Melania Cuc - Poeme

Emanuel Pope
Emanuel Pope--''am oroare de animalul din om când se luptă în folosul lui!'' - Panait Istrati em Hopernicus

http://cititordeproza.ning.com/group/poetulcasisoldatul/forum/topics/melania-cuc-poeme

Melania Cuc
Oamenii râd
In diminea a asta vă scriu despre ur i,ț ș
Despre cum coboară ei din soare
i se prefiră printre tomberoanele în careȘ
Jarul sfârâie ca inima unei vrăjitoare moderne.
Vorbesc în negru i albș
Cu sunete lăbăr ate sub ploi de neon.ț
Figuri din var stins îmi ating degetele
i merg mai departe şi mai departe pe şir,Ș
Fac slalom printre lumini i negru de fum.ș
Mă bat cu pumii în piept,
i pe sub pielea mea, pe sub sânge,Ș
Trece arpeleș
Rostogolind fructele raiului.
Viscolul a luat cu asalt
Adăpostul stradal.
Tabla zincată,
Cartoanele,
Oamenii râd...
Zburăm spre mun ii în careț
Ursoaica înva ă măruntele trucuriț
Ale supravie uirii.ț
Tăietor de trestii
Frica trage sforile,
ipă din megafoane...Ț
Nu există leac contra celor ce se aruncă
De la ultimul etaj al maladiei letale.
i iar vin,Ș
Vă mărturisesc
Că socotesc anii i baniiș
Negustorului ce trece pe stradă
Cu fes vi iniuș
i tăvi cu halvi ă.Ș ț
Copacii în derută i femeile singure,ș
Plimbă toamna în lesă.
Merg cu ochii închi i,ș
Se in de mâiniț
Într-un joc vechi i inocentș
De copii.
Ciocolată i parfum fran uzesc,ș ț
Peruci sintetice
i toată bucuriaȘ
De care au nevoie zilele tinere...
Trăiesc!
Nu tiu de unde vin.ș
Nu tiu încotro mă îndrept.ș
Sunt tăietorul de trestii de zahăr
Prizonier în mâlul ce-i ajunge la brâu.
Nu se vede nici un capăt de drum.
Doar frica
Teama rostogolind raful ro iiț
Pe drumul comun.
Punctul de fierbere
În măce ii sălbaticiș
Mi-am sfâ iat rochia de dantelă albastră.ș
Cât i cum se cuvine să-mi arătș
Din sufletul care a prins aripi
Dar nu a deprins încă
Zborul?
Voi cei bineîmbrăca iț
i binehrăni iȘ ț
Mă arăta i cu degetul mul imii.ț ț
O, da, sunt jalnică în Troia mea
Plăsmuită din cutii de conserve.
Am ajuns în punctul de fierbere a parafinei.
Stau pe genunchii
Peste care
Arunca i cu petrol...ț
Focul continuă.
Mai grea decât clopotul mitropoliei
Este inima canarului din colivia de sârmă.
Cântecele obosite
Se aga ă de imagina ia meaț ț
Ca un stol din cârlige de rufe
De frânghia
Care leagă cerul cu pământul.
.
Mosc
Trece pachebotul în zori
Cu o casetă de filde bine păzită.ș
Elefantul e mort
i ferfeni ă-i cârpa cămă iiȘ ț ș
Pe care a săpunit-o femeia matrozului.
Vântul rostogole te prunciș
Înfă a i în hârtie albastrăș ț
Peste puntea
Unde
Bărba ii i caiii de curseț ș
Dorm de-mpicioarelea.
Oboseala î i cere tainul.ș
La marginea apei,
În roca pleznită,
Moscul din pe teș
Are mirosul mul imilor dezlăn uite.ț ț
Ce ar trebui să mai fac
Pentru a ajunge întreagă la tine?
Întreb degeba
Statuile de nisip de pe plaja pustie.
Puzlle
Am postat
Pe facebock
O fotografie cu vitrina bijuteriei
Din Amsterdam.
Paraliticul i-a luat patulș
i merge alături de noi.Ș
Lumea bună bea vin
Din acela i pahar.ș
În aeroport,
Dorm comis voiajorii
i cutiile lor de valori.Ș
Pace pentru o mie de ani!
Doar cerul s-a încre it pe la col uri,ț ț
Plouă confuz, fără nori.
Tren de noapte
Trăiesc la limită
Fiecare clipă din drumul termitei
Ce va distruge scrinul
Cu scrisorile tale, venite de pretutindeni.
Ve tile de pe pagina întâiș
Nu mai au consisten ă.ț
Este o panglica destrămată
Sângele în celule
Şi s-au dezlânat ideile sentin eiț
Pe care o primesc
Ca pe un musafir ce se anun ă la cină.ț
Semăn din ce în ce mai mult
Cu tânăra de la geamul vagonului
În care persistă mirosul dospit
Al igării cazone.ț
Fum, zgură,
Arde cerul gurii
i învă să plâng fără zgomot.Ș ț
În răstimp,
Silueta difromă
A în făcat,ș
Roade din ina de calea ferată.ș
Paznicul
Doarme încolăcit peste mijlocul nopţii.
Pe o singură masă
A a de ciopâr ite îmi sunt amintirile,ș ț
Detaliile unei cutii de chibrituri,
Încât
Am loc pe o singură masă de disec ie.ț
