Trendy HR

Career Angels
Career AngelsCareer Angels
Trendy HR
– zagrożenia / rozwiązania / case’y
Anna Zadrożna & Sandra Bichl
www.CareerAngels.eu
Status: 04.2021
Sandra Bichl & Career Angels
● 2002-2007 Executive Search + Marketing & Sales
● Od 2010 Career Angels = 7 000+ osób z całej Europy
skorzystało z naszych porad i wsparcia
w zakresie zarządzania karierą i procesów
poszukiwania pracy
● Od 2014 wykładowca w szkołach biznesu (Mediolan,
Wiedeń, Bruksela, Mannheim itd.)
● Od 2017 certyfikowany konsultant Decision Dynamics
z narzędzi „Career View” i „Culture View”
www.linkedin.com/in/sandrabichl/
Bichl.Sandra@CareerAngels.eu
Anna Zadrożna & Career Angels
● 2001-2016 Executive Search (Hudson) + HR
Manager (BDO, LOT, Getin Holding, PKP Intercity)
● Od 2011 Career Angels
● Od 2016 wykładowca w Szkole Biznesu
Politechniki Warszawskiej
● Od 2017 certyfikowany konsultant Decision
Dynamics z narzędzi: „Career View” i „Culture View”
www.linkedin.com/in/zadroznaanna/
Zadrozna.Anna@CareerAngels.eu
Metodologia
Metodologia opracowana dzięki m.in. zbieraniu
danych (5 000+ headhunterów, prawie 20 000
decydentów)
= nie nasza osobista / zawodowa opinia
∑ ok. 25 000 osób
= nie deklaracja, ale rzeczywista reakcja
Cykl
Cykl
● 15+ trendów
● ~30 zagrożeń
● 7 case’ów
● 30+ statystyk z lat 2020-21
Trendy HR
Trend: +10% więcej firm posiada strategię EB
47% mniejszy oraz 5% brak budżetu
→ zagrożenia:
● powierzchowne traktowanie: rozumiane jako
działania PR, ładne grafiki; programy benefitowe;
tylko pod rekrutację
● działania prowadzone tylko przez HR / marketing
● nierealistyczne oczekiwania kandydatów → rotacja
● brak segmentacji kandydatów i pracowników
.
https://hrminstitute.pl/employer-branding-wazny-w-kazdych-czasach/
Employer Branding
→ rozwiązanie: edukacja HR, edukacja biznesu,
edukacja marketingu
.
Grafika: https://www.digitalhrtech.com/employer-branding-examples/
→ rozwiązanie: edukacja HR, edukacja biznesu,
edukacja marketingu
.
Źródło: Career Angels, Decision Dynamics
Więcej o Decision Dynamics
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwoju
kultury organizacyjnej, segmentacji kandydatów /
pracowników, możesz więcej przeczytać tutaj:
www.CareerAngels.eu/b2b/career-culture
Albo umów się na bezpłatną, niezobowiązującą
rozmowę z nami!
Trend: więcej mądrych chatbotów w kontakcie
z kandydatami: 73% kandydatów nie
zorientowało się, że rozmawia z AI
→ zagrożenie: 38% respondentów woli
rozmawiać z człowiekiem = utrata potencjalnych
kandydatów
→ rozwiązanie: udostępnione FAQ, by każdy
sam mógł przeczytać odpowiedzi, które i tak
są zakodowane w chatbocie
.
https://kodabots.com/blog/chatbot-statystyki/
https://www.selectsoftwarereviews.com/buyer-guide/hr-chat-bots
Chatboty
Case: wybrane statystyki dostawców
rozwiązań chatbotów
XOR:
● o 33% krótsze rekrutacje
● o 50% niższe koszty
● 90% NPS od kandydatów
Ideal:
● mniejsza rotacja o 20%
.
https://www.selectsoftwarereviews.com/buyer-guide/hr-chat-bots
Case: Budimex & Emplobot
1. miesiąc → 25% odwiedzających stronę
rozpoczęło rozmowę z Emplobotem (2018)
pierwsze 3 miesiące → 630 z 1000 osób, które
rozpoczęły rozmowę z chatbotem = dopasowane
do procesów rekrutacyjnych w firmie
100 kandydatów zaproszonych na spotkania
.
https://hrstandard.pl/2018/09/04/chatbot-rekrutacyjny-kontra-rynek-pracownika/
Career Angels: FAQ zamiast screening call
„Naprawdę doceniam, jak zoptymalizowaliście
Wasz proces rekrutacji dla maksymalnej
efektywności. Treściwy plik FAQ, który kandydat
otrzymuje na tym etapie, to wspaniały pomysł.
Przejrzałem cały dokument, sprawdziłem też
Waszą stronę internetową jeszcze raz – i nie
mogę oprzeć się wrażeniu, że naprawdę do
siebie pasujemy.”
Oszczędność: ~0,5h na kandydata
.
Źródło: odpowiedź od jednego z naszych kandydatów.
Trend: ponad miliard poszukiwań pracy
miesięcznie; prawie 90% kandydatów korzysta
z komórki, by wyszukać ogłoszenia
→ zagrożenie: obecne platformy / strony
karierowe nie są dostosowane pod mobile →
utrata kandydatów
→ rozwiązanie: ścisła współpraca z IT
.
https://www.smartrecruiters.com/resources/glossary/mobile-recruiting/
Career Angels
https://www.pulshr.pl/rekrutacja/rekrutacja-2021-roku-oto-cztery-trendy-ktore-zostana-w-hr-na-dluzej,78191.html?
https://www.topresume.com/career-advice/what-is-an-ats-resume
Smartfonizacja
Trend: 87% rekruterów korzysta regularnie
z LinkedIn; w sumie: 95%+
→ zagrożenie: skontaktowany kandydat nie
dostaje odpowiedzi → źle wpływa na EB (też jeśli
to robi agencja w imieniu klienta)
→ rozwiązania:
● stosowanie zasady Inbox 0 także na LinkedIn
● zapisać w umowie z agencją gwarancję
odpowiedzi wszystkim kandydatom
.
