Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Creuna Sverige(20)

Anúncio

Förnuft och känsla i framtidens upplevelser

 1. FÖRNUFT & KÄNSLAiframtidensupplevelser
 2. FREDRIK FM MARCUS LINDA
 ARVIDSSON CD/AD/2D/3D/HD inte VD fm@creuna.se Twitter.com/FM instagram.com/fm facebook.com/fredrik.marcus Design Director linda.arvidsson@creuna.se twitter.com/lia_arvidsson
 3. SHOW ME THE MONEY
 4. BIG DATA
 5. KPI- RAMVERK
 6. DASH- BOARDS
 7. ANALYS- JONAS
 8. VAD SKA VI PRATA OM?
 9. DESIGN
 10. JOHN
 11. $2 800 000 000AUGUSTI 2013 - MARS 2015
 12. DESIGN = EKONOMI
 13. Design is so critical it should be on the agenda of every meeting in every single department.” - Tom Peters, Management Guru “
 14. HITTA BALANSEN
 15. KänslaFörnuft
 16. Timmar Värde
 17. Djup Bredd
 18. Personligt Generellt
 19. Vattenfall Agilt
 20. Billigt Dyrt
 21. Timmar Värde
 22. Djup Bredd
 23. Personligt Generellt
 24. Vattenfall Agilt
 25. Billigt Dyrt
 26. LångsiktighetKortsiktighet
 27. LångsiktighetKortsiktighet • A/Btesta • Testarochtarnersnabbt • Snabbaledtider • Tatillfälletiakt • Haalltidenplan • Vågavaravisionär • Testabådeteknikochdesign • Användflexiblaramverkföralla
 olikadelaravsajten.
 28. StrategisktTaktiskt
 29. Socialplatforms Brandsite Forum Push Push Push Push
 30. Kvalitativa insikter Kvantitativa insikter
 31. Kvalitativa insikter Kvantitativa insikter • TänkpåVARdumäter • Alldatamåsteocksåanalyseras • Visualiseraalltid • Låtsiffrornabekräftaelleravfärda • Litapåmagkänslan • Gåpådjupet • Lyssnapåriktigt
 32. HITTA BALANSEN
 33. FREDRIK FM MARCUS LINDA
 ARVIDSSON CD/AD/2D/3D/HD inte VD fm@creuna.se Twitter.com/FM instagram.com/fm facebook.com/fredrik.marcus Design Director linda.arvidsson@creuna.se twitter.com/lia_arvidsson
 34. TACK
Anúncio