O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.
Koçluk	
  Mesleğinde	
  Yeni	
  Bir	
  Adım:	
  MESLEKİ	
  YETERLİLİK	
  
	
  
	
  
Çağlar	
  Çabuk	
  (Koç,	
  Eğitmen)	
...
Koçluk	
  Mesleğinde	
  Yeni	
  Bir	
  Adım:	
  MESLEKİ	
  YETERLİLİK	
  
	
  
	
  
Çağlar	
  Çabuk	
  (Koç,	
  Eğitmen)	
...
Koçluk	
  Mesleğinde	
  Yeni	
  Bir	
  Adım:	
  MESLEKİ	
  YETERLİLİK	
  
	
  
	
  
Çağlar	
  Çabuk	
  (Koç,	
  Eğitmen)	
...
Koçluk	
  Mesleğinde	
  Yeni	
  Bir	
  Adım:	
  MESLEKİ	
  YETERLİLİK	
  
	
  
	
  
Çağlar	
  Çabuk	
  (Koç,	
  Eğitmen)	
...
Próximos SlideShares
Carregando em…5
×

Koçluk Mesleğinde Yeni Bir Adım: MESLEKİ YETERLİLİK

1.388 visualizações

Publicada em

Koçluğun bir meslek olarak kabulü ve bunun Resmi Gazetede yayınlanmasının (29.06.2013) ardından çok önemli bir gelişme de “Mesleki Yeterlilik” kriterlerinin belirlenmesi ve MYK (Merkezi Yeterlilik Kurumu) tarafından onaylanması oldu (22.07.2015).

