Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Similar a EBSI i educació: valor d'EBSI i nou paradigma en l'entorn educatiu(20)

Mais de CSUC - Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya(20)

Anúncio

Último(20)

EBSI i educació: valor d'EBSI i nou paradigma en l'entorn educatiu

 1. EBSI i educació: valor d'EBSI i nou paradigma en l'entorn educatiu Com EBSI pot ajudar a transformar el sector educatiu facilitant la sobirania digital dels ciutadans, utilitzant credencials verificables, carteres digitals i la descentralització 1
 2. EBSI 15 Valor d’EBSI 25 Agenda Reptes 12 Forces i tendències 03
 3. Forces i tendències
 4. Una Europa apta per a l'era digital • La tecnologia digital està canviant la vida de les persones. L'estratègia digital de la UE té com a objectiu que aquesta transformació funcioni per a les persones i les empreses, alhora que ajuda a assolir el seu objectiu d'una Europa climàticament neutra el 2050. • La Comissió està decidida a fer d'aquesta la "Dècada Digital" d'Europa. Europa ha de reforçar ara la seva sobirania digital i establir estàndards, en lloc de seguir els dels altres, amb un enfocament clar en les dades, la tecnologia i les infraestructures..
 5. El futur de la identitat europea La Comissió Europea també ha reconegut la importància de la identitat digital i tenir el control de les dades State of the Union address, 16 September 2020
 6. The European Council calls for the development of an EU-wide framework for secure public electronic identification (e-ID), including interoperable digital signatures, to provide people with control over their online identity and data as well as to enable access to public, private and cross-border digital services. - European Council Conclusions, 2 October 2020 “
 7. European Skills Agenda: les habilitats/competències son clau • La Comissió Europea proposa un Pacte per a les habilitats/competències com un nou model de compromís per a les competències que ajudarà a afrontar els reptes de la COVID-19 i a complir les ambicions de la via de recuperació, l'Estratègia Industrial de la UE i les transicions verda i digital. • Les habilitats/competències són clau per al futur. Hi ha una necessitat creixent d'aprendre i continuar aprenent per prosperar
 8. Reptes per a les institucions educatives (i els ciutadans) • Educació • EU Digital Strategy • EU Data Strategy • EU Digital action plan • EU Digital credentials action plan • Europass decision • Europass Digital Credentials • European Education Area • European Research Area • European universities initiative • European skills agenda • Ciutadans • State of the Union address (091620) • European Council Conclusions (100220) • eIDas 2 • European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade Ciutadans en ple control de tots dos, llur identitat(s) i dades Un ecosistema educatiu més flexible Adoptant LLL, PLP, 21st Century Skills (Up+Re)skilling de la força laboral
 9. Empoderar i protegir els ciutadans Què significa "Control"? • El control de l'usuari ha d'estar en els dispositius del ciutadà, no en els proveïdors de serveis (no n'hi ha prou amb donar consentiment perquè altres puguin intercanviar les teves pròpies dades) • Els usuaris han de ser custodis de les seves pròpies dades (tant d'identitat com de credencials educatives) Privacitat i elaboració de perfils (evitar l'efecte GAMAM: no només dels proveïdors de serveis, sinó també dels emissors) • S'ha de protegir la identitat real, s'han d'utilitzar identificadors, però s'han de proporcionar mecanismes per enllaçar/proporcionar identificadors amb identitat confiable si es requereix • El ciutadà, a través d'identificadors, ha de tenir el control de quina informació d'identitat o credencials educatives es comparteix amb els proveïdors de serveis de manera selectiva • Els emissors no han de rebre cap informació sobre l'ús de les credencials emeses Vinculació d'identitat i credencials • Credencials com ara el diploma educatiu, les acreditacions professionals, el permís de conduir podrien estar vinculades a la identitat de l'usuari
 10. Posant els aprenents i els ciutadans en el control de les seves dades! • L'usuari no té el control • L'experiència d'usuari es basa en el context de cada domini (sovint també diferent dins d'un mateix domini) • Hi ha pocs intercanvis d'informació entre dominis • La verificació és costosa • L'usuari té el control total • L'experiència d'usuari continua sent la mateixa en tots els dominis i dins del mateix domini • Hi ha múltiples intercanvis d'informació entre dominis • La verificació és fàcil i ràpida Education Utilities Bank Health Employer Government Education Utilities Bank Health Employer Government Centralized & Federated models Sovereign decentralized model
 11. Source: Lluís Ariño and Alex Grech EBSI/2021 Tendències de descentralització
 12. Educació Reptes
