O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Guia per Dissenyar el Pla Digital de Centre (v2)

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 40 Anúncio

Guia per Dissenyar el Pla Digital de Centre (v2)

Baixar para ler offline

Amb l'objectiu d'ajudar les comunitats educatives en el seu procés de Transformació Digital, i fruit del treball desenvolupat per Conecta13 durant els darrers cinc anys amb diferents Conselleries d'Educació, Centres de Professorat, centres educatius i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, compartim la següent Guia per dissenyar el Pla Digital de Centre, que comença amb l'anàlisi de la informació recollida a través de l'eina SELFIE i finalitza amb el disseny de les actuacions que conformen el Pla Digital.

La guia conté el procés detallat de treball així com els recursos, les plantilles, les canves, etc. que proposem per desenvolupar el treball de disseny del Pla Digital de Centre.

Aquesta proposta es basa en els productes obtinguts al projecte europeu SHERPA for SELFIE, complementada amb recursos propis elaborats per a diferents accions formatives i propostes teòriques com les Teories del Canvi.

Guia elaboreu per David Álvarez, Lorelí Padilla, Belén Rojas, Jesús Santos i Fernando Trujillo.

Traducció al català per Fran Arrebola. Revisió per Josép Peiró.

La llicència d'ús és CC BY-SA 4.0

Amb l'objectiu d'ajudar les comunitats educatives en el seu procés de Transformació Digital, i fruit del treball desenvolupat per Conecta13 durant els darrers cinc anys amb diferents Conselleries d'Educació, Centres de Professorat, centres educatius i el Ministeri d'Educació i Formació Professional, compartim la següent Guia per dissenyar el Pla Digital de Centre, que comença amb l'anàlisi de la informació recollida a través de l'eina SELFIE i finalitza amb el disseny de les actuacions que conformen el Pla Digital.

La guia conté el procés detallat de treball així com els recursos, les plantilles, les canves, etc. que proposem per desenvolupar el treball de disseny del Pla Digital de Centre.

Aquesta proposta es basa en els productes obtinguts al projecte europeu SHERPA for SELFIE, complementada amb recursos propis elaborats per a diferents accions formatives i propostes teòriques com les Teories del Canvi.

Guia elaboreu per David Álvarez, Lorelí Padilla, Belén Rojas, Jesús Santos i Fernando Trujillo.

Traducció al català per Fran Arrebola. Revisió per Josép Peiró.

La llicència d'ús és CC BY-SA 4.0

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Guia per Dissenyar el Pla Digital de Centre (v2) (20)

Mais de Conecta13 (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Guia per Dissenyar el Pla Digital de Centre (v2)