În plan opus,
Zace păunul jumulit de pene.
terg sângele i serul anesteziculuiȘ ș
Ce curge dintre aripile crucii
Crescute de-a stânga şi de-a dreapta
De ira spinării clipitei.ș
De pe linia destinului,
O genera ie de sacrificiu dispareț
Instant.
Noapte nebună!
Fredonez pe mătănii
În timp ce
Voi îmi alege i alte mărimiț
La căma a de for ă.ș ț
E noapte în oraș
i pionezele cresc în palmele-miȘ
Între care
Ceaiul se răce te.ș
Doar în nebunia mea terminală,
Fructele de măce au copt din nou hematiiș
i lumea întreagă miroaseȘ
A scutec de copil
i lapte de mamă.Ș
Ciozvârta
La cină sose teș
Ologul
Cu suferin a pe bra e.ț ț
Foamea adună i gemeniiș
Ce s-au sfâ iat ca hârtiaș
Pentru o ciozvârtă mai consistentă
Din umbra dinozaurului
Expus la muzeul de istorie naturală.
Miroase a vechi
Dulapul cu mirodenii din indii
i... învă să respir,Ș ț
Cât mai pot,
Prin fereastra deschisă spre obeliscul victoriei.
Am cheltuit averi i pove ti,ș ș
i timp i baniȘ ș
Pe leacuri i baliverne.ș
În răstimp,
Lan ulț
Mi-a intrat cu jumătate din zale,
În carne.
În hanul cu urme de mu teș
Pe farfurii i pe degetele celui care serve te,ș ș
Mi-e silă,
Dar...continui să mu cș
Din halca de ceară i sânge.ș
Oglinzi vene ieneț
Te a tept la marginea unei draperiiș
Sfâ iate de unghiile vremii.ș
În col ul opus,ț
Lumina unei noi dimine iț
Se joacă
Cu ascu itoarea de creioane mecanice.ț
În cutia asta cât un sicriu de copil
Stau periculos de aproape
De fiecare detaliu
i strugurii se coc automatȘ
i mierlele pleacă de acasă.Ș
Tu numeri pentru mine
Anii fără rod,
Toate clipele în care m-am min itț
Că a fi născută-n solstitiu de vară.ș
Nimic nu are sens de ac de ceasornic
În pumnul cu care lovesc
Oglinzile vechii vene ii.ț
În odaia asta bate vântul ca un dumnezeu
i tu îmi ceri să- i fac jurăminte de tinere e.Ș ț ț
Ridic din umerii
De păpu ă întoarsă arcul.ș
Printre brocarturi, sub alt baldachin
Putreze te trupul trandafirului.ș
Se anun ă zorii.ț
Neputincioasă
Lovesc cu piciorul în clipa care
Nici nu există.
Carafa de cretă
Palmele mele
Sunt ro ii de atâtea aplauze.ș
Cum să nu mă recunoşti,
Tată,
În cocoşatul care
Poartă sacul de sare în spate?
Cu unghiile roase din carne,
Continui să
Curăţ solzii de pe peştişorii de aur.
Şi iar este zi
Şi iar este noapte
În carafa asta de cretă sfărâmicioasă
Şi unde poştaşul
Nu mai ajunge cu nici o carte postală.
Ce năvală fierbinte, ce sub ire-i eşarfaț
Din jurul grumazului în care
Până i augustul cântec de greierș
Devine urlet de fiară!
Cum să nu mă recuno ti,ș
Tată,
În grunjul de sânge ce merge
De-a bu ileaș
Prin nimbul plin de iarbă?!
Echilibristică
Iau de aci,
Pun dincolo un pumn
Încărcat cu probleme.
Doar fericirea curge egal
Şi în stare lichidă
Peste roca primară.
Sunt prinsăi într-un joc
De copii ferici i.ț
Merg în mâini,
Pe balustrada unsă cu seul de miel.
Iisus i asinul Săuș
Trec împreună cu noi
Prin umbra de cruce a cămăşii.
Este lini tea de dinaintea taifunului.ș
Nu-mi mai cere să dansez fără griji
Pe capacul cutiei cu râncedă pudră,
Să trag cu ro u peste buzele palide.ș
Sub greutatea poverilor mele,
Nebănuite faliile
S-au frânt peste mijloc.
Într-o iarnă, cândva, în fără de timp,
Doar îmi voi închipui
Reflexele curcubeului care
Azi mă leagă-burduf
În copcii de argint nituit.
Am am uitat pentru ce iubesc
Exersez pe toate tastele de la computer
Mar ul Radezcky.ș
Este ca i când m-a aruncaș ș
Din dirijabilul cuprins de incendiu
În lanul cu măzăriche sălbatică.
Nici timp,
Nici spa iu,ț
Doar senza ia căț
O mul ime de monede gălăgioaseț
Cad în cutia milei cere ti.ș
i totu i,Ș ș
Eu sunt nevolnicul ce stă sume itț
Dinaintea bisericii Tale.
Cine sunt ele, umbrele
Înghesuite sub coviltire de aer?
Am uitat pentru ce iubesc
Gândurile sfâ iate de Timpulș
În care
Fericirea era mierea
Curgând
Peste bătaia inimii-mi bolnave.
În planul secund,
Muzica a tapetat pere iiț
Cu unghiile înfipte
În fierul por ii regale.ț

