O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Avoin ja varmennettu
tietoketju turvaa
Suoja-Expertin
toimintaa
Seuraa meitä
www.twitter.com/CanonBusinessFI
www.youtube.c...
Arkistointiratkaisu integroitiin Therefore NAV
Connectorin avulla toiminnanohjausjärjestelmään ja
samaan kokonaisuuteen yh...
Arkistointiratkaisu integroitiin Therefore NAV
Connectorin avulla toiminnanohjausjärjestelmään ja
samaan kokonaisuuteen yh...
Avoin ja varmennettu
tietoketju turvaa
Suoja-Expertin
toimintaa
Seuraa meitä
www.twitter.com/CanonBusinessFI
www.youtube.c...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Avoin ja varmennettu tietoketju turvaa Suoja-Expertin toimintaa

1.138 visualizações

Publicada em

Suoja-Expertin toiminnanohjausjärjestelmän uudistus ja siihen integroitu dokumentinhallinta- ja arkistointiratkaisu hoidettiin Canonin ja Mavisystemsin yhteistoimituksena. Lue lisää osoitteessa canon.fi/dokumentinhallinta tai ota yhteyttä: demand@canon.fi.

Publicada em: Negócios
  • Seja o primeiro a comentar

Avoin ja varmennettu tietoketju turvaa Suoja-Expertin toimintaa

  1. 1. Avoin ja varmennettu tietoketju turvaa Suoja-Expertin toimintaa Seuraa meitä www.twitter.com/CanonBusinessFI www.youtube.com/CanonBusinessFI www.linkedin.com/company/canon-oy www.slideshare.net/CanonBusinessFI www.canon.fi/business-bytes/ Canon Oy Huopalahdentie 24, PL 1 00351 Helsinki puhelin 010 544 20 canon.fi Haluatko jutella siitä miten me voimme auttaa sinua hallitsemaan tietoa? Ota yhteyttä: demand@canon.fi. Lisätietoa saat myös osoitteesta: canon.fi/dokumentinhallinta Suoja-Expert Oy on kotimainen väestönsuoja-alan yritys, joka suunnittelee ja valmistaa väestönsuojissa käytettäviä tuotteita ja laitteita. Suoja-Expert kuuluu International Defense Group -konserniin. Canon on Suoja-Expertin pitkäaikainen kumppani ja tulostimien päätoimittaja vuodesta 1984 lähtien. Mavisystems Oy on 1992 perustettu vaativiin toimin- nanohjausjärjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaiden kilpailukykyä parantavat ratkaisut Mavi- systems Oy toteuttaa Microsoft Dynamics NAV-ohjel- mistolla, josta Mavisystems Oy:llä on yli 150 projekti- toimituksen kokemus. Avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedon katkeamatto- muus – näitä tavoitteita vasten toteutettiin Suoja-Expertin toiminnan- ohjausjärjestelmän uudistus ja siihen integroitu dokumentinhallinta- ja arkistointiratkaisu Canonin ja Mavisystemsin yhteistoimituksena. ”Arkistoinnin on oltava niin helppoa, ettei työntekijä edes huomaa sen tapahtuvan.” Harri Väistö toimitusjohtaja Suoja-Expert Oy
  2. 2. Arkistointiratkaisu integroitiin Therefore NAV Connectorin avulla toiminnanohjausjärjestelmään ja samaan kokonaisuuteen yhdistettiin Optiscanin mo- biilikäyttöinen Abakus-työnohjausjärjestelmä. Suoja-Expertille oli tärkeää, että kukin järjestel- mä toimii itsenäisesti ja on erikseen päivitettävissä tarpeen mukaan. Tämä toi huomattavaa kustannuste- hokkuutta ja ketteryyttä tulevaisuuden kannalta. Kokonaisratkaisun kehittäminen on jatkuvaa, joten Suoja-Expert solmi kaikkien kolmen toimijan kanssa jatkuvan ylläpitosopimuksen. Uusia toiminnal- lisuuksia ja laajennuksia on tarkoitus ottaa mukaan aina tarvittaessa. Canonin kanssa aletaan seuraavak- si integroida sähköisen allekirjoituksen ratkaisua jo aikaansaatuun kokonaisuuteen. Yrityksen toiminta on turvattu, kun kaikki tiedot ovat tallessa Suoja-Expert sai koko konsernin käyttöön mobiili- käyttöisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä siihen integroidun dokumentinhallinta- ja arkistointiratkaisun. Nyt koko henkilöstö, myyjistä hallintoon, käyttää uutta, tehokasta ja toimintaa ohjaavaa järjestelmää. Asentajat