LinkedIn
Trendy HR
Trend: 95%+ międzynarodowych korporacji
korzysta z ATS; 60-70% rekrutacji na
stanowiska managerskie i executives via ATS
→ zagrożenie: niewłaściwy dobór kandydatów ze
względów technicznych, ponieważ większość ATS
jest „bardziej A niż I” = odsiewa „dobre CV”
→ rozwiązanie: przeglądać odrzuconych
kandydatów ręcznie jako część procesu
.
https://www.rp.pl/Poszukiwanie-pracy/304029987-Mobilna-fala-rekrutacji.html; Career Angels
ATS
Trend: 95%+ międzynarodowych korporacji
korzysta z ATS; 60-70% rekrutacji na
stanowiska managerskie i executives via ATS
→ zagrożenie: niski candidate experience, jeśli
proces zaaplikowania nie jest wystarczająco
„szybki i prosty” (często do 1h / ogłoszenie)
→ rozwiązanie: dla kluczowych stanowisk
pozwolić na alternatywne aplikowanie, przesyłając
CV mailowo
.
https://www.topresume.com/career-advice/what-is-an-ats-resume; Career Angels
Case: Amazon rezygnuje z AI
→ AI preferowało mężczyzn niż kobiety przy
wyborze kandydatów (częściej mieli więcej
doświadczenia technicznego w CV)
→ system AI bazował w rekrutacji na danych
historycznych
.
https://www.bbc.com/news/business-55932977
Trend: rozmowy kwalifikacyjne przez mobile
→ zagrożenie: 67% kobiet nie czuje się
komfortowo podczas video interview przez
komórkę
→ rozwiązanie: zapewnić alternatywne
możliwości: Zoom, Skype, itd.
Zasada: rekrutacja powinna odzwierciedlać
faktyczne, docelowe warunki pracy
.
https://www.rp.pl/Poszukiwanie-pracy/304029987-Mobilna-fala-rekrutacji.html
Rozmowy via mobile
Trend: 18% firm korzysta z testów
psychometrycznych podczas rekrutacji
= +10-15% roczny wzrost; >80% firm Fortune
500 korzysta z testów online dla stanowisk C-level
→ zagrożenie: źle dobrany test (Perso.in)
→ rozwiązanie: rzetelne testy kompetencyjne
poprzedzone porządną analityką → identyfikacja
poprawnie skalibrowanych benchmarków;
zbadanie obecnego zespołu pod kątem
wspólnego mianownika
.
https://perso.in/blog/testy-psychologiczne-w-rekrutacji/
https://www.paycor.com/resource-center/using-pre-hire-testing-assessment-when-hiring
https://blog.mettl.com/10-companies-using-psychometric-testing/
Testy
Case: Career Angels
→ rotacja zredukowana z 30-50% do 0%
→ Gallup: „recruit for reliability” → talenty
naszego teamu wspierającego w “Executing”!
.
Testy
Trend: nagrywane rozmowy kwalifikacyjne
– analiza z wykorzystaniem AI → HireVue
przeprowadziło 3,8 m rozmów; AI zastąpi 16%
stanowisk w rekrutacji przed 2029 (2019)
→ zagrożenie: zgody RODO
→ rozwiązanie: współpraca z prawnikami
.
https://www.bbc.com/news/business-55932977
AI w interviews
Trend: nagrywane rozmowy kwalifikacyjne
– analiza z wykorzystaniem AI → HireVue
przeprowadziło 3,8 m rozmów; AI zastąpi 16%
stanowisk w rekrutacji przed 2029 (2019)
→ zagrożenie: większy stres kandydatów; gorszy
performance
→ rozwiązanie: pozwolić na „test round” albo
powtórzenie nagrania
.
https://www.bbc.com/news/business-55932977
AI w interviews
Trend: rekrutacja wewnętrznych kandydatów
wzrosła o 20% od 03.2020
→ zagrożenie: przekonanie pracownika, że sama
wiedza i znajomość zasad panujących w
organizacji doprowadzą go do pozytywnego
zakończenia procesu rekrutacji; konflikty
pomiędzy działami / managerami: „zabrałeś mi
dobrego pracownika”
→ rozwiązanie: otwarta / transparentna
komunikacja wokół zasad i oczekiwań
.
Źródło: LinkedIn
Internal candidates
Case: L’Oréal
→ problem: zbyt dużo pracowników odchodziło;
nie mieli świadomości, jakie są możliwości
wewnątrz organizacji
→ rozwiązanie: otwarta / transparentna
komunikacja; dedykowany portal
→ wynik: 75% otwartych rekrutacji jest
zamkniętych dzięki wewnętrznym kandydatom
.
Źródło: LinkedIn
Trend: szukanie idealnych kandydatów „plug
& play”, którzy stanowią mniejsze ryzyko
→ zagrożenie: ominięcie wartościowego
kandydata przez odhaczanie wymagań na
podstawie CV
→ rozwiązanie: skupienie się na kompetencjach,
nie CV; kompletna zmiana myślenia o
kandydatach przez pryzmat np. roli lub wieku:
„zatrudnię dyrektora na stanowisko eksperckie”
.
Plug & play
CV vs. kompetencje
Dyrektor HR Coach Kariery
Doradca Kariery
Na „papierze” idealny kandydat może być kimś
innym niż po testach kompetencyjnych!
Nie daj się uwieść CV!