Recomendados

Taifas literar nr. 4 (20), aprilie 2018Taifas literar nr. 4 (20), aprilie 2018
Taifas literar nr. 4 (20), aprilie 2018Ioan M.
209 visualizações48 slides
Nemuritoare7Nemuritoare7
Nemuritoare7Arhip Rodica
801 visualizações552 slides
Poezii 2Poezii 2
Poezii 2VASILE Viorel
8.7K visualizações105 slides
Cornel Armeanu - Poezii CenzurateCornel Armeanu - Poezii Cenzurate
Cornel Armeanu - Poezii CenzurateEmanuel Pope
2K visualizações16 slides
Nemuritoare1Nemuritoare1
Nemuritoare1Arhip Rodica
508 visualizações477 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Hobana, ion  caleidoscop - ctrlHobana, ion  caleidoscop - ctrl
Hobana, ion caleidoscop - ctrlGeorge Cazan
25 visualizações107 slides
Omar Khayyam - Poezie si comentariiOmar Khayyam - Poezie si comentarii
Omar Khayyam - Poezie si comentariiCristiana Toma
12.3K visualizações77 slides
Poezie  Gabriel Matrana 2008 2009.Poezie  Gabriel Matrana 2008 2009.
Poezie Gabriel Matrana 2008 2009.Gabriel Matrana
17.9K visualizações61 slides
Cuvinte smulse din cugetCuvinte smulse din cuget
Cuvinte smulse din cugetDaniel Șuteu
1.4K visualizações30 slides

Mais procurados(19)

