O slideshow foi denunciado.
Utilizamos seu perfil e dados de atividades no LinkedIn para personalizar e exibir anúncios mais relevantes. Altere suas preferências de anúncios quando desejar.

Jaarverslag boek.be 2011

1.146 visualizações

Publicada em

 • Seja o primeiro a comentar

 • Seja a primeira pessoa a gostar disto

Jaarverslag boek.be 2011

 1. 1. JAARVERSLAG BOEK.BE2011 met een vooruitblik op 2012
 2. 2. Inleiding In maart 2011 besliste de Raad van Bestuur om geen uitgebreid jaarverslag van de vereniging meer te maken. De vrijgekomen tijd zal worden geïnvesteerd in de website www.boekenvak.be. Die site geeft een permanent en dynamisch overzicht van de werking van Boek.be, haar ledenverenigingen en de aan haar gelieerde verenigingen in het Huis van het Boek. Ook het personeel staat permanent ter beschikking om vragen te beantwoorden voor de leden, partners, de pers en het publiek. Deze presentatie werd vertoond op de algemene ledenvergadering van 12 mei en goedgekeurd door de aanwezige leden. Geert Joris Gedelegeerd bestuurder 12 mei 2010
 3. 3. Missie en kerntaken• Missie: bevorderen van het Vlaamse Boekwezen > Promotie & Evenementen > Ter beschikking stellen van platformen die de handel in boeken bevorderen > Kenniscentrum• Dienstenleverancier > Voor de verenigingen die in de Huis gevestigd zijn > Boekhouding en administratie• Inzetten op de waardeketen via de diensten• Opgebouwd rond drie kernbegrippen: Professionaliseren Inspireren Innoveren
 4. 4. Leden VUV VBI VVB Ondersteuni Diensten ng Promotie Communicatie Meta4BooksPers / Relaties Evenementen Kenniscentru B2B m Opleidingen Librius Onderzoek Innovatie IT Onderhoud Knooppunt Infrastructuur Helpdesk VEP Boekenvak.b Knooppunt.ne E-boek.org Boek.be Boekenbank e t Publiek
 5. 5. De operationele structuur Boek.be vzw Algemene directie Administratie & Logistiek Kennis- Promotie, On line en IT centrum Communicatie Evenementen
 6. 6. Het Huis van het Boek 2011 (1)• Directie > Geert Joris: algemeen directeur > Nancy Reynders: assistente• Administratie > Heidi Giels: hoofd boekhouding > Sven Hendrickx: boekhouding > Mireille Moons: Facturatie en onthaal• Kenniscentrum > Jef Maes: hoofd KC, gedelegeerd bestuurder Meta4Books vzw > Davy Hanegreefs: Innovatiemanager• Online & IT > Frank Salliau: e-manager, projectleider Knooppunt > Peter Benneke: IT support en helpdesk
 7. 7. Het Huis van het Boek 2011 (2)• Promotie > Geertrui Schoeters: hoofd promotie > Hilde Umans: projectmedewerker > Kim Janssens: projectmedewerker > Wivina Briers: sponsorwerving• Communicatie > Patricia De Laet• Evenementen > Geert Briers -> Jan Pieter Boodts: eventmanagement > Ria Collard: assistente > Hedwig Bogaerts: projectleiding
 8. 8. Het Huis van het Boek 2011 (3)• VUV > Geert Van den Bossche: gedelegeerd bestuurder > Sarah De Graef: projectmedewerker• VVB > Luc Tessens: secretaris/gedelegeerd bestuurder• Meta4Books > Annika Buysse: projectleiding > Tine Philips: projectmedewerker• Librius > Kurt Van Damme > Hanne JespersTOTAAL 2011: 24 Personeelsleden (+ 1 VAV) = 25
 9. 9. Het Huis van het Boek 2012• Boek.be (extra) > Projectleider “Uitgeverij van de toekomst” > Projectleider “Boekhandel van de toekomst”• Librius (vervanging) > Evi Werkers > Kris Van de Kerckhove• Meta4Books (extra) > Projectmedewerker Meta4BooksDB• Knooppunt (extra) > ProjectleiderTOTAAL 2012: 28 Personeelsleden (+1 VAV = 29)
 10. 10. BELANGENBEHARTIGING
