Sage_ERP_X3_RO

Carmen Tzvetanovici
Carmen TzvetanoviciSales Director em Deveho Software Consulting
Sage ERP X3
Utilizare simplă
Implementare rapidă
Cost eficient
2
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
3
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
Sage ERP X3 este soluția ERP globală a Sage Group dedicată companiilor medii și
subsidiarelor/filialelor marilor grupuri internaționale.
Sage ERP X3 ajută la gestiunea controlată a efectelor globalizării, în contextual dezvoltării
internaționale, a extinderii pe noi piețe sau a schimbărilor în ecosistemul organizației dvs.
• Permite rularea tuturor activităților unei companii pe un singur sistem și îmbunătățește
eficiența proceselor
• Simplifică lucrul colaborativ in interiorul și exteriorul organizației și creste abilitatea de
anticipare și reacție
• Îmbunătățește nivelul de satisfacție al clienților
• Garantează o rentabilizare rapidă a investiției și controlul costurilor operaționale
Sage ERP X3 - Susține provocările de business și accelerează performanța
“Cu Sage ERP X3, avem la dispoziție toți indicatorii de performanță necesari pentru a lua
cele mai bune decizii”
Claire Jacquet, CIO - Monnaie de Paris
Sage ERP X3 este o soluție integrată de management care va oferi suport în derularea
activităților curente și depășirea oricăror provocări de business.
Sage ERP X3 oferă funcționalități cu un nivel ridicat de performanță care respectă cerințele
specifice ale clienților într-un sistem cu design integrat, simplu de folosit. Colecția de procese
integrate vă ajută să gestionați sarcinile mai eficient, iar consolidarea datelor într-o singură
sursă vă permite partajarea rapidă și controlul informației.
Sage ERP X3 este o soluție foarte scalabilă care vă oferă posibilitatea derulării unor proiecte
la scară mare sau a unor implementări locale cu opțiunea adăugării de utilizatori, module sau
locații în funcție de evoluția companiei.
4
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
Reduce costurile și ciclul de vânzare/livrare
Globalizarea vă forțează să țineți costurile sub control
și să fiți mai eficient dar totodată să creșteți semnificativ
productivitatea. Soluțiile noastre automatizează și
integrează end-to-end procesele de management
ale companiei dvs. Cu Sage ERP X3 aveți acces
la informații critice în timp real, ceea ce vă oferă
un control deplin asupra activității, pe orice palier
operațional.
Stimulează colaborarea și coordonarea
internă
Sage ERP X3 unifică în același sistem informatic toate
birourile, filialele și punctele de lucru ale companiei
dvs. Toate entitățile din cadrul organizației se vor
raporta la același punct de referință dar vor beneficia
de o interfață în limba maternă, vor lucra cu moneda
națională și cu un sistem financiar-contabil care
respectă toate cerințele și reglementările locale.
Îmbunătățește satisfacția clienților
Deși inovarea la nivel de produse și servicii este
esențială, abilitatea dezvoltării unei relații personalizate
cu fiecare client este baza oricărei afaceri. Fidelizarea
clienților, atitudinea pro activă și anticiparea cerințelor
pieței reprezintă tot atâția factori de succes.
Exploatarea oportunităților de creștere
Compania dvs. crește prin dezvoltarea unor noi
produse și servicii sau prin intrarea cu succes pe noi
piețe. Analizele de business și indicatorii economici
pe care Sage ERP X3 îi pune la dispoziție oferă o
imagine clară și completă asupra companiei și vă oferă
capacitate rapidă de reacție precum și o bază solidă de
informare în luarea celor mai potrivite decizii strategice.
Sage ERP X3 - Beneficii pentru afacerea dumneavoastră
“Cu Sage ERP x3 Sales App, echipa noastră de vânzări a câștigat un plus de mobilitate și
autonomie, deoarece are acces in timp real la datele înregistrate în sistemul informatic.
Astfel, la orice întâlnire de vânzări colegii mei au ultimele informații disponibile despre client.”
João Andrade, Export Sales Manager Novarroz
Trei motive care justifică investiția în Sage ERP X3
• Crește productivitatea prin gestionarea proceselor de afaceri tot mai complexe și
constant condiționate de resursele de timp și bani
• Oferă flexibilitate prin răspunsul dinamic la cerințele pieței și prin managementul relațiilor
cu clienții nu doar a tranzacțiilor
• Susține creșterea deoarece permite reducerea costurilor și extinderea pe alte piețe
și oferă vizibilitate asupra resurselor și materiilor prime precum și a reglementărilor și
legislației specifice fiecărui domeniu de activitate
5
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
Sage ERP X3 - o soluție gândită pentru utilizator
O soluție de business pentru care utilizatorul
contează
• Navigarea este facilitată de procesele grafice interactive
• Portaluri dezvoltate pentru roluri specifice de utilizator
cu acces la indicatori de performanță
• Integrare completă cu alte instrumente de tip Office
• Posibilități extinse de personalizare/customizare
pentru un plus de flexibilitate
O soluție de business care exploatează
puterea Internetului
• O soluție care poate fi accesată în timp real cu
ajutorul unui browser web, atât în interiorul cât și în
exteriorul organizației
• Un portal web 2.0 intuitiv și dinamic, care oferă acces
rapid către ERP dar și alte aplicații externe
• O soluție care permite integrarea facilă a filialelor și
reprezentanțelor precum și a clienților și furnizorilor
• Integrare și interacțiune ușoară cu alte aplicații de
business
Sage ERP X3: o soluție mobilă
• Crește eficiența vânzărilor prin reducerea erorilor de
comunicare și a numărului deplasărilor la sediu/birou
• Oferă angajaților aflați în contact cu clienții acces
mobil la informații pentru a susține luarea unor decizii
corecte
• Extinde și crește rata de utilizare a ERP-ului în cadrul
organizației
• Oferă informații oportune pentru luarea unor decizii
corecte în situații critice
• Permite derularea proceselor de afaceri oriunde și oricând
Datorită componentelor grafice încorporate, Sage ERP X3 este o soluție intuitivă și prietenoasă .
Cu editorul Sage Visual Processes TM utilizatorii învață și se adaptează rapid noului mod de lucru.
Sage ERP X3 poate fi adaptat cerințelor și etapelor de dezvoltare ale companiei dvs. și poate
fi implementat progresiv. Datorită ușurinței în utilizare, perioada necesară pentru training și
managementul schimbării este foarte scurtă, iar gama extinsă de funcționalități pre configurate
contribuie, de asemenea, la o implementare rapidă.
Mulțumită timpului scurt de implementare și a unui TCO redus (Total Cost of Ownership/Cost
total de deținere) Sage ERP X3 oferă o rentabilizare mult mai rapidă a investiției.
Librăria de procese (în format XML) poate fi modificat i partajat i permite
fiecărui utilizator afișarea proceselor într-un format grafic, pe criterii
legate de secven, funcție sau raport.
Mai mult, existența unui portal Web 2.0 ofer acces la indicatorii de
business în timp real.
Cu Sage ERP X3 Sales App, echipa dvs. de vânzări are acces la
informaț ii relevante pentru derularea activităii în orice locație i în orice
