Anúncio

Malin Flemström_Presentation SIANI THP.pptx

31 de Mar de 2023
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Destaque(20)

Anúncio

Malin Flemström_Presentation SIANI THP.pptx

  1. For the sustainable end of world hunger.
  2. A world where every woman, man and child leads a healthy, fulfilling life of self- reliance and dignity. Our vision.
  3. A systems change approach to ending hunger. • Start with women • Mobilize communities • Engage local government
  4. Community Led Development for self-reliance.
  5. www.thehungerproject.se Thank you.

Notas do Editor

  1. Svält är ett akut tillstånd av hunger där livet är i direkt fara och akuta insatser nödvändiga. Hunger syns inte på samma sätt, men befäster samhällen i fattigdom och utsatthet. Vid en katastrof eller oväntad händelse riskerar människor som lever i hunger  att hamna direkt i svält. Därför hänger hunger och svält ihop – först när samhällen är fria från hunger kan världen se färre svältkatastrofer.
Anúncio