 13. La necessitat urgent d'un ecosistema educatiu més flexible • Un sistema centrat en el ciutadà per disseny • Educació més orientada a les habilitats/competències • Facilitar la formació al llarg de la vida (LLL) • Facilitar itineraris d'aprenentatge personal (PLP) • Amb models de dades i ontologies comunes • Suport a la governança educativa existent • Donar suport i capacitar els emissors i proveïdors de serveis públics i privats • Per donar suport al ciutadà com a propietari / proveïdor de dades • Per donar suport a tot el cicle de vida de les credencials educatives • Alinear/simplificar complexitat tècnica i semàntica/solucions existents
 14. EBSI
 15. Una xarxa blockchain sòlida i energèticament eficient amb més de 42 nodes a tot Europa, impulsada pel sector públic i regida segons els valors i les lleis de la UE. NO BE FR IT CZ AU HR NL SW FI SL DE BG SI DK ES EE EL IE PT PL RO SK HU LI CY LI MT LV
 16. Què és EBSI? Una iniciativa intersectorial enfocada a aprofitar el poder del blockchain per al servei públic i la confiança EBSI Ledger, Smart Contracts and APIs ESSIF Education Social Security Document traceability SMEs Financing Asylum Management Track and Trace Trusted Data Exchange Trusted Data Exchange IP Management … … … Sovereign, pan-European network of Nodes Wallet applications … … … TAO Issuer Holder Verifier TAO Issuer Holder Verifier TAO Issuer Holder Verifier … … … Business Capabilities Technical Services Verifiable Credentials Infrastructure and network Actor UC Domain UC Family Applications
 17. El canvi de paradigma – Credencials verificables Tres components per beneficiar-se de la propera evolució que proporciona sobirania digital dels ciutadans. Blockchain / ledger Una nova infraestructura descentralitzada i un registre de confiança per intervenir en la creació i verificació de dades Verifiable Credentials Un mitjà perquè les credencials es comparteixin a la web d'una manera criptogràficament segura, respectant la privacitat, fiable i verificable per màquina Digital Wallet Carteres digitals perquè els ciutadans sol·licitin, emetin, emmagatzemin, gestionin, comparteixin les credencials de manera fàcil i ràpida
 18. La tecnologia està impulsant la sobirania de l'usuari sobre la seva identitat/dades El model centralitzat El model federat El model descentralitzat Puc triar el meu mètode de verificació Puc triar el meu proveïdor d'identitat Puc triar les dades que vull comunicar S'ha millorat la privadesa en la verificació
 19. Issuer Verifier User Company (e.g. job application) University (e.g. Master enrollment) Government EBSI Services APIs University A Blockchain D B C E F A B C Request verifiable credential Issue (validate) verifiable credential Onboard on the DID registry (a must for entities) Store evidences* of issuance ó Optional D E Present verifiable credential Check attributes of verifiable credential, enhancing privacy, without letting the issuer to know about usage EBSI Conformant Wallet EBSI Trusted registries F Interact with EBSI services SIOP over HTTPS SIOP over HTTPS HTTPS EBSI Smart contracts Trusted Accreditation Organisations Trusted Issuers Trusted peudonyms (DIDs) Trusted status for issued data Verifiable Attestation (VA) Verifiable Presentation (VP) Verify MS A MS B La imatge complerta 0 eID identity proofing Accreditation of Issuer Identity of issuer Status of the credential
 20. Especificacions funcionals i tècniques basades en estàndards realitzats per experts en domini educatiu, i recomanacions de CE, W3C, DIF, OpenID W3C standards and recommendations OpenID Connect eIDAS • Decentralized Identifiers v1 • Verifiable Credentials Data Model v1.1 • Presentation Exchange v2 • OpenID Connect SIOP v2 • OpenID Connect for Verifiable Presentations • OpenID Connect for Verifiable Credentials Issuance • JAdES • eID authentication and identification • IETF RFC 7515-7520
 21. Centralized E.g., National IDs, Unique central database User centric E.g., applications containing different identities/passwords to access different services Federated E.g., Identity federations, distributed non-replicated databases Decentralized and sovereign E.g., Verifiable IDs defined in eSSIF framework, distributed ledger technologies Hi ha 4 enfocaments diferents per a l'intercanvi de dades / identitat digital European SSI Authentication (Verifiable ID - based on the eIDAS common data set) Verifiable Credentials exchange A local application for storing and managing access data for different services enables users to access different services with a single password (or authentication step) eID means • National • Sectorial Eliminate intermediaries Share credentials and authenticate to services that trust Trusted Issuers Data/identity stored in centralized silos Data/identity stored in non-replicated silos Authenticate to services that trust your IDP Federation within a country Cross-border authentication such as eIDAS (high LoA use cases) Social Network login (low LoA use cases) Local container for identity(es)/data to share with different services