 11. 11. Boek.be: de keten (1)• Boekenpakket Kris Peeters > Resultaat: gesprekken AO > Vraag minister en AO: masterplan voor de boekhandel• Masterplan voor de boekhandel (nov 2011) > Peterschapsprojecten > Boekhandel van de toekomst > Commerciële innovatie ism Innovatiecentrum W-Vlaanderen• Overleg Creatieve Industrieën > Voorstelling visienota in maart o Erkenning creatieve industrieën door Vlaamse Overheid• Boekenoverleg > Betere samenwerking tussen spelers in het netwerk > Officiële erkenning door minister Schauvliege > Structurele overlegmomenten met overheid
 12. 12. Boek.be: de keten (2)• BTW (e-)boeken > Overleg met Jacques Toubon > Beslissing verwacht tegen de zomer• Leenrecht > Werkgroep met bibliotheken en auteurs > Overleg met overheid ifv verhoging vergoeding > Tegen de zomer een voorstel van de overheid• Denktank Vlaanderen-Nederland > Samen nadenken over kritische punten in het boekenvak en mogelijke oplossingen• Visitatie Nederlandse Taalunie > Concrete aanbevelingen > Presentatie verslag 2de kamer (6/2/2012)
 13. 13. VUV: de producent• 4 accenten > Professionaliseren > (e-)auteursrecht > Lobbywerk > Promotie
 14. 14. Professionaliseren• Fiscale & juridische dossiers• Kleine uitgevers• AVI• FSC-papier• (Gender)diversiteit• Overheid als ID-provider• Omzetenquête GEWU• Transportoptimalisatie• Loononderzoek
 15. 15. (e-)Auteursrecht• Modelcontract algemene uitgaven• Modelcontract illustratoren• Schoolboekenforum• Verhuur schoolboeken• Project dyslexie decretaal verankerd• Raamovereenkomst Luisterpunt
 16. 16. Lobbywerk• Vlaanderen > Boekenoverleg > Rondetafel Onderwijs-Cultuur > Schoolboekenforum > School van de Toekomst > Serious gaming > Erkenning GPRC-label > Reële economische waarde (omzetverklaringen)• Europa (FEP) > Btw op e-boeken > Veiligheid speelgoed > Europese Richtlijn Papier > VIP‟s – ETIN• In de wereld > Educatieve marktsituatie en ICT-beleid internationaal (IPA) > Vlaanderen gastland?
 17. 17. Promotie• Best Vormgegeven Boeken• Beste Boekenjuf/-meester• Erkenning GPRC-label academische overheden• NOT, Bologna, London, Manuscripta• Buchmesse (Actieprogramma FIT)• Nederland-actie: VIP-arrangement op Boekenbeurs
 18. 18. VBI: import en distributie• De leden van VBI vertegenwoordigen een aanzienlijk marktaandeel• Belangenbehartiging gebeurt door Boek.be
 19. 19. VVB: de boekhandel• Lobbywerk & Bemiddeling > Gunningscriteria bibliotheekleveringen o VVSG  Enkel adviserende functie  Plaatselijke tewerkstelling  Ecologische voetafdruk o VLAB  Bezoek Amival o Kabinet Schauvliege (2012) > Bonnenclearing  Rechtstreeks clearing SB/uitgevers  Inkomensverlies  Tussenkomst ombudsdienst
 20. 20. VVB (2)• Opleiding en ondersteuning > Rentabiliteitstool (roll out in 2012) > Bezoek Lannoo• Bibbank > Medegefinancierd door de VVB• Leidraad voorraadwaardering• Jeugdboekenweekpakketten• Verpakkingsmateriaal• Voorbereiding inkoopbeurzen 2012
 21. 21. VVB: 2012• Verder uitwerken Inkoopbeurs• Organisatie Ronde tafel zelfstandige boekhandels• Presentaties rentabiliteitstool boekhandels• Herbekijken A-label boekhandels ism VFL• Ondersteuning peterschapsprojecten voor boekhandels• Ondersteuning project “Boekhandel van de toekomst”• Spin-off peterschapsprojecten• Uitbreiding ledenbestand?• Uitwerken beleidsplan 2012 - 2013
 22. 22. DIENSTEN VAN BOEK.BE
 23. 23. Collectieve promotie 2011
 24. 24. Herman de Coninckprijzen 120 100 80 60 40 20 0 39/2010 40/2010 41/2010 42/2010 43/2010 44/2010 45/2010 46/2010 47/2010 48/2010 49/2010 50/2010 51/2010 52/2010 01/2011 02/2011 03/2011 04/2011 05/2011 06/2011 07/2011 08/2011 09/2011 10/2011• Laureaten: Marc Tritsmans en Annemarie Estor• 27/1 - Gedichtendag: > Gedichtendagposter met gedicht Publieksprijs gratis in de boekhandel > Feestelijke uitreiking in Arenbergschouwburg met Jack van Poll en Jef Neve