Sintagme literare nr 4 august 2019 Sintagme literare nr 4 august 2019
Sintagme literare nr 4 august 2019
Elisabeta Boțan391 visualizações
Program artistic pentru 1 decembrieProgram artistic pentru 1 decembrie
Program artistic pentru 1 decembrie
Cojocaru Ionela11.9K visualizações
Hobana, ion  caleidoscop - ctrlHobana, ion  caleidoscop - ctrl
Hobana, ion caleidoscop - ctrl
George Cazan25 visualizações
Omar Khayyam - Poezie si comentariiOmar Khayyam - Poezie si comentarii
Omar Khayyam - Poezie si comentarii
Cristiana Toma12.3K visualizações
Poezie  Gabriel Matrana 2008 2009.Poezie  Gabriel Matrana 2008 2009.
Poezie Gabriel Matrana 2008 2009.
Gabriel Matrana17.9K visualizações
Cuvinte smulse din cugetCuvinte smulse din cuget
Cuvinte smulse din cuget
Daniel Șuteu1.4K visualizações
Frunze vestejiteFrunze vestejite
Frunze vestejite
ddrugea2.3K visualizações
Taifas literar nr. 3 (19), martie 2018Taifas literar nr. 3 (19), martie 2018
Taifas literar nr. 3 (19), martie 2018
Ioan M.108 visualizações
Revista Sintagme literare 23 aprilie 2019  btRevista Sintagme literare 23 aprilie 2019  bt
Revista Sintagme literare 23 aprilie 2019 bt
Elisabeta Boțan233 visualizações
Bunget Marin - Te pretuiesc iubireBunget Marin - Te pretuiesc iubire
Bunget Marin - Te pretuiesc iubire
KamyCami5.3K visualizações
Ion minulescu, strofe pentru-toată-lumeaIon minulescu, strofe pentru-toată-lumea
Ion minulescu, strofe pentru-toată-lumea
Cristiana Boldeanu Dianu2.6K visualizações
Ateliere metodiceAteliere metodice
Ateliere metodice
Marius Pintilii594 visualizações
Literatorul martie-aprilie 2013Literatorul martie-aprilie 2013
Literatorul martie-aprilie 2013
Magdalena Vaida831 visualizações
Www.nicepps.ro 4007 dialog cu versul iubiriiWww.nicepps.ro 4007 dialog cu versul iubirii
Www.nicepps.ro 4007 dialog cu versul iubirii
Bunget Marin7K visualizações
LightLight
Light
dogunleashed453 visualizações
Mistere - Thales din ArgosMistere - Thales din Argos
Mistere - Thales din Argos
Andrei O.214 visualizações
PoeziiPoezii
Poezii
adam eva1.4K visualizações
Orgoliul cuvintelor poezii, de ion ionescu-bucovuOrgoliul cuvintelor poezii, de ion ionescu-bucovu
Orgoliul cuvintelor poezii, de ion ionescu-bucovu
Ionescu Ion5.2K visualizações

Destaque

Power PointPower Point
Power Pointjansapower
464 visualizações9 slides
TurboTax in Social TY 2009TurboTax in Social TY 2009
TurboTax in Social TY 2009Christine Morrison
405 visualizações20 slides
Transitions acquisitions-changeTransitions acquisitions-change
Transitions acquisitions-changeDani
1.2K visualizações29 slides
RutgersRutgers
RutgersIvan Oransky
1.9K visualizações42 slides

Destaque(20)

