O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2435
12 Σεπτεμβρίου 2014
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. 140...
30506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
1 1.
2
)
)
-
2.
3.
4.
5. )
)
-
-
1.
2.
3.
4.
5. )
)
7.
8.
9.
10.
11.
12.
3...
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30507
1
1.
2.
3.
2
3
1. )
2.
4
5
6
7
8
1.
9
10 1.
11
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
12
1
2...
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
stelios
stelios
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 44 Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Quem viu também gostou (13)

Anúncio

Semelhante a Fek 2014 2435b (20)

Mais de Christos Loizos (20)

Anúncio

Mais recentes (20)

Fek 2014 2435b

 1. 1. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 2435 12 Σεπτεμβρίου 2014 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 140277/Ε5 Αντιστοιχίσεις Τμημάτων Τ.Ε.Ι. που αφορούν στη δια− δικασία μεταφοράς θέσεων εισαγωγής στα Α.Ε.Ι.. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του ν. 4009/2011 (195,Α΄) «Δομή, λει− τουργία, διασφάλιση της ποιότητας των σπουδών και διεθνοποίηση των ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 2. Τις διατάξεις της παραγράφου 4 του άρθρου έκτου του ν. 4218/2013(268,Α΄) «Κύρωση της Πράξης Νομοθε− τικού Περιεχομένου «Επείγουσες ρυθμίσεις εφαρμογής Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων» (Α΄,176) και άλλες διατάξεις». 3. Τις διατάξεις της παραγράφου 5 του άρθρου 53 και το άρθρο 56 του ν. 4264/2014 (118,Α΄) «Άσκηση εμπορι− κών δραστηριοτήτων εκτός καταστήματος και άλλες διατάξεις». 4. Τις διατάξεις του άρθρου 47 του ν. 4274/2014 (147,Α΄) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλ− λες διατάξεις». 5. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσί− ας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (98,Α΄) «Κωδικοποίηση της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα». 6. To Π.Δ. 85/2012 (141,Α΄) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 118/2013 (152,Α΄). 7. Το Π.Δ. 89/2014 (134,Α΄) «Διορισμός Υπουργών, Ανα− πληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 8. Το υπ’ αριθμ. 108959/E5/11−7−2014 έγγραφο του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων προς το Συμ− βούλιο της Αρχής Διασφάλισης και Πιστοποίησης της Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση (Α.ΔΙ.Π), για τη διατύπωση γνώμης σχετικά με τις αντιστοιχίες των Τμημάτων των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων. 9. Τη γνώμη της ολομέλειας της Α.ΔΙ.Π. που ελήφθη στην υπ’ αριθμ. 3/30−7−2014 συνεδρίαση της και δια− βιβάστηκε στο Υ.ΠΑΙ.Θ. με το υπ’ αριθμ. 1773/5−8−2014 έγγραφο του Προέδρου της Αρχής. 10. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπο− λογισμού, αποφασίζει: Ότι οι αντιστοιχίσεις μεταξύ των Τμημάτων των Τε− χνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας είναι οι ακόλουθες: 30505 Digitally signed by THEODOROS MOUMOURIS Date: 2014.09.16 07:59:01 EEST Reason: Signed PDF (embedded) Location: Athens, Ethniko Typografio Signature Not Verified
 2. 2. 30506 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 1. 2 ) ) - 2. 3. 4. 5. ) ) - - 1. 2. 3. 4. 5. ) ) 7. 8. 9. 10. 11. 12. 3 1 2 3 4
 3. 3. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30507 1 1. 2. 3. 2 3 1. ) 2. 4 5 6 7 8 1. 9 10 1. 11 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 12 1 2 3 4
 4. 4. 30508 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 5 T.E. 2 - T.E. 6 10. 1 1. 2. 3. 4. 2
 5. 5. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30509 1 2 - ) )
 6. 6. 30510 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 3 5 7. 7. ) 4 ) 1 - - TOY
 7. 7. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30511 2 . . . 3 T.E. 3. 7 4 5 1 2 . 3 . 4 5 6. . 7. . 8. . 9. . 10.
 8. 8. 30512 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 1 : . 1. 2. 3. 4. : 5. 6.
 9. 9. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30513 1 . 1. 2. 3. 4. A B 5. 6.
 10. 10. 30514 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 1. 2. 3. 4. . 6. 7. . ) 1 1 2 : 1 2. 3 4 5. 6 7. : 1 2. 3 4 5. 6 7. 8. 9 10. 11. 12. 13.
 11. 11. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30515 2 2. 9 1 2 TMHMA 3. 4. 5. 6. 7. 3
 12. 12. 30516 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 10. 2 2 3 ) ) 3 4 KAMIA
 13. 13. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30517 1 2 3 4 1. 5 6 ) 1 . 1. 2. 3. 4. 5. 6.
 14. 14. 30518 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 1. 2. 3. 4. 3 1. 2. 4 - 1 2 4. . . . 10. . 3 1. 1. T.E. T.E. 4 . 5