  • Entre para ver os comentários

Koçluk Mesleğinde Yeni Bir Adım: MESLEKİ YETERLİLİK

  1. 1. Koçluk  Mesleğinde  Yeni  Bir  Adım:  MESLEKİ  YETERLİLİK       Çağlar  Çabuk  (Koç,  Eğitmen)             20  Ekim  2015     Koçluğun   bir   meslek   olarak   kabulü   ve   bunun   Resmi   Gazetede   yayınlanmasının   (29.06.2013)  ardından  çok  önemli  bir  gelişme  de  “Mesleki  Yeterlilik”  kriterlerinin   belirlenmesi   ve   MYK   (Merkezi   Yeterlilik   Kurumu)   tarafından   onaylanması   oldu   (22.07.2015).     Belki  gurur  duyabileceğimiz  bir  diğer  nokta  da  dünyada  böyle  bir  sonuca  ulaşan  ilk   ülke   oluşumuz.   Başka   ülkelerde   bu   sorunun   nasıl   çözüldüğünü   incelemek   üzere   araştırdığımda   benzer   bir   sonuca   başka   bir   yerde   rastlamadım.   Güney   Afrika’da   benzer  bir  durum  var  (COMENSA),  ama  bizimki  kadar  net  değil.  Avrupa’da  temel   ilkelerin   ve   iyi   uygulamaların   belirlenmesi   için   uluslararası   koçluk   kurumlarının   Avrupa   Birliğine   ortak   başvuruları   olmuş,   ama   henüz   net   bir   sonuç   yok.   ABD   ve   Avrupa  başta  olmak  üzere  dünyada  genellikle  özel  sektör  yapıları  var.  Eğer  benim   ulaşamadığım   başka   bir   bilgi   yoksa,   galiba   bu   konuda   önde   gidiyoruz,   ne   mutlu   bize.          “Koçlukta  Mesleki  Yeterlilik”  Ne  demek?     Koçlukta   yeterlilik,   bir   kişinin   başarılı   bir   koçluk   hizmeti   sunabilmesi   için   sahip   olması   gereken   bilgi,   beceri   ve   yetkinlikler   ile   bunları   kanıtlamak   için   nasıl   bir   ölçme  ve  değerlendirme  sürecinden  geçmesi  gerektiğini  belirleyen  alt  yapı  demek.     Biraz  daha  açık  anlatabilmek  için  yukarıdaki  cümlede  yer  alan  “koçluk”  kelimesini   “avukatlık”   kelimesi   ile   değiştirelim.   Yanıt   gayet   net:   En   az   4   yıl   süren   hukuk   eğitimini   alması   gerekir.   Peki   yeterliliğini   nasıl   anlarız?   Bunun   yöntemi   de   belli:   Şekli  ve  içeriği  belirlenmiş  bir  dizi  sınavdan  geçerek  hukuk  diploması  alacak.  Ancak   bu  da  yetmez.  Avukatlık  stajını  yaptıktan  ve  avukatların  meslek  odası  olan  “Baro”ya   kaydolduktan   sonra   “Ben   avukatım”   diye   ortaya   çıkabilir   ve   mahkemelerde   insanların  haklarını  savunabilir.     İşte   koçluktaki   mesleki   yeterlilik   de   bunun   gibi.   MYK   (Mesleki  Yeterlilik  Kurumu)   sitesindeki  tanımlama  aynen  şöyle:     Ulusal yeterlilikler ile uyumlu ölçme, değerlendirme ve belgelendirme faaliyetleri, MYK (Mesleki Yeterlilik Kurumu) tarafından yetkilendirilmiş belgelendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilir. Yapılan sınavlar sonucu başarılı olan bireylere MYK Mesleki Yeterlilik Belgesi verilir. (Kaynak: myk.gov.tr)   İki  kavram:  “Ulusal  meslek  standartları”  ve  “Ulusal  yeterlilikler”  aynı  şey  mi?     UMS  (Ulusal  Meslek  Standartları)  denince  yukarıdaki  cümlenin  ilk  yarısı  anlaşılır.   Yani  “Bir  işin  kapsamı  ve  hangi  bilgi  ve  becerilere  sahip  olunması  gerektiği”.         Cümlenin   ikinci   yarısı   ise   “Ulusal   yeterlilikler”   kavramına   ait:   Ulusal   yeterlilik   kriterleri,   meslek   standartlarını   temel   alarak   geliştirilir   ve   “Mesleki   Yeterlilik   Belgesi”  sahibi  olmak  isteyenlerin  nasıl  bir  ölçme  ve  değerlendirme  sürecine  tabi   tutulacağına,  başarı  ve  belgelendirme  şartlarına  ilişkin  unsurları  içerir.    