 25. 25. Boekenbeesten Boekenbeesten 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 Geruilde… 2000 1000 0 2008 2009 2010 2011• Bijlage bij Libelle• 1.200 deelnemers aan wedstrijd Efteling-arrangement
 26. 26. Literaire Lente Literaire Lente 18000 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 2000 Geruilde… 0 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011• Bijlage bij De Standaard• Tournee met 28 auteurs op 14 locaties
 27. 27. Doe mei maar een doeboek Doe mei maar een doeboek 16000 14000 12000 10000 8000 6000 4000 Geruilde… 2000 0 2009 2010 2011• Bijlage bij Libelle• Verderzetting samenwerking met De Madammen van Radio 2
 28. 28. Zomer v/h Spannende Boek Zomer van het Spannende Boek 50000 45000 40000 35000 30000 25000 20000 15000 10000 Geruilde… 5000 0 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011• Bijlage bij Humo• Blijft best lopende bonnenactie
 29. 29. De Andere Strip De Andere Strip 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 Geruilde… 0 2008 2009 2010 2011 N.B.: Geen GfK-cijfers van stripwinkels• Bijlage bij Humo
 30. 30. (Collectieve) promotie 2012 Nieuwe projecten en grote uitdagingen
 31. 31. Boekenprijzen• HdCprijs > Bestaand campagneformat Radio + TV + Print blijft aanslaan > Nieuw: laagdrempelig uitreikevenement met Helmut Lotti > Skin machine: experiment met promotie op andere dragers• Jeugdboekenprijzen > Nieuw: Uitreiking ingebed in nieuw kinderboekenevenement Kids@Oostende > Opstart nieuw concept upgrading in combinatie met nieuwe sponsor• Gouden Boekenuil > Nieuw prijsconcept met uitgebreide campagne (Radio, TV, krant) gespreid op jaarbasis (in 5 fasen) > Extra campagne element via social media dmv Lezersjury van 100 gemotiveerde lezers.• Debuutprijs > Ongewijzigde aanpak
 32. 32. Maandcampagnes: jaar van experiment• „Change‟: > Het bestaand format Actietitels-Mediabijlage-Kortingsbonnen vindt geen bijval meer bij grote spelers WPG (& VBK). Er is niet meteen een eenduidige vervanger voor dat format.• Gebrek aan „Money‟ : > Crisis: leden zijn niet (meer) bereid om instapgelden te betalen. Boek.be kan de acties niet uit eigen middelen financieren.• „Questions‟: > Boek.be is dienstverlenend bedrijf / leden weten zelf niet wat ze willen van het collectief / experiment → trial & error• Challenge: > op zoek naar eenvoudige en sterke concepten, met geen of kleine financiële deelname van de leden en liefst met derdebetalers
 33. 33. Meer specifiek:• Literaire Lente > Geschenkboek ism Nederland (61.000 ex.): gratis bij aankoop > Subsidie Taalunie voor de campagne > Beleving: samenwerking Grimbergen tgv tournee• Boekenbeestenmaand > Boekenbeestenpen (30.000 ex.): gratis bij aankoop > Sponsoring Bruynzeel / samenwerking Het Nieuwsblad > Beleving: samenwerking Stad Oostende voor Kids@Oostende - boekenbeesten• Doeboeken > Laatste editie in ongewijzigde vorm
 34. 34. Toekomstige aanpak• Vanuit Boek.be zal een plan van aanpak worden uitgewerkt voor de komende jaren > Daarbij is de belangrijkste vraag: welke toegevoegde waarde heeft Boek.be voor promotie en welke propositie kunnen wij doen naar de leden. > Plan enkel mogelijk door input, betrokkenheid, vertrouwen en engagement van de leden o De vereniging in het ongewisse laten en om 5 voor 12 zich terugtrekken is unfair o Grote spelers zullen hun verantwoordelijkheid moeten opnemen. > Noodzaak van het creëren van een algemeen overlegplatform dat jaarplan goedkeurt (engagement!)• Boek.be heeft een aantal sterktes die ingezet kunnen worden voor algemene en specifieke acties (credibility, free publicity e.a.)