Power PointPower Point
Power Point
jansapower464 visualizações
TurboTax in Social TY 2009TurboTax in Social TY 2009
TurboTax in Social TY 2009
Christine Morrison405 visualizações
Isaca venice - corso sicurezza app mobile 2014marzoIsaca venice - corso sicurezza app mobile 2014marzo
Isaca venice - corso sicurezza app mobile 2014marzo
Cristiano Di Paolo419 visualizações
Transitions acquisitions-changeTransitions acquisitions-change
Transitions acquisitions-change
Dani1.2K visualizações
RutgersRutgers
Rutgers
Ivan Oransky1.9K visualizações
Thesis Nelson Gama - Integrating EA and ITSMThesis Nelson Gama - Integrating EA and ITSM
Thesis Nelson Gama - Integrating EA and ITSM
Naval School420 visualizações
Awakening to the agile life fsAwakening to the agile life fs
Awakening to the agile life fs
Francois Coetzee595 visualizações
Frumusetea caluluiFrumusetea calului
Frumusetea calului
Emanuel Pope439 visualizações
CRDMS Training Slides for FacultyCRDMS Training Slides for Faculty
CRDMS Training Slides for Faculty
WeeSeng412 visualizações
Mobile web me2day_seminarMobile web me2day_seminar
Mobile web me2day_seminar
Sang-il Jung256 visualizações
GoogleGoogle
Google
Nicholas Gozalishvili1.8K visualizações
IT GovernanceIT Governance
IT Governance
Cristiano Di Paolo845 visualizações
Patron  diy mochila coolPatron  diy mochila cool
Patron diy mochila cool
adoradora361.5K visualizações
Parts of SpeechParts of Speech
Parts of Speech
Babu Rao954 visualizações
Ejercicio power p cursoEjercicio power p curso
Ejercicio power p curso
joseluisleonvilla233 visualizações
But does it make them better writers?But does it make them better writers?
But does it make them better writers?
Daniel287 visualizações
June 15, 2010June 15, 2010
June 15, 2010
Sharon Dennany258 visualizações
Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966
Revista Teatrul, nr. 1, anul XI, ianuarie 1966
Emanuel Pope964 visualizações

Similar a Melania Cuc - Poeme

CARTILE LUI DAN TIPURITA - HETEROZISCARTILE LUI DAN TIPURITA - HETEROZIS
CARTILE LUI DAN TIPURITA - HETEROZISIBGTV
704 visualizações149 slides
Ion ionescu bucovu poeziiIon ionescu bucovu poezii
Ion ionescu bucovu poeziiIonescu Ion
7.1K visualizações98 slides
Cand amintirile...Cand amintirile...
Cand amintirile...Coffemoka
726 visualizações15 slides
Cercul interzisCercul interzis
Cercul interzisGavriil Stiharul
312 visualizações26 slides
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescuMaria Gistemulte
155 visualizações6 slides
Ecaterina Tzaralunga Limite.VersuriEcaterina Tzaralunga Limite.Versuri
Ecaterina Tzaralunga Limite.Versuritaralunga
738 visualizações100 slides

Similar a Melania Cuc - Poeme(20)

CARTILE LUI DAN TIPURITA - HETEROZISCARTILE LUI DAN TIPURITA - HETEROZIS
CARTILE LUI DAN TIPURITA - HETEROZIS
IBGTV704 visualizações
Ion ionescu bucovu poeziiIon ionescu bucovu poezii
Ion ionescu bucovu poezii
Ionescu Ion7.1K visualizações
Cand amintirile...Cand amintirile...
Cand amintirile...
Coffemoka726 visualizações
Cercul interzisCercul interzis
Cercul interzis
Gavriil Stiharul312 visualizações
Mihai eminescuMihai eminescu
Mihai eminescu
Maria Gistemulte155 visualizações
Ecaterina Tzaralunga Limite.VersuriEcaterina Tzaralunga Limite.Versuri
Ecaterina Tzaralunga Limite.Versuri
taralunga738 visualizações
Poeme danilovPoeme danilov
Poeme danilov
Ioana Baciu189 visualizações
Mihai Eminescu poezii de dragoste.docxMihai Eminescu poezii de dragoste.docx
Mihai Eminescu poezii de dragoste.docx
ChristianCiot934 visualizações
Ultima verba poeziiUltima verba poezii
Ultima verba poezii
IonIonescu21452 visualizações
Taina fecioarelor -_gavriil_stiharul1Taina fecioarelor -_gavriil_stiharul1
Taina fecioarelor -_gavriil_stiharul1
Gavriil Stiharul226 visualizações
Poemele senectuţiiPoemele senectuţii
Poemele senectuţii
Ionescu Ion2.2K visualizações
Cugetările sărmanului Dionis.docxCugetările sărmanului Dionis.docx
Cugetările sărmanului Dionis.docx
filipneamti10 visualizações
Poeme Nichita DanilovPoeme Nichita Danilov
Poeme Nichita Danilov
Ioana Baciu269 visualizações
Poeme%20 crestine(1)Poeme%20 crestine(1)
Poeme%20 crestine(1)
Gavriil Stiharul1.4K visualizações
LuceafarulLuceafarul
Luceafarul
Varga David643 visualizações
Patrel Planeta De PoetPatrel Planeta De Poet
Patrel Planeta De Poet
guest0112be795 visualizações
Vlahuta, alexandru  clipe de liniste - ctrl unprotectedVlahuta, alexandru  clipe de liniste - ctrl unprotected
Vlahuta, alexandru clipe de liniste - ctrl unprotected
Robin Cruise Jr.47 visualizações