saavat havaintonsa ja raporttinsa taltioi- tua suoraan asennuskohteissa ja tiedot tallentuvat automaattisesti oikeisiin paikkoihin. Myyjille urakka- tarjousten tekeminen on aiempaa vaivattomampaa standardimuotoisten dokumenttien ja automatisoi- dun prosessin ansiosta. – Kenenkään aivoja ei voida kopioida ja siirtää kaikkea osaamista, tietoa ja ammattitaitoa talteen. Mutta nyt kaikkeen sähköisesti sovittuun tietoon voi- daan aina tarvittaessa palata, Väistö tiivistää. Suoja-Expertin toiminnanohjaus ja raportointi ovat huomattavasti parantuneet. Yritys pystyy myös tarjoamaan entistä asiakaslähtöisempää palvelua: kun kohteessa saadaan asennus valmiiksi, automatisoitu prosessi hakee tarvittavat tiedot taustajärjestelmistä ja kuitattu, allekirjoitettu viranomaispöytäkirja lähtee asiakkaalle. Rutiinitehtävien hoitamiseen liittyvät ma- nuaaliset työvaiheet ovat vähentyneet, jolloin kaikki voivat käyttää aikansa asiakkaille lisäarvoa tuotta- vaan työhön. Uusi kokonaisratkaisu mahdollistaa Suoja-Exper- tin kilpailukyvyn parantamisen ja tukee koko kon- sernin valmiuksia tehostaa toimintaansa ja kehittyä edelleen. ”Suoja-Expert on erittäin innovatiivinen yritys. He vaativat sekä itseltään että yhteistyö- kumppaneiltaan sitoutumista ja vahvaa panosta.” Bror Öberg hallituksen puheenjohtaja Mavisystems Oy Mavisystemsin ja Canonin yhteistoimitus: mobiilikäyttöinen ERP ja automatisoitu tiedonarkistointi Mavisystems uudisti Suoja-Expertin toiminnanohjaus- järjestelmän tuomalla urakkatarjoukset, tuotannon ohjauksen, logistiikan, taloushallinnon ja kannatta- vuudenseurantaraportit Microsoft Dynamics NAV -järjestelmään. Canon suunnitteli toiminnanohjaukseen liittyvien prosessien tueksi Therefore-pohjaisen dokumentin- hallinnan ja -arkistoinnin ratkaisun. – Toiminnanohjaukseen liittyvät prosessit nou- dattavat aina pitkälti samaa kaavaa, mutta yritysten tavat tuottaa dataa vaihtelevat. Haaste on tähän yk- silölliseen toimintatapaan perehtymisessä, selventää Saila Ahlqvist Canonilta. Kun arkistointi bisneskriittisten prosessien osalta oli valmis, laajennettiin dokumentinhallin- ta myös liiketoiminnan tukiprosesseihin. Prosessit suunniteltiin mahdollisimman sujuviksi ja aiemmin manuaaliset ja paljon aikaa vieneet työvaiheet auto- matisoitiin. Suoja-Expertin asennuskohteisiin liittyy myös paljon laatudokumentteja, joiden luotettava arkistoi- minen on toiminnan perusedellytys. – Halusimme arkistoida kaiken sähköisesti liikku- van tiedon automaattisesti – sekä meiltä ulospäin lähtevän ja sisään tulevan viestiliikenteen, Harri kertoi. ERP-uudistuksella ja arkistoinnilla haettiin tiedon katkeamattomuutta ja yritysriskin hallintaa Suoja-Expert Oy on kotimainen väestönsuoja-alan yritys, jonka toiminta edellyttää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Toimitusjohtaja Harri Väistö näki, että työn sujuvuutta voitaisiin huomattavasti lisätä uudistamalla toiminnanohjausjärjestelmä mobiilikäyt- töiseksi. – Kun kaikki tieto on helposti saatavilla myös asennuskohteissa, on tarjousten tekeminen, asen- nusten suunnittelu- ja valmistustyö, toimitukset ja raportointi mahdollisimman sujuvaa, Väistö selventää. Suoja-Expert kilpailutti muutaman johtavan ERP-toimittajan hakiessaan kokonaisjärjestelmää, jolla voidaan hallita sähköpostikirjeenvaihtoa ja viran- omaisdokumentaatiota sekä tehdä taloudellisesta seurannasta mahdollisimman läpinäkyvää. Mavisystems ehdotti Microsoft Dynamics NAV -pohjaista toiminnanohjausjärjestelmää täydennet- tynä Optiscanin mobiilikäyttöisellä työnohjauksella ja Canonin dokumentinhallinta- ja arkistointijärjestel- mällä. Ratkaisu oli kokonaisuudeltaan toimivin, sisäl- löltään luovin ja hinnoittelultaan