 35. 35. Evenementen
 36. 36. Evenementen 2011• Uitreiking Herman De Coninckprijs• Mind The Book• Dagen van de literatuureducatie (Canon Cultuurcel)• Boekenbeurs
 37. 37. Evenementen 2012• Uitreiking Herman De Coninckprijs• Mind The Book• Dagen van de literatuureducatie (Canon Cultuurcel)• Kids@Oostende• Uitreiking Boekenleeuw en -pauw• Uitreiking Gouden Boekenuil• E-reading event (o.v.)• Boekenbeurs2013• Uitreiking Gouden Boekenleeuw en –pauw?
 38. 38. 38 Pers en communicatie 2011
 39. 39. Boek.be in de pers
 40. 40. Boek.be in de persAantal verzonden persberichtenAantal geposte nieuwsberichten
 41. 41. Maandelijkse persbarometerPersbarometer van Auxipress voor 2011:
 42. 42. Maandelijkse persbarometerPersbarometer van Auxipress voor 2011:
 43. 43. Websites1. www.boek.be (publiekssite): recordaantal bezoeken 700,000 600,000 500,000 400,000 bezoeken 300,000 (geen cijfers beschikbaar voor 2008- unieke bezoekers 9) 200,000 100,000 0 2006 2007 2010 2011
 44. 44. Websites2. www.boekenvak.be (leden & professionals): verdubbeling sinds lancering 120000 100000 80000 bezoeken 60000 unieke bezoekers 40000 20000 0 2009 2010 2011
 45. 45. Websites3. www.boekenbeurs.be: stijging met 26% t.o.v. 2010 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 0 2008 2009 2010 2011
 46. 46. Krantenkoppen 2011
 47. 47. Plannen voor 2012• Website Boek.be: > Lancering publieksnieuwsbrief Boek.be > Overdracht adresbestand Boekenbrief > Boek.be-site > Inzet op datacaptatie• Website Boekenvak: > Lancering nieuwsbrief Boekenvakker > Usability verbeteren op basis van webreview van Namahn > Persknipsels online ter beschikking stellen van onze leden• Verder optimaliseren van de online adresgids• Relatielijst + perslijsten samen in nieuw CRM-systeem
 48. 48. Sponsoring
 49. 49. Sponsoring 2011• Natura > Bruynzeel (Boekenbeestenpen) > Mont Blanc (debuutprijs / Gouden Boekenuil) > Minerva (Boekenbeurs / Best vormgegeven Boeken)• Cash > Fintro (GBU / Boekenbeurs) > Grimbergen (diverse projecten)• Boekenbeurs > Voornamelijk via dranken- en voedselmerken > Base > ConexxionTotale waarde 2011: 150.000 euro
 50. 50. Sponsoring 2012 - 2013• Veel dezelfde contracten als 2011• Veel onderhandelingen zijn nu nog lopende• Deal om jeugdboekenprijzen te upgraden is hangendeVerwachte inkomsten 2012: 250.000 euro• Besteding: projectgerelateerd
 51. 51. Online & IT
 52. 52. IT (1/2)• 2011 > Make-over www.boek.be > Boekenbeursloket > Mobiele app Boekenbeurs > Boekenbeurs website > Boekenbeurs IT Algemeen > Loketfunctionaliteit voor promotie et al, op www.boekenvak.be > Meta4Books voorbereiding > TLD.boek dossier (geannuleerd)
 53. 53. IT (2/2)• Verwachtingen 2012 > Ingebruikname nieuwe wi-fi infrastructuur > Ingebruikname contract- en document management systeem TiNK > Ingebruikname e-mailmarketing tool Addemar > Projectbegeleiding uitbouw Meta4Books > Recommendation engine integratie in Meta4Books > Boekenapp ism Lin-k > Projectbegeleiding uitbouw Vlaams e-boek platform > Boekenbeursloket optimalisatie > Boekenbeurs website > Boekenbeurs IT algemeen > Vernieuwing adresgids > GPRC website > Bemannen helpdesk e-boek.org
 54. 54. KENNISCENTRUM
 55. 55. Opleiding - jaarlijkse activiteiten• Leerstoel Boek.be 18/03/2011: Robert Darnton: > grote naam in de boekenwereld > grote opkomst, goede weerklank in de pers > impact in de brede academische wereld• Lessenreeks aan de UA: Uitgeverij en boekhandel, actuele vraagstukken: 55 deelnemers. > Neerslag in boek „Winst van de Lezer‟ (ism. Uitgeverij Acco) -> belangrijk boek over het boekenvak in Vlaanderen. Onder ruime belangstelling voorgesteld op de Boekenbeurs• Staat van het boek: 23/04/2011 in de Singel: voor het eerst ism Boekenoverleg.• Dag van het Boekenvak (op Boekenbeurs): 1ste editie. Veel belangstelling. > Eerste voorstelling van resultaten Onderzoek Lees, Leen, Koopgedrag. > Voorstelling Bibbank en Boekhandelstool. > Speeddating uitgevers en tv- en filmproducenten ism VAF.
