O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ad

EL NOU MARC REGULADOR.
LA LLEI DE TERRITORI I LES URBANITZACIONS
05.05.2022
Observatori
del
paisatge
(Jordi
Salinas)
Curs ...

Ad

2
E L N O U M A R C R E G U L A D O R . L A L L E I D E T E R R I T O R I I L E S U R B A N I T Z A C I O N S
01 AN TEC ED...

Ad

3
E L N O U M A R C R E G U L A D O R . L A L L E I D E T E R R I T O R I I L E S U R B A N I T Z A C I O N S
01 AN TEC ED...

Ad

Ad

Ad

Ad

Ad

Próximos SlideShares
Presentación 28 06 08
Presentación 28 06 08
Carregando em…3
×

Confira estes a seguir

1 de 8 Anúncio
1 de 8 Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Diapositivos para si (15)

Mais de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch (20)

Anúncio

EL NOU MARC REGULADOR. LA LLEI DE TERRITORI I LES URBANITZACIONS

  1. 1. EL NOU MARC REGULADOR. LA LLEI DE TERRITORI I LES URBANITZACIONS 05.05.2022 Observatori del paisatge (Jordi Salinas) Curs CUIMPB: Les urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions
  2. 2. 2 E L N O U M A R C R E G U L A D O R . L A L L E I D E T E R R I T O R I I L E S U R B A N I T Z A C I O N S 01 AN TEC ED EN TS LES NORMATIVES • Llei 9/1981, de 18 de novembre, sobre protecció de la legalitat urbanística • Llei 2/2002, 14 de març, d'urbanisme • Decret 305/2006, de 18 juliol, Reglament de la Llei d’urbanisme • Llei 3/2009 de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics • Llei 3/2012, de 22 febrer, modificació del Text refós de Llei d’urbanisme • Llei 2/2021, del 29 de desembre, de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic
  3. 3. 3 E L N O U M A R C R E G U L A D O R . L A L L E I D E T E R R I T O R I I L E S U R B A N I T Z A C I O N S 01 AN TEC ED EN TS Actuacions Llei 3/2009, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics 453 1a línia finançament: Programes han completat els treballs (inclou els que no han completat la inscripció registral de les finques) 28 9 Sol·licituds 2a línia finançament: Programes han completat els treballs (inclou els que no han completat la inscripció registral de les finques)
  4. 4. 4 E L N O U M A R C R E G U L A D O R . L A L L E I D E T E R R I T O R I I L E S U R B A N I T Z A C I O N S 02 SITU AC IÓ AC TU AL Parcel·les buides a urbanitzacions d’Olivella (Garraf) 1.430 urbanitzacions Pendents de regularització (730) Regularitzades (700) LES URBANITZACIONS
  5. 5. 5 E L N O U M A R C R E G U L A D O R . L A L L E I D E T E R R I T O R I I L E S U R B A N I T Z A C I O N S 03 AP LIC AC IÓ D E C RITERIS EXTINGIM PREVISIONS DE SÒLS QUE AGREUJARIEN MÉS EL PROBLEMA: PDU DE REVISIÓ DE SÒLS NO SOSTENIBLES Alt Pirineu 68 municipis 26 municipis no adaptats PTP 160 àmbits revisats Litoral Gironí 22 municipis 17 municipis no adaptats PTP 201 àmbits revisats Malgrat de Mar a Alcanar 41 municipis 30 municipis no adaptats PTP 335 àmbits a revisar
  6. 6. 6 ELS OBJECTIUS BÀSICS DE LA LLEI DE TERRITORI Gestionar el parc edificat en els espais oberts 08 Fomentar una major integració de les variables socials i econòmiques i de la perspectiva de gènere 06 Planificar els espais oberts proactiva i estratègicament 07 Integrar el paisatge transversalment 09 03 Integrar la legislació en matèria d’ordenació del territori 01 Reconèixer la diversitat territorial del territori • Atendre nuclis rurals • Reciclatge urbà en àmbits urbans 02 Adaptar i flexibilitzar la planificació en el context temporal 04 Millorar de l’eficiència i competitivitat del sistema territorial 05 Abordar les urbanitzacions amb dèficits 10 Abordar l’eficiència ambiental, i les transicions energètica i digital 11 Simplificar administrativament
  7. 7. 7 E L N O U M A R C R E G U L A D O R . L A L L E I D E T E R R I T O R I I L E S U R B A N I T Z A C I O N S 04 LLEI D E TERRITORI I U RB AN ITZAC ION S Què pretén: • Facilitar incorporació als assentaments urbans. • Reconduir i atorgar un règim jurídic específic. • Adaptar estàndards. PROPOSTES S’apliquen a les urbanitzacions residencials amb dèficits urbanístics implantades en el territori entre l'entrada en vigor de Llei del sòl i ordenació urbana de 1956 i l'entrada en vigor de la Llei 9/1981 de protecció de la legalitat urbanística, que tinguin obres d’urbanització pendents de recepció per part de l’ajuntament corresponent
  8. 8. dgotu.territori@gencat.cat

×