kilpailukykyisin. – Meillä oli aiempaa kokemusta yhteistyöstä Canonin kanssa ja näistä saatujen positiivisten koke- muksien vuoksi halusimme heidät kumppaniksi tähän- kin projektiin, kertoo Bror Öberg Mavisystemsiltä. ”Olennaista on ymmärtää asiakkaan tarve ja suunnitella toteutus sen mukaan. Avain on olemassa olevien käytäntöjen selvittämisessä ja haastamisessa.” Saila Ahlqvist Business Consult informaationhallinnan asiantuntija Canon Oy Prosessit suunni- teltiin mahdollisimman sujuviksi ja aiemmin manuaaliset ja paljon aikaa vieneet työvaiheet automatisoitiin.
  3. 3. Arkistointiratkaisu integroitiin Therefore NAV Connectorin avulla toiminnanohjausjärjestelmään ja samaan kokonaisuuteen yhdistettiin Optiscanin mo- biilikäyttöinen Abakus-työnohjausjärjestelmä. Suoja-Expertille oli tärkeää, että kukin järjestel- mä toimii itsenäisesti ja on erikseen päivitettävissä tarpeen mukaan. Tämä toi huomattavaa kustannuste- hokkuutta ja ketteryyttä tulevaisuuden kannalta. Kokonaisratkaisun kehittäminen on jatkuvaa, joten Suoja-Expert solmi kaikkien kolmen toimijan kanssa jatkuvan ylläpitosopimuksen. Uusia toiminnal- lisuuksia ja laajennuksia on tarkoitus ottaa mukaan aina tarvittaessa. Canonin kanssa aletaan seuraavak- si integroida sähköisen allekirjoituksen ratkaisua jo aikaansaatuun kokonaisuuteen. Yrityksen toiminta on turvattu, kun kaikki tiedot ovat tallessa Suoja-Expert sai koko konsernin käyttöön mobiili- käyttöisen toiminnanohjausjärjestelmän sekä siihen integroidun dokumentinhallinta- ja arkistointiratkaisun. Nyt koko henkilöstö, myyjistä hallintoon, käyttää uutta, tehokasta ja toimintaa ohjaavaa järjestelmää. Asentajat saavat havaintonsa ja raporttinsa taltioi- tua suoraan asennuskohteissa ja tiedot tallentuvat automaattisesti oikeisiin paikkoihin. Myyjille urakka- tarjousten tekeminen on aiempaa vaivattomampaa standardimuotoisten dokumenttien ja automatisoi- dun prosessin ansiosta. – Kenenkään aivoja ei voida kopioida ja siirtää kaikkea osaamista, tietoa ja ammattitaitoa talteen. Mutta nyt kaikkeen sähköisesti sovittuun tietoon voi- daan aina tarvittaessa palata, Väistö tiivistää. Suoja-Expertin toiminnanohjaus ja raportointi ovat huomattavasti parantuneet. Yritys pystyy myös tarjoamaan entistä asiakaslähtöisempää palvelua: kun kohteessa saadaan asennus valmiiksi, automatisoitu prosessi hakee tarvittavat tiedot taustajärjestelmistä ja kuitattu, allekirjoitettu viranomaispöytäkirja lähtee asiakkaalle. Rutiinitehtävien hoitamiseen liittyvät ma- nuaaliset työvaiheet ovat vähentyneet, jolloin kaikki voivat käyttää aikansa asiakkaille lisäarvoa tuotta- vaan työhön. Uusi kokonaisratkaisu mahdollistaa Suoja-Exper- tin kilpailukyvyn parantamisen ja tukee koko kon- sernin valmiuksia tehostaa toimintaansa ja kehittyä edelleen. ”Suoja-Expert on erittäin innovatiivinen yritys. He vaativat sekä itseltään että yhteistyö- kumppaneiltaan sitoutumista ja vahvaa panosta.” Bror Öberg hallituksen puheenjohtaja Mavisystems Oy Mavisystemsin ja Canonin yhteistoimitus: mobiilikäyttöinen ERP ja automatisoitu tiedonarkistointi Mavisystems uudisti Suoja-Expertin toiminnanohjaus- järjestelmän tuomalla urakkatarjoukset, tuotannon ohjauksen, logistiikan, taloushallinnon ja kannatta- vuudenseurantaraportit Microsoft Dynamics NAV -järjestelmään. Canon suunnitteli toiminnanohjaukseen liittyvien prosessien tueksi Therefore-pohjaisen dokumentin- hallinnan ja -arkistoinnin ratkaisun. – Toiminnanohjaukseen liittyvät prosessit nou- dattavat aina pitkälti samaa kaavaa, mutta yritysten tavat tuottaa dataa vaihtelevat. Haaste on tähän yk- silölliseen toimintatapaan perehtymisessä, selventää Saila Ahlqvist Canonilta. Kun arkistointi