 56. 56. Opleiding - seminariedagen• Achter de schermen van de uitgeverij: > bezoek aan Lannoo: 35 boekhandelaren• Multimediale rechtenclearing• Masterclass Social Media: Richard Van Hooijdonck: > herneming in 2012 wegens groot succes• Nieuwe businessmodellen: > sessie voor algemene uitgevers > Sessie voor educatieve uitgevers
 57. 57. Opleiding - accenten voor 2012• Leerstoel Boek.be: > Jane Davis rond „Social importance of reading‟• Verderzetting Lessenreeks aan UA: > meer diepgang mogelijk met boek als cursus• Staat van het boek: > welke meerwaarde voor mij in de nieuwe waardeketen van het boek > Samenwerking met Nederland : KVB en CPNB• Hernemen dag Achter de schermen van de uitgeverij: WPG.• Hernemen Masterclass social media• Verkoop rechten in het buitenland voor kleine uitgevers• Opzetten peterschapsprojecten voor > Boekhandel > auteurs > Uitgevers: digitale communicatie
 58. 58. Onderzoek• GfK-cijfers: > wekelijkse top 10 > Maandrapporten voor de bestuurders > Halfjaar en jaarrapport voor de pers• Lees, leen en koopgedrag: ism Locus, Stichting Lezen en Kabinet Cultuur > Eerste grootschalige onderzoek sinds 1994 > Interessante resultaten. In de marge hiervan: impactstudie van de campagnes van Boek.be• Staat van de klasbibliotheek anno 2011: opmerkelijke resultaten > Gebruikt op Ronde Tafel rond Leesplezier. (vervolgonderzoek)• Tax shelter in de boekensector: masterproef van studente HGent. > Één op één overzetting niet mogelijk > Wel perspectieven (vervolgonderzoek)• Profiel van de Boekenbeursbezoeker: voorstelling van de resultaten
 59. 59. Onderzoek - accenten 2012• Verdieping van de GfK-cijfers: > ook cijfers voor e-boeken, luisterboeken e.d. > beter zicht op meerdere kanalen: online, zelfstandige boekhandels…• Vervolg onderzoek rond Leesplezier in Finland: > ism Canon Cultuurcel• Onderzoek rond de meerwaarde van de uitgeverij voor de auteurs > Klaar juni 2012• Vervolg onderzoek rond tax shelter• Nieuw onderzoek rond profiel Boekenbeursbezoeker 2012• Onderzoek rond de prijsvorming van een boek
 60. 60. Innovatie 2011 en 2012• Verderzetting project ‘Digitalisering van het boek’. Vanuit dit project twee nieuwe projecten gedefinieerd: > Uitgeverij van de toekomst: goedgekeurd door IWT: start juli 2012 > Boekhandel van de toekomst: voorgelegd aan Agentschap Ondernemen: beslissing half juni• Digitaal Platform: > VEP: verderzetting gezamenlijke denkwerk met Bibnet > Samenwerking Nederland (DOLCI)• Titelcatalogus: overeenkomst met CB
 61. 61. Innovatie 2011 en 2012• Herbouw van e-boek.org in Magento (e-commerce programma): > voordeel voor boekhandels: aantrekkelijker schaduwsites en hogere marges > Vertraging omwille van tegenwerking door ePagine• Boekhandel van de toekomst > Uitwerking Digital Signage ism LG en KBb• E-reading event 9/06/2011: Lessius Hogeschool Mechelen ism Jakahima. Herneming in september 2012• Innovatief Aanbesteden: drie projecten weerhouden voor 50% co-financiering door IWT > Semantische relaties leggen tussen boeken (recommendations) - Cereus > Creatie één boekenplank – Xaop > Integratie van tekst, beeld en geluid in één e-boek: Pyxima en Lannoo
