O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú (VNG)

Baixar para ler offline

JOSEP DURAN VÁZQUEZ, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

JOSEP DURAN VÁZQUEZ, Ajuntament de Vilanova i la Geltrú

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch

Anúncio

Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú (VNG)

 1. 1. Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú (VNG) 05.04.2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ Ajuntament de Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions”
 2. 2. 1. Procés de generació d’assentaments o urbanitzacions periurbanes 2. Regulació del PGOU, 1981 3. Primera experiència: PPO La Collada-Sis Camins, 1986 4. Cap a la revisió del PGOU 5. La Revisió del PGOU, 2001 6. Un model reeixit: El Pla Parcial d’Ordenació del Sector Fondo- Somella, 2003 7. La diagnosi de l’Avanç del POUM 8. Conclusions Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 3. 3. 1. Procés de generació d’assentaments o urbanitzacions periurbanes A VNG existeixen una trentena d’urbanitzacions periurbanes. La majoria es generen a partir dels anys 65-70, a partir de l’explotació d’horts familiars a l’entorn d’una masia, que van evolucionant en alguns casos cap a segones residències i en altres en residència permanent. Donen lloc a petites parcel·les o a grans unitats destinades a ciutat-jardí. Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 4. 4. Vulnerabilitats:  La distribució de les urbanitzacions en el territori és dispersa i sovint discontínua. Cada nucli es comporta com un punt aïllat dintre del teixit territorial.  S’han desenvolupat al marge del marcs administratius i urbanístics oficials  Hi ha una component important d’autoconstrucció i de baixa conservació  Nivells insuficient de cobertura de les exigències mínimes d’urbanització, serveis i dotacions  Densitat residencial molt baixa  Risc d’incendi o inundació  Població envellida i manca de recursos econòmics per fer front a les necessitats de recuperació. Veure: Catàleg d’urbanitzacions amb dèficits a la comarca del Garraf (Habitatge, Urbanisme i activitats. Diputació de Barcelona) Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 5. 5. Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ 2. Regulació del PGOU, 1981  Planejament molt orientat a la creació d’infraestructures i pal·liar els dèficits de serveis i dotacions.  No expressa com a problema l’existència d’urbanitzacions periurbanes o parcel·lacions il·legals.  Respecte a SNU, el regula al Títol VIII, no té en compte les urbanitzacions o parcel·lacions existents.  El Sol Urbanitzable No Programat preveu Sectors de desenvolupament urbà (clau 16), on es preveu que algunes urbanitzacions il·legals existents puguin legalitzar-se mitjançant el corresponent Pla Parcial. Conclusió: Algunes urbanitzacions il·legals son considerades com a susceptibles de convertir-se en sol urbà mitjançant un PP i la conseqüent gestió urbanística.
 6. 6. Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ 3. Primera Experiència: PP La Collada-Sis Camins, 1986  Decidida voluntat política  Sol urbanitzable Programat  Divisió en 7 polígons  Sistema de Cooperació  Pla d’etapes: 5 anys
 7. 7. Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ 4. Cap a la revisió del PGOU Els Serveis Tècnics Municipals realitzen el 1992 el document “Estudis de les urbanitzacions marginals”. En ell fan una proposta de tractament de les urbanitzacions en 3 categories: R-1: incorporació R-2: congelació R-3: substitució
 8. 8. 5. La Revisió del PGOU, 2001  Les parcel·lacions il·legals estan present dels del primer moment. Tant a la motivació de la revisió, com els aspectes a resoldre. En concret un dels objectius de la revisió és:  Respecte a l’anàlisi d’alternatives, assenyala:  La RPGOU incorpora 7 parcel·lacions marginals com a “sectors urbanitzables de caràcter residencial” i la resta (21) com a “sol no urbanitzable incompatible per a la seva transformació” Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 9. 9. Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 10. 10. 6. Un model reeixit: El Pla Parcial d’Ordenació del Sector Fondo- Somella, 2003  Urbanització marginal amb parcel·lació molt menuda i nombroses construccions il·legals  Hi havia el precedent del Pla Parcial d’Ordenació "La Collada - Sis Camins”, de 1986  La RPGOU estableix 2 sectors: Àmbit 1: L’estricte de la urbanització marginal, amb tipologia de cases aïllades . Àmbit 2: Es materialitza la major part de les cessions de sistemes i es preveu edificació unifamiliar en filera, admetent la plurifamiliar.  Es preveia que els del primer sector compensessin econòmicament al del segon, tenint els dos sectors un aprofitament privat equivalent al dels altres.  Els sectors son discontinus però amb un elevat grau de relació el que va aconsellar tractar- los com a únic sector, amb sistema de cooperació i d’urbanització.  Objectius del Pla 1. Incorporar la urbanització a la trama urbana 2. Respectar la diferenciació dels dos àmbits, però en un únic sector 3. Plantejar una estructura basada tant en el PGOU com en la xarxa de camins existents 4. Establir reserves de sol per a espais lliures pròximes a les concentracions més denses d’habitatges 5. Integrar els sector en els paratges agraris i naturals que l’envolten Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 11. 11. Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 12. 12. 7. La diagnosi de l’Avanç del POUM  Finalitzada la fase de diagnosi i participació ciutadana.  Se li dedica tot un capítol a les urbanitzacions periurbanes, sota les preguntes: 1. Quines urbanitzacions es poden i s’han de recuperar? CLASSIFICACIÓ 2. Com es podria abordar i per què? OBJECTIUS I ESTRATEGIES Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 13. 13. 7. La diagnosi de l’Avanç del POUM CLASSIFICACIÓ  De l’anàlisi de problemàtiques i vulnerabilitats poden classificar les en urbanitzacions en 3 categories: Tipus A. Urbanitzacions on amb un esforç i inversions raonables permetria integrar-les a mig termini al nucli urbà. Tipus B. Urbanitzacions que amb notables esforços i terminis llargs podrien incorporar-se al nucli urbà. Tipus C. Urbanitzacions integració inviable i no aconsellable, en la que s’hauria de restituir el terrenys a la seva condició més ajustada (bosc, rieres, conreus,...)  Tan sols 2 de les 28 urbanitzacions compleixen amb la meitat dels criteris que es consideren importants per recuperar-les urbanísticament. Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 14. 14. 7. La diagnosi de l’Avanç del POUM ESTRATEGIES I OBJECTIUS Respecte al Planejament: Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ
 15. 15. 8. Conclusions  El PAM 2019-2023 preveu l’elaboració d’un estudi per tal de conèixer l'estat actual de les urbanitzacions periurbanes, les seves necessitats i el seu encaix dins el nou POUM.  Tot i així, cal posar a l’agenda de ciutat la preocupació i tractament de les urbanitzacions periurbanes, que no sigui un fet aliè a la majoria de la ciutadania.  Cal bastir un consens polític que asseguri una acció continuada, més enllà dels possibles canvis de majories de govern.  Adequar les nostres estratègies al que disposi la nova llei territorial.  Implicar a l’execució de la llei territorial a totes les administracions, tant la local (municipal i supramunicipal) com l’autonòmica.  Involucrar a les associacions de veïns en el processos.  Fomentar la creació d’una xarxa de municipis afectats per intercanviar experiències i coneixement.  Flexibilització del fons per a la regularització, ja sigui per regularització o per restitució dels sols. NORMATIVA ADEQUADA + VOLUNTAT POLÍTICA DECIDIDA + RECURSOS ECONÒMICS Urbanitzacions Periurbanes a Vilanova i la Geltrú Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic CUIMPB “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” 5 d’abril 2022 JOSEP DURAN VÁZQUEZ

×