 1. 1. Pla Digital de Centre Estratègies i instruments v.01 (març/2022) Imatge d’UX Indonesia a Unsplash Guia per dissenyar el
 2. 2. «El canvi pel canvi, sinó es tradueix en millores de l’aprenentatge (…) no pot qualificar-se de veritable innovació.» Antonio Bolívar Polítiques actuals de millora i lideratge educatiu (2012) Pla Digital de Centre: Estratègies i Instruments 2 Imatge de Brett Jordan Unsplash
 3. 3. Índex de continguts Introducció. El Pla Digital de Centre: un Repte de la Comunitat ……….…………………………. Acompanyant el procés des de la mentorització ………………………………………………………………… El ‘per què’ d’aquesta Guia .……………………………………………………………………………………… Seqüència de disseny del Pla Digital de Centre .……………………………………………………. La seqüència de treball .…………………………………………………………………………………….……… Procés d’Anàlisi i Disseny proposat al SELFIE PEDAGOGICAL TOOL KIT ………………………………….… FASE 1: L’Anàlisi de l’Informe SELFIE …………………..………………………………………………………… Infogra fi a per a l’Anàlisi de l’Informe SELFIE ………………………………………………………………………………. Canvas C13 per a l’Anàlisi de l’Informe SELFIE …………………………………………………………………………… FASE 2: La investigació sobre els elements seleccionats ……………………..……………………………….. Instruments per a la recollida d’informació qualitativa …………………………..…………………………………………. FASE 3: De fi nir, categoritzar i prioritzar els objectius del Pla d’Acció ….………………………………………. Canvas C13 per a de fi nir, categoritzar i prioritzar els objectius..………………………………………………………….. FASE 4: De fi nir i seqüenciar les actuacions del Pla d’Acció …….……………………………………………… Plantilla per al disseny d’actuacions del SELFIE PEDAGOGICAL TOOL KIT (PASSES 4-5-7) ….……………………… Plantilla C13 per a de fi nir i seqüenciar les actuacions. .…………………………………………………………………… FASE 5: Contrast de la proposta amb la Comunitat ……………………………….……………………………. Llista d’indicadors ……………………………………………………………………………..……………………………… FASE 6: Actualització del Pla d’Acció …………………………………….….…………………………………… FASE 7: Presentació del Pla Digital a la Comunitat Educativa ……………..…………………………………… 3 04 05 06 07 08 09 10 13 14 15 17 24 27 28 30 31 33 35 36 38
 4. 4. El Pla Digital de Centre: un Repte de la Comunitat Introducció 4
 5. 5. El Pla Digital de Centre com a repte de la Comunitat L’elaboració del Pla Digital de Centre ha de ser una tasca que s’assumeixi com un procés col·laboratiu, participatiu, on s’escolten totes les veus de la Comunitat Educativa. Això no només garanteix un nivell d’adaptació més gran, sinó que també un major consens sobre les qüestions a abordar i, evidentment, un sentit de pertinència més ampli. Podríem parlar de l‘efecte DO IT YOURSELF’. No és igual que et donin alguna cosa construïda o elaborada per altres persones que siguis tu qui hagi de dedicar part del teu temps, esforç i coneixements a elaborar-ho. Aquest artefacte al qual has dedicat part de tu té un valor especial. Amb el Pla Digital passa una cosa semblant. Deixem que la Comunitat Educativa s’impliqui en el seu disseny i afavorim així que s'apropiïn del resultat i ho sentin com a seu. Però aquest camí no és fàcil de completar només amb els mitjans propis. El suport de serveis externs esdevindrà clau per: 1. Comprendre bé el procés. 2. Adequar les expectatives a les possibilitats de cada centre. 3. Superar els bloquejos de disseny. 4. Ampliar els recursos per desenvolupar les actuacions previstes. 5. Avaluar correctament la implementació del Pla Digital. Aquest suport ha de ser plantejat en termes de mentorització. D'aquesta manera, cada comunitat educativa serà qui lideri el seu propi procés de transformació digital, haurà de saber que compta, en tot moment, amb el suport de persones expertes que poden acompanyar-los en aquest procés. Un acompanyament que més que oferir respostes ajudarà la Comunitat Educativa a fer-se les preguntes adequades per poder continuar. Acompanyant el procés des de la mentorització 5
