O slideshow foi denunciado.
Seu SlideShare está sendo baixado. ×

Ad

Accessibilitat racional, possibilista i
proporcionada
20220331
Ignasi Gustems
Secció Accessibilitat – Diputació de Barcelo...

Ad

L’ACCESSIBILITAT ÉS FÀCIL, i te una dimensió humana impressionant
POSAR-SE A LA PELL DELS ALTRES – «USER EXPERIENCE»
Disse...

Ad

MESURES ANTROPOMÈTRIQUES HEM DE CONVIURE AMB CONTRADICCIONS NORMATIVES
No es té en compte la intensitat
d’us. Mateixos par...

Ad

Ad

Confira estes a seguir

1 de 5 Anúncio
1 de 5 Anúncio

Accessibilitat racional, possibilista i proporcionada

Baixar para ler offline

Ignasi Gustems, Secció Accessibilitat. Diputació de Barcelona

Ignasi Gustems, Secció Accessibilitat. Diputació de Barcelona

Anúncio
Anúncio

Mais Conteúdo rRelacionado

Mais de Consorci Universitat Internacional Menéndez Pelayo Barcelona (CUIMPB) - Centre Ernest Lluch (20)

Anúncio

Accessibilitat racional, possibilista i proporcionada

  1. 1. Accessibilitat racional, possibilista i proporcionada 20220331 Ignasi Gustems Secció Accessibilitat – Diputació de Barcelona Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals Gerència de Serveis d'Habitatge, Urbanisme i Activitats Gerència de Serveis d’Equipaments, Infraestructures Urbanes i Patrimoni Arquitectònic “Les Urbanitzacions amb dèficits. Els dèficits de les urbanitzacions” USUARIS ALS QUE ENS ADRECEM LES DISCAPACITATS I LES SEVES NECESSITATS USUARIS - APROXIMACIÓ ESTADÍSTICA GENERAL NOTA: Les estadístiques són difícils de fer, i els resultats que se’n desprenen són confosos i interpretables L’ACCESSIBILITAT ÉS FÀCIL, i te una dimensió humana impressionant POSAR-SE A LA PELL DELS ALTRES – «USER EXPERIENCE» - Apujar-se a una cadira de rodes: - desplaçament - tracció sobre diferents tipus de terres, naturals i paviments - maniobrar - superar diferents pendents longitudinals / transversals - Tapar-se els ulls i amb ajut d’un bastó: - experimentar si podem resseguir una referència tàctil - si podem detectar un determinat paviment - experimentar en un desplaçament de 10 m, quina distància ens hem desviat de la línia recta - identificar punts baixos, elements volats sortints no detectables, desnivells sobtats. - Visió parcial o resta visual: - detecció
  2. 2. L’ACCESSIBILITAT ÉS FÀCIL, i te una dimensió humana impressionant POSAR-SE A LA PELL DELS ALTRES – «USER EXPERIENCE» Disseny per Tothom i Disseny Universal (és una “FALS” principi ?) És un ESLÒGAN sensacional, però a la realitat no és assolible al 100%. Els 7 principis del disseny universal són una bona reflexió, però hem de ser conscients que sempre hi haurà casos extrems que mai seran accessibles. EXTREMS ANTROPOMÈTRICS Exemple: Cercar per internet els 7 principis i aplicar-los al disseny d’una cafetera QUE NECESSITEM? – evitar el col·lapse ! Sobre unes necessitats bàsiques i sobre una paràmetres bàsics .... Harmonitzar aquests paràmetres a la realitat que ens trobem: Ens tocarà aplicar un cert sentit comú, una certa proporcionalitat respecte al que es faria al centre d’una ciutat. Prioritzar quins aspectes bàsics hem de vigilar sobre altres aspectes de detall, ja que abordem indrets i situacions heterogènies que ens poden portar al bloqueig o col·lapse tècnic El veritable referent: TAULES ANTROPOMÈTRIQUES
  3. 3. MESURES ANTROPOMÈTRIQUES HEM DE CONVIURE AMB CONTRADICCIONS NORMATIVES No es té en compte la intensitat d’us. Mateixos paràmetres normatius als extrems urbanístics amb molt baixa intensitat d’utilització que al centre de la ciutat. O en una parada de bus en un entorn periurbà, que al centre de la ciutat. Cal racionalitzar el principi d’equitat territorial, sino, no és sostenible Pendents màxims normatius en orografies on no és possible Prescriure 1,80 m d’ample de pas mínim (1,50 m en singularitats) amb simultaneïtat amb el CTE on es prescriuen determinats passos de 80 cm Es prescriuen paviments durs, plans, sense regruixos i no lliscants i en canvi es proposen paviments diferenciats