Selfie

C
CADER©2022
Selfie
‫أج‬ ‫من‬ ‫طلبتكم‬ ‫يحتاجها‬ ‫التي‬ ‫المهارات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫الذاتي‬ ‫التقويم‬
‫ل‬
‫مدى‬ ‫التعلم‬
‫الحياة‬
.
CADER©2022
‫يطور‬ ‫فهو‬
‫استقاللية‬
‫طلبتكم‬
‫ا‬ً‫ض‬‫وأي‬
‫يطور‬
‫المعرفية‬ ‫قدراتهم‬
.
CADER©2022
‫أنفسهم‬ ‫تقييم‬ ‫في‬ ‫يرغبون‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫طلبتكم‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫إال‬
.
CADER©2022
‫بعد‬ ‫يشعرون‬ ‫قد‬
‫م‬
‫بأنفسهم‬ ‫الثقة‬
CADER©2022
‫أنفسهم‬ ‫تقييم‬ ‫أثناء‬ ‫الخطأ‬ ‫في‬ ‫الوقوع‬ ‫من‬ ‫يخافون‬ ‫أو‬
.
CADER©2022
‫تقييم‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫طلبتكم‬ ‫يستطيع‬ ‫أداة‬ ‫على‬ ‫تتعرفوا‬ ‫أن‬ ‫رأيكم‬ ‫ما‬
‫إجاباتهم‬
‫تسليمها؟‬ ‫قبل‬ ‫وأعمالهم‬
CADER©2022
‫فكرة‬ ‫إليكم‬
CADER©2022
Selfie
Selfie
‫الذاتية‬ ‫الصور‬ ‫التقاط‬ ‫ا‬ً‫كثير‬ ‫تشبه‬ ‫ذاتي‬ ‫تقييم‬ ‫أداة‬
.
CADER©2022
‫لصورة‬ ‫التقاطكم‬ ‫عند‬
Selfie
‫نشرها‬ ‫قبل‬ ‫ا‬ً‫د‬‫جي‬ ‫تتأملونها‬ ‫فأنتم‬
.
CADER©2022
Selfie
‫إ‬ ‫وتقييم‬ ‫التأمل‬ ‫فرصة‬ ‫لطلبتكم‬ ‫تتيح‬ ‫ذاتي‬ ‫تقييم‬ ‫أداة‬
‫جاباتهم‬
‫لكم‬ ‫تسليمها‬ ‫قبل‬ ‫وأعمالهم‬
.
CADER©2022
‫في‬ ‫حرف‬ ‫كل‬
Selfie
‫طلبتكم‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫لعمل‬ ‫اختصار‬ ‫هو‬
‫التسليم‬ ‫قبل‬
.
CADER©2022
‫إجاباتهم‬ ‫استعراض‬ ‫هو‬ ‫طلبتكم‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫أول‬
‫سريع‬ ‫بشكل‬
CADER©2022
Scaned my
answers
‫لها‬ ‫فهمهم‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫إجاباتهم‬ ‫يشرحون‬ ‫ثم‬
CADER©2022
Explained my
answers
‫ثم‬
‫العديدة‬ ‫المفردات‬ ‫يوضحون‬
‫قاموا‬ ‫التي‬
‫إجاباتهم‬ ‫في‬ ‫باستخدامها‬
CADER©2022
Lots of
vocabulary
used
‫لإلجابة‬ ‫محتملة‬ ‫أخرى‬ ‫بدائل‬ ‫عن‬ ‫يبحثون‬ ‫ثم‬
CADER©2022
Found
multiple
answers
‫الخرائط‬ ‫أو‬ ‫الرسم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إجاباتهم‬ ‫يوضحون‬ ‫ثم‬
‫الذهنية‬ ‫أو‬ ‫المفاهيمية‬
CADER©2022
Illustrated my
answers
‫إجابته‬ ‫في‬ ‫ظهرت‬ ‫التي‬ ‫األخطاء‬ ‫يزيلون‬ ‫ا‬ً‫وأخير‬
‫م‬
‫السابقة‬ ‫الخطوات‬ ‫لجميع‬ ‫نتيجة‬
.
CADER©2022
Eliminated the
mistakes
Selfie
‫زوايا‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫إجاباتهم‬ ‫في‬ ‫بالتفكير‬ ‫لطلبتكم‬ ‫تسمح‬ ‫أداة‬
.
CADER©2022
Selfie
‫لدى‬ ‫المشكالت‬ ‫حل‬ ‫ومهارات‬ ‫العليا‬ ‫التفكير‬ ‫مهارات‬ ‫تنمي‬
‫طلبتكم‬
.
CADER©2022
‫الذاتي‬ ‫التقييم‬ ‫مهارات‬ ‫تعلم‬ ‫على‬ ‫طلبتكم‬ ‫ساعدوا‬
.
CADER©2022
‫أنفسهم‬ ‫لتقييم‬ ‫الفرصة‬ ‫لهم‬ ‫أتيحوا‬
.
CADER©2022
‫والتقويم‬ ‫التعلم‬ ‫في‬ ‫االستقاللية‬ ‫علموهم‬
.
CADER©2022
‫بأنفسهم‬ ‫ثقتهم‬ ‫عززوا‬
.
CADER©2022
‫يلتقطون‬ ‫دعوهم‬
‫منها‬ ‫للتحقق‬ ‫إلجابتهم‬
.
CADER©2022
‫الفكرة‬
‫بتصرف‬
‫من‬
Stimulate your students with these 10
creative self assessment ideas - BookWidgets
CADER©2022
‫جربوها‬
CADER©2022
‫جميع‬
‫التعليم‬ ‫وتحديث‬ ‫لتطوير‬ ‫العربي‬ ‫للكادر‬ ‫محفوظة‬ ‫الحقوق‬
‫ال‬
‫يسمح‬
‫بإصدار‬
‫هذا‬
‫المحتوى‬
‫أو‬
‫تخزينه‬
‫في‬
‫نطاق‬
‫استعادة‬
‫المعلومات‬
‫أو‬
‫نقله‬
‫بأي‬
ٍ
‫شكل‬
‫من‬
‫األشكال‬
‫دون‬
‫إذن‬
ٍ
‫خطي‬
ٍ
‫مسبق‬
‫من‬
‫المؤلف‬
.
‫المؤلف‬
:
‫الكادر‬
‫العربي‬
‫لتطوير‬
‫وتحديث‬
‫التعليم‬
All Rights Reserved.© No Part of this content may be reproduced, stored in all retrieval systems or transmitted in any form or by any means
without prior permission in writing of the author.
Author: ChangeAgent for Arab Development and Education Reform (CADER)
‫بيان‬
‫المسؤولية‬
‫تم‬
‫نشر‬
‫المعلومات‬
‫في‬
‫هذا‬
‫المحتوى‬
‫على‬
“
‫طبيعتها‬
”
‫وبدون‬
‫ضمان‬
.
‫وعلى‬
‫الرغم‬
‫من‬
‫اتخاذ‬
‫كافة‬
‫االحتياطات‬
‫في‬
‫إعداد‬
‫هذا‬
،‫المحتوى‬
‫فإن‬
‫كادر‬
‫ال‬
‫تتحمل‬
‫أية‬
‫مسؤولية‬
‫تجاه‬
‫أي‬
‫شخص‬
‫أو‬
‫كيان‬
‫فيما‬
‫يتعلق‬
‫بأية‬
‫خسارة‬
‫أو‬
‫ضرر‬
‫وقع‬
‫أو‬
‫ّعى‬‫د‬ُ‫ي‬
‫أنه‬
‫وقع‬
‫بشكل‬
‫مباشر‬
‫أو‬
‫غير‬
‫مباشر‬
‫نتيجة‬
‫للتعليمات‬
‫الواردة‬
‫في‬
‫العرض‬
‫أو‬
‫نتيجة‬
‫استخدام‬
‫برامج‬
‫الحاسوب‬
‫أو‬
‫أجهزته‬
‫الوارد‬
‫وصفها‬
‫في‬
‫العرض‬
.
CADER©2022
1 de 28