 6. 6. El Pla Digital de Centre, seguint la proposta d'INTEF, es pot organitzar en sis blocs: 1. Introducció 2. Anàlisi de la situació del centre 3. Objectius 4. Actuacions 5. Temporització 6. Avaluació El conjunt de blocs 4 a 6 és a allò que ens referim com a Pla d'Acció. El disseny d’aquest Pla d’Acció, juntament amb la definició dels Objectius, seran l’objecte d’aquesta Guia. A les pàgines següents trobareu la seqüència de treball, així com els instruments, estratègies i recursos, que Conecta13 proposa per a un acompanyament e fi caç els centres educatius que han iniciat el procés de Transformació Digital i han passat ja per l'eina SELFIE. El pas següent serà el disseny del Pla d'Acció. El ‘per què’ d’aquesta Guia Guia per desenvolupar un procés de mentorització Imatge de David Pisnoy a Unsplash 6
 7. 7. Seqüència de disseny del Pla Digital de Centre 7
 8. 8. La seqüència de treball proposada per Conecta13 parteix de les dades de l'Informe SELFIE i fi nalitza amb el disseny de les actuacions que conformen el Pla d'Acció, i es fonamenta al SELFIE Pedagogical Tool Kit (veure següent pàgina) desenvolupat al Projecte SHERPA for SELFIE. El procés d'anàlisi i disseny que recull aquesta seqüència de treball s'ha de desplegar al llarg de diverses sessions. El motiu fonamental és que s'involucren diferents persones en determinades fases, i a més requereix treball autònom per part dels integrants de la comissió o grup de treball que durà a terme el Pla. La proposta de disseny de Conecta13 inclou fases de recollida addicional d'informació i contrast dels avenços amb altres membres de la Comunitat Educativa, en aquesta cerca del consens, el compromís i la participació activa d’aquesta. Al llarg d'aquesta guia trobaràs diferents instruments com infogra fi es, plantilles, Canvas, etc. que podràs identi fi car per la icona en forma de caixa ( ) que apareix a la part superior de la pàgina corresponent: De SELFIE al Pla d’Acció 00 La seqüència de treball Imatge de Kvali fi k a Unsplash 8
 9. 9. PROCÉS D’ANÀLISI I DISSENY PROPOSAT AL SELFIE PTK Font original: https://sel fi eptk.eu/use-sel fi e-ptk/ - Traduït al català per P ow er ed by 9
 10. 10. 01 L’anàlisi de l’Informe SELFIE L'opció de fer servir DAFO per analitzar l'Informe SELFIE pot generar dubtes entre l'equip de disseny sobre els valors de referència a partir dels quals un element o àrea de SELFIE mereix ser considerada debilitat, amenaça, fortalesa o oportunitat. DAFO pot ser útil en cas de no disposar d'Informe SELFIE, però no és especialment útil com a instrument per analitzar l’Informe. La proposta de Conecta13 es basa en el treball realitzat pel Consorci SHERPA for SELFIE i, en particular, en un dels documents que formen part del SELFIE Pedagogical Toolkit desenvolupat en el marc d'aquest projecte europeu. Una alternativa al DAFO 10
 11. 11. 01 L’anàlisi de l’Informe SELFIE DURADA: D’1 a 3 hores, segons la complexitat i extensió de l’informe SELFIE RECURSOS: Infogra fi a + Canvas C13 (preferentment imprès en A1) Per comprendre millor els resultats de l'informe SELFIE considerarem tres enfocaments (general, especí fi c i de dades complementàries) i dos moments, així com s'indica a continuació: 1. General (anàlisi individual) 1.1. Resultat global per àrees 2. Especí fi c (anàlisi individual) 2.1. Revisió d’ítems de cada àrea 2.2. Contrast entre participants per àrea Primer moment d’anàlisi (col·laboratiu) Patrons i inconsistències Aspectes cridaners i possibles causes 3. Dades complementàries (anàlisi individual) 3.1. Preguntes afegides pel centre 3.2. Àrees addicionals 3.3. Informació general Segon moment d’anàlisi (col·laboratiu) Aspectes signi fi catius Àrees i temàtiques per aprofundir 11
