O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

6 solunum-shmyo

Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
Anúncio
14.11.2014 
1 
SSOOLLUUNNUUMM SSSSTTEEMM 
Prof. Dr. Çagatay BARUT 
BEÜ Tıp Fakültesi Anatomi AD 
Vücut dokularında yasamsa...
14.11.2014 
2 
Burun 
 Burun, solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmıs olup, 
üzeri kas ve deri ile örtülü...
14.11.2014 
3 
Sinus paranasales 
Embriyonal dönemde burun mukozasının kemiklerin içerisine gömülmesiyle 
olusan bosluklar...
Anúncio
Anúncio
Próximos SlideShares
6 boyun-dis-3-2015
6 boyun-dis-3-2015
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 12 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (20)

Anúncio

Semelhante a 6 solunum-shmyo (20)

Mais recentes (20)

Anúncio

6 solunum-shmyo

 1. 1. 14.11.2014 1 SSOOLLUUNNUUMM SSSSTTEEMM Prof. Dr. Çagatay BARUT BEÜ Tıp Fakültesi Anatomi AD Vücut dokularında yasamsal olayların sürmesi için gerekli Oksijeni havadan saglayan sisteme solunumsistemi denir. nsiprasyon Ekspirasyon Solunum dört basamakta gerçeklesir Akcigerlerin havayla dolması ve bosalması Solunum havası ve kan arasında gaz alıs-verisi (Dıs solunum) Kan ile dokular arasında gaz alıs-verisi (iç solunum) Oksijenin hücresel olaylarda kullanılması (hücresel solunum) Solunum Sistemi Burun Pharynx Larynx Trachea Bronchus’lar Akcigerler Solunum sistemi organlarının çogu thorax boslugu içinde bulunur. Solunum yolları Üst Solunum Yolları (ÜSY) ve Alt Solunum Yolları olmak üzere iki kısma ayrılır. Üst solunum yollarını burun ve pharynx olusturur. Alt solunum yollarını ise diger kalan kısımlar olusturur. Üst solunum yolları Alt solunum yolları Gögüs boslugundadır Burun Havayı Isıtır Filtre eder Nemlendirir Koku moleküllerini algılar Sesin tınısını ayarlar
 2. 2. 14.11.2014 2 Burun Burun, solunum ve koku organıdır. Kemik ve kıkırdaktan yapılmıs olup, üzeri kas ve deri ile örtülüdür. Yapısı iki kısımda incelenir: -Nasus externus (dıs burun) -Cavitas nasi (burun boslugu) Dorsum nasi Apex nasi Radix nasi Nares Olusturan kemikler os nasale, maxilla’nın processus frontalis’i os frontale’nin pars nasalis’i Burun iskeletinin kıkırdak kısmını 3 kıkırdak Olustur Cartilago septi nasi 2 parçadan olusur (1 adettir) Proc. posterior Proc. lateralis Cartilago alaris major (2 adettir) Burun Boslugu bir bölme ile 2 ayrılır. Bu bölmeye septum nasi denir Septumun arka-alt kısmını vomer arka-üst kısmını ethmoid kemigin lamina perpendicularis’i ön kısım kıkırdaktan olusur (cartilago septi nasi) Septum nasi
 3. 3. 14.11.2014 3 Sinus paranasales Embriyonal dönemde burun mukozasının kemiklerin içerisine gömülmesiyle olusan bosluklardır Paranazal sinuslar Sinus maxillaris (cavum higmore) (en büyük sinusdur) Sinus sphenoidalis Sinus frontalis Cellulae ethmoidales 0ltihaplanması durumuna sinüzit denir Concha nasalis superior Concha nasalis medius Concha nasalis inferior Burun boslugunu pharynx’e baglayan geçite Choanae denir Agız boslugunu pharynx’e baglayan geçite isthmus faucium denir