moment.
6
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
Sage ERP X3 este o suită de management completă și integrată, care acoperă toate cerințele
operaționale ale unei companii, în termeni de : gestiunea producției, distribuție, logistică,
financiar-contabil și resurse umane.
Sage ERP X3 este o soluție care suportă legislații naționale diverse, operațiuni în valute
multiple și oferă o interfață în multiple limbi de circulație internațională. Mai mult, poate fi
adaptată în conformitate cu cerințele legislative sau altor elemente specifice din orice țară. De
asemenea, Sage ERP X3 garantează un management optim pentru companiile de dimensiune
medie, active pe plan național sau internațional.
Sage ERP X3 - Un instrument de lucru cu funcționalități extinse
Necesar de materii prime și materiale
Monitorizare buget
Comenzi furnizori
Ordine de achiziții
Outsourcing
Contracte
Verificarea multiplă a semnăturii
Definire costuri
Ofertare și contractare
Comenzi
Configurare produse
Inventar
Planificare livrări și expediții
Facturare
Gestiune retururi
Calcul comisioane
Managementul contactelor
Automatizare forță vânzări
Servicii de support
Call Center
Managementul garanțiilor
Comenzi service
Campanii de marketing
Bibliotecă de informații
Producție discretă sau de proces
Formule de asamblare/compoziție
Planificarea producției
MPS/MRP
Configurare date tehnice
Definire costuri
Asigurarea calității
Planificarea capacității de producție
Integrare cu sisteme de cântărire
Gestionare multiplă
Managementul locațiilor
Tranzacții
RFID
Controlul calității
Calcularea costurilor
Monitorizarea prețurilor de achiziție
Control inventar
Procurement
Managementul locațiilor
Planificarea și derularea
Analiza gradului de încărcare
Planificarea resurselor
Optimizarea comenzilor
Monitorizare
Comunicații prin frecvențe radio
Salarizare
Gestiune angajați
Gestiune cheltuieli
Training
Managementul talentelor
Contabilitate
Soldul creanțelor și datoriilor
Managementul plăților
Contabilitatea costurilor
Contabilitatea Investițiilor
Rapoarte consolidate
Controale
Achiziții
Vânzari
CRM
Producție
Inventar
Gestiune depozitGestiune Resurse Umane
Financiar
Analiză costuri
Managementul contractelor
Norme de facturare
Intervenții
Rapoarte disponibile pe web
Proiecte
SAFE X3*
Platform
•WebApp
lication Server • Servicii
integrate•
Unelte de
dezvoltare
Business
I
ntelligence •
Procesevirtuale
•
W
orkflow • Fluxuri de lucru •
Portal
w
eb
•
Motordecăutare
•Suportmultilegislativ
•
M
ulti-companie • Multi-locație •
Supo
rtm
ultilingvistic•
Inventar
G
estiuneDepozit
Achiziții
Vân
zări
Financiar
Producți
e
Proiect
Servicii
Distribuție
Producție
discretăsaudeprocess
MES**
PM**
APS**
PLM**
CRM
Gestiune ResurseUmane
* Sage Application Framework pentru mediul enterprise
** Prin intermediul partenerilor ISV (Independent Software Vendor) și a unor standarde de integrare,
Sage ERP X3 aduce un plus de valoare clienților și poate extinde aria de utilizare a soluției.
“Sage ERP X3 ne oferă o bună vizibilitate a celor 5000 de componente care alcătuiesc
o mașină de Formula 1 precum și o trasabilitate completă a acestora, de la planșele
designerilor până la facturile emise în Departamentul Financiar.”
Kevin Lee, Operations Manager, Marussia F1 Team
7
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
O tehnologie bazată pe standarde deschise,
scalabilă și flexibilă, care se adaptează cu
ușurință la orice schimbare
Bazată pe platforma SAFE X3, soluția Sage ERP X3
transformă sistemul integrat de management într-un
mediul cu adevărat colaborativ, atât în interior cât și în
exteriorul organizației. Arhitectura flexibilă bazată pe
standarde deschise și servicii web susține până la 2000
de utilizatori concurenți în cadrul unei companii.
Platforma SAFE X3 simplifică utilizarea și administrarea
Sage ERP X3 și permite definirea fluxurilor de lucru,
publicarea serviciilor web, JAVA Bridge, batch server,
portal web etc.
• Instrumente de raportare și suport decizional integrate
în platformă.
• Platformă compatibilă cu numeroase sisteme de
operare (Windows, AIX Unix, Red Hat Linux) și baze
de date (Oracle, Microsoft SQL Server).
• Unelte de dezvoltare integrate pentru o customizare
facilă a soluției și a interfeței de utilizator.
• Unelte de dezvoltare și instrumente de analiză a
performanței oferite ca standard.
• Căutare rapidă a informației conținută în aplicație,
similară căutării pe web, cu funcționalități de
completare automată a termenilor introduși.
• Funcționalități de Electronic Document Management
care permit indexarea și arhivarea documentelor
pentru ca utilizatorii să le poată accesa direct din ERP.
Planificarea, managementul și raportarea sunt unificate
la nivelul unui singur proces, ceea ce vă ajută să
luați decizii mai eficiente și să exploatați mai rapid
oportunitățile identificate în piață.
SAFE X3 oferă suport complet pe parcursul procesului
de schimbare organizațională, fie că este vorba de
centralizare sau decentralizare.
Sage ERP X3 - o arhitectură flexibilă din punct de vedere tehnic
8
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
Producție - Reduceți costurile de producție
și adaptați-va rapid la cerințele dinamice ale
pieței
Sage ERP X3 oferă control în timp real și vizibilitate
asupra planificării producției, capacităților de producție,
proceselor tehnologice precum și o imagine generală
asupra costurilor. Ajută la punerea rapidă pe piață a
unui produs nou prin îmbunătățirea colaborării dintre
toate departamentele implicate.
Distribuție - Creșteți eficiența printr-un
management îmbunătățit al rețelei de furnizori
Sage ERP X3 vă ajută să administrați și integrați
toate aspectele activității de distribuție, fie că implică
furnizori, agenți de vânzări, achiziții sau plăți. Dezvoltat
special pentru companii de distribuție, soluția vă ajută
să fiți cu un pas înaintea competiției.
Sage ERP X3 - Soluții dezvoltate pentru domeniul dvs. de activitate
Păstrarea unor diferențiatori și totodată adoptarea unor modele de bune practici reprezintă
cheia păstrării avantajului competitiv și al creșterii cotei de piață și veniturilor. Organizația,
procesele, modul particular în care vă derulați activitatea contribuie semnificativ la această
diferențiere.
De aceea, am dezvoltat Sage ERP X3 în așa manieră încât să vă oferim atât funcționalități
standard specifice domeniului dvs. de activitate dar totodată și capabilități de customizare în
detaliu a proceselor.
Rezultatul este o gamă de funcționalități pre configurate pe cerințele domeniului de activitate
dar care pot și ușor adaptate în conformitate cu specificul organizației.
“Sage ERP X3 Project și modulul Job Costing ne permit să monitorizăm evoluția
tranzacțiilor noastre la nivel de minute, cu detalii semnificative legate atât de cheltuielile
deja alocate cât și viitoare.”
Catherine Bacconnier, CIO Acoem
High Tech
Automobile
şi componente
Echipamente şi
utilaje industriale
Ştiinţe biologice
Produse chimice
Alimente
şi băuturi
Comerţ cu amănuntul
Comerţ en-gros
Transport şi logistică
Servicii tehnice
Producţie
