O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

SPORT & FITNESS MOBILE APPS POLAND

2.366 visualizações

Publicada em

RAPORT APLIKACJE SPORT& FITNESS jest największym aktualnym zestawieniem produktów mobilnych obejmujących niezwykle modny i efektywny w ostatnim okresie obszar życia i biznesu w Polsce i na świecie. Ranking aplikacji dla platform iOS, Google Play, Windows Phone. Ciekawe dane statystyczne.

Publicada em: Esportes

SPORT & FITNESS MOBILE APPS POLAND

 1. 1. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 1 APLIKACJE MOBILNE SPORT & FITNESS RAPORT Lipiec 2013r. Partnerzy medialni:
 2. 2. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 2 Rynek aplikacji mobilnych jest jednym z najszybciej rozwijających się obszarów mobilnego biznesu. Według agencji badawczej De- loitte, do końca 2014 roku na całym świecie zostanie pobranych ponad 70 mld aplikacji (prognoza zawiera dane dla: AppSto- re, Google Play, Windows Phone Marketplace). Jest cała masa spektakularnych przykładów, absolutny rekord pobiła aplikacja Line Pop. W ciągu 72 godzin wygenerowała 17,5 miliona pobrań (Distimo Publication Year 2012). W Polsce takiej wartości do tej pory nie zanotowano, ale jest już kilka aplikacji, które zostały po- brane w ilości ponad 1 milion. Aplikacje, jak powszechnie wiadomo, podzielone są na po- szczególne kategorie. Każda z nich ma swoich zwolenników, stopień zainteresowania przekłada się na liczbę pobrań danego tytułu. W przypadku aplikacji płatnych, także konkretne przy- chody finansowe dla developera. Jedną z najbardziej popular- nych kategorii aplikacji mobilnych jest Sport & Fitness. Global- na liczba instalacji aplikacji z obszaru Sport& Fitness wzrośnie o 63 proc. w latach 2012-2017. Liczba aplikacji wzrasta nie- zwykle dynamicznie: ze 156 milionów w 2012 roku wzro- śnie do 248 milionów w 2017 roku (IMSResearch: The World Market for Sports & Fitness Monitors—2013 Edition). Skąd takie zainteresowanie sektorem aplikacji w kategorii Sport & Fitness? Aplikacje z tej kategorii to nie tylko snobizm i moda. Kto nie zna takich tytułów, jak: Nike, Runtastic, Run- Keeper, Endomondo, czy polskie StreetQuest Run a Game? Aplikacje z tej kategorii to przykład praktycznego zastosowania i wykorzystania produktu z branży nowoczesnych technologii. Osobisty trener, licznik kalorii, licznik kilometrów, Trening z wy- korzystaniem geolokalizacji, wiele innych. Aplikacje z kategorii Sport& Fitness to temat bliski także auto- rom niniejszego Raportu. Z tym większą przyjemnością zapra- szamy do lektury i wykorzystania wiedzy w praktyce! Rys. 1: Perspektywy wzrostu globalnej liczby pobrań aplikacji z kategorii Sport& Fitness. Źródło: IHS Inc. Lipiec 2013 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 80 120 160 180 200 220 235 248 Dariusz Adamczyk e-mail: dadamczyk@time4mobi.pl e-mail: tomasz.cieslak@mitmedia.pl Autorzy raportu Tomasz Cieślak
 3. 3. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 3