CV:
Kompetencje:
Trend: ghost’owanie po stronie pracodawcy
→ zagrożenie: 40-55% firm „znika” z procesu
rekrutacyjnego (też agencje, które reprezentują
klienta) → negatywny employer branding
→ rozwiązanie: wprowadzić lepsze procedury;
skorzystać z zautomatyzowanych rozwiązań do
odrzucenia kandydata; zapisać w umowie z
agencją, by zagwarantować brak ghostingu
.
Ghosting
Trend: ghost’owanie po stronie kandydata;
30-60% znika (na różnych etapach)
→ zagrożenie: mniejsza pula kandydatów
→ rozwiązanie: dopasować proces: odpowiedź
dla kandydatów w ciągu 24h; wpisać „ghosting
clause” do ogłoszenia
.
Trend: 70% kandydatów chce pracować dla
firmy, która dba o szeroko rozumianą
różnorodność i równość
→ zagrożenie: 47% rekruterów nie jest
rozliczanych z KPI’ów DE&I
→ confidential case: amerykańska firma IT
→ rozwiązanie: wprowadzić KPIs wraz z
edukacją zaangażowanych stron; dopasowanie
KPI do realiów danego rynku
.
https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/2021-recruiting-trends-shaped-by-covid-19.aspx
Diversity, Equity & Inclusion
Trend: większa analityka HR, ale nadal tylko
34% Działów HR opiera swoje decyzje o dane
→ zagrożenie: podejmowane decyzje bez
dostępu i/lub wykorzystania pełnych danych
→ rozwiązanie: wprowadzić zbieranie i
analizowane danych – nawet proste: długość
procesu rekrutacyjnego, liczba zghostowanych
kandydatów, itd.
.
https://wskaznikihr.pl/biblioteka/jak_zrobic_praktyczny_uzytek_z_analityki_hr__ce74c92f
Analityka HR
Trendy HR
Trend: wirtualny onboarding
→ zagrożenia:
● brak przekazania kultury organizacyjnej
= niższa lojalność
● źle = 2x wyższa rotacja, ~ podwójny koszt
→ rozwiązanie: bardzo dobrze rozplanowany
i przygotowany onboarding z wykorzystaniem
różnych mediów: mail, e-learning, video rozmowy,
onboarding buddy, opisane procedury i zasady
.
Online onboarding
Trendy HR
Trend: zdalne zarządzanie
→ zagrożenia: braki kompetencyjne wśród
managerów, brak wprowadzonych Best Practices,
brak płynnej obsługi sprzętu i rozwiązań, brak
edukacji w obszarze bezpieczeństwa IT
→ rozwiązanie: edukacja, edukacja, edukacja
.
Remote management
Trend: zdalne prowadzenie zespołu
→ zagrożenie: bardzo trudne bez odpowiednich
umiejętności „remote management”; wolna
reakcja organizacji
→ rozwiązanie: edukacja, edukacja, edukacja
.
Remote leadership
Trend… zagwostka: monitorować czy ufać?
→ zagrożenie: zbyt rygorystyczne monitorowanie
pracowników przez narzędzia IT albo micro-
management vs. pracownicy, którzy się buntują
→ rozwiązanie: wypracowanie nowych regulacji
prawnych / wewnętrznych procedur
.
Remote work
Trend: coraz większa świadomość, więcej
(częściowo) dedykowanych stanowisk
→ zagrożenie: wdrożenie bez odpowiedniego
przygotowania zespołów i managerów → konflikty,
nieporozumienia → gorszy performance
→ rozwiązanie: edukacja
.
Diversity, Equity & Inclusion
Trend: podniesienie kwalifikacji pracowników
14% (2019) vs. 38% (2020)
.
Up/Re-skilling
https://business.udemy.com/resources/2021-workplace-learning-trends-report/
.
https://business.udemy.com/resources/2021-workplace-learning-trends-report/
.
Case: PWC
→ 3 miliardy dolarów na upskilling
pracowników, którzy są 3+ lat w organizacji
.
https://hrforecast.com/top-5-hr-trends-for-2021-and-beyond/
Trend: HR Deloitte zbadało:
→ zagrożenie: za wolno
→ rozwiązanie: zamiast „szeroko szkolić”,
wybrać najbardziej istotne skillsy – np. „self-
mastery” – nauczyć innych, jak się uczyć; lead
by example: pokazać, że każdy się uczy;
wprowadzić „learning culture”
.
https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/learning-in-the-digital-age.html
Trendy HR
Trend: nieumiejętne zwolnienia
→ nieprzygotowany pracownik, grupowy Zoom:
.
Offboarding
84% kandydatów doświadczyło „negative
offboarding” experience w 2020r.
.
https://www.recruitingbrief.com/2021/employer-branding/?open-article-id=15692707&article-title=offboarding--the-best-last-impression-of-your-employer-brand&blog-domain
→ zagrożenie: wpływa negatywnie na employer
branding, mniejsza pula kandydatów
→ rozwiązanie / case:
.
Skontaktuj się z nami
Bichl.Sandra@CareerAngels.eu
Zadrozna.Anna@CareerAngels.eu
i/lub znajdź nas na LinkedIn!
1 de 51

Recomendados

Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca? por
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?
Transparentna rekrutacja - dlaczego to się w ogóle opłaca?GoldenLine Sp. z o.o.
622 visualizações36 slides
Digital w hr marta dobrzanska por
Digital w hr marta dobrzanskaDigital w hr marta dobrzanska
Digital w hr marta dobrzanskaMarta Pawlak-Dobrzanska
658 visualizações40 slides
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywność por
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywnośćJak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywność
Jak optymalizować proces rekrutacyjny i zwiększać jego efektywnośćMarta Pawlak-Dobrzanska
487 visualizações45 slides
Ewolucja Społecznościowa czyli HR w Social Media. Maciej Mazurek por
Ewolucja Społecznościowa czyli HR w Social Media. Maciej MazurekEwolucja Społecznościowa czyli HR w Social Media. Maciej Mazurek
Ewolucja Społecznościowa czyli HR w Social Media. Maciej MazurekBee Talents - the best way to find talents in IT
1.3K visualizações28 slides
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry por
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gryIT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gry
IT-Leaders.pl - Zmieniamy zasady gryBarbara Kowalewska
61 visualizações14 slides
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnicka por
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnickaDobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnicka
Dobry pracodawca na spotkaniu z kandydatem marta dobrzanska izabela bartnickaMarta Pawlak-Dobrzanska
606 visualizações32 slides

Mais conteúdo relacionado

Similar a Trendy HR

Po co i jak korzystać z danych w HR? por
Po co i jak korzystać z danych w HR?Po co i jak korzystać z danych w HR?