discretă
Producţie
de proces
Distribuţie Servicii
Servicii cu caracter
intelectual
Servicii
operaţionale
Servicii - Livrați servicii de calitate ridicată printr-o abordare completă a managementului de
proiect
Sage ERP X3 vă ajută să simplificați managementul activităților de suport clienți și să respectați obiectivele
operaționale și financiare ale proiectelor pe care le derulați cu clienții. Funcționalitățile soluției au fost dezvoltate
speciale pentru companiile prestatoare de servicii profesionale, precum servicii post vânzare și mentenanță dar și
servicii intelectuale și tehnice.
9
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
Creștere permanentă
Sage este o companie în creștere și înțelegem nevoia
unui sistem care să ajute la fundamentarea proceselor
de business dar totodată să aibă o implementare
rapidă și facilă și care să afecteze minim resursele și
derularea activității.
Sage ERP X3 Standard Edition este soluția ideală
pentru consolidarea operațională la nivel de CRM,
financiar-contabil, achiziții și inventar însă fără o
dependență masivă de IT, care poate consuma resurse
importante de oameni și timp.
Complexitate operațională
As a larger business we understand that you need a
sophisticated business management solution that will help
you to integrate operations across multiple sites, locations
and countries.
Sage ERP X3 Premium Edition is ideal for a business
looking to simplify the management of international
operations and provide insight to critical information
across multiple time zones. With a dedicated IT team to
support an international system roll out that will form part
of a larger IT strategy to enable a more mobile work force,
roll out new hardware and ensure that your global team
are communicating efficiently.
Sage ERP X3 - O singură soluție, două versiuni
Indiferent dacă sunteți o companie mică și aveți procese rafinate și simplificate sau o
organizație mare cu cerințe complexe, avem o soluție ERP care să se potrivească afacerii dvs.
Ne-am ascultat permanent clienții și am înțeles că nu există două companii identice și cu
siguranță nu au caiete de sarcini identice. Dacă aveți nevoie de ajutor cu un proiect ERP
internațional, sau căutați un nivel superior în ceea ce înseamnă soluții de management, avem o
soluție și un plan de implementare potrivite pentru afacerea dvs., de la suport în luarea deciziilor
până la susținerea activităților zilnice. Mai mult, vă suntem alături pe tot parcursul acestui drum.
Suport pentru legislații multiple
Suport multilingvistic
Funcționalități complete
Implementare în minim 70 de zile
Customizabilă
Până la 2000 utilizatori
Suport pentru o singură legislație
Suport multilingvistic
Funcționalități standard
Implementare în minim 35 de zile
Elemente prestabilite
Până la 40 utilizatori
Standard Edition Premium Edition
“Am utilizat programul Sage pentru asigurare calității în auditarea procesului de implementare,
iar întreg proiectul a evoluat fluent. Sage ERP X3 ne-a susținut creșterea deoarece eficiența
operațională și fluxurile de lucru ne-au permis să achiziționăm și să integrăm în grup companii
și produse fără să fie nevoie să reconfigurăm sau reimplementăm soluția.”
Jan de Lange, CEO Reditron
Sage_ERP_X3_RO
11
Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
Comunitatea Partenerilor de Business
Consultanță și suport, în conformitate cu cerințele
Am dezvoltat o rețea cu peste 260 parteneri acreditați,
care vă pot ajuta pe întreg parcursul unui proiect,
de la procesul de selecția a unui aplicații pană la
implementare, training și servicii de suport.
Cum vă poate ajuta rețeaua de Parteneri de
Business ai Sage ?
În calitate de experți în implementarea produselor și
serviciilor Sage, rețeaua de parteneri poate personaliza
aplicațiile în conformitate cu specificul companiei
dvs. sau a domeniului de activitate sau poate asigura
integrarea cu sistemele altor furnizori.
Comunitatea de parteneri Sage are o bună înțelegere
a produselor și a beneficiilor aduse clienților și
complementar oferă expertiză locală și aptitudini
specifice la nivel de consultanță, Project Management
și arhitectură de sistem. De asemenea, partenerii oferă
servicii de suport flexibile, onsite, online sau telefonic,
oriunde și oricând aveți nevoie.
Cum vă putem oferi cel mai bun serviciu de
suport ?
Pentru a vă permite valorificarea maximă a investiției
în aplicațiile sale, Sage vă oferă programe complete de
training și consultanță la cele mai ridicate standarde.
De la vânzări și marketing până la suport tehnic, lucrăm
alături de Partenerii noștri pentru a fi siguri că împreuna
oferim servicii complete și coerente.
Dacă doriți să lucrați direct cu noi, trebuie doar să ne
comunicați aceasta intenție. Gama noastră de servicii
este suficient de diversificată încât să vă acopere
cerințele. Pentru noi contează să vă putem oferi soluția
potrivită pentru compania, activitatea și echipa dvs.
Sage ERP X3 - Servicii
©Sage2013–Toatedrepturilerezervate-Sage-Societatepeacţiunisimplificatăcucapitalsocialde6.250.000euro-Sediulsocial:10rueFructidor-75834Pariscedex17-313966129RCSParis-Societatea
SageestelocatarulgestionaralsocietateaCiel.Informaţiileconţinuteînprezentuldocumentpotfimodificatefărăonotificareprealabilă.Siglele,denumirileproduselorsaualesocietăţilorcarenuaparţinSage
menţionateînprezentuldocumentnusuntutilizatedecâtînscopurideidentificareşipotfimărcidepusedeproprietariiacestora-Drepturideautorfotografii:Fotolia-S953_EXP_10-2013-
Prezență în peste 60 de țări
4 000 clienți
204 000 utilizatori
260 parteneri certificați
2 000 consultanți
Sage ERP X3 la nivel global
Sage Group este un lider global în furnizarea de aplicații
de business management pentru companii mici și medii.
Sage înțelege cum și de ce fiecare companie este unică si
prin urmare oferă produse și servicii care satisfac o gamă
diversificată de cerințe, oferă un nivel ridicat de satisfacție
în utilizare, sunt eficiente și sigure.
Înființată în 1981, Sage a fost listată la Bursa din Londra
în 1989 și a intrat in FTSE 100 în 1999. Sage are peste
6 milioane de clienți și peste 13.500 de angajați în 24 de
țări, activitatea acoperind Regatul Unit și Irlanda, Europa
continentală, America de Nord, Africa de Sud, Australia,
Asia și Brazilia.
Pentru mai multe informații va rugăm vizitați www.sage.com
Sage ERP X3 este soluția ERP dezvoltată de Sage
pentru companiile medii și sucursalele marilor grupuri
internaționale. De peste 10 ani, Sage ERP X3 se
dovedește un ERP solid și validat de piață, care se
adresează cu precădere segmentului de companii medii,
din diverse verticale economice, de la producție și servicii
pană la distribuție și multe altele.
Sage ERP X3 este prezentă în peste 60 de țări la nivel
global, cu 260 de parteneri pentru implementare și peste
2000 de consultanți activi în ecosistem.
Peste 4000 de clienți au ales Sage ERP X3 pentru
simplitatea în utilizare, implementarea rapidă și modelul
eficient de cost.
Sage ERP X3
Pentru mai multe informații:
www.SageERPX3.com
ContactInternational@sage.com
Apelaţi: +33 556 180 134