 15. 15. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30519 1 1. 2. 3. 4. 1 . . . . 2 . 1 6. ) 1
 16. 16. 30520 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 2 5. 1 1. 2. 3. 4.
 17. 17. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30521 2 : . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 1. 2 3 4 5 ) 6 ) 7. 8. . 9. 10. . 1
 18. 18. 30522 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 : - ) 2 : ) )
 19. 19. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30523 3 4 1 : . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2
 20. 20. 30524 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 1. 2. . 3 . 4. 5. 6. . 2 10. 3 4 : 1. T.E. T.E.
 21. 21. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30525 1 2 1 2 1. 2. 3. 4. 3
 22. 22. 30526 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 . . 10. 2 7. 3 1. 2. 3. 4. 5. 6. 4 1. 2. 3. 4.
 23. 23. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30527 5 6 1. 2. 7 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1 10. 2 3 )
 24. 24. 30528 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 ( 5 1 ) 2 1
 25. 25. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30529 1 : 1. 1. T.E. T.E. 2 : 1. 1. T.E. T.E. ) 3 .
 26. 26. 30530 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5 1 2. 3. 4. 5. . 6. . 7. . 8. 9. 10. 6 1 A) B) 1. 2. 3 - 4 5. A B 6.
 27. 27. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30531 2 3 4 5 1 1 2 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
 28. 28. 30532 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 2 : 1. 2. 3. 4. 5 6. ) 7. ) : 1. 2. 3. 4. 5 6. ) 7. ) 8 9 10 11 12 13 1 1 2. 2 1 2 3 4. 5. 6. 7.
 29. 29. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30533 1 - 2 1. 2. : 3. A 4 A - 5 6 3 KAMIA
 30. 30. 30534 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 : 2. ( 4. 1. 2. 3. 4. 5 6. ) 7. ) 8. 2 : 2. ( 4. 1. 2. 3. 4. 5 6. ) 7. ) 8. 3 10.
 31. 31. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30535 4 5 10. 6 1. 2. 3. 4. 5 6. ) 7. ) 8. 1 2 3 4 5
 32. 32. 30536 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 1. 2. 3. 4. 5. 6. 2 . 3 1. 1. T.E. T.E.
 33. 33. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30537 4 : . 10. 1
 34. 34. 30538 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 1 2 3 : 1. 3 : T.E. 4 5 1. 2. 3. 4. 5.
 35. 35. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30539 6 7 1. . 1 10.
 36. 36. 30540 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 : ) ) ) 6. 8. ( 10.
 37. 37. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30541 1 - T.E. 2 3 . . .
 38. 38. 30542 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 4 5 1 10. 2 ) ) 3
 39. 39. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30543 1 1 3. 4. 5. 1 2
 40. 40. 30544 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 2 3 1 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 4
 41. 41. ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 30545 1 10 2 ) ) Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Μαρούσι, 5 Σεπτεμβρίου 2014 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ ΛΟΒΕΡΔΟΣ
 42. 42. 30548 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * FAX 210 52 21 004*02024351209140044* ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: • Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 € προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. • Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α΄ 150 € 40 € 15 € Α.Α.Π. 110 € 30 € - Β΄ 300 € 80 € 30 € Ε.Β.Ι. 100 € − - Γ΄ 50 € − − Α.Ε.Δ. 5 € − - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 € − − Δ.Δ.Σ. 200 € − 20 € Δ΄ 110 € 30 € − Α.Ε.−Ε.Π.Ε. − − 100 € • Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd−rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 € ανά 50 σελίδες. . . . Τεύχος Έντυπη μορφή Α΄ 225 € Β΄ 320 € Γ΄ 65 € Υ.Ο.Δ.Δ. 65 € Τεύχος Έντυπη μορφή Δ΄ 160 € Α.Α.Π. 160 € Ε.Β.Ι. 65 € Α.Ε.Δ. 10 € Τεύχος Έντυπη μορφή Α.Ε.−Ε.Π.Ε. 2.250 € Δ.Δ.Σ. 225 € Α.Σ.Ε.Π. 70 € Ο.Π.Κ. − • Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. • ΗκαταβολήγίνεταισεόλεςτιςΔημόσιεςΟικονομικέςΥπηρεσίες(Δ.Ο.Υ.).Τοπρωτότυποδιπλότυπο(έγγραφοαριθμ.πρωτ.9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). • Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. • Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι− τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. • Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ− πτωση. • Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: 210 8220885. Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 Hλεκτρονική Διεύθυνση: http://www.et.gr − e−mail: webmaster.et@et.gr

×