 4. 4. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 4 H istoria aplikacji mobilnych jest niedługa, ale inten- sywna. 10 lipca 2008 roku Apple otworzyło App- Store. Chwilę później, 23 października 2008 roku powstał Android Market (aktualna nazwa: Google Play). 7 października 2010 roku wystartował Windows Phone Marketplace. Rynek aplikacji mobilnych zaczął się roz- wijać wraz z rynkiem urządzeń typu smartphones (ich liczba w rękach użytkowników przekroczyła w 2013 roku 1 miliard). Szacowana globalna liczba aplikacji mobilnych dostępnych do pobrania przez użytkowników marketów (AppStore, Go- ogle Play, Windows Phone Marketplace) wyniosła na koniec 2012 roku 1,8 miliarda. I właśnie 2012 był przełomowym okresem w temacie instalacji aplikacji Sport& Fitness przez użytkowników na całym świecie. W podanej liczbie 1,8 mi- liarda około 50 tysięcy stanowią aplikacje z kategorii Sport& Fitness (według Ruder Finn mHealth Report). Z tego typu produktów korzysta aktywnie ponad 500 milionów użytkowników. W ramach podziału na systemy operacyj- ne, aplikacji sportowych używa średnio: • 45 proc. użytkowników Android • 33 proc. użytkowników iOS (iPhone) • 8 proc. użytkowników BlackBerry • 3 proc. użytkowników Windows Phone • 3 proc. użytkowników pozostałych systemów operacyjnych W zakresie preferencji, najbardziej pożądane przez użytkowników są aplikacje dotyczące: CHARAKTERYSTYKA RYNKU APLIKACJI SPORT& FITNESS Sposobu odżywiania i diety Personalnych planów treningowych Liczników kalorii Główne typy (rodzaje) aplikacji poszukiwane w App Store, Google Play i Windows Phone Marketplace w kategorii Sport& Fitness, to: • Aplikacje z motywatorem do działania (np. Nike+ Running; RunKeeper) • Produkty z funkcją licznika kilometrów/ dystansu (np. Endomondo; FitBit) • Spersonalizowane programy dietetyczne (np. MyFitnessPal; Meal Snap) • Aplikacje zawierające dedykowane zestawy ćwiczeń (np.Touch Fit; P90X) Perspektywy rozwoju dla aplikacji mobilnych w kategorii Sport & Fitness są więcej niż optymistyczne. Według Ra- portu ABI Research, rynek definiowany w tym sektorze bę- dzie wart około 400 milionów USD w 2016 roku. Pod uwagę wzięto nie tylko aplikacje typowo rozrywkowe, lifestylowe jak modne na całym świecie Endomondo czy Nike. Chodzi tak- że o portfolio mobilnych produktów stricte prozdrowotnych, aplikacji za pomocą których można nie tylko zmierzyć tętno, ale także pomóc sobie czy innym w przypadku poważnych problemów ze zdrowiem. Jako przykład można podać polski produkt – aplikację Ratuj Życie. Jak podaje agencja IHS, zanotowana do lipca 2013 roku glo- balna liczba 231 milionów instalacji aplikacji z kategorii Sport& Fitness została wygenerowana przez następujące produkty (to aplikacje głównie dla biegaczy, chociaż łączą w sobie funkcjo- nalności przydatne także pasjonatom innych sportów): Runtastic Endomondo MapMyFitness Runkeeper
 5. 5. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 5 Rynek aplikacji mobilnych w kategorii Sport& Fitness będzie rozwijał się w niespotykanej dotąd skali, ich roczny wzrost liczby pobrań ma wynosić 42 proc. Analitycy z agencji Stan- Fy przewidują, że wartość globalna tego segmentu (przychody generowane przez developerów, wydawców, dystrybutorów) wyniesie 10,2 miliardy USD w 2018 roku. Aplikacje z tej kategorii traktowane są wręcz jako wyznacznik najnowszych i perspektywicznych trendów w rozwoju mobil- nego rynku. Produkty z kategorii Sport& Fitnesss, przeważają znacząco w produktach implementowanych w modnych aktu- alnie urządzeniach SmartWatch. Aplikacje Sport &Fitness sta- nowią w tym segmencie wartość 30 proc. Fitness 30% Komunikacja 21% Komunikacja 21% Zdrowie 18 % Social Media 16 % Kategorie aplikacji w urządzeniach SmartWatch z podziałem % Żródło: ON