Recomendados

2.sap flow por
2.sap flow2.sap flow
2.sap flowfmtzu21
1.6K visualizações59 slides
Important distribuitor de materiale de constructii din sud-vestul tarii a ale... por
Important distribuitor de materiale de constructii din sud-vestul tarii a ale...Important distribuitor de materiale de constructii din sud-vestul tarii a ale...
Important distribuitor de materiale de constructii din sud-vestul tarii a ale...Senior Software
161 visualizações2 slides
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d... por
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...
Prezentare SOFT EXPERT - solutii de business integrate, pentru o dezvoltare d...Soft Expert SRL
316 visualizações4 slides
Soft Expert - prezentare firma por
Soft Expert - prezentare firmaSoft Expert - prezentare firma
Soft Expert - prezentare firmaDaniel Ilie Bogdan
1.7K visualizações4 slides
Solutii software pentru gestionarea eficienta a afacerilor por
Solutii software pentru gestionarea eficienta a afacerilorSolutii software pentru gestionarea eficienta a afacerilor
Solutii software pentru gestionarea eficienta a afacerilorIDG Romania
667 visualizações36 slides
Sistemele erp, bi și sfa de la senior software sprijină extinderea la nivel n... por
Sistemele erp, bi și sfa de la senior software sprijină extinderea la nivel n...Sistemele erp, bi și sfa de la senior software sprijină extinderea la nivel n...
Sistemele erp, bi și sfa de la senior software sprijină extinderea la nivel n...Senior Software
122 visualizações3 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais procurados

Prezentare Soft Expert por
Prezentare Soft ExpertPrezentare Soft Expert
Prezentare Soft ExpertSoft Expert SRL
371 visualizações9 slides
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cu por
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cuCel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cu
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cuSenior Software
266 visualizações3 slides
Rabarbura ERP - Simplified Web Presentation por
Rabarbura ERP - Simplified Web PresentationRabarbura ERP - Simplified Web Presentation
Rabarbura ERP - Simplified Web Presentationelastoffice - liberate your business
166 visualizações25 slides
Networker ERP por
Networker ERPNetworker ERP
Networker ERPYonder
188 visualizações5 slides
Heinrig Distribution isi optimizeaza operatiunile logistice cu SeniorWMS por
Heinrig Distribution isi optimizeaza operatiunile logistice cu SeniorWMSHeinrig Distribution isi optimizeaza operatiunile logistice cu SeniorWMS
Heinrig Distribution isi optimizeaza operatiunile logistice cu SeniorWMSSenior Software
220 visualizações2 slides
LoG Soft Grup - Outsourcing por
LoG Soft Grup - OutsourcingLoG Soft Grup - Outsourcing
LoG Soft Grup - Outsourcingbogdanid
180 visualizações2 slides

Mais procurados(18)

Prezentare Soft Expert por Soft Expert SRL
Prezentare Soft ExpertPrezentare Soft Expert
Prezentare Soft Expert
Soft Expert SRL371 visualizações
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cu por Senior Software
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cuCel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cu
Cel mai mare distribuitor de bauturi din prahova isi creste productivitatea cu
Senior Software266 visualizações
Networker ERP por Yonder
Networker ERPNetworker ERP
Networker ERP
Yonder188 visualizações
Heinrig Distribution isi optimizeaza operatiunile logistice cu SeniorWMS por Senior Software
Heinrig Distribution isi optimizeaza operatiunile logistice cu SeniorWMSHeinrig Distribution isi optimizeaza operatiunile logistice cu SeniorWMS
Heinrig Distribution isi optimizeaza operatiunile logistice cu SeniorWMS
Senior Software220 visualizações
LoG Soft Grup - Outsourcing por bogdanid
LoG Soft Grup - OutsourcingLoG Soft Grup - Outsourcing
LoG Soft Grup - Outsourcing
bogdanid180 visualizações
Noua versiune de senior visualbi por Senior Software
Noua versiune de senior visualbiNoua versiune de senior visualbi
Noua versiune de senior visualbi
Senior Software110 visualizações
Adauga valoare solutiei tale SAP cu Charisma por TotalSoft
Adauga valoare solutiei tale SAP cu CharismaAdauga valoare solutiei tale SAP cu Charisma
Adauga valoare solutiei tale SAP cu Charisma
TotalSoft302 visualizações
Instrumente TIC– sistem pentru gestionarea relatiei cu clientii (CRM) por eComunitate.ro
Instrumente TIC– sistem pentru gestionarea relatiei cu clientii (CRM)Instrumente TIC– sistem pentru gestionarea relatiei cu clientii (CRM)
Instrumente TIC– sistem pentru gestionarea relatiei cu clientii (CRM)
eComunitate.ro1.1K visualizações
GiftSolution, liderul pietei de cadouri corporate, isi gestioneaza afacerea c... por Senior Software
GiftSolution, liderul pietei de cadouri corporate, isi gestioneaza afacerea c...GiftSolution, liderul pietei de cadouri corporate, isi gestioneaza afacerea c...
GiftSolution, liderul pietei de cadouri corporate, isi gestioneaza afacerea c...
Senior Software161 visualizações
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowRes por Alin Benea
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowResPliant ASISMAG Softnet +referinte LowRes
Pliant ASISMAG Softnet +referinte LowRes
Alin Benea98 visualizações
Software Solutions por AccelerIT Services
Software SolutionsSoftware Solutions
Software Solutions
AccelerIT Services218 visualizações
Studiu de caz SUPER in compania BitDefender por AND-UAIC
Studiu de caz SUPER in compania BitDefenderStudiu de caz SUPER in compania BitDefender
Studiu de caz SUPER in compania BitDefender
AND-UAIC1.1K visualizações
Instrumente tic - sistem pentru planificarea resurselor întreprinderii (ERP) por eComunitate.ro
Instrumente tic - sistem pentru planificarea resurselor întreprinderii (ERP)Instrumente tic - sistem pentru planificarea resurselor întreprinderii (ERP)
Instrumente tic - sistem pentru planificarea resurselor întreprinderii (ERP)
eComunitate.ro991 visualizações
Rabarbura erp presentation 2021 simplified version por Mircea Munteanu
Rabarbura erp presentation 2021  simplified versionRabarbura erp presentation 2021  simplified version
Rabarbura erp presentation 2021 simplified version
Mircea Munteanu196 visualizações
Distribuitorul de unelte si scule pentru constructii, Lumy Tools, isi consoli... por Senior Software
Distribuitorul de unelte si scule pentru constructii, Lumy Tools, isi consoli...Distribuitorul de unelte si scule pentru constructii, Lumy Tools, isi consoli...
Distribuitorul de unelte si scule pentru constructii, Lumy Tools, isi consoli...
Senior Software196 visualizações
Secom® isi gestioneaza stocurile cu solutiile WMS si Inventory Optimisation d... por Senior Software
Secom® isi gestioneaza stocurile cu solutiile WMS si Inventory Optimisation d...Secom® isi gestioneaza stocurile cu solutiile WMS si Inventory Optimisation d...
Secom® isi gestioneaza stocurile cu solutiile WMS si Inventory Optimisation d...
Senior Software324 visualizações
Ce noutati aduce ultima generaatie a sap business one por Irina Oprea
Ce noutati aduce ultima generaatie a sap business oneCe noutati aduce ultima generaatie a sap business one
Ce noutati aduce ultima generaatie a sap business one
Irina Oprea9 visualizações