 12. 12. El procés de treball fent servir la infogra fi a desenvolupada per Conecta13, una versió simpli fi cada de la proposta que recull el SELFIE PTK a la plantilla del primer pas (veure), permet organitzar el treball en fases de re fl exió i anàlisi individual (punts 1., 2. i 3. de la pàgina anterior) amb fases de posada en comú, re fl exió compartida i presa d'acords (apartats A. i B. de la pàgina anterior). Les parts de treball individual es fan prenent notes en post-its que posteriorment, en les fases col·laboratives, es compartiran sobre el CANVAS de Conecta13, explicant per què en particular s'han triat aquests elements de l'Informe SELFIE. Durant el procés de compartir les idees, aquestes s'organitzaran i categoritzaran, de manera que es pugui visualitzar sobre el CANVAS quins aspectes o temes són els que més acord, almenys quant a la seva rellevància, mostren entre els membres de l'equip de treball que està desenvolupant el Pla Digital de Centre. La part principal del treball es fa en analitzar les vuit àrees de l'Informe SELFIE. La re fl exió sobre les preguntes especí fi ques del centre i les àrees complementàries de l'Informe han de servir per donar més llum a les troballes de la part prèvia. Finalment, les troballes s'anoten al bloc corresponent del CANVAS i suposen aquells elements de l'Informe SELFIE que han resultat més rellevants per a l'equip. No oblidem que cal treballar sobre les dades de SELFIE que ofereix la mateixa plataforma, i no a partir de l'Informe en PDF, ja que aquest és tan sols un resum de les dades recollides per l'instrument SELFIE. 01 L’anàlisi de l’Informe SELFIE Recorda: En processos de ideació amb post-its, una idea → un post-it 12
 13. 13. INFOGRAFIA per l’anàlisi de l’Informe SELFIE P ow er ed by https://view.genial.ly/620e1e0c38242800112d8987 13
 14. 14. CANVAS C13 per l’anàlisi de l’INFORME SELFIE P ow er ed by Descarrega el CANVAS en tamany A1 per imprimir: [format .pdf] [format .png] 14
 15. 15. Explorar per conèixer millor 02 La investigació sobre els elements seleccionats Un cop seleccionades, al pas anterior, les àrees i elements de SELFIE que s'han considerat d'interès específic per al centre educatiu, ha arribat el moment d'examinar-les més a fons per assegurar- nos que: • Tots els membres de l’equip que lidera el disseny del Pla Digital comprenen i comparteixen punts de vista en els temes en qüestió. • Hi ha una àmplia consciència dels diversos punts crítics que SELFIE ha tret a la llum. Aquesta fase també permet incorporar en el procés les famílies i altres membres de la Comunitat Educativa les opinions dels quals no recull l'instrument SELFIE. 15 Imatge de NeONBRAND a Unsplash
 16. 16. 02 La investigació sobre els elements seleccionats Sensibilització i construcció del consens RECURSOS: Fitxes d’instruments de recollida d’informació qualitativa. Aquesta fase permet: a. explorar i conèixer millor aquests aspectes que han emergit durant l'anàlisi de l'informe SELFIE; b. incorporar famílies i altres col·lectius interessats en el procés; c. generar consens i compromís amb el procés, tant al mateix equip líder com a la resta de la Comunitat. Instruments per a la recollida d’informació qualitativa Imatge de Charles Deluvio a Unsplash Aquesta fase requereix la recollida de nova informació, Prioritzant en aquest cas la de tipus qualitativa, que afegeix context i comprensió de la situació esbossada pels qüestionaris de SELFIE. Per a la recollida d'informació qualitativa, l'equip líder pot combinar diferents tipus d'estratègies i instruments com ara entrevistes, panells de discussió, grups focals, foto- vídeo etnogra fi a, observació, etc. El procés de recollida d'informació i anàlisi requerirà almenys un parell de setmanes, segons la complexitat i varietat d'instruments elegits i de l'abast de la investigació. A les pàgines següents us oferim unes fi txes resum d'alguns d'aquests instruments que us permetran prendre decisions sobre quines utilitzar. 16
 17. 17. INSTRUMENTS per a la recollida d’informació qualitativa 17
 18. 18. INSTRUMENTS per a la recollida d’informació qualitativa 18
 19. 19. INSTRUMENTS per a la recollida d’informació qualitativa 19
 20. 20. INSTRUMENTS per a la recollida d’informació qualitativa 20
 21. 21. INSTRUMENTS per a la recollida d’informació qualitativa 21
