Successfully reported this slideshow.

Eduardo blanco amor

360 visualizações

Publicada em

  • Seja o primeiro a comentar

Eduardo blanco amor

  1. 1. EDUARDO BLANCO AMOR A NARRATIVA DE POSGUERRA:REALISMO.
  2. 2. BIOGRAFÍA <ul><li>Pasa a infancia e xuventude en OURENSE (escenario de moitas obras) </li></ul><ul><li>Emigra a Arxentina:xornalismo+actividades galeguistas. </li></ul><ul><li>Retorno a Galicia: séntese abandonado. </li></ul>
  3. 3. Obra. <ul><li>Escribe poesía, teatro e narrativa. </li></ul><ul><li>Poesía: Romances galegos + Poema en catro tempos. </li></ul><ul><li>Teatro: Seis farsas para títeres + Teatro para xente. </li></ul><ul><li>Narrativa: </li></ul><ul><li>-escritor serodio. </li></ul><ul><li>Primeiras obras: Os nonnatos (relato breve)+ A escadeira de Jacob ( inacabada, retrato da sociedade bonaerense) </li></ul>
  4. 4. OBRA <ul><li>Principais obras: A esmorga (Bos Aires, 1959) + Os biosbardos (1962) + Xente ao lonxe (1976, primeira edición censurada) </li></ul>
  5. 5. CARACTERÍSTICA DA SÚA PROSA <ul><li>ESCRITURA REALISTA: retrato realista da sociedade galega. Aparecen elementos novos: os traballadores, os sindicatos, os marxinados. Retratos de Ourense nun tempo concreto. </li></ul><ul><li>PREFERENCIA POLO NARRADOR EN 1ª PERSOA. Consegue afastarse dos acontecementos narrados, obxectividade e verosimilitude. </li></ul>
  6. 6. CARACTERÍSTICAS DA SÚA PROSA <ul><li>PRESENZA DO MUNDO INFANTIL. Sobre todo en Os biosbardos e Xente ao lonxe. </li></ul>
  7. 7. A ESMORGA. CARACTERÍSTICAS. <ul><li>PROTAGONISTAS: Cibrán “o Castizo” (narrador), Eladio Vilarchao, o “Milhomes”, Juan Fariñas, o “Bocas” </li></ul><ul><li>Argumento: o descontrol dunha esmorga despois de tres días de alcohol e violencia con resultado de morte, asasinatos e suicidios. </li></ul><ul><li>ESPAZO URBANO SUBURBIAL (AURIA ). Novos protagonistas: marxinais, prostitutas, indixentes…+ambiente delictivo.ITINERARIO DE FUXIDA. </li></ul><ul><li>TEMPO: Ourense de comezos do século XX </li></ul>
  8. 8. A ESMORGA. CARACTERÍSTICAS <ul><li>DRAMA INTERIOR DO PROTAGONISTA: loita entre os instintos primarios e a conciencia (o pensamento).Testemuña dos sucesos; preséntase como vítima. Vese condicionado polo carácter dos seus compañeiros e polo CLIMA (CHOIVA E FRÍO) </li></ul><ul><li>TÉCNICA NARRATIVA INNOVADORA (TÉCNICA TELEFÓNICA): retrato sociolingüístico. Diglosia. </li></ul><ul><li>A VEROSIMILITUDE que pretende mater diante do xuíz e do lector: “non me aparto do conto nin un instante”) </li></ul><ul><li>LINGUAXE +COLOQUIAL QUE LITERARIA.Chea de dialectalismos, frases feitas, matices. Consegue maior credibilidade. </li></ul>
  9. 9. XENTE AO LONXE. CARACTERÍSTICAS. <ul><li>TEMA: O SINDICALISMO EN GALICIA. </li></ul><ul><li>ARGUMENTO: retrato da familia Vilar desde o nacemento de Aser ata que prenden ao pai. </li></ul><ul><li>.ESPAZO: Ourense (AURIA) de comezos do século XX. </li></ul><ul><li>.NARRACIÓN EN 1ª PERSOA. </li></ul><ul><li>.DESCRICIÓN REALISTA E CRÍTICA DAS CLASES SOCIAIS. </li></ul><ul><li>IMPORTANCIA DA MULLER (EVANXELINA VILAR) </li></ul><ul><li>MULTIPERSPECTIVISMO. </li></ul>

×