Mais de Emanuel Pope(20)

 ''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu ''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu
''Bucurie cu Booklook'' , autor Roni Căciularu
Emanuel Pope234 visualizações
Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Priene, autor Nick Sava
Emanuel Pope282 visualizações
Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Pergam, autor Nick Sava
Emanuel Pope254 visualizações
Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Perge, autor Nick Sava
Emanuel Pope226 visualizações
Vestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick SavaVestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei -Thermessos, autor Nick Sava
Emanuel Pope225 visualizações
 Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei - Ephes, autor Nick Sava
Emanuel Pope338 visualizações
Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Dydima, autor Nick Sava
Emanuel Pope183 visualizações
Vestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick SavaVestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- 7 cetati, autor Nick Sava
Emanuel Pope302 visualizações
Vestul Anatoliei- Milet, autor Nick SavaVestul Anatoliei- Milet, autor Nick Sava
Vestul Anatoliei- Milet, autor Nick Sava
Emanuel Pope244 visualizações
Declaratia Drepturilor OmuluiDeclaratia Drepturilor Omului
Declaratia Drepturilor Omului
Emanuel Pope733 visualizações
Să instituim o școală a ecranizărilor literareSă instituim o școală a ecranizărilor literare
Să instituim o școală a ecranizărilor literare
Emanuel Pope394 visualizações
Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''
Michael M. Dediu - ''Corneliu Leu''
Emanuel Pope1.2K visualizações
Diploma Virginia ParaschivDiploma Virginia Paraschiv
Diploma Virginia Paraschiv
Emanuel Pope493 visualizações