Po co i jak korzystać z danych w HR?Marta Pawlak-Dobrzanska
1.1K visualizações39 slides
Digital HR_reInventHR_Marta Dobrzanska por
Digital HR_reInventHR_Marta DobrzanskaDigital HR_reInventHR_Marta Dobrzanska
Digital HR_reInventHR_Marta DobrzanskaMarta Pawlak-Dobrzanska
836 visualizações36 slides
Typologia kandydata pracownika por
Typologia kandydata pracownika Typologia kandydata pracownika
Typologia kandydata pracownika Career Angels
187 visualizações30 slides
Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusion por
Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusionTrendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusion
Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusionCareer Angels
32 visualizações6 slides
Jak mierzyc niemierzalne w HR? por
Jak mierzyc niemierzalne w HR?Jak mierzyc niemierzalne w HR?
Jak mierzyc niemierzalne w HR?Marta Pawlak-Dobrzanska
567 visualizações40 slides
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz... por
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...Donata Wiatrowska
601 visualizações30 slides

Similar a Trendy HR (20)

Po co i jak korzystać z danych w HR? por Marta Pawlak-Dobrzanska
Po co i jak korzystać z danych w HR?Po co i jak korzystać z danych w HR?
Po co i jak korzystać z danych w HR?
Marta Pawlak-Dobrzanska1.1K visualizações
Digital HR_reInventHR_Marta Dobrzanska por Marta Pawlak-Dobrzanska
Digital HR_reInventHR_Marta DobrzanskaDigital HR_reInventHR_Marta Dobrzanska
Digital HR_reInventHR_Marta Dobrzanska
Marta Pawlak-Dobrzanska836 visualizações
Typologia kandydata pracownika por Career Angels
Typologia kandydata pracownika Typologia kandydata pracownika
Typologia kandydata pracownika
Career Angels187 visualizações
Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusion por Career Angels
Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusionTrendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusion
Trendy HR, w tym zagrożenia: analityka HR oraz diversity & inclusion
Career Angels32 visualizações
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz... por Donata Wiatrowska
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
ReInventHR II - Dobry Pracodawca? Sprawdzam. Czyli o candidate experience prz...
Donata Wiatrowska601 visualizações
Talent Acquisition Marketing - Jak tworzyć i optymalizować kampanie marketing... por Eustachy Bielecki
Talent Acquisition Marketing - Jak tworzyć i optymalizować kampanie marketing...Talent Acquisition Marketing - Jak tworzyć i optymalizować kampanie marketing...
Talent Acquisition Marketing - Jak tworzyć i optymalizować kampanie marketing...
Eustachy Bielecki771 visualizações
Buduj swoją karierę z pomysłem por Agnieszka Piatkowska
Buduj swoją karierę z pomysłemBuduj swoją karierę z pomysłem
Buduj swoją karierę z pomysłem
Agnieszka Piatkowska212 visualizações
Trendy HR, w tym zagrożenia: ATS (Applicant Tracking System) i testy por Career Angels
Trendy HR, w tym zagrożenia: ATS (Applicant Tracking System) i testyTrendy HR, w tym zagrożenia: ATS (Applicant Tracking System) i testy
Trendy HR, w tym zagrożenia: ATS (Applicant Tracking System) i testy
Career Angels16 visualizações
Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery - Career Advisory - dzień otwarty por Career Angels
Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery - Career Advisory - dzień otwartyZarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery - Career Advisory - dzień otwarty
Zarządzanie rozwojem i zmianą ścieżki kariery - Career Advisory - dzień otwarty
Career Angels133 visualizações
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska por Marta Pawlak-Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta DobrzanskaCandidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Candidate experience w Polsce Marta Dobrzanska
Marta Pawlak-Dobrzanska326 visualizações
Design Thinking w obszarze HR por Mateusz Kaliszewski
Design Thinking w obszarze HR Design Thinking w obszarze HR
Design Thinking w obszarze HR
Mateusz Kaliszewski2.2K visualizações
Ankiety dla HR: Jak badać pracowników w organizacji? por Webankieta
Ankiety dla HR: Jak badać pracowników w organizacji?Ankiety dla HR: Jak badać pracowników w organizacji?
Ankiety dla HR: Jak badać pracowników w organizacji?
Webankieta170 visualizações
Trendy HR, w tym zagrożenia: rekrutacja wewnętrzna por Career Angels
Trendy HR, w tym zagrożenia: rekrutacja wewnętrznaTrendy HR, w tym zagrożenia: rekrutacja wewnętrzna
Trendy HR, w tym zagrożenia: rekrutacja wewnętrzna
Career Angels24 visualizações
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017 por Aleksander Banach
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Presentation NMS Agency Employer Branding Services 2017
Aleksander Banach55 visualizações
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools por Aleksander Banach
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting toolsInteractive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Interactive Agency NMS presentation 2017 Digital recruiting tools
Aleksander Banach167 visualizações
Kuszenie kandydata pasywnego marta dobrzanska brunch eb por Marta Pawlak-Dobrzanska
Kuszenie kandydata pasywnego marta dobrzanska brunch ebKuszenie kandydata pasywnego marta dobrzanska brunch eb
Kuszenie kandydata pasywnego marta dobrzanska brunch eb
Marta Pawlak-Dobrzanska1.6K visualizações
Rekrutacja w social media. Jak złowić najlepszy kandydatów? por Maja Gojtowska
Rekrutacja w social media. Jak złowić najlepszy kandydatów?Rekrutacja w social media. Jak złowić najlepszy kandydatów?
