Anúncio

Biblioteci JavaScript pentru Ajax.pptx

17 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Anúncio

Biblioteci JavaScript pentru Ajax.pptx

 1. BIBLIOTECI JAVASCRIPT PENTRU AJAX
 2. Noţiuni generale despre Ajax  Ajax este un acronim de la Asynchronus JavaScript And XML. Ajax este o combinaţie de mai multe limbaje (client side şi server side) folosite impreună, bazate în principal pe JavaScript. Pentru prima data termenul de Ajax a fost folosit public pe 18 februarie 2005 de Jesse James Garrett  Ajax a devenit populară în special după utilizarea acestuia de către Google în serviciile Gmail , Google Maps şi Google Suggest  Cu tehnologia Ajax pot fi încărcate şi modificate doar anumite părţi din pagina, prelucrate şi generate de server, fără a reîncărca toata pagina web.
 3. Tehnologiile utilizate în AJAX  Aceste sunt: 1. HTML pentru structura semantică a informaţiilor; 2. CSS pentru prezentarea informaţiilor; 3. Javascript pentru interactivitate, pentru procesarea informaţiilor prezentate; 4. DOM (Document Object Model) pentru redare şi interacţiune; 5. XMLHttpRequest pentru schimbul şi manipularea într-o manieră asincronă cu serverul web
 4. HTML-ul este:  este prescurtarea de la HyperText Mark-up Language şi este o formă de marcare orientată către prezentarea documentelor text pe o singura pagină, utilizînd un software de redare specializat, numit agent utilizator HTML, cel mai bun exemplu de astfel de software fiind browserul web.
 5. CSS-ul este  prescurtarea de la Cascading Style Sheets, sunt etichete folosite pentru formatarea paginilor web (de exemplu formatare text, background sau aranjare în pagina, etc.).  Sintaxa CSS este structurată pe trei nivele: 1 fiind proprietăţile etichetelor din documentul HTML, tip inline 2 este informaţia introdusa în blocul HEAD, tip embedded 3 este reprezentat de comenzile aflate în pagini separate, tip externe.
 6. JavaScript  A fost elaborată de firma Netscape şi a aparut din nevoia ca logica şi inteligenta să fie şi pe partea de client , nu doar pe partea de server. Daca toată logica este pe partea de server, întreaga prelucrare este facută la server, chiar şi pentru lucruri simple, asa cum este validarea datelor. Astfel, Java Script il înzestreaza pe client şi face ca relaţia să fie un adevarat sistem client-server.
 7. DOM(Document Object Model)  DOM este independentă de platformă şi de limbaj cerere de interfaţă de programare care permite programe şi script-uri pentru a accesa conţinutul HTML , XHTML , şi XML de documente, şi să modifice conţinutul, structura şi design astfel de documente.
 8. XMLHttpReques  Scopul obiectului XMLHttpRequest este de a permite JavaScript să formuleze cereri HTML şi să le trimită la server, dînd astfel posibilitatea comunicarii cu serverul şi afisarea datelor primite fără a fi necesară reincărcarea paginii, în plus, pot fi procesate în paralel mai multe conexiuni cu serverul, fară a bloca browser-ul pînă la primirea răspunsului
 9. PHP şi folosirea lui cu Ajax  Numele PHP provine din limba engleză și este un acronim recursiv : Php: Hypertext Preprocessor. Folosit iniţial pentru a produce pagini web dinamice, este folosit pe scară largă în dezvoltarea paginilor și aplicaţiilor web.  PHP-ul se foloseşte în Ajax prin Get şi Post: 1. Get- Metoda standard de transmitere a datelor adresei URL din link-uri la server . 2. Post- Cu Ajax, cererea pentru trimiterea datelor cu POST se face tot prin metoda "open()" a obiectului "XMLHttpRequest", sintaxa acesteia fiind open("POST", url, flag), unde "POST" este metoda de transfer.
 10. Bibliotecile JavaScript pentru Ajax  Dojo - multifuncţional JavaScript set de instrumente;  jQuery - JavaScript bibliotecă;  Mootools - JavaScript bibliotecă;  Extjs - JavaScript bibliotecă;
 11. MooTools  Mootools - un cadru pentru dezvoltarea cross-browser aplicaţii web şi serviciiWeb .  Mootools este modular, orientat-obiect cadru, creat pentru a ajuta dezvoltatorii JavaScript.  Mootools este compatibil şi testat cu browsere: Safari 2 +, Internet Explorer 6 +, Firefox 2 + (şi altele, bazate pe motor, Gecko ), Opera 9 +.
 12. EXTJt  Extinde posibilităţile de javascript . Ca jQuery, pot fi utilizate pentru a facilita lucrul cu DOM, dar nu mai este folosit pentru a construi puternice aplicaţii client- server. ExtJS va fi mai eventual şi destul de exagerat, mai ales dacă avem nevoie de un fel de lista ca galerie, sau un meniu dinamic.
 13. Dojo  Proiectat pentru a simplifica dezvoltarea accelerată bazată pe JavaScript şi AJAX aplicaţii şi site-uri web. Pentru dezvoltarea bibliotecii a fost început de către Alex Russell în 2004 . Biblioteca se află sub o licenţă dublă : Licenţă BSD şi licenţă Academic Free Dojo Fundaţia - o organizaţie non-profit creat pentru a promovarea Dojo
 14. Jquery  jQuery este o librarie de funcţii JavaScript creata de John Resig.  jQuery e centrat pe lucrul şi manipularea elementelor HTML şi CSS în pagina web. Are de asemenea utilitaţi Ajax pentru transmitere de date la server, funcţii pentru lucru cu obiecte, array şi evenimente.  Aproape toate scripturile facute cu jQuery funcţioneaza la fel în principalele navigatoare web.
Anúncio