Destaque

соняшник por
соняшниксоняшник
соняшникSl H
866 visualizações4 slides
Nia McGregor NEBOSH Gen Unit A & B por
Nia McGregor NEBOSH Gen Unit A & BNia McGregor NEBOSH Gen Unit A & B
Nia McGregor NEBOSH Gen Unit A & BNia McGregor
21 visualizações1 slide
Sesion mat3g 5 por
Sesion mat3g 5Sesion mat3g 5
Sesion mat3g 5mbohorquezm
161 visualizações5 slides
Programacion 09 05-15 por
Programacion 09 05-15Programacion 09 05-15
Programacion 09 05-15Gabriel Blanco
711 visualizações3 slides
Folleto taller cds por
Folleto taller cdsFolleto taller cds
Folleto taller cdsFernando Rico Soler
155 visualizações1 slide
Concept Canvas Competitive Analysis por
Concept Canvas Competitive AnalysisConcept Canvas Competitive Analysis
Concept Canvas Competitive AnalysisKristin Shore
301 visualizações38 slides

Destaque(7)

соняшник por Sl H
соняшниксоняшник
соняшник
Sl H866 visualizações
Nia McGregor NEBOSH Gen Unit A & B por Nia McGregor
Nia McGregor NEBOSH Gen Unit A & BNia McGregor NEBOSH Gen Unit A & B
Nia McGregor NEBOSH Gen Unit A & B
Nia McGregor21 visualizações
Sesion mat3g 5 por mbohorquezm
Sesion mat3g 5Sesion mat3g 5
Sesion mat3g 5
mbohorquezm161 visualizações
Programacion 09 05-15 por Gabriel Blanco
Programacion 09 05-15Programacion 09 05-15
Programacion 09 05-15
Gabriel Blanco711 visualizações
Concept Canvas Competitive Analysis por Kristin Shore
Concept Canvas Competitive AnalysisConcept Canvas Competitive Analysis
Concept Canvas Competitive Analysis
Kristin Shore301 visualizações
Network Function Virtualization - Security Best Practices AtlSecCon 2015 por Winston Morton
Network Function Virtualization - Security Best Practices AtlSecCon 2015Network Function Virtualization - Security Best Practices AtlSecCon 2015
Network Function Virtualization - Security Best Practices AtlSecCon 2015
Winston Morton1.4K visualizações

Similar a Sage_ERP_X3_RO

715 miscellaneous contabilitate_files 715_ por
715 miscellaneous contabilitate_files 715_715 miscellaneous contabilitate_files 715_
715 miscellaneous contabilitate_files 715_Emanuel Neagu
396 visualizações59 slides
Mihai popescu 23feb2012 por
Mihai popescu 23feb2012Mihai popescu 23feb2012
Mihai popescu 23feb2012Agora Group
699 visualizações26 slides
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș... por
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...Senior Software
136 visualizações2 slides
Genesys - 30sep2010 por
Genesys - 30sep2010Genesys - 30sep2010
Genesys - 30sep2010Agora Group
456 visualizações11 slides
Integrisoft Solutions - company profile por
Integrisoft Solutions - company profileIntegrisoft Solutions - company profile
Integrisoft Solutions - company profileRobert Gologan
371 visualizações2 slides
Soluţii inteligente de gestiune pentru afaceri de succes-20apr2010 por
Soluţii inteligente de gestiune pentru afaceri de succes-20apr2010Soluţii inteligente de gestiune pentru afaceri de succes-20apr2010
Soluţii inteligente de gestiune pentru afaceri de succes-20apr2010Agora Group
373 visualizações22 slides

Similar a Sage_ERP_X3_RO(19)

715 miscellaneous contabilitate_files 715_ por Emanuel Neagu
715 miscellaneous contabilitate_files 715_715 miscellaneous contabilitate_files 715_
715 miscellaneous contabilitate_files 715_
Emanuel Neagu396 visualizações
Mihai popescu 23feb2012 por Agora Group
Mihai popescu 23feb2012Mihai popescu 23feb2012
Mihai popescu 23feb2012
Agora Group699 visualizações
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș... por Senior Software
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...
Liderul pe piața ambalajelor flexibile din românia a implementat senior erp ș...
Senior Software136 visualizações
Genesys - 30sep2010 por Agora Group
Genesys - 30sep2010Genesys - 30sep2010
Genesys - 30sep2010
Agora Group456 visualizações
Integrisoft Solutions - company profile por Robert Gologan
Integrisoft Solutions - company profileIntegrisoft Solutions - company profile
Integrisoft Solutions - company profile
Robert Gologan371 visualizações
Soluţii inteligente de gestiune pentru afaceri de succes-20apr2010 por Agora Group
Soluţii inteligente de gestiune pentru afaceri de succes-20apr2010Soluţii inteligente de gestiune pentru afaceri de succes-20apr2010
Soluţii inteligente de gestiune pentru afaceri de succes-20apr2010
Agora Group373 visualizações
Senior software crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ... por Senior Software
Senior software  crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...Senior software  crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...
Senior software crestere cu 31% in semestrul 1 2011 pe o piata care scade ...
Senior Software137 visualizações
ERP_Socrate-Cloud por Andreea Alexi
ERP_Socrate-CloudERP_Socrate-Cloud
ERP_Socrate-Cloud
Andreea Alexi108 visualizações
Ghid - 13 pasi pentru a selecta si implementa cu succes un sistem ERP por Cosmin Jardianu
Ghid - 13 pasi pentru a selecta si implementa cu succes un sistem ERPGhid - 13 pasi pentru a selecta si implementa cu succes un sistem ERP
Ghid - 13 pasi pentru a selecta si implementa cu succes un sistem ERP
Cosmin Jardianu127 visualizações
Dental Partner's Grup implementeaza ERP, BI, SFA si CRM de la Senior Software por Senior Software
Dental Partner's Grup implementeaza ERP, BI, SFA si CRM de la Senior SoftwareDental Partner's Grup implementeaza ERP, BI, SFA si CRM de la Senior Software
Dental Partner's Grup implementeaza ERP, BI, SFA si CRM de la Senior Software
Senior Software207 visualizações
Pe o piață în scădere, senior erp ajută producătorii și distribuitorii locali... por Senior Software
Pe o piață în scădere, senior erp ajută producătorii și distribuitorii locali...Pe o piață în scădere, senior erp ajută producătorii și distribuitorii locali...
Pe o piață în scădere, senior erp ajută producătorii și distribuitorii locali...
Senior Software189 visualizações
Senior inventory reduce cu 85% timpul de planificare și aprovizionare a stocu... por Senior Software
Senior inventory reduce cu 85% timpul de planificare și aprovizionare a stocu...Senior inventory reduce cu 85% timpul de planificare și aprovizionare a stocu...
Senior inventory reduce cu 85% timpul de planificare și aprovizionare a stocu...
Senior Software223 visualizações
Proiectele integrate-erp-crm-solutia-amortizarii-rapide-a-investitiei por System Innovation Romania
Proiectele integrate-erp-crm-solutia-amortizarii-rapide-a-investitieiProiectele integrate-erp-crm-solutia-amortizarii-rapide-a-investitiei
Proiectele integrate-erp-crm-solutia-amortizarii-rapide-a-investitiei
System Innovation Romania135 visualizações
Dupa SeniorERP in formula SaaS, Senior Software propune SeniorERP Enterprise ... por Senior Software
Dupa SeniorERP in formula SaaS, Senior Software propune SeniorERP Enterprise ...Dupa SeniorERP in formula SaaS, Senior Software propune SeniorERP Enterprise ...
Dupa SeniorERP in formula SaaS, Senior Software propune SeniorERP Enterprise ...
Senior Software80 visualizações
Ceccar solutii software pentru contabilitate por Alexandra Roata
Ceccar  solutii software pentru contabilitateCeccar  solutii software pentru contabilitate
Ceccar solutii software pentru contabilitate
Alexandra Roata381 visualizações
Brosura profil Soft Net Consulting por Alin Benea
Brosura profil Soft Net ConsultingBrosura profil Soft Net Consulting
Brosura profil Soft Net Consulting
Alin Benea240 visualizações
Brosura ASiSRia pentru vinificatie por Alin Benea
Brosura ASiSRia pentru vinificatieBrosura ASiSRia pentru vinificatie
Brosura ASiSRia pentru vinificatie
Alin Benea171 visualizações
Pro Activ: ”Fara solutia de la Senior Software, impactul volatilitatii pretu... por Senior Software
 Pro Activ: ”Fara solutia de la Senior Software, impactul volatilitatii pretu... Pro Activ: ”Fara solutia de la Senior Software, impactul volatilitatii pretu...
Pro Activ: ”Fara solutia de la Senior Software, impactul volatilitatii pretu...
Senior Software10 visualizações
Senior Software automatizeaza comunicarea furnizori – Carrefour por Senior Software
Senior Software automatizeaza comunicarea furnizori – Carrefour Senior Software automatizeaza comunicarea furnizori – Carrefour
Senior Software automatizeaza comunicarea furnizori – Carrefour
Senior Software135 visualizações

