O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 16 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Semelhante a Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare (20)

Anúncio

Krav och testarbete inom förvaltningar slideshare

 1. 1. Kravhantering och testarbete inom förvaltningar Christer Mattson
 2. 2. Agenda • Presentation – Christer & Konsultbolag1 • Vad är förvaltning? • Påverkan på kravhantering • Påverkan på testarbetet • Tips för att hantera utmaningarna och dra nytta av fördelarna • Summering
 3. 3. Presentation
 4. 4. Christer Kravledare
 5. 5. • 90 specialister inom kravhantering och test • Utbildar över 1200 personer per år • Deltagarnas snittbetyg är 5,3 (6,0) • Lönsamt varje år sedan starten 2001
 6. 6. Förvaltning vs Projekt • Projekt – Nyutveckling – Kan vara vidareutveckling • Förvaltning – Drift/Underhåll – Kan vara vidareutveckling – RAFS • Rättning • Anpassning • Förbättring • Sanering
 7. 7. Vad innebär RAFS rent praktiskt? • Rättning – En defekt i systemet som behöver åtgärdas • Anpassning – En förändring för att följa ny arbetsflöden, lagar, förordningar etc • Förbättring – En förändring av systemet för att systemet som helhet ska bli bättre • Sanering – Förändringar ”under ytan” för att förbättra kodstruktur, drift etc
 8. 8. RAFS och kravhanteringen • Rättning – Förväntat resultat, verkligt resultat och steg att upprepa defekten kan vara tillräckligt kravarbete • Anpassning – Kravarbetet kan vara både mindre och större, oftast befintlig funktionalitet • Förbättring – Kravarbetet oftast större, oftast ett helt nytt funktionellt område • Sanering – Kravarbetet sker vanligen av IT-avdelningen (Leverantören)
 9. 9. Om ingen tidigare dokumentation finns (eller går att hitta/lita på)? • Personberoende för att kunna utveckla ny funktionalitet – Finns det ens personer som kan hur systemet är uppbyggt fortsatt? • Mycket dyrt att utveckla ny funktionalitet • Alternativ för att förbättra situationen – Dokumentera befintlig funktionalitet först? – Endast beskriva ny önskad funktionalitet? – Blandning av båda? • Du behöver en strategi! Vad är värst – utgå från kravdokumentation du inte vet status på eller ignorera den?
 10. 10. RAFS och testarbetet • Rättning – Kräver test av rättelsen – Ger upphov till regressionstester • Anpassning – Kräver ändring, tillägg och borttag av befintliga testfall – Ger upphov till regressionstester • Förbättring – Kan kräva förändring av teststrategi, kräver testplan och nya testfall – Ger upphov till regressionstester • Sanering – Kräver stor insats av systemtester – Kräver insats av acceptanstester – Ger upphov till regressionstester
 11. 11. Om ingen tidigare dokumentation finns? • Nya testfall varje gång • Ingen lärdom från tidigare om påverkan – Stor risk för att funktionalitet bryts • Regressionstesterna blir tunga eller görs inte alls • Personberoende
 12. 12. Smart kravhantering vid förvaltningsarbete • Säkerställ att verktyg för kravhantering används • Bygg kravhierarkier så att existerande krav kan identifieras vid förändringar • Ge detaljerna på kraven genom dina testfall • Om ingen kravdokumentation finns – Ta fram kravdokumentation för de mest kritiska områdena/systemen direkt – Tillför kravdokumentation successivt vartefter du arbetar med förändringar på odokumenterade kravområden
 13. 13. Smart testarbete vid förvaltningsarbete • Använd verktyg för att hantera testfall • Koppla testfallen till krav • Ha en bas av regressionstestfall som du väljer mellan • Säkerställ att du bygger en påverkansmatris på lagom nivå • Fundera på att automatisera delar av dina regressionstester
 14. 14. Hjälpmedel Nu finns KB1online också som mobilapp!
 15. 15. Frågor? • E-post: christer.mattson@konsultbolag1.se • Telefon: 08-586 178 26 • Slideshare: www.slideshare.net/ChrilleM • Webbsida: www.konsultbolag1.se • Facebook: www.facebook.com/konsultbolag1 • Twitter: Konsultbolag1 • Företagssida LinkedIn: www.linkedin.com/company/konsultbolag1 • Gruppsida Vi som brinner för Krav & Test LinkedIn: http://www.linkedin.com/groups?gid=2699061

×