 62. 62. Ombudsdienst• Gestart in mei 2011• Doelstellingen > conflicten in het boekenvak op een snelle, neutrale en voor alle partijen aanvaardbare manier (proberen) op te lossen > een impliciete gedragscode te expliciteren > conflicten in het boekenvak omzetten in positieve en proactieve adviezen en aanbevelingen• 6 dossiers behandeld > 2 boekhandel – uitgever > 2 auteur – uitgever > Bonnenclearing > Colibro
 63. 63. Aanbevelingen• Periode te kort en aantal dossiers te klein voor algemene aanbevelingen• Relatie auteur – uitgever komt onder druk te staan > In 2012 meer dossiers auteur – uitgever > Modelcontract VUV volgen zou aantal conflicten drastisch beperken o Oproep naar alle leden (VUV en VAV) om dat advies ter harte te nemen
 64. 64. ONDERSTEUNENDE DIENSTEN
 65. 65. Knooppunt vzw
 66. 66. Leden en partners
 67. 67. Enkele cijfers• Totaal potentieel: ca 420.000 gebruiker > 360.000 leerlingen sec onderwijs > 60.000 leerkrachten sec onderwijs• Registraties vandaag: 324.000 (ca 80%)• Ca 7 licenties per gebruiker (= 2,8 miljoen)• Vandaag ca 400.000 activeringen• Unieke bezoekers per jaar: 1 miljoen (= 3 ip‟s/user)• Bezoeken per jaar: 2,4 miljoen• Pieken tijdens examenperiodes (sept 15K/d, dec 26K/d, mrt 20K/d)
 68. 68. Operationeel• 2011 > Volledige make-over Knooppunt website > Koppelingen met ELO‟s• Verwachtingen 2012 > Aanwerving FT projectleider > Verdere uitbouw Knooppunt tbv de uitgevers > Start met analyse herbouw Knooppunt > Marktverkenning collectieve e-book- en bordboekenoplossing > Start analyse oplossing voor basisonderwijs
 69. 69. Wie is wie?• Geert Van den Bossche Gedelegeerd bestuurder• Geert Joris Gedelegeerd Bestuurder• Frank Salliau Projectleider• Peter Benneke Helpdesk
 70. 70. Meta4Books vzw
 71. 71. Naam- en doelwijziging• 12 mei 2011: naamswijziging Boekenbank vzw naar Meta4Books vzw en verbreding van het doel: > verzamelen, het beheren (met inbegrip van de verwerking in een databank), het filteren, het clusteren, en het verspreiden of publiek beschikbaar stellen van informatie over boeken en de werken die daarin vervat zijn en aanverwante producten, begrepen in hun meest algemene zin met inbegrip van de nieuwste productie- en communicatietechnieken > Verschuiving focus van bestelsysteem (Boekenbank) naar beheerder van metadata (Meta4Books)
 72. 72. Structuur en werking VZW DB …
 73. 73. Activiteiten• Boekenbank: Bestelplatform van het Vlaamse boekenvak > Coördinatie dagelijkse werking bestelplatform• Bibbank: Collectievormingsplatform tussen boekhandel en bibliotheek > Geplande oplevering: april 2012• Meta4BooksDB: Titelcatalogus! > Samenwerking met Icontact > Samenwerking met Nederland / Centraal Boekhuis rond de uitbouw van een gezamenlijke Nederlandstalige Titelcatalogus!