  2. 2. Koçluk  Mesleğinde  Yeni  Bir  Adım:  MESLEKİ  YETERLİLİK       Çağlar  Çabuk  (Koç,  Eğitmen)             20  Ekim  2015       Neden  Ulusal  Mesleki  Yeterlilik?     Bu  soruya  yanıt  aramak  için  önce  mesleğin  gelişimine  kısaca  göz  atalım.     Koçluk  hayli  genç  bir  meslek  dalı.  Bu  deyim  ilk  kez  1830’da  Oxford  Üniversitesinde,   öğrencileri  sınavlara  hazırlayan  kişiler  için  kullanılmış;  sporda  ilk  kullanımı  ise   1861  tarihli.  (Biz,  bu  sözcükle,  önce  basketboldaki  teknik  yönetici  için  kullanıldığında   tanışmıştık).  Bugünkü  anlamında  kullanılması  ise  90’lı  yılların  ortalarında  başlıyor.     Koçlukta  ilk  çatı  örgütü    EMCC  (Avrupa  Mentorluk  ve  Koçluk  Konseyi)  1992   doğumlu.    ICF  (Uluslararası  Koçluk  Federasyonu)  1995’te,  AC  (Koçluk  Derneği-­‐ Londra)  ise  2002’de    oluşturulmuş.  Yani  topu  topu  20  küsur  yıllık  bir  geçmişi  var.       Koçluğun  Türkiye’ye  gelişi  2000’li  yıllarda.  ICF  Türkiye  2007’de  ve  EMCC  Türkiye     2005  yılında  çalışmaya  başlıyor.  Yerli  malı  KPD  (Koçluk  Platformu  Derneği)  ise   2009’da  örgütlenmeye  başlıyor  ve  resmen  dernekleşmesi  2010’da  tamamlanıyor.   Diğer  taraftan  yabancı  eğitim  sistemlerinin  kullanım  hakkını  alarak  koç  eğiten   kurslar  onlardan  da  önce,  2005-­‐2006  yıllarında  yaygınlaşıyor.       Mesleki  deformasyon  ise,  tabii  buna  paralel  olarak  gelişiyor.  Yeni  bir  kavram  olan   “koçluk”,  medya  için  de  taze  bir  haber  kaynağı.  Akla  gelebilecek  her  alanda,  o  alanda   uzman  olduğunu  iddia  eden  koç(!)lar  kendilerine  gazete  sayfalarında  ve  TV   kanallarında  yer  bulunca  doğal  olarak  koçlukla  ilgisi  olmayan  kim  varsa  –falcılar,   medyumlar,  müneccimler,  hatta  çöpçatanlar-­‐  bu  bakir  alana  üşüşüyor,  kendilerini   “şu  koçu”,  “bu  koçu”  diye  tanımlamaya  başlıyorlar.       Bu  durumun  koçluğu  ciddi  bir  meslek  olarak  tanıtmaya  uğraşan  profesyonel  koçları   etkilememesi  tabii  ki  olanaksız.  Kendilerini  şarlatanlardan  ayırt  edebilmek  için   doğal  olarak  uluslararası  koçluk  kurumlarının  akreditasyonunu  öne  çıkarıyorlar.     Adeta  kimliklerinin  tamamlayıcı  bir  parçası  olarak  onunla  nefes  alıp  veriyorlar.  Bu   da  çoklukla  meslek  etiğine  ters,  hatta  yasal  suç  olan  “Haksız  Rekabet”e  varacak   tanımlamalara  götürüyor  onları:  “Falanca  kuruluşa  akredite  olmayan  koçlardan   hizmet  almayın”  gibi.     İşte  “Ulusal  Mesleki  Yeterlilik”    kavramı  bu  kaosa  son  verecek  bir  adım  oldu.       Adım  Adım  Mesleki  Birliğe  Doğru     Koçluk  Platformu  Derneği  KPD’nin  2011  ve  2014  yıllarında  düzenlediği  1.  ve  2.   Koçluk  Zirveleri  önce  bu  dalda  çalışan  meslek  kuruluşlarının  etik  rekabetin  yanı   sıra  mesleki  sorunlar  için  yanyana  gelmesine  önemli  bir  katkıda  bulundu.  Bundan   sonrası  daha  kolay  yürüdü.  Gerek  koçluğun  meslek  olarak  tescili,  gerekse  meslek   standartları  ve  mesleki  yeterliliğin  belirlenmesi,  bu  üç  kurumun  ortak  çabalarıyla   gerçekleşti.      