Rekrutacja w social media. Jak złowić najlepszy kandydatów?
Maja Gojtowska2.4K visualizações

Mais de Career Angels

Blog Post MaSi live_summary of October (1).pdf por
Blog Post MaSi live_summary of October (1).pdfBlog Post MaSi live_summary of October (1).pdf
Blog Post MaSi live_summary of October (1).pdfCareer Angels
18 visualizações31 slides
Market Signals – Global Job Market Trends – September 2023 summarized! por
Market Signals – Global Job Market Trends – September 2023 summarized!Market Signals – Global Job Market Trends – September 2023 summarized!
Market Signals – Global Job Market Trends – September 2023 summarized!Career Angels
24 visualizações31 slides
MaSi live summary of August por
MaSi live summary of AugustMaSi live summary of August
MaSi live summary of AugustCareer Angels
24 visualizações31 slides
Blog Post MaSi live_summary of June.pdf por
Blog Post MaSi live_summary of June.pdfBlog Post MaSi live_summary of June.pdf
Blog Post MaSi live_summary of June.pdfCareer Angels
22 visualizações31 slides
Market Signals – Global Job Market Trends – May 2023 summarized! por
Market Signals – Global Job Market Trends – May 2023 summarized!Market Signals – Global Job Market Trends – May 2023 summarized!
Market Signals – Global Job Market Trends – May 2023 summarized!Career Angels
35 visualizações31 slides
Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social media por
Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social mediaTrendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social media
Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social mediaCareer Angels
34 visualizações7 slides

Mais de Career Angels(20)

Blog Post MaSi live_summary of October (1).pdf por Career Angels
Blog Post MaSi live_summary of October (1).pdfBlog Post MaSi live_summary of October (1).pdf
Blog Post MaSi live_summary of October (1).pdf
Career Angels18 visualizações
Market Signals – Global Job Market Trends – September 2023 summarized! por Career Angels
Market Signals – Global Job Market Trends – September 2023 summarized!Market Signals – Global Job Market Trends – September 2023 summarized!
Market Signals – Global Job Market Trends – September 2023 summarized!
Career Angels24 visualizações
MaSi live summary of August por Career Angels
MaSi live summary of AugustMaSi live summary of August
MaSi live summary of August
Career Angels24 visualizações
Blog Post MaSi live_summary of June.pdf por Career Angels
Blog Post MaSi live_summary of June.pdfBlog Post MaSi live_summary of June.pdf
Blog Post MaSi live_summary of June.pdf
Career Angels22 visualizações
Market Signals – Global Job Market Trends – May 2023 summarized! por Career Angels
Market Signals – Global Job Market Trends – May 2023 summarized!Market Signals – Global Job Market Trends – May 2023 summarized!
Market Signals – Global Job Market Trends – May 2023 summarized!
Career Angels35 visualizações
Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social media por Career Angels
Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social mediaTrendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social media
Trendy HR, w tym zagrożenia: high volume i social media
Career Angels34 visualizações
Trendy HR, w tym zagrożenia: nagrywane rozmowy por Career Angels
Trendy HR, w tym zagrożenia: nagrywane rozmowyTrendy HR, w tym zagrożenia: nagrywane rozmowy
Trendy HR, w tym zagrożenia: nagrywane rozmowy
Career Angels24 visualizações
Market Signals – Global Job Market Trends – April 2023 summarized! por Career Angels
Market Signals – Global Job Market Trends – April 2023 summarized!Market Signals – Global Job Market Trends – April 2023 summarized!
Market Signals – Global Job Market Trends – April 2023 summarized!
Career Angels55 visualizações
Market Signals – Global Job Market Trends – March 2023 summarized! por Career Angels
Market Signals – Global Job Market Trends – March 2023 summarized!Market Signals – Global Job Market Trends – March 2023 summarized!
Market Signals – Global Job Market Trends – March 2023 summarized!
Career Angels33 visualizações
Trendy HR i zagrożenia - smartfonizacja, LI, por Career Angels
Trendy HR i zagrożenia - smartfonizacja, LI,Trendy HR i zagrożenia - smartfonizacja, LI,
Trendy HR i zagrożenia - smartfonizacja, LI,
Career Angels311 visualizações
HR trends and their threats: smartphonization, LinkedIn, ESG por Career Angels
HR trends and their threats: smartphonization, LinkedIn, ESGHR trends and their threats: smartphonization, LinkedIn, ESG
HR trends and their threats: smartphonization, LinkedIn, ESG
Career Angels320 visualizações
Trendy HR, w tym zagrożenia: Chatboty por Career Angels
Trendy HR, w tym zagrożenia: ChatbotyTrendy HR, w tym zagrożenia: Chatboty
Trendy HR, w tym zagrożenia: Chatboty
Career Angels261 visualizações
Market Signals – Global Job Market Trends – February 2023 summarized! por Career Angels
Market Signals – Global Job Market Trends – February 2023 summarized!Market Signals – Global Job Market Trends – February 2023 summarized!
Market Signals – Global Job Market Trends – February 2023 summarized!
Career Angels58 visualizações
HR trends and their threats: Chatbots por Career Angels
HR trends and their threats: ChatbotsHR trends and their threats: Chatbots
HR trends and their threats: Chatbots
Career Angels263 visualizações
Trendy HR, w tym zagrożenia: Employer Branding por Career Angels
Trendy HR, w tym zagrożenia: Employer BrandingTrendy HR, w tym zagrożenia: Employer Branding
Trendy HR, w tym zagrożenia: Employer Branding
Career Angels221 visualizações
Co mogą zrobić firmy, aby zatrzymać liderów? por Career Angels
Co mogą zrobić firmy, aby zatrzymać liderów?Co mogą zrobić firmy, aby zatrzymać liderów?
