Anúncio
Anúncio

Mais conteúdo relacionado

Apresentações para você(20)

Similar a 2017 trendy Employer Brandingu 2017(20)

Anúncio

Mais de BrandBakers(20)

2017 trendy Employer Brandingu 2017

 1. Výzkum trendů Employer Brandingu v České republice 2017 ročník 4.
 2. O výzkumu
 3. HR ředitel/ manager HR Business PartnerHR generalista HR specialista HR recruiter HR marketing manager JináSoučástnejvyššího vedení Součástvyššíhoči středního managementu Není součástí vedení 51% 29% 20% Klíčovou Velkou Střední Malou Velmi malou 37% 36% 18% 7% 2% Otázky k respondentům 3 31% 14% 5% 24% 10% 8% 8%
 4. Nehraje žádnou roli. Je pouze malým/doplňkovým kritériem při výběru. Jde o jedno z kritérií, které posuzujeme, má stejnou váhu jako další kritéria. Souznění uchazečů s naší firemní kulturou je pro nás velmi důležité. Souznění uchazečů s naší firemní kulturou je nejdůležitějším kritériem při výběru. 2% 13% 30% 43% 12% 1 5 1 1 9 20 21 26 28 Pracovní portály Interní nábor Doporučení stávajících zaměstnanců Sociální sítě Vlastní vyhledávání Dlouhodobá spolupráce se školami Personální agentury Náborové eventy (konference, veletrhy, hacketony atd.) Executive search (headhunter) vůbec 7 2 5 14 11 20 27 24 32 velmi málo 8 18 16 16 16 21 15 21 20 málo 7 21 26 28 23 19 15 16 11 docela často 16 26 29 18 18 9 12 9 7 velmi často 61 28 23 23 23 11 10 4 2 vždy Otázky k náboru 4 90 77 36 28 18 12 10 9 5 0% 50% 100% Nedostatečná kvalita uchazečů (kompetence pro danou pozici) Nedostatek uchazečů Spolupráce s dodavateli (personální agentury) Časová délka náboru Špatně definovaný profil uchazeče Spolupráce s hiring manažery Vysoké náklady na nábor člověka na pozici Osobnost uchazečů (odpovídající fir. kultuře/danému týmu) Jiné
 5. Ano, máme Momentálně pozici obsazujeme Ne, zatímnemáme, ale uvažujemeo jejím vytvoření Ne, nemáme, a neuvažujemeo jejím vytvoření Spolupracujemes externistou/externím partnerem 30% 2% 9% 53% 6% Budounižší Budou stejné Budou vyšší 7% 45% 48% Otázky k HR Marketing a Employer Brandingu I. / Podpora a investice 5
 6. HR tým Týmsložený napříč odděleními Nejvyššívedení (board, executive committee) Marketingový tým CEO Žádný tým Jiný tým 62% 13% 6% 4% 3% 8% 4% 80% 40% 33% 28% 17% 6% 2% 0% 50% 100% Komunikace/PR Finance Marketing Obchod HR Vedení společnosti Jiné Otázky k HR Marketing a Employer Brandingu II. / Odpovědnost a spolupráce 6
 7. 51% 51% 48% 42% 39% 31% 30% 29% 23% 18% 11% 21% 1% 0% 20% 40% 60% 80% Kvalita nových zaměstnanců (měřeno podle odchodů ve zkušební době nebo do 1 roku) Známost vaší značky Počet uchazečů na pozici (množství kandidátů) Efektivita získávánínových zaměstnanců (kolik uchazečů potřebujete vidět na 1 přijatého zaměstnance) Umístění v rámci průzkumu atraktivity zaměstnavatele Fluktuace zaměstnanců (kolik jich dobrovolně odchází) Retence zaměstnanců (jak dlouho zůstávají) Náklady na jednoho přijatého zaměstnance Angažovanost zaměstnanců Délka náboru Procento získaných zaměstnanců přes program doporučení Nevím Jiné 12% 42% 62% 24% 16% 32% 35% 51% 39% 27% 21% 31% 4% 0% 20% 40% 60% 80% Vyšší kvalita nových zaměstnanců (měřeno podle odchodů ve zkušební době nebo do 1 roku) Větší známost vaší značky Větší počet uchazečů na pozici Vyšší efektivita získávánínových zaměstnanců (kolik uchazečů potřebujete vidět na 1 zaměstnance) Lepší umístění v rámciprůzkumu atraktivity zaměstnavatele Nižší fluktuace zaměstnanců (kolik jich dobrovolně odchází) Vyšší retence zaměstnanců (jak dlouho zůstávají) Nižší náklady na jednoho přijatého zaměstnance Vyšší angažovanost zaměstnanců Kratšídélka náboru Vyšší procento získaných zaměstnanců přes program doporučení Nevím Jiné Otázky k HR marketing a Employer Brandingu III. / Přínosy a měření 7