Sage_ERP_X3_RO

 • 1. Sage ERP X3 Utilizare simplă Implementare rapidă Cost eficient
 • 2. 2 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient
 • 3. 3 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient Sage ERP X3 este soluția ERP globală a Sage Group dedicată companiilor medii și subsidiarelor/filialelor marilor grupuri internaționale. Sage ERP X3 ajută la gestiunea controlată a efectelor globalizării, în contextual dezvoltării internaționale, a extinderii pe noi piețe sau a schimbărilor în ecosistemul organizației dvs. • Permite rularea tuturor activităților unei companii pe un singur sistem și îmbunătățește eficiența proceselor • Simplifică lucrul colaborativ in interiorul și exteriorul organizației și creste abilitatea de anticipare și reacție • Îmbunătățește nivelul de satisfacție al clienților • Garantează o rentabilizare rapidă a investiției și controlul costurilor operaționale Sage ERP X3 - Susține provocările de business și accelerează performanța “Cu Sage ERP X3, avem la dispoziție toți indicatorii de performanță necesari pentru a lua cele mai bune decizii” Claire Jacquet, CIO - Monnaie de Paris Sage ERP X3 este o soluție integrată de management care va oferi suport în derularea activităților curente și depășirea oricăror provocări de business. Sage ERP X3 oferă funcționalități cu un nivel ridicat de performanță care respectă cerințele specifice ale clienților într-un sistem cu design integrat, simplu de folosit. Colecția de procese integrate vă ajută să gestionați sarcinile mai eficient, iar consolidarea datelor într-o singură sursă vă permite partajarea rapidă și controlul informației. Sage ERP X3 este o soluție foarte scalabilă care vă oferă posibilitatea derulării unor proiecte la scară mare sau a unor implementări locale cu opțiunea adăugării de utilizatori, module sau locații în funcție de evoluția companiei.
 • 4. 4 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient Reduce costurile și ciclul de vânzare/livrare Globalizarea vă forțează să țineți costurile sub control și să fiți mai eficient dar totodată să creșteți semnificativ productivitatea. Soluțiile noastre automatizează și integrează end-to-end procesele de management ale companiei dvs. Cu Sage ERP X3 aveți acces la informații critice în timp real, ceea ce vă oferă un control deplin asupra activității, pe orice palier operațional. Stimulează colaborarea și coordonarea internă Sage ERP X3 unifică în același sistem informatic toate birourile, filialele și punctele de lucru ale companiei dvs. Toate entitățile din cadrul organizației se vor raporta la același punct de referință dar vor beneficia de o interfață în limba maternă, vor lucra cu moneda națională și cu un sistem financiar-contabil care respectă toate cerințele și reglementările locale. Îmbunătățește satisfacția clienților Deși inovarea la nivel de produse și servicii este esențială, abilitatea dezvoltării unei relații personalizate cu fiecare client este baza oricărei afaceri. Fidelizarea clienților, atitudinea pro activă și anticiparea cerințelor pieței reprezintă tot atâția factori de succes. Exploatarea oportunităților de creștere Compania dvs. crește prin dezvoltarea unor noi produse și servicii sau prin intrarea cu succes pe noi piețe. Analizele de business și indicatorii economici pe care Sage ERP X3 îi pune la dispoziție oferă o imagine clară și completă asupra companiei și vă oferă capacitate rapidă de reacție precum și o bază solidă de informare în luarea celor mai potrivite decizii strategice. Sage ERP X3 - Beneficii pentru afacerea dumneavoastră “Cu Sage ERP x3 Sales App, echipa noastră de vânzări a câștigat un plus de mobilitate și autonomie, deoarece are acces in timp real la datele înregistrate în sistemul informatic. Astfel, la orice întâlnire de vânzări colegii mei au ultimele informații disponibile despre client.” João Andrade, Export Sales Manager Novarroz Trei motive care justifică investiția în Sage ERP X3 • Crește productivitatea prin gestionarea proceselor de afaceri tot mai complexe și constant condiționate de resursele de timp și bani • Oferă flexibilitate prin răspunsul dinamic la cerințele pieței și prin managementul relațiilor cu clienții nu doar a tranzacțiilor • Susține creșterea deoarece permite reducerea costurilor și extinderea pe alte piețe și oferă vizibilitate asupra resurselor și materiilor prime precum și a reglementărilor și legislației specifice fiecărui domeniu de activitate
 • 5. 5 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient Sage ERP X3 - o soluție gândită pentru utilizator O soluție de business pentru care utilizatorul contează • Navigarea este facilitată de procesele grafice interactive • Portaluri dezvoltate pentru roluri specifice de utilizator cu acces la indicatori de performanță • Integrare completă cu alte instrumente de tip Office • Posibilități extinse de personalizare/customizare pentru un plus de flexibilitate O soluție de business care exploatează puterea Internetului • O soluție care poate fi accesată în timp real cu ajutorul unui browser web, atât în interiorul cât și în exteriorul organizației • Un portal web 2.0 intuitiv și dinamic, care oferă acces rapid către ERP dar și alte aplicații externe • O soluție care permite integrarea facilă a filialelor și reprezentanțelor precum și a clienților și furnizorilor • Integrare și interacțiune ușoară cu alte aplicații de business Sage ERP X3: o soluție mobilă • Crește eficiența vânzărilor prin reducerea erorilor de comunicare și a numărului deplasărilor la sediu/birou • Oferă angajaților aflați în contact cu clienții acces mobil la informații pentru a susține luarea unor decizii corecte • Extinde și crește rata de utilizare a ERP-ului în cadrul organizației • Oferă informații oportune pentru luarea unor decizii corecte în situații critice • Permite derularea proceselor de afaceri oriunde și oricând Datorită componentelor grafice încorporate, Sage ERP X3 este o soluție intuitivă și prietenoasă . Cu editorul Sage Visual Processes TM utilizatorii învață și se adaptează rapid noului mod de lucru. Sage ERP X3 poate fi adaptat cerințelor și etapelor de dezvoltare ale companiei dvs. și poate fi implementat progresiv. Datorită ușurinței în utilizare, perioada necesară pentru training și managementul schimbării este foarte scurtă, iar gama extinsă de funcționalități pre configurate contribuie, de asemenea, la o implementare rapidă. Mulțumită timpului scurt de implementare și a unui TCO redus (Total Cost of Ownership/Cost total de deținere) Sage ERP X3 oferă o rentabilizare mult mai rapidă a investiției. Librăria de procese (în format XML) poate fi modificat i partajat i permite fiecărui utilizator afișarea proceselor într-un format grafic, pe criterii legate de secven, funcție sau raport. Mai mult, existența unui portal Web 2.0 ofer acces la indicatorii de business în timp real. Cu Sage ERP X3 Sales App, echipa dvs. de vânzări are acces la informaț ii relevante pentru derularea activităii în orice locație i în orice moment.