World Jeżeli chodzi o popularność poszczególnych aplikacji, rankingi na całym świecie niespecjalnie się różnią. Wyjątkiem są aplika- cje wyprodukowane przez lokalnych developerów (opis polskich aplikacji znajduje się w następnym rozdziale Raportu). Najbardziej popularny i wiarygodny ranking aplikacji przygotowuje agencja badawcza Distimo. Kategorię znaną u nas jako Sport & Fitness, Calorie Counter & Diet Tracker Ab Workouts FreeNike+ Running Run with Map My Run - GPS Running, Jog, Walk, Workout Tracking and Calorie Count RunKeeper - GPS Track Running Walking Cycling Czytaj bezpłatnie nasze cyfrowe wydania magazynów http://cyfrowewydania.pl REKLAMA Distimo definiuje jako Healthcare& Fitness. Firma prezentuje dane globalne, prezentowane w niniejszym Raporcie dane dotyczą najbardziej reprezentatywnego rynku USA. W zestawieniu z lipca 2013 (dokładna liczba pobrań jest dostępna po okresie 1-2 mie- siąca) najpopularniejsze aplikacje dla platform AppStore, Google Play i Windows Phone Store to między innymi: APPSTORE aplikacje bezpłatne:
 6. 6. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 6 APPSTORE aplikacje płatne: Sleep Cycle alarm clock Full Fitness : Exercise Workout Trainer Couch-to-5K Fitness Buddy : 1700+ Exercise Workout Journal Zombies, Run! GOOGLE PLAY aplikacje bezpłatne: Calorie Counter – MyFitnessPal WebMD for Android Period Tracker RunKeeper Lose It! GOOGLE PLAY aplikacje płatne: Endomondo Sports Tracker PRO Couch-to-5K Runtastic PRO Zombies, Run! White Noise
 7. 7. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 7 Windows Phone Store aplikacje bezpłatne: MyFitnessPal Sleep Stopwatch Gym PocketGuide Period Tracker Windows Phone Store aplikacje płatne: Weight Story Runtastic PRO Calorie Tracker Sound Meditation Running Matew
 8. 8. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 8
 9. 9. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 9 APLIKACJE SPORT & FITNESS RYNEK POLSKA P olski sektor aplikacji mobilnych z katego- rii Sport& Fitness rozwija się równolegle do trendów globalnych. Wzrasta systematycznie z modą na fitness i zdrowy styl życia. Rynek cechuje się ogromnym potencjałem i wciąż daleko do nasyce- nia, w porównaniu do innych krajów. W Polsce 3 proc. osób regularnie korzysta z usług klubów fitness (średnia europejska to 14%). IHRSA szacuje, że roczne przy- chody z tego biznesu w Polsce to 430 miliony dolarów. Według szacunków firmy Star Fitness SA część dystry- bucyjna (dostawcy sprzętu do klubów fitness) warta była w 2012 roku około 80 mln złotych, a konsumencka (kluby fitness i ich członkowie) ponad 2,3 mld złotych. Euro- barometr Komisji Europejskiej wskazuje, że wartość branży rynku sport& fitness w Polsce wynosi ponad mi- liard złotych. Nie ma jeszcze niestety dokładnych nadań wskazujących precyzyjną wartość rynku aplikacji w ka- tegoriach Sport, Fitness, Zdrowy styl życia w Polsce, ale to kwestia czasu. Jak wygląda potencjał rynku aplikacji sportowych w Polsce? Dane nie są usystematyzowane, ale wystarczy przejrzeć profile znajomych w serwisach społecznościowych. Więk- szość osób uległa modzie na sport, aktywnie przy tym korzysta z aplikacji mobilnych. Zdecydowanymi dominan- tami w tej kategorii są aplikacje zagraniczne, dostępne w polskiej wersji językowej: Nike+, Endomondo, RunKe- eper, Reebok Fitness. Na pewno warto zwrócić uwagę na produkcje