Co mogą zrobić firmy, aby zatrzymać liderów?
Career Angels27 visualizações
What can organizations do to retain Senior Talents? por Career Angels
What can organizations do to retain Senior Talents?What can organizations do to retain Senior Talents?
What can organizations do to retain Senior Talents?
Career Angels29 visualizações
Czego pragnie kadra zarządzająca? por Career Angels
Czego pragnie kadra zarządzająca?Czego pragnie kadra zarządzająca?
Czego pragnie kadra zarządzająca?
Career Angels43 visualizações
What do Senior Executives want? por Career Angels
What do Senior Executives want?What do Senior Executives want?
What do Senior Executives want?
Career Angels32 visualizações
Czego pragną pracownicy w dzisiejszych czasach? por Career Angels
Czego pragną pracownicy w dzisiejszych czasach?Czego pragną pracownicy w dzisiejszych czasach?
Czego pragną pracownicy w dzisiejszych czasach?
Career Angels46 visualizações

Trendy HR

 • 1. Trendy HR – zagrożenia / rozwiązania / case’y Anna Zadrożna & Sandra Bichl www.CareerAngels.eu Status: 04.2021
 • 2. Sandra Bichl & Career Angels ● 2002-2007 Executive Search + Marketing & Sales ● Od 2010 Career Angels = 7 000+ osób z całej Europy skorzystało z naszych porad i wsparcia w zakresie zarządzania karierą i procesów poszukiwania pracy ● Od 2014 wykładowca w szkołach biznesu (Mediolan, Wiedeń, Bruksela, Mannheim itd.) ● Od 2017 certyfikowany konsultant Decision Dynamics z narzędzi „Career View” i „Culture View” www.linkedin.com/in/sandrabichl/ Bichl.Sandra@CareerAngels.eu
 • 3. Anna Zadrożna & Career Angels ● 2001-2016 Executive Search (Hudson) + HR Manager (BDO, LOT, Getin Holding, PKP Intercity) ● Od 2011 Career Angels ● Od 2016 wykładowca w Szkole Biznesu Politechniki Warszawskiej ● Od 2017 certyfikowany konsultant Decision Dynamics z narzędzi: „Career View” i „Culture View” www.linkedin.com/in/zadroznaanna/ Zadrozna.Anna@CareerAngels.eu
 • 4. Metodologia Metodologia opracowana dzięki m.in. zbieraniu danych (5 000+ headhunterów, prawie 20 000 decydentów) = nie nasza osobista / zawodowa opinia ∑ ok. 25 000 osób = nie deklaracja, ale rzeczywista reakcja
 • 6. Cykl ● 15+ trendów ● ~30 zagrożeń ● 7 case’ów ● 30+ statystyk z lat 2020-21
 • 8. Trend: +10% więcej firm posiada strategię EB 47% mniejszy oraz 5% brak budżetu → zagrożenia: ● powierzchowne traktowanie: rozumiane jako działania PR, ładne grafiki; programy benefitowe; tylko pod rekrutację ● działania prowadzone tylko przez HR / marketing ● nierealistyczne oczekiwania kandydatów → rotacja ● brak segmentacji kandydatów i pracowników . https://hrminstitute.pl/employer-branding-wazny-w-kazdych-czasach/ Employer Branding
 • 9. → rozwiązanie: edukacja HR, edukacja biznesu, edukacja marketingu . Grafika: https://www.digitalhrtech.com/employer-branding-examples/
 • 10. → rozwiązanie: edukacja HR, edukacja biznesu, edukacja marketingu . Źródło: Career Angels, Decision Dynamics
 • 11. Więcej o Decision Dynamics Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o rozwoju kultury organizacyjnej, segmentacji kandydatów / pracowników, możesz więcej przeczytać tutaj: www.CareerAngels.eu/b2b/career-culture Albo umów się na bezpłatną, niezobowiązującą rozmowę z nami!
 • 12. Trend: więcej mądrych chatbotów w kontakcie z kandydatami: 73% kandydatów nie zorientowało się, że rozmawia z AI → zagrożenie: 38% respondentów woli rozmawiać z człowiekiem = utrata potencjalnych kandydatów → rozwiązanie: udostępnione FAQ, by każdy sam mógł przeczytać odpowiedzi, które i tak są zakodowane w chatbocie . https://kodabots.com/blog/chatbot-statystyki/ https://www.selectsoftwarereviews.com/buyer-guide/hr-chat-bots Chatboty
 • 13. Case: wybrane statystyki dostawców rozwiązań chatbotów XOR: ● o 33% krótsze rekrutacje ● o 50% niższe koszty ● 90% NPS od kandydatów Ideal: ● mniejsza rotacja o 20% . https://www.selectsoftwarereviews.com/buyer-guide/hr-chat-bots
 • 14. Case: Budimex & Emplobot 1. miesiąc → 25% odwiedzających stronę rozpoczęło rozmowę z Emplobotem (2018) pierwsze 3 miesiące → 630 z 1000 osób, które rozpoczęły rozmowę z chatbotem = dopasowane do procesów rekrutacyjnych w firmie 100 kandydatów zaproszonych na spotkania . https://hrstandard.pl/2018/09/04/chatbot-rekrutacyjny-kontra-rynek-pracownika/
 • 15. Career Angels: FAQ zamiast screening call „Naprawdę doceniam, jak zoptymalizowaliście Wasz proces rekrutacji dla maksymalnej efektywności. Treściwy plik FAQ, który kandydat otrzymuje na tym etapie, to wspaniały pomysł. Przejrzałem cały dokument, sprawdziłem też Waszą stronę internetową jeszcze raz – i nie mogę oprzeć się wrażeniu, że naprawdę do siebie pasujemy.” Oszczędność: ~0,5h na kandydata . Źródło: odpowiedź od jednego z naszych kandydatów.