 • 6. 6 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient Sage ERP X3 este o suită de management completă și integrată, care acoperă toate cerințele operaționale ale unei companii, în termeni de : gestiunea producției, distribuție, logistică, financiar-contabil și resurse umane. Sage ERP X3 este o soluție care suportă legislații naționale diverse, operațiuni în valute multiple și oferă o interfață în multiple limbi de circulație internațională. Mai mult, poate fi adaptată în conformitate cu cerințele legislative sau altor elemente specifice din orice țară. De asemenea, Sage ERP X3 garantează un management optim pentru companiile de dimensiune medie, active pe plan național sau internațional. Sage ERP X3 - Un instrument de lucru cu funcționalități extinse Necesar de materii prime și materiale Monitorizare buget Comenzi furnizori Ordine de achiziții Outsourcing Contracte Verificarea multiplă a semnăturii Definire costuri Ofertare și contractare Comenzi Configurare produse Inventar Planificare livrări și expediții Facturare Gestiune retururi Calcul comisioane Managementul contactelor Automatizare forță vânzări Servicii de support Call Center Managementul garanțiilor Comenzi service Campanii de marketing Bibliotecă de informații Producție discretă sau de proces Formule de asamblare/compoziție Planificarea producției MPS/MRP Configurare date tehnice Definire costuri Asigurarea calității Planificarea capacității de producție Integrare cu sisteme de cântărire Gestionare multiplă Managementul locațiilor Tranzacții RFID Controlul calității Calcularea costurilor Monitorizarea prețurilor de achiziție Control inventar Procurement Managementul locațiilor Planificarea și derularea Analiza gradului de încărcare Planificarea resurselor Optimizarea comenzilor Monitorizare Comunicații prin frecvențe radio Salarizare Gestiune angajați Gestiune cheltuieli Training Managementul talentelor Contabilitate Soldul creanțelor și datoriilor Managementul plăților Contabilitatea costurilor Contabilitatea Investițiilor Rapoarte consolidate Controale Achiziții Vânzari CRM Producție Inventar Gestiune depozitGestiune Resurse Umane Financiar Analiză costuri Managementul contractelor Norme de facturare Intervenții Rapoarte disponibile pe web Proiecte SAFE X3* Platform •WebApp lication Server • Servicii integrate• Unelte de dezvoltare Business I ntelligence • Procesevirtuale • W orkflow • Fluxuri de lucru • Portal w eb • Motordecăutare •Suportmultilegislativ • M ulti-companie • Multi-locație • Supo rtm ultilingvistic• Inventar G estiuneDepozit Achiziții Vân zări Financiar Producți e Proiect Servicii Distribuție Producție discretăsaudeprocess MES** PM** APS** PLM** CRM Gestiune ResurseUmane * Sage Application Framework pentru mediul enterprise ** Prin intermediul partenerilor ISV (Independent Software Vendor) și a unor standarde de integrare, Sage ERP X3 aduce un plus de valoare clienților și poate extinde aria de utilizare a soluției.
 • 7. “Sage ERP X3 ne oferă o bună vizibilitate a celor 5000 de componente care alcătuiesc o mașină de Formula 1 precum și o trasabilitate completă a acestora, de la planșele designerilor până la facturile emise în Departamentul Financiar.” Kevin Lee, Operations Manager, Marussia F1 Team 7 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient O tehnologie bazată pe standarde deschise, scalabilă și flexibilă, care se adaptează cu ușurință la orice schimbare Bazată pe platforma SAFE X3, soluția Sage ERP X3 transformă sistemul integrat de management într-un mediul cu adevărat colaborativ, atât în interior cât și în exteriorul organizației. Arhitectura flexibilă bazată pe standarde deschise și servicii web susține până la 2000 de utilizatori concurenți în cadrul unei companii. Platforma SAFE X3 simplifică utilizarea și administrarea Sage ERP X3 și permite definirea fluxurilor de lucru, publicarea serviciilor web, JAVA Bridge, batch server, portal web etc. • Instrumente de raportare și suport decizional integrate în platformă. • Platformă compatibilă cu numeroase sisteme de operare (Windows, AIX Unix, Red Hat Linux) și baze de date (Oracle, Microsoft SQL Server). • Unelte de dezvoltare integrate pentru o customizare facilă a soluției și a interfeței de utilizator. • Unelte de dezvoltare și instrumente de analiză a performanței oferite ca standard. • Căutare rapidă a informației conținută în aplicație, similară căutării pe web, cu funcționalități de completare automată a termenilor introduși. • Funcționalități de Electronic Document Management care permit indexarea și arhivarea documentelor pentru ca utilizatorii să le poată accesa direct din ERP. Planificarea, managementul și raportarea sunt unificate la nivelul unui singur proces, ceea ce vă ajută să luați decizii mai eficiente și să exploatați mai rapid oportunitățile identificate în piață. SAFE X3 oferă suport complet pe parcursul procesului de schimbare organizațională, fie că este vorba de centralizare sau decentralizare. Sage ERP X3 - o arhitectură flexibilă din punct de vedere tehnic
 • 8. 8 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient Producție - Reduceți costurile de producție și adaptați-va rapid la cerințele dinamice ale pieței Sage ERP X3 oferă control în timp real și vizibilitate asupra planificării producției, capacităților de producție, proceselor tehnologice precum și o imagine generală asupra costurilor. Ajută la punerea rapidă pe piață a unui produs nou prin îmbunătățirea colaborării dintre toate departamentele implicate. Distribuție - Creșteți eficiența printr-un management îmbunătățit al rețelei de furnizori Sage ERP X3 vă ajută să administrați și integrați toate aspectele activității de distribuție, fie că implică furnizori, agenți de vânzări, achiziții sau plăți. Dezvoltat special pentru companii de distribuție, soluția vă ajută să fiți cu un pas înaintea competiției. Sage ERP X3 - Soluții dezvoltate pentru domeniul dvs. de activitate Păstrarea unor diferențiatori și totodată adoptarea unor modele de bune practici reprezintă cheia păstrării avantajului competitiv și al creșterii cotei de piață și veniturilor. Organizația, procesele, modul particular în care vă derulați activitatea contribuie semnificativ la această diferențiere. De aceea, am dezvoltat Sage ERP X3 în așa manieră încât să vă oferim atât funcționalități standard specifice domeniului dvs. de activitate dar totodată și capabilități de customizare în detaliu a proceselor. Rezultatul este o gamă de funcționalități pre configurate pe cerințele domeniului de activitate dar care pot și ușor adaptate în conformitate cu specificul organizației. “Sage ERP X3 Project și modulul Job Costing ne permit să monitorizăm evoluția tranzacțiilor noastre la nivel de minute, cu detalii semnificative legate atât de cheltuielile deja alocate cât și viitoare.” Catherine Bacconnier, CIO Acoem High Tech Automobile şi componente Echipamente şi utilaje industriale Ştiinţe biologice Produse chimice Alimente şi băuturi Comerţ cu amănuntul Comerţ en-gros Transport şi logistică Servicii tehnice Producţie discretă Producţie de proces Distribuţie Servicii Servicii cu caracter intelectual Servicii operaţionale Servicii - Livrați servicii de calitate ridicată printr-o abordare completă a managementului de proiect Sage ERP X3 vă ajută să simplificați managementul activităților de suport clienți și să respectați obiectivele operaționale și financiare ale proiectelor pe care le derulați cu clienții. Funcționalitățile soluției au fost dezvoltate speciale pentru companiile prestatoare de servicii profesionale, precum servicii post vânzare și mentenanță dar și servicii intelectuale și tehnice.