Melania Cuc - Poeme

 • 1. Melania Cuc Oamenii râd In diminea a asta vă scriu despre ur i,ț ș Despre cum coboară ei din soare i se prefiră printre tomberoanele în careȘ Jarul sfârâie ca inima unei vrăjitoare moderne. Vorbesc în negru i albș Cu sunete lăbăr ate sub ploi de neon.ț Figuri din var stins îmi ating degetele i merg mai departe şi mai departe pe şir,Ș Fac slalom printre lumini i negru de fum.ș Mă bat cu pumii în piept, i pe sub pielea mea, pe sub sânge,Ș Trece arpeleș Rostogolind fructele raiului. Viscolul a luat cu asalt Adăpostul stradal. Tabla zincată, Cartoanele, Oamenii râd... Zburăm spre mun ii în careț Ursoaica înva ă măruntele trucuriț Ale supravie uirii.ț
 • 2. Tăietor de trestii Frica trage sforile, ipă din megafoane...Ț Nu există leac contra celor ce se aruncă De la ultimul etaj al maladiei letale. i iar vin,Ș Vă mărturisesc Că socotesc anii i baniiș Negustorului ce trece pe stradă Cu fes vi iniuș i tăvi cu halvi ă.Ș ț Copacii în derută i femeile singure,ș Plimbă toamna în lesă. Merg cu ochii închi i,ș Se in de mâiniț Într-un joc vechi i inocentș De copii. Ciocolată i parfum fran uzesc,ș ț Peruci sintetice i toată bucuriaȘ De care au nevoie zilele tinere... Trăiesc! Nu tiu de unde vin.ș Nu tiu încotro mă îndrept.ș Sunt tăietorul de trestii de zahăr Prizonier în mâlul ce-i ajunge la brâu. Nu se vede nici un capăt de drum. Doar frica Teama rostogolind raful ro iiț Pe drumul comun. Punctul de fierbere În măce ii sălbaticiș Mi-am sfâ iat rochia de dantelă albastră.ș
 • 3. Cât i cum se cuvine să-mi arătș Din sufletul care a prins aripi Dar nu a deprins încă Zborul? Voi cei bineîmbrăca iț i binehrăni iȘ ț Mă arăta i cu degetul mul imii.ț ț O, da, sunt jalnică în Troia mea Plăsmuită din cutii de conserve. Am ajuns în punctul de fierbere a parafinei. Stau pe genunchii Peste care Arunca i cu petrol...ț Focul continuă. Mai grea decât clopotul mitropoliei Este inima canarului din colivia de sârmă. Cântecele obosite Se aga ă de imagina ia meaț ț Ca un stol din cârlige de rufe De frânghia Care leagă cerul cu pământul. . Mosc
 • 4. Trece pachebotul în zori Cu o casetă de filde bine păzită.ș Elefantul e mort i ferfeni ă-i cârpa cămă iiȘ ț ș Pe care a săpunit-o femeia matrozului. Vântul rostogole te prunciș Înfă a i în hârtie albastrăș ț Peste puntea Unde Bărba ii i caiii de curseț ș Dorm de-mpicioarelea. Oboseala î i cere tainul.ș La marginea apei, În roca pleznită, Moscul din pe teș Are mirosul mul imilor dezlăn uite.ț ț Ce ar trebui să mai fac Pentru a ajunge întreagă la tine? Întreb degeba Statuile de nisip de pe plaja pustie. Puzlle Am postat Pe facebock O fotografie cu vitrina bijuteriei Din Amsterdam. Paraliticul i-a luat patulș i merge alături de noi.Ș Lumea bună bea vin Din acela i pahar.ș În aeroport, Dorm comis voiajorii i cutiile lor de valori.Ș
 • 5. Pace pentru o mie de ani! Doar cerul s-a încre it pe la col uri,ț ț Plouă confuz, fără nori. Tren de noapte Trăiesc la limită Fiecare clipă din drumul termitei Ce va distruge scrinul Cu scrisorile tale, venite de pretutindeni. Ve tile de pe pagina întâiș Nu mai au consisten ă.ț Este o panglica destrămată Sângele în celule Şi s-au dezlânat ideile sentin eiț Pe care o primesc Ca pe un musafir ce se anun ă la cină.ț Semăn din ce în ce mai mult Cu tânăra de la geamul vagonului În care persistă mirosul dospit Al igării cazone.ț Fum, zgură, Arde cerul gurii i învă să plâng fără zgomot.Ș ț În răstimp, Silueta difromă A în făcat,ș Roade din ina de calea ferată.ș Paznicul Doarme încolăcit peste mijlocul nopţii.