 8. Vždy Velmi často Často Občas, spíše nahodile Zřídka Nikdy jsme se o to nezajímali 34% 25% 9% 21% 6% 5% Jednouza půl roku Jednou za rok Jednouza 2 roky Méně často Neděláme vůbec Jinak často 8% 28% 27% 11% 21% 5% Otázky ke značce I. / Angažovanost a uchazeči 8
 9. 61% 49% 42% 24% 7%0% 20% 40% 60% 80% Mapujeme si nabídku konkurenčních zaměstnavatelů, co o sobě říkají Ptáme se kandidátů, podle jakých kritérií si vybírají svého zaměstnavatele Zjišťujeme u našich zaměstnanců, proč v naší společnosti pracují Žádné nesbíráme Jiné Ano, máme Ne, zatímnemáme, ale plánujeme do budoucna Ne, ani neplánujeme Momentálně na ní pracujeme Nevím 28% 39% 8% 24% 1% Otázky ke značce II. / Strategie a vlastní data 9
 10. Nástroje HR marketingu / Používané a fungující skvěle (%) 12 8 8 8 8 8 8 7 7 7 6 6 6 6 6 4 0 % 5 % 10 % 15 % Vlastní obsah pro účely náborové komunikace Náborové inzeráty vystupující z šedi Sbírání kontaktů na různých akcích (např. hackathon, konference, přednášky) Vysvětlení firemních hodnot a jejich projevů v praxi Atraktivně zpracovaný uvítací balíček pro nové zaměstnance Cílené náborové kampaně na konkrétní pozice Vyladěný náborový proces vedoucí k perfektnímu zážitku kandidátů Plán pro budování značky mezi zaměstnanci Kariérní profily na sociálních sítích Nový design programu doporučení Definování ideálu/pozice značky zaměstnavatele (EVP) Komunikační strategie (představení značky zaměst. kandidátům) Video představení firemní kultury a zaměstnanců Promyšlený a vyladěný onboardingový proces Přitažlivé a funkční kariérní stránky Podrobné měření výsledků HR marketing / Employer Branding aktivit 10
 11. Nástroje HR marketingu / Začnou se používat tento rok (%) 28 27 27 24 20 19 19 19 18 18 16 14 14 10 7 6 0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % Definování ideálu/pozice značky zaměstnavatele (EVP) Komunikační strategie (představení značky zaměst. kandidátům) Přitažlivé a funkční kariérní stránky Video představení firemní kultury a zaměstnanců Plán pro budování značky mezi zaměstnanci Atraktivně zpracovaný uvítací balíček pro nové zaměstnance Promyšlený a vyladěný onboardingový proces Vyladěný náborový proces vedoucí k perfektnímu zážitku kandidátů Vysvětlení firemních hodnot a jejich projevů v praxi Nový design programu doporučení Vlastní obsah pro účely náborové komunikace Kariérní profily na sociálních sítích Podrobné měření výsledků HR marketing / Employer Branding aktivit Náborové inzeráty vystupující z šedi Cílené náborové kampaně na konkrétní pozice Sbírání kontaktů na různých akcích (např. hackathon, konference, přednášky) 11
 12. Nástroje HR marketingu / Nepoužívané (%) 62 43 37 37 36 33 32 31 30 29 25 24 16 16 14 10 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % Podrobné měření výsledků HR marketing / Employer Branding aktivit Video představení firemní kultury a zaměstnanců Definování ideálu/pozice značky zaměstnavatele (EVP) Cílené náborové kampaně na konkrétní pozice Vyladěný náborový proces vedoucí k perfektnímu zážitku kandidátů Atraktivně zpracovaný uvítací balíček pro nové zaměstnance Nový design programu doporučení Kariérní profily na sociálních sítích Sbírání kontaktů na různých akcích (např. hackathon, konference, přednášky) Plán pro budování značky mezi zaměstnanci Vysvětlení firemních hodnot a jejich projevů v praxi Komunikační strategie (představení značky zaměst. kandidátům) Vlastní obsah pro účely náborové komunikace Přitažlivé a funkční kariérní stránky Náborové inzeráty vystupující z šedi Promyšlený a vyladěný onboardingový proces 12