 22. 22. INSTRUMENTS per a la recollida d’informació qualitativa 22
 23. 23. «Vivim amb els ulls posats en tot allò que es podria fer, constatant amb ràbia tot allò que no s'està fent; amb el desig posat al canvi, però entre les restes de models fallits que es resisteixen a desaparèixer.» Jaron Rowan Cultura lluire d’Estat (2016) Definir, categoritzar i prioritzar els objectius del Pla d’Acció 23 Imatge de Brett Jordan a Unsplash
 24. 24. Objectius o impacte esperat? 03 Definir, categoritzar i prioritzar els objectius del Pla d’Acció Photo by Chris Lawton on Unsplash Una teoria del canvi és una manera d’entendre com unes actuacions concretes, en una situació donada, produeixen una sèrie de resultats que contribueixen a aconseguir un impacte final determinat. Pensar en els objectius tenint present el canvi que volem aconseguir al nostre centre ens pot ajudar a establir objectius que realment contribueixin a la seva transformació digital. Des d'aquesta perspectiva, els objectius generals serien els impactes a llarg termini, mentre que els objectius específics serien els impactes esperats a curt i mitjà termini que contribuirien als objectius generals. 24
 25. 25. 03 Definir, categoritzar i prioritzar els objectius del Pla d’Acció Dissenyem a partir dels resultats esperats Amb la informació obtinguda en el procés de recerca previ, el grup de disseny pot tenir una millor visió de la situació real del centre, pel que fa a la capacitat digital. És el moment de preguntar-se quin impacte volem assolir, quins resultats (a llarg, mitjà i curt termini) són els que esperem aconseguir amb el nostre Pla d'Acció, cosa que es tradueix en quins objectius generals i especí fi cs ens plantejarem. Els objectius han de ser especí fi cs, mesurables, assolibles, rellevants i de fi nits en un marc temporal concret, cosa que es coneix com a Objetius SMART. El procés de treball en aquesta fase serà el següent: Pluja d’idees. Cada membre del grup de disseny escriu a post-its diferents objectius generals (resultats a llarg termini, és a dir, un any màxim) que creu necessaris assolir en relació amb els elements seleccionats a la fase anterior. Recordeu una idea, un post-it. També és important generar tantes idees com sigui possible. Aquesta és la fase de pensament divergent. Compartim les idees. Quan tots els membres del grup han redactat els seus objectius, s'enganxen sobre el CANVAS i s'expliquen un per un. Fase convergent. Un membre del grup que actua com a portaveu, i buscant el consens amb la resta de membres, organitza les idees agrupant aquelles que són similars i elimina aquelles que es repeteixen o no responen a aquesta visió de resultats a llarg termini. S'usarà el mateix CANVAS per organitzar les idees. Si és necessari, es pot ocupar l'espai de les àrees adjacents. 25
 26. 26. 03 Definir, categoritzar i prioritzar els objectius del Pla d’Acció Dissenyem a partir dels resultats esperats (2) DURADA: 1 hora RECURSOS: CANVAS C13 Priorització. Mitjançant un senzill sistema de votació s'escolliran els objectius generals que semblen més originals, assolibles o alineats amb les necessitats i expectatives de la Comunitat, en relació amb la millora de la seva capacitat digital. En realitat, és el mateix grup qui ha de triar els criteris a l'hora de prioritzar els objectius. Objectius especí fi cs. Ara arriba el moment de convertir aquests objectius generals en objectius especí fi cs, ja sigui per a resultats a curt termini (1 o 2 mesos) oa mitjà termini (1 o 2 trimestres). Podeu utilitzar una línia de temps per ajudar a visualitzar aquests resultats. Aquest treball es pot fer de forma individual, cada membre del grup desenvolupa un objectiu general en diversos objectius especí fi cs. Compartim els objectius especí fi cs. Discussió i acords. S'obre un procés de re fl exió i de debat per consensuar entre totes les persones del grup els objectius especí fi cs. Els criteris per acceptar aquests resultats poden ser: • que estiguin clarament orientats a la consecució dels resultats a llarg termini; • que siguin assolibles, mesurables i, en la mesura del possible, innovadors. Igual que en el cas dels objectius generals, és el grup mateix qui ha d'establir els criteris per seleccionar i prioritzar els objectius especí fi cs. 26