 • 16. Trend: ponad miliard poszukiwań pracy miesięcznie; prawie 90% kandydatów korzysta z komórki, by wyszukać ogłoszenia → zagrożenie: obecne platformy / strony karierowe nie są dostosowane pod mobile → utrata kandydatów → rozwiązanie: ścisła współpraca z IT . https://www.smartrecruiters.com/resources/glossary/mobile-recruiting/ Career Angels https://www.pulshr.pl/rekrutacja/rekrutacja-2021-roku-oto-cztery-trendy-ktore-zostana-w-hr-na-dluzej,78191.html? https://www.topresume.com/career-advice/what-is-an-ats-resume Smartfonizacja
 • 17. Trend: 87% rekruterów korzysta regularnie z LinkedIn; w sumie: 95%+ → zagrożenie: skontaktowany kandydat nie dostaje odpowiedzi → źle wpływa na EB (też jeśli to robi agencja w imieniu klienta) → rozwiązania: ● stosowanie zasady Inbox 0 także na LinkedIn ● zapisać w umowie z agencją gwarancję odpowiedzi wszystkim kandydatom . LinkedIn
 • 19. Trend: 95%+ międzynarodowych korporacji korzysta z ATS; 60-70% rekrutacji na stanowiska managerskie i executives via ATS → zagrożenie: niewłaściwy dobór kandydatów ze względów technicznych, ponieważ większość ATS jest „bardziej A niż I” = odsiewa „dobre CV” → rozwiązanie: przeglądać odrzuconych kandydatów ręcznie jako część procesu . https://www.rp.pl/Poszukiwanie-pracy/304029987-Mobilna-fala-rekrutacji.html; Career Angels ATS
 • 20. Trend: 95%+ międzynarodowych korporacji korzysta z ATS; 60-70% rekrutacji na stanowiska managerskie i executives via ATS → zagrożenie: niski candidate experience, jeśli proces zaaplikowania nie jest wystarczająco „szybki i prosty” (często do 1h / ogłoszenie) → rozwiązanie: dla kluczowych stanowisk pozwolić na alternatywne aplikowanie, przesyłając CV mailowo . https://www.topresume.com/career-advice/what-is-an-ats-resume; Career Angels
 • 21. Case: Amazon rezygnuje z AI → AI preferowało mężczyzn niż kobiety przy wyborze kandydatów (częściej mieli więcej doświadczenia technicznego w CV) → system AI bazował w rekrutacji na danych historycznych . https://www.bbc.com/news/business-55932977
 • 22. Trend: rozmowy kwalifikacyjne przez mobile → zagrożenie: 67% kobiet nie czuje się komfortowo podczas video interview przez komórkę → rozwiązanie: zapewnić alternatywne możliwości: Zoom, Skype, itd. Zasada: rekrutacja powinna odzwierciedlać faktyczne, docelowe warunki pracy . https://www.rp.pl/Poszukiwanie-pracy/304029987-Mobilna-fala-rekrutacji.html Rozmowy via mobile
 • 23. Trend: 18% firm korzysta z testów psychometrycznych podczas rekrutacji = +10-15% roczny wzrost; >80% firm Fortune 500 korzysta z testów online dla stanowisk C-level → zagrożenie: źle dobrany test (Perso.in) → rozwiązanie: rzetelne testy kompetencyjne poprzedzone porządną analityką → identyfikacja poprawnie skalibrowanych benchmarków; zbadanie obecnego zespołu pod kątem wspólnego mianownika . https://perso.in/blog/testy-psychologiczne-w-rekrutacji/ https://www.paycor.com/resource-center/using-pre-hire-testing-assessment-when-hiring https://blog.mettl.com/10-companies-using-psychometric-testing/ Testy
 • 24. Case: Career Angels → rotacja zredukowana z 30-50% do 0% → Gallup: „recruit for reliability” → talenty naszego teamu wspierającego w “Executing”! . Testy
 • 25. Trend: nagrywane rozmowy kwalifikacyjne – analiza z wykorzystaniem AI → HireVue przeprowadziło 3,8 m rozmów; AI zastąpi 16% stanowisk w rekrutacji przed 2029 (2019) → zagrożenie: zgody RODO → rozwiązanie: współpraca z prawnikami . https://www.bbc.com/news/business-55932977 AI w interviews
 • 26. Trend: nagrywane rozmowy kwalifikacyjne – analiza z wykorzystaniem AI → HireVue przeprowadziło 3,8 m rozmów; AI zastąpi 16% stanowisk w rekrutacji przed 2029 (2019) → zagrożenie: większy stres kandydatów; gorszy performance → rozwiązanie: pozwolić na „test round” albo powtórzenie nagrania . https://www.bbc.com/news/business-55932977 AI w interviews
 • 27. Trend: rekrutacja wewnętrznych kandydatów wzrosła o 20% od 03.2020 → zagrożenie: przekonanie pracownika, że sama wiedza i znajomość zasad panujących w organizacji doprowadzą go do pozytywnego zakończenia procesu rekrutacji; konflikty pomiędzy działami / managerami: „zabrałeś mi dobrego pracownika” → rozwiązanie: otwarta / transparentna komunikacja wokół zasad i oczekiwań . Źródło: LinkedIn Internal candidates
 • 28. Case: L’Oréal → problem: zbyt dużo pracowników odchodziło; nie mieli świadomości, jakie są możliwości wewnątrz organizacji → rozwiązanie: otwarta / transparentna komunikacja; dedykowany portal → wynik: 75% otwartych rekrutacji jest zamkniętych dzięki wewnętrznym kandydatom . Źródło: LinkedIn
 • 29. Trend: szukanie idealnych kandydatów „plug & play”, którzy stanowią mniejsze ryzyko → zagrożenie: ominięcie wartościowego kandydata przez odhaczanie wymagań na podstawie CV → rozwiązanie: skupienie się na kompetencjach, nie CV; kompletna zmiana myślenia o kandydatach przez pryzmat np. roli lub wieku: „zatrudnię dyrektora na stanowisko eksperckie” . Plug & play
 • 30. CV vs. kompetencje Dyrektor HR Coach Kariery Doradca Kariery Na „papierze” idealny kandydat może być kimś innym niż po testach kompetencyjnych! Nie daj się uwieść CV! CV: Kompetencje:
 • 31. Trend: ghost’owanie po stronie pracodawcy → zagrożenie: 40-55% firm „znika” z procesu rekrutacyjnego (też agencje, które reprezentują klienta) → negatywny employer branding → rozwiązanie: wprowadzić lepsze procedury; skorzystać z zautomatyzowanych rozwiązań do odrzucenia kandydata; zapisać w umowie z agencją, by zagwarantować brak ghostingu . Ghosting
 • 32. Trend: ghost’owanie po stronie kandydata; 30-60% znika (na różnych etapach) → zagrożenie: mniejsza pula kandydatów → rozwiązanie: dopasować proces: odpowiedź dla kandydatów w ciągu 24h; wpisać „ghosting clause” do ogłoszenia .