 13. Nástroje HR marketingu / Neznámé (%) 5 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 % 5 % 10 % 15 % Definování ideálu/pozice značky zaměstnavatele (EVP) Vlastní obsah pro účely náborové komunikace Sbírání kontaktů na různých akcích (např. hackathon, konference, přednášky) Promyšlený a vyladěný onboardingový proces Plán pro budování značky mezi zaměstnanci Komunikační strategie (představení značky zaměst. kandidátům) Video představení firemní kultury a zaměstnanců Atraktivně zpracovaný uvítací balíček pro nové zaměstnance Náborové inzeráty vystupující z šedi Vysvětlení firemních hodnot a jejich projevů v praxi Přitažlivé a funkční kariérní stránky Kariérní profily na sociálních sítích Nový design programu doporučení Cílené náborové kampaně na konkrétní pozice Podrobné měření výsledků HR marketing / Employer Branding aktivit Vyladěný náborový proces vedoucí k perfektnímu zážitku kandidátů 13
 14. 14 3 2 0 1 0 1 3 0 0 0 0 1 1 0 5 0 Vlastní obsah pro účely náborové komunikace Promyšlený a vyladěný onboardingový proces Náborové inzeráty vystupující z šedi Atraktivně zpracovaný uvítací balíček pro nové zaměstnance Vysvětlení firemních hodnot a jejich projevů v praxi Plán pro budování značky mezi zaměstnanci Sbírání kontaktů na různých akcích (např. hackathon, konference, přednášky) Vyladěný náborový proces vedoucí k perfektnímu zážitku kandidátů Přitažlivé a funkční kariérní stránky Nový design programu doporučení Cílené náborové kampaně na konkrétní pozice Komunikační strategie (představení značky zaměst. kandidátům) Video představení firemní kultury a zaměstnanců Kariérní profily na sociálních sítích Definování ideálu/pozice značky zaměstnavatele (EVP) Podrobné měření výsledků HR marketing / Employer Branding aktivit Neznám 12 6 8 8 8 7 8 8 6 7 8 6 6 7 6 4 Fungují nám skvěle 33 39 35 29 26 24 23 23 24 23 21 22 14 12 12 9 Fungují nám dobře 20 24 33 10 23 19 30 14 27 20 27 20 12 36 12 11 Fungují nám málo 16 19 10 19 18 20 6 19 27 18 7 27 24 14 28 14 Plánujeme začít používat tento rok 16 10 14 33 25 29 30 36 16 32 37 24 43 31 37 62 Nepoužíváme 5 1 1 3 0 3 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 Definování ideálu/pozice značky zaměstnavatele (EVP) Plán pro budování značky mezi zaměstnanci Komunikační strategie (představení značky zaměst. kandidátům) Vlastní obsah pro účely náborové komunikace Náborové inzeráty vystupující z šedi Sbírání kontaktů na různých akcích (např. hackathon, konference, přednášky) Video představení firemní kultury a zaměstnanců Vysvětlení firemních hodnot a jejich projevů v praxi Atraktivně zpracovaný uvítací balíček pro nové zaměstnance Promyšlený a vyladěný onboardingový proces Přitažlivé a funkční kariérní stránky Kariérní profily na sociálních sítích Nový design programu doporučení Cílené náborové kampaně na konkrétní pozice Podrobné měření výsledků HR marketing / Employer Branding aktivit Vyladěný náborový proces vedoucí k perfektnímu zážitku kandidátů Neznám 37 29 24 16 14 30 43 25 33 10 16 31 32 37 62 36 Nepoužíváme 28 20 27 16 10 6 24 18 19 19 27 14 18 7 14 19 Plánujeme začít používat tento rok 12 19 20 20 33 30 12 23 10 24 27 36 20 27 11 14 Fungují nám málo 6 7 6 12 8 8 6 8 8 6 6 7 7 8 4 8 Fungují nám skvěle 12 24 22 33 35 23 14 26 29 39 24 12 23 21 9 23 Fungují nám dobře Aktuální trendy v Employer Brandingu v ČR 2017 / Přehled (%)
 15. O nás pekařích 15
 16. Jak pečeme značku zaměstnavatele 16 • • • • • • • • • • • • • • •
Anúncio