 4. 4. 14.11.2014 4 Pharynx (Yutak) Regio olfactoria 13- 15 cm uzunlugunda, kas ve zarlardan olusmustur corpus sphenoidalis’in arka kısmı ve occipital kemigin pars basilaris’inde baslayıp 6. cervical vertebra hizasında oesophagus ile birlesir oesophagus ile birlestigi yer en dar yeri olup 1,5 cm genisligindedir Ön duvarı tam bir duvar seklinde olmayıp açıktır ve yukarıdan asagıya dogru sırasıyla burun boslugu, agız boslugu ve larynx ile iliskidedir. Bu bosluklarla olan komsuluklarına göre 3 parçaya ayrılır: Pars nasalis pharyngis Pars oralis pharyngis Pars laryngea pharyngis Pharynx (Yutak) Nasopharynx (sadece hava geçer) Oropharynx Laryngopharynx Ostium pharyngeum tubae auditivae
 5. 5. 14.11.2014 5 Larynx (Gırtlak) Kıkırdak, zar, bag ve kaslardan yapılmıs bir organdır Dil kökü- trachea arasında bulunur Sadece solunum havasının geçtigi bir yol degildir Sesin olusumunu saglar Yabancı cisimlerin solunum yollarına kaçmasını önler C3-C6 omurları seviyesindedir Tek Kıkırdaklar: 1-Cartilago thyroidea, 2-Cartilago cricoidea, 3-Cartilago epiglottica Çift Kıkırdaklar: 4-Cartilago arytenoidea, 5- Cartilago corniculata, 6- Cartilago cuneiformis, 1 3 2 Larynx 4 5 Prominentia laryngea (Adem elması) Cartilago Epiglottica (YC engellenmesi) Ligamentum vocale (Ses olusumu) Plica vestibularis Plica vocalis
 6. 6. 14.11.2014 6 plica vestibularis plica vocalis Ventriculus laryngis Vestibulum laryngis Cavitas infraglottica Rima glottis (Mizmar aralık) Plica vocalisler arasındaki aralık Rima glottis (Mizmar aralık) Plica vocalisler arasındaki aralık Larynx Kasları M. cricoarytenoideus posterior Rima glottis’i açar Aditus laryngis Trachea Trachea (Nefes borusu) C6-T5 arasında uzanır 10-13 cm uzunlugunda, 2.5 cm çapındadır T5 hizasında ikiye ayrılır Bifurcatio trachea (buranın içteki kısmına carina trachea denir) 16-20 adet C seklinde hyalin kıkırdak Bronchus principalis dexter (Sag ana brons) Bronchus principalis sinister (Sol ana brons)
 7. 7. 14.11.2014 7 Acil durumlarda Cartilago cricoidea’nın 1 cm asagısından girilir (Trakeostomi) YC bu açıdan dolayı genellikle sag ana bronsa gider Trachea Akcigerler (pulmones) Gögüs boslugunda en büyük yeri isgal eden, kalbin her iki yanında yer alan akcigerler solunum sisteminin en önemli organıdır. Akcigerler süngerimsi elastik bir yapıya sahiptir. Akcigerlerde her zaman bir miktar hava bulundugu için, parmaklar arasında sıkıstırılınca krepitasyon sesi duyulur. Yeni doganda akcigerler pembemsi-beyaz renklidir. Yasın ilerlemesiyle solunum havasındaki kir nedeniyle biraz gri renk alır. Bu gri renk daha sonra siyah renge dönüsür. Akcigerler (pulmones) Normalde solunum 1 dk.’da 15-20 defa yapılır. Ancak çocuklarda biraz daha fazla, yaslılarda ise daha az olur. Akcigerler bir koni seklindedir. -apex pulmonis -basis pulmonis -facies costalis ile -facies mediastinalis denilen iki yüzü vardır. Akcigerler (pulmones) Akcigerlerin üzerlerini örten 2 katmanlı kılıfına PPlleeuurraa adı verilir Akcigerler üzerinde bulunan ve akcigerleri lob adını verdigimiz bölümlere ayıran yarıklara FFiissssuurr denir SSooll akciger 1 adet fissur ile 2 loba SSaagg akciger 2 adet fissur ile 3 loba ayrılmıstır Pleura Fissur
 8. 8. 14.11.2014 8 Hilum pulmonis apex pulmonis margo anterior margo inferior basis pulmonis facies costalis facies mediastinalis facies diafragmatica Basis pulmonis Genis olan akcigerlerin tabanı, diaphragma kubbesine uygun sekilde konkavdır. Buraya facies diaphragmatica da denilmektedir. Basis pulmonis diaphragma aracılıgı ile; -Sag tarafta; KC’in sag lobu ile, -Sol tarafta; KC’in sol lobu -Mide’nin fundusu ve -Dalak ile komsuluk yapar. KC’in sag lobu, sol lobuna oranla daha fazla gögüs bosluguna girerek sag akcigeri yukarı iter. Fissura horizontalis Fissura obliqua Trakea, Akciger ve bronslara genel bakıs