 27. 27. CANVAS per definir, categoritzar i prioritzar els objectius P ow er ed by Descarrega el CANVAS grandària A1 per imprimir: [format .pdf] [format .png] 27
 28. 28. 04 Definir (i seqüenciar) les actuacions del Pla d'acció Un cop definits els objectius, ha arribat el moment de definir les actuacions que ens permetran assolir aquests objectius. Per això dividirem el procés en dues etapes. A la primera etapa generarem idees de possibles actuacions, tantes com sigui possible. Les debatrem i ens quedarem amb aquelles que tinguin més consens. A la segona etapa desenvoluparem cadascuna de les actuacions seleccionades, afegint tota la informació necessària per a la seva implementació. Actuacions en 3, 2, 1… Imatge de Bradyn Trollip a Unsplash 28
 29. 29. 04 Definir (i seqüenciar) les actuacions del Pla d'acció Imatge de Kvali fi k a Unsplash DURADA: Una sessió Plantilla SPTK + Plantilla C13 Possibles idees d’actuacions Comencem amb una pluja d’idees per obtenir un conjunt inicial de possibles actuacions per assolir els objectius. Per a cada objectiu hem de generar tantes possibles actuacions com puguem imaginar, tant se val que semblin poc realistes o massa disruptives, després tindrem temps d'eliminar aquelles que realment no siguin viables. Cada actuació ha d'estar vinculada a un objectiu concret, per la qual cosa als post-its indicarem el nombre de l’objectiu al qual fa referència. Revisem totes les idees generades preguntant-nos si realment aborden les necessitats plantejades a les fases anteriors. També si són viables en els terminis inicialment previstos per a cada objectiu especí fi c i la relació entre aquests. Per aquesta primera fase es pot utilitzar la Plantilla del SELFIE PTK (veure pàgina següent). Desenvolupament i seqüenciació de les actuacions Fent servir la plantilla «Taula Resum de les actuacions» desenvolupem les actuacions especi fi cant: • Indicador i valor de referència per a cada objectiu, que ens permetrà decidir si s'ha aconseguit. • Descripció amb detall de cada actuació. • Responsables, tant de la seva implementació com del seguiment i l'avaluació. • Temporització. • Recursos necessaris per al desenvolupament. • Mesures i instruments per a la monitorització i avaluació. 29
 30. 30. PLANTILLA DISSENY ACTUACIONS del SELFIE PTK (p. 4-5-7) Descarrega la plantilla traduïda per C13 al [castellà] o l’original del SELFIE PTK en [anglès] 30
 31. 31. PLANTILLA per definir i seqüenciar les Actuacions (exemple) 31
 32. 32. PLANTILLA per definir i seqüenciar les Actuacions Descarrega la plantilla en format editable: [descarrega] 32
 33. 33. Com hem comentat anteriorment, el paper de la Comunitat Educativa és clau per a l’èxit del Pla Digital. Especialment perquè diversos membres d'aquesta hauran de participar de manera activa en la implementació o el seguiment de les diferents actuacions que preveu el Pla d'Acció. En aquesta fase, l'equip de disseny del Pla Digital ha de compartir amb la Comunitat la proposta d'actuacions i recollir-ne el feedback per, en una nova iteració, millorar el Pla d'Acció. Consulta a la Comunitat 05 Contrast de la proposta amb la Comunitat 33 Imatge de Mario Purisic a Unsplash