 22. Les credencials formen part del nostre dia a dia Cada moment del viatge d'aprenentatge desencadena l'adjudicació i l'intercanvi d'una credencial. Les credencials formen part de la nostra vida quotidiana: s'utilitzen per afirmar qui som i les habilitats i coneixements que tenim assegurats. Per exemple, els títols universitaris s'utilitzen per afirmar un nivell d'educació terciari. 18 years 6 years 23 years I attend Preschool / Kindergarten Education I attend a Primary School 12 years I attend a Junior Secondary School I attend a Secondary VET School I attend Senior High School I attend a Higher TVET college I follow studies for a Bachelors degree I follow studies for a Masters degree I follow an ERASMUS programme I conduct research leading to a Doctoral degree (PhD) I follow studies leading to a professional degree I apply for my first job I acquire competences I set-up my business I take online courses I secure micro credentials as part of CPD Foundation – Entity managed All levels – Self-managed 2 3 4 5 SECONDARY PRIMARY TERTIARY LABOUR MARKET/PERSONAL DEVELOPMENT = Credentials Advanced – Transition from Entity managed to Self- sovereign
 23. Valor d’EBSI
 24. NO BE FR IT CZ AU HR NL SW FI SL DE BG SI DK ES EE EL IE PT PL RO SK HU LI LI MT LV The European Blockchain Partnership works together with the European Commission La nostra visió conjunta és ajudar Europa a accelerar la creació de serveis digitals transfronterers de confiança recolzats per blockchain. EBSI és la primera infraestructura blockchain a tota la UE, impulsada pel sector públic, amb ple respecte als valors i regulacions europees. EBSI té el suport de 30 països (tots els estats membres de la UE, Noruega, Lichtenstein i Ucraïna) i la CE que forma el European Blockchain Partnership (EBP). 30 Countries and the EC
 25. EBSI – educació: acord de MSs sobre l’adopció d’ESSIF • On September’19 MS agreed to re-use the eSSIF framework as the underlaying capabilities to enable a new paradigm for education • Previous business journeys were reviewed to obtain the full potential of the new paradigm, and new opportunities (new scenarios/journeys) enabled by it, were identified • From that moment on, eSSIF went from being a vertical use case to being a transversal enabling capacity where, in addition to the identity use case itself, it could be instantiated in other business domains (e.g., European Social Security Pass led by Italy and DG-EMPL) • From an educational institution perspective: • eSSIF fully empowers citizens/students gaining real control over their identity(es) and data • Verifiable credentials are the “containers” for the educational credentials (just like the containers did for the shipping sector in early 60s) • Thanks to it, most of us will be moving to a more just-in-time skilled education where stacking credentials will be the normal, enabling new educational paradigms for real (Lifelong Learning & Personal Learning Pathways)
 26. EBSI – educació: acord dels MSs sobre semàntica • On June’19 MS agreed to • reuse the European Learning Model for achieved learning outcomes (formal qualifications) • cooperation agreement in place between DG-CNECT (EBSI) and DG-EMPL to evolve European Learning Model serialization in both, XML and JSON • Early Adopters (MS) requested real live scenarios for HEIs. MS were interested on student’s international mobility: • identity (adding substantial level of assurance to previous scenarios) • data (adding the transcript to previous scenarios) • On October’21 in the context of the MUP, MS agreed to • reuse the ELMO data model for the transcript in alignment with international mobility projects (EWP, OLA, EDSSI, Knowledge HUB, etc.). Efforts to align ELMO to ELM started together with EMREX board and DG-EMPL. First support for ELMO v1.7 reusing ELM was provided • reuse the European Student ID (European Student Card project) and MyAcademicID data model in alignment with international mobility projects (EWP, aligned to eduGAIN)
 27. eIDas: Cas d'ús 7 (educació) abast acordat per MSs i DGs (DG- EMPL, DG-EAC) • 1st priority HEI - Master/Bachelor (but keeping LifeLong Learning – LLL - in mind) • Include Students cross-border mobility • Identity (European Student ID)- Substantial Level of Assurance • Transcript • 4 interoperability dimensions (cross-border context) in place: • Governance - in place: accreditation organizations, trusted issuers • Legal - in place: Identity (eIDas) and Data (GDPR+MS national legislation for data as legal binding acts) • Semantic - in place: common cross-border data model European Learning Model (ELM), ELMO, MyAcademicID-SCHAC • Technological - Verifiable credentials as the common way to package and share educational credentials • Competent end users in digital skills - in place • Second priority: Vocational Education and Training (VET) - VET qualifications are accredited in many different ways across the EU, including by government bodies and by chambers. In all MS vocational qualifications from the formal system are included in national qualifications frameworks referenced to the European Qualifications Framework. Using VET as a pilot beyond HEI is not complicated; e.g., Luxembourg has issued over 1,600 digital certificates to VET graduates since 2020 as part of the implementation of the European Digital Credentials for learning • Recognize and take advantage of the work and experience of the Member States in the field of education, in particular the experience and business requirements identified and defined in the Diploma Use Case of the EBSI project during the last two years.