bisneskriittisten prosessien osalta oli valmis, laajennettiin dokumentinhallin- ta myös liiketoiminnan tukiprosesseihin. Prosessit suunniteltiin mahdollisimman sujuviksi ja aiemmin manuaaliset ja paljon aikaa vieneet työvaiheet auto- matisoitiin. Suoja-Expertin asennuskohteisiin liittyy myös paljon laatudokumentteja, joiden luotettava arkistoi- minen on toiminnan perusedellytys. – Halusimme arkistoida kaiken sähköisesti liikku- van tiedon automaattisesti – sekä meiltä ulospäin lähtevän ja sisään tulevan viestiliikenteen, Harri kertoi. ERP-uudistuksella ja arkistoinnilla haettiin tiedon katkeamattomuutta ja yritysriskin hallintaa Suoja-Expert Oy on kotimainen väestönsuoja-alan yritys, jonka toiminta edellyttää läpinäkyvyyttä ja vastuullisuutta. Toimitusjohtaja Harri Väistö näki, että työn sujuvuutta voitaisiin huomattavasti lisätä uudistamalla toiminnanohjausjärjestelmä mobiilikäyt- töiseksi. – Kun kaikki tieto on helposti saatavilla myös asennuskohteissa, on tarjousten tekeminen, asen- nusten suunnittelu- ja valmistustyö, toimitukset ja raportointi mahdollisimman sujuvaa, Väistö selventää. Suoja-Expert kilpailutti muutaman johtavan ERP-toimittajan hakiessaan kokonaisjärjestelmää, jolla voidaan hallita sähköpostikirjeenvaihtoa ja viran- omaisdokumentaatiota sekä tehdä taloudellisesta seurannasta mahdollisimman läpinäkyvää. Mavisystems ehdotti Microsoft Dynamics NAV -pohjaista toiminnanohjausjärjestelmää täydennet- tynä Optiscanin mobiilikäyttöisellä työnohjauksella ja Canonin dokumentinhallinta- ja arkistointijärjestel- mällä. Ratkaisu oli kokonaisuudeltaan toimivin, sisäl- löltään luovin ja hinnoittelultaan kilpailukykyisin. – Meillä oli aiempaa kokemusta yhteistyöstä Canonin kanssa ja näistä saatujen positiivisten koke- muksien vuoksi halusimme heidät kumppaniksi tähän- kin projektiin, kertoo Bror Öberg Mavisystemsiltä. ”Olennaista on ymmärtää asiakkaan tarve ja suunnitella toteutus sen mukaan. Avain on olemassa olevien käytäntöjen selvittämisessä ja haastamisessa.” Saila Ahlqvist Business Consult informaationhallinnan asiantuntija Canon Oy Prosessit suunni- teltiin mahdollisimman sujuviksi ja aiemmin manuaaliset ja paljon aikaa vieneet työvaiheet automatisoitiin.
  4. 4. Avoin ja varmennettu tietoketju turvaa Suoja-Expertin toimintaa Seuraa meitä www.twitter.com/CanonBusinessFI www.youtube.com/CanonBusinessFI www.linkedin.com/company/canon-oy www.slideshare.net/CanonBusinessFI www.canon.fi/business-bytes/ Canon Oy Huopalahdentie 24, PL 1 00351 Helsinki puhelin 010 544 20 canon.fi Haluatko jutella siitä miten me voimme auttaa sinua hallitsemaan tietoa? Ota yhteyttä: demand@canon.fi. Lisätietoa saat myös osoitteesta: canon.fi/dokumentinhallinta Suoja-Expert Oy on kotimainen väestönsuoja-alan yritys, joka suunnittelee ja valmistaa väestönsuojissa käytettäviä tuotteita ja laitteita. Suoja-Expert kuuluu International Defense Group -konserniin. Canon on Suoja-Expertin pitkäaikainen kumppani ja tulostimien päätoimittaja vuodesta 1984 lähtien. Mavisystems Oy on 1992 perustettu vaativiin toimin- nanohjausjärjestelmiin erikoistunut asiantuntijayritys. Asiakkaiden kilpailukykyä parantavat ratkaisut Mavi- systems Oy toteuttaa Microsoft Dynamics NAV-ohjel- mistolla, josta Mavisystems Oy:llä on yli 150 projekti- toimituksen kokemus. Avoimuus, läpinäkyvyys ja tiedon katkeamatto- muus – näitä tavoitteita vasten toteutettiin Suoja-Expertin toiminnan- ohjausjärjestelmän uudistus ja siihen integroitu dokumentinhallinta- ja arkistointiratkaisu Canonin ja Mavisystemsin yhteistoimituksena. ”Arkistoinnin on oltava niin helppoa, ettei työntekijä edes huomaa sen tapahtuvan.” Harri Väistö toimitusjohtaja Suoja-Expert Oy

×