 9. 9. 14.11.2014 9 Arbor bronchialis Bronkuslar, gittikçe incelen dallarına ayrılarak tüm akcigere dagılırlar. Bu yapıya dalları ile birlikte agaca benzemesi nedeniyle Arbor bronchialis denir. Bronchus principalis, bronchus lobaris ve bronchus segmentalis’lerin yapıları hyalin kıkırdaktır ve trachea’nın yapısına benzer. Bronchioluslar’da ise durum degisir, buradaki kıkırdaklar elastik kıkırdak yapısındadır. Arbor bronchialis Arbor bronchialis’i olusturan yapılar sırasıyla: -Trachea -Bronchus principalis -Bronchus lobaris -Bronchus segmentalis Arbor bronchialis -Bronchiolus lobularis -Bronchiolus terminalis -Bronchiolus respiratorius - Ductus alveolaris - Saccus alveolaris - Alveolus pulmonis Son üç yapıya bir acinus denir. Arbor bronchialis Pleura (Akciger zarı) Alveoller solunum isinin en önemli kısmı olan kan ile hava arasındaki gaz alısverisinin yapıldıgı yerlerdir. Bu nedenle duvarları ince ve geçirgendir. Alveol duvarında kas hüzmeleri bulunmadıgı gibi epitel hücreleri de yassılasır ve çok incelir. Akcigerler pleura denilen seröz bir zarla kaplıdır. Pleura, her iki akcigeri ayrı ayrı saran iki kese seklindedir. Pleura’nın yarıkları da dahil olmak üzere akcigerin dıs yüzünü örten bölümününe pleura visceralis denir. Gögüs boslugunun iç yüzünü, diafragmanın üst yüzünü, ve mediastinum’un akcigere bakan yüzünü örten bölümlerine ise pleura parietalis denir.
 10. 10. 14.11.2014 10 Pleura parietalis Pleura visseralis Pleura (Akciger zarı) Pleura parietalis’in -pars cervicalis (apex pulmonis’i örten bölüm) -pars costalis (kaburgaların üzerini örter) -pars diaphragmatica (diaphragma’nın üzerini örter) -pars mediastinalis (mediastinum’un üzerini örter) Thorax (gögüs) Gövdenin üst tarafında, boyun kökü ile diafragma arasında kalan bölgedir. Thorax’ı çevreleyen kafese toraks duvarı denir. Toraks duvarını arkada; 1-12. torakal vertebralar ve discus intervertebralis’ler, önde; sternum, yanlarda ise costalar çevreler. CCaavviittaass tthhoorraacciiss ((GGöögüüss bbooslluuguu)) Üst kısımda apertura thoracis superior, alt kısımda diaphragma ve yanlarda kostalar ile çevrili alandır Akcigerler, kalp, önemli damar ve sinirler bulunur 2 akciger arasında kalan kısma Mediastinum adı verilir Thorax giris ve çıkısı ile mediastinum bölümleri
 11. 11. 14.11.2014 11 Cavitas thoracis (Gögüs boslugu) Toraks boslugunda iki mediastinal pleura arasında kalan bölgeye mediastinum denir. Sınırları; Önde : sternum Arkada : 1-12.torakal vertebralar Altta : diaphragma Üstte : apertura thoracis superior Yanlarda : mediastinal pleura’lar Med. superius Manubrium sterni Angulus sterni Med. medium Med. posterius anterius Med. Corpus sterni Diaphragma Mediastinum’lar 1 Processus xiphoideus Mediastinum Angulus sterni’den T4-T5 vertebralar arasındaki discus intervertebralis’e uzanan hayali transvers bir düzlem ile, mediastinum superius ve mediastinum inferius olarak ikiye ayrılır
 12. 12. 14.11.2014 12 Mediastinum inferius, fibröz perikardiyum aracılıgıyla mediastinum anterius mediastinum medium mediastinum posterius olarak üç bölüme ayrılır

×