Mais conteúdo relacionado

Mais de Cinema_Drets_Infants(20)

Último(20)

El dret a l'educació i a una vida digna

  1. Protecció de cara al desenvolupament mental, físic i socialEl dret a l’educació i a una vida digna Claudia Álvarez, Xavi Astasio Helena Avila, Ruth Mollá, Andrea Reinoso
  2. Introducció Llibre de la convenció dels infants
  3. Una mica de història ● Els drets dels infants van ser aprovats al 1924 ● Perquè es van adonar de que els nens necessitaven l’educació, l’entorn familiar… ● Eglantyne Jebb va ser la primera persona en escriure els drets dels infants.
  4. L’explotació infantil i l’adopció Dos dels drets que hem trobat al llibre són: ·L’explotació infantil. Els nens, en cas que treballin, ha de ser en condicions que no siguin perilloses. ·Quan adoptes o aculls a un nen s’ha de mirar per el benestar del infant.
  5. Un paper en protegir als infants Uns altres drets que ha degaratir l’estat són: - Garantir la supervivència i desenvolupament dels nois i noies. - Impedir la venda o el tràfic de nens - Millorar el material de l’equip docent a les escoles i instituts.
  6. Más allá de la pizarra Más alla de la pizarra, va ser la pel·lícula que vam anar a veure fa dues setmanes. ● El dret a l’educació: garantir una educació obligatòria, pública i de qualitat.També en de donar les mateixes oportunitats a totes les famílies. ● El dret a una vida digna: es el dret a tenir una casa, un entorn familiar estable i no sofrir cap maltractament físic ni psicològic.
  7. Conclusió Finalment, vam aprendre: 1. El llibre que explica tots els drets que tenen els nens s’anomena: la convenció del el drets dels infants 2. És va crear al 1924. 3. El drets fonamentals dels infants són: una educació pública de qualitat, un entorn familiar i,per tant, a una protecció física, mental i social.
  8. Fonts d’informació que hem consultat Introducció: Imatge: http://www2.rosasensat.org/files/web-7.jpg Una mica de història: https://es.wikipedia.org/wiki/Eglantyne_Jebb Imatge: https://emiliosangar.files.wordpress.com/2013/01/convencionderechos.jpg L’explotació infantil i l’adopció: desplegable de la convenció dels infants. Un paper en protegir als infants: desplegable dels drets dels infants. Imatge: desplegable de la convenció dels drets dels infants Más alla de la pizarra: pel·lícula ‘’Más allá de la pizarra’’ i despelgable dels drets dels infants. Imatge:https://www.google.es/search? q=mas+alla+de+la+pizarra&espv=2&biw=1366&bih=667&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi2tN- SpM7JAhXLWBQKHd3VCUIQ_AUIBigB#imgrc=pJUQtxQpJJiFkM%3A
  9. Gràcies per la vostra atenció