Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Mais de Cinema_Drets_Infants(20)

Anúncio

Último(20)

El dret a l'educació

  1. Paula Arroyo David Barroso Enric Blanco Fernando Cabrera Nicole Cuello El dret a l'educació
  2. Índex ● Els drets de la infància ● El Dret de l’Infant ● L’Educació ● Más Allá de la Pizarra ● El Reconeixement Individual ● En Resum... ● Bibliografia
  3. ElDretdel’Infant El dret de l'infant a una educació basada en l'estima i el reconeixement de cada individualitat.
  4. Elsdretsdelainfància Els drets de la infància són drets que posseeixen els nens, nenes i adolescents. Aquests drets es troben recollits a: La Convenció sobre els drets de l'Infant. Estan traduïts a tots als idiomes per tal que tothom els entengui.
  5. Tots els nens han de tenir una educació de qualitat, ser estimats i hem de reconèixer els mèrits de cada persona de forma individual. L’Educació
  6. MásAlládelaPizarra En la pel·lícula "Más allá de la pizarra" podem veure com la protagonista, Stacy Bess, canvia el sistema educatiu del centre en el que es troba utilitzant diversos mètodes educatius. Un d’ells va ser la estima als nens dels centre, que, finalment, ells també estimen a la professora.
  7. ElReconeixementIndividual En aquesta pel·lícula també es veu com la protagonista li dona als nens el reconeixement que mereixen pel seu treball i el seu esforç.
  8. EnResum... Tots els nens tenen dret a gaudir d’una educació en la que ser estimats i premiats pel seu esforç al treballar.
  9. Bibliografia http://www.cinemadretsinfants.org/mas-alla-de-la-pizarra/ http://agora.xtec.cat/iespviana/moodle/pluginfile. php/48522/mod_resource/content/1/GDMas_alla_pizarra_1ri2nESO _15-16.pdf http://www.unicef.es/sites/www.unicef.es/files/CDN_06.pdf https://ca.wikipedia.org/wiki/Drets_de_la_inf%C3%A0ncia
Anúncio