 • 9. 9 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient Creștere permanentă Sage este o companie în creștere și înțelegem nevoia unui sistem care să ajute la fundamentarea proceselor de business dar totodată să aibă o implementare rapidă și facilă și care să afecteze minim resursele și derularea activității. Sage ERP X3 Standard Edition este soluția ideală pentru consolidarea operațională la nivel de CRM, financiar-contabil, achiziții și inventar însă fără o dependență masivă de IT, care poate consuma resurse importante de oameni și timp. Complexitate operațională As a larger business we understand that you need a sophisticated business management solution that will help you to integrate operations across multiple sites, locations and countries. Sage ERP X3 Premium Edition is ideal for a business looking to simplify the management of international operations and provide insight to critical information across multiple time zones. With a dedicated IT team to support an international system roll out that will form part of a larger IT strategy to enable a more mobile work force, roll out new hardware and ensure that your global team are communicating efficiently. Sage ERP X3 - O singură soluție, două versiuni Indiferent dacă sunteți o companie mică și aveți procese rafinate și simplificate sau o organizație mare cu cerințe complexe, avem o soluție ERP care să se potrivească afacerii dvs. Ne-am ascultat permanent clienții și am înțeles că nu există două companii identice și cu siguranță nu au caiete de sarcini identice. Dacă aveți nevoie de ajutor cu un proiect ERP internațional, sau căutați un nivel superior în ceea ce înseamnă soluții de management, avem o soluție și un plan de implementare potrivite pentru afacerea dvs., de la suport în luarea deciziilor până la susținerea activităților zilnice. Mai mult, vă suntem alături pe tot parcursul acestui drum. Suport pentru legislații multiple Suport multilingvistic Funcționalități complete Implementare în minim 70 de zile Customizabilă Până la 2000 utilizatori Suport pentru o singură legislație Suport multilingvistic Funcționalități standard Implementare în minim 35 de zile Elemente prestabilite Până la 40 utilizatori Standard Edition Premium Edition “Am utilizat programul Sage pentru asigurare calității în auditarea procesului de implementare, iar întreg proiectul a evoluat fluent. Sage ERP X3 ne-a susținut creșterea deoarece eficiența operațională și fluxurile de lucru ne-au permis să achiziționăm și să integrăm în grup companii și produse fără să fie nevoie să reconfigurăm sau reimplementăm soluția.” Jan de Lange, CEO Reditron
 • 11. 11 Sage ERP X3 - Utilizare simplă - Implementare rapidă - Cost eficient Comunitatea Partenerilor de Business Consultanță și suport, în conformitate cu cerințele Am dezvoltat o rețea cu peste 260 parteneri acreditați, care vă pot ajuta pe întreg parcursul unui proiect, de la procesul de selecția a unui aplicații pană la implementare, training și servicii de suport. Cum vă poate ajuta rețeaua de Parteneri de Business ai Sage ? În calitate de experți în implementarea produselor și serviciilor Sage, rețeaua de parteneri poate personaliza aplicațiile în conformitate cu specificul companiei dvs. sau a domeniului de activitate sau poate asigura integrarea cu sistemele altor furnizori. Comunitatea de parteneri Sage are o bună înțelegere a produselor și a beneficiilor aduse clienților și complementar oferă expertiză locală și aptitudini specifice la nivel de consultanță, Project Management și arhitectură de sistem. De asemenea, partenerii oferă servicii de suport flexibile, onsite, online sau telefonic, oriunde și oricând aveți nevoie. Cum vă putem oferi cel mai bun serviciu de suport ? Pentru a vă permite valorificarea maximă a investiției în aplicațiile sale, Sage vă oferă programe complete de training și consultanță la cele mai ridicate standarde. De la vânzări și marketing până la suport tehnic, lucrăm alături de Partenerii noștri pentru a fi siguri că împreuna oferim servicii complete și coerente. Dacă doriți să lucrați direct cu noi, trebuie doar să ne comunicați aceasta intenție. Gama noastră de servicii este suficient de diversificată încât să vă acopere cerințele. Pentru noi contează să vă putem oferi soluția potrivită pentru compania, activitatea și echipa dvs. Sage ERP X3 - Servicii
 • 12. ©Sage2013–Toatedrepturilerezervate-Sage-Societatepeacţiunisimplificatăcucapitalsocialde6.250.000euro-Sediulsocial:10rueFructidor-75834Pariscedex17-313966129RCSParis-Societatea SageestelocatarulgestionaralsocietateaCiel.Informaţiileconţinuteînprezentuldocumentpotfimodificatefărăonotificareprealabilă.Siglele,denumirileproduselorsaualesocietăţilorcarenuaparţinSage menţionateînprezentuldocumentnusuntutilizatedecâtînscopurideidentificareşipotfimărcidepusedeproprietariiacestora-Drepturideautorfotografii:Fotolia-S953_EXP_10-2013- Prezență în peste 60 de țări 4 000 clienți 204 000 utilizatori 260 parteneri certificați 2 000 consultanți Sage ERP X3 la nivel global Sage Group este un lider global în furnizarea de aplicații de business management pentru companii mici și medii. Sage înțelege cum și de ce fiecare companie este unică si prin urmare oferă produse și servicii care satisfac o gamă diversificată de cerințe, oferă un nivel ridicat de satisfacție în utilizare, sunt eficiente și sigure. Înființată în 1981, Sage a fost listată la Bursa din Londra în 1989 și a intrat in FTSE 100 în 1999. Sage are peste 6 milioane de clienți și peste 13.500 de angajați în 24 de țări, activitatea acoperind Regatul Unit și Irlanda, Europa continentală, America de Nord, Africa de Sud, Australia, Asia și Brazilia. Pentru mai multe informații va rugăm vizitați www.sage.com Sage ERP X3 este soluția ERP dezvoltată de Sage pentru companiile medii și sucursalele marilor grupuri internaționale. De peste 10 ani, Sage ERP X3 se dovedește un ERP solid și validat de piață, care se adresează cu precădere segmentului de companii medii, din diverse verticale economice, de la producție și servicii pană la distribuție și multe altele. Sage ERP X3 este prezentă în peste 60 de țări la nivel global, cu 260 de parteneri pentru implementare și peste 2000 de consultanți activi în ecosistem. Peste 4000 de clienți au ales Sage ERP X3 pentru simplitatea în utilizare, implementarea rapidă și modelul eficient de cost. Sage ERP X3 Pentru mai multe informații: www.SageERPX3.com ContactInternational@sage.com Apelaţi: +33 556 180 134