 • 33. Trend: 70% kandydatów chce pracować dla firmy, która dba o szeroko rozumianą różnorodność i równość → zagrożenie: 47% rekruterów nie jest rozliczanych z KPI’ów DE&I → confidential case: amerykańska firma IT → rozwiązanie: wprowadzić KPIs wraz z edukacją zaangażowanych stron; dopasowanie KPI do realiów danego rynku . https://www.shrm.org/resourcesandtools/hr-topics/talent-acquisition/pages/2021-recruiting-trends-shaped-by-covid-19.aspx Diversity, Equity & Inclusion
 • 34. Trend: większa analityka HR, ale nadal tylko 34% Działów HR opiera swoje decyzje o dane → zagrożenie: podejmowane decyzje bez dostępu i/lub wykorzystania pełnych danych → rozwiązanie: wprowadzić zbieranie i analizowane danych – nawet proste: długość procesu rekrutacyjnego, liczba zghostowanych kandydatów, itd. . https://wskaznikihr.pl/biblioteka/jak_zrobic_praktyczny_uzytek_z_analityki_hr__ce74c92f Analityka HR
 • 36. Trend: wirtualny onboarding → zagrożenia: ● brak przekazania kultury organizacyjnej = niższa lojalność ● źle = 2x wyższa rotacja, ~ podwójny koszt → rozwiązanie: bardzo dobrze rozplanowany i przygotowany onboarding z wykorzystaniem różnych mediów: mail, e-learning, video rozmowy, onboarding buddy, opisane procedury i zasady . Online onboarding
 • 38. Trend: zdalne zarządzanie → zagrożenia: braki kompetencyjne wśród managerów, brak wprowadzonych Best Practices, brak płynnej obsługi sprzętu i rozwiązań, brak edukacji w obszarze bezpieczeństwa IT → rozwiązanie: edukacja, edukacja, edukacja . Remote management
 • 39. Trend: zdalne prowadzenie zespołu → zagrożenie: bardzo trudne bez odpowiednich umiejętności „remote management”; wolna reakcja organizacji → rozwiązanie: edukacja, edukacja, edukacja . Remote leadership
 • 40. Trend… zagwostka: monitorować czy ufać? → zagrożenie: zbyt rygorystyczne monitorowanie pracowników przez narzędzia IT albo micro- management vs. pracownicy, którzy się buntują → rozwiązanie: wypracowanie nowych regulacji prawnych / wewnętrznych procedur . Remote work
 • 41. Trend: coraz większa świadomość, więcej (częściowo) dedykowanych stanowisk → zagrożenie: wdrożenie bez odpowiedniego przygotowania zespołów i managerów → konflikty, nieporozumienia → gorszy performance → rozwiązanie: edukacja . Diversity, Equity & Inclusion
 • 42. Trend: podniesienie kwalifikacji pracowników 14% (2019) vs. 38% (2020) . Up/Re-skilling https://business.udemy.com/resources/2021-workplace-learning-trends-report/
 • 44. .
 • 45. Case: PWC → 3 miliardy dolarów na upskilling pracowników, którzy są 3+ lat w organizacji . https://hrforecast.com/top-5-hr-trends-for-2021-and-beyond/
 • 46. Trend: HR Deloitte zbadało: → zagrożenie: za wolno → rozwiązanie: zamiast „szeroko szkolić”, wybrać najbardziej istotne skillsy – np. „self- mastery” – nauczyć innych, jak się uczyć; lead by example: pokazać, że każdy się uczy; wprowadzić „learning culture” . https://www2.deloitte.com/us/en/insights/focus/human-capital-trends/2017/learning-in-the-digital-age.html
 • 48. Trend: nieumiejętne zwolnienia → nieprzygotowany pracownik, grupowy Zoom: . Offboarding
 • 49. 84% kandydatów doświadczyło „negative offboarding” experience w 2020r. . https://www.recruitingbrief.com/2021/employer-branding/?open-article-id=15692707&article-title=offboarding--the-best-last-impression-of-your-employer-brand&blog-domain
 • 50. → zagrożenie: wpływa negatywnie na employer branding, mniejsza pula kandydatów → rozwiązanie / case: .
 • 51. Skontaktuj się z nami Bichl.Sandra@CareerAngels.eu Zadrozna.Anna@CareerAngels.eu i/lub znajdź nas na LinkedIn!