Recomendados

Binder1.pdf por
Binder1.pdfBinder1.pdf
Binder1.pdfCADERBlog
28 visualizações33 slides
Calm Down Corner por
Calm Down CornerCalm Down Corner
Calm Down CornerCADERBlog
17 visualizações30 slides
Beat the Bell por
Beat the BellBeat the Bell
Beat the BellCADERBlog
13 visualizações22 slides
Beat the Bell por
Beat the BellBeat the Bell
Beat the BellCADERBlog
18 visualizações22 slides
Leadership Pizza por
Leadership PizzaLeadership Pizza
Leadership PizzaCADERBlog
19 visualizações31 slides
Zoom por
ZoomZoom
ZoomCADERBlog
13 visualizações30 slides

Mais conteúdo relacionado

Mais de CADERBlog

golden por
goldengolden
goldenCADERBlog
16 visualizações38 slides
selfi por
selfi selfi
selfi CADERBlog
10 visualizações28 slides
SCAMPER por
SCAMPERSCAMPER
SCAMPERCADERBlog
16 visualizações34 slides
SCAMPER por
SCAMPERSCAMPER
SCAMPERCADERBlog
10 visualizações34 slides
Acronyms por
AcronymsAcronyms
AcronymsCADERBlog
10 visualizações36 slides
فكرة Selfie por
فكرة Selfieفكرة Selfie
فكرة SelfieCADERBlog
71 visualizações27 slides