 34. 34. 05 Contrast de la proposta amb la Comunitat Trobada amb la Comunitat DURADA: 30/60 minuts RECURSOS: Llista d’indicadors Imatge d'Antenna a Unsplash En aquesta fase l'equip de disseny ha de tornar a convidar els membres de la comunitat que van participar en el procés de recerca (Fase 2), ja fos en entrevistes, grups focals, etc. En aquesta ocasió, les persones convidades assistiran a una presentació dels objectius i actuacions incloses al Pla d'Acció. La fi nalitat és que valorin si les inquietuds que van plantejar a la fase de recerca estan contemplades. Podran fer les preguntes que considerin necessàries i fer suggeriments de millora que l'equip de disseny del Pla Digital haurà de valorar. Se'ls pot proposar que assenyalin l'actuació que més els ha agradat, indicant-ne el motiu, o aquella que consideren que ha de ser millorada en algun dels seus elements (descripció, responsables, temporalització, recursos, avaluació,…). Per facilitar la feina de les persones convidades se'ls pot facilitar una llista d’indicadors per revisar els diferents elements que cal tenir en compte per comptar amb un bon Pla d'Acció. 34
 35. 35. LLISTA D’INDICADORS Descarrega la plantilla en format editable: [descarrega] 35 P ow er ed by
 36. 36. Un cop presentat el Pla d'Acció a alumnat, professorat i famílies, es revisarà la proposta d'actuacions atenent el feedback rebut, incorporant totes les millores que siguin possibles. Incorporant les propostes de la Comunitat. 06 Actualització del Pla d’Acció Imatge de Felipe Furtado a Unsplash 36
 37. 37. 06 Actualització del Pla d’Acció (Pen)última iteració del Pla d’Acció Imatge de Jon Tyson a Unsplash El procés de disseny del Pla Digital, i més en particular del Pla d'Acció, és un procés iteratiu en què cada nova iteració en genera millores i adaptacions per atendre la realitat del centre. El Pla Digital haurà de ser revisat anualment per incorporar les millores desenvolupades a la fase prèvia, i incorporar noves línies d'actuació que cobreixin aspectes de la capacitat digital del centre que encara no s'hagin treballat o en els quals encara hi hagi espai de millora. La darrera iteració, pel que fa a aquest disseny inicial del Pla, es farà incorporant les propostes realitzades per membres seleccionats de la Comunitat Educativa, als quals (a la fase anterior) hem presentat un primer prototip de Pla d'Acció. Una línia del temps que agrupi les diferents actuacions, la relació entre elles i la temporalització prevista pot ser una bona forma de visualitzar i presentar posteriorment a la Comunitat Educativa per a la seva aprovació. Per exemple, en el cas de Galícia, aquesta aprovació tindrà lloc al Consell Escolar, així com indica la Resolució de 3 de setembre de 2021, de la Secretaria General d'Educació i Formació Professional, per la qual es dicten instruccions per al disseny, elaboració i implementació del Pla Digital als centres docents sostinguts amb fons públics de la Comunitat Gallega per al curs 2021/22. 37
 38. 38. 07 Presentació del Pla Digital a la Comunitat Educativa Imatge de Jason Rosewell a Unsplash En aquesta darrera fase l'equip que ha liderat el procés de disseny del Pla Digital de Centre presenta el seu treball a la Comunitat Educativa. Aquesta presentació pot combinar els espais de caràcter formal, com el Consell Escolar, amb d’altres de caràcter informal i oberts a tots els membres de la Comunitat, no només als seus representants al Consell. Un últim pas… 38
 39. 39. 08 La implementació del Pla Digital de Centre Un cop finalitzat el procés de disseny, amb les corresponents fases de millora i de presentació i validació final per part de la Comunitat Educativa, ha arribat el moment de posar-lo en marxa. El camí no serà sempre fàcil, de vegades ens trobarem pujades que ens faran suar, però treballant conjuntament segur que tot serà més fàcil. Us animeu a compartir la vostra història? Us esperm a la Comunitat Transformació Digital a Twitter. Ha arribat el moment… Imatge de Matt Duncan a Unsplash 39
 40. 40. Aquest document està sota una llicència de Creative Commons Reconocimiento- CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0) P ow er ed by Granada, 18 de març de 2022 Guia elaborada per David Álvarez, Lorelí Padilla, Belén Rojas, Jesús Santos i Fernando Trujillo Traducció al català per Fran Arrebola Revisió de la traducció al catalán per Josép Peiró

×