 • 6. Pe o singură masă A a de ciopâr ite îmi sunt amintirile,ș ț Detaliile unei cutii de chibrituri, Încât Am loc pe o singură masă de disec ie.ț În plan opus, Zace păunul jumulit de pene. terg sângele i serul anesteziculuiȘ ș Ce curge dintre aripile crucii Crescute de-a stânga şi de-a dreapta De ira spinării clipitei.ș De pe linia destinului, O genera ie de sacrificiu dispareț Instant. Noapte nebună! Fredonez pe mătănii În timp ce Voi îmi alege i alte mărimiț La căma a de for ă.ș ț E noapte în oraș i pionezele cresc în palmele-miȘ Între care Ceaiul se răce te.ș Doar în nebunia mea terminală, Fructele de măce au copt din nou hematiiș i lumea întreagă miroaseȘ A scutec de copil i lapte de mamă.Ș
 • 7. Ciozvârta La cină sose teș Ologul Cu suferin a pe bra e.ț ț Foamea adună i gemeniiș Ce s-au sfâ iat ca hârtiaș Pentru o ciozvârtă mai consistentă Din umbra dinozaurului Expus la muzeul de istorie naturală. Miroase a vechi Dulapul cu mirodenii din indii i... învă să respir,Ș ț Cât mai pot, Prin fereastra deschisă spre obeliscul victoriei. Am cheltuit averi i pove ti,ș ș i timp i baniȘ ș Pe leacuri i baliverne.ș În răstimp, Lan ulț Mi-a intrat cu jumătate din zale, În carne. În hanul cu urme de mu teș Pe farfurii i pe degetele celui care serve te,ș ș Mi-e silă, Dar...continui să mu cș Din halca de ceară i sânge.ș
 • 8. Oglinzi vene ieneț Te a tept la marginea unei draperiiș Sfâ iate de unghiile vremii.ș În col ul opus,ț Lumina unei noi dimine iț Se joacă Cu ascu itoarea de creioane mecanice.ț În cutia asta cât un sicriu de copil Stau periculos de aproape De fiecare detaliu i strugurii se coc automatȘ i mierlele pleacă de acasă.Ș Tu numeri pentru mine Anii fără rod, Toate clipele în care m-am min itț Că a fi născută-n solstitiu de vară.ș Nimic nu are sens de ac de ceasornic În pumnul cu care lovesc Oglinzile vechii vene ii.ț În odaia asta bate vântul ca un dumnezeu i tu îmi ceri să- i fac jurăminte de tinere e.Ș ț ț Ridic din umerii De păpu ă întoarsă arcul.ș Printre brocarturi, sub alt baldachin Putreze te trupul trandafirului.ș Se anun ă zorii.ț Neputincioasă Lovesc cu piciorul în clipa care Nici nu există.
 • 9. Carafa de cretă Palmele mele Sunt ro ii de atâtea aplauze.ș Cum să nu mă recunoşti, Tată, În cocoşatul care Poartă sacul de sare în spate? Cu unghiile roase din carne, Continui să Curăţ solzii de pe peştişorii de aur. Şi iar este zi Şi iar este noapte În carafa asta de cretă sfărâmicioasă Şi unde poştaşul Nu mai ajunge cu nici o carte postală. Ce năvală fierbinte, ce sub ire-i eşarfaț Din jurul grumazului în care Până i augustul cântec de greierș Devine urlet de fiară! Cum să nu mă recuno ti,ș Tată, În grunjul de sânge ce merge De-a bu ileaș Prin nimbul plin de iarbă?! Echilibristică Iau de aci, Pun dincolo un pumn Încărcat cu probleme. Doar fericirea curge egal
 • 10. Şi în stare lichidă Peste roca primară. Sunt prinsăi într-un joc De copii ferici i.ț Merg în mâini, Pe balustrada unsă cu seul de miel. Iisus i asinul Săuș Trec împreună cu noi Prin umbra de cruce a cămăşii. Este lini tea de dinaintea taifunului.ș Nu-mi mai cere să dansez fără griji Pe capacul cutiei cu râncedă pudră, Să trag cu ro u peste buzele palide.ș Sub greutatea poverilor mele, Nebănuite faliile S-au frânt peste mijloc. Într-o iarnă, cândva, în fără de timp, Doar îmi voi închipui Reflexele curcubeului care Azi mă leagă-burduf În copcii de argint nituit. Am am uitat pentru ce iubesc Exersez pe toate tastele de la computer Mar ul Radezcky.ș Este ca i când m-a aruncaș ș Din dirijabilul cuprins de incendiu În lanul cu măzăriche sălbatică. Nici timp,
 • 11. Nici spa iu,ț Doar senza ia căț O mul ime de monede gălăgioaseț Cad în cutia milei cere ti.ș i totu i,Ș ș Eu sunt nevolnicul ce stă sume itț Dinaintea bisericii Tale. Cine sunt ele, umbrele Înghesuite sub coviltire de aer? Am uitat pentru ce iubesc Gândurile sfâ iate de Timpulș În care Fericirea era mierea Curgând Peste bătaia inimii-mi bolnave. În planul secund, Muzica a tapetat pere iiț Cu unghiile înfipte În fierul por ii regale.ț