firmy Caynax, jeden z tytułów: Ab workout A6W zanotował w Polsce ponad 1 milion pobrań. Ale coraz bardziej odważnie miejsce na tym rynku zajmują pol- skie produkcje. Twórcy aplikacji reprezentują bardzo innowa- cyjne podejście do tematu. Jak wyróżnić się wśród aplikacji health & fitness, kiedy codziennie do sklepów dodawane są setki nowych? Na to pytanie odpowiada STREETQUEST – RUN A GAME, polska aplikacja dla miłośników sportu, która od listopada 2012 dostępna jest w Google Play i od kwietnia 2013 w Appstore. Dostępna jest już w 7 wersjach językowych. Twórcy STREETQUEST przełamali konwencję typowej aplikacji do biegania, łącząc trening z grą miejską, dzięki której użyt- kownik otrzymuje możliwość rywalizacji z przeciwnikami z każdego zakątka świata, w czasie rzeczywistym. Wystarczy wybrać event, w którym chce się wziąć udział. Dodatkowo dla posiadaczy telefonów z systemem Android dostępne są off- -line’owe questy, które pozwalają urozmaicić trening i zarobić dodatkowe punkty. W ostatnim czasie do gry została dodana funkcjonalność widoku 3D w mapach oraz powiadomienia od- nośnie zbliżających się eventów i gier, rozgrywanych przez znajomych. Twórcy stale pracują nad aplikacją w oparciu o feedback użytkowników.
 10. 10. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 10 Calorie Counter & Diet Tracker Moves Anti Mosquito - Sonic Repeller AppStore aplikacje bezpłatne: Durex Eksperyment Endomondo Sports Tracker AppStore aplikacje płatne: iBodybuilding Pro Perfekcyjny brzuch Smart Alarm Clock: sleep cycles & noise recording Endomondo Sports Tracker PRO Sleep Cycle alarm clock Ciekawym przykładem z sektora polskich aplikacji jest MOVE! Bike Computer (ponad 500 tys. pobrań z Google Play). Dosyć innowacyj- ne podejście zaprezentowali twórcy aplikacji Vitalia Starter – apli- kacja dostępna jest bezpłatnie dla użytkowników serwisu Vitalia, w ramach uczestnictwa w programie, posiadacze aplikacji otrzy- mują spersonalizowane programy dietetyczne i treningowe. Spo- rą liczbę pobrań, jak na polskie warunki (prawie 80 tysięcy w Google Play), zanotowała aplikacja Moje Trasy. Widać tu wy- raźną inspirację produkcjami zagranicznymi, ale to dobre wzorce. Swoje aplikacje mobilne zaimplementowali w poszczególnych marketach najwięksi polscy wydawcy, ale te akurat aplika- cje pełnią rolę informacyjną. Brakuje tu opcji poradnikowych, planów treningowych czy dietetycznych. Do pobrania w AppStore, Google Play i Windows Phone Store są produkcje min. Ago- ry, Wirtualnej Polski, Ringier Axel Springer Polska. Zestawienie najbardziej popularnych aplikacji w Polsce jest, trzeba przyznać, nieco zaskakujące. Ranking popularności aplikacji z kategorii Sport & Fitness w lipcu 2013 przedsta- wia się następująco (dane: Distimo):
 11. 11. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS 11 Google Play aplikacje płatne: Endomondo Sports Tracker PRO Just 6 Weeks JEFIT Pro - Workout & Fitness Runtastic PRO Zombies, Run! Windows Phone Store aplikacje bezpłatne: Endomondo Sports Tracker HardFox SixPack Runtastic Lite Przepisy.pl Test Wzroku Google Play aplikacje bezpłatne: Moje trasy Endomondo Sports Tracker Aerobiczna Szóstka Weidera A6W Durex Eksperyment Kalendarz Miesięczny
 12. 12. APLIKACJE MOBILNE SPORT& FITNESS Windows Phone Store aplikacje płatne: A6W Licznik Kalorii Run.GPS Trainer Runtastic PRO Control Your Weight

×