amb botons que no acompleixen aquests paràmetres Els models teòrics presentats a la normativa sovint queden lluny de les realitats. També hi ha altres aspectes de gestió, com la manca de consignació pressupostària, Plans d'Accessibilitat no realitzables en termini, ... - Dispersió territorial: la proporcionalitat de les solucions. RACIONALTAT DE L'ACCESSIBILITAT Quants vianants poden arribar a passar en un dia ? O en un any ? El principi de “l’EQUILIBRI TERRITORIAL” mal entès És evident que tots els ciutadans tenen els mateixos drets independentment del territori on visquin. La idea és que NO volem crear ciutadans de primera i ciutadans de segona. Però és impossible crear infraestructures de transports, atenció mèdica, instal·lacions esportives i serveis associats, a tots els extrems urbanístics. No estem parlant de masies aïllades VS el Passeig de Gràcia. Estem parlant de tota una escala gradual urbanística on les normatives no contemplen, de manera ajustada, la gradualitat per poder-les aplicar. (sovint el cas o la queixa particular es vol resoldre amb una prescripció generalista)
  4. 4. - Després d’anys d’experiència, sorgeixen conceptes interessants: RACIONALTAT DE L'ACCESSIBILITAT Nivells lògics d'accessibilitat: A on es destina: Eficàcia Eficiència Practicitat Possibilisme (low cost) Inaccessible Precària Mínima Confort Folgada Legal Generosa a quin entorn s'aplica qui ho farà servir ? SENTIT COMÚ - el SENTIT COMÚ (que sovint és el més difícil) - els PARÀMETRES BÀSICS: amplades, alçades, pendents... - la RACIONALITAT, el POSSIBILISME Aplicar Què vol dir sentit comú? => Pensar en un itinerari “amable” - Pensar en un túnel imaginari, continu, amb els pendents més suaus possibles. - Visualitzar diferents situacions: un avi que va amb caminador, que estem portant un cotxet de nens, un infant anant sol a l’escola. PRIORITZACIÓ DE PARÀMETRES (=concepte) 1.- Ample de pas ( = passa o no passa) 180 (150) 90 , 80 2.- Paviment (= tracció) qualitativament llis dur i no lliscant 3.- Pendent longitudinal % (= superació) 8% 10% 12% Pendent tranversal 0%-2% 4% - desplaçaments en pla amb màxim pendent transversal - rampa sense pendent transversal - maniobra sense pendent transversal 4.- espai de maniobra 200, 180 150 5.- singularitats - elements volats que sobresurten hor 10 / vert 15 - punts “baixos”: senyals de trànsit, vegetació, 220 - ressalts 0 2 - graons aïllats o desnivells sobtats que passen inadvertits - físicament (no detectables) i - visualment - SINGULARITATS ESPECIALS: continuïtat de l’itinerari ( ) + Valors normatius Valors crítics TENDENCIES DE FUTUR
  5. 5. TENDENCIES DE FUTUR ATENCIÓ - CADIRES DE RODES <--> VMP A l’hora de dimensionar amples de pas, en algun lloc hem de posar el llistó. Entenem la cadira de rodes com un ajut tècnic per a l’autonomia personal a la vida diària d’una persona (inclòs arribar al servei higiènic). Que determinats dispositius siguin útils per a la persona amb discapacitat no vol dir que tots siguin «ajuts tècnics per a l’autonomia personal» - AJUTS TÈCNICS PER A L’AUTONOMIA PERSONAL - Vehicles de Mobilitat Personal VMP vehicles que poden prestar servei a persones amb problemes de mobilitat - VMP EMERGENTS (ELÈCTRICS) EINES DOCUMENTAR amb INFORME, un cop esgotades les possibilitats, de perquè s'han fet les coses i, si es necessari, informar "in situ" VALORAR quins aspectes positius aportem a la intervenció Ajustos raonables Principi de proporcionalitat Memòria justificativa de l’actuació, posant en valor tot allò que s’aporta Informe de la solució d’accessibilitat, amb estudi d’alternatives descartades Eines Documents opcionals TAULA DE PRIORITATS A ABORDAR EN ACCESSIBILITAT -El tècnic espera un MANUAL de fórmula exacte, amb el llistó clar. De la llei tipus MANUAL a la llei del PACTE - El concepte de VALORACIÓ NETA DE LA MILLORA (o, en aquest cas ESTABLIMENT) DE L'ACCESSIBILITAT: Val la pena fer la intervenció minorada ? SOLUCIONS – de la llei al pacte

×