  3. 3. Koçluk  Mesleğinde  Yeni  Bir  Adım:  MESLEKİ  YETERLİLİK       Çağlar  Çabuk  (Koç,  Eğitmen)             20  Ekim  2015     Bundan  Sonraki  Adım:  Belgelendirme  Merkezleri       Ulusal  yeterliliği  onaylanan  meslek  uzmanları,    MYK  tarafından  yetkilendirilen  ve   TÜRKAK  tarafından  onaylanan  bağımsız  belgelendirme  merkezleri  tarafından   ölçme  ve  değerlendirme  süreçlerine  tabi  tutulacak.       Bu  sınavlara  girmek  yasal  olarak  henüz  zorunlu  değil.  Çünkü  Türkiye’de  koçluğun   bir  meslek  odası  yok  veya  koçluk  görüşmelerini  yapabilmek  için  yüksek  lisans   programları  mevcut  değil.         Sınav  ve  Belgelendirme  Süreci  Nasıl  İşleyecek?       Belgelendirme   için   gerekli   tüm   işlemler   MYK’nın   gözetim   ve   denetimi   altında,   koçluk   mesleğine   ilişkin   yetkilendirilmiş   “Belgelendirme   Merkezleri”   tarafından   yürütülecek  ve  bu  merkezlerin  yapacağı  ölçme  ve  değerlendirme  sonucunda  MYK   Yönetim  Kurulu’nun  onayı  ile  Mesleki  Yeterlilik  Belgeleri  verilecek.     Bu  belgeyi  almak  için  gereken  şartlar  Koç  (Seviye  6)  Ulusal  Yeterlilik  dokümanında   belirtiliyor.  (Bk.  Myk.gov.tr)       “Yetkilendirilmiş  Sınav  ve  Belgelendirme  Kuruluşu”  nasıl  olunabilir?     5544   sayılı   Mesleki   Yeterlilik   Kurumu   Kanunu’na   göre   MYK   tarafından   sınav   ve   belgelendirme  konusunda  yetkilendirilecek  personel  belgelendirme  kuruluşlarının,   Türk   Akreditasyon   Kurumu   (TÜRKAK)   veya   Avrupa   Akreditasyon   Birliği   ile   çok   taraflı  tanıma  anlaşması  imzalamış  diğer  akreditasyon  kuruluşları  tarafından  TS  EN   ISO/IEC   17024   (Uygunluk   Değerlendirmesi   -­‐   Personel   Belgelendirmesi   Yapan   Kuruluşlar   İçin   Genel   Şartlar)   standardına   uygun   oluşturulmuş   sistem   dâhilinde   akredite  edilmiş  olmaları  gerekiyor.       Akreditasyon,  sınav  ve  belgelendirme  sisteminin  oluşturulması,  dokümantasyonu,   uygulanmaya   başlanması   ve   ardından   akreditasyon   kuruluşu   tarafından   yerinde   denetimleri  içeren  bir  süreçtir.       Bu   konuda   Türk   Akreditasyon   Kurumu’ndan   (www.turkak.org.tr)   detaylı   bilgi   edinmek   mümkün.   Yetkilendirmeye   ilişkin   diğer   hususlar   ise   Mesleki   Yeterlilik,   Sınav  ve  Belgelendirme  Yönetmeliği  ile  belirlenmiş  durumda.   (http://www.myk.gov.tr/index.php/tr/klavuz-­‐ve-­‐formlar/208-­‐yetklendrlm-­‐ belgelendrme-­‐kurululari-­‐bavuru-­‐formu-­‐ve-­‐der-­‐belgeler)              
  4. 4. Koçluk  Mesleğinde  Yeni  Bir  Adım:  MESLEKİ  YETERLİLİK       Çağlar  Çabuk  (Koç,  Eğitmen)             20  Ekim  2015     Ya  Uluslararası  Düzeyde  Kıyaslanabilirlik?       MYK  Türk  işgücünün  uluslararası  alanda  rekabet  edebilir  nitelik  ve  kaliteye   sahip   olmasını   amaçlıyor.   Koçlukta   yeterlilik   belgelerinin,   akreditasyon   sistemi   ile   kalite   güvencesi   altında   ve   uluslararası   düzeyde   yeterlilik   çerçevelerine  uyumlu  olmasını  sağlıyor.     Bu  konuda  MYK  şunları  söylüyor:       MYK   bu   kapsamda   Avrupa   Yeterlilikler   Çerçevesiyle   uyumlu   Ulusal   Yeterlilik   Çerçevesinin   geliştirilmesini   sağlamakta;   belgelendirme   süreçlerinin  kalite  güvencesi  ise  MYK  tarafından  işletilen  kalite  güvence   önlemlerine   ek   olarak   TÜRKAK   veya   Avrupa   Akreditasyon   Birliği   bünyesindeki   çok   taraflı   tanıma   anlaşmasına   taraf   olan   akreditasyon   kuruluşları  aracılığıyla  sağlamaktadır.                                                  

×