada objetivo y cómo el público obtendrá beneficios de esta presentación.
 • Use un encabezado de sección para cada uno de los temas, de manera que la transición resulte clara para el público.
 • Información confidencial de Microsoft
 • Actividades lógica

  1. 1. ACTIVITATS PER TREBALLAR LA LÒGICA Assignatura: 22021 Data de presentació: 15/10/’14 Alumnes: Patricia Borras Delia Bravo Celia Colomar Silvia Furió
  2. 2. Activitat per a primer cicle d’Infantil • ACTIVITAT OPERATIVA : “ELEMENTS DEL BOSC”  NIVELL: Entre 18 a 36 mesos aproximadament.  COMPETÈNCIES: – Formular hipòtesis. – Comprovar els resultats de les pròpies accions. – Manipular els materials de forma directa i vivencial. – Introduir l´infant en la operativitat. – Experimentar amb els sentits, concretament la vista i el tacte.  MATERIALS : Quatre safates de plàstic. Materials diversos naturals e inespecífics: sorra, pinyes seques, pedres, aigua. Objectes per fer trasbalsos: gots de iogurt de plàstic, gots transparents de plàstic, culleres de plàstic soperes grans, embuts i coladors. Taula llarga. Mantell plastificat. •
  3. 3. PREPARACIÓ DE L´ACTIVITAT Fase1. Buscarem els materials seleccionats prèviament, depenent sempre dels interessos dels infants. Buscarem un espai tranquil i ampli per tal de col·locar una taula llarga i amb una altura adequada per tal de fomentar l´autonomia i la comoditat dels infants. Col·locarem la taula amb el mantell i seguidament disposarem les 4 safates damunt la taula. En cadascuna de les safates posarem material diferent. Una safata amb sorra, una safata amb pinyes, una altra amb pedres i finalment un altra amb aigua. Distribuirem els contenidors i envasos al voltant de totes les safates (culleres, pots de iogurt...etc.) DESENVOLUPAMENT DE L´ACTIVITAT Fase 2. Presentem els materials als infants i els diferents contenidors. Farem una observació amb ells sempre verbalitzant les característiques de cada material per tal de buscar la motivació i curiositat dels nins i nines. Fase 3. Lliure exploració i manipulació dels infants. Fase 4. Recollida del material. El mestre demanarà ajudants per tal de recollir l´espai.
  4. 4. AVALUACIÓ El paper del mestre en tot moment és d´observador però no mai passiu sinó que verbalitzarà sempre el que estan fent, i els anirà preguntant coses com si cap tot en l’embut, si passa pel colador, etc. Valorarà els diferents interessos dels nens i nenes, el temps que realitzen cada activitat, com experimenten, si barregen els materials de dues safates, si utilitzen l´aigua en els seus experiments, si utilitzen la imitació, si tenen la iniciativa, i si verbalitzen els seus descobriments.
  5. 5. Activitat per a segon cicle d’Infantil ACTIVITAT DE CLASSIFICACIÓ : “ELS DAUS DE LES PISTES”  NIVELL : P4  COMPETÈNCIES MATEMÀTIQUES: _ Relacionar qualitats sensorials. _ Classificar els diferents blocs lògics de Dienes _ Fer correspondències qualitatives amb els daus.  FORMA D´APLICACIÓ: Directa.  MATERIALS : Per fer els daus: 3 caixes petites de cartró , envoltori per fer les diferents cares dels daus. Blocs lògics de Dienes fets de cartolines i plastificats. Paper velcro per pegar els blocs lògics a la cartolina. Per al panell de col·locació: cartolina de color negra
  6. 6. PREPARACIÓ DE L´ACTIVITAT Penjarem la cartolina negra que fa de panell a la pissarra de l´aula a una altura on els infants puguin arribar. Posarem els blocs lògics de Dienes en mig del cuc (coixí circular de l´assemblea), per tal de que siguin visibles per a tots els infants. Deixarem els tres daus, un dau que delimiti el color blau, vermell i groc; altre dau amb 2 grandàries, gran i petit, i l´últim dau que digui les 4 formes possibles: cercle, triangle, rectangle i quadrat. FRASE DE PRESENTACIÓ “Avui jugarem als daus de les pistes” DESENVOLUPAMENT DE L´ACTIVITAT La mestra dirà que avui jugarem a detectius i que per sort tenim els daus de les pistes que ens ajudaran a trobar les peces que necessitem per crear el panell de la pissarra. A continuació dirà als infants que tiren els daus i segons les característiques sensorials que apareguin aquests hauran d´esbrinar de quina figura es tracta. El que l´esbrini haurà de buscar la figura on estan tots els blocs de Dienes i l´haurà de pegar a la cartolina que està penjada a la pissarra que delimita també les mateixes característiques que han sortit en els daus.
  7. 7. VOCABULARI Formes, colors, tamany, més gran que, menys petit que, classificació DIÀLEG POSTERIOR Totes les formes tenen el mateix color? Els triangles estan tots al mateix grup? Per què? AVALUACIÓ La participació dels infants. La verbalització dels infants durant l´activitat, entre ells mateixos i amb la mestra. Quins conflictes cognitius sorgeixen?
  8. 8. TREBALL REALITZAT PER: PATRICIA BORRÀS CELIA COLOMAR DELIA BRAVO SILVIA FURIÓ
  9. 9. GRÀCIES PER LA VOSTRA ATENCIÓ!!!

  ×