Mais de CADERBlog(20)

golden por CADERBlog
goldengolden
golden
CADERBlog16 visualizações
selfi por CADERBlog
selfi selfi
selfi
CADERBlog10 visualizações
SCAMPER por CADERBlog
SCAMPERSCAMPER
SCAMPER
CADERBlog16 visualizações
SCAMPER por CADERBlog
SCAMPERSCAMPER
SCAMPER
CADERBlog10 visualizações
Acronyms por CADERBlog
AcronymsAcronyms
Acronyms
CADERBlog10 visualizações
فكرة Selfie por CADERBlog
فكرة Selfieفكرة Selfie
فكرة Selfie
CADERBlog71 visualizações
Acronyms por CADERBlog
AcronymsAcronyms
Acronyms
CADERBlog20 visualizações
فكرة 5 Rs por CADERBlog
فكرة 5 Rsفكرة 5 Rs
فكرة 5 Rs
CADERBlog17 visualizações
Binder1.pdf por CADERBlog
Binder1.pdfBinder1.pdf
Binder1.pdf
CADERBlog21 visualizações
afkar.pdf por CADERBlog
afkar.pdfafkar.pdf
afkar.pdf
CADERBlog23 visualizações
فكرة I Wish My Teacher Knew por CADERBlog
فكرة I Wish My Teacher Knewفكرة I Wish My Teacher Knew
فكرة I Wish My Teacher Knew
CADERBlog739 visualizações
#Learning on TikTok.pptx por CADERBlog
 #Learning on TikTok.pptx #Learning on TikTok.pptx
#Learning on TikTok.pptx
CADERBlog13 visualizações
Sandwich Model por CADERBlog
Sandwich ModelSandwich Model
Sandwich Model
CADERBlog27 visualizações
7 Cards por CADERBlog
7 Cards7 Cards
7 Cards
CADERBlog59 visualizações
فكرة 5 Hand Signals por CADERBlog
فكرة 5 Hand Signalsفكرة 5 Hand Signals
فكرة 5 Hand Signals
CADERBlog19 visualizações
فكرة Emoji Style por CADERBlog
فكرة Emoji Styleفكرة Emoji Style
فكرة Emoji Style
CADERBlog21 visualizações
Sandwich Model por CADERBlog
Sandwich ModelSandwich Model
Sandwich Model
CADERBlog33 visualizações
Setting the Toneفكرة por CADERBlog
Setting the Toneفكرة Setting the Toneفكرة
Setting the Toneفكرة
CADERBlog28 visualizações
فكرة World Café por CADERBlog
فكرة World Caféفكرة World Café
فكرة World Café
CADERBlog25 visualizações
فكرة SCL 5 Golden Rule.pdf por CADERBlog
فكرة SCL 5 Golden Rule.pdfفكرة SCL 5 Golden Rule.pdf
فكرة SCL 5 Golden Rule.pdf
CADERBlog34 visualizações

Último

جودة الحياة por
جودة الحياةجودة الحياة
جودة الحياةrawanal7arbi202
6 visualizações4 slides
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023 por
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023abdullazezlibya
7 visualizações23 slides
التعلم المصغر por
التعلم المصغر التعلم المصغر
التعلم المصغر ssuser155b37
43 visualizações19 slides
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf por
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf‎⁨جودة الحياة⁩.pdf
‎⁨جودة الحياة⁩.pdfnoofaljohani3
14 visualizações9 slides
powerpoint.pptx por
powerpoint.pptxpowerpoint.pptx
powerpoint.pptxMoHaMeD753607
26 visualizações18 slides
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx por
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptxzmariam160
7 visualizações5 slides

Último(7)

جودة الحياة por rawanal7arbi202
جودة الحياةجودة الحياة
جودة الحياة
rawanal7arbi2026 visualizações
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023 por abdullazezlibya
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023
إحتفالية اليوم العالمي للجودة - جامعة صبراتة 2023
abdullazezlibya7 visualizações
التعلم المصغر por ssuser155b37
التعلم المصغر التعلم المصغر
التعلم المصغر
ssuser155b3743 visualizações
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf por noofaljohani3
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf‎⁨جودة الحياة⁩.pdf
‎⁨جودة الحياة⁩.pdf
noofaljohani314 visualizações
powerpoint.pptx por MoHaMeD753607
powerpoint.pptxpowerpoint.pptx
powerpoint.pptx
MoHaMeD75360726 visualizações
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx por zmariam160
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx
��مجتمعات التعلم في تحسين جودة الحياة الجامعية�.pptx
zmariam1607 visualizações
Presentation.pptx por ykv2nv8bnt
Presentation.pptxPresentation.pptx
Presentation.pptx
ykv2nv8bnt18 visualizações

Selfie