 74. 74. Activiteiten• Arrow+: Europees project rond de koppeling van Europese databanken > Doel: het terugvinden van de rechthebbende vereenvoudigen i.f.v.de digitalisering door bibliotheken e.d. > Boek.be: Europese partner voor Vlaanderen in samenwerking met SACD/SCAM (Maison des Auteurs) voor Wallonië o Meta4Books treedt op als coördinator o Oprichting werkgroepen binnen België om het project te ondersteunen o Samenwerking met Koninklijke Bibliotheek, SACD/SCAM en SABAM• ISBN-agentschap > Dagelijkse opvolging ISBN-aanvragen• ISTC-agentschap > International Standard Text Code > Vooronderzoek naar mogelijkheden voor toekenning ISTC in Vlaanderen en Nederland > Afspraken met verschillende partijen rond toekenning (VUV, GAU, …)
 75. 75. Verwachtingen 2012• Digitaal Aanbiedingsplatform > Platform voor boekhandels en uitgevers/distributeurs > Samenbrengen van aanbiedingsinformatie > Alle recente informatie > Op maat van de boekhandel > Aanvullend op bezoek vertegenwoordiger > Voordelen o Beter overzicht van alle aanbiedingen o Geen stapels aanbiedingsfolders doorbladeren o Klanten beter informeren wanneer een titel zal verschijnen > Timing: november 2012
 76. 76. Wie is wie?• Jef Maes > Gedelegeerd bestuurder• Annika Buysse > Hoofd Metadatacentrum• Frank Salliau > E-Manager Boek.be• Tine Philips > Projectleider Boekenbank• Klaas Roggeman > Coördinator Datakwaliteit
 77. 77. Librius cvba
 78. 78. Uitgekeerde rechten (Reprobel)• Reprografie en leenrecht: > Ontvangen vergoedingen BJ 2011: 2.828.437 EUR > Uitgekeerde vergoedingen BJ 2011: 2.121.328 EUR• Andere wettelijke licenties: > Kopie/prints: in onderhandeling (Reprobel, zomer 2012) > Thuiskopie: in onderhandeling (Auvibel, najaar 2012) > Digitale onderwijsuitzondering: / (grote achterstand)• Toekomstige ontwikkelingen leenrecht: > Ontwerp van nieuw K.B. (Reprobel, zomer 2012) > Oplossing toekomst + correctie verledenLibrius = volledig achterstandsvrij op vlak van verdeling
 79. 79. Technologische ontwikkelingen: LIBRA• http://www.librius.com• Geautomatiseerde stromen: > Ledenaccount > Titelinformatie > Facturatie > SINBAD• Kernwaarden: gebruiksvriendelijkheid, transparantie, efficiëntie• Opstart: september-oktober 2012
 80. 80. Technologische ontwikkelingen: SINBAD
 81. 81. SINBAD • Wat? > Pilootproject: “HYDRA” crawler ontwikkeld i.s.m. Belgian Anti- Piracy Federation > Op maat van de boekensector, uniek in Europa • Targets > Streaming, direct download, P2P, newsgroup, veilingwebsites, enz. > Inkomsten uit advertenties, abonnementen enz. (reële schade) • Resultaten > Juli 2011- November 2011: 30.000 links > Status Februari 2012: 56.000 links • Actie? > Rapportering > Notice en take down • Toekomst? > Uitschrijven beleidsplan, service ontwikkeling (zomer 2012) > “SINBAD goes European?”
 82. 82. Rapportering
 83. 83. Goedgekeurde projectsteunaanvragen (IO-Fonds) Goedgekeurde projectsteun Goedgekeurd budget aanvragen SINBAD 20.000 EUR Projectsteunaanvraag Kenniscentrum 1.000 EUR Projectsteunaanvraag Boek.be 2.000 EUR Projectsteunaanvraag Bibbank 35.130 EUR Projectsteunaanvraag ISTC 3.120 EUR Projectsteunaanvraag VAV 7.500 EUR Projectsteun audio 2.400 EUR integratie/synchronisatie 3.000 EUR Projectsteun VUV Vlaams coaching tool 3.513 EUR Projectsteun Polska Ksaizka project Totaal 77.663 EUR
 84. 84. Wie is wie?2011• Kurt Van Damme (Jurist – Gedelegeerd Bestuurder)• Hanne Jespers (Juriste)2012• Evi Werkers > Juriste (accent op auteursrecht)• Kris Van de Kerckhove > Jurist (accent op contracten en onderhandelingen)

×