 28. Model de governança per habilitar el sector de negoci Natural Person Legal Entity Source of trust (trusted registries) DIDR TAOR TSR EOSR RER TIR Diploma Accreditation Governance Actors/Roles Student Natural persons onboarding service Legal entities onboarding service Trusted issuer (TI) Trusted Accreditation Organisation (TAO) Accreditation organisations onboarding service • Gràcies a un marc genèric aplicable a qualsevol domini empresarial, la governança i els processos existents dels estats membres són reutilitzables. No cal definir nous actors o processos. • Els serveis d’onboarding assignen una funció específica al domini empresarial i omplen els registres de confiança del Ledger • Per exemple, per a l'educació terciària: • TAO = Ministeri d'Educació i/o Agència Nacional/Regional de Qualitat • TI = Universitat
 29. Un nou paradigma per a l'educació sí és possible • Student mobility for both, identity and records, will be a reality (through Student’s Mobile wallet) • Lifelong Learning will be a reality: credentials are owned, managed and controlled by the citizen • Personal Learning Pathways: even easier thanks to the stacking credentials feature (as for micro-credentials) Aligned to (EBSI VALUE FOR EDUCATION): • EU Digital Strategy • EU Data Strategy • EU digital credentials action plan • EU Digital action plan • Europass decision • Europass Digital Credentials • European education area • European research area • European universities initiative • European skills agenda • Individual Learning Record • eIDas trust framework • GDPR • Once only principle (enabling the citizens perspective) • State of the Union address (091620) and European Council Conclusions (100220) for both, identity and data • European Declaration on Digital Rights and Principles for the Digital Decade Citizen owns, controls and manage his/her Individual Learning Record (ILR) Focusing on citizen, breaking educational silos, enabling LLL, PLP , SC
 30. 6 pilots transfronterers amb èxit Ajudar els ciutadans a estudiar, treballar i créixer des de tot Europa. A student gets a diploma with a list of course units validated from Erasmus (Transcript of Records Credential) (ES/BE/IT) A graduated citizen applies for a job with a Degree from a foreign country (License to Practice Credential) (GR/CY) A student applies for a PhD with a Bachelor / Master degree from a foreign country (Bachelor/Master Diploma Credential) (RO/GR/FR) A PhD student applies for specific courses in a foreign country (Cross-border Micro-credentials) (FI/LT) RO GR CY GR BE IT FI LT A student gets access to local discounts using student credential (European Student eCard) (BE/ES) ES FR ES A refugee presents an EQPR to a European Italian University to apply for a Master (EQPR - CoE Refugee Passport) (IT/DE) IT BE 01 02 03 04 05 06
 31. Nova forma (alternativa) d'interactuar amb tots els serveis des de la perspectiva del ciutadà EUDI Wallet
 32. La necessitat urgent d'un ecosistema educatiu més flexible Citizen-centric system by design • Learners/citizens as the focus of any action/interaction • Unify citizens' experience of data management (for both identity and educational credentials) More skill-oriented education • Flexible enough to cover all type of learning achievements, including common/standard skills and competence frameworks Facilitates Lifelong Learning (LLL) • Formal, non-formal, informal education Facilitates Personal Learning pathways (PLP) • Stacking of verifiable credentials • Including micro-credentials Common data models and ontologies • Formal, non-formal, informal education: European Learning Model • Non-foundational ID: MyAcademicID, European Student IDentifier Supports governance • eIDas governance • Educational governance • QA regimes Empowers public and private issuers • Educational credentials • European Student eID credentials (SLoA) Support citizen as data owner/provider • Provide selective disclosure information from their Personal Learning Record (owned and controlled by them) • Consent and mandates must be supported • The wallet is the real Individual Learning Record (ILR) Supports entire educational credentials lifecycle • Issue, share, verify, revoke, suspend, expire Align/simplify technical and semantic complexity/existing solutions • VCs are the standardize way to package and exchange information • ELM is the common semantic ontology/data model for formal, non- formal and informal learning